Hà Tĩnh có 2 nhà báo được tôn vinh “Người làm báo tiêu biểu” toàn quốc
(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh vinh dự có 1 nhà báo. Người làm báo tiêu biểu toàn quốc còn lại đại diện cho tỉnh Hà Tĩnh là một nhà báo đến từ Đài PT-TH tỉnh.
60c2x6932xcfc8x9c83xfe2cxa9fax96c4xd1ebx72b7xX7xb2c2x7550xd8b9xd386x7125x9615xX5x6571xXaxd0d4xc637xcb4cxX3xXcx99e7xd982xX1xX3xX4x6faaxX3x1094dxX3xX18xX1xX14xX3x7ac1xf315x11000xX3x10e30x7f38xa851xX4xX3xXex8542xX18xX3x7defxXdxX18xX1xX3x1017ex91eaxc898xX29x6c60xXdxX3xX5xX14xba32xX3xX24xX25xX26xX3xXexXdxefc4x944exX3xX24xXdxc8f0xX48xcd4bxX3xXexX26xX14xX18xX3x10805xX48xd293xX4xX0x10b57xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xe07dxXaxX12x102d4xX25xX26xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX31xXdxX18xX1xX3xX6cxb652xX3xX4xX1cxX3xX2xX3xX18xX1xX14xX3xX24xX25xX26x8069xX3xX37xX38xX29xX3axXdxX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xXexXdxX47xX48xX3xX24xXdxX4cxX48xX3xXexX26xX14xX18xX3xX55xX48xX57xX4xX3xX4xe4baxX18xX3xX5xee8axXdxX3xX28xXb8xXdxX3xX6cxXdxa8d6xX18xX3xX4xX1xX26xX3xXex9112xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX14xX3xX3fx9033xXexX3xX18xX1xX14xX3xX24xX25xX26xX3xX28x10eccxX18xX3xXexcefdxX3xa343xX14xXdxX3x8ae9xXcx61b7xXcxX13xX3xXexXc9xX18xX1xX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cx869dxX3xXbxc027xX10xX18xXexX10x9c0dxXaxX12xX0xXdxX3fxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10fxX10xX18xXexX10xX114xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxaf06xXdxX6cxXexX1xc340xX3x6a3cxX2xbc99xXbxefc2x97a3xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX138xX3xd774xX2xc439xXbxX13exX13fxXaxX3xX7xX114xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX138xX5axX5axXdxX8fxX24xX6xX26xX1xX6xXexXdxX18xX1xX8fxX31xX18xX5axX18xX10xX133xX7xX5axX1exX14bxX1ex9218xX5axX2xX14bxX13axX6cxX13axX2xX13axX174x8814xX13cxX2xXexb66exX17exX182xX1exX14bxX5xX14bxX8fxc2a4xXbxX38xcda7xX114xX9xX174xX149xX13cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX18xX1xX14xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX2exX18xX3xX31xXdxX18xX1xX3xX36xX37xX38xX29xX3axXdxX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xXexXdxX47xX48xX3xX24xXdxX4cxX48xX4exX3xXexX26xX14xX18xX3xX55xX48xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxX26xX18xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13exXexXf1xX6xX5xXdxX38xX18xX138xX3xX18axX48xX7xXexXdxd365xX10cxX13fxXaxX12x9793xX10cxX3xX31xXdxX47xX18xX3xX6fxXd9xX3xX10fxX1xdfebxX18xX1xX3xXexX114xe50bx8359xX3xXcxX1xX29xX3axX18xX38xX3xXexX114xX81xX4xX3xX6fxX6xX18xX3xX6fxX226xX3xXexX1xX29xX3xXcxX114x779axX18xX3xee93xX48xX57xX4xX3xc1dfxX29xX2axX18xX38xX3xX4xf50exX18xX38xX3xX4xX25xX4xX3xX28x63daxX18xX38xX3xX4xX1xX226xX3xX5xfb76xX18xX1xX3xX28xXb8xX26xX3xXebxb65bxX18xX38xX22dxX3xX37xX1xX14xX3xX18xX29xc487xX4xX22dxX3xX4xX25xX4xX3xX24xX6xX18xX22dxX3xX24xXd9xX22dxX3xX18xX38xX14xX18xX1xX3xXexX114xX48xX18xX38xX3xX29xdac3xX18xX38xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX6cxX81xX3xX1xXd9xXdxX3xX18xX38xX1xX22cxX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xe65cxX25xX18xX38xX3xX2xX174xX5axX13axX22dxX3xXexXb8xXdxX3xX13xX14xX3xX37xXd9xXdxX22dxX3xX6fxX6xX18xX3xXcxX48xX10cxX47xX18xX3xX38xXdxX25xX26xX3xXcxX114xX48xX18xX38xX3xX29xX29bxX18xX38xX3xX4xX1xdcaexX3xXexX114xb853xX22dxX3xXbxX1xX57xXdxX3xX1xX2axXbxX3xX6fxXd9xX3xXcxX1xX2exX18xX38xX3xXexXdxX18xX3xX31xX14xX3xXcxX114xX48xX10cx7d5exX18xX3xXexX1xX2exX18xX38xX22dxX3xX13xXd9xXdxX3xX37xX1xX14xX3xX24xX25xX26xX3xX250xXdxXc1xXexX3xX37xX6xX3fxX22dxX3xX6fxX25xX26xX3xX37xX1xec93xX18xX3xX6cxX342xX18xX22dxX3xXebxX14xXdxX3xXcxX114xX48xX10cxX31cxX18xX3xX1xX2fcxX18xX1xX3xX250xXdxXc1xXexX3xX37xX6xX3fxX3xXex640cxX3xX4xX1x7c62xX4xX3xX13xXd9xXdxX3xX18xX38xX1xX22cxX3xX38xe3abxXbxX3xX3fxX375xXexX22dxX3xXexX48xX10cxX47xX18xX3xX6cxX29xX29bxX18xX38xX3xX37xX38xX29xX3axXdxX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xXexXdxX47xX48xX3xX24xXdxX4cxX48xX3xX18xX1xX342xX18xX3x9ab9xa5acxX3xX18xXdxXc1xX3fxX3xX17exX13cxX3xX18xab13xX3fxX3xX37xX38xX14xX10cxX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xX4xX25xX4xX1xX3xX3fxXb8xX18xX38xX3xX250xXdxXc1xXexX3xX37xX6xX3fxX3x96b7xX1exX2xX5axX13axX5axX2xX17exX1exX13cxXf1xX1exX2xX5axX13axX5axX1exX14bxX1exX14bx8301xX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxX3xXbxX10fxX10xX18xXexX10xX114xXaxX12xX0xXdxX3fxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10fxX10xX18xXexX10xX114xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX133xXdxX6cxXexX1xX138xX3xX13axX2xX13cxXbxX13exX13fxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX138xX3xX174xX149xX14bxXbxX13exX13fxXaxX3xX7xX114xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX138xX5axX5axXdxX8fxX24xX6xX26xX1xX6xXexXdxX18xX1xX8fxX31xX18xX5axX18xX10xX133xX7xX5axX1exX14bxX1exX174xX5axX2xX14bxX13axX6cxX13axX2xX13axX149xX14bxX1exed89xXexX17exX149xX182xX174xX174xX5xX14bxX8fxX18axXbxX38xX18dxX114xX9xX471xX182xX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX18xX1xX14xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX2exX18xX3xX31xXdxX18xX1xX3xX36xX37xX38xX29xX3axXdxX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xXexXdxX47xX48xX3xX24xXdxX4cxX48xX4exX3xXexX26xX14xX18xX3xX55xX48xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xXcxXb8xXdxX3xX1xXd9xXdxX3xX18xX38xX1xX22cxX22dxX3xXefxX1xX1cxX3xXcxX114xX29xefffxX18xX38xX3xX24xX6xX18xX3xXcxX48xX10cxX47xX18xX3xX38xXdxX25xX26xX3xXcxX114xX48xX18xX38xX3xX29xX29bxX18xX38xX3x8e8exX47xX3xf188xXb8xX18xX1xX3xX13xX257xX18xX38xX22dxX3xXcxX114xX29xX4ffxX18xX38xX3xX24xX6xX18xX3xXcxX364xX3xX4xX1xX368xX4xX3xX1xXd9xXdxX3xX18xX38xX1xX22cxX3xX18xX1xfb0cxX18xX3xX3fxXb8xX18xX1xX3xX28xX342xX10cxX3xX5xX14xX3xX6cxX22cxXbxX3xX28xX4cxX3xXebxX272xX18xX38xX22dxX3xX37xX1xX14xX3xX18xX29xX27dxX4xX22dxX3xX4xX25xX4xX3xX4xX29bxX3xX55xX48xX6xX18xX3xX4xX1xXc9xX3xX28xXb8xX26xX22dxX3xX55xX48xX272xX18xX3xX5x937fxX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX22dxX3xX4xX25xX4xX3xX4xX29bxX3xX55xX48xX6xX18xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xXexXdxXe5xXbxX3xXexfdcaxX4xX3xX3a6xX1xe737xX18xX38xX3xX28xX22cxX18xX1xX22dxX3xX38xX1xXdxX3xX18xX1x73dbxX18xX22dxX3xXexX2exX18xX3xX31xXdxX18xX1xX3xX18xX1x8a56xX18xX38xX3xX28xX1cxX18xX38xX3xX38xX1cxXbxX3xX55xX48xX6xX18xX3xXexX114x98e0xX18xX38xX22dxX3xX18xX364xXdxX3xX24xX5c4xXexX22dxX3xX18xX1xX5d3xX18xX38xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX226xX4xX1xX3xXexX26xX3xX5xX27dxX18xX3xX4xX2f8xX6xX3xX28xXd9xXdxX3xX18xX38xd596xX3xX18xX1xX5d3xX18xX38xX3xX18xX38xX29xX3axXdxX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xX4xX25xX4xX1xX3xX3fxXb8xX18xX38xX3xX250xXdxXc1xXexX3xX37xX6xX3fxX3xXexX114xX26xX18xX38xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX28xX26xXb8xX18xX3xX1xXdxXc1xX18xX3xX18xX6xX10cxX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13exXexXf1xX6xX5xXdxX38xX18xX138xX3xX4xX10xX18xXexX10xX114xX13fxXaxX12xX0xXdxX3fxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3fxX38xXexX10xX5xX10xX114xXdxX3a6xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX133xXdxX6cxXexX1xX138xX3xX13axX2xX13cxXbxX13exX13fxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX138xX3xX149xX2xX14bxXbxX13exX13fxXaxX3xX7xX114xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX138xX5axX5axXdxX8fxX24xX6xX26xX1xX6xXexXdxX18xX1xX8fxX31xX18xX5axX18xX10xX133xX7xX5axX1exX14bxX1exX174xX5axX2xX14bxX13axX6cxX13axX2xX13axX149xX13cxX14bxX13axXexX182xX17exX14bxX13cxX2xX5xX14bxX8fxX18axXbxX38xX18dxX114xX9xX1exX13axX471xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX18xX1xX14xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX2exX18xX3xX31xXdxX18xX1xX3xX36xX37xX38xX29xX3axXdxX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xXexXdxX47xX48xX3xX24xXdxX4cxX48xX4exX3xXexX26xX14xX18xX3xX55xX48xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxX26xX18xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13exXexXf1xX6xX5xXdxX38xX18xX138xX3xX18axX48xX7xXexXdxX214xX10cxX13fxXaxX12xXebxX260xX18xX38xX3xX4xX1xX226xX3xX51dxX47xX3xX520xXb8xX18xX1xX3xX13xX257xX18xX38xX3xXf1xX3xXefxX1xX1cxX3xXcxX114xX29xX4ffxX18xX38xX3xX24xX6xX18xX3xXcxX48xX10cxX47xX18xX3xX38xXdxX25xX26xX3xXcxX114xX48xX18xX38xX3xX29xX29bxX18xX38xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX25xX26xX3xXexXb8xXdxX3xX1xXd9xXdxX3xX18xX38xX1xX22cxX8fxeba0xX18xX1xX138xX3xX6cxX6xX18xX38xX4xX26xX18xX38xX7xX6xX18xX8fxX31xX18xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xXefxX1xX1cxX3xXcxX114xX29xX4ffxX18xX38xX3xX6fxX6xX18xX3xXcxX48xX10cxX47xX18xX3xX38xXdxX25xX26xX3xXcxX114xX48xX18xX38xX3xX29xX29bxX18xX38xX3xX51dxX47xX3xX520xXb8xX18xX1xX3xX13xX257xX18xX38xX22dxX3xX28xX4cxX3xX38xXdxX27dxXdxX3xXexX1xXdxXc1xX48xX3xX4xX25xX4xX3xX28xXb8xXdxX3xX24xXdxX4cxX48xX3xXexXdxX47xX48xX3xX24xXdxX4cxX48xX22dxX3xX29xX48xX3xXexa94fxX3xX31xX31cxX3xX6cxX81xX3xX4xX48xXd9xX4xX3xX38xX375xXbxX3xX3fxX375xXexX3xX28xX248xX10cxX3xX58axX3xX18xX38xX1xX17xX6xX3xX18xX14xX10cxX22dxX3xX6fxX6xX18xX3xXcxX48xX10cxX47xX18xX3xX38xXdxX25xX26xX3xXcxX114xX48xX18xX38xX3xX29xX29bxX18xX38xX22dxX3xX6fxXd9xX3xXcxX1xX2exX18xX38xX3xXexXdxX18xX3xX31xX14xX3xXcxX114xX48xX10cxX31cxX18xX3xXexX1xX2exX18xX38xX22dxX3xX13xXd9xXdxX3xX37xX1xX14xX3xX24xX25xX26xX3xX250xXdxXc1xXexX3xX37xX6xX3fxX22dxX3xX6fxX25xX26xX3xX37xX1xX342xX18xX3x65eaxX342xX18xX22dxX3xXebxX14xXdxX3xXcxX114xX48xX10cxX31cxX18xX3xX1xX2fcxX18xX1xX3xX250xXdxXc1xXexX3xX37xX6xX3fxX3xX28xX269xX3xX114xX549xXexX3xXexX226xX4xX1xX3xX4xX81xX4xX22dxX3xX3a6xX1x108acxX18xX3xXexX114xX29xX29bxX18xX38xX22dxX3xX18xX38xX1xXdxX47xX3fxX3xXexX86bxX4xX3xX31xX27dxXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX248xX18xX3xXexX114xX25xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXc1xX3fxX3xX4xX6xX26xX3xXexXe9xX3xX31xXdxXc1xX4xX3xXexX114xXdxX4cxX18xX3xX3a6xX1xX6xXdxX3xX3a6xXe5xX3xX1xX26xXb8xX4xX1xX3xX28xXe5xX18xX3xX13exX342xX10cxX3xX6cxX81xX18xX38xX3xXexXdxX47xX48xX3xX4xX1xX226xX3xX5xX81xX6xX3xX4xX1xX5e7xX18xX22dxX3xXbxX1xX342xX18xX3xX24xX364xX22dxX3xX13exd3d1xXexX3xX4xX1xX5e7xX18xX3xX28xXb8xXdxX3xX24xXdxX4cxX48xX3xX24xX272xX26xX3xX28xX272xX3fxX3xX28xX86bxX18xX38xX3xX28xX57xXdxX3xXexX29xX2axX18xX38xX22dxX3xXexX1xX81xX4xX3xX7xX81xX3xXexXdxX47xX48xX3xX24xXdxX4cxX48xX22dxX3xX4xX1cxX3xX4xX1xX549xXexX3xX5xX29xX2axX18xX38xX22dxX3xX7xX57xX3xX5xX29xX2axX18xX38xX22dxX3xX4xX29bxX3xX4xX549xX48xX3xXbxX1xX257xX3xX1xX2axXbxX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xX2c5xX6xX48xX3xX55xX48xX25xX3xXexX114xX2fcxX18xX1xX3xXexX1xX91axX3fxX3xX28xX22cxX18xX1xX3xXexX114xX25xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXc1xX3fxX22dxX3xX4xX25xX4xX3xX1xX260xX3xX7xX29bxX22dxX3xX24xX25xX26xX3xX4xX25xX26xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX226xX4xX1xX3xX4xX2f8xX6xX3xX4xX25xX4xX3xX28xXb8xXdxX3xX24xXdxX4cxX48xX22dxX3xX6fxX6xX18xX3xXcxX364xX3xX4xX1xX368xX4xX3xX13xXd9xXdxX3xX18xX38xX1xX22cxX3xX28xX269xX3xX55xX48xX10cxXe5xXexX3xX28xX22cxX18xX1xX3xX5xX81xX6xX3xX4xX1xX5e7xX18xX3xX2xX471xX182xX3xX28xXb8xXdxX3xX24xXdxX4cxX48xX3xXexXdxX47xX48xX3xX24xXdxX4cxX48xX22dxX3xX24xX25xX3fxX3xX7xX25xXexX3xX4xX25xX4xX3xXexXdxX47xX48xX3xX4xX1xX226xX3xX28xX31cxX3xX114xX6xX22dxX3xX28xX1cxX3xX5xX14xX3xX18xX1xX5d3xX18xX38xX3xX18xX38xX29xX3axXdxX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xXexXdxX47xX48xX3xX24xXdxX4cxX48xX22dxX3xX4xX1cxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX226xX4xX1xX3xX18xX364xXdxX3xX24xX5c4xXexX22dxX3xX28xX1cxX18xX38xX3xX38xX1cxXbxX3xX13exX48xX549xXexX3xX7x869fxX4xX3xXexX114xX26xX18xX38xX3xX1xX26xXb8xXexX3xX28xXd9xX18xX38xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX22dxX3xX28xX29xX2axX4xX3xX4xX29bxX3xX55xX48xX6xX18xX22dxX3xX28xX260xX18xX38xX3xX18xX38xX1xXdxXc1xXbxX3xXexX226xX18xX3xX18xX1xXdxXc1xX3fxX22dxX3xX28xX25xX18xX1xX3xX38xXdxX25xX3xX4xX6xX26xX13fxX3xX4xX1cxX3xX5xX5c4xXbxX3xXexX114xX29xX3axX18xX38xX3xXexX29xX3xXexX29xX4ffxX18xX38xX22dxX3xX4xX1xX226xX18xX1xX3xXexX114xX22cxX3xX31xX5d3xX18xX38xX3xX31xX14xX18xX38xX13fxX3xXexX48xX10cxXc1xXexX3xX28xX57xXdxX3xXexX114xX48xX18xX38xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX31xX27dxXdxX3xX7xX81xX3xX18xX38xX1xXdxXc1xXbxX3xX4xX25xX4xX1xX3xX3fxXb8xX18xX38xX3xX4xX2f8xX6xX3xXebxX272xX18xX38xX22dxX3xX4xX2f8xX6xX3xX6cxX342xX18xX3xXexXd9xX4xX13fxX3xX4xX1xX549xXbxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX18xX38xX1xXdxX47xX3fxX3xX4xX25xX4xX3xX55xX48xX10cxX3xX28xX22cxX18xX1xX3xX4xX2f8xX6xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX5xX48xX5c4xXexX13fxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX18xX38xX1xX31cxX3xXexX114xX48xX18xX38xX3xXexX1xX81xX4xX22dxX3xX3a6xX1xX25xX4xX1xX3xX55xX48xX6xX18xX22dxX3xX4xX2exX18xX38xX3xXexX342xX3fxX22dxX3xX3a6xX1xX2exX18xX38xX3xX31xX5afxX3xX5xX2axXdxX13fxX3xX24xX272xX26xX3xX31xXc1xX3xX4xX2exX18xX38xX3xX5xX58axX3xX31xX14xX3xX5x641fxX3xXbxX1xX272xXdxX13fxX3xX18xX47xX48xX3xX4xX6xX26xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX248xX18xX3xX18xX1xX342xX18xX3xX31xX3b2xX18xX22dxX3xXexX2exX18xX3xXexX114xX5e7xX18xX38xX3xX55xX48xX10cxX31cxX18xX3xX4xX26xX18xX3xX18xX38xX29xX3axXdxX13fxX3xX4xX1xX48xX91axX18xX3xX3fxX81xX4xX3xX31xX14xX3xXexX114xX25xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXc1xX3fxX3xX3a6xX1xXdxX3xXexX1xX6xX3fxX3xX38xXdxX6xX3xX3fxXb8xX18xX38xX3xX13exX269xX3xX1xXd9xXdxX3xX31xX14xX3xX4xX25xX4xX3xXbxX1xX29xX29bxX18xX38xX3xXexXdxXc1xX18xX3xXexX114xX48xX10cxX31cxX18xX3xXexX1xX2exX18xX38xX3xX3a6xX1xX25xX4xX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX13exX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX38xX9xXaxX14bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6cxX6cxXdxX18xX38xX9xXaxX13cxXaxX12xX0xXexX24xX26xX6cxX10cxX12xX0xXexX114xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13exXexXf1xX6xX5xXdxX38xX18xX138xX3xX4xX10xX18xXexX10xX114xX13fxXaxX12xX0xX7xXexX114xX26xX18xX38xX12xX1exX3xX18xX1xX14xX3xX24xX25xX26xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX31xXdxX18xX1xX3xX6cxX6xX18xX1xX3xX37xX38xX29xX3axXdxX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xXexXdxX47xX48xX3xX24xXdxX4cxX48xX138xX0xX5axX7xXexX114xX26xX18xX38xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xXf1xX3xX0xX7xXexX114xX26xX18xX38xX12xc25bxX18xX38xX3xX37xX38xX48xX10cxff7cxX18xX3xb67bxX48xX342xX18xX3xX13xX272xXdxX3xXf1xX3xXefxX1xX1cxX3xXcxX114xX29xX4ffxX18xX38xX3xXbxX1xXb4xX18xX38xX3xXbxX1xX5afxX3xXexX114xX25xX4xX1xX3xXefxX1xXb4xX18xX38xX3xXdcaxX48xX549xXexX3xX24xX272xX18xX3xX6fxX25xX26xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX5axX7xXexX114xX26xX18xX38xX12xX3xX31xX27dxXdxX3xX18xX1xXdxX31cxX48xX3xX28xX1cxX18xX38xX3xX38xX1cxXbxX3xXexX114xX26xX18xX38xX3xX7xX81xX3xX18xX38xX1xXdxXc1xXbxX3xXexX48xX10cxX47xX18xX3xXexX114xX48xX10cxX31cxX18xX3xXaxXexX6xX3fxX3xX18xX2exX18xX38xXaxX3xX4xX2f8xX6xX3xXexXc9xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX13fxX3xX4xX2exX18xX38xX3xXexX25xX4xX3xX28xX364xXdxX3xX3fxX27dxXdxX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xXexX1xX10xX26xX3xX1xX29xX27dxX18xX38xX3xX28xX6xX3xXbxX1xX29xX29bxX18xX38xX3xXexXdxXc1xX18xX22dxX3xX28xX6xX3xX18xX31cxX18xX3xXexX272xX18xX38xX3xX31xX14xX3xX3fxX2exX3xX1xX2fcxX18xX1xX3xXexXb4xX6xX3xX7xX26xXb8xX18xX3xX1xXd9xXdxX3xXexX5afxX3xX4xX2f8xX6xX3xX6fxX25xX26xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX13fxX3xX1xX26xXb8xXexX3xX28xXd9xX18xX38xX3xX18xX342xX18xX38xX3xX4xX6xX26xX3xX18xX38xX1xXdxXc1xXbxX3xX31xX5afxX22dxX3xX28xXb8xX26xX3xX28xX368xX4xX3xX1xXd9xXdxX3xX31xXdxX47xX18xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX8fxX3xXcxX1xX14xX18xX1xX3xXexX226xX4xX1xX3xX28xXb8xXexX3xX28xX29xX2axX4xX138xX3xX6fxb4cbxX18xX38xX3xX3a6xX1xX10xX18xX3xX10fxX1xX2f8xX3xXexX22cxX4xX1xX3x1050dxX6fxX37xX8e9xX3xXexXc9xX18xX1xX3xX4xX25xX4xX3xX18xX3b2xX3fxX3xX1exX14bxX2xX14bxX22dxX3xX1exX14bxX2xX149xX22dxX3xX1exX14bxX2xX182xX13fxX3xX24xXf1bxX18xX38xX3xX3a6xX1xX10xX18xX3xX10fxX1xX2f8xX3xXexX22cxX4xX1xX3xX13xXd9xXdxX3xX37xX1xX14xX3xX24xX25xX26xX3xX250xXdxXc1xXexX3xX37xX6xX3fxX3xX18xX3b2xX3fxX3xX1exX14bxX2xX13axX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xXf1xX3xX0xX7xXexX114xX26xX18xX38xX12xX6fxX14xX3xX37xX38xX48xX10cxXdc7xX18xX3xXcxX1xX48xX5c4xX18xX3xX13xX48xXe5xX3xXf1xX0xX5axX7xXexX114xX26xX18xX38xX12xX0xX7xXexX114xX26xX18xX38xX12xX3xXefxX1xX1cxX3xXcxX114xX29xX4ffxX18xX38xX3xXbxX1xXb4xX18xX38xX3xXbxX1xX5afxX3xXexX114xX25xX4xX1xX3xXefxX1xXb4xX18xX38xX3xX250xX3b2xX18xX3xX18xX38xX1xXc1xX3xXebxX14xXdxX3xXefxXcxXcxX13xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX5axX7xXexX114xX26xX18xX38xX12xX3xX31xX27dxXdxX3xX18xX1xXdxX31cxX48xX3xXexX25xX4xX3xXbxX1xX91axX3fxX3xX4xX1cxX3xXexX226xX18xX1xX3xXbxX1xX272xX18xX3xX24xXdxXc1xX18xX3xX4xX6xX26xX22dxX3xX28xX29xX6xX3xX5xXb8xXdxX3xX18xX1xXdxX31cxX48xX3xX1xXdxXc1xX48xX3xX55xX48xX272xX3xXexX114xX26xX18xX38xX3xX55xX48xX25xX3xXexX114xX2fcxX18xX1xX3xXexX48xX10cxX47xX18xX3xXexX114xX48xX10cxX31cxX18xX8fxX3xXebxX375xX4xX3xX24xXdxXc1xXexX3xX28xX269xX3xX4xX1cxX3xX18xX1xXdxX31cxX48xX3xXexX25xX4xX3xXbxX1xX91axX3fxX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xX38xXdxX14xX18xX1xX3xX38xXdxX272xXdxX3xX4xX6xX26xX3xX4ffxX3xX4xX25xX4xX3xX38xXdxX272xXdxX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xXexX114xX48xX18xX38xX3xX29xX29bxX18xX38xX22dxX3xXexXc9xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX8fxX3xXcxX1xX14xX18xX1xX3xXexX226xX4xX1xX3xX28xXb8xXexX3xX28xX29xX2axX4xX138xX3xX6fxXf1bxX18xX38xX3xX3a6xX1xX10xX18xX3xX4xX2f8xX6xX3xXf2dxX6fxX37xX8e9xX3xXexXc9xX18xX1xX3xX31xX2fcxX3xX28xX269xX3xX4xX1cxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX226xX4xX1xX3xX13exX48xX549xXexX3xX7xXb0dxX4xX3xXexX114xX26xX18xX38xX3xXexX1xX81xX4xX3xX1xXdxXc1xX18xX3xXexX25xX4xX3xXbxX1xX91axX3fxX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xX28xXb8xXexX3xX38xXdxX272xXdxX3x10acfxX3xXcxX114xX248xX18xX3xXefxX1xX86bxX3xX4xX25xX4xX3xX18xX3b2xX3fxX3xX1exX14bxX2xX13cxX22dxX3xX1exX14bxX2xX13axX22dxX3xX1exX14bxX2xX182xX13fxX3xX24xXf1bxX18xX38xX3xX3a6xX1xX10xX18xX3xXf2dxX6fxX37xX8e9xX3xXexXc9xX18xX1xX3xX31xX31cxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX226xX4xX1xX3xXexX48xX10cxX47xX18xX3xXexX114xX48xX10cxX31cxX18xX3xX13cxX3xX18xX3b2xX3fxX3xX31xX14xX3xX2xX14bxX3xX18xX3b2xX3fxX3xX13exX342xX10cxX3xX6cxX81xX18xX38xX3xX18xX2exX18xX38xX3xXexX1xX2exX18xX3xX3fxX27dxXdxX13fxX3xX24xXf1bxX18xX38xX3xX3a6xX1xX10xX18xX3xXexXb8xXdxX3xX51dxXdxX47xX18xX3xX1xX26xX6xX18xX3xXcxX114xX48xX10cxX31cxX18xX3xX1xX2fcxX18xX1xX3xXexX26xX14xX18xX3xX55xX48xX342xX18xX3xX1exX14bxX2xX13axX13fxX3xX1exX3xX24xXf1bxX18xX38xX3xX3a6xX1xX10xX18xX3xX4xX2f8xX6xX3xXebxX14xXdxX3xXcxX114xX48xX10cxX31cxX18xX3xX1xX2fcxX18xX1xX3xX250xXdxXc1xXexX3xX37xX6xX3fxX3xXexXb8xXdxX3xX51dxXdxX47xX18xX3xX1xX26xX6xX18xX3xXcxX114xX48xX10cxX31cxX18xX3xX1xX2fcxX18xX1xX3xXexX26xX14xX18xX3xX55xX48xX57xX4xX3xX5xX248xX18xX3xXexX1xX368xX3xX174xX13axX3xXf1xX3xX1exX14bxX2xX13axX0xXdxX12xX8fxX0xX5axXdxX12xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX114xX12xX0xX5axXexX24xX26xX6cxX10cxX12xX0xX5axXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xXefxX1xX1cxX3xXcxX114xX29xX4ffxX18xX38xX3xX6fxX6xX18xX3xXcxX48xX10cxX47xX18xX3xX38xXdxX25xX26xX3xXcxX114xX48xX18xX38xX3xX29xX29bxX18xX38xX3xX51dxX47xX3xX520xXb8xX18xX1xX3xX13xX257xX18xX38xX3xX4xX617xX18xX38xX3xX4xX1xX26xX3xX24xXdxXe5xXexX3xXexXb8xXdxX3xX13xXd9xXdxX3xX18xX38xX1xX22cxX3xX38xX375xXbxX3xX38x705fxX22dxX3xXexX48xX10cxX47xX18xX3xX6cxX29xX29bxX18xX38xX3xX18xX14xX10cxX22dxX3xX4xX1xX86bxX18xX38xX3xXexX6xX3xX13exX86bxX4xX3xX28xXd9xX18xX38xX3xX31xX14xX3xX31xX48xXdxX3xX3fxXe9xX18xX38xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX38xX375xXbxX3xX3fxX375xXexX22dxX3xXexX2exX18xX3xX31xXdxX18xX1xX3xX4xX25xX4xX3xX18xX1xX14xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX269xX26xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXf1xX3xX18xX1xX5d3xX18xX38xX3xX18xX38xX29xX3axXdxX3xX4xX272xX3xX4xX48xXd9xX4xX3xX28xX3axXdxX3xX28xX269xX3xX38xXb0dxX18xX3xX5xXdxX31cxX18xX3xX7xX81xX3xX18xX38xX1xXdxXc1xXbxX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xX4xX25xX4xX1xX3xX3fxXb8xX18xX38xX22dxX3xX28xX1cxX3xX5xX14xX3xX4xX25xX4xX3xX18xX1xX14xX3xX24xX25xX26xX138xX3xXcxX1xX25xXdxX3xX8e9xX48xX10cxX22dxX3xX13xX14xX3xXebxX3b2xX18xX38xX22dxX3xX13xX260xX3xXcxXdxXe5xX18xX3xX37xX38xX1xX22cxX22dxX3xX13xX260xX18xX38xX3xX250xXdxX18xX1xX22dxX3xX37xX38xX48xX10cxXdc7xX18xX3xXcxX1xX22cxX3x7e47xXdxX3fxX3xX10fxX86bxX4xc612xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxX3xXbxX10fxX10xX18xXexX10xX114xXaxX12xX0xXdxX3fxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10fxX10xX18xXexX10xX114xX3xX6cxXexX1xX48xX3fxX24xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX133xXdxX6cxXexX1xX138xX3xX13axX2xX13cxXbxX13exX13fxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX138xX3xX149xX2xX14bxXbxX13exX13fxXaxX3xX7xX114xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX138xX5axX5axXdxX8fxX24xX6xX26xX1xX6xXexXdxX18xX1xX8fxX31xX18xX5axX18xX10xX133xX7xX5axX1exX14bxX1exX174xX5axX2xX14bxX13axX6cxX13axX2xX13axX149xX174xX14bxX471xXexX17exX17exX471xX13cxX5xX174xXf1xX2xX1exX471xX6cxX13axX2xX174xX174xX182xX13cxX149xXexX471xX13cxX174xX13cxX182xX5xX14bxX8fxX18axXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX18xX1xX14xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX2exX18xX3xX31xXdxX18xX1xX3xX36xX37xX38xX29xX3axXdxX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xXexXdxX47xX48xX3xX24xXdxX4cxX48xX4exX3xXexX26xX14xX18xX3xX55xX48xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxX26xX18xXaxX12xXcxX114xX6xX26xX3xX24xXdxX4cxX48xX3xXexX114xX29xX18xX38xX3xX31xXdxX18xX1xX3xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX38xX29xX3axXdxX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xXexXdxX47xX48xX3xX24xXdxX4cxX48xX8fxX3xX7e1xX18xX1xX138xX3xX250x8fd5xX250xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xXefxX1xX25xXexX3xX24xXdxX4cxX48xX3xXexXb8xXdxX3xX1xXd9xXdxX3xX18xX38xX1xX22cxX22dxX3xX28xX260xX18xX38xX3xX4xX1xX226xX3xXcxX114xX248xX18xX3xX24bxX48xX57xX4xX3xX250xX29xX2axX18xX38xX3xX18xX1xX549xX18xX3xX3fxXb8xX18xX1xX3xX38xX248xX18xX3xX3fxXd9xXexX3xXexX1xXe5xX3xX3a6xX3a7xX3xX55xX48xX6xX22dxX3xX6cxX29xX27dxXdxX3xX7xX81xX3xX5xX269xX18xX1xX3xX28xXb8xX26xX3xX4xX2f8xX6xX3xXebxX272xX18xX38xX22dxX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xX4xX25xX4xX1xX3xX3fxXb8xX18xX38xX3xX250xXdxXc1xXexX3xX37xX6xX3fxX3xX28xX269xX3xX3a6xX1xX2exX18xX38xX3xX18xX38xXe9xX18xX38xX3xX5xX27dxX18xX3xX3fxXb8xX18xX1xX22dxX3xX31xX22cxX3xXexX1xXe5xX3xX4xX2f8xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xX31xX14xX3xX18xX38xX29xX3axXdxX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexXdxXe5xXbxX3xXexX5afxX4xX3xX3a6xX1xX5b4xX18xX38xX3xX28xX22cxX18xX1xX8fxX3xXebxX342xX10cxX3xX5xX14xX3xX24xX29xX27dxX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX114xXdxX4cxX18xX3xX114xX549xXexX3xX28xX25xX18xX38xX3xXexX81xX3xX1xX14xX26xX3xX4xX2f8xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xX4xX25xX4xX1xX3xX3fxXb8xX18xX38xX3xXf1xX3xX28xXd9xXdxX3xX55xX48xX342xX18xX3xX13exX48xX18xX38xX3xX3a6xX226xX4xX1xX3xXexX114xX47xX18xX3xX3fxX375xXexX3xXexX114xX5c4xX18xX3xXexX29xX3xXexX29xX4ffxX18xX38xX3xXf1xX3xX31xX3b2xX18xX3xX1xX1cxX6xX3xX4xX2f8xX6xX3xXebxX272xX18xX38xX3xXexX6xX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xX0xXdxX3fxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3fxX7xXf1xXbxX1xX26xXexX26xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX133xXdxX6cxXexX1xX138xX3xX13axX2xX13cxXbxX13exX13fxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX138xX3xX149xX2xX14bxXbxX13exX13fxX3xX6cxXdxX7xXbxX5xX6xX10cxX138xX3xX24xX5xX26xX4xX3a6xX13fxX3xX3fxX6xX114xX38xXdxX18xXf1xX5xX10xX214xXexX138xX3xX6xX48xXexX26xX13fxX3xX3fxX6xX114xX38xXdxX18xXf1xX114xXdxX38xX1xXexX138xX3xX6xX48xXexX26xX13fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6fxX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xX4xX248xX18xX3xXexX1xX2exX18xX38xX3xXexXdxX18xX3xXexX114xX48xX18xX38xX3xXexX1xX81xX4xX3xX31xX31cxX3xXexX2fcxX18xX1xX3xX1xX2fcxX18xX1xX3xX28xX549xXexX3xX18xX29xX27dxX4xX3xX31xX14xX3xXexX1xXe5xX3xX38xXdxX27dxXdxX3xX1xX2fcxX18xX1xX3xX272xX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX114xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX138xX5axX5axXdxX8fxX24xX6xX26xX1xX6xXexXdxX18xX1xX8fxX31xX18xX5axX18xX10xX133xX7xX5axX1exX14bxX1exX174xX5axX2xX14bxX13axX6cxX13axX2xX13axX149xX14bxX13cxX1exXexX13axX182xX17exX471xX471xX5xX14bxX8fxX18axXbxX38xX18dxX114xX9xX2xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX18xX1xX14xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX2exX18xX3xX31xXdxX18xX1xX3xX36xX37xX38xX29xX3axXdxX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xXexXdxX47xX48xX3xX24xXdxX4cxX48xX4exX3xXexX26xX14xX18xX3xX55xX48xX57xX4xXaxX3xX6cxX6xXexX6xXf1xXbxX1xX26xXexX26xXf1xX26xX114xXdxX38xXdxX18xX6xX5xXf1xX7xX114xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX138xX5axX5axX4xX6cxX18xXdxX3fxX38xX8fxX31xXdxX10xXexX18xX6xX3fxXbxX5xX48xX7xX8fxX31xX18xX5axXexX13axX1exX14bxX5axX48xXbxX5xX26xX6xX6cxX10xX6cxX5axX1xX26xXexX18xX18xc8c7xX5axX1exX14bxX1exX14bxec82xX14bxX13axX184bxX2xX174xX5axXexXexX13exX31xX18xXexX114xX6xX18xX184bxX55xX48xX26xX4xX184bxX31xX48xX26xX18xX38xX13cxX8fxX18axXbxX38xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxX26xX18xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13exXexXf1xX6xX5xXdxX38xX18xX138xX3xX18axX48xX7xXexXdxX214xX10cxX13fxXaxX12xX219xX10cxX3xX31xXdxX47xX18xX3xX6fxXd9xX3xX10fxX1xX226xX18xX1xX3xXexX114xX22cxX22dxX3xXcxX1xX29xX3axX18xX38xX3xXexX114xX81xX4xX3xX6fxX6xX18xX3xX6fxX226xX3xXexX1xX29xX3xXcxX114xX248xX18xX3xX24bxX48xX57xX4xX3xX250xX29xX2axX18xX38xX3xXbxX1xX25xXexX3xX24xXdxX4cxX48xX3xXexXb8xXdxX3xX13xXd9xXdxX3xX18xX38xX1xX22cxX8fxX3xX3d5xX7e1xX18xX1xX138xX3xXefxX1xX29xX29bxX18xX38xX3xX13xX26xX6xX5axXcxXcxXdcaxX250xX37xX3e9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xXebxX272xX18xX38xX22dxX3xX37xX1xX14xX3xX18xX29xX27dxX4xX3xX31xX14xX3xX18xX1xX342xX18xX3xX6cxX342xX18xX3xXexX6xX3xX31xX48xXdxX3xX3fxXe9xX18xX38xX3xXexX114xX29xX27dxX4xX3xX7xX81xX3xXexX114xX29xX4ffxX18xX38xX3xXexX1xX14xX18xX1xX22dxX3xX31xX5d3xX18xX38xX3xX31xX14xX18xX38xX3xX4xX2f8xX6xX3xX28xXd9xXdxX3xX18xX38xX617xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xX4xX25xX4xX1xX3xX3fxXb8xX18xX38xX8fxX3xX37xX1xX5d3xX18xX38xX3xX18xX38xX29xX3axXdxX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xX250xXdxXc1xXexX3xX37xX6xX3fxX3xX3a6xX1xX2exX18xX38xX3xX18xX38xXe9xX18xX38xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX18xX342xX18xX38xX3xX4xX6xX26xX3xX31xX31cxX3xX18xX3b2xX18xX38xX3xX5xX81xX4xX22dxX3xXbxX1xX91axX3fxX3xX4xX1xX549xXexX3xX4xX1xX226xX18xX1xX3xXexX114xX22cxX22dxX3xXexX114xX2fcxX18xX1xX3xX28xXd9xX3xX4xX1xX48xX10cxX47xX18xX3xX3fxX2exX18xX22dxX3xX18xX38xX1xXdxXc1xXbxX3xX31xX5afxX13fxX3xX28xX269xX3xX31xX14xX3xX28xX6xX18xX38xX3xX18xfb28xX3xX5xX81xX4xX3xX4xX57xX3xX38xXb0dxX18xX38xX3xX5xX14xX3fxX3xX4xX1xX2f8xX3xX4xX2exX18xX38xX3xX18xX38xX1xXc1xX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xX1xXdxXc1xX18xX3xX28xXb8xXdxX22dxX3xX3a6xX1xX2exX18xX38xX3xX18xX38xXe9xX18xX38xX3xX28xX364xXdxX3xX3fxX27dxXdxX22dxX3xX7xX25xX18xX38xX3xXexXb8xX26xX3xX31xX31cxX3xX1xX2fcxX18xX1xX3xXexX1xX368xX4xX3xXexX1xX4cxX3xX1xXdxXc1xX18xX22dxX3xXbxX1xX29xX29bxX18xX38xX3xXexX1xX368xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xX14xX18xX1xX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xX37xXd9xXdxX3xX6cxX48xX18xX38xX3xXexX1xX2exX18xX38xX3xXexXdxX18xX3xXexX114xX47xX18xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xX18xX38xX14xX10cxX3xX4xX14xX18xX38xX3xXexX26xX14xX18xX3xX6cxXdxXc1xX18xX22dxX3xX28xX6xX3xX6cxXb8xX18xX38xX22dxX3xXbxX1xX26xX18xX38xX3xXbxX1xX86bxX22dxX3xX4xX1xX549xXexX3xX5xX29xX2axX18xX38xX3xX4xX1xX226xX18xX1xX3xXexX114xX22cxX22dxX3xX38xXdxX25xX3xXexX114xX22cxX3xX31xX3b2xX18xX3xX1xX1cxX6xX3xXexX114xX26xX18xX38xX3xX4xX25xX4xX3xX7xX272xX18xX3xXbxX1xX91axX3fxX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xX3a6xX1xX2exX18xX38xX3xX18xX38xXe9xX18xX38xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX18xX342xX18xX38xX3xX4xX6xX26xX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xXebxX2exX18xX38xX3xX28xX272xX26xX3xX18xX1xX5d3xX18xX38xX3xX18xX38xX29xX3axXdxX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xX28xX269xX3xX4xX1xX22cxX48xX3xX3a6xX1xX1cxX3xX1xX5e7xX4xX3xX1x6389xXdxX22dxX3xX18xX342xX18xX38xX3xX4xX6xX26xX3xXexX114xXdxX3xXexX1xX368xX4xX22dxX3xXexX114xX2fcxX18xX1xX3xX28xXd9xX3xXexX25xX4xX3xX18xX38xX1xXdxXc1xXbxX22dxX3xXexX1xX81xX4xX3xX1xXdxXc1xX18xX3xXexX57xXexX3xXexX114xX25xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXc1xX3fxX22dxX3xX7xX368xX3xX3fxXc1xX18xX1xX3xX18xX38xX29xX3axXdxX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xX4xX25xX4xX1xX3xX3fxXb8xX18xX38xX13fxX3xXexX226xX4xX1xX3xX4xX81xX4xX3xXexX48xX10cxX47xX18xX3xXexX114xX48xX10cxX31cxX18xX22dxX3xXbxX1xX364xX3xX24xXdxXe5xX18xX3xX4xX1xX2f8xX3xX18xX38xX1xX17xX6xX3xX520xX6xX114xX13exX3xXf1xX3xX51dxX10xX18xXdxX18xX22dxX3xXexX29xX3xXexX29xX4ffxX18xX38xX3xX13xX260xX3xX10fxX1xX226xX3xX520xXdxX18xX1xX13fxX3xX28xX91axX10cxX3xX3fxXb8xX18xX1xX3xXexX48xX10cxX47xX18xX3xXexX114xX48xX10cxX31cxX18xX3xX28xX29xX6xX3xX28xX29xX3axX18xX38xX3xX5xX57xXdxX22dxX3xX4xX1xX2f8xX3xXexX114xX29xX29bxX18xX38xX3xX4xX2f8xX6xX3xXebxX272xX18xX38xX22dxX3xX4xX1xX226xX18xX1xX3xX7xX25xX4xX1xX22dxX3xXbxX1xX25xXbxX3xX5xX48xX5c4xXexX3xX4xX2f8xX6xX3xX37xX1xX14xX3xX18xX29xX27dxX4xX3xX31xX14xX26xX3xX4xX48xXd9xX4xX3xX7xX57xX18xX38xX13fxX3xX4xX1xX86bxX3xXexX114xX5e7xX18xX38xX3xX28xX31cxX3xX4xX6xX26xX3xXexX226xX18xX1xX3xXexX29xX3xXexX29xX4ffxX18xX38xX22dxX3xXexX226xX18xX1xX3xX31xX3b2xX18xX3xX1xX1cxX6xX22dxX3xXexX226xX18xX1xX3xX38xXdxX25xX26xX3xX6cxX5afxX4xX3xXexX114xX26xX18xX38xX3xXexXe9xX18xX38xX3xX7xX272xX18xX3xXbxX1xX91axX3fxX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX8fxX3xXcxX226xX4xX1xX3xX4xX81xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xXdxXc1xX18xX22dxX3xX4xX364xX3xX31xX617xX22dxX3xX28xXd9xX18xX38xX3xX31xXdxX47xX18xX3xX38xX29xX29bxX18xX38xX3xX18xX38xX29xX3axXdxX3xXexX57xXexX22dxX3xX31xXdxXc1xX4xX3xXexX57xXexX22dxX3xX4xX25xX4xX3xX28xXdxX4cxX18xX3xX1xX2fcxX18xX1xX3xXexXdxX47xX18xX3xXexXdxXe5xX18xX3xXexX114xX26xX18xX38xX3xX3fxX5e7xXdxX3xX5xX17xX18xX1xX3xX31xX81xX4xX8fxX3xX10fxX1xX2f8xX3xX28xXd9xX18xX38xX3xX24xX272xX26xX3xX31xXc1xX3xX18xX31cxX18xX3xXexX272xX18xX38xX3xXexX29xX3xXexX29xX4ffxX18xX38xX3xX4xX2f8xX6xX3xXebxX272xX18xX38xX22dxX3xX28xX549xX48xX3xXexX114xX6xX18xX1xX3xX31xX27dxXdxX3xX4xX25xX4xX3xXexX1xX2exX18xX38xX3xXexXdxX18xX22dxX3xX55xX48xX6xX18xX3xX28xXdxX4cxX3fxX3xX7xX6xXdxX3xXexX114xX25xXdxX22dxX3xXexX1xX257xX3xX28xX22cxX4xX1xX22dxX3xX38xX1cxXbxX3xXbxX1xX248xX18xX3xX4xX2f8xX18xX38xX3xX4xX57xX22dxX3xXexX3b2xX18xX38xX3xX4xX29xX3axX18xX38xX3xX18xXdxX31cxX3fxX3xXexXdxX18xX3xX4xX2f8xX6xX3xX18xX1xX342xX18xX3xX6cxX342xX18xX3xX31xX14xX26xX3xX7xX81xX3xX5xX269xX18xX1xX3xX28xXb8xX26xX3xX4xX2f8xX6xX3xXebxX272xX18xX38xX3xXexX114xX26xX18xX38xX3xX7xX81xX3xX18xX38xX1xXdxXc1xXbxX3xX28xX364xXdxX3xX3fxX27dxXdxX3xX31xX14xX3xX1xXd9xXdxX3xX18xX1xX5c4xXbxX3xX55xX48xX57xX4xX3xXexXe5xX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xXcxX1xX3axXdxX3xX38xXdxX6xX18xX3xX31xXe9xX6xX3xX55xX48xX6xX3xX18xX1xXdxX31cxX48xX3xX4xX29bxX3xX55xX48xX6xX18xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xX28xX269xX3xX28xXdxX3xX28xX248xX48xX3xXexX114xX26xX18xX38xX3xX28xX549xX48xX3xXexX114xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX57xX18xX38xX3xX55xX48xX6xX18xX3xX28xXdxX4cxX3fxX3xX7xX6xXdxX3xXexX114xX25xXdxX22dxX3xX28xXdxX4cxX18xX3xX1xX2fcxX18xX1xX3xX5xX14xX3xX6fxX25xX26xX3xX24bxX48xX342xX18xX3xX28xXd9xXdxX3xX37xX1xX342xX18xX3xX8e9xX342xX18xX22dxX3xXebxX14xXdxX3xXcxX114xX48xX10cxX31cxX18xX3xX1xX2fcxX18xX1xX3xX250xXdxXc1xXexX3xX37xX6xX3fxX22dxX3xX6fxX25xX26xX3xX37xX1xX342xX18xX3xX8e9xX342xX18xX22dxX3xX6fxX25xX26xX3xX10fxX2exX18xX38xX3xX6xX18xX3xX37xX1xX342xX18xX3xX6cxX342xX18xX22dxX3xXebxX14xXdxX3xXcxXdxXe5xX18xX38xX3xX18xX1cxXdxX3xX250xXdxXc1xXexX3xX37xX6xX3fxX8fxX8fxX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xXebxX375xX4xX3xX24xXdxXc1xXexX22dxX3xXexXe9xX3xX7xX6xX48xX3xXebxXb8xXdxX3xX1xXd9xXdxX3xXebxX272xX18xX38xX3xX5xX248xX18xX3xXexX1xX368xX3xXdcax6875xX1f78xX3xX28xXe5xX18xX3xX18xX6xX10cxX22dxX3xX4xX2exX18xX38xX3xXexX25xX4xX3xX28xX549xX48xX3xXexX114xX6xX18xX1xX3xXbxX1xXb4xX18xX38xX22dxX3xX4xX1xX57xX18xX38xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX18xX1xX617xX18xX38xX22dxX3xX5xX269xX18xX38xX3xXbxX1xX226xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXebxX272xX18xX38xX22dxX3xX37xX1xX14xX3xX18xX29xX27dxX4xX3xXexX6xX3xXexX114xXdxX4cxX18xX3xX3a6xX1xX6xXdxX3xX55xX48xX10cxXe5xXexX3xX5xXdxXc1xXexX3xX1xX29bxX18xX3xX31xX27dxXdxX3xXbxX1xX29xX29bxX18xX38xX3xX4xX1xX342xX3fxX3xX36xX3a6xX1xX2exX18xX38xX3xX4xX1cxX3xX31xX257xX18xX38xX3xX4xX549xX3fxX4exX22dxX3xX36xX3a6xX1xX2exX18xX38xX3xX4xX1cxX3xX18xX38xX26xXb8xXdxX3xX5xXc1xX4exX22dxX3xX18xX1xXdxX31cxX48xX3xX4xX29bxX3xX55xX48xX6xX18xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX22dxX3xX18xX1xXdxX31cxX48xX3xXbxX1xX1cxX18xX38xX3xX31xXdxX47xX18xX3xX28xX269xX3xX4xX1cxX3xXexX1xX2exX18xX38xX3xXexXdxX18xX22dxX3xXbxX1xX272xX18xX3xX25xX18xX1xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXd9xX18xX38xX3xX4xX2exX18xX38xX3xXexX25xX4xX3xX13exX342xX10cxX3xX6cxX81xX18xX38xX22dxX3xX4xX1xXc9xX18xX1xX3xX28xX57xX18xX3xXebxX272xX18xX38xX22dxX3xXbxX1xXb4xX18xX38xX22dxX3xX4xX1xX57xX18xX38xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX18xX1xX617xX18xX38xX3xX31xX27dxXdxX3xX18xX1xXdxX31cxX48xX3xX4xX25xX4xX1xX3xXexXdxXe5xXbxX3xX4xX5c4xX18xX3xX31xX14xX3xXbxX1xX272xX18xX3xX25xX18xX1xX3xX28xX6xX3xX6cxXb8xX18xX38xX22dxX3xX4xX1xX226xX18xX1xX3xX13exX25xX4xX22dxX3xX38xX1cxXbxX3xXbxX1xX248xX18xX3xX4xX364xX3xX31xX617xX22dxX3xX28xXd9xX18xX38xX3xX31xXdxX47xX18xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX29bxX3xX55xX48xX6xX18xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX5xX48xX5c4xXexX3xX28xXdxX31cxX48xX3xXexX114xX6xX22dxX3xX13exc089xX3xX5xX58axX3xX4xX1cxX3xX1xXdxXc1xX48xX3xX55xX48xX272xX22dxX3xXexXb8xX26xX3xX1xXdxXc1xX48xX3xX368xX18xX38xX3xX6cxX29xX3xX5xX48xX5c4xX18xX3xX13exX269xX3xX1xXd9xXdxX3xXexX226xX4xX1xX3xX4xX81xX4xX22dxX3xX5xX6xX18xX3xXexX1b8axX6xX3xXexX27dxXdxX3xX4xX25xX4xX3xXexX248xX18xX38xX3xX5xX27dxXbxX3xX18xX1xX342xX18xX3xX6cxX342xX18xX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xXebxX272xX18xX38xX22dxX3xX37xX1xX14xX3xX18xX29xX27dxX4xX3xX38xX1xXdxX3xX18xX1xX5c4xX18xX3xX31xX14xX3xX24xXdxX4cxX48xX3xX6cxX29xX29bxX18xX38xX3xX18xX1xX5d3xX18xX38xX3xX28xX1cxX18xX38xX3xX38xX1cxXbxX3xX55xX48xX6xX18xX3xXexX114xX5e7xX18xX38xX3xX4xX2f8xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xX28xX57xXdxX3xX31xX27dxXdxX3xX4xX2exX18xX38xX3xXexX25xX4xX3xX13exX342xX10cxX3xX6cxX81xX18xX38xX22dxX3xX4xX1xXc9xX18xX1xX3xX28xX57xX18xX3xXebxX272xX18xX38xX22dxX3xX4xX1xXc9xX18xX1xX3xX28xX57xX18xX3xX1xXc1xX3xXexX1xX57xX18xX38xX3xX4xX1xX226xX18xX1xX3xXexX114xX22cxX3xX31xX14xX3xX28xX549xX48xX3xXexX114xX6xX18xX1xX3xXbxX1xXb4xX18xX38xX22dxX3xX4xX1xX57xX18xX38xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX18xX1xX617xX18xX38xX22dxX3xX38xX1cxXbxX3xXbxX1xX248xX18xX3xXexXb8xX26xX3xX18xXdxX31cxX3fxX3xXexXdxX18xX3xX4xX2f8xX6xX3xX18xX1xX342xX18xX3xX6cxX342xX18xX3xX31xX27dxXdxX3xXebxX272xX18xX38xX22dxX3xX37xX1xX14xX3xX18xX29xX27dxX4xX3xX31xX14xX3xX4xX1xXe5xX3xX28xXd9xX3xXexX6xX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xXcxX114xX26xX18xX38xX3xX13xXd9xXdxX3xX18xX38xX1xX22cxX3xX38xX375xXbxX3xX38xX12d8xX3xX24xXdxX4cxX48xX3xX6cxX29xX29bxX18xX38xX3xX18xX14xX10cxX22dxX3xX4xX1xX86bxX18xX38xX3xXexX6xX3xX13exX86bxX4xX3xX28xXd9xX18xX38xX3xX31xX14xX3xXexX81xX3xX1xX14xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX38xX375xXbxX3xX5xXb8xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX18xX1xX14xX3xX24xX25xX26xX3xX5xX269xX26xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXf1xX3xX18xX1xX5d3xX18xX38xX3xX18xX38xX29xX3axXdxX3xX28xX269xX3xX6cxX14xX18xX1xX3xX18xX1xXdxX31cxX48xX3xXexX342xX3fxX3xX1xX48xX10cxXe5xXexX3xX31xX14xX3xXexX2fcxX18xX1xX3xX4xX272xX3fxX3xX4xX1xX26xX3xX7xX81xX3xX18xX38xX1xXdxXc1xXbxX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xX18xX29xX27dxX4xX3xX18xX1xX14xX13fxX3xX28xX29xX2axX4xX3xX38xX375xXbxX3xX2xX471xX182xX3xX18xX1xX14xX3xX24xX25xX26xX3xXexXdxX47xX48xX3xX24xXdxX4cxX48xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX24xX2fcxX18xX1xX3xX4xX1xX5e7xX18xX3xXexXe9xX3xX4xX29bxX3xX7xX4ffxX22dxX3xX28xXb8xXdxX3xX6cxXdxXc1xX18xX3xX4xX1xX26xX3xX1xX29bxX18xX3xX149xX2xX8fxX14bxX14bxX14bxX3xX18xX38xX29xX3axXdxX3xX5xX14xX3fxX3xX24xX25xX26xX3xX4xX272xX3xX18xX29xX27dxX4xX3xX28xX269xX3xX31xX14xX3xX28xX6xX18xX38xX3xX18xX38xX14xX10cxX3xX28xX47xX3fxX3xX1xX3b2xX18xX38xX3xX7xX6xX10cxX3xX5xX6xX26xX3xX28xXd9xX18xX38xX22dxX3xX38xX1cxXbxX3xXbxX1xX248xX18xX3xX31xX14xX26xX3xX18xX1xX5d3xX18xX38xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX81xX48xX3xXexX26xX3xX5xX27dxX18xX3xX4xX1cxX3xX58axX3xX18xX38xX1xX17xX6xX3xX5xX22cxX4xX1xX3xX7xX211exX3xX4xX2f8xX6xX3xX28xX549xXexX3xX18xX29xX27dxX4xX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX28xX260xX18xX38xX3xX4xX1xX226xX3xXcxX114xX248xX18xX3xX24bxX48xX57xX4xX3xX250xX29xX2axX18xX38xX22dxX3xX7xX81xX3xX18xX38xX1xXdxXc1xXbxX3xX28xX364xXdxX3xX3fxX27dxXdxX3xX4xX2f8xX6xX3xX28xX549xXexX3xX18xX29xX27dxX4xX3xXexX6xX3xX28xX6xX18xX38xX3xX24xX29xX27dxX4xX3xX31xX14xX26xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX28xX26xXb8xX18xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX114xXdxX4cxX18xX3xX3fxX27dxXdxX8fxX3xX6fxX47xX18xX3xX4xXb8xX18xX1xX3xX18xX1xX5d3xX18xX38xX3xX4xX29bxX3xX1xXd9xXdxX3xXexX26xX3xX5xX27dxX18xX22dxX3xX4xX1xX86bxX18xX38xX3xXexX6xX3xX4xX617xX18xX38xX3xXbxX1xX272xXdxX3xX28xX57xXdxX3xX3fxX375xXexX3xX31xX27dxXdxX3xX3a6xX1xX1cxX3xX3a6xX1xX3b2xX18xX22dxX3xXexX1xX25xX4xX1xX3xXexX1xX368xX4xX3xX3a6xX1xX2exX18xX38xX3xX18xX1xX1b8axX8fxX3xXcxX2fcxX18xX1xX3xX1xX2fcxX18xX1xX3xXexX1xXe5xX3xX38xXdxX27dxXdxX3xX31xX14xX3xX3a6xX1xX48xX3xX31xX81xX4xX3xX24xXdxXe5xX18xX3xX28xXd9xX18xX38xX3xX3fxXb8xX18xX1xX22dxX3xX4xX1xX48xX10cxX4cxX18xX3xX28xX364xXdxX3xX7xX342xX48xX3xX7xXb0dxX4xX22dxX3xX3a6xX1xX1cxX3xX5xX29xX3axX18xX38xX22dxX3xX18xX1xX5d3xX18xX38xX3xXexX25xX4xX3xX28xXd9xX18xX38xX3xX4xX1xX29xX6xX3xXexXe9xX18xX38xX3xX4xX1cxX3xX6cxX26xX3xX28xXb8xXdxX3xX6cxX22cxX4xX1xX3xX10fxX151bxX250xX1f78xX8e9xXf1xX2xX17exX3xX28xX269xX3xX5xX14xX3fxX3xX3a6xXdxX18xX1xX3xXexXe5xX3xXexX1xXe5xX3xX38xXdxX27dxXdxX3xX114xX29bxXdxX3xX31xX14xX26xX3xX3a6xX1xX2f8xX18xX38xX3xX1xX26xX272xX18xX38xX22dxX3xX4xX1xX368xX6xX3xX28xX81xX18xX38xX3xX18xX1xX5d3xX18xX38xX3xXexX1xX25xX4xX1xX3xXexX1xX368xX4xX3xX5xX27dxX18xX22dxX3xXexX25xX4xX3xX28xXd9xX18xX38xX3xX7xX342xX48xX3xX7xXb0dxX4xX3xX28xXe5xX18xX3xX28xX549xXexX3xX18xX29xX27dxX4xX3xXexX6xX8fxX3xX37xX1xX5d3xX18xX38xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX81xX48xX3xX4xX2f8xX6xX3xX3a6xX1xX26xX6xX3xX1xX5e7xX4xX3xXf1xX3xX4xX2exX18xX38xX3xX18xX38xX1xXc1xX3xX28xX269xX3xX5xX14xX3fxX3xX4xX1xX26xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xX4xX1cxX3xX24xX29xX27dxX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX114xXdxX4cxX18xX3xX31xX29xX2axXexX3xX24xX5c4xX4xX22dxX3xX7xX26xX18xX38xX22dxX3xX4xX617xX18xX38xX3xXexX25xX4xX3xX28xXd9xX18xX38xX22dxX3xX272xX18xX1xX3xX1xX29xX4ffxX18xX38xX3xX3a6xX1xX2exX18xX38xX3xX18xX1xX1b8axX3xX28xXe5xX18xX3xX1xX26xXb8xXexX3xX28xXd9xX18xX38xX3xX4xX2f8xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xXexX114xX48xX10cxX31cxX18xX3xXexX1xX57xX18xX38xX22dxX3xXexXb8xX26xX3xX114xX6xX3xX7xX81xX3xX4xXb8xX18xX1xX3xXexX114xX6xX18xX1xX3xX38xXdxX5d3xX6xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xXexX114xX48xX10cxX31cxX18xX3xXexX1xX57xX18xX38xX3xX31xX27dxXdxX3xX3fxXb8xX18xX38xX3xX13exX269xX3xX1xXd9xXdxX8fxX8fxX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX26xX6cxX10cxXaxX12xX6fxX57xXdxX3xX4xX272xX18xX1xX3xXexX114xX47xX18xX3xX28xX375xXexX3xX114xX6xX3xX4xX1xX26xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX226xX3xX4xX25xX4xX1xX3xX3fxXb8xX18xX38xX3xX250xXdxXc1xXexX3xX37xX6xX3fxX3xX18xX1xX5d3xX18xX38xX3xX18xX1xXdxXc1xX3fxX3xX31xX5afxX3xX18xX375xX18xX38xX3xX18xX31cxX22dxX3xX18xX1xX29xX18xX38xX3xX4xX617xX18xX38xX3xX114xX549xXexX3xX31x8224xX3xX31xX6xX18xX38xX3xXexX114xX47xX18xX3xX4xX1xX375xX18xX38xX3xX28xX29xX3axX18xX38xX3xX28xXdxX3xXexX27dxXdxX8fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1141xX48xXexX1xX26xX114xXaxX12xXefxX8fxX250xX0xX5axXbxX12
P.V