Bật cười với đoạn clip hài hước “bóc mẽ” chiêu trò ảo thuật
Mới đây, một đoạn clip hài hước “bóc mẽ” các chiêu thức cơ bản thường xuất hiện trong các tiết mục ảo thuật “sơ đẳng” đã gây sốt trên mạng xã hội.
b11fxcd61x118a6xe336x1499fxf3b4x16fffx15dc6x11ec6xX7xce33xcb48xc8cdx12c4fxe952xd3c4xX5x1605axXax13151xb869xdb86xXexX3xX4x12717x112c3xXdxX3x1202cx15ae4xXdxX3xd02ex14ce3x10887xba33xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX1x10d76xXdxX3xX1xX18xX1dxX4xX3x10f5fx14816xf6a9xX4xX3x115a2x10e75xeb78xX3xX4xX1xXdx1347dxda25xX3xXex17923x115dbxX3xd268xX21xX3xXexX1xX40xX14xXexX0x100e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16400xX10xX6xec64xXaxX12x12a40xX1dxXdxX3xX20xe6d8x1174bxd7e4xX3xX38x1317bxXexX3xX20xX21xX22xX23xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX1xX2bxXdxX3xX1xX18xX1dxX4xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX38xX39xX3axX3xX4x137cdxX4xX3xX4xX1xXdxX3fxX40xX3xXexX1x17defxX4xX3xX4x12b76xX3xX34xX46xX23xX3xXexX1xX18xX19xX23x1410exX3xcbecxX40x14f82xXexX3xX1xXdx12531xX23xX3xXexX43xX21xX23xXa8xX3xX4xX8exX4xX3xXexXdx12fc0xXexX3xX38x154c1xX4xX3xX46xX21xX3xXexX1xX40xX14xXexX3xX33xX7xX9dxX3xX20x10f2bxX23xXa8xX3axX3xX20x15852xX3xXa8xX69xX6axX3xX7x13960xXexX3xXexX43xX3fxX23xX3xX38xX22xX23xXa8xX3xXaaxXdbxX3xX1xX6exXdx1098fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX61xX6axXaxX12x12807xX21xX22xX23xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX20xX18xb8b5xX4xX3xXexX1xe8acxX4xX3xX1xXdxXb1xX23xX3xXexX1xX10xX21xX3xe675xXdx158e5xX40xX3xX33xXexX1xX14xXexX3xXexX1xX2bxX3xX5xX2bxX3xX4xX1xX6xX3x11b07xX40x153e0xX3xX13fxX40xX8exXdxX3axX6bxX3xX1cx12eedxX6xX3xXa8xX69xX6axX3xX1xX99xX23xXa8xX3xXexX1x15eeexX3xX1cx12d92xX3xXexXdxXc0xXexX3xX5xX6exX3xX34xe95fxX3xX38xX14xXexX3xX46xX21xX3xXexX1xX40xX14xXexX6bxX3xX1cxX14bxX6xX3xX129xX1xXdxXc0xX23xX3xX23xXa8xX18xX19xXdxX3xXaaxX10xX38xX3xXbxX1xX46xXdxX3xX34xX14xXexX3xX4xX18xX19xXdxX3xX1cxX15cxX3xX20xX6exX3xX1xX2bxXdxX3xX1xX18xX1dxX4xXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX61xX6axXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX38xX6xX43xXa8xXdxX23x14a1bxX3x100fbxXbxXaaxfe86xX3xXexX10xXaaxXex11750xX6xX5xXdxXa8xX23xX1caxX3x118b3xX40xX7xXexXdx16a69xX6axX1cfxXaxX12xX10bxX21xX22xX23xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX61xX18xX1dxXdxX3xX20xX69xX6axX3xXa8xX1xXdxX3xX5xX22xXdxX3xX1xX15cxX23xX1xX3xX46xX23xX1xX3xX38xX6exXexX3xX23xX1xX69xX23xX3xX1cxX14xXexX3xX129xX1xX8exX3xX23x15f44xXdxX3xXexXdxXc0xX23xXa8xX3xXexX43xX3fxX23xX3xX38xX22xX23xXa8xX3xXaaxXdbxX3xX1xX6exXdxX3xXcxX43xX40xX23xXa8xX3xdd00xX40xXe2xX4xX3xX4xX35xX3xX33xX23xXa8xX1xXb1xX3xX61xX6xX23xX1xX3axX3xb5dfxX3xe7c6xX6xX23xXf5xX3xX251xX23xX1xX3xX23xX2bxX6axX3xX20xX6xX23xXa8xX3xX4xXe2xX3xXa8x15496xX23xXa8xX3xXexX1xX11cxX4xX3xX1xXdxXb1xX23xX3xX23xX1x1706dxX23xXa8xX3xX23xXa8xX35xX23xX3xX23xXa8xX1x13f58xX3xX46xX21xX3xXexX1xX40xX14xXexX3xX7xX9dxX3xX20xXd5xX23xXa8xX3xXexX1xX15cxX3xX34xXacxXexX3xX23xXa8xX19xX3xX34xe0b0xX3xX38xX6exXexX3xX23xXa8xX18xX19xXdxX3xX34xX22xX23xX3xXaaxX40xXacxXexX3xX1xXdxXb1xX23xX3xX1cxX2bxX3xX33xX34xX35xX4xX3xX38xX39xX3axX3xXexXacxXexX3xX4xX46xX3xX38xbca2xXdxX3xX4xX1xXdxX3fxX40xX3xXexX43xX44xXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx166e4xX10xX23xXexX10xX43xXaxX12xX0xXdxX38xXa8xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX4fxX6xXbxXbxX7xX4fxX21xXbxX10xX23xX4fxX38xX10xX61xXdxX6xX4fxXexX1xX40xX38xX34xf4d4xXbxX9xX23xX10x13a04xX7xX4fxX2x15f96x11f88xX2xX4fxX2xX1ccxc7e4xX61xeef0xX2xX326x10e07xX1ccxX326xX328xXexX321xX321xde76x1476bxX5xX1ccxXf5xX1ddxXbxXa8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX38xX4xX10xX1d5xX21xX34xX1ddxX10xX4xXexX3xX61xXa8xX38xX10xX61xXdxX6xX3xX1cxXdxX61xX10xX21xX3xX38xXbxX321xXaxX3xX61xX6xXexX6xX1d5xXexX6axXbxX10xX9xXaxX1cxXdxX61xX10xX21xX4fxX38xXbxX321xXaxX3xX61xX6xXexX6xX1d5xX10xX23xX4xX21xX61xX10xX9xXaxX251xXcxef5ex17bfcxX321xX332xX40xX1cxX31cxX32bx11802xX32bxX13xX38xX1cxX253x1273exXdxX21xX2xd147xX6axX21xb535xb76fxd0a5xX39cxXcxX64xX13xX10xXbx1575cxfa7bxX39dxX387xX21xX1ccxXaaxX31cxX2efxXcxX320xX3a4xX394xX332xX387xX39cxbb4cxdc0cxX61xX2efxX39bxX1e2xX21xX13xX4xX3a4xX23dxX3b5xX2xb52fxX326xX34xX31cxX6axX39cx17d31xX253xX39cxX398xX23xXdxX38exX32bxX13xX3a5xXa8xX43xX326x180f8xX31cxX328xX40xX326xX2xX13xX332xX3c7xXcxX43xX398xX320xXexXdxX1cxX328xX129x12ae5xX3c7xX23xX31cxX326xX43xX3c7xX6axX1ddxX23dxX333xX394xX31cxX38exX332xX3c7xXaxX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2efxX6xXbxXexXdxX21xX23xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX38xX6xX43xXa8xXdxX23xX1caxX3xX1ccxXbxXaaxX1cfxX3xXexX10xXaaxXexX1d5xX6xX5xXdxXa8xX23xX1caxX3xX1ddxX40xX7xXexXdxX1e2xX6axX1cfxXaxX12xX13xX14xXexX3xX4xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX1xX2bxXdxX3xX1xX18xX1dxX4xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX38xX39xX3axX3xX4xX1xXdxX3fxX40xX3xXexX43xX44xX3xX46xX21xX3xXexX1xX40xX14xXexX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX61xX6axXaxX12xX64xX6exXexX3xX23xX1xX69xX23xX3xX1cxX14xXexX3xX23xX21dxXdxX3xXexXdxXc0xX23xXa8xX3xXexX43xX3fxX23xX3xX38xX22xX23xXa8xX3xXaaxXdbxX3xX1xX6exXdxX3xXcxX43xX40xX23xXa8xX3xX23dxX40xXe2xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX34xXdxXb1xXexX3xX61xX6xX23xX1xX3xX251xX3xX253xX6xX23xX3x14192xXexX43xX8exXdx12c23xX3xX1xXdxXb1xX23xX3xX20xX6xX23xXa8xX3xXa8xX69xX6axX3xX7xXe2xXexX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX33xX34xX35xX4xX3xX38xX39xX3axX3xX4xX1xXdxX3fxX40xX3xXexX43xX44xX3xX46xX21xX3xXexX1xX40xX14xXexX3xX20xX18xX117xX4xX3xXexX1xX11cxX4xX3xX1xXdxXb1xX23xX3xX129xX1xX8exX3xX1xX2bxXdxX3xX1xX18xX1dxX4xXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX61xX6axXaxX12xX0xXdxX38xXa8xX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX38xX6xXaaxX1d5xX31cxXdxX61xXexX1xX1caxX2xX1ccxX1ccxX38exX1cfxX31cxXdxX61xXexX1xX1caxX321xX328xX1ccxXbxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX34xX6xXexX3xX4xX40xX21xXdxX3xX1cxX21xXdxX3xX61xX21xX6xX23xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX1xX6xXdxX3xX1xX40xX21xX4xX3xX34xX21xX4xX3xX38xX10xX3xX4xX1xXdxX10xX40xX3xXexX43xX21xX3xX6xX21xX3xXexX1xX40xX6xXexXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1caxX4fxX4fxXdxXf5xX34xX6xX21xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf5xX1cxX23xX4fxX23xX10xX31cxX7xX4fxX2xX320xX321xX2xX4fxX320xX320xX61xX328xX2xX326xX321xX1ccxX332xX328xXexX326xX321xX326xX326xX5xX1ccxXf5xX1ddxXbxXa8xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2efxX6xXbxXexXdxX21xX23xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXaaxXexX1d5xX6xX5xXdxXa8xX23xX1caxX3xX1ddxX40xX7xXexXdxX1e2xX6axX1cfxXaxX12xX251xX3xX253xX6xX23xX3xXexX1xX11cxX4xX3xX1xXdxXb1xX23xX3xX38xX2bxX23xX3xX46xX21xX3xXexX1xX40xX14xXexX3xX33xX1xd164xX3xX34xXdxXc0xX23xX3axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX1cxX6xX23xXa8xX3xXexX43xX21xX23xXa8xX3xX38xX6exXexX3xX4xX1xXdxXc0xX4xX3xXexX159xXdxX3xXa8xXdxXacxX6axX3xX1cxX2bxX3xX23xXa8xX6xX6axX3xX5xX14xXbxX3xXexX99xX4xX3xX34xX2a5xX3xX23xXa8xX18xX19xXdxX3xX34xX22xX23xX3xX33xX38x10e00xXexX3xX5xX22xX23xX1xX3axX3xX23xXa8xed35xXdxX3xX4xX22xX23xX1xX3xX5xX2bxX38xX3xX5xX6exX3xX4xX1xXdxX3fxX40xX3xXexX43xX44xXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX61xX6axXaxX12xX64x14b09xXdxX3xX129xX1xXdxX3xX251xX3xX253xX6xX23xX3xXexX1xX11cxX4xX3xX1xXdxXb1xX23xX3xX38xX6exXexX3xX23xXa8xX35xX23xX3xX23xXa8xX1xX285xX3xX46xX21xX3xXexX1xX40xX14xXexX3xX38xX1dxXdxX6bxX3xX23xXa8xX6xX6axX3xX5xX14xXbxX3xXexX99xX4xX3xX4xX1xXdxX3fxX40xX3xXexX43xX44xX3xX34xX2a5xX3xXexXdxXc0xXexX3xX5xX6exX3xX34xbcb6xXdxX3xX38xX6exXexX3xX23xXa8xX18xX19xXdxX3xX34xX22xX23xX3xX33xX38xX68axXexX3xX5xX22xX23xX1xX3axXf5xX3xXcxX43xX21xX23xXa8xX3xX4xX1xXdxX3fxX40xX3xXexX43xX44xX3xX20x155d8xX40xX3xXexXdxX3fxX23xX6bxX3xX1xX35xX6xX3xX43xX6xX3xX251xX3xX253xX6xX23xX3xX20xX6xX23xXa8xX3xX20xX10xX21xX3xX38xX6exXexX3xX4xX1xXdxXc0xX4xX3xXa8x112fbxX23xXa8xX3xXexX6xX6axX3xX33xX20xX8exX23xX1xX3xX5xX14bxX6xX3xXexX1xX2a5xX3xXa8xXdxX8exX4xX3axX3xX1cxX2bxX3xX23xX1xX279xX23xXa8xX3xX23xXa8xX35xX23xX3xXexX6xX6axX3xX20xX6xX23xXa8xX3xX4xX1xX40xX6axX12bxX23xX3xX20xX6exX23xXa8xX3xXexX1xX11cxX4xX3xXexXc0xX3xX4xX1xX167xX23xX1xX3xX5xX2bxX3xX34xX2bxX23xX3xXexX6xX6axX3xX4x140c5xX6xX3xX6xX23xX1xX3xX23xX2bxX6axXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX61xX6axXaxX12xX2efxX1xXdxX3fxX40xX3xXexX43xX44xX3xXexXdxXc0xXbxX3xXexX1xX10xX21xX3xX4xX1xX99xX23xXa8xX3xX129xXdxXc0xX23xX3xX251xX3xX253xX6xX23xX3xX1xX640xX3xX34xXdxXc0xX23xX3xX38xX6exXexX3xX4xX1xXdxXc0xX4xX3xX20xXdxXb1xX23xX3xXexX1xX21xX22xXdxX3xX1cxX2bxX21xX3xXexX43xX21xX23xXa8xX3xX38xX6exXexX3xX4xX1xXdxXc0xX4xX3xXexX43xX6xXdxX3xX23xX1xX11cxX6xX3xX43xX6c4xX23xXa8xX6bxX3xX23xXa8xX18xX19xXdxX3xX34xX22xX23xX3xX33xX38xX68axXexX3xX5xX22xX23xX1xX3axX3xX5xX22xXdxX3xXexXdxXc0xXexX3xX5xX6exX3xX43xd65cxX23xXa8xX3xX4xX35xX3xX38xX6exXexX3xX1cxXc0xXexX3xX4xX269xXexX3xX23xX873xX38xX3xX71axX3xXexX1xX69xX23xX3xX4xX1xX6xXdxXf5xX3xX10bxXc0xX23xX3xX4xX1xXdxX3fxX40xX3xXexX43xX44xX3xX1xX640xX3xX34xXdxXc0xX23xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX1cxX6xX23xXa8xX3xXexX43xX21xX23xXa8xX3xX38xX6exXexX3xX4xX1xXdxXc0xX4xX3xXexX159xXdxX3xXa8xXdxXacxX6axX6bxX3xX23xXa8xX18xX19xXdxX3xX34xX22xX23xX3xX4xX7cbxX6xX3xX251xX3xX253xX6xX23xX3xX5xX22xXdxX3xX38xX71axX3xXexX159xXdxX3xXa8xXdxXacxX6axX3xX5xXacxX6axX3xX33xX4xX1xXdxXc0xX4xX3xX4xX1xX6xXdxX3axX3xX43xX6xX3xX1cxX2bxX3xX129xX1xXdxXc0xX23xX3xX23xXa8xX18xX19xXdxX3xXaaxX10xX38xX3xX33xXe2xX3xX8exX3axX3xX1xXdxX12bxX40xX3xX43xX873xX23xXa8xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX1cxX6xX23xXa8xX3xXexX1xX7cbxX6axX3xXexXdxX23xX1xX3xX1xX35xX6xX3xX43xX6xX3xX20xX18xX117xX4xX3xX5xX2bxX38xX3xXexX14bxX3xX4xX6xX21xX3xX7xX40xXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX61xX6axXaxX12xX251xX3xX253xX6xX23xX3xX4xX44xX23xX3xX43xX159xXexX3xXexX14bxX3xXexX43xX21xX23xXa8xX3xX4xX1xXdxXc0xX4xX3xXexX159xXdxX3xXa8xXdxXacxX6axX3xX43xX6c4xX23xXa8xX3xX43xX6xX3xX38xX6exXexX3xX4xX1xXdxXc0xX4xX3xX1xX6exXbxX3xX23xX1xX11cxX6xX3xX20xX11cxX23xXa8xX3xX20xX695xX6bxX3xX23xX1xX18xX23xXa8xX3xX43xX695xXdxX3xX23xXa8xX6xX6axX3xX5xX14xXbxX3xXexX99xX4xX3xX4x17a15xX23xXa8xX3xX34xX2a5xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX38xX39xX3axX3xX43xX873xX23xXa8xX3xX4xX1xXdxXc0xX4xX3xX1xX6exXbxX3xX20xX35xX3xX1cxX285xX3xX4xX9dxX3xX34xX46xX23xX3xX5xX2bxX3xX38xX6exXexX3xX129xX1xXe2xXdxX3xX5xX269xXbxX3xXa8xX1xbd54xXbxX3xX4xX35xX3xXexX1xX12bxX3xX23xX873xX38xX3xX61x15b5exXexX3xX61xX18xX1dxXdxX3xX20xX8exX6axX3xX4xX1xXdxXc0xX4xX3xXexX159xXdxX3xXa8xXdxXacxX6axXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX61xX6axXaxX12xfb57xX3xX4xX1xXdxX3fxX40xX3xXexX43xX44xX3xX46xX21xX3xXexX1xX40xX14xXexX3xX4xX40xXe2xXdxX3xX4x10a96xX23xXa8xX6bxX3xX251xX3xX253xX6xX23xX3xX61xX18xX19xX23xXa8xX3xX23xX1xX18xX3xX20xX6xX23xXa8xX3xX129xX1xXdxXc0xX23xX3xX38xX6exXexX3xX4xX1xXdxXc0xX4xX3xX1cxX44xXdxX3xX23xX18xX1dxX4xX3xX33xX5xd183xX23xXa8xX3xX5xX9dxe47dxX3xXexX43xX21xX23xXa8xX3xX129xX1xX640xX23xXa8xX3xXa8xXdxX6xX23xX3xX1cxX2bxX3xX38xX6exXexX3xX5xX748xX23xX3xX23xX279xX6xX3xX23xXa8xX18xX19xXdxX3xX34xX22xX23xX3xX5xX22xXdxX3xXbxX1xX8exX3xX1x12164xX23xXa8xX3xX38xX2bxX23xX3xXexX43xX15cxX23xX1xX3xX61xXdx15c29xX23xX3xX38xX6exXexX3xX4xX8exX4xX1xX3xX5xX22xX23xX1xX3xX5xXa69xX23xXa8xXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX61xX6axXaxX12xX0xXdxX38xXa8xX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX38xX6xXaaxX1d5xX31cxXdxX61xXexX1xX1caxX2xX1ccxX1ccxX38exX1cfxX31cxXdxX61xXexX1xX1caxX321xX328xX1ccxXbxXaaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX34xX6xXexX3xX4xX40xX21xXdxX3xX1cxX21xXdxX3xX61xX21xX6xX23xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX1xX6xXdxX3xX1xX40xX21xX4xX3xX34xX21xX4xX3xX38xX10xX3xX4xX1xXdxX10xX40xX3xXexX43xX21xX3xX6xX21xX3xXexX1xX40xX6xXexXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1caxX4fxX4fxXdxXf5xX34xX6xX21xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf5xX1cxX23xX4fxX23xX10xX31cxX7xX4fxX2xX320xX321xX2xX4fxX320xX320xX61xX328xX2xX326xX321xX1ccxX332xX328xXexX320xX32bxX5xX2xXf5xX1ddxXbxXa8xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2efxX6xXbxXexXdxX21xX23xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXaaxXexX1d5xX6xX5xXdxXa8xX23xX1caxX3xX1ddxX40xX7xXexXdxX1e2xX6axX1cfxXaxX12xXcxX14bxX23xXa8xX3xX4xX1xXdxX3fxX40xX3xXexX43xX44xX3xX4xX7cbxX6xX3xX251xX3xX253xX6xX23xX3xX20xX285xX40xX3xX34xX2a5xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX38xX39xX3axX3xX38xX6exXexX3xX4xX8exX4xX1xX3xX1xX2bxXdxX3xX1xX18xX1dxX4xXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b5xX21xX40xX43xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX0xXdxX12xX3xX3c7xX6xXdxX5xX6axX3xX64xX6xXdxX5xX4fxX3c7xX6xX23xXexX43xXdxX0xX4fxXdxX12xX0xX4fxXbxX12