Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng chào xã giao lãnh đạo Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Chiều 13/2, đoàn công tác Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng do Tổng lãnh sự Viengxay Phommachanh dẫn đầu đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đón tiếp đoàn.
f37cxfe52x11c4bxff3fx1448ex102acx128bax16cbex1578exX7xf66ex17014x1096cx10545x1055bx14c23xX5x11f2exXax105ecxXcx148c7x12047x120fcxX3x14a4dx16c84xX15xX1xX3xX7x14ec0xX3x12683x16311x13559xX15xX3xX18x1376fx10e54xX3xXex13280xXdxX3xf4cbxX26xX3x16b5ax116ccxX15xX16xX3xX4xX1xX26xX27xX3x117dexX19xX3xX16xXdxX6xX27xX3xX5xX19xX15xX1xX3x1011fxX2axX27xX3x14072xX26xX3xXcx15543xX15xX1xX0x1301axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX6x13935xXaxX12x14277xX1xXdx129baxX21xX3xX2x16bbdxX53x10738x16c23xX3xX47xX27xX26xX15xX3xX4x16addxX15xX16xX3xXexX22xX4xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX3xX20xX21xX22xX15xX3xX15x130d5x1226exX4xX3xX68xX4bx14837xX68xX30xX96xX3xX18xX26xX27xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX26xX3xX30xX31xX15xX16xX3xX65xX27xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX3x16594xXdxX10xX15xX16xX3axX6x11774xX3x11684xX1xX27x16510xXc7xX6xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX65x110b0xX15xX3xX47x10182xX21xX3xX47xX19xX3xX47x14234xX15xX3xX4xX1xX26xX27xX3xX3axX19xX3xX16xXdxX6xX27xX3xX5xX19xX15xX1xX3xX47xX2axX27xX3xXexfb08xX15xX1xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1x16b48xX3xXc4xX1x13ac4xX3xX68xX1xf604xX3xXex13637xX4xX1xX3x12fdax16c04xX30xX96xX3xXexXf6xX15xX1xX3xX96xX90x12823xX15xX16xX3xXcx15bddxXexX3xXcxX1x14511xX15xX16xX3xX47xX105xX15xX3xXexXdxXdcxXbxX3xX47xX27xX26xX15xX101xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX65xXc2xX3xXbxX68xX10xX15xXexX10x101f5xXaxX12xX0xXdxXc7xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX15xXexX10xX152xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXax1386fxXdxX65xXexX1x160eaxX3x10164xX2x16e6exXbxX3ax10e5dxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX176xX3x16a9bxX2x10ab9xXbxX3axX17dxXaxX3xX7xX152xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX53xX53xXdxX101x1052cxX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xX101x16cfdxX15xX53xX15xX10xX171xX7xX53xX2x122b0xX189xX178xX53xX2xX71xX71xX65xX6fxX2x159a6xX6fxX189xX6fxX189xXexX17axX2xX6fxX178xX187xX5xX189xX101x14b62xXbxX16x111bcxX152xX9x1071exX6fxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX3xX20xX21xX22xX15xX3xX18xX26xX27xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX26xX3xX30xX31xX15xX16xX3xX4xX1xX26xX27xX3xX3axX19xX3xX16xXdxX6xX27xX3xX5xX19xX15xX1xX3xX47xX2axX27xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX65xXc2xXaxX12xf499xX6xX21xX3xX15xX16xX1xXdxX3xXexX1x119ebxX4xX3xX4xX1xX26xX27xX3xX3axX19xX3xX16xXdxX6xX27xX72xX3xXexX1xX6xXc2xX3xXc7xf407xXexX3xX47xX27xX26xX15xX3xX4xX7axX15xX16xX3xXexX22xX4xX72xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX3xX20xX21xX22xX15xX3xX18xX26xX27xX3xXbbxXdxX10xX15xX16xX3axX6xXc2xX3xXc4xX1xX27xXc7xXc7xX6xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4x129adxXc7xX3xX11cxX15xX3xX7xX1exX3xX47xX105xX15xX3xXexXdxXdcxXbxX3xX4xX1x1310cxX15xX3xXex16f10xX15xX1xX72xX3xXexX152x12c4bxX15xX16xX3xXexX1xX10cxX3xX4xX109xX6xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX101xX3xX2dx1605axX15xX16xX3xXexX1x121bbxXdxX3xXc7xX27xX15xX16xX3xXc7xX21x14e71xX15xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX15xX105xXdxX3xX152xXdx1735exX15xX16xX3xX1a7xX26xX3xXbbxXdx15464xXexX3xX30xX6xXc7xX3xX15xX105xXdxX3xX4xX1xX21xX15xX16xX3xX47x123d6xXc2xX3xXc7xX2axX15xX1xX3xX1xX11cxX15xX3xX15x1189bxX6xX3xXexX152xX27xX15xX16xX3xX1a7xXdxX2efxX4xX3xX1x10823xXbxX3xXexX22xX4xX72xX3xXbxX1xX22xXexX3xXexX152xXdx1222dxX15xX3xXexX152xX2e6xX15xX3xX15xX1xXdxX6bxX21xX3xX5xX4fxX15xX1xX3xX1a7xX1exX4xX101xX3xX2dxX252xX4xX3xX19dxXdxX2efxXexX72xX3xX1xXdxX3xX1a7xX2afxX15xX16xX3xXexX152xX27xX15xX16xX3xXexX1xX2cbxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX91xXdxX72xX3xX71xX3xX19dxX2e6xX15xX3xX7x1615fxX3xX1xX31dxXbxX3xXexX22xX4xX3xX4xX1xX252xXexX3xX4xX1xX373xX3xX1xX11cxX15xX3xX15xX30exX6xX3xXexX152xX27xX15xX16xX3xX4xX22xX4xX3xX5xX4fxX15xX1xX3xX1a7xX1exX4xX3xX16xXdxX22xX27xX3xX65x154eaxX4xX72xX3x120fbxX1xX27xX6xX3xX1xX2afxX4xX3xX3abx102c9xX3xXexX1xX21x14437xXex140f9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX65xXc2xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX3xX20xX21xX22xX15xX3xX18xX26xX27xX3xXbbxXdxX10xX15xX16xX3axX6xXc2xX3xXc4xX1xX27xXc7xXc7xX6xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX4x10742xX15xX16xX3xX19dxX26xXc2xX3xXex14386xX3xXc7xX27xX15xX16xX3xXc7xX21xX2d5xX15xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xXbxX1xX2d5xXdxX3xX1xX31dxXbxX72xX3xX16xXdx12c91xXbxX3xX47x14aa1xX3xX47xX27xX26xX15xX3xX1xX27xX26xX15xX3xXexX1xX26xX15xX1xX3xXexX2d5xXexX3xX15xX1xXdxX2efxXc7xX3xX1a7xX3a7xX3xXexX152xX27xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX2efxXc7xX3xX3abx16ebbxX3xX5xX26xXc7xX3xX1a7xXdxX2efxX4xX3xXexX2axXdxX3xXbbxXdxX2efxXexX3xX30xX6xXc7xX101xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX65xXc2xXaxX12xXc4xX1xX105xX3xX68xX1xX109xX3xXexX10cxX4xX1xX3xX110xX111xX30xX96xX3xXexXf6xX15xX1xX3xX96xX90xX11cxX15xX16xX3xXcxX121xXexX3xXcxX1xX126xX15xX16xX3xX4xX1xX26xX27xX3xXc7x114f4xX15xX16xX3xX4xX1xX21xXc2xXdcxX15xX3xXexX1x100d9xXc7xX3xX4xX109xX6xX3xX47xX27xX26xX15xX3xX4xX7axX15xX16xX3xXexX22xX4xX72xX3xX16xXdxX91xXdxX3xXexX1xXdxX2efxX21xX3xX7xX11cxX3xX19dxfba2xX3xX1a7xX6bxX3xXexX2a8xX15xX1xX3xX1xX2a8xX15xX1xX3xX3abxXdxX15xX1xX3xXexXdcxX3x10989xX3xX3axX19xX3xX1xX4e3xXdxX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xXexX1xX2cbxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX20xX21xX6xX17dxX3xX47xX2c5xX15xX16xX3xXexX1xX2cbxXdxX3xX4xX1xX27xX3xX19dxXdxXdcxXexX72xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX47xX19xX3xX3abxX1xX7axX15xX16xX3xX15xX16xX4b1xX15xX16xX3xXexX4bexX15xX16xX3xX4xX90xX2cbxX15xX16xX3xX20xX21xX6xX15xX3xX1xX2efxX72xX3xX1xX31dxXbxX3xXexX22xX4xX3xX1a7xX91xXdxX3xXc7xX4e3xXexX3xX7xX2d5xX3xXexXf6xX15xX1xX3xX4xX109xX6xX3xX18xX26xX27xX3xXexX152xX2e6xX15xX3xX15xX1xXdxX6bxX21xX3xX5xX4fxX15xX1xX3xX1a7xX1exX4xX3xX15xX1xX90xX3xX3abxXdxX15xX1xX3xXexXdcxX72xX3xX16xXdxX22xX27xX3xX65xX3a7xX4xX72xX3xXc2xX3xXexXdcxX3bcxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX65xXc2xX3xXbxX68xX10xX15xXexX10xX152xXaxX12xX0xXdxXc7xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX15xXexX10xX152xX3xX65xXexX1xX21xXc7xX19dxXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX171xXdxX65xXexX1xX176xX3xX178xX2xX17axXbxX3axX17dxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX176xX3xX187xX2xX189xXbxX3axX17dxXaxX3xX7xX152xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX53xX53xXdxX101xX19dxX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xX101xX1a7xX15xX53xX15xX10xX171xX7xX53xX2xX1b0xX189xX178xX53xX2xX71xX71xX65xX6fxX2xX1baxX6fxX2xX71xX1cexXexX187xX1cexX6fxX1baxX17axX5xX189xX101xX1c8xXbxX16xX1cbxX152xX9xX1baxX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX3xX20xX21xX22xX15xX3xX18xX26xX27xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX26xX3xX30xX31xX15xX16xX3xX4xX1xX26xX27xX3xX3axX19xX3xX16xXdxX6xX27xX3xX5xX19xX15xX1xX3xX47xX2axX27xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xXc4xX1xX105xX3xX68xX1xX109xX3xXexX10cxX4xX1xX3xX110xX111xX30xX96xX3xXexXf6xX15xX1xX3xX96xX90xX11cxX15xX16xX3xXcxX121xXexX3xXcxX1xX126xX15xX16xX3xXc7xX27xX15xX16xX3xXc7xX21xX2d5xX15xX3xXexX1xX2cbxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX91xXdxX3xX7xX373xX3xX4xX105xX3xXexX1xX2e6xXc7xX3xX15xX1xXdxX6bxX21xX3xX4xX1xX90xX11cxX15xX16xX3xXexX152xX2a8xX15xX1xX3xX1xX31dxXbxX3xXexX22xX4xX3xXexX152xX2e6xX15xX3xX5xX4fxX15xX1xX3xX1a7xX1exX4xX3xX1a7xX4bexX15xX3xX1xX105xX6xX101xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX65xXc2xXaxX12xXc4xX1xX105xX3xX68xX1xX109xX3xXexX10cxX4xX1xX3xX110xX111xX30xX96xX3xXexXf6xX15xX1xX3xX15xX1xX121xX15xX3xXc7xX2axX15xX1xX72xX3xX1a7xX6bxX3xX3abxXdxX15xX1xX3xXexXdcxX72xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX47xX19xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX2efxX15xX3xX1x125bdxX3xXexX152xX31dxX3xX4xX22xX4xX3xXexXf6xX15xX1xX3xX4xX105xX3xX4xX1xX21xX15xX16xX3xX47xX90xX2cbxX15xX16xX3xX19dxXdxX2e6xX15xX3xX16xXdxX91xXdxX3xX1a7xX6bxX3xX3abxX3b5xX3xXexX1xX21xX3baxXexX3xX15xX7axX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX2efxXbxX101xX3xX2dxX252xX4xX3xX19dxXdxX2efxXexX72xX3xXexXf6xX15xX1xX3xX47xX6xX15xX16xX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX2efxX15xX3xXc7xX4e3xXexX3xX7xX2d5xX3xX65xX1exX3xX22xX15xX3xXexX2axXdxX3xX18xX26xX27xX72xX3xXexX1xX7axX15xX16xX3xX20xX21xX6xX3xX15xX16xX21xX2c5xX15xX3xX1a7xX2d5xX15xX3xX47xXd5xX21xX3xXexX90xX3xX3abxX1xX7axX15xX16xX3xX1xX27xX26xX15xX3xX5xX2axXdxX3xX4xX109xX6xX3xX68xX1x160dfxX15xX1xX3xXbxX1xX109xX3xXbbxXdxX2efxXexX3xX30xX6xXc7xX101xX3xX68xX22xX4xX3xX4xX7axX15xX16xX3xXexX152xX2a8xX15xX1xX3xX3abxX1xXdxX3xX1xX27xX26xX15xX3xXexX1xX26xX15xX1xX3xX3abxX457xX3xX1a7xX2afxX15xX16xX3xX7xX373xX3xX4xX105xX3xX47xX105xX15xX16xX3xX16xX105xXbxX3xX5xX91xX15xX3xX1a7xX26xX27xX3xXbxX1xX22xXexX3xXexX152xXdxX32dxX15xX3xX15xX7axX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX2efxXbxX3xX47xX10cxX6xX3xXbxX1xX90xX11cxX15xX16xX101xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX65xXc2xXaxX12xX111xX2e6xX15xX3xX4xX2axX15xX1xX3xX47xX105xX72xX3xXexX1xX7axX15xX16xX3xX20xX21xX6xX3xX4x16088xX6xX3xX3abxX1xX301xX21xX3xX68xXd5xX21xX3xXcxX152xX10xX27xX72xX3xX1xX31dxXbxX3xXexX22xX4xX3xXexX1xX90xX11cxX15xX16xX3xXc7xX2axXdxX3xX16xXdxX30exX6xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX1a7xX26xX3xX18xX26xX27xX3xX47xX19xX3xX47xX90xX31dxX4xX3xX47xX301xXc2xX3xXc7xX2axX15xX1xX101xX3xX68x1380bxX15xX16xX3xX1a7xX91xXdxX3xX47xX105xX72xX3xX5xX90xX31dxX15xX16xX3xX1xX26xX15xX16xX3xX1xX105xX6xX3xX4xX109xX6xX3xX18xX26xX27xX3xX20xX21xX6xX3xX4xX290xX15xX16xX3xXbbxX3fexX15xX16xX3x121a3xX15xX16xX3xX47xX6xX15xX16xX3xX152xX121xXexX3xX5xX91xX15xX101xX3xXcxX21xXc2xX3xX15xX1xXdxX2e6xX15xX72xX3xX47xX32dxX3xXexX4bexX15xX16xX3xX3abxXdxXc7xX3xX15xX16xX2axX4xX1xX3xXexX1xX90xX11cxX15xX16xX3xXc7xX2axXdxX3xX16xXdxX30exX6xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX1a7xX26xX3xX18xX26xX27xX72xX3xX47xX32dxX3xX4xX290xX15xX16xX3xXbbxX3fexX15xX16xX3xX93exX15xX16xX3xXexX1xX1exX4xX3xX7xX1exX3xX5xX26xX3xX47xX4e3xX15xX16xX3xX5xX1exX4xX3xXexX1xX427xX4xX3xX47xX301xXc2xX3xX1xX27xX2axXexX3xX47xX4e3xX15xX16xX3xX3axX21xX121xXexX3xX15xX1xX3baxXbxX3xX3abxX1xX301xX21xX3xX4xX109xX6xX3xX18xX26xX27xX72xX3xX71xX3xXbxX1xX823xX6xX3xX4xXd5xX15xX3xX4xX105xX3xXc7xX4e3xXexX3xX7xX2d5xX3xX47xX10cxX15xX1xX3xX1xX90xX91xX15xX16xX72xX3xX4xX105xX3xX15xX1xX30exX15xX16xX3xXc7xX3a7xX4xX3xXexXdxX2e6xX21xX3xX1a7xX26xX3xX16xXdxX290xXdxX3xXbxX1xX22xXbxX3xX4xX3a7xX3xXexX1xX32dxX101xX3xX2dxX252xX4xX3xX19dxXdxX2efxXexX72xX3xX4xXd5xX15xX3xX4xX105xX3xXbxX1xX90xX11cxX15xX16xX3xX22xX15xX3xX3axX2a4xXc2xX3xX65xX1exX15xX16xX3xX47xX90xX2cbxX15xX16xX3xX4xX6xX27xX3xXexX2d5xX4xX3xXexX4b1xX3xX4xX290xX15xX16xX3xXbbxX3fexX15xX16xX3xX93exX15xX16xX3x155c4xXcx163c8xX101xX3x165ffxX457xX3x130dbxX15xX1x142f2xX3xX1a7xX6bxX3xX18xX26xX27xX17dxX3xXbxX1xX823xX6xX3xX18xX26xX27xX3xX4xX3fexX15xX16xX3xX15xX2e6xX15xX3xX1xX2a8xX15xX1xX3xXexX1xX26xX15xX1xX3xX4xX22xX4xX3xX3abxX1xX21xX72xX3xX4xX3a7xXc7xX3xX4xX7axX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX2efxXbxX72xX3xX3abxX1xX21xX3xX4xX1xXdcxX3xX3axX21xX121xXexX3xX65xX2afxX4xX3xX20xX21xX2d5xX4xX3xX5xX4e3xX3xXexX21xXc2xXdcxX15xX3xX47xX90xX2cbxX15xX16xX3xX15xX26xXc2xX17dxX3xX3abxX1xX290xX27xX3xX7xX22xXexX72xX3xX47xX6bxX3xX15xX16xX1xX10cxX3xX47xX252xXexX3xXc7xX4e3xXexX3xX7xX2d5xX3xX3abxX1xX27xX3xX19dxX19xXdxX3xXexX3baxXbxX3xX3abxXdcxXexX3xX1xX26xX15xX16xX3xX1xX105xX6xX72xX3xXexX4bexX15xX16xX3xX4xX90xX2cbxX15xX16xX3xX1a7xX3baxX15xX3xX4xX1xX21xXc2xX32dxX15xX3xX1xX26xX15xX16xX3xX1xX105xX6xX3xX71xX3xX4xX1xXdxX6bxX21xX3xX47xX32dxX3xX16xXdxX290xXc7xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX823xX3xX1a7xX3baxX15xX3xXexX290xXdxX101xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX65xXc2xX3xXbxX68xX10xX15xXexX10xX152xXaxX12xX0xXdxXc7xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX68xX10xX15xXexX10xX152xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX171xXdxX65xXexX1xX176xX3xX178xX2xX17axXbxX3axX17dxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX176xX3xX187xX2xX189xXbxX3axX17dxXaxX3xX7xX152xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX53xX53xXdxX101xX19dxX6xX27xX1xX6xXexXdxX15xX1xX101xX1a7xX15xX53xX15xX10xX171xX7xX53xX2xX1b0xX189xX178xX53xX2xX71xX71xX65xX6fxX2xX1baxX6fxX71xX71xX178xXexX1b0xX1b0xX1b0xX17axX6fxX5xX189xX101xX1c8xXbxX16xX1cbxX152xX9xX17axX187xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX3xX20xX21xX22xX15xX3xX18xX26xX27xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX26xX3xX30xX31xX15xX16xX3xX4xX1xX26xX27xX3xX3axX19xX3xX16xXdxX6xX27xX3xX5xX19xX15xX1xX3xX47xX2axX27xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX27xX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX3xX20xX21xX22xX15xX3xX18xX26xX27xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX19xX3xX30xX31xX15xX16xX3xXbbxXdxX10xX15xX16xX3axX6xXc2xX3xXc4xX1xX27xXc7xXc7xX6xX4xX1xX6xX15xX1xX3xXexX252xX15xX16xX3xX20xX21xX26xX3xX5xX90xX21xX3xX15xXdxX2efxXc7xX3xX4xX1xX27xX3xX5xX19xX15xX1xX3xX47xX2axX27xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX27xX65xXc2xXaxX12xXc4xX1xX105xX3xX68xX1xX109xX3xXexX10cxX4xX1xX3xX110xX111xX30xX96xX3xXexXf6xX15xX1xX3xX4xX3fexX15xX16xX3xX4xX1xX27xX3xX152x170b4xX15xX16xX72xX3xXexX1xX2cbxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX20xX21xX6xX72xX3xX1xX31dxXbxX3xXexX22xX4xX3xX71xX3xXbxX1xX823xX6xX3xX47xX19xX3xX47xXdxX3xX1a7xX26xX27xX3xX15xX1xXdxX6bxX21xX3xX7xX2a4xX21xX72xX3xXexX21xXc2xX3xX15xX1xXdxX2e6xX15xX3xX20xX21xX22xX3xXexX152xX2a8xX15xX1xX3xX1xX31dxXbxX3xXexX22xX4xX3xX1a7xXd1xX15xX3xX4x125b2xX15xX3xX4xX1xX3baxXc7xX101xX3xX96xX27xX3xX47xX105xX72xX3xXc7xX27xX15xX16xX3xXc7xX21xX2d5xX15xX3xX1a7xX91xXdxX3xX15xX1xXdxX2efxXc7xX3xX1a7xX3a7xX72xX3xX1a7xX6xXdxX3xXexX152xXd3bxX3xX4xX109xX6xX3xXc7xX2a8xX15xX1xX72xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX3xXbbxXdxX10xX15xX16xX3axX6xXc2xX3xXc4xX1xX27xXc7xXc7xX6xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX7xX373xX3xX4xX105xX3xXexXdxXdcxX15xX16xX3xX15xX105xXdxX3xX1xXdcxXexX3xX7xX23bxX4xX3xX20xX21xX6xX15xX3xXexX152xX2afxX15xX16xX72xX3xX16xXdxX290xXdxX3xX20xX21xXc2xXdcxXexX3xX4xX22xX4xX3xX3abxX1xX105xX3xX3abxX1xX4bexX15xX72xX3xX1a7xX90xX91xX15xX16xX3xXc7xX126xX4xX72xX3xX5xX26xX3xX4xXd5xX21xX3xX15xX2d5xXdxX3xXexX1xX427xX4xX3xX47xX301xXc2xX3xX1xX31dxXbxX3xXexX22xX4xX3xXexX2d5xXexX3xX1xX11cxX15xX3xXexX152xX27xX15xX16xX3xXexX1xX2cbxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX91xXdxX101xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX1a7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX152xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX152xX27xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX2e6xX15xX3xX20xX21xX6xX15xX176xX0xX53xX7xXexX152xX27xX15xX16xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4faxXexX1xX21xXc7xX19dxX4faxX6xX15xX65xX4faxX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX1xX90xX91xX15xX16xX3xX65xXd1xX15xX3xX4xX22xX15xX3xX19dxX4e3xX3xX18xX26xX27xX3xX15xX1xX3baxX15xX3xX65xXdxX2efxX15xX3xX65xXdx15639xX15xX3xX19dxXdxXdcxX15xX3xX1xXd3bxX6xX3xX19dxX2a8xX15xX1xX72xX3xX1a7xX3fexX3xX3abxX1xX823xX3xX1xXdxX2efxX15xX3xX47xX2axXdxXaxX3xX1xX152xX10x12a1cxX9xXaxX53xX5xX21xX4xX4faxX5xX21xX27xX15xX16xX4faxX1a7xX21xX4faxXexX152xX6xX15xX16xX53xX1xX6xX4faxXexXdxX15xX1xX4faxX1xX21xX27xX15xX16xX4faxX65xX6xX15xX4faxX4xX6xX15xX4faxX19dxX27xX4faxX5xX6xX27xX4faxX15xX1xX6xX15xX4faxX65xXdxX10xX15xX4faxX65xXdxX10xX15xX4faxX19dxXdxX10xX15xX4faxX1xX27xX6xX4faxX19dxXdxX15xX1xX4faxX1a7xX21xX4faxX3abxX1xXdxX4faxX1xXdxX10xX15xX4faxX65xX6xXdxX53xX2xX178xX189xX2xX71xX6fxX101xX1xXexXc7xXaxX12xX0xXdxXc7xX16xX3xX7xX152xX4xX9xXaxX53xXc7xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX71xX189xX53xX15xX10xX171xX7xX53xX2xX1cexX6fxX17axX53xX2xX189xX178xX65xX2xX2xX189xX71xX1baxX6fxX1cexXexX17axX6fxX178xX1baxX5xX6fxX4faxX189xX6fxX101xX1c8xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX3xX20xX21xX22xX15xX3xX18xX26xX27xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX26xX3xX30xX31xX15xX16xX3xX4xX1xX26xX27xX3xX3axX19xX3xX16xXdxX6xX27xX3xX5xX19xX15xX1xX3xX47xX2axX27xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX1a7xX12xX0xX7xXexX152xX27xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX1xX90xX91xX15xX16xX3xX65xXd1xX15xX3xX4xX22xX15xX3xX19dxX4e3xX3xX18xX26xX27xX3xX15xX1xX3baxX15xX3xX65xXdxX2efxX15xX3xX65xXdxXea8xX15xX3xX19dxXdxXdcxX15xX3xX1xXd3bxX6xX3xX19dxX2a8xX15xX1xX72xX3xX1a7xX3fexX3xX3abxX1xX823xX3xX1xXdxX2efxX15xX3xX47xX2axXdxXaxX3xX1xX152xX10xXecexX9xXaxX53xX5xX21xX4xX4faxX5xX21xX27xX15xX16xX4faxX1a7xX21xX4faxXexX152xX6xX15xX16xX53xX1xX6xX4faxXexXdxX15xX1xX4faxX1xX21xX27xX15xX16xX4faxX65xX6xX15xX4faxX4xX6xX15xX4faxX19dxX27xX4faxX5xX6xX27xX4faxX15xX1xX6xX15xX4faxX65xXdxX10xX15xX4faxX65xXdxX10xX15xX4faxX19dxXdxX10xX15xX4faxX1xX27xX6xX4faxX19dxXdxX15xX1xX4faxX1a7xX21xX4faxX3abxX1xXdxX4faxX1xXdxX10xX15xX4faxX65xX6xXdxX53xX2xX178xX189xX2xX71xX6fxX101xX1xXexXc7xXaxX12xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX1xX90xX91xX15xX16xX3xX65xXd1xX15xX3xX4xX22xX15xX3xX19dxX4e3xX3xX18xX26xX27xX3xX15xX1xX3baxX15xX3xX65xXdxX2efxX15xX3xX65xXdxXea8xX15xX3xX19dxXdxXdcxX15xX3xX1xXd3bxX6xX3xX19dxX2a8xX15xX1xX72xX3xX1a7xX3fexX3xX3abxX1xX823xX3xX1xXdxX2efxX15xX3xX47xX2axXdxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX152xX27xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX230xX22xX15xX16xX3xX71xX1baxX53xX1cexX72xX3xX111xX4e3xX3xX68xX4bx116a7xX230xX3xXexXf6xX15xX1xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX3abxX1xX6xXdxX3xXc7xX2axX4xX3xX5xX91xXbxX3xXexX3baxXbxX3xX1xX21xX121xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX2efxXbxX3xX1a7xX3a7xX3xX4xX1xX27xX3xX71xX189xX3xX4xX22xX15xX3xX19dxX4e3xX3xX110bxX21xX2a4xX15xX3xX7xX1exX3xXexXf6xX15xX1xX3xX111xX7axX5xXc2xX3abxX1xX4bexXc7xX3axX6xXc2xX3xX4faxX3xX15xX90xX91xX4xX3xX68xX4bxX96xX68xX30xX96xX3xX18xX26xX27xX101xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX1a7xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2dxX27xX26xX15xX3xX4xX22xX15xX3xX19dxX4e3xX3xXcxXd3bxX6xX3xX22xX15xX3xX15xX1xX2a4xX15xX3xX65xX2a4xX15xX3xXexXf6xX15xX1xX3xX111xX7axX5xXc2xX3abxX1xX4bexXc7xX3axX6xXc2xX3xX4xX1xX26xX27xX3xX3axX19xX3xX16xXdxX6xX27xX3xX5xX19xX15xX1xX3xX47xX2axX27xX3xXexXf6xX15xX1xXaxX3xX1xX152xX10xXecexX9xXaxX53xX3axX6xXc2xX4faxX65xX21xX15xX16xX4faxX65xX6xX15xX16xX53xX65xX27xX6xX15xX4faxX4xX6xX15xX4faxX19dxX27xX4faxXexX27xX6xX4faxX6xX15xX4faxX15xX1xX6xX15xX4faxX65xX6xX15xX4faxXexXdxX15xX1xX4faxX19dxX27xX5xXc2xX3abxX1xX6xXc7xX3axX6xXc2xX4faxX4xX1xX6xX27xX4faxX3axX6xX4faxX16xXdxX6xX27xX4faxX5xX6xX15xX1xX4faxX65xX6xX27xX4faxXexXdxX15xX1xX53xX2xX17axX1cexX2xX187xX1b0xX101xX1xXexXc7xXaxX12xX0xXdxXc7xX16xX3xX7xX152xX4xX9xXaxX53xXc7xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX71xX189xX53xX15xX10xX171xX7xX53xX2xX1cexX71xX1b0xX53xX2xX189xX1b0xX65xX71xX189xX1b0xX2xX1baxX189xX71xXexX71xX6fxX178xX1cexX5xX1cexX4faxX65xX7xX4xX4faxX6fxX17axX187xX2xX2xX65xXexX101xX1c8xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX3xX20xX21xX22xX15xX3xX18xX26xX27xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX26xX3xX30xX31xX15xX16xX3xX4xX1xX26xX27xX3xX3axX19xX3xX16xXdxX6xX27xX3xX5xX19xX15xX1xX3xX47xX2axX27xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX1a7xX12xX0xX7xXexX152xX27xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2dxX27xX26xX15xX3xX4xX22xX15xX3xX19dxX4e3xX3xXcxXd3bxX6xX3xX22xX15xX3xX15xX1xX2a4xX15xX3xX65xX2a4xX15xX3xXexXf6xX15xX1xX3xX111xX7axX5xXc2xX3abxX1xX4bexXc7xX3axX6xXc2xX3xX4xX1xX26xX27xX3xX3axX19xX3xX16xXdxX6xX27xX3xX5xX19xX15xX1xX3xX47xX2axX27xX3xXexXf6xX15xX1xXaxX3xX1xX152xX10xXecexX9xXaxX53xX3axX6xXc2xX4faxX65xX21xX15xX16xX4faxX65xX6xX15xX16xX53xX65xX27xX6xX15xX4faxX4xX6xX15xX4faxX19dxX27xX4faxXexX27xX6xX4faxX6xX15xX4faxX15xX1xX6xX15xX4faxX65xX6xX15xX4faxXexXdxX15xX1xX4faxX19dxX27xX5xXc2xX3abxX1xX6xXc7xX3axX6xXc2xX4faxX4xX1xX6xX27xX4faxX3axX6xX4faxX16xXdxX6xX27xX4faxX5xX6xX15xX1xX4faxX65xX6xX27xX4faxXexXdxX15xX1xX53xX2xX17axX1cexX2xX187xX1b0xX101xX1xXexXc7xXaxX12xX2dxX27xX26xX15xX3xX4xX22xX15xX3xX19dxX4e3xX3xXcxXd3bxX6xX3xX22xX15xX3xX15xX1xX2a4xX15xX3xX65xX2a4xX15xX3xXexXf6xX15xX1xX3xX111xX7axX5xXc2xX3abxX1xX4bexXc7xX3axX6xXc2xX3xX4xX1xX26xX27xX3xX3axX19xX3xX16xXdxX6xX27xX3xX5xX19xX15xX1xX3xX47xX2axX27xX3xXexXf6xX15xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX152xX27xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX230xX22xX15xX16xX3xX2xX1baxX53xX1baxX72xX3xX47xX27xX26xX15xX3xX4xX22xX15xX3xX19dxX4e3xX3xXcxXd3bxX6xX3xX22xX15xX3xX15xX1xX2a4xX15xX3xX65xX2a4xX15xX3xXa68xXcxXa70xX30xX96xXa73xX3xXexXf6xX15xX1xX3xX111xX7axX5xXc2xX3abxX1xX4bexXc7xX3axX6xXc2xX3xXa68xX30xX90xX91xX4xX3xX68xX4bxX96xX68xX30xX96xX3xX18xX26xX27xXa73xX3xX65xX27xX3xX68xX1xX22xX15xX1xX3xX22xX15xX3xX18xX6xXc2xX3xX18xX6xX3xXcxX1xX27xX15xX16xX3xXa6dxX1x147f3xX15xX3xXcxXdxX3xX30xX1xX6xX3xX18xX2axXexX3xX5xX26xXc7xX3xXexX152xX90xf49fxX15xX16xX3xX47xX27xX26xX15xX3xX47xX19xX3xX47xXdcxX15xX3xX4xX1xX26xX27xX3xX3axX19xX3xX16xXdxX6xX27xX3xX5xX19xX15xX1xX3xX47xX2axX27xX3xXexXf6xX15xX1xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX101xX3xXc4xX1xX105xX3xX111xX823xX3xXexX1xX90xX3xXcxX1xX90xX2cbxX15xX16xX3xXexX152xX1exX4xX3xXcxXf6xX15xX1xX3xX109xXc2xX3xXcxX152xXd5xX15xX3xX30xX6xXc7xX3xX4bxX2c5xX15xX16xX72xX3xXcxX152xX90xX1480xX15xX16xX3xX19dxX6xX15xX3xXcxX14xX3xX4xX1xX23bxX4xX3xXcxXf6xX15xX1xX3xX109xXc2xX3xX4bxX26xX3xXbbxX4bexX15xX3xXcxX1xX2axX4xX1xX3xXexXdxXdcxXbxX3xX47xX27xX26xX15xX101xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX1a7xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX4faxX3xX111xX7axX5xXc2xX3abxX1xX4bexXc7xX3axX6xXc2xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x13dacxX3xX3abxXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2efxXc7xX3xX4xX7axX15xX16xX3xXexX22xX4xX3xX3abxXdxX32dxXc7xX3xXexX152xX6xX3xX4xX109xX6xX3xX2dxX290xX15xX16xXaxX3xX1xX152xX10xXecexX9xXaxX53xX4xX1xXdxX15xX1xX4faxXexX152xXdxX53xX1xX6xX4faxXexXdxX15xX1xX4faxX19dxX27xX5xXc2xX3abxX1xX6xXc7xX3axX6xXc2xX4faxX4xX1xXdxX6xX4faxX7xX10xX4faxX3abxXdxX15xX1xX4faxX15xX16xX1xXdxX10xXc7xX4faxX4xX27xX15xX16xX4faxXexX6xX4xX4faxX3abxXdxX10xXc7xX4faxXexX152xX6xX4faxX4xX21xX6xX4faxX65xX6xX15xX16xX53xX2xX17axX178xX71xX1baxX178xX101xX1xXexXc7xXaxX12xX0xXdxXc7xX16xX3xX7xX152xX4xX9xXaxX53xXc7xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX71xX189xX53xX15xX10xX171xX7xX53xX2xX1cexX71xX187xX53xX2xX71xX1cexX65xX71xX189xX1b0xX6fxX2xX2xX178xXexX71xX6fxX17axX2xX5xX2xX4faxX65xX7xX4xX4faxX1b0xX2xX1cexX1b0xX101xX1c8xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX3xX20xX21xX22xX15xX3xX18xX26xX27xX3xXexX2axXdxX3xX2dxX26xX3xX30xX31xX15xX16xX3xX4xX1xX26xX27xX3xX3axX19xX3xX16xXdxX6xX27xX3xX5xX19xX15xX1xX3xX47xX2axX27xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX1a7xX12xX0xX7xXexX152xX27xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX4faxX3xX111xX7axX5xXc2xX3abxX1xX4bexXc7xX3axX6xXc2xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX154dxX3xX3abxXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2efxXc7xX3xX4xX7axX15xX16xX3xXexX22xX4xX3xX3abxXdxX32dxXc7xX3xXexX152xX6xX3xX4xX109xX6xX3xX2dxX290xX15xX16xXaxX3xX1xX152xX10xXecexX9xXaxX53xX4xX1xXdxX15xX1xX4faxXexX152xXdxX53xX1xX6xX4faxXexXdxX15xX1xX4faxX19dxX27xX5xXc2xX3abxX1xX6xXc7xX3axX6xXc2xX4faxX4xX1xXdxX6xX4faxX7xX10xX4faxX3abxXdxX15xX1xX4faxX15xX16xX1xXdxX10xXc7xX4faxX4xX27xX15xX16xX4faxXexX6xX4xX4faxX3abxXdxX10xXc7xX4faxXexX152xX6xX4faxX4xX21xX6xX4faxX65xX6xX15xX16xX53xX2xX17axX178xX71xX1baxX178xX101xX1xXexXc7xXaxX12xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX4faxX3xX111xX7axX5xXc2xX3abxX1xX4bexXc7xX3axX6xXc2xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX154dxX3xX3abxXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX2efxXc7xX3xX4xX7axX15xX16xX3xXexX22xX4xX3xX3abxXdxX32dxXc7xX3xXexX152xX6xX3xX4xX109xX6xX3xX2dxX290xX15xX16xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX152xX27xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX230xX22xX15xX16xX3xX2xX71xX53xX178xX72xX3xX2dxX27xX26xX15xX3xX4xX7axX15xX16xX3xXexX22xX4xX3x14b0bxXc2xX3xX19dxX6xX15xX3xXa6dxXdxX32dxXc7xX3xXexX152xX6xX3xX2dxX290xX15xX16xX72xX3xX30xX1xX26xX3xX15xX90xX91xX4xX3xXexXf6xX15xX1xX3xX111xX7axX5xXc2xX3abxX1xX4bexXc7xX3axX6xXc2xX3xXa68xX68xX4bxX96xX68xX30xX96xX3xX18xX26xX27xXa73xX3xX65xX27xX3xX68xX1xX109xX3xXexX10cxX4xX1xX3xX111xX6xX15xX3xXa6dxXdxX32dxXc7xX3xXexX152xX6xX3xX2dxX290xX15xX16xX3xX4faxX3xX111xX21xX15xX3xXa6dxX1xX4bexXc7xX3xXa6axX6xXc2xX3xX30xX1xX2a8xX6xX3xX18xX27xX3xXbbxX4b1xX3xX65xXd1xX15xX3xX47xXd5xX21xX3xXexX91xXdxX3xX4xX1xX26xX27xX3xX3axX19xX3xX16xXdxX6xX27xX3xXcxX1xX90xX2cbxX15xX16xX3xXexX152xX1exX4xX3xXcxXf6xX15xX1xX3xX109xXc2xX3xX4bxX26xX3xXcxX4fxX15xX1xX101xX3xXc4xX1xX105xX3xX111xX823xX3xXexX1xX90xX3xXcxX1xX90xX2cbxX15xX16xX3xXexX152xX1exX4xX3xXcxXf6xX15xX1xX3xX109xXc2xX3xXcxX152xXd5xX15xX3xX30xX6xXc7xX3xX4bxX2c5xX15xX16xX3xXexXdxXdcxXbxX3xX47xX27xX26xX15xX101xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX1a7xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX21xX5xX12xX0xX65xXdxX1a7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX152xXaxX12xX0xX53xX65xXdxX1a7xX12xX0xX53xX65xXdxX1a7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa70xX21xXexX1xX27xX152xXaxX12xX96xX90xX11cxX15xX16xX3xX68xX1xXdxXdcxX15xX0xX53xXbxX12
Dương Chiến