Tha tù trước thời hạn cho 115 phạm nhân cải tạo tốt ở Trại giam Xuân Hà
(Baohatinh.vn) - Ngày 22/1, Trại giam Xuân Hà - Bộ Công an (đóng tại xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân.
708fxd0bdx724cxda1fx10588xbe4ex11051x101baxff80xX7xc06fx11043x11fd9x129d9x10ae8xb973xX5xc2dbxXaxd6e8xXcxX1xX6xX3xXexdf1bxX3xXexb264x11d1cx8d79xX4xX3xXexX1xe68dxXdxX3xX1xa869x8a3cxX3xX4xX1xce8fxX3xX2xX2xa113xX3xXbxX1xX26xed11xX3xX27xX1x1242fxX27xX3xX4xc1bexXdxX3xXexX26xX2bxX3xXexc020xXexX3x8c3bxX3xXcxX1bxX26xXdxX3x86f4xXdxX6xX34xX3xb049xa10fxX38xX27xX3x12246x12861xX0xa728xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX10xX6x125d9xXaxX12x12218xX4exX59xdd49xX3xe7c9xX75xX5bxX2xfe81xX3xXcxX1bxX26xXdxX3xX4exXdxX6xX34xX3xX53xX54xX38xX27xX3xX58xX59xX3x99f4xX3xfff6x1171fxX3xe348x7f3axX27xX4exX3xX6xX27xX3x11c0bx9b90xebfbxX27xX4exX3xXexX26xXdxX3x12032xa3efxX3x9671xX1cxX54xX3xa83bxa349xX27xX1xX3xdc19xcd66xX27xX79xX3xXcxX1xX26xX4xX1xX3xX58xX59xX79xX3xX58xX59xX3xXcxXacxX27xX1x932fxX3xXex96ecxX3xX4xX1xeb26xX4xX3xX5x77a5xX3xX4xX93xX27xX4exX3xd62cxX44xX3x1305exX54xX73x71d4xXexX3xX9bxe245xX27xX1xX3xX4exXdxX3cxX34xX3xXexX1xX22xXdxX3xX1xX26xX27xX3xX4xX1xe5b3xXbxX3xX1xX59xX27xX1xX3x10682xX27xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX18xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xXfexX4xX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xb213xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX10xX27xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX34xX4exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX27xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxd366xXdxX6dxXexX1x13042xX3x110eaxX2xX2fxXbxXa4xf214xX3xX1xX10xXdxX4exX1xXexX153xX3x121aexX2x1227fxXbxXa4xX15axXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX5bxX5bxXdxX11axXd8xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX27xX1xX11axb359xX27xX5bxX27xX10xX14exX7xX5bxX75xX166xX166x10f2exX5bxX2xX164xb867xX6dxX18fxX166xX193xX164xX2xX2xX166xXexX164xX75xX18fxX155xX75xX5xX166xX11axebf9xXbxX4ex133acxX1bxX9xfc1cxX166xX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX3xXexX18xX3xXexX1bxX1cxX1dxX4xX3xXexX1xX22xXdxX3xX1xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX2xX2xX2fxX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xX3xX4xX3cxXdxX3xXexX26xX2bxX3xXexX44xXexX3xX47xX3xXcxX1bxX26xXdxX3xX4exXdxX6xX34xX3xX53xX54xX38xX27xX3xX58xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX2bxX27xXaxX12xXcxX1xX1cxdfcaxX27xX4exX3xXexXfexX3xX92xX6xX2bxX3xX70xX4ex8305xX4xX3xfed4xXdx96fbxX27xX3xX8dxX3xc8f7xXdxXfexX34xX3xXexX1xXe2xX3xXcxX1bxX26xXdxX3xX4exXdxX6xX34xX3xX53xX54xX38xX27xX3xX58xX59xX3xX9bxX228xX4xX3xXdbxX54xX73xXdexXexX3xX9bxXe2xX27xX1xX3xXexX1xX6xX3xXexX18xX11axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX2bxX6dxX73xXaxX12xXcxX26xXdxX3xXd8xX54xXc9xXdxX3xX5xXd1xX79xX3xX5xXa5xX27xX1xX3xX9bxX26xX2bxX3xXcxX1bxX26xXdxX3xX4exXdxX6xX34xX3xX53xX54xX38xX27xX3xX58xX59xX3xX9bxXa5xX3xX4xX93xX27xX4exX3xXd8xX44xX3xX184xX59xX3xXexX1bxX6xX2bxX3xXdbxX54xX73xXdexXexX3xX9bxXe2xX27xX1xX3xXexX1xX6xX3xXexX18xX3xXexX1bxX1cxX1dxX4xX3xXexX1xX22xXdxX3xX1xX26xX27xX3xX4xX9cxX3xX9bxXdxb27cxX54xX3x1074dxXdxX22dxX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX2xX2xX2fxX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xX3xX9bxX1cxX21bxX4xX3xXa4x10a84xXexX3xX4xX93xX27xX4exX3xX27xX1x10f36xX27xX3xX9bxX21bxXexX3xX27xX59xX73xX11axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX2bxX6dxX73xX3xXbxX92xX10xX27xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX34xX4exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX27xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX14exXdxX6dxXexX1xX153xX3xX155xX2xX2fxXbxXa4xX15axX3xX1xX10xXdxX4exX1xXexX153xX3xX164xX2xX166xXbxXa4xX15axXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX5bxX5bxXdxX11axXd8xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX27xX1xX11axX184xX27xX5bxX27xX10xX14exX7xX5bxX75xX166xX166xX18fxX5bxX2xX164xX193xX6dxX18fxX166xX193xX164xX2xX164xX18fxXexX155xX155xX193xX193xX2xX5xX166xX11axX1a5xXbxX4exX1a8xX1bxX9xX193xX193xX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX3xXexX18xX3xXexX1bxX1cxX1dxX4xX3xXexX1xX22xXdxX3xX1xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX2xX2xX2fxX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xX3xX4xX3cxXdxX3xXexX26xX2bxX3xXexX44xXexX3xX47xX3xXcxX1bxX26xXdxX3xX4exXdxX6xX34xX3xX53xX54xX38xX27xX3xX58xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX2bxX27xXaxX12x1291cxX93xX27xX4exX3xX9bxX3cxX2bxX3xX4xXfexX27xX3xXd8xX90xX79xX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xX3xXcxX1bxX26xXdxX3xX4exXdxX6xX34xX3xX53xX54xX38xX27xX3xX58xX59xX3xX6dxd1b6xX3xXd8xX54xXc9xXdxX3xX5xXd1xX3xX4xX93xX27xX4exX3xXd8xX44xX3xXdbxX54xX73xXdexXexX3xX9bxXe2xX27xX1xX11axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX2bxX6dxX73xXaxX12xXcxX1xX6xX3xXexX18xX3xXexX1bxX1cxX1dxX4xX3xXexX1xX22xXdxX3xX1xX26xX27xX3xX4xX9cxX3xX9bxXdxX2d9xX54xX3xX2dcxXdxX22dxX27xX3xX5xX59xX3xX34xX90xXexX3xX4xX1xXdexX3xX9bxXe2xX27xX1xX3xXexX1xX43fxX4xX3xX1xXdxX22dxX27xX3xX9bxX44xXdxX3xX184xX1dxXdxX3xX27xX4exX1cxX22xXdxX3xXbxX1xX26xX34xX3xXexX90xXdxX3xXd8xXe2xX3xX2dcxXdexXexX3xXfexX27xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX18xX3xXexX1xX43fxX4xX3xX7xX43fxX3xXd8xXdxXdexXexX3x7cd4xX27xX3xX27xX4e4xX27xX3xX1xX44xXdxX3xX4xX3cxXdxX79xX3xXexa94cxX4xX1xX3xX4xX43fxX4xX3xX5xX6xX2bxX3xX9bxX90xX27xX4exX79xX3xX1xX228xX4xX3xXexX303xXbxX79xX3xX4xX3cxXdxX3xXexX26xX2bxX3xXexXdxXdexX27xX3xXd8xX90xX3xXexX1bxX2bxX27xX4exX3xXdbxX54xXfexX3xXexX1bxc696xX27xX1xX3xX4xX1xXf6xXbxX3xX1xX59xX27xX1xX3xXfexX27xX11axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX2bxX6dxX73xXaxX12xX411xX38xX73xX3xX5xX59xX3xXd8xXdxX22dxX27xX3xXbxX1xXfexXbxX3xXexX1cxX3xXbxX1xXfexXbxX3xXexX1bxX2bxX27xX4exX3xXexX1xXdxX3xX1xX59xX27xX1xX3xXfexX27xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX18xX3xXexX1xf34axX3xX1xXdxX22dxX27xX3xXexXdxX27xX1xX3xXexX1xa701xX27xX3xX27xX1xX38xX27xX3xX9bxX26xX2bxX79xX3xX4xX1xX4f5xX27xX1xX3xX7xXfexX4xX1xX3xX2dcxX1xX2bxX6xX27xX3xX1xf373xX27xX4exX3xX4x9fa1xX6xX3xX411xX3cxX27xX4exX3xX184xX59xX3xX70xX1xX59xX3xX27xX1cxX1dxX4xX3xXexX1bxX2bxX27xX4exX3xX9bxXf6xX54xX3xXexX1bxX6xX27xX1xX3xXbxX1x122bdxX27xX4exX79xX3xX4xX1xX44xX27xX4exX3xXexX90xXdxX3xXbxX1xX26xX34xX3xX184xX59xX3xXa4x11cf2xX3xX5xf2b0xX79xX3xX27xX1xX1cxX27xX4exX3xX184x8e69xX27xX3xX9bxX3cxX34xX3xXd8xX3cxX2bxX3xXexX4f5xX27xX1xX3xX4exXdxXfexX2bxX3xX6dx13306xX4xX79xX3xX1bxX4e4xX27xX3xX9bxX10xX3xX27xX4exX1cxX22xXdxX3xXbxX1xX26xX34xX3xXexX90xXdxX11axX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX184xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX1bxX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX7xXexX1bxX2bxX27xX4exX12xXcxXdxX27xX3xX5xXdx13126xX27xX3xXdbxX54xX6xX27xX153xX0xX5bxX7xXexX1bxX2bxX27xX4exX12xX0xX54xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX8dxXexX1xX54xX34xXd8xX8dxX6xX27xX6dxX8dxX7xX6xXbxX2bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1x73c3xXbxX3xX7xXfexX27xX4exX3xX1cxX1dxX4xX3xX34xXb1xX3xX1xX2bxX59xX27xX3xX5xX1cxXb1xX27xX4exX3xX47xX3xXcxX1bxX26xXdxX3xX4exXdxX6xX34xX3xX53xX54xX38xX27xX3xX58xX59xXaxX3xX1xX1bxX10x10c49xX9xXaxX5bxXd8xX6xX27xX8dxX6dxX2bxX4xX5bxXexX1xX6xXbxX8dxX7xX6xX27xX4exX8dxX54xX2bxX4xX8dxX34xX2bxX8dxX1xX2bxX6xX27xX8dxX5xX54xX2bxX27xX4exX8dxX2bxX8dxXexX1bxX6xXdxX8dxX4exXdxX6xX34xX8dxXa4xX54xX6xX27xX8dxX1xX6xX5bxX2xX1abxX18fxX166xX155xX166xX11axX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX4exX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX5bxX34xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX75xX166xX5bxX27xX10xX14exX7xX5bxX2xX193xX164x13524xX5bxX2xX166xX155xX6dxX2fxX2xX75xX2xX18fxX164xX164xXexX18fxX166xX2fxX155xX155xX5xX166xX11axX1a5xXbxX4exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX3xXexX18xX3xXexX1bxX1cxX1dxX4xX3xXexX1xX22xXdxX3xX1xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX2xX2xX2fxX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xX3xX4xX3cxXdxX3xXexX26xX2bxX3xXexX44xXexX3xX47xX3xXcxX1bxX26xXdxX3xX4exXdxX6xX34xX3xX53xX54xX38xX27xX3xX58xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX184xX12xX0xX7xXexX1bxX2bxX27xX4exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX69exXbxX3xX7xXfexX27xX4exX3xX1cxX1dxX4xX3xX34xXb1xX3xX1xX2bxX59xX27xX3xX5xX1cxXb1xX27xX4exX3xX47xX3xXcxX1bxX26xXdxX3xX4exXdxX6xX34xX3xX53xX54xX38xX27xX3xX58xX59xXaxX3xX1xX1bxX10xX6d0xX9xXaxX5bxXd8xX6xX27xX8dxX6dxX2bxX4xX5bxXexX1xX6xXbxX8dxX7xX6xX27xX4exX8dxX54xX2bxX4xX8dxX34xX2bxX8dxX1xX2bxX6xX27xX8dxX5xX54xX2bxX27xX4exX8dxX2bxX8dxXexX1bxX6xXdxX8dxX4exXdxX6xX34xX8dxXa4xX54xX6xX27xX8dxX1xX6xX5bxX2xX1abxX18fxX166xX155xX166xX11axX1xXexX34xXaxX12xXcxX1xX69exXbxX3xX7xXfexX27xX4exX3xX1cxX1dxX4xX3xX34xXb1xX3xX1xX2bxX59xX27xX3xX5xX1cxXb1xX27xX4exX3xX47xX3xXcxX1bxX26xXdxX3xX4exXdxX6xX34xX3xX53xX54xX38xX27xX3xX58xX59xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX1bxX2bxX27xX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX70xX1x80c2xX34xX3xX4exXdxXfexX2bxX3xX6dxX61axX4xX3xX9bxX26xX2bxX3xX9bxXcdxX4xX79xX3xX5xX44xXdxX3xX7xX44xX27xX4exX79xX3xXexX1xX69exXbxX3xX7xXfexX27xX4exX3xX1cxX1dxX4xX3xX34xXb1xX3xX1xX2bxX59xX27xX3xX5xX1cxXb1xX27xX4exX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xX6xX27xX1xX3xX27xXdxX65cxX27xX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xX3xX7xX69exXbxX3xX34xXa5xX27xX3xX1xX26xX27xX3xXexX18xX79xX3xX7xXfexX27xX4exX3xX75xX193xX5bxX2xX2xX79xX3xX58xX90xXdxX3xXa7xX58xXcxX70xX3xXabxXdxX22dxXexX3xX70xX6xX34xX3xXexf41cxX27xX1xX3xX58xX59xX3xXcxXacxX27xX1xX3xXbxX1xX44xXdxX3xX1xX21bxXbxX3xX70xX4exX38xX27xX3xX1xX59xX27xX4exX3xX70xX70x9c58x12a2fxXcxX70xXcxX3xX58xX59xX3xXcxXacxX27xX1xX79xX3xXcxX1bxX26xXdxX3xX4exXdxX6xX34xX3xX53xX54xX38xX27xX3xX58xX59xX3xXexXc9xX3xX4xX1xXcdxX4xX3xX6dxXdxXd1xX27xX3xX9bxX59xX27xX3x88d1xXb0xXfexX27xX4exX3xX34xXa5xXdxX3xXb1xX27xX3xX70xX4exX1cxX22xXdxc375xX11axX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX184xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1bxX26xXdxX3xXexX26xX34xX3xX4exXdxX6xX34xX3xX92xX93xX27xX4exX3xX6xX27xX3xX58xX59xX3xXcxXacxX27xX1xX3xXbxX1xX44xXdxX3xX1xX21bxXbxX3xX2dcxX1xXfexX34xX79xX3xX4xX1x10c11xX6xX3xXd8xX22dxX27xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xXaxX3xX1xX1bxX10xX6d0xX9xXaxX5bxX5xX54xX4xX8dxX5xX54xX2bxX27xX4exX8dxX184xX54xX8dxXexX1bxX6xX27xX4exX5bxXexX1bxX6xXdxX8dxXexX6xX34xX8dxX4exXdxX6xX34xX8dxX4xX2bxX27xX4exX8dxX6xX27xX8dxX1xX6xX8dxXexXdxX27xX1xX8dxXbxX1xX2bxXdxX8dxX1xX2bxXbxX8dxX2dcxX1xX6xX34xX8dxX4xX1xX54xX6xX8dxXd8xX10xX27xX1xX8dxX4xX1xX2bxX8dxXbxX1xX6xX34xX8dxX27xX1xX6xX27xX5bxX2xX1abxX2xX735xX193xX193xX11axX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX4exX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX5bxX34xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX75xX166xX5bxX27xX10xX14exX7xX5bxX2xX193xX164xX164xX5bxX2xX18fxX2fxX6dxX75xX2xX2fxX18fxX2fxX164xX164xXexX735xX193xX166xX2xX735xX5xX166xX11axX1a5xXbxX4exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX3xXexX18xX3xXexX1bxX1cxX1dxX4xX3xXexX1xX22xXdxX3xX1xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX2xX2xX2fxX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xX3xX4xX3cxXdxX3xXexX26xX2bxX3xXexX44xXexX3xX47xX3xXcxX1bxX26xXdxX3xX4exXdxX6xX34xX3xX53xX54xX38xX27xX3xX58xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX184xX12xX0xX7xXexX1bxX2bxX27xX4exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1bxX26xXdxX3xXexX26xX34xX3xX4exXdxX6xX34xX3xX92xX93xX27xX4exX3xX6xX27xX3xX58xX59xX3xXcxXacxX27xX1xX3xXbxX1xX44xXdxX3xX1xX21bxXbxX3xX2dcxX1xXfexX34xX79xX3xX4xX1xX9bbxX6xX3xXd8xX22dxX27xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xXaxX3xX1xX1bxX10xX6d0xX9xXaxX5bxX5xX54xX4xX8dxX5xX54xX2bxX27xX4exX8dxX184xX54xX8dxXexX1bxX6xX27xX4exX5bxXexX1bxX6xXdxX8dxXexX6xX34xX8dxX4exXdxX6xX34xX8dxX4xX2bxX27xX4exX8dxX6xX27xX8dxX1xX6xX8dxXexXdxX27xX1xX8dxXbxX1xX2bxXdxX8dxX1xX2bxXbxX8dxX2dcxX1xX6xX34xX8dxX4xX1xX54xX6xX8dxXd8xX10xX27xX1xX8dxX4xX1xX2bxX8dxXbxX1xX6xX34xX8dxX27xX1xX6xX27xX5bxX2xX1abxX2xX735xX193xX193xX11axX1xXexX34xXaxX12xXcxX1bxX26xXdxX3xXexX26xX34xX3xX4exXdxX6xX34xX3xX92xX93xX27xX4exX3xX6xX27xX3xX58xX59xX3xXcxXacxX27xX1xX3xXbxX1xX44xXdxX3xX1xX21bxXbxX3xX2dcxX1xXfexX34xX79xX3xX4xX1xX9bbxX6xX3xXd8xX22dxX27xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX1bxX2bxX27xX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xXcxX1bxX26xXdxX3xXexX26xX34xX3xX4exXdxX6xX34xX3xX92xX93xX27xX4exX3xX6xX27xX3xXexX908xX27xX1xX3xX58xX59xX3xXcxXacxX27xX1xX3xX184x12ed0xX6xX3xXbxX1xX44xXdxX3xX1xX21bxXbxX3xX184xX1dxXdxX3xX8fxX22dxX27xX1xX3xX184xXdxX22dxX27xX3xX411xX6xX3xX2dcxX1xX2bxX6xX3xXcxX1xX59xX27xX1xX3xXbxX1xX44xX3xX58xX59xX3xXcxXacxX27xX1xX3xXexXc9xX3xX4xX1xXcdxX4xX3xX2dcxX1xXfexX34xX3xX7xXcdxX4xX3xX2dcxX1x121f1xX10xX3xX9bxXe2xX27xX1xX3xX2dcx12a5exX3xX4xX1xX2bxX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xX3xX9bxX6xX27xX4exX3xX4xX1xXf6xXbxX3xX1xX59xX27xX1xX3xXfexX27xX3xXexX26xXdxX3xXexX1bxX26xXdxX11axX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX184xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX411xX26xXdxX3x13202xX73xX3xXexX1bxX26xX34xX3xX4exXdxX6xX34xX3xX6dxX18xX27xX4exX3xX27xX1xX38xX27xX3xXexX38xX34xX3xX4xX3cxX34xX3xX1xX9cxX6xX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xX3xX95bxX9bx83c6xX4xX3xXd8xXdxX22dxXexX96dxXaxX3xX1xX1bxX10xX6d0xX9xXaxX5bxXbxX1xX6xXbxX8dxX5xX54xX6xXexX8dxX6dxX2bxXdxX8dxX7xX2bxX27xX4exX5bxX6dxX6xXdxX8dxX54xX73xX8dxXexX1bxX6xX34xX8dxX4exXdxX6xX34xX8dxX6dxX54xX27xX4exX8dxX27xX1xX6xX27xX8dxXexX6xX34xX8dxX4xX6xX34xX8dxX1xX2bxX6xX8dxXbxX1xX6xX34xX8dxX27xX1xX6xX27xX8dxX6dxX6xX4xX8dxXd8xXdxX10xXexX5bxX2xX1abxX166xX164xX164xX1abxX11axX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX4exX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX5bxX34xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX75xX166xX5bxX27xX10xX14exX7xX5bxX2xX193xX164xX166xX5bxX2xX18fxX1abxX6dxX2fxX2xX2xX166xX75xX2fxX193xXexX193xX155xX155xX2fxX164xX5xX166xX11axX1a5xXbxX4exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX3xXexX18xX3xXexX1bxX1cxX1dxX4xX3xXexX1xX22xXdxX3xX1xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xX2xX2xX2fxX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xX3xX4xX3cxXdxX3xXexX26xX2bxX3xXexX44xXexX3xX47xX3xXcxX1bxX26xXdxX3xX4exXdxX6xX34xX3xX53xX54xX38xX27xX3xX58xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX184xX12xX0xX7xXexX1bxX2bxX27xX4exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX411xX26xXdxX3xXcb0xX73xX3xXexX1bxX26xX34xX3xX4exXdxX6xX34xX3xX6dxX18xX27xX4exX3xX27xX1xX38xX27xX3xXexX38xX34xX3xX4xX3cxX34xX3xX1xX9cxX6xX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xX3xX95bxX9bxXcdfxX4xX3xXd8xXdxX22dxXexX96dxXaxX3xX1xX1bxX10xX6d0xX9xXaxX5bxXbxX1xX6xXbxX8dxX5xX54xX6xXexX8dxX6dxX2bxXdxX8dxX7xX2bxX27xX4exX5bxX6dxX6xXdxX8dxX54xX73xX8dxXexX1bxX6xX34xX8dxX4exXdxX6xX34xX8dxX6dxX54xX27xX4exX8dxX27xX1xX6xX27xX8dxXexX6xX34xX8dxX4xX6xX34xX8dxX1xX2bxX6xX8dxXbxX1xX6xX34xX8dxX27xX1xX6xX27xX8dxX6dxX6xX4xX8dxXd8xXdxX10xXexX5bxX2xX1abxX166xX164xX164xX1abxX11axX1xXexX34xXaxX12xX411xX26xXdxX3xXcb0xX73xX3xXexX1bxX26xX34xX3xX4exXdxX6xX34xX3xX6dxX18xX27xX4exX3xX27xX1xX38xX27xX3xXexX38xX34xX3xX4xX3cxX34xX3xX1xX9cxX6xX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xX3xX95bxX9bxXcdfxX4xX3xXd8xXdxX22dxXexX96dxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX1bxX2bxX27xX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12x9015xX54xX3cxX27xX3xX4exXdxXfexX2bxX3xXexX1bxX43fxX4xX3xXexXdxXdexXbxX3xXbxX1xX61axX3xXexX1bxXfexX4xX1xX3xX27xX1xX9bbxX27xX4exX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xX3xX95bxX9bxXcdfxX4xX3xXd8xXdxX22dxXexX96dxX3xX47xX3xX411xX90xXdxX3xXbxX1xX26xX34xX3xX27xX1xX38xX27xX3xX7xX44xX3xX2xX164xX3xX8dxX3xX92axX1xX38xX27xX3xXexX1bxX26xXdxX3xX7xX44xX3xX2xX3xX8dxX3xXcxX1bxX26xXdxX3xX4exXdxX6xX34xX3xX53xX54xX38xX27xX3xX58xX59xX3xX9axXa4xXa5xX3xXcxX1xX26xX4xX1xX3xXa7xX1cxX54xX79xX3xX1xX54xX73xX22dxX27xX3xXcxX1xX26xX4xX1xX3xX58xX59xX79xX3xX58xX59xX3xXcxXacxX27xX1xXc6xX3xX27xX1xX1cxX3xX4xX93xX27xX4exX3xX184xXdxX22dxX4xX3xX4xX5b9xX6xX3xX411xX26xXdxX3xXcb0xX73xX3xX70xX4exX54xX73xXd1xX27xX3xX53xX54xX38xX27xX3xX232xXdxXfexXbxX3xXexX1xX52cxX3xX2dcxX1xX93xX27xX4exX3xX4xX1xX908xX3xX9bxX5dfxXdxX3xX1xXc5bxXdxX3xX4xX1xX54xX73xX65cxX27xX3xX34xX93xX27xX3xX34xX59xX3xX4xX5dfxX27xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xXd8xX885xX27xX4exX3xX95bxX27xX1xX38xX27xX3xXexX38xX34xX96dxX11axX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX184xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX54xX5xX12xX0xX6dxXdxX184xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1bxXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxX184xX12xX0xX5bxX6dxXdxX184xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7f3bxX54xXexX1xX2bxX1bxXaxX12xXabxX4e4xX27xX3xX92xX1xX54xX27xX4exX0xX5bxXbxX12
Văn Chung