Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng 6 nhân sự
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 gồm: 01 nhân viên văn phòng; 06 nhân viên Tài chính - Kế toán; 01 nhân viên Kế hoạch - Đầu tư.
ffdcx17f5cx1567exffecx16926x18f8bx133a5x11bfdx114d1xX7x12ec4x16e1cx19812x15a5dx1a0cdx11c3exX5x166c3xXax18b4cx1782fxX6x11cd5xX3x109f4x1219fx1a043x16d51xX3x141f1x12fb6x149e9xX3xXex17c9bxX3x188c2x18a46x19918xX3x10597x1023axX15x13ea4xX3xX4x12d06xX15xX2axX3xXex144fdx15ad5xX15xX1xX3x12cb2xX37x139a8x14053xXcxX37xXcxX3xXex1047bxX15xX1xX3x19cf8x13155xX3xXcx1957exX15xX1xX3xXexX1exX25x14f7dxX15xX3xX27x195d1xX15xX2axX3x11692xX3xX15xX1xX24xX15xX3xX7xX28xX0x19bd6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6xX27xXaxX12xX13xX6xX15xX3xX17xX1ex16a98xX15xX3xX5x10588xX3xX27xX28xX3x14928xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX15xX2axX3xX4xX2dxX15xX2axX3xXexX32xX33xX15xX1xX3xX37xX37xX39xX3axXcxX37xXcxX3xXexX40xX15xX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX15xX1xX3xXexX1xX2dxX15xX2axX3x12e40xX85x13087xX3xXexX1exX25xX4fxX15xX3xX27xX53xX15xX2axX3x16544xXdx17b37xX15xX3xX4xX1x15d9axX4xX3xX1cx1268fxXexX3x103b2xX3xX15x154a9x19372xX3xXdbx11c9dxXdbxXe2xX3xX2ax17663xXdfx12222xX3xXe2xX2xX3xX15xX1xX24xX15xX3xXcdxXdxXcfxX15xX3xXcdxXdexX15xX3xXbxX1x14e4fxX15xX2ax10419xX3xXe2xX57xX3xX15xX1xX24xX15xX3xXcdxXdxXcfxX15xX3xXcxX45xXdxX3xX4xX1x15080xX15xX1xX3x113d3xX3x1139bx172dfxX3xXexXc0xX85xX15xX101xX3xXe2xX2xX3xX15xX1xX24xX15xX3xXcdxXdxXcfxX15xX3xX11cxX11dxX3xX1xXc0x15143xX4xX1xX3xX11axX3x1428cxX1dxX1exX3xXexX21x19080xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc0xX27xX25xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX11axX6xX5xXdxX2axX15xXe9xX3xX4xX10xX15xXexX10xX32xX101xXaxX12xX0xX7xXexX32xXc0xX15xX2axX12xXcxX44x15d00xX37x13b6bxX3xX13x13d91x14485xX3xXcx11341x19800x1495fxX37xX3xX19x1274cxX37xX181xX3x15f18x15083x1181exX37xX3x1568fxX44x14be8xX197xX3xX13dx155d9xXcxX3xXdbxX3xX37x12aebx19475xX3xXdbxXe2xXdbxXe2xX0xX61xX7xXexX32xXc0xX15xX2axX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc0xX27xX25xXaxX12xX13xX6xX15xX3xX17xX1exX7cxX15xX3xX5xX80xX3xX27xX28xX3xX85xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX15xX2axX3xX4xX2dxX15xX2axX3xXexX32xX33xX15xX1xX3xX37xX37xX39xX3axXcxX37xXcxX3xXexX40xX15xX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX15xX1xX3xXexX1xX2dxX15xX2axX3xXbexX85xXc0xX3xXexX1exX25xX4fxX15xX3xX27xX53xX15xX2axX3xXcdxXdxXcfxX15xX3xX4xX1xXd4xX4xX3xX1cxXd8xXexX3xXdbxX3xX15xXdexXdfxX3xXdbxXe2xXdbxXe2x143a0xX3xX4xX53xX3xXexX1xX4fxX3xX15xX1xX21xX3xX7xX6xX1exXe9xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc0xX27xX25xXaxX12xX0xX7xXexX32xXc0xX15xX2axX12xX2xX143xX3xX197xX1xX40xX3xXexXdxXcfxX1exX237xX3xX1xX137xX15xX2axX3xX4xX1xXd4xX4xX3xX27xX6xX15xX1xX3xX15xX2axX1x10b63xX3xX15xX2axX1xXdx132a5xXbxX3xXex14589xXdxX3xXexX1xXdxX4fxX1exX237xX3xX1xX33xX15xX1xX3xXexX1xXd4xX4xX3xXexX1exX25xX4fxX15xX3xX27xX53xX15xX2axX237xX3xX4xX53xX3xXexX1xX4fxX3xX15xX1xX21xX3xX7xX6xX1exXe9xX0xX61xX7xXexX32xXc0xX15xX2axX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc0xX27xX25xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX11axX6xX5xXdxX2axX15xXe9xX3xX4xX10xX15xXexX10xX32xX101xXaxX12xX0xX7xXexX32xXc0xX15xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX10xX15xXexX10xX32xXaxX12xX0xXdxXdfxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX197xX10xX15xXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXax14eebxXdxX27xXexX1xXe9xX3xX57xXdbxXe2xXbxX23xX101xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexXe9xX3x130dcx1198cxX2xXbxX23xX101xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX143xXbexX6xXc0xX1xX6xXexXdxX15xX1xX143xXcdxX15xX61xX15xX10xX32bxX7xX61xXdbxXe2xXdbxX2xX61x1011axX57xX27xXdbxX2xX57xX341x191a2xX2xXdbxXexX342x151b7xX342xX5xXdbxX11axXexX1exX25xX10xX15xX27xX1exX15xX2axX2xXdbxX341xX143x18e3bxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX15xX2axX3xX4xX2dxX15xX2axX3xXexX32xX33xX15xX1xX3xX37xX37xX39xX3axXcxX37xXcxX3xXexX40xX15xX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX15xX1xX3xXexX1exX25xX4fxX15xX3xX27xX53xX15xX2axX3xX57xX3xX15xX1xX24xX15xX3xX7xX28xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX7xXexX32xXc0xX15xX2axX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc0xX27xX25xXaxX12xX0xX7xXexX32xXc0xX15xX2axX12xXdbxX143xX3xXcxX1x18091xXdxX3xX2axXdxX6xX15xX3xX15xX1x13c6exX15xX3xX1xXe7xX3xX7x17b32xXe9xX0xX61xX7xXexX32xXc0xX15xX2axX12xX3xX341xXe2xX3xX15xX2axX45xX25xX237xX3xXbex125aexXexX3xX1cxX1dxX1exX3xXex11a18xX3xX369xX1xXe2xXe2x18a15xX3xX15xX2axX45xX25xX3xXdbxX375xX61xX370xX61xXdbxXe2xXdbxXe2xX3xX1cxX11dxX15xX3xX2xX369xX1xX341xXe2xX442xX3xX15xX2axX45xX25xX3xXdbxX369xX61xX57xX61xXdbxXe2xXdbxXe2xX3x17c5dxX15xX1xX417xX15xX3xX1xXe7xX3xX7xX41exX3xXexX32xXc0xX15xX2axX3xX2axXdxX40dxX3xX1xX45xX15xX1xX3xX4xX1xX116xX15xX1x10c3bxX143xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc0xX27xX25xXaxX12xX0xX7xXexX32xXc0xX15xX2axX12xX341xX143xX3xX13dx15805xX6xX3xX1cxXdxX4fxXdfxX3xX15xX1xX417xX15xX3xX1xXe7xX3xX7xX41exXe9xX0xX61xX7xXexX32xXc0xX15xX2axX12xX3xXexX137xXdxX3xX192xXdexX15xX3xXbxX1xXfexX15xX2axX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1exX7cxX15xX3xX5xX80xX3xX27xX28xX3xX85xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX15xX2axX3xX4xX2dxX15xX2axX3xXexX32xX33xX15xX1xX3xX37xX37xX39xX3axXcxX37xXcxX3xXexX40xX15xX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX15xX1xX237xX3xX7xX28exX3xXe2x1138exX237xX3xX1cxX21xX40dxX15xX2axX3x17e3axX2dxX3xX192xXdxX11dxXexX237xX3xX37xX2axX1xX28axX3xXcxX48xX15xX1xX237xX3xXcxX3axX3xX44xX45xX3xXcxX48xX15xX1xX143xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc0xX27xX25xXaxX12xX0xX7xXexX32xXc0xX15xX2axX12xX522xX143xX3xX11cxX11dxX3xX1xXc0xX137xX4xX1xX3xXexX1exX25xX4fxX15xX3xX27xX53xX15xX2axX237xX3xX1xXe7xX3xX7xX41exX3xX1cxXdexX15xX2axX3x165f9xX80xX3xX27xX28xX3xXexX1exX25xX4fxX15xX0xX61xX7xXexX32xXc0xX15xX2axX12xX3xX1cxX21xXd8xX4xX3xX15xXdxXcfxXdfxX3xX25xX11dxXexX3xXexX137xXdxX3xX192xXdexX15xX3xXbxX1xXfexX15xX2axX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1exX7cxX15xX3xX5xX80xX3xX27xX28xX3xX85xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX15xX2axX3xX4xX2dxX15xX2axX3xXexX32xX33xX15xX1xX3xX37xX37xX39xX3axXcxX37xXcxX3xXexX40xX15xX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX15xX1xX143xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc0xX27xX25xXaxX12xX0xX7xXexX32xXc0xX15xX2axX12xX370xX143xX3xXcxX1xX40dxXdxX3xX2axXdxX6xX15xX3xXbex1221axX3xX7xX1exX15xX2axX237xX3xX5xX45xXdfxX3xX32x1353dxX3xX1xXe7xX3xX7xX41exX3xX27xX28xX3xXexX1exX25xX4fxX15xXe9xX0xX61xX7xXexX32xXc0xX15xX2axX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc0xX27xX25xXaxX12xXcxX32xXc0xX15xX2axX3xXexX1xX40dxXdxX3xX2axXdxX6xX15xX3xX370xX3xX15xX2axX45xX25xX3xX58axX4fxX3xXexX43cxX3xX15xX2axX45xX25xX3xXexX1xX116xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15x120e6xXbxX3xX1xXe7xX3xX7xX41exX3xX27xX28xX3xXexX1exX25xX4fxX15xX143xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc0xX27xX25xXaxX12xX46dxXcxX32xXc0xX15xX2axX3xXexX1xX40dxXdxX3xX2axXdxX6xX15xX3xX5xX45xXdfxX3xX32xX635xX3xX1xXe7xX3xX7xX41exX237xX3xX15xX11dxX1exX3xXexX1xX116xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX58axX1xX2dxX15xX2axX3xXbexX628xX3xX7xX1exX15xX2axX237xX3xX5xX45xXdfxX3xX32xX635xX3xX1xXe7xX3xX7xX41exX3xXexX1xX33xX3xX44xX690xXdxX3xX1cxXe7xX15xX2axX3xX23x123f4xXexX3xXexX1exX25xX4fxX15xX3xX23xX10xXdfxX3xX15xX1xX21xX3xX1xXe7xX3xX7xX41exX3xX58axX1xX2dxX15xX2axX3xX1cx188c5xX3xXexXdxXcfxX1exX3xX4xX1xX1ex1023cxX15xX237xX3xX1cxXdxX284xX1exX3xX58axXdxX28axX15xX3xX1cxX4fxX3xXexX1xX6xXdfxX3xX27xX28xX3xXbxX1x19465xX15xX2axX3xXcdx11491xX15xX3xXcdxXfexX15xX2axX3xXdbxX48dxX143xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc0xX27xX25xXaxX12xX37xX1x1062fxX15xX2axX3xX15xX2axX21xX40dxXdxX3xX4x17656xX3xX15xX1xX1exX3xX4xX1dxX1exX3xX1cxXdexX15xX2axX3xX58axX80xX3xXexX1exX25xX4fxX15xX3xX27xX53xX15xX2axX3xXdfxX1exX28exX15xX3xXbexXdxX11dxXexX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX11dxXexX3xX23xXdxX15xX3xX5xXdxXcfxX15xX3xX1xX28axX3xX1cxXe7xX15xX2axX3xX4xX1xX116xX3xX37xX2axX1exX25x1892cxX15xX3xXcxX1xX4b0xX3xX184xX15xX1xX237xX3xX197xX1xX85xX15xX1xX3xX192xXdexX15xX3xXbxX1xXfexX15xX2axX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1exX7cxX15xX3xX5xX80xX3xX27xX28xX3xX85xX15xX237xX3xX1cxXdxX28axX15xX3xXexX1xXc0xX137xXdxXe9xX3xXe2xX342xX522xX143xX57xX57xX57xX143xX2xX375xX375xX375xX3xX1xXc0x17c93xX4xX3xXe2xX375xX2xX143xX522xXe2xX522xX57xX143xXdbxX342xX342xX143xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc0xX27xX25xX3xXbxX197xX10xX15xXexX10xX32xXaxX12xX0xXdxXdfxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xXexX1xX1exXdfxXbexX3xX27xX1xXdxX27xX10xX3xXdxX197xX10xX15xXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX32bxXdxX27xXexX1xXe9xX3xX375xXdbxXe2xXbxX23xX101xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexXe9xX3xX370xX341xX522xXbxX23xX101xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX61xX61xXdxX143xXbexX6xXc0xX1xX6xXexXdxX15xX1xX143xXcdxX15xX61xX15xX10xX32bxX7xX61xXdbxXe2xXdbxX2xX61xX369xX57xX27xXdbxX2xX57xX341xX370xX522xX370xXexX375xX370xX522xXdbxX5xX57xX11ax12a7cxX1exX6xX15xX2axX11axX4xX6xXc0xX11axX341xX143xX387xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX15xX2axX3xX4xX2dxX15xX2axX3xXexX32xX33xX15xX1xX3xX37xX37xX39xX3axXcxX37xXcxX3xXexX40xX15xX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX15xX1xX3xXexX1exX25xX4fxX15xX3xX27xX53xX15xX2axX3xX57xX3xX15xX1xX24xX15xX3xX7xX28xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc0xX27xX25xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexX11axX6xX5xXdxX2axX15xXe9xX3xX32xXdxX2axX1xXexX101xXaxX12xX0xX7xXexX32xXc0xX15xX2axX12xX13xX1axX37xX3xX17xX188x18ee9xX37xX3xX18x1818dxX3xX19x16920xX3xX184xX37xX0xX61xX7xXexX32xXc0xX15xX2axX12xX0xX61xXbxX12