Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông
Ngày 23/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; Nam Bộ chiều tối có mưa dông.
711bx74f9x7f14xb9dbx112aex7140xX0xfef6x12260x9a1bxacb8xf67dxcbe0x10358xXcxe46cx9af2x87eax8660xX2xe681xXaxe6d8xXfxX4xd679x83f8xX9xX8xX18xd834xX8x8b9bxad6axebefxb7ebxX8xX1fxX19xX1fxX20x7c00xX8xf7c8xXbxd75cxX8xX18xX1dxX8xX9xX6xX2xf69exc92bxX8xX13xb030xX2xX8xX9xad10xX8xX2cx9de7xXbxX8xX1x115c8xX1fxX20xX0xe658xX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xefb8xX15xXbxX1xXfxX4xX2axX20xX21xX22xX8xeba1x773fxX47xX7x744fxX28xX8xX18xX19xX9xX8xX18xX1dxX8xX3xX21xX8xX18xX19xX9xX8xX11xe045xX35xX1fxX20xX8xX18xX1dxX8xX9xX3cxX8xXcxX3fx741bxX1fxX20xX8xX2cxb4cbxX8xX1fxX6xbfe3xX8xX77x9422xX2xX8xX77x75fexX9xX28xX8xX1fxX20xX21xX22xX8xX1fxX19xX1fxX20x10ea6xX8xX2axXbxX2cxX8xX18xX1dxX8xX9xX6xX2xX34xX35xX8xX13xX38xX2xX8xX9xX3cxX8xX2cxX3fxXbxX8xX1xX43xX1fxX20x8f2exX0xX47xX10xX4xX0xX47xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX22xXaxX15xXexXfxX13xX15x7621xX13xbc4bxXbxXaxX2xX20xX1fxadc1xX8xbb11xX35xXcxX13xX2xef29xX22xXa1xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xa299xX1xX22xXfxX4xX11xX2xX1fxX8xX13x10134xX8xX11xX77xX35xX1fxX20xX8xX13xe052xX2cxX8x8a91xX6xc1bfxX8xX13xX3fx11d54xX1fxX20xX8xX13xX6xb17cxX22xX8xX3xa769xX1fxX8xX13xX77xX35xX1fxX20xX8xX3fxX84xX1fxX20xX8xX9xX6xXf3xX8xX6xXbxX22xX28xX8xX1fxX20xX21xX22xX8xX61xX62xX47xX7xX65xX28xX8xX109xX6xX35xX8xX3x72a6xX9xX8xX18xX19xX9xX8xX18xX1dxX8xX3xX21xX8xX18xX19xX9xX8xX11xX77xX35xX1fxX20xX8xX18xX1dxX8xX9xX3cxX8xXcxX3fxX84xX1fxX20xX8xX2cxX89xX8xX1fxX6xX8dxX8xX77xX90xX2xX8xX77xX94xX9xX8xX3xX21xXf3xX8xXcxX94xX1fxX20xX8xXcx834exX2cxX8xX3xX21xX8xd4fbxac2cxX2cxXbfxX8xX18xXbxX1fxX8xX1fxX20xX21xX22xX28xX8xX1fxX34xX1fxX8xX1fxX6xX2xa4b7xX13xX8xX10xX6x113edxX8xeb53xX2xb104xX1fxX8xX13xXfdxX8xX7x8014xX8xX183xX1a2xX1fxX8xX62xX61xX8xX183xX1dxXa1xX8xX2cxX1dxX13xX8xXcxX38xX8xX3xX89xX1fxX20xX8xX1fx11c4dxX2xX8xX9xX3cxX8xX13xX6x119c0xX8xX1xX3fxX17dxX2xX8xX7xX1a9xX8xX183xX1dxXbfxX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX22xXaxX15xXexXfxX13xX15xXd6xX13xXd8xXbxXaxX2xX20xX1fxXdexX8xXe0xX35xXcxX13xX2xXe5xX22xXa1xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXf3xX1xX22xXfxX4x12394xX2xX184xX1fxX20xX8xX109xX6xX35xX8xX3xX141xX9xX8xX2axXbxX2cxX8xX18xX1dxX28xX8xX9xX6xX2xX34xX35xX8xX13xX38xX2xX8xX61xX62xX47xX7xX65xX8xX9xX3cxX8xX2cxX3fxXbxX8xX77xX21xXf3xX8xX3xX21xX8xX1xX43xX1fxX20xX8xX77xX90xX2xX8xX77xX94xX9xXbfxX8xX11xX77xXf3xX1fxX20xX8xX9xX84xX1fxX8xX1xX43xX1fxX20xX8xX9xX3cxX8xX109xX6xX90xX8xX1fxX119xX1fxX20xX8xXd6xX90xX22xX8xX77xXbxX8xXaxX38xX9xX8xXd6xXf3xX94xX22xX8xX3xX21xX8xX20xX2xX3cxX8xX20xX2x12603xX13xX8xX2cxc428xX1fxX6xXbfxX0xX47xX10xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX13xXbxX1a0xXaxX15xX4xX0xX13xX1a0xXf3xX1xX22xX4xX0xX13xX77xX4xX0xX13xX1xX8xXcxX13xX22xXaxX15xXexXfxX13xX15xXd6xX13xXd8xXbxXaxX2xX20xX1fxXdexX8xXe0xX35xXcxX13xX2xXe5xX22xXa1xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXf3xX1xX22xXfxX4xX0xXbxX8xX6xX77xX15xXe5xXexXfxXfxX4xX0xX2xX2cxX20xX8xXcxX77xX9xXexXfxX47xX47xX2xXbfxX1a0xXbxXf3xX6xXbxX13xX2xX1fxX6xXbfxX3xX1fxX47xX1fxX15xf763xXcxX47xX7x124acx91fdxX61xX47xX7xX65xX2fexX1xX2fexX65xc98exX62xX1a9xX65xX65xX13xX1a9xX61xX2ffxX7xX65xXaxX65xXbfxXe0xX10xX20xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXf3x9ff7xX2cxXbxX20xX15xXfxX8xX47xX4xX0xX47xXbxX4xX0xX47xX13xX1xX4xX0xX47xX13xX77xX4xX0xX13xX77xX4xX0xX13xX1xX8xXcxX13xX22xXaxX15xXexXfxX13xX15xXd6xX13xXd8xXbxXaxX2xX20xX1fxXdexX8xXe0xX35xXcxX13xX2xXe5xX22xXa1xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXf3xX1xX22xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xd4fexXbxX10xX13xX2xXf3xX1fxXfxX4x101cexX1fxX6xX8xX2cxX2xX1fxX6xX8xX6x73e8xXbxX0xX47xX10xX4xX0xX47xX13xX1xX4xX0xX47xX13xX77xX4xX0xX47xX13xX1a0xXf3xX1xX22xX4xX0xX47xX13xXbxX1a0xXaxX15xX4xX0xX47xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX22xXaxX15xXexXfxX13xX15xXd6xX13xXd8xXbxXaxX2xX20xX1fxXdexX8xXe0xX35xXcxX13xX2xXe5xX22xXa1xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXf3xX1xX22xXfxX4x10033xX141xX8xX1a0xX94xXf3xX8xX13xX6xbeb6xX2xX8xX13xX2xX1a2xX13xX8xX9xX6xX2xX8xX13xX2xX1a2xX13xX8xX9xX94xX9xX8xX3xX89xX1fxX20xX8xX13xX77xX184xX1fxX8xX9xX90xX8xX1fxX3fxX17dxX9xXdexX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX22xXaxX15xXexXfxX13xX15xXd6xX13xXd8xXbxXaxX2xX20xX1fxXdexX8xXe0xX35xXcxX13xX2xXe5xX22xXa1xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXf3xX1xX22xXfxX4xfaedxX6xX10bxXbxX8xX11xX106xX22xX8xX18xX19xX9xX8xX18xX1dxXdexX8xc14bxX106xX22xX8xX13xX6xXbxX22xX8xX183xX19exX2xX28xX8xX183xX184xX2cxX8xX9xX3cxX8xX2cxX3fxXbxX8xX77xX21xXf3xX8xX3xX21xX2xX8xX1fxX84xX2xX28xX8xXcxX94xX1fxX20xX8xXcxX17dxX2cxX8xX9xX3cxX8xX1fxX84xX2xX8xX9xX3cxX8xXcxX3fxX84xX1fxX20xX8xX2cxX89xX28xX8xX1fxX20xX21xX22xX8xX1fxX19xX1fxX20xXbfxX8x8866xX2xX3cxX8xX1fxX6xX8dxXbfxX8xX2axX6xX2xX199xX13xX8xX183xX1dxX8xX13xX6x84fdxX10xX8xX1fxX6xX4b4xX13xX8xX13xXfdxX8xX7xX1a9xX8xXd8xX8xX61xX61xX8xX183xX1dxX28xX8xX9xX3cxX8xX1fxX84xX2xX8xX1xX3fxX17dxX2xX8xX7xX308xXf3xX378xXbfxX8xX2axX6xX2xX199xX13xX8xX183xX1dxX8xX9xXbxXf3xX8xX1fxX6xX4b4xX13xX8xX13xXfdxX8xX61xX1a9xX8xXd8xX8xX62xX61xXf3xX378xXbfxX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX22xXaxX15xXexXfxX13xX15xXd6xX13xXd8xXbxXaxX2xX20xX1fxXdexX8xXe0xX35xXcxX13xX2xXe5xX22xXa1xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXf3xX1xX22xXfxX4xX441xX6xX10bxXbxX8xb49exX43xX1fxX20xX8xX18xX19xX9xX8xX18xX1dxXdexX8x114e5xX13xX8xX2cxX106xX22xX28xX8xX183xX184xX2cxX8xX109xX6xX43xX1fxX20xX8xX2cxX3fxXbxX28xX8xXcxX94xX1fxX20xX8xXcxX17dxX2cxX8xX9xX3cxX8xXcxX3fxX84xX1fxX20xX8xX2cxX89xX8xX3xX21xX8xXcxX3fxX84xX1fxX20xX8xX2cxX89xX8xX1fxX6xX8dxX8xX77xX90xX2xX8xX77xX94xX9xX28xX8xX1fxX20xX21xX22xX8xX1fxX19xX1fxX20xXbfxX8xX4a0xX2xX3cxX8xX183xX43xX1fxX20xX8xX1a0xX19xX9xX8xX9xX4b4xX10xX8xX61xX8xXd8xX8xX62xXbfxX8xX2axX6xX2xX199xX13xX8xX183xX1dxX8xX13xX6xX4b4xX10xX8xX1fxX6xX4b4xX13xX8xX13xXfdxX8xX61xX65xX8xXd8xX8xX61xX62xX8xX183xX1dxX28xX8xX3xX89xX1fxX20xX8xX1fxX1c3xX2xX8xX9xX3cxX8xX1fxX84xX2xX8xX1xX3fxX17dxX2xX8xX7xX1a9xXf3xX378xXbfxX8xX2axX6xX2xX199xX13xX8xX183xX1dxX8xX9xXbxXf3xX8xX1fxX6xX4b4xX13xX8xX13xXfdxX8xX61xX1a9xX8xXd8xX8xX62xX61xXf3xX378xXbfxX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX22xXaxX15xXexXfxX13xX15xXd6xX13xXd8xXbxXaxX2xX20xX1fxXdexX8xXe0xX35xXcxX13xX2xXe5xX22xXa1xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXf3xX1xX22xXfxX4xX11xX6xXbxX1fxX6xX8xX56xX3cxXbxX8xXd8xX8xX11xX6xXfdxXbxX8xX11xX6xX2xX184xX1fxX8xX56xX35xX1a2xXdexX8xX452xX106xX22xX8xX13xX6xXbxX22xX8xX183xX19exX2xX28xX8xX183xX184xX2cxX8xX109xX6xX43xX1fxX20xX8xX2cxX3fxXbxX28xX8xXcxX94xX1fxX20xX8xXcxX17dxX2cxX8xX9xX3cxX8xX1fxX84xX2xX8xX9xX3cxX8xXcxX3fxX84xX1fxX20xX8xX2cxX89xX28xX8xX1fxX20xX21xX22xX8xX1fxX19xX1fxX20xXbfxX8xX4a0xX2xX3cxX8xX1fxX6xX8dxXbfxX8xX2axX6xX2xX199xX13xX8xX183xX1dxX8xX13xX6xX4b4xX10xX8xX1fxX6xX4b4xX13xX8xX13xXfdxX8xX61xX7xX8xXd8xX8xX61xX2ffxXf3xX378xXbfxX8xX2axX6xX2xX199xX13xX8xX183xX1dxX8xX9xXbxXf3xX8xX1fxX6xX4b4xX13xX8xX13xXfdxX8xX62xX65xX8xXd8xX8xX62xX62xXf3xX378xXbfxX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX22xXaxX15xXexXfxX13xX15xXd6xX13xXd8xXbxXaxX2xX20xX1fxXdexX8xXe0xX35xXcxX13xX2xXe5xX22xXa1xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXf3xX1xX22xXfxX4xX533xX21xX8xX2axfb35xX1fxX20xX8xX183xX1a2xX1fxX8xX18xc57cxX1fxX6xX8xX11xX6xX35xX280xX1fxXdexX8xX452xX106xX22xX8xX13xX6xXbxX22xX8xX183xX19exX2xX28xX8xX9xX6xX2xX34xX35xX8xX13xX38xX2xX8xX3xX21xX8xX183xX184xX2cxX8xX9xX3cxX8xX2cxX3fxXbxX8xX77xX21xXf3xX8xX3xX21xX8xX1xX43xX1fxX20xX8xX3xX21xX2xX8xX1fxX84xX2xX28xX8xX1fxX20xX21xX22xX8xX1fxX19xX1fxX20xXbfxX8xX4a0xX2xX3cxX8xX1fxX6xX8dxXbfxX8xX2axX6xX2xX199xX13xX8xX183xX1dxX8xX13xX6xX4b4xX10xX8xX1fxX6xX4b4xX13xX8xX13xXfdxX8xX61xX61xX8xXd8xX8xX61xX2fexXf3xX378xXbfxX8xX2axX6xX2xX199xX13xX8xX183xX1dxX8xX9xXbxXf3xX8xX1fxX6xX4b4xX13xX8xX13xXfdxX8xX62xX65xX8xXd8xX8xX62xX62xXf3xX378xXbfxX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX22xXaxX15xXexXfxX13xX15xXd6xX13xXd8xXbxXaxX2xX20xX1fxXdexX8xXe0xX35xXcxX13xX2xXe5xX22xXa1xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXf3xX1xX22xXfxX4xX11xX106xX22xX8xX2axX20xX35xX22xX184xX1fxXdexX8xX452xX106xX22xX8xX13xX6xXbxX22xX8xX183xX19exX2xX28xX8xX9xX3cxX8xX2cxX3fxXbxX8xX77xX21xXf3xX8xX3xX21xX8xX1xX43xX1fxX20xX8xX3xX21xX2xX8xX1fxX84xX2xXbfxX8xX4a0xX2xX3cxX8xX1fxX6xX8dxXbfxX8xX2axX6xX2xX199xX13xX8xX183xX1dxX8xX13xX6xX4b4xX10xX8xX1fxX6xX4b4xX13xX8xX13xXfdxX8xX61xX65xX8xXd8xX8xX61xX62xXf3xX378xXbfxX8xX2axX6xX2xX199xX13xX8xX183xX1dxX8xX9xXbxXf3xX8xX1fxX6xX4b4xX13xX8xX13xXfdxX8xX61xX308xX8xXd8xX8xX62xX7xXf3xX378xXbfxX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX22xXaxX15xXexXfxX13xX15xXd6xX13xXd8xXbxXaxX2xX20xX1fxXdexX8xXe0xX35xXcxX13xX2xXe5xX22xXa1xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXf3xX1xX22xXfxX4xX2axXbxX2cxX8xX18xX1dxXdexX8xX452xX106xX22xX8xX13xX6xXbxX22xX8xX183xX19exX2xX28xX8xX9xX3cxX8xX2cxX3fxXbxX8xX77xX21xXf3xX8xX3xX21xX8xX1xX43xX1fxX20xX8xX3xX21xX2xX8xX1fxX84xX2xX28xX8xX77xX2xX184xX1fxX20xX8xX2cxX2xX34xX1fxX8xX11xX106xX22xX8xX9xX6xX2xX34xX35xX8xX13xX38xX2xX8xX9xX3cxX8xX2cxX3fxXbxX8xX77xX21xXf3xX8xX3xX21xX8xX1xX43xX1fxX20xX8xX77xX90xX2xX8xX77xX94xX9xXbfxX8xX4a0xX2xX3cxX8xX1fxX6xX8dxXbfxX8xX11xX77xXf3xX1fxX20xX8xX9xX84xX1fxX8xX1xX43xX1fxX20xX8xX9xX3cxX8xX109xX6xX90xX8xX1fxX119xX1fxX20xX8xXd6xX90xX22xX8xX77xXbxX8xXaxX38xX9xX8xXd6xXf3xX94xX22xX8xX3xX21xX8xX20xX2xX3cxX8xX20xX2xX280xX13xX8xX2cxX284xX1fxX6xXbfxX8xX2axX6xX2xX199xX13xX8xX183xX1dxX8xX13xX6xX4b4xX10xX8xX1fxX6xX4b4xX13xX8xX13xXfdxX8xX61xX2ffxX8xXd8xX8xX61xb1d0xXf3xX378xXbfxX8xX2axX6xX2xX199xX13xX8xX183xX1dxX8xX9xXbxXf3xX8xX1fxX6xX4b4xX13xX8xX13xXfdxX8xX62xX65xX8xXd8xX8xX62xX62xXf3xX378xXbfxX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX22xXaxX15xXexXfxX13xX15xXd6xX13xXd8xXbxXaxX2xX20xX1fxXdexX8xXe0xX35xXcxX13xX2xXe5xX22xXa1xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXf3xX1xX22xXfxX4xX56xX21xX8xX2axX1dxX2xXdexX8xX540xX13xX8xX2cxX106xX22xX28xX8xX183xX184xX2cxX8xX109xX6xX43xX1fxX20xX8xX2cxX3fxXbxX28xX8xXcxX94xX1fxX20xX8xXcxX17dxX2cxX8xX9xX3cxX8xXcxX3fxX84xX1fxX20xX8xX2cxX89xX8xX1fxX6xX8dxX28xX8xX1fxX20xX21xX22xX8xX1fxX19xX1fxX20xXbfxX8xX4a0xX2xX3cxX8xX183xX43xX1fxX20xX8xX1a0xX19xX9xX8xX9xX4b4xX10xX8xX61xX8xXd8xX8xX62xXbfxX8xX2axX6xX2xX199xX13xX8xX183xX1dxX8xX13xX6xX4b4xX10xX8xX1fxX6xX4b4xX13xX8xX13xXfdxX8xX61xX7xX8xXd8xX8xX61xX2ffxXf3xX378xXbfxX8xX2axX6xX2xX199xX13xX8xX183xX1dxX8xX9xXbxXf3xX8xX1fxX6xX4b4xX13xX8xX13xXfdxX8xX61xX1a9xX8xXd8xX8xX62xX61xXf3xX378xXbfxX0xX47xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x10d46xXf3xX35xX77xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xXf3xX8xX18xX94xXf3xX8xX4a0xX2xXbxXf3xX8xX13xX6xX43xX1fxX20xX0xX47xX10xX4
sydong