Báo Hà Tĩnh - "Món ăn tinh thần" không thể thiếu của độc giả tỉnh nhà
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Báo Hà Tĩnh ra số báo đầu tiên (2/9/1962-2/92012), phóng viên đã ghi lại một số cảm nhận, tình cảm của một số độc giả trong toàn tỉnh.
55cbx60a1x6bbbxa6ddx64fbx8b09xcf0dxb9ddxX6x58bdxd263xX1x56e8xc560x677bx6794x67aaxae72xX4x817dxX9x683bxa2c1x9324x84bdx8296x834bxX2xX10xX17xXfxX2x834ax8f25xX2xX18xXfxb6b3xc75fxX2xd0bdx6d08xX2xX18x6328xX25xX2xce53x97a8x70a3xX2xX15x99bexX2xXexb792xX18x7e9axX2x6444xX5xX2xX6xb0c0xX2x636ex63d1xXcxX2xX10xXfxd5adxX18xX0x9269xX1xX14xX0xX38x618exX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14xX2exX2fxX30xX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX2x6bd8xX2xX9xa5fbx9d13xX18xX2xX2bxX18xX2xX10xXfxX18xX38xX2xX10xX38xX41xX18xX9xX2xX1fxX38xcd2cxX18xX19xX2xX10xX38x847cxX2xX10xX38xXfxa483xXcxX2xX3x5853xX5xX2xX40x5df1xX3xX2xX19xXfx8bfcxX2xX10x5d57xX18xX38xX2xX18xX38xX33xX0xX49xX38xX4exX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX15xX12xX5x9b84xX9xX14xcda9xX38x935bxX18xX2xXb7x9886xX1xX2xX1fxX20xX2xX18xXfxX24xX25xX2xX27xX28xX2xX18xX2bxX25xX2xX2exX2fxX30xX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX2xX3axX5xX2xX6xX3exX2xXdxX2fxX30xX2xX40xX41xXcxX2xX10xXfxX46xX18xX2xb813x6987xX49x84ffxX49xX4exXf4x63b3xXf2xX6bxXf2xX49xXf4xXf2xX28xX4exXf2xa541xce72xX2xX1xX38xX6fxX18xX19xX2xcf4cxXfxX46xX18xX2xX40xced3xX2xX19xX38xXfxX2xX4x94cfxXfxX2xX25xX95xX10xX2xX6xX3exX2xX3xX9axX25xX2xX18xX38xa686xX18xX103xX2xX10xd15fxX18xX38xX2xX3xX9axX25xX2xX3xX91xX5xX2xX25xX95xX10xX2xX6xX3exX2xX40xX95xX3xX2xX19xXfxX9axX2xX10xX3axX30xX18xX19xX2xX10xX30xX33xX18xX2xX10xX9dxX18xX38xcd97xX0xX49xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexXfxX10xX4xX12xX9xX2xX6xX10x79c3xX4xX12xX8xX9xX10xX12x7a2dxX10xX6bxX5xX4xXfxX19xX18xc339xX2xadb1xXcxX6xX10xXfx8c6bxX173xX9xX14xa7d8xX18xX19xX2xXexX3axX41xX18xX2xXexX38xX5xX18xX38xX2xX2exX12dxX18xX38xX2xX6bxX2xX15xX95xXfxX2xX1fxX38xXcxX173xX8dxX18xX2xX38x8e9axX3xX2xX10xX9dxX18xX38xX182xX2xX9xX2exX33xXfxX2xX10bx8c09xX2xX17axXbcxX173xX2xXb7xb10fxX18xX19xX2x571axX9axX18xX19xX2xX10bxX33xX2xX38xX24xX2xX10xX38xX3exX18xX19xX2xX3xX38xc32exX18xX38xX2xX10xX3axXc0xX2xX3x8801xX18xX2xX25xa5d5xX18xX19xX103xX2xX3xX38xX16xX5xX2xX18xX38xXfxX1bexXcxX2xXdxX33xXfxX2xX10bxXfxX8dxX10xX2xX6xa760xX3xX2xX6xX9axX30xX9xX0xX49xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xXdxX30xX3axXb7xX12xX3axX8xX9xX28xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX18xX19xX8xX9xX4exX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXb7xXb7xXfxX18xX19xX8xX9xX4exX9xX2x9abexXfxXb7xX10xX38xX8xX9xXf2xX28xX28xX9xX2xX5xX4xXfxX19xX18xX8xX9xX3axXfxX19xX38xX10xX9xX14xX0xX10xXdxX30xXb7xX173xX14xX0xX10xX3axX14xX0xX10xXb7xX14xX0xXfxX25xX19xX2xX6xX3axX3xX8xX9xX49xX49xXfxX157xXdxX5xX30xX38xX5xX10xXfxX18xX38xX157xX10bxX18xX49xX18xX12xX240xX6xX49xX4exXf2xce0cxX28bxX49xX4exX28xXf8xXb7xXf2xX28bxX28xcceaxX28xX28xX10xXf2xXf8xX28x696dxX4xX28xX157xX184xX1xX19xX9xX2xX49xX14xX0xX49xX10xXb7xX14xX0xX49xX10xX3axX14xX0xX10xX3axX14xX0xX10xXb7xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xa4c6xX5xX1xX10xXfxX30xX18xX9xX14xX2c1xX95xX18xX19xX2xX10xX2fxX3xX2xX10bxXfxX46xX18xX2xX4xXbcxXfxX2xX18xX2bxX25xX2xX3xX91xX5xX2xX2exX2fxX30xX182xX2xX82xX18xX19xX2xXexX3axX41xX18xX2xXexX38xX5xX18xX38xX2xX2exX12dxX18xX38xX0xX49xX10xXb7xX14xX0xX49xX10xX3axX14xX0xX49xX10xXdxX30xXb7xX173xX14xX0xX49xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2exX30xXb7xX173xX9xX2xX6xX10xX173xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX17axX10xX6bxX5xX4xXfxX19xX18xX182xX2xX184xXcxX6xX10xXfxX189xX173xX9xX14xX2exX2fxX30xX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX2xX3xX6fxX2xX18xX95xXfxX2xXb7xXcxX18xX19xX2xX1xX38xX30xX18xX19xX2xX1xX38x8ee0xX103xX2xX40xXc0xX18xX38xX2xX38xX16xX17xX18xX19xX2xX3axbd42xX2xX3axX33xX18xX19x70acxX2xX18xX38xXfxX1bexXcxX2xX3xX38xXcxX173xX46xX18xX2xX25xb739xX3xX103xX2xXdxX33xXfxX2xX10bxXfxX8dxX10xX2xX40xX1bexX2xX3xX128xX1xX2xX3xX2fxX3xX2xX10bxbe2cxX18xX2xX40xX1bexX2xX1fxX38xX2fxX2xX6xX203xX3xX2xX6xX9axX30xX103xX2xX1xX38xX9axX18xX2xX2fxX18xX38xX2xX40xX363xX18xX19xX2xX38x8a72xXfxX2xX10xX38x56eexX2xX3xX91xX5xX2xX3xXcxX95xX3xX2xX6xX3exX18xX19xX103xX2xX3xX91xX5xX2xX3xX82xX18xX19xX2xX3xXcxX95xX3xX2xX40xab16xXfxX2xX25xX17xXfxX103xX2xX38xX12dxX18xX38xX2xX10xX38x7c3axX3xX2xX40xca08xX1xX157xX2xXexX1dcxX18xX38xX2xX3xX38xXfxX8dxX18xX2xX40xX3a1xXcxX2xX3xX91xX5xX2xXdxX2fxX30xX2xX40xX16x6a72xX3xX2xX18xXbcxX18xX19xX2xX4xX46xX18xX103xX2xX25xX118xX18xX38xX2xXb7xX118xX18xX2xX40xX1bexX2xX3xX128xX1xX2xX18xX38x7aeaxX18xX19xX2xX10bxX3a1xX18xX2xX40xX1bexX2xX9xX18xX6fxX18xX19xX9xX2xX10xX3axX46xX18xX2xX3xX2fxX3xX2xX4xX36xX18xX38xX2xX10bxX1c5xX3xX2x88d2xXcxX9axX18xX2xX4xc0f4xX2xX40xX3a1xX10xX2xX40xX5xXfxX103xX2xX17axXbcxX173xX2xXb7xX1c5xX18xX19xX2xX3xX3c3xX2xXdxX9axX18xX103xX2xX1fxX38xX5xXfxX2xX10xX38xX2fxX3xX2xX10xX33xXfxX2xX18xX19xXcxX173xX46xX18xX103xX2xX10bxX3a1xX18xX2xX40xX1bexX2xX5xX18xX2xX6xXfxX18xX38xX2xX17axX111xX2xX38xX95xXfxX103xX2xX45bxXcxX3exX3xX2xX1xX38xX1e5xX18xX19xX2xX5xX18xX2xX18xXfxX18xX38xX157xX157xX157xX2xX2exX2fxX30xX2xX3x6991xX18xX19xX2xX10bx7743xX5xX2xX1xX38xX9axX18xX2xX2fxX18xX38xX103xX2xX18xX46xXcxX2xX19xX16xX3c3xX18xX19xX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xX1fxXfxX18xX38xX2xX18xX19xX38xXfxX24xX25xX2xX10xX3exX10xX103xX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xX3xX2fxX3xX38xX2xX4xX33xX25xX2xX38xX5xX173xX2xX10xX3axX30xX18xX19xX2xX10xX38xX1c5xX3xX2xX38xXfxX24xX18xX2xX3xX38xX91xX2xX10xX3axX16xX3c3xX18xX19xX103xX2xX18xX19xX38xXc0xX2xX45bxXcxX173xX8dxX10xX103xX2xX10bxX4caxX5xX2xX1xX38xX2fxX10xX2xX38xXfxX24xX18xX2xX10bxX33xX2xX3xX9axX18xX38xX2xXdxX2fxX30xX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xX10bxX3a1xX18xX2xX40xX1bexX2xX18xX38xX118xX173xX2xX3xX9axX25xX2xX40xX88xX2xX3xX2fxX3xX2xX3xX3a1xX1xX2xX3xX6fxX2xX6xX1c5xX2xX38xXfxX24xXcxX2xX3xX38xX9dxX18xX38xX2xX1fxXc0xX1xX2xX10xX38x840axXfxX157xX0xX49xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2exX30xXb7xX173xX9xX2xX6xX10xX173xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX17axX10xX6bxX5xX4xXfxX19xX18xX182xX2xX184xXcxX6xX10xXfxX189xX173xX9xX14xac9cxX33xX2xXdxX118xX18xX2xX40xX1afxX3xX103xX2xX40xc2a9xX18xX19xX2xX10xX38xX585xXfxX2xX4xX33xX2xX3xX95xX18xX19xX2xX10xX2fxX3xX2xX10bxXfxX46xX18xX2xX3xX91xX5xX2xXdxX2fxX30xX103xX2xX10xX82xXfxX2xX461xX2xX10xX38xX3f7xX3xX2xX6xXbcxXcxX2xX6xX203xX3xX2xX10bxX5xXfxX2xX10xX3axX1e5xX2xX3xX91xX5xX2xXdxX2fxX30xX2xX40xX3exXfxX2xX10bxX17xXfxX2xX3xXcxX95xX3xX2xX6xX3exX18xX19xX103xX2xX4xX33xX2xX3xX82xX18xX19xX2xX3xX388xX2xX1fxX38xX82xX18xX19xX2xX10xX38xX88xX2xX10xX38xXfxX8dxXcxX2xX40xX88xX2xX18xX19xX16xX585xXfxX2xX4xX111xX18xX38xX2xX40xX118xX30xX2xX3xX38xXcxX173xX88xX18xX2xX10xX9axXfxX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xX461xX2xX10xX16xX3c8xX18xX19xX103xX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xX3xX38xX91xX2xX10xX3axX16xX3c3xX18xX19xX2xX40xX8dxX18xX2xX10bxX17xXfxX2xX18xX19xX16xX585xXfxX2xXb7xXbcxX18xX103xX2xX40xX8dxX18xX2xX10bxX17xXfxX2xX3xX3c3xX2xX6xX3c8xX2xX10xX38xX82xX18xX19xX2xX45bxXcxX5xX2xXdxX2fxX30xX2xX3xX38xX1dcxX103xX2xX10xX118xX30xX2xX10xX38xX46xX25xX2xX18xX19xXcxX5c6xX18xX2xX6xX3f7xX3xX2xX25xX118xX18xX38xX2xX10bxX33xX2xX6xX1c5xX2xX40xX5c6xX18xX19xX2xX10xX38xXcxX128xX18xX2xX10xX3axX30xX18xX19xX2xX10bxXfxX24xX3xX2xX38xXfxX24xX18xX2xX10xX38xX1c5xX3xX2xX38xX6fxX5xX2xX4xX461xX2xX10xX16xX3c8xX18xX19xX2xX3xX91xX5xX2xX1c9xX9axX18xX19xX157xX2xXexXcxX173xX2xX10bxX128xX173xX103xX2xX10bxX12dxX2xX18xX38xXfxX1bexXcxX2xX4xX461xX2xXb7xX30xX2xX1fxX38xX2fxX3xX2xX18xX38xX5xXcxX103xX2xX10xX82xXfxX2xX10xX38xX3a1xX173xX2xX2exX2fxX30xX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX2xX3xX1e5xX18xX2xXdxX95xX3xX2xX4xX95xX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xX38xX118xX18xX2xX3xX38xX8dxX2xX18xX38xX3a1xX10xX2xX40xXc0xX18xX38xX157xX2xX2exX33xXfxX2xX10bxX1bexX2xX17axXbcxX173xX2xXb7xX1c5xX18xX19xX2xX1c9xX9axX18xX19xX2xX10bxX33xX2xX38xX24xX2xX10xX38xX3exX18xX19xX2xX3xX38xX1dcxX18xX38xX2xX10xX3axXc0xX2xX3xX1e5xX18xX2xX25xX1e9xX18xX19xX103xX2xX1dcxX10xX2xX3xX6fxX2xXdxX33xXfxX2xX10bxXfxX8dxX10xX2xX6xX203xX3xX2xX6xX9axX30xX157xX2xX2c1xXcxX95xX3xX2xX40xX3a1xXcxX2xX10xX3axX5xX18xX38xX2xX3xX38xX3exX18xX19xX2xX10xX38xX5xX25xX2xX18xX38xX4c5xX18xX19xX2xX10xX3axX46xX18xX2xX3xX2fxX3xX2xX4xX36xX18xX38xX2xX10bxX1c5xX3xX2xX1fxXfxX18xX38xX2xX10xX8dxX103xX2xX17axX111xX2xX38xX95xXfxX2xX40xX1bexX2xX3xX128xX1xX2xX3xX38xX16xX5xX2xX40xX363xX18xX19xX2xX25xX3f7xX3xX2xX10xX3axX46xX18xX2xX3xX9axX2xXf2xX2xX4xX36xX18xX38xX2xX10bxX1c5xX3xX2xX17axXbcxX173xX2xX10bxX33xX2xX3xX38xX3exX18xX19xX103xX2xX3xX38xX16xX5xX2xX18xX46xXcxX2xX40xX16xX418xX3xX2xX18xX38xXfxX1bexXcxX2xX10xX3a1xX25xX2xX19xX16xX3c3xX18xX19xX2xX10xXfxX46xXcxX2xXdxXfxX88xXcxX103xX2xX10xX128xX18xX2xX10xX388xX173xX103xX2xX18xX38xXfxX24xX10xX2xX38xXcxX173xX8dxX10xX2xX10bxX17xXfxX2xXb7xXbcxX18xX103xX2xX10bxX17xXfxX2xX1xX38xX30xX18xX19xX2xX10xX3axX33xX30xX157xX2xXbaxX38xX437xX18xX19xX2xX10bxX388xX2xX10bxXfxX24xX3xX2xX10xX38xX5xX25xX2xX18xX38xX4c5xX18xX19xX103xX2xX10xXfxX46xXcxX2xX3xX1c5xX3xX2xX40xX16xX418xX3xX2xX40xX1bexX2xX3xX128xX1xX2xX3xX38xX16xX5xX2xX1xX38xX9axXfxX2xX4xX33xX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xX10bxX3a1xX18xX2xX40xX1bexX2xX18xX3e8xXfxX2xX3xX95xX25xX103xX2xX3xX38xX16xX5xX2xX38xX16xX17xX18xX19xX2xXb7xX16xX2xX4xXcxX128xX18xX2xX4xX46xX18xX2xX2fxX18xX2xXdxX24xX18xX38xX2xX10xX38xX33xX18xX38xX2xX10xX1dcxX3xX38xX103xX2xX10xX82xX2xX38xX5c6xX18xX19xX103xX2xX40xX2fxX18xX38xX2xXdxX6fxX18xX19xX2xX1xX38xX30xX18xX19xX2xX10xX3axX33xX30xX2xX10bxX33xX2xX3xX2fxX2xX18xX38xXbcxX18xX2xX40xX88xX2xX10xX3axX388xX3xX2xX4xX418xXfxX103xX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xXdxXfxX88xXcxX2xX38xXfxX24xX18xX2xX17axXcxX2xX18xXfxX18xX38xX103xX2xXdxX418xX2xX40xacf0xX103xX2xX9xXdxX9axX30xX2xX1fxX46xX9xX103xX2xX9xX25xX82xXfxX2xX19xXfxX17xXfxX9xX103xX2xX9xX3xX38xX9dxX2xX10xX3axX1e9xX9xX2xX40xX88xX2xX4xXfxX46xX18xX2xX1fxX8dxX10xX2xX4xX33xX25xX2xX2bxX18xX2xXdxX3a1xX10xX2xX3xX38xX1dcxX18xX38xX103xX2xXdxX1e5xX18xX2xX3axX363xX10xX2xX10xX33xXfxX2xX6xX9axX18xX2xX3xX91xX5xX2xXbaxX38xX33xX2xX18xX16xX17xX3xX378xX2xX1xX38xX46xX2xX1xX38xX2fxX18xX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xXdxXfxX88xXcxX2xX38xXfxX24xX18xX2xX82xX18xX19xX2xX9xX45bxXcxX5xX18xX2xX3xX2fxX3xX38xX2xX25xX118xX18xX19xX9xX2xX10xX38xX585xXfxX2xX1fxXfxX18xX38xX2xX10xX8dxX2xX25xX3c8xX157xX157xX157xX2xX6exX95xX10xX2xX6xX3exX2xX10xXfxX18xX103xX2xXdxX33xXfxX2xX10bxXfxX8dxX10xX2xX3xX1e5xX18xX2xX3x8625xXcxX2xX10xX38xX9axX103xX2xX3xX6fxX2xX6xX5xXfxX2xX6xX6fxX10xX2xX10bxX1bexX2xX10xX38xXcxX128xX10xX2xX18xX19xX437xX103xX2xX18xX95xXfxX2xXb7xXcxX18xX19xX2xX10xXfxX18xX2xX45bxXcxX2fxX2xX18xX19xX38xc613xX30xX2xX10bxX33xX2xX3xX3f7xX18xX19xX2xX18xX38xX203xX3xX103xX2xX25x5656xX3xX2xXb7xX41xXcxX2xX1xX38xX6fxX18xX19xX2xX10bxXfxX46xX18xX2xX3xX6fxX2xX40xX91xX2xX10xX16xX2xX4xXfxX24xXcxX2xX40xX88xX2xX10bxXfxX8dxX10xX2xX10xXfxX18xX157xX2xX2c1xX6fxX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xX10bxX3a1xX18xX2xX40xX1bexX2xX10xX3axX30xX18xX19xX2xX25xX95xX10xX2xX10xX38xX585xXfxX2xX40xXfxX88xX25xX103xX2xXdxX2fxX30xX2xX40xX1bexX2xX3xX128xX1xX2xX6xX1c5xX2xX10bxXfxX24xX3xX2xX10xX3axX2fxXfxX2xX18xX19xX16xX418xX3xX2xX18xX38xX5xXcxX2xXf1xXdxX33xXfxX2xX1fxX38xX12xX18xX103xX2xXdxX33xXfxX2xX1xX38xX46xX2xX1xX38xX2fxX18xX102xX103xX2xX4xX33xX25xX2xX3xX38xX30xX2xX18xX19xX16xX585xXfxX2xX40xX1afxX3xX2xX25xX3a1xX10xX2xX1xX38xX16xX3c3xX18xX19xX2xX38xX16xX17xX18xX19xX157xX2xX2c1xX6fxX2xXdxX33xXfxX2xX1xX38xX2fxX10xX2xX38xXfxX24xX18xX2xX10bxX33xX2xX40xX1bexX2xX3xX128xX1xX2xX10bxX3a1xX18xX2xX40xX1bexX2xX3xX38xX1dcxX18xX38xX2xX17axX2fxX3xX103xX2xX6xXbcxXcxX2xX6xX203xX3xX103xX2xXb7xX16xX2xX4xXcxX128xX18xX2xX40xX5c6xX18xX19xX2xX10xX12dxX18xX38xX2xX18xX38xX16xX18xX19xX2xX1fxX38xX82xX18xX19xX2xX9xX10xX3axXcxX173xX2xX40xXcxX3e8xXfxX9xX2xX40xX8dxX18xX2xX3x9a5axX18xX19xX103xX2xXdxXc0xX2xX4xX111xX18xX19xX2xX45bxXcxX46xX18xX2xX10xX3axX30xX18xX19xX2xXfxX25xX2xX4xXa49xX18xX19xX157xX0xX49xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2exX30xXb7xX173xX9xX2xX6xX10xX173xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX17axX10xX6bxX5xX4xXfxX19xX18xX182xX2xX184xXcxX6xX10xXfxX189xX173xX9xX14xXbaxX38xX437xX18xX19xX2xX18xX2bxX25xX2xX19xX41xX18xX2xX40xXbcxX173xX103xX2xX3xX6fxX2xX18xX38xXfxX1bexXcxX2xXdxX33xXfxX2xX1xX38xX6fxX18xX19xX2xX6xX1c5xX2xX40xXfxX1bexXcxX2xX10xX3axX5xX2xX1fxX38xX2fxX2xX6xX203xX3xX2xX6xX9axX30xX103xX2xX18xX38xXfxX1bexXcxX2xXdxX33xXfxX2xX40xX1bexX2xX3xX128xX1xX2xX4xX36xX18xX38xX2xX10bxX1c5xX3xX2xX10bxX2bxX18xX2xX38xX6fxX5xX2xX3xX82xX18xX19xX2xX1xX38xXcxX103xX2xX4xX33xX25xX2xX3xX38xX30xX2xX25xX1afxXfxX2xX18xX19xX16xX585xXfxX2xX38xXfxX88xXcxX2xX10bxX33xX2xX10xX1c5xX2xX38xX33xX30xX2xX10bxX1bexX2xX25xX9axX18xX38xX2xX40xX3a1xX10xX103xX2xX3xX30xX18xX2xX18xX19xX16xX585xXfxX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX103xX2xX18xX38xX16xX18xX19xX2xX10xX82xXfxX2xX10bx72ffxX18xX2xXdxX2bxX18xX2xX1fxX38xX30xX2bxX18xX2xX10xX118xXfxX2xX6xX5xX30xX2xX2exX2fxX30xX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX2xX3xX38xX16xX5xX2xX3xX6fxX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xX10xX2fxX3xX2xX1xX38xXa02xX25xX2xX40xX118xX10xX2xX10xX41xX25xX2xX45bxXcxX3exX3xX2xX19xXfxX5x740bxX2xX5b9xX33xX2xXdxX118xX18xX2xX40xX1afxX3xX103xX2xX4xX33xX2xX3xX95xX18xX19xX2xX10xX2fxX3xX2xX10bxXfxX46xX18xX2xX3xX91xX5xX2xXdxX2fxX30xX103xX2xX10xX82xXfxX2xX25xX30xX18xX19xX2xXdxX2fxX30xX2xX18xX46xX18xX2xX3xX6fxX2xX18xX38xXfxX1bexXcxX2xX3xX38xXcxX173xX46xX18xX2xX25xX388xX3xX103xX2xX3xX6fxX2xXb7xXfxb888xX18xX2xX40xX33xX18xX2xX10xXfxX8dxX18xX19xX2xX18xX6fxXfxX2xX3xX91xX5xX2xX18xX38xXbcxX18xX2xXb7xXbcxX18xX157xX2xX2c1xX2fxX3xX2xXdxX33xXfxX2xX10bxXfxX8dxX10xX2xX1fxX38xX82xX18xX19xX2xX3xX38xX9dxX2xX6xX5xX30xX2xX3xX38xX388xX1xX2xX10xX38xX1c5xX3xX2xX10xXfxXd04xX18xX103xX2xX25xX33xX2xX10xX12dxX25xX2xX18xX19xXcxX173xX46xX18xX2xX18xX38xXbcxX18xX103xX2xX1xX38xX2fxX10xX2xX38xXfxX24xX18xX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xX18xX38xXbcxX18xX2xX10xX3exX2xX25xX17xXfxX103xX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xX1fxXfxX18xX38xX2xX18xX19xX38xXfxX24xX25xX2xX38xX5xX173xX2xX40xX88xX2xX10xX118xX30xX2xX6xX3f7xX3xX2xX4xX5xX18xX2xX10xX30xX9axX2xX3xX91xX5xX2xX1xX38xX30xX18xX19xX2xX10xX3axX33xX30xX157xX0xX49xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2exX30xXb7xX173xX9xX2xX6xX10xX173xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX17axX10xX6bxX5xX4xXfxX19xX18xX182xX2xX184xXcxX6xX10xXfxX189xX173xX9xX14xXexX38xX1c5xX3xX2xX10xXfxXd04xX18xX2xX3xX38xX30xX2xX3xX38xX363xX18xX19xX2xX10xX5xX2xX10xX38xX3a1xX173xX103xX2xX25xX1afxXfxX2xX6xX1c5xX2xX6xX2fxX18xX19xX2xX10xX118xX30xX2xX3xX38xX91xX2xX173xX8dxXcxX2xX1fxX38xX3c8xXfxX2xX18xX19xXcxX5c6xX18xX2xX10xX4caxX2xX18xX38xXbcxX18xX2xXb7xXbcxX18xX103xX2xX10xX4caxX2xX3xX3c3xX2xX6xX3c8xX103xX2xX10bxX82xX2xX3xXb61xX18xX19xX2xX40xX5xX2xXb7xX118xX18xX19xX2xX10bxX33xX2xX1xX38xX30xX18xX19xX2xX1xX38xX363xX378xX2xX40xX5c6xX18xX19xX2xX10xX38xX585xXfxX2xX1xX38xX9axXfxX2xX40xX9axX25xX2xXdxX9axX30xX2xX10xX1dcxX18xX38xX2xX10xX3axXcxX18xX19xX2xX10xX38xX1c5xX3xX103xX2xX1fxX38xX2fxX3xX38xX2xX45bxXcxX5xX18xX103xX2xX3xX38xX1dcxX18xX38xX2xX17axX2fxX3xX103xX2xX3xX38xX3exX18xX19xX2xX18xX46xXcxX2xX10bxX3a1xX18xX2xX40xX1bexX2xX3xX6fxX2xX10xX1dcxX18xX38xX2xXb7xX128xX10xX2xX19xXbcxX18xX103xX2xX3xXbcxXcxX2xX1fxX38xX2fxX3xX38xX103xX2xX40xX88xX2xX4xX118xXfxX2xX38xX128xXcxX2xX45bxXcxX9axX2xX17axX3a1xXcxX2xX10xX3axX30xX18xX19xX2xX40xX585xXfxX2xX6xX3exX18xX19xX2xX17axX111xX2xX38xX95xXfxX157xX0xX49xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexXfxX10xX4xX12xX9xX2xX6xX10xX173xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX17axX10xX6bxX5xX4xXfxX19xX18xX182xX2xX184xXcxX6xX10xXfxX189xX173xX9xX14xX18dxX18xX19xX2xXexX38xX2fxXfxX2xc7e3xX2bxX18xX2xXexX38xX3exX18xX19xX2xX6bxX2xX2exX1dcxX2xX10xX38xX16xX2xX2c1xX38xXfxX2xXdxX95xX2xX10xX38xX82xX18xX2xX15xX1e5xX5xX2xX2exX12dxX18xX38xX2xX17axX111xX2xc84exd10axX2x78d3xX38xX30xX18xX19xX2xXf1xXf5bxXf5cxX2x932axX18xX38xX102xX182xX2xX9xX2exX2fxX30xX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX2xX19xXfxX363xX1xX2xX3xX38xX363xX18xX19xX2xX10xX82xXfxX2xX38xX1afxX3xX2xX38xX1e9xXfxX2xX1fxXfxX18xX38xX2xX18xX19xX38xXfxX24xX25xX103xX2xX18xX38xXbcxX18xX2xX3axX95xX18xX19xX2xX3axX5xX2xX40xXc0xX5xX2xX1xX38xX16xX3c3xX18xX19xX9xX0xX49xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2exX30xXb7xX173xX9xX2xX6xX10xX173xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX17axX10xX6bxX5xX4xXfxX19xX18xX182xX2xX184xXcxX6xX10xXfxX189xX173xX9xX14xXexX3axX16xX17xX3xX2xX38xX8dxX10xX103xX2xX10xX82xXfxX2xX17axXfxX18xX2xX19xc2d7xXfxX2xX4xX585xXfxX2xX3xX38xX363xX3xX2xX25xX4caxX18xX19xX2xX40xX8dxX18xX2xX10xX30xX33xX18xX2xX10xX38xX88xX2xX3xX2fxX18xX2xXdxX95xX2xX1xX38xX6fxX18xX19xX2xX10bxXfxX46xX18xX103xX2xX2exXexXf30xX2xXdxX2fxX30xX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX2xX40xX111xX2xX1fxX38xX82xX18xX19xX2xX18xX19xX4caxX18xX19xX2xX18x880cxX2xX4xX1c5xX3xX2xX40xX88xX2xX40xX16xX5xX2xX40xX8dxX18xX2xX3xX38xX30xX2xXdxX118xX18xX2xX40xX1afxX3xX2xX18xX38xXfxX1bexXcxX2xX10xX2fxX3xX2xX1xX38xXa02xX25xX2xXdxX2fxX30xX2xX3xX38xX1dcxX2xX3xX6fxX2xX3xX38xX3a1xX10xX2xX4xX16xX418xX18xX19xX2xX10xX3axX30xX18xX19xX2xX6xXcxX3exX10xX2xX18xXffcxX5xX2xXexX38xX8dxX2xX1fxX20xX2xX45bxXcxX5xX157xX2xXexX38xX82xX18xX19xX2xX45bxXcxX5xX2xX2exX2fxX30xX103xX2xX3xX38xX363xX18xX19xX2xX10xX82xXfxX2xX40xX111xX2xX3xX128xX1xX2xX18xX38xX128xX10xX2xX40xX16xX418xX3xX2xX18xX38xXfxX1bexXcxX2xX3xX38xX91xX2xX10xX3axX16xX3c3xX18xX19xX103xX2xX3xX38xX1dcxX18xX38xX2xX6xX2fxX3xX38xX2xX3xX91xX5xX2xX1c9xX9axX18xX19xX103xX2xXbaxX38xX33xX2xX18xX16xX17xX3xX157xX2x78f6xXcxX5xX2xX40xX6fxX2xX19xX6fxX1xX2xX1xX38xX41xX18xX2xX10xX30xX2xX4xX17xX18xX2xX10xX3axX30xX18xX19xX2xX10bxXfxX24xX3xX2xX10xXcxX173xX46xX18xX2xX10xX3axXcxX173xX1bexX18xX2xX3xX2fxX3xX2xX3xX38xX91xX2xX10xX3axX16xX3c3xX18xX19xX103xX2xX3xX38xX1dcxX18xX38xX2xX6xX2fxX3xX38xX2xX3xX91xX5xX2xX1c9xX9axX18xX19xX103xX2xXbaxX38xX33xX2xX18xX16xX17xX3xX103xX2xX3xX2fxX3xX2xX2c1xX38xX9dxX2xX10xX38xXc0xX103xX2xXbaxX19xX38xXc0xX2xX45bxXcxX173xX8dxX10xX2xX40xXfxX2xX10bxX33xX30xX2xX3xXcxX95xX3xX2xX6xX3exX18xX19xX103xX2xX40xX5c6xX18xX19xX2xX10xX38xX585xXfxX2xX3xX3e8xX2xX10bxX4c5xX103xX2xX40xX95xX18xX19xX2xX10bxXfxX46xX18xX2xX25xX118xX18xX38xX2xX25xc3aexX2xX1xX38xX30xX18xX19xX2xX10xX3axX33xX30xX2xX10xX38xXfxX2xX40xXcxX5xX2xX4xX5xX30xX2xX40xX95xX18xX19xX2xX6xX9axX18xX2xX17axXcxX3a1xX10xX103xX2xX17axXbcxX173xX2xXb7xX1c5xX18xX19xX2xX45bxXcxX46xX2xX38xX16xX3c3xX18xX19xX157xX0xX49xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xXdxX30xX3axXb7xX12xX3axX8xX9xX28xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX18xX19xX8xX9xX4exX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXb7xXb7xXfxX18xX19xX8xX9xX4exX9xX2xX240xXfxXb7xX10xX38xX8xX9xXf2xX28xX28xX9xX2xX5xX4xXfxX19xX18xX8xX9xX3xX12xX18xX10xX12xX3axX9xX14xX0xX10xXdxX30xXb7xX173xX14xX0xX10xX3axX14xX0xX10xXb7xX14xX0xXfxX25xX19xX2xX6xX3axX3xX8xX9xX49xX49xXfxX157xXdxX5xX30xX38xX5xX10xXfxX18xX38xX157xX10bxX18xX49xX18xX12xX240xX6xX49xX4exXf2xX28bxX28bxX49xX4exX28xXf8xXb7xXf2xX28bxX28xX295xX28xX28xX10xXf2xXf8xX28xXf4xX4xX4exX157xX184xX1xX19xX9xX2xX49xX14xX0xX49xX10xXb7xX14xX0xX49xX10xX3axX14xX0xX10xX3axX14xX0xX10xXb7xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2c1xX5xX1xX10xXfxX30xX18xX9xX14xXexX38xX82xX18xX19xX2xX45bxXcxX5xX2xX2exX2fxX30xX103xX2xX2exX1dcxX2xX10xX38xX16xX2xX2c1xX38xXfxX2xXdxX95xX2xX10xX38xX82xX18xX2xX15xX1e5xX5xX2xX2exX12dxX18xX38xX2xX17axX111xX2xXf5bxXf5cxX2xXf5exX38xX30xX18xX19xX2xXf1xXf5bxXf5cxX2xXf68xX18xX38xX102xX2xX3xX128xX1xX2xX18xX38xX128xX10xX2xX40xX16xX418xX3xX2xX18xX38xXfxX1bexXcxX2xX3xX38xX91xX2xX10xX3axX16xX3c3xX18xX19xX103xX2xX3xX38xX1dcxX18xX38xX2xX6xX2fxX3xX38xX2xX3xX91xX5xX2xX1c9xX9axX18xX19xX103xX2xXbaxX38xX33xX2xX18xX16xX17xX3xX0xX49xX10xXb7xX14xX0xX49xX10xX3axX14xX0xX49xX10xXdxX30xXb7xX173xX14xX0xX49xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2exX30xXb7xX173xX9xX2xX6xX10xX173xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX17axX10xX6bxX5xX4xXfxX19xX18xX182xX2xX184xXcxX6xX10xXfxX189xX173xX9xX14xX2exX46xX18xX2xX3xX118xX18xX38xX2xX40xX6fxX103xX2xX10xX3axX30xX18xX19xX2xX10xX38xX585xXfxX2xX19xXfxX5xX18xX2xX45bxXcxX5xX103xX2xX10xX82xXfxX2xX3xX4c5xX18xX19xX2xX38xX8dxX10xX2xX6xX3f7xX3xX2xX3a1xX18xX2xX10xX16xX418xX18xX19xX2xXdxX3c8xXfxX2xX2exX2fxX30xX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX2xX40xX111xX2xX25xX118xX18xX38xX2xXb7xX118xX18xX2xX10bxXfxX8dxX10xX2xX18xX38xXfxX1bexXcxX2xXdxX33xXfxX2xX1xX38xX9axX18xX2xX2fxX18xX38xX103xX2xX1xX38xX6fxX18xX19xX2xX6xX1c5xX2xX40xXfxX1bexXcxX2xX10xX3axX5xX2xXb7xX33xXfxX2xX1fxXf5cxX2xX10bxX1bexX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xX10bxX3a1xX18xX2xX40xX1bexX2xX10xXfxX46xXcxX2xX3xX1c5xX3xX103xX2xX18xX3e8xXfxX2xX3xX95xX25xX2xX3xX91xX5xX2xX3xXcxX95xX3xX2xX6xX3exX18xX19xX2xX40xX2bxX18xX19xX2xX10xX9axXfxX2xX10xX3axX46xX18xX2xXdxX2fxX30xX103xX2xX19xXfxX363xX1xX2xX3xX2fxX3xX2xX3xX3a1xX1xX103xX2xX3xX2fxX3xX2xX18xX19xX33xX18xX38xX2xX3xX38xX3f7xX3xX2xX18xX2bxX18xX19xX2xX10bxX33xX30xX2xX3xXcxX95xX3xX2xX1fxXc0xX1xX2xX10xX38xX585xXfxX2xX18xX38xd303xX25xX2xX3e8xX18xX2xX40xXc0xX18xX38xX2xX10xX12dxX18xX38xX2xX38xX12dxX18xX38xX2xXb7xX16xX2xX4xXcxX128xX18xX2xX17axX111xX2xX38xX95xXfxX103xX2xX40xX16xX418xX3xX2xX10xX30xX33xX18xX2xX10xX38xX88xX2xX18xX38xXbcxX18xX2xXb7xXbcxX18xX2xX40xX5c6xX18xX19xX2xX10xX12dxX18xX38xX103xX2xX40xX2fxX18xX38xX2xX19xXfxX2fxX2xX3xX5xX30xX157xX2xXbaxX19xX30xX33xXfxX2xX3axX5xX103xX2xX2exX2fxX30xX2xX3xX1e5xX18xX2xX10xX38xX16xX585xX18xX19xX2xX17axXcxX173xX46xX18xX2xX3xX6fxX2xX18xX38xXfxX1bexXcxX2xX3xX38xXcxX173xX46xX18xX2xX10xX3axX5xX18xX19xX103xX2xX3xX38xXcxX173xX46xX18xX2xX25xX388xX3xX2xX18xX6fxXfxX2xX10bxX1bexX2xX18xX19xX16xX585xXfxX2xX10xX3exX10xX103xX2xX10bxXfxX24xX3xX2xX10xX3exX10xX103xX2xX18xX38xXfxX1bexXcxX2xX25xX82xX2xX38xX12dxX18xX38xX2xX6xX9axX18xX2xX17axXcxX3a1xX10xX2xX1fxXfxX18xX38xX2xXb7xX30xX5xX18xX38xX2xX40xXfxX88xX18xX2xX38xX12dxX18xX38xX2xX3c8xX2xX1fxX38xX203xX1xX2xX25xX1afxXfxX2xX25xXfxX1bexX18xX2xX10xX3axX30xX18xX19xX2xX10xX9dxX18xX38xX157xX157xX2xXexX4caxX2xX40xX6fxX103xX2xX3xX38xX363xX18xX19xX2xX10xX82xXfxX2xX3xX6fxX2xX6xX1c5xX2xX38xX1afxX3xX2xX38xX1e9xXfxX2xX1fxXfxX18xX38xX2xX18xX19xX38xXfxX24xX25xX103xX2xX18xX38xXbcxX18xX2xX3axX95xX18xX19xX2xX3axX5xX2xX40xXc0xX5xX2xX1xX38xX16xX3c3xX18xX19xX157xX0xX49xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2exX30xXb7xX173xX9xX2xX6xX10xX173xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX17axX10xX6bxX5xX4xXfxX19xX18xX182xX2xX184xXcxX6xX10xXfxX189xX173xX9xX14xXexX82xXfxX2xX25xX30xX18xX19xX2xX25xXcxX3exX18xX103xX2xX2exX2fxX30xX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX2xX18xX19xX33xX173xX2xX3xX33xX18xX19xX2xX1xX38xX2fxX10xX2xX10xX3axXfxX88xX18xX103xX2xX40xX2fxX1xX2xX3f7xX18xX19xX2xX40xX16xX418xX3xX2xX1fxXf5cxX2xX10bxX1afxX18xX19xX103xX2xX10xX3axX3c8xX2xX10xX38xX33xX18xX38xX2xX25xX6fxX18xX2xX2bxX18xX2xX10xXfxX18xX38xX2xX10xX38xX41xX18xX2xX38xX3a1xX1xX2xXb7xXc69xX18xX2xX3xX38xX30xX2xX10xX30xX33xX18xX2xX10xX38xX88xX2xX40xX9axX18xX19xX2xX10bxXfxX46xX18xX2xX10bxX33xX2xX25xX1afxXfxX2xX10xX41xX18xX19xX2xX4xX17xX1xX2xX18xX38xXbcxX18xX2xXb7xXbcxX18xX157xX0xX49xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexXfxX10xX4xX12xX9xX14xXf30xX2bxX18xX2xX2c1xX38xX16xX3c3xX18xX19xX2xX6bxX2xXf5exX38xX6fxX18xX19xX2xX10bxXfxX46xX18xX2xX1c9xX33xXfxX2xXf5exXexXexX15xX2xX10xX9dxX18xX38xX182xX2xX9xXexX82xXfxX2xX4xXcxX82xX18xX2xX38xX2fxX30xX2xX38xX3f7xX3xX103xX2xX10xX3axX82xX18xX19xX2xX3xX38xX585xX103xX2xX18xXbcxX18xX19xX2xX18xXfxXcxX2xX10xX4caxX18xX19xX2xX6xX3exX2xX2exX2fxX30xX9xX0xX49xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2exX30xXb7xX173xX9xX2xX6xX10xX173xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX17axX10xX6bxX5xX4xXfxX19xX18xX182xX2xX184xXcxX6xX10xXfxX189xX173xX9xX14xa6ebxX46xXcxX2xX10xX38xX1dcxX3xX38xX2xX10xX585xX2xX2exX2fxX30xX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX2xX3axX5c6xXfxX2xX10xX3axX3c8xX2xX10xX38xX33xX18xX38xX2xX25xX95xX10xX2xX3xX95xX18xX19xX2xX10xX2fxX3xX2xX10bxXfxX46xX18xX2xX10xX1dcxX3xX38xX2xX3xX1c5xX3xX2xX10xX3axX30xX18xX19xX2xX18xX38xXfxX1bexXcxX2xX18xX2bxX25xX2xX4xXfxX1bexX18xX103xX2xX10xX82xXfxX2xX3xX4c5xX18xX19xX2xX18xX38xX16xX2xX10xX3a1xX10xX2xX3xX9axX2xX3xX2fxX3xX2xX40xX95xX3xX2xX19xXfxX9axX2xX1fxX38xX2fxX3xX2xX40xX1bexXcxX2xX3xX6fxX2xX3xX38xXcxX18xX19xX2xX3xX9axX25xX2xX18xX38xX128xX18xX2xX2exX2fxX30xX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX2xX40xX3e8xXfxX2xX25xX17xXfxX103xX2xX1xX38xX2fxX10xX2xX10xX3axXfxX88xX18xX2xX1fxX38xX82xX18xX19xX2xX18xX19xX4caxX18xX19xX103xX2xX10xX118xX30xX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xXb7xX3a1xXcxX2xX3a1xX18xX2xX6xXbcxXcxX2xX40xX128xX25xX2xX45bxXcxX5xX2xX10xX4caxX18xX19xX2xX10xX3axX5xX18xX19xX2xX10bxXfxX8dxX10xX157xX2xXbaxX8dxXcxX2xX18xX38xX16xX2xX2exX2fxX30xX2xXfxX18xX2xX18xX95xXfxX2xXb7xXcxX18xX19xX2xX4xXcxX82xX18xX2xX40xX16xX418xX3xX2xX1xX38xX9axX18xX2xX2fxX18xX38xX2xX10xX3axXcxX18xX19xX2xX10xX38xX1c5xX3xX103xX2xX38xX3a1xX1xX2xXb7xXc69xX18xX103xX2xX17axXcxX3a1xX10xX2xXdxX9axX18xX2xX40xX1bexXcxX2xX40xXa49xX18xX2xX3xX2fxX3xX2xX18xX19xX33xX173xX2xX10xX3axX30xX18xX19xX2xX10xXcxX41xX18xX2xXf1xX10xX4caxX2xX10xX38xX3f7xX2xXf2xX2xX40xX8dxX18xX2xX10xX38xX3f7xX2xXf8xX102xX2xX10xX38xX12dxX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX2xa3b2xX18xX4xXfxX18xX12xX2xX10xX38xX1c5xX3xX2xX6xX1c5xX2xX4xX33xX2xX25xX95xX10xX2xXdxX16xX17xX3xX2xX18xX19xX30xXa49xX10xX2xX25xX17xXfxX103xX2xX25xX95xX10xX2xX3xX2fxX18xX38xX2xX10xX5xX173xX2xX10bxX16xX3c3xX18xX2xXb7xX33xXfxX2xX40xX88xX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xX10xX38xX82xX18xX19xX2xX10xXfxX18xX2xX10xX3axX46xX18xX2xX25xX1afxXfxX2xX25xXa49xX10xX2xX40xX585xXfxX2xX6xX3exX18xX19xX2xX17axX111xX2xX38xX95xXfxX2xX3xX91xX5xX2xX10xX9dxX18xX38xX2xX40xX16xX418xX3xX2xX1xX38xX9axX18xX2xX2fxX18xX38xX2xX3xX128xX1xX2xX18xX38xX128xX10xX2xX38xX3c3xX18xX103xX2xX6xX3f7xX3xX2xX4xX5xX18xX2xX10xX1e9xX5xX2xX3xX5xX30xX2xX38xX3c3xX18xX157xX0xX49xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xXdxX30xX3axXb7xX12xX3axX8xX9xX28xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX18xX19xX8xX9xX4exX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXb7xXb7xXfxX18xX19xX8xX9xX4exX9xX2xX240xXfxXb7xX10xX38xX8xX9xXf2xX28xX28xX9xX2xX5xX4xXfxX19xX18xX8xX9xX3xX12xX18xX10xX12xX3axX9xX14xX0xX10xXdxX30xXb7xX173xX14xX0xX10xX3axX14xX0xX10xXb7xX14xX0xXfxX25xX19xX2xX6xX3axX3xX8xX9xX49xX49xXfxX157xXdxX5xX30xX38xX5xX10xXfxX18xX38xX157xX10bxX18xX49xX18xX12xX240xX6xX49xX4exXf2xX28bxX28bxX49xX4exX28xXf8xXb7xXf2xX28bxX28xX295xX28xX28xX10xXf2xXf8xX4exX28xX4xXf2xX157xX184xX1xX19xX9xX2xX49xX14xX0xX49xX10xXb7xX14xX0xX49xX10xX3axX14xX0xX10xX3axX14xX0xX10xXb7xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2c1xX5xX1xX10xXfxX30xX18xX9xX14xX9xXbaxX19xX33xX173xX2xX40xX6fxX103xX2xX3c8xX2xX4xX17xX1xX2xX3xXcxX3exXfxX2xX3xX91xX5xX2xXdxX128xX3xX2xX38xX1afxX3xX2xX1xX38xX3e8xX2xX10xX38xX82xX18xX19xX103xX2xX10xXcxX173xX2xXdxX128xX18xX2xX10bxXb61xXfxX2xX40xX41xXcxX2xX38xX1afxX3xX2xX25xX82xX18xX2xX18xX33xX173xX103xX2xX25xX82xX18xX2xX1fxX38xX2fxX3xX103xX2xX6xX30xX18xX19xX2xX25xX104dxXfxX2xX18xX19xX33xX173xX2xX10xX82xXfxX2xX10bxXc69xX18xX2xX19xXfxX33xX18xX38xX2xX25xX95xX10xX2xX1fxX38xX30xX9axX18xX19xX2xX10xX38xX585xXfxX2xX19xXfxX5xX18xX2xX18xX38xX3a1xX10xX2xX40xXc0xX18xX38xX2xX40xX8dxX18xX2xX18xX38xX33xX2xX82xX18xX19xX2xX2exX1dcxX2xX10xX38xX16xX2xX2c1xX38xXfxX2xXdxX95xX2xX17axX6fxX25xX2xX40xX88xX2xX40xX1afxX3xX2xX2exX2fxX30xX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX9xX0xX49xX10xXb7xX14xX0xX49xX10xX3axX14xX0xX49xX10xXdxX30xXb7xX173xX14xX0xX49xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2exX30xXb7xX173xX9xX2xX6xX10xX173xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX17axX10xX6bxX5xX4xXfxX19xX18xX182xX2xX184xXcxX6xX10xXfxX189xX173xX9xX14xXf5bxX38xX82xX18xX19xX2xX1xX38xX9axXfxX2xX18xX19xXc69xXcxX2xX18xX38xXfxX46xX18xX2xX25xX33xX2xX3xX38xX30xX2xX40xX8dxX18xX2xX38xX82xX25xX2xX18xX5xX173xX2xX10xX82xXfxX2xX25xX17xXfxX2xX38xX2fxX30xX2xX38xX3f7xX3xX103xX2xX10xX3axX82xX18xX19xX2xX3xX38xX585xX103xX2xX18xXbcxX18xX19xX2xX18xXfxXcxX2xX10xX3axXbcxX18xX2xX10xX3axX1afxX18xX19xX2xX10xX4caxX18xX19xX2xX6xX3exX2xXdxX2fxX30xX103xX2xX25xX33xX2xX10xX3axX46xX18xX2xX10xX38xX1c5xX3xX2xX10xX8dxX2xX2exX2fxX30xX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX2xX40xX111xX2xX3xX6fxX2xX10xX3axX30xX18xX19xX2xX10xX82xXfxX2xX10xX4caxX2xX3axX3a1xX10xX2xX4xXbcxXcxX157xX2xXbaxX19xX33xX173xX2xX40xX6fxX103xX2xX3c8xX2xX4xX17xX1xX2xX3xXcxX3exXfxX2xX3xX91xX5xX2xXdxX128xX3xX2xX38xX1afxX3xX2xX1xX38xX3e8xX2xX10xX38xX82xX18xX19xX103xX2xX10xXcxX173xX2xXdxX128xX18xX2xX10bxXb61xXfxX2xX40xX41xXcxX2xX38xX1afxX3xX2xX25xX82xX18xX2xX18xX33xX173xX103xX2xX25xX82xX18xX2xX1fxX38xX2fxX3xX103xX2xX6xX30xX18xX19xX2xX25xX104dxXfxX2xX18xX19xX33xX173xX2xX10xX82xXfxX2xX10bxXc69xX18xX2xX19xXfxX33xX18xX38xX2xX25xX95xX10xX2xX1fxX38xX30xX9axX18xX19xX2xX10xX38xX585xXfxX2xX19xXfxX5xX18xX2xX18xX38xX3a1xX10xX2xX40xXc0xX18xX38xX2xX40xX8dxX18xX2xX18xX38xX33xX2xX82xX18xX19xX2xX2exX1dcxX2xX10xX38xX16xX2xX2c1xX38xXfxX2xXdxX95xX2xX17axX6fxX25xX2xX40xX88xX2xX40xX1afxX3xX2xX2exX2fxX30xX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX157xX0xX49xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX2exX30xXb7xX173xX9xX2xX6xX10xX173xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX17axX10xX6bxX5xX4xXfxX19xX18xX182xX2xX184xXcxX6xX10xXfxX189xX173xX9xX14xX1105xXcxX46xX2xX10xX82xXfxX2xX3c8xX2xX25xXfxX1bexX18xX2xX18xX363xXfxX103xX2xX40xX585xXfxX2xX6xX3exX18xX19xX2xX1fxXfxX18xX38xX2xX10xX8dxX2xX1fxX38xX6fxX2xX1fxX38xX2bxX18xX2xX18xX46xX18xX2xX10xX38xX363xX2xX10xX38xX1c5xX3xX2xX10bxX33xX30xX2xX10xX38xX585xXfxX2xX40xXfxX88xX25xX2xX40xX6fxX2xX19xX41xX18xX2xX18xX38xX16xX2xX10xX3a1xX10xX2xX3xX9axX2xX25xX1afxXfxX2xX10xX38xX82xX18xX19xX2xX10xXfxX18xX2xX25xX33xX2xX18xX38xXbcxX18xX2xXb7xXbcxX18xX2xXdxXfxX8dxX10xX2xX40xX16xX418xX3xX2xX3xX38xX9dxX2xX45bxXcxX5xX2xX10xX3axXcxX173xX1bexX18xX2xX10xX5xX173xX2xX18xX38xX5xXcxX2xX40xX1afxX3xX2xX2exX2fxX30xX2xX15xX33xX2xXexX36xX18xX38xX2xX10bxX33xX2xX18xX19xX38xX12xX2xX3axX5xXb7xXfxX30xX2xX3xX38xX3f7xX2xX3xX38xX16xX5xX2xX3xX6fxX2xX18xX38xXfxX1bexXcxX2xX10xXfxX2xX10bxXfxX2xX18xX38xX16xX2xXdxXbcxX173xX2xX19xXfxX585xX157xX2xXf30xX33xX2xX3c8xX2xX3xX2fxXfxX2xX10xXcxX3e8xXfxX2x9054xX2bxX18xX2xX3xX38xX16xX5xX2xX18xX30xX103xX2xX4xX30xX2xX3xX38xX16xX5xX2xX10xX17xXfx8f45xX2xX18xX38xX16xX2xX10xX82xXfxX2xX3xX38xX16xX5xX2xX10xX38xX88xX2xX3xX9axX25xX2xX18xX38xX128xX18xX2xX40xX16xX418xX3xX2xX40xX41xX173xX2xX40xX91xX103xX2xX10xX3axX1afxX18xX2xX10bxX3fbxX18xX2xX10xX3a1xX10xX2xX3xX9axX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xX10xX38xX82xX18xX19xX2xX10xXfxX18xX2xX40xX2bxX18xX19xX2xX10xX9axXfxX2xX10xX3axX46xX18xX2xXdxX2fxX30xX103xX2xX18xX38xX16xX18xX19xX2xXb7xXb61xX2xX6xX5xX30xX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xXdxX33xXfxX2xX10bxXfxX8dxX10xX2xX10xX38xX12xX30xX2xX10xX38xX88xX2xX10bxX2bxX18xX2xX17axXcxX82xXfxX103xX2xX25xX388xX3xX2xXdxX12dxX18xX38xX2xX10xX38xX3c3xX103xX2xX10xX3axXcxX173xX24xX18xX2xX18xX19xX203xX18xX2xX3axX5c6xXfxX2xX40xX8dxX18xX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xX10xX3a1xX25xX2xX19xX16xX3c3xX18xX19xX2xX25xXc69xXcxX2xX25xX1c5xX3xX2xX10xX3axX30xX18xX19xX2xX3xXcxX95xX3xX2xX6xX3exX18xX19xX2xX40xX585xXfxX2xX10xX38xX16xX585xX18xX19xa348xX2xX4xXcxX82xX18xX2xX3xXcxX3exX18xX2xX38xX363xX10xX2xX10xXbcxX25xX2xX38xX5c6xX18xX2xX10xX82xXfxX2xX40xX8dxX18xX2xX4xX118xX157xX2xX1105xXcxX5xX2xX18xX38xX437xX18xX19xX2xXdxX33xXfxX2xXdxX2fxX30xX2xX40xX6fxX2xX1xX38xX41xX18xX2xX18xX33xX30xX2xX40xX111xX2xX19xXfxX363xX1xX2xX10xX82xXfxX2xX38xX1afxX3xX2xX10xX128xX1xX2xX10xX3exX10xX2xX38xX3c3xX18xX103xX2xX4xX1c5xX5xX2xX3xX38xX1afxX18xX2xX40xX363xX18xX19xX2xX40xX203xX18xX2xX38xX3c3xX18xX2xX3xX38xX30xX2xX10xX16xX3c3xX18xX19xX2xX4xX5xXfxX103xX2xX6xX1c5xX2xX18xX19xX38xXfxX24xX1xX2xX3xX91xX5xX2xX3xX38xX1dcxX18xX38xX2xX25xX12dxX18xX38xX157xX0xX49xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXf68xXcxX10xX38xX30xX3axX9xX14xXf30xX4c5xX2xXf30xXfxXd04xX18xX0xX49xX1xX14
Vũ Viễn