Chuyển nhượng 22/4: Guardiola tiến cử người thay Wenger cho Arsenal
M.U nhắm Cancelo; Guardiola tiến cử Vieira cho Arsenal... là những tin chuyển nhượng đáng chú ý 24h qua.
5c7cx69efx8f13xf36bxc02ax8c1bxef31x6c47xb2e9x9692xea88x759dx8995x98edxb116xe485xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxa250xd5bexa235xXexX0xf3b2xXaxX17xX18xX19xXexX0xbc92xe516xX19x939exXexX0xXaxac31xX9xd276xXdxX18x8394xX2fxd507xe704x9386xX5x895cxXbxXdxX17xX32xXexX4xXaxaf52xX26x9146x7004xX9xX40xXaxe143x9e6fxX40xbffexX9xba43xX49xX1cxa8ecx79c6xX9x5edfxX3dxX18x7aa3xX19xX35xX24xXdxX18xX9xXbxX35xc2b9xX40xX9xX2cx8596xX9xX40xX47xX44xc894xX35xX9xXbxXaxX18xX26xX9x9734xX17xX40xX47xX17xX52xX9xX2cxXaxX24xX9x79a0xX52xX2fxX17xX40xX18xXdxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x9569xX17xX18xX19xX32xXex61c2x7b6ex63b7xX9xX40xXax9bc6xXcxX9xX4xX18xX40xX2cxX17xXdxX24x9f6fxX9xX4fxX3dxX18xX52xX19xX35xX24xXdxX18xX9xXbxX35xX5bxX40xX9xX2cxX5fxX9x7778xX35xX17xX35xX52xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX77xX52xX2fxX17xX40xX18xXdxX95xX95xX95xX9xXdxb478xX9xX40xXax9d7bxX40xX47xX9xXbxX35xX40xX9xX2cxXaxX3dxX26xX3fxX40xX9xX40xXaxX44xX45xX40xX47xX9x6406xa8cdxX40xX47xX9xX2cxXaxe239xX9xa5acxX9xX49xX4cxXaxX9xaedfxX3dxX18xX95xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xd5e3xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX52xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4dxX1cxX1cxX35xX95xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX95xeca3xX40xX1cxX40xX17x6d2bxX2fxX1cxX2axea12xX2ax5e32xX1cxX2axe794x8052xX19xX13cxX2axX13dxX49xX139xeedfxX13cxXbxX137xX13dxX4cxX49xXdxX13cxX95x6eb2xX33xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX133xX35xX19xXbxXaxX4dxX4cxX13cxX13dxX33xa2d7xXa4xXaxX17xX35xX47xXaxXbxX4dxX49xef13xX13cxX33xX164xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX3dxX26xX17xX40xX9xX40xXaxX3dxX24xX40xX47xX9xX49xX49xX9xX4cxX9xX47xX3dxX18xX52xX19xX35xX24xXdxX18xX9xXbxX35xX17xX40xX9xX2cxX3dxX9xX40xX47xX3dxX24xX35xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX133xX17xX40xX47xX17xX52xX9xX2cxXaxX24xX9xX18xX52xX2fxX17xX40xX18xXdxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXf8xX3dxX18xX40xX9xXe9xX35xX3fxXcxX9xX2cxe52axX18xX9xX7xX17xX33xX9xX4fxX3dxX18xX52xX19xX35xX24xXdxX18x966bxX9xX8ex6b00xXb8xX9xX7xX18xXbxX52xX35xX2cxbc81xX9xXb8xX35xX17xX35xX52xX18xX9xX2cxX1e4xX18xX9x80baxX17xX133xX9xX6xX24xX52xX200xX9xX4xX35xXbxX26xX9xd8e6xX94xd98bxe570xX9xXdxXcfxX9xX40xX47xX44xX64xX35xX9xXe9xX1e4xX9xX200xXax8c94xX9xX40xf618xX40xX47xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbxXaxX5bxX9xX77xX52xX2fxX17xX40xX17xX9xX6cxX17xX40xX47xX17xX52xX9xb758xX9xX77xX52xX2fxX17xX40xX18xXdxX95xX9xf1d7xXaxba9axX40xX47xX9xX2cxXax95afxX9xXb8xX35xX17xX35xX52xX18xX1f4xX9xXcx831fxXbxX9xX2fx99d3xX9xdf41xX40xX47xX9xX12exX35x9095xX40xX9xX200xXaxXeaxX2cxX9xX47xc0a4xXcxX9xX2cxc3ffxX9xX1f7xX3dxX35xX2fxX9xX8xX40xX52xX35xXf8xX3dxX17xX1f4xX9xX5xXaxX35xX17xX52xX52xX26xX9xX8exX17xX40xX52xX26xX1f4xX9xX10bxX52xX17xX40xX19xX18xX40xX9x7f3axX24xX19xX47xX17xX52xX2fxX95xX95xX95xX9xX2cxb7b0xX40xX47xX9xXe9xX18xX40xX47xX9xX2cxXaxc9abxX26xX9xXe9xX3dxX18xX9xXbxc170xX35xX9xX2cxXaxX35xX5bxX2cxX9xX47xXaxX5bxX9xX40xX283xX40xX47xX9xX24cxX9xX8xXcxX35xX52xX18xXbxX17xX2fxX95xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexc0efxX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX2fxb94axX40xX9xX2fxXcfxX40xX47xX9xX23xc08fxX9xX52xX18xX9xX139xX13cxX9xXbxX52xX35xcb54xX3dxX9xX17xX3dxX52xX24xX9xXe9xX3fxX9xXcxX18xX40xX47xX9xX2cxd765xX3dxX9xXbxXaxX1e4xX9xX2cxXaxX2c1xX26xX9xX2cxXeaxX40xXaxX9xX4fxX17xXdxX2fxX24xX40xX9xX94xX18xX52xXbxX35xX40xX2fxX9xX2cxX1e4xX18xX9xbd6bxX33xX24xX52xXbxX35xX40xX47xX9xX1f7xX35xX2fxX23xX24xX40xX9xX12ex656exX9xX34fxXbxX18xXcxf3cdxX24xX52xX19xX9xX10bxX52xX35xX19xX47xX17xX95xX9xX20dxX47xX24xXcfxX35xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX1f4xX9xX1f7xX35xX12exX17xX52xX33xX24xX24xXdxX9xX12exXcfxX9xX77xX52xX2fxX17xX40xX18xXdxX9xX2cxX2b6xX40xX47xX9xXcxX3dxX26exX40xX9xX2cxX283xX9xX2fxf599xX9xX33xXax6352xX2cxX9xX12exX3a9xX9xX2cxX1e4xX18xX9xX94xX18xX52xXbxX35xX40xX2fxX95xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX2fbxX9xX94xX95xX96xX9xXe9xX18xX40xX47xX9xXdxX276xX40xX9xX200xX5bxX9xXaxX24xX2c1xX2cxXaxX9xX2cxXaxX35xX276xX3dxX9xXcxX26axX9xXax7735xX3dxX9xX12exX31axX9xX2cxXeaxX40xXaxX9x7a51xX24xX18xX24xX9xX4xX18xX40xX2cxX17xXdxX24xX1f4xX9xX40xX47xX44xX64xX35xX9xXe9xX18xX40xX47xX9xXe9xX44xX45xX2cxX9xXb8xX18xXdxX17xX40xX2cxX35xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xb8a4xX40xXbxX17xX52xX9xX94xX35xXdxX18xX40xX9xXcxX44xX45xX40xX9xX24cxX9xXcxf58axX18xX9xX47xX35xX22exX35xX9xX49xX13cxX2axX16exX1cxX2axX137xX95xX9xX10bxX276xX40xX9xX2cxX2c1xX40xXaxX9xXe9xX283xX1f4xX9xXaxee25xX9xX2fxX306xX40xX9xX2fxXcfxX40xX47xX9xXe9xX3fxX9xX94xX18xXbxXbxX17xX24xX9xX2xX18xX52xXcxX35xX18xX40xX9xX47xX35xX18xX9xX40xXaxX3f2xX33xX9xX3fdxX3dxX12exX17xX40xXbxX3dxX2fxX95xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX52xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4dxX1cxX1cxX35xX95xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX95xX12exX40xX1cxX40xX17xX133xX2fxX1cxX2axX137xX2axX139xX1cxX2axX13cxX13dxX19xX13cxX2axX13dxX49xX139xX144xX13cxXbxX49xX13dxX144xa5d2xXdxX2axX95xX14exX33xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX133xX35xX19xXbxXaxX4dxX4cxX137xX13cxX33xX164xXa4xXaxX17xX35xX47xXaxXbxX4dxX49xX137xX13dxX33xX164xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX3dxX26xX17xX40xX9xX40xXaxX3dxX24xX40xX47xX9xX49xX49xX9xX4cxX9xX47xX3dxX18xX52xX19xX35xX24xXdxX18xX9xXbxX35xX17xX40xX9xX2cxX3dxX9xX40xX47xX3dxX24xX35xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX133xX17xX40xX47xX17xX52xX9xX2cxXaxX24xX9xX18xX52xX2fxX17xX40xX18xXdxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX2fbxX9xX94xX18xX40xX9xX4xX35xXbxX26xX9xXe9xX44xX18xX9xXaxX18xX35xX9xXbxX35xX360xX40xX9xX12exX31axX9xX5xXaxX35xX18xX47xX24xX9xX77xXdxX2cxX18xX40xXbxX18xX52xX18xX9xX21bxX10bxX18xX26xX17xX52xX40xX9xX94xX3dxX40xX35xX2cxXaxX21exX9xX12exXcfxX9xX3fdxX24xX52xX47xX35xX40xXaxX24xX9xX21bxX20dxX18xX33xX24xXdxX35xX21exX9xX12exXcfxX24xX9xXbxX32bxXcxX9xX40xX47xX9axXcxX95xX9xX4xcba8xX33xX9xXbxX35xX360xX40xX9xX12exX31axX9xX40xXcfxX26xX9xX2cxX283xX9xXbxXaxX3fxX9xX200xXaxX35xX5bxX40xX9xX40xXaxXcfxX9xXbx9a0cxX40xX9xX12exX259xX9xXe9xa016xX2cxXaxX9xX20dxX47xX24xX2c1xX35xX9xXaxX2c1xX40xX47xX9xX77xX40xXaxX9xXbxX35xX276xX3dxX9xXbxX26exX40xX9xX200xXaxX24xX22exX40xX47xX9xX2axX144xX13dxX9xXbxX52xX35xX31axX3dxX9xX23xX22exX40xX47xX95xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX2fbxX9xX5xX35xX360xX40xX9xX12exX31axX9xX3fdxX24xX52xX47xX35xX40xXaxX24xX9xX21bxX20dxX18xX33xX24xXdxX35xX21exX9xXe9xf5bfxX9xX23xXcfxX26xX9xXbxX30fxX9xXcxX24xX40xX47xX9xXcxX3dxX26exX40xX9xXe9xX44xX45xX2cxX9xX200xXaxX24xXeaxX2cxX9xXeaxX24xX9xX94xX18xX40xX9xX4xX35xXbxX26xX9xXax6753xX40xX9xXdxXcfxX9xX94xX95xX96xX95xX9xX1f7xXf0xX2cxX9xX40xXcfxX26xX1f4xX9xX8exX1f7xXb8xX9xX3fdxX24xX2fxX17xX9xX94xX24xX3dxX52xX35xX40xXaxX24xX9xXe9xX18xX40xX47xX9xXcxX3dxX26exX40xX9xX200xX35xX5bxXcxX9xXcxX26axXbxX9xXbxX35xX360xX40xX9xX12exX31axX9xXbxX52xX3dxX40xX47xX9xXbxX5e3xXcxX9xXe9xX3fxX9xXbxXaxX18xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX94xX18xX52xX24xX3dxX18xX40xX17xX9xebdexX17xXdxXdxX18xX35xX40xX35xX9xX12exXcfxX9xX94xX35xX2cxXaxX18xX17xXdxX9xX4xX18xX52xX52xX35xX2cxX200xX95xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX2fbxX9x9d1dxX40xX47xX9xX2cxXaxX1e4xX9xX2aaxX24xXcxX18xX40xX9xX77xX23xX52xX18xXcxX24xX12exX35xX2cxXaxX9xX2cxX1e4xX18xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXe9xX64exX9xX47xX5fxX35xX9xXdxX64xX35xX9xXe9xX360xX9xX40xX47xXaxX5eaxX9xXbxX52xX5eaxX9xX47xX35xXeaxX9xX4d8xX13cxX9xXbxX52xX35xX31axX3dxX9xX23xX22exX40xX47xX9xXe9xX5bxX40xX9xX2aaxX17xX18xXdxX9xX94xX18xX19xX52xX35xX19xX9xXe9xX3fxX9xXaxX30fxX35xX9xXcxX3dxX18xX9xX94xX18xX52xX2cxX24xX9xX77xX2fxX17xX40xX2fxX35xX24xX9xX40xXaxX44xX40xX47xX9xX6d9xXdxX24xX52xX17xX40xXbxX35xX40xX24xX9xX7xX17xX52xX17xb0d7xX9xX12exba26xX40xX9xX2cxXaxX44xX18xX9xX33xXaxX22exX40xX9xXaxX27fxX35xX95xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX2fbxX9xX94xX18xX40xX9xX4xX35xXbxX26xX9xX12exX79bxX40xX9xX2cxX283xX9xXf2xX9xXe9xX5eaxX40xXaxX9xX200xXf2xX9xXaxX45xX33xX9xXe9xX27fxX40xX47xX9xX12exX2c9xX35xX9xX2cxX32bxX3dxX9xXbxXaxX1e4xX9xX2cxXaxX2c1xX26xX9xX2cxXeaxX40xXaxX9xX2aaxX35xX26xX18xX19xX9xX94xX18xXaxX52xX17xX798xX9xX12exXcfxX9xX40xXaxX35xX360xX3dxX9xX200xXaxX22exX9xX40xX231xX40xX47xX9xX2fxeef5xX9xX2cxXaxX35xX9xX52xX18xX9xX139xX13dxX9xXbxX52xX35xX31axX3dxX9xX23xX22exX40xX47xX9xXe9xX3fxX9xXbxXaxX3dxX26xX5bxXbxX9xX33xXaxX3a9xX2cxX9xX1f7xX17xX35xX2cxX17xX2fxXbxX17xX52xX9xX40xXaxX22exX9xX40xX47xX44xX64xX35xX95xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX52xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4dxX1cxX1cxX35xX95xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX95xX12exX40xX1cxX40xX17xX133xX2fxX1cxX2axX137xX2axX139xX1cxX2axX13cxX13dxX19xX13cxX2axX13dxX49xX139xX144xX13cxXbxX16exX4cxX16exXdxX49xX95xX14exX33xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX133xX35xX19xXbxXaxX4dxX4cxX137xX13cxX33xX164xXa4xXaxX17xX35xX47xXaxXbxX4dxX144xX139xX139xX33xX164xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX3dxX26xX17xX40xX9xX40xXaxX3dxX24xX40xX47xX9xX49xX49xX9xX4cxX9xX47xX3dxX18xX52xX19xX35xX24xXdxX18xX9xXbxX35xX17xX40xX9xX2cxX3dxX9xX40xX47xX3dxX24xX35xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX133xX17xX40xX47xX17xX52xX9xX2cxXaxX24xX9xX18xX52xX2fxX17xX40xX18xXdxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX2fbxX9xX5xXcfxX35xX9xX40xX231xX40xX47xX9xXbxX52xbb94xX9xX2axX144xX9xXbxX3dx75acxX35xX9xX94xX18xX40xX40xX35xX9xX20dxX24xX52xX200xX17xXbxXbxX9xX21bxX20dxX24xX52xXbxX9xX94xX3dxX2fxX200xXaxX18xXcxX21exX9xXe9xX64exX9xX200xXaxX44xX2c9xX2cxX9xXbx8170xX9xXdxX64xX35xX9xXe9xX360xX9xX40xX47xXaxX5eaxX9xX2cxX1e4xX18xX9xXaxXcfxX40xX47xX9xXdxX24xX2c1xXbxX9xXe9xX26axX35xX9xX23xX283xX40xX47xX9xX200xXaxXeaxX2cxX9xXe9xX3fxX9xXe9xX32bxX3dxX9xXf8xX3dxX5e3xX40xX9xX2cxXaxX24xX9xX94xX95xX96xX95xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX2fbxX9xX5xX35xX360xX40xX9xXe9xX2c1xX24xX9xX49xX144xX9xXbxX3dxX941xX35xX9xX6xX3dxX2fxX2fxX3dxX366xX9xX7xX24xX3dxXdxX2fxX17xX40xX9xX2cxX1e4xX18xX9xX2aaxX10bxX9xX1f7xX17xX35xX33xX798xX35xX47xX9xXbxXaxX96bxX18xX9xX40xXaxX3f2xX40xX1f4xX9xX18xX40xXaxX9xXcxX679xX9xXe9xX44xX45xX2cxX9xX2cxXaxX679xX35xX9xX23xX283xX40xX47xX9xX2cxXaxX24xX9xX1f7xX35xX12exX17xX52xX33xX24xX24xXdxX9xXbxX2c1xX35xX9xX7xX52xX17xXcxX35xX17xX52xX9xX1f7xX17xX18xX47xX3dxX17xX95xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX2fbxX9xX8exX1f7xXb8xX9xX3fdxX3dxXdxX35xX18xX40xX9xX20dxX18xX47xX17xXdxX2fxXcxX18xX40xX40xX9xX12exX96bxX18xX9xXdxX276xX40xX9xXbxX35xX5bxX40xX47xX9xX33xXaxX1e4xX9xX40xXaxX3f2xX40xX9xX12exX35xX31axX2cxX9xXe9xX44xX45xX2cxX9xX77xX52xX2fxX17xX40xX18xXdxX9xXdxX35xX276xX40xX9xXaxX31axX9xX12exXcfxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX5bxXbxX9xX12exX79bxX40xX9xXaxX2c1xX40xXaxX9xX33xXaxXf0xX2cxX9xX24cxX9xX8exX24xX366xX366xX17xX40xXaxX17xX35xXcxX95xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX2fbxX9xX4xX3a5xX3dxX9xX2cxX32bxX3dxX9xXbxXaxX1e4xX9xX94xX95xX96xX9xX6cxX35xXdxX366xX52xX35xX17xX19xX9x72ddxX18xXaxX18xX9xXbxXaxX96bxX18xX9xX40xXaxX3f2xX40xX9xX18xX40xXaxX9xX52x9336xXbxX9xXaxX2c1xX40xXaxX9xX33xXaxXf0xX2cxX9xX24cxX9xX4xX52xX26xX2fxXbxX18xXdxX9xX7xX18xXdxX18xX2cxX17xX9xX12exXcfxX9xX200xXaxX259xX40xX47xX9xX2cxX283xX9xXf2xX9xXe9xX5eaxX40xXaxX9xX2cxXaxX3dxX26xX3fxX40xX9xXbxX2c9xX35xX9xX5xX24xXbxXbxX17xX40xXaxX18xXcxX9xXaxX18xX26xX9xX94xX18xX40xX9xX4xX35xXbxX26xX95xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX52xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4dxX1cxX1cxX35xX95xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX95xX12exX40xX1cxX40xX17xX133xX2fxX1cxX2axX137xX2axX139xX1cxX2axX13cxX13dxX19xX13cxX2axX13dxX49xX139xX144xX13cxXbxX137xX49xX4cxX13dxXdxX144xX95xX14exX33xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX133xX35xX19xXbxXaxX4dxX4cxX137xX13cxX33xX164xXa4xXaxX17xX35xX47xXaxXbxX4dxX49xX4d8xX49xX33xX164xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX3dxX26xX17xX40xX9xX40xXaxX3dxX24xX40xX47xX9xX49xX49xX9xX4cxX9xX47xX3dxX18xX52xX19xX35xX24xXdxX18xX9xXbxX35xX17xX40xX9xX2cxX3dxX9xX40xX47xX3dxX24xX35xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX133xX17xX40xX47xX17xX52xX9xX2cxXaxX24xX9xX18xX52xX2fxX17xX40xX18xXdxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX2fbxX9xX5xX35xX360xX40xX9xX12exX31axX9xX1f7xX3dxX200xX18xX9xX94xX24xX19xX52xX35xX2cxX9xX2cxX1e4xX18xX9xX2aaxX17xX18xXdxX9xX94xX18xX19xX52xX35xX19xX9xXcxX2c9xX35xX9xXe9xX5e3xX26xX9xX23xXcfxX26xX9xXbxX30fxX9xX2fxX3a5xX9xX40xX47xX44xa4d2xX40xX47xX9xXcxX26axX9xXe9xX26exX35xX9xX12exX2c9xX35xX9xX2cxXaxX5e3xX40xX9xX2fxXf0xXbxX9xXae6xXdxX18xXbxX18xX40xX9xX428xX23xX52xX18xXaxX35xXcxX24xX12exX35xX2cxX9xX12exXcfxX9xX2cxX5e3xX40xX9xX40xXaxX9axX2cxX9xXf2xX9xXe9xX5eaxX40xXaxX9xXbxX2c9xX35xX9xX94xX21dxX9xXbxXaxX35xX9xXe9xXafaxX3dxX9xXbxX52xX24xX40xX47xX9xXbxXaxX64xX35xX9xX47xX35xX18xX40xX9xXbxX2c9xX35xX95xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX2fbxX9xX77xX4xX9xX94xX35xXdxX18xX40xX9xX2fxX306xX40xX9xX2fxXcfxX40xX47xX9xX2cxXaxX35xX9xXe9xX3f2xXcxX9xX2cxXaxX24xX9xX3fdxX3dxX12exX17xX40xXbxX3dxX2fxX9xXe9xX3fxX9xX2cxX283xX9xXe9xX44xX45xX2cxX9xX2fxX3a5xX9xX33xXaxX3a9xX2cxX9xX12exX3a9xX9xX2cxX1e4xX18xX9xXbxX35xX360xX40xX9xXe9xX2c1xX24xX9xX94xX18xX52xX35xX24xX9xX94xX18xX40xX19xX798xX3dxX200xX35xX2cxX9xXbxX52xX24xX40xX47xX9xXcxX43cxX18xX9xX8ex9cdbxX9xX49xX13cxX2axX137xX95xX9xX2aaxX24xX2fxX2fxX24xX40xX17xX52xX35xX9xX52xXafaxXbxX9xXcxX3dxX26exX40xX9xX23xX941xX9xX2fxX3dxX40xX47xX9xX200xX35xX40xXaxX9xX40xX47xXaxX35xX31axXcxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxXcfxX40xX47xX9xX2cxX259xX40xX47xX9xX12exX26exX40xX9xX2fxX24cxX9xXaxXd3xX3dxX9xX40xXaxXd3xX40xX47xX9xX2cxXeaxX35xX9xXbxX276xX40xX9xXbxX52xX93axX9xXbxX52xX3dxX40xX47xX9xX40xXaxX44xX9xX7xX18xXbxX52xX35xX2cxX200xX9xX4xX3dxXbxX52xX24xX40xX17xX9xX12exXcfxX9xX77xX40xX19xX52xX17xX9xX34fxX35xXdxX12exX18xX95xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX2fbxX9xX4fx762fxX5xX5xX9xX20dxX35xX2cxX200xX9xX2xX17xX9xX34fxX18xX40xXbxX35xX2fxX9xX2cxX1e4xX18xX9xX94xX24xX40xXbxX52xX17xX18xXdxX9xX428xXcxX33xX18xX2cxXbxX9xXe9xX18xX40xX47xX9xX2cxX283xX9xXcxX5c2xXbxX9xX24cxX9xX5xX5e3xX26xX9xX10bxX18xX40xX9xX20dxXaxX18xX9xXe9xX3fxX9xXe9xXcfxXcxX9xX33xXaxXeaxX40xX9xX12exX2c9xX35xX9xXbxX35xX360xX40xX9xXe9xX2c1xX24xX9xX6d9xX17xX52xX40xX18xX40xX19xX24xX9xX5xX24xX52xX52xX17xX2fxX95xX9xX5xX52xX44xX2c9xX2cxX9xXe9xX283xX1f4xX9xX5xX24xX52xX52xX17xX2fxX9xX164xXeaxX2cxX9xX40xXaxX3f2xX40xX9xX2fxX81cxX9xX52xX64xX35xX9xX77xXbxXdxX17xXbxX35xX2cxX24xX9xX2fxX18xX3dxX9xX200xXaxX35xX9xXcxX43cxX18xX9xX47xX35xX22exX35xX9xX40xXcfxX26xX9xXaxX2c1xX9xXcxXcfxX40xX95xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX19xX26xX32xXexX6cxX18xXbxX366xX24xX52xX19xX9xX12exX79bxX40xX9xX2cxXaxX44xX18xX9xXe9xXcfxXcxX9xX33xXaxXeaxX40xX9xX12exX2c9xX35xX9xX10bxX18xX52xX2cxX17xXdxX24xX40xX18xX9xX12exX360xX9xXbxX44xX679xX40xX47xX9xXdxX18xX35xX9xX2cxX32bxX3dxX9xXbxXaxX1e4xX9xX2cxXaxX2c1xX26xX9xX2cxXeaxX40xXaxX9xX4fxX17xX52xX18xX52xX19xX9xX2xX17xX3dxXdxX24xX366xX17xX3dxX95xX9xX34fxX18xX3dxX9xX200xXaxX35xX9xX47xX5e3xX26xX9xXafaxX40xX9xXbxX44xX45xX40xX47xX9xX12exX2c9xX35xX9xX6cxX18xXbxX366xX24xX52xX19xX9xX24cxX9xXbxXaxX64xX35xX9xX47xX35xX18xX40xX9xXe9xX32bxX3dxX1f4xX9xX2xX17xX3dxXdxX24xX366xX17xX3dxX9xX2fxX18xX3dxX9xXe9xX283xX9xXe9xX64exX9xX47xX5c2xX33xX9xX2cxXaxXafaxX40xX9xXbxXaxX44xX679xX40xX47xX9xX23xXcfxX40xX9xX2cxXaxX5e3xX40xX9xX12exXcfxX9xX33xXaxX22exX35xX9xX40xX47xXaxX25fxX9xXbxXaxX35xX9xXe9xXafaxX3dxX9xXbxX96bxX9xXaxX27fxX35xX9xXbxXaxXeaxX40xX47xX9xX49xX9xX12exX96bxX18xX9xXf8xX3dxX18xX95xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX34fxX24xX3dxX52xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX10bxX24xX40xX47xX19xX18xdd7axX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe