Robot giống hệt con người vừa được Nga phóng lên không gian
Nhiệm vụ chính của robot Fyodor là thử nghiệm khả năng phóng của tên lửa mới do Nga phát triển.
ee6fx14ae1x13275x12a40x17b01x10ab3x166fbxfa19x15e91xX7x17cdcx169baxf969x16bf9x1387ex11ffcxX5x13deexXax18eaax16c3bx1891ex14160xX14xXexX3x18fefxXdx15646x13041xX19xX3xX1x13855xXexX3xX4xX14xX1cxX3xX1cxX19x16d3dx1726exXdxX3xf2acx17fe0xX6xX3x1101axX29xf51axX4xX3x14658xX19xX6xX3xXbxX1x16acaxX1cxX19xX3xX5x169f0xX1cxX3x16480xX1x10a2cxX1cxX19xX3xX19xXdxX6xX1cxX0xf927xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a21xX10xX6x187b7xXaxX12xX36xX1xXdxX20x15845xX3xX2dx11d64xX3xX4xX1x17687xX1cxX1xX3xX4x12d60xX6xX3x10aecxX14xX15xX14xXexX3x1718cx125f2xX14xX61xX14xX77xX3xX5x181d8xX3xXexX1x1181exX3xX1cxX19xX1xXdxX20xX68xX3xX44xX1x1248bxX3xX1cx10a93xX1cxX19xX3xXbxX1xX3cxX1cxX19xX3xX4xX74xX6xX3xXexX41xX1cxX3xX5xX89xX6xX3xX68xf8adxXdxX3xX61xX14xX3xX36xX19xX6xX3xXbxX1x14991xXexX3xXexX77xXdx177b3xX1cx18d4fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11e9cxX14xX61xX7exXaxX12xX36xX19xX85xX7exX3x14e52xXddxX4fx1036bx1249fxX3xXexX85x15c8dxX3xX2dx1472cxX3xXexX77xX6bxX3x18f30xX14xX7exXe5x12b2axX3xX31x13c38xXe5xX3xXexXdxX41xX1cxX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xX4xX3cxX3xXbxX1xXdxX3xX1xX85xX1cxX1xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX74xX6xX3xX36xX19xX6xX3xX31x1347bxX3xX31xX29xX33xX4xX3xXbxX1xX3cxX1cxX19xX3xX5xX41xX1cxX3xXcxX77x14e6exX68xX3x14b73xXe8xX3xXexX77xX6bxX3x14c82xXe5xX1bxX4xX3xXexf192xXc2xX3xff21xX1xXdxX13fxX68xX3xX2dx101daxX3xXexX77xX6fxX3xX4xX74xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX85xX1cxX1xX3xX19xXdxX6xX3xXexX77xX14xX1cxX19xX3xX4xX1xXe5xX7exX13fxX1cxX3xX15xX6xX7exX3xX1cxX85xX7exX3xX5xX85xX3xXeexX44xX7exX15xX14xXexX3xX7dx150c7xXe0x12ed2x14125xXe1xX3xX1xX6xX7exX3xX4x16032xX1cxX3xX31xX29xX33xX4xX3xX1cxX19xX29xX2axXdxX3xX36xX19xX6xX3xX19x17eeexXdxX3xX2dxXaexXdxX3xX4xXbaxXdxX3xXexX41xX1cxX3xX7dxX7exX14xX61xX14xX77xXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX14xX61xX7exXaxX12xXcxX85xXe5xX3xXeexX14xX7exXe5xXf2xX3x11aecxXeexX180xX2x146ddxX3xX31xX29xX33xX4xX3xXbxX1xX3cxX1cxX19xX3xXexX2exX3xXexX41xX1cxX3xX5xX89xX6xX3xXeexX14xX7exXe5xXf2xX3xXddxXc2xX2xX6xXe1xX3xXexX41xX1cxX3xX5xX89xX6xX3xX4xX1xXe5xX7exX41xX1cxX3xX61x17363xX1cxX19xX3xX31xXc0xX3xXbxX1xX3cxX1cxX19xX3xXexX85xXe5xX3xX2dx111daxX1cxX3xXexX94xXdxX3xXcxXdxX13fxX1cxX3xX15x14fe9xX3x157a2x17694xX77xX14xX19xX77xX10xX7xX7xf8c9xX3xX4xX74xX6xX3xX36xX19xX6xXc2xX3xX142xX3cxX3xX68x13b88xXexX3xXexX77xX41xX1cxX3xX4xX1xXe5xX7exX13fxX1cxX3xX61xXe5xX3xX1xX85xX1cxX1xXe1xX3xX77xX14xX15xX14xX7exX3xX7dxX7exX14xX61xX14xX77xX3xX7x178d0xX3xX19xXdx16087xXbxX3xX4xXbaxX4xX3xX1cxX1xX85xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX1xX19exX4xX3xX4xfcd0xX1cxX3xX1cxX1x18525xX4xX3xX2dxXdxX20xX4xX3xX7xX89xX3xX61xX6bxX1cxX19xX3xXexX41xX1cxX3xX5xX89xX6xX3xXeexX14xX7exXe5xXf2xX3xXddxXc2xX2xX6xX3xX4xX1xX14xX3xX4xXbaxX4xX3xXexX85xXe5xX3xX2dxXe8xX3xXexX77xX6bxX3xX4xX3cxX3xXbxX1xXdxX3xX1xX85xX1cxX1xX3xX31xX14xX85xX1cxX3xXexX77xX14xX1cxX19xX3xXexX29xf740xX1cxX19xX3xX5xX6xXdxXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX15xX5xX10xX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX68xX6xX77xX19xXdxX1cx17bb8xX3xXddxXbx16074xX3xX6xXe5xXexX14x1669exXaxX12xX0xXexX15xX14xX61xX7exX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX1cxXexX10xX77xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX1cxXexX10xX77xXaxX12xX0xXdxX68xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX142xX10xX1cxXexX10xX77xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxf20cxXdxX61xXexX1xX2f7xX3x1218fxX2xX182xXbxX2fbxX301xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX2f7xX3xX1d7xX2xX183xXbxX2fbxX301xXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2f7xX4fxX4fxXdxXc2xX15xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc2xX2dxX1cxX4fxX1cxX10xX353xX7xX4fxX2x16a8fx16e3fxX393xX4fxX2xX183xXe0xX61xX182xX183xXe0xX182xX183xX393xX2xXexX1d7xX1d7xX183xX182xX392xX5xX183xXc2x17062xXbxX19x13472xX77xX9xX1d7xX182xX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xXexX3xX19xXdxX1bxX1cxX19xX3xX1xX20xXexX3xX4xX14xX1cxX3xX1cxX19xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX6xX3xX31xX29xX33xX4xX3xX36xX19xX6xX3xXbxX1xX3cxX1cxX19xX3xX5xX41xX1cxX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xX19xXdxX6xX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX77xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX12xXeexX44xX7exX15xX14xXexX3xX7dxX180xXe0xX182xX183xXe1xX3xX1xX6xX7exX3xX4xX18bxX1cxX3xX31xX29xX33xX4xX3xX19xX19exXdxX3xX5xX85xX3xX7dxX7exX14xX61xX14xX77xX3xXexX77xX14xX1cxX19xX3xfa0fxXe5xXbaxX3xXexX77x15dabxX1cxX1xX3xXexX1xX89xX3xX1cxX19xX1xXdxX20xX68xX3x14a86xX3xXcxX77xXbaxXdxX3x12715xf1adxXexXc2xX3xf0ebxX1cxX1xX2f7xX3xX13xX14xX7xX4xX14xX7xX68xX14xX7xXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX77xX12xX0xX4fxXexX15xX14xX61xX7exX12xX0xX4fxXexX6xX15xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX14xX61xX7exXaxX12xXaxXeexX14xX7exXe5xXf2xX3xX1d3xXeexX180xX2xX1d7xX3xX31xX11cxX3xX5xX41xX1cxX3xX452xXe5x10eabxX3xX31xX12fxX14xX3xX68xX85xX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xX19xX244xXbxX3xX2dxX46fxX1cxX3xX31x156a3xX3xX19xX458xXc2xX3xX46exX283xX7exX3xX5xX85xX3xX5xXf5xX1cxX3xX31xXf5xXe5xX3xXexXdxX41xX1cxX3xXexX85xXe5xX3xX2dxXe8xX3xXexX77xX6bxX3xX1cxX85xX7exX3xX31xX29xX33xX4xX3xX31xX29xX6xX3xX5xX41xX1cxX3xX2dxXe8xX3xXexX77xX6bxX3xX2dxXaexXdxX3xXexX41xX1cxX3xX5xX89xX6xX3xX31x10044xX7exX3xXddxXc2xX2xX6xXaxXe1xX3xX46xX1cxX19xX3xX13xX14xX15xX3xX36xX6xX2dxXdxX6xX7xXe1xX3xX31xX12fxXdxX3xX61xXdxX20xX1cxX3xX36x101c6xXeexX54dxX3xX4xX1xX14xX3xX15xXdxX13fxXexXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX14xX61xX7exXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX46xX1cxX19xX3xX36xX6xX2dxXdxX6xX7xXe1xX3xX31xX283xX7exX3xX5xX85xX3xX4xX1xXe5xX7exX13fxX1cxX3xX15xX6xX7exX3xXexX1xX89xX3xX1cxX19xX1xXdxX20xX68xX3xX452xXe5xX6xX1cxX3xXexX77xX19exX1cxX19xX3xX31xXc0xX3xX44xXdxXc0xX68xX3xXexX77xX6xX3xX44xX1xX94xX3xX1cxX97xX1cxX19xX3xX4xX74xX6xX3xXexX85xXe5xX3xXeexX14xX7exXe5xXf2xX3xX4xXe8xX1cxX19xX3xX1cxX1xX29xX3xXexX41xX1cxX3xX5xX89xX6xX3xX31xX529xX7exX3xXddxXc2xX2xX6xXe1xX3xXexX77xX29xXaexX4xX3xX44xX1xXdxX3xXexXdxX13fxX1cxX3xX1xX85xX1cxX1xX3xX4xX1xXe5xX7exX13fxX1cxX3xX15xX6xX7exX3xX31xXf5xXe5xX3xXexXdxX41xX1cxX3xX4xX3cxX3xXbxX1xXdxX3xX1xX85xX1cxX1xX3xX31xX14xX85xX1cxX3xX2dxX85xX14xX3xXexX1xXbaxX1cxX19xX3xX393xX4fxXddxX183xXddxX183xXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX14xX61xX7exXaxX12xXaxXcxX41xX1cxX3xX5xX89xX6xX3xXeexX14xX7exXe5xXf2xX3xXddxXc2xX2xX6xXe1xX3xX2dxXaexXdxX3xX1xX20xX3xXexX1xX1bxX1cxX19xX3xX44xXdxXc0xX68xX3xX7xX14xXbaxXexX3xX15xX6xX7exX3xX31xXdxX20xX1cxX3xXexX89xX3xX2dxX85xX3xX31xX22axX1cxX19xX3xX4xX2d7xX3xX68xXaexXdxXe1xX3xX7xX26axX3xXexX1xX6xX7exX3xXexX1xX13fxX3xXexX41xX1cxX3xX5xX89xX6xX3xXeexX14xX7exXe5xXf2xX3xX7dx1315exX3xX31xX29xX33xX4xX3xX61xX20bxX1cxX19xX3xX31xXc0xX3xX31xX29xX6xX3xX4xXbaxX4xX3xXexX85xXe5xX3xX2dxXe8xX3xXexX77xX6bxX3xX5xX41xX1cxX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xX19xXdxX6xX1cxX3xXexX77xX29xXaexX4xX3xX31xX283xX7exXc2xX3xXcxX85xXe5xX3xXeexX14xX7exXe5xXf2xX3xX68xXaexXdxX3xX31xX29xX33xX4xX3xX4xX21dxXbxX3xX1cxX1xX21dxXexX3xX2dxX4dfxX3xX4xX1xXe5xX7exXc0xX1cxX3xX31xX22axX1cxX19xX3xX2dxX85xX3xX1xX20xX3xXexX1xX1bxX1cxX19xX3xX61x12ed4xX1cxX3xX1xX29xXaexX1cxX19xXe1xX3xX4xXe8xX1cxX19xX3xX1cxX1xX29xX3xX1xX20xX3xXexX1xX1bxX1cxX19xX3xX1xX12fxX3xX4xXbaxX1cxX1xX3xX1xXdxX20xX1cxX3xX31xX12fxXdxX3xX1xX2d7xX1cxXaxXe1xX3xX36xX54dxXeexX54dxX3xX4xX1xX14xX3xX15xXdxX13fxXexXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX14xX61xX7exXaxX12xX13xX14xX15xX14xXexX3xX7dxX7exX14xX61xX14xX77xX3xX7xX26axX3xX31xX29xX33xX4xX3xX1cxX19xX1xXdxX41xX1cxX3xX4x13d25xXe5xX3xX44xX4c7xX3xX4xX85xX1cxX19xX3xX31xXc0xX3xX4xXbaxX4xX3xX1cxX1xX85xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX1xX19exX4xX3xXexX458xX68xX3xX1xXdxXc0xXe5xX3xX4xX94xX68xX3xX19xXdxXbaxX4xX3xX4xX74xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX85xX1cxX1xX3xX19xXdxX6xX3xX44xX1xXdxX3xX31xX29xX33xX4xX3xXexX41xX1cxX3xX5xX89xX6xX3xXeexX14xX7exXe5xXf2xX3xXddxXc2xX2xX6xX3xX31xX529xX7exX3xX5xX41xX1cxX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xX19xXdxX6xX1cxXc2xX3xX142xXbaxX4xX3xX4xX94xX68xX3xX15xXdxX13fxX1cxX3xX19xX288xX1cxX3xXexX77xX41xX1cxX3xXexX1xX283xX1cxX3xX4xX14xX1cxX3xX77xX14xX15xX14xXexX3xX1cxX85xX7exX3xX7xX26axX3xX19xX1xXdxX3xX1cxX1xX21dxX1cxX3xXexX1xX46xX1cxX19xX3xXexXdxX1cxX3xX2dxX4dfxX3xX5x15f75xX4xX3xXexXbaxX4xX3xX31xX22axX1cxX19xX3xXexX77xX14xX1cxX19xX3xX4xXbaxX4xX3xXexX1xX2axXdxX3xX31xXdxXc0xX68xX3xX4xX6bxX3xXexX1xXc0xX3xX4xX74xX6xX3xX4xX1xXe5xX7exX13fxX1cxX3xX15xX6xX7exXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX15xX5xX10xX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX68xX6xX77xX19xXdxX1cxX2f7xX3xXddxXbxX2fbxX3xX6xXe5xXexX14xX301xXaxX12xX0xXexX15xX14xX61xX7exX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX1cxXexX10xX77xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX1cxXexX10xX77xXaxX12xX0xXdxX68xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX142xX10xX1cxXexX10xX77xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX353xXdxX61xXexX1xX2f7xX3xX35axX2xX182xXbxX2fbxX301xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX2f7xX3xX1d7xX183x18901xXbxX2fbxX301xXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXc2xX15xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXc2xX2dxX1cxX4fxX1cxX10xX353xX7xX4fxX2xX392xX393xX393xX4fxX2xX183xXe0xX61xX182xX2xX2xX183xX906xX2xXe0xXexX182xX183xX906xX183xX5xX2xXc2xX3aaxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xXexX3xX19xXdxX1bxX1cxX19xX3xX1xX20xXexX3xX4xX14xX1cxX3xX1cxX19xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX6xX3xX31xX29xX33xX4xX3xX36xX19xX6xX3xXbxX1xX3cxX1cxX19xX3xX5xX41xX1cxX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xX19xXdxX6xX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX77xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX12xX13xX14xX15xX14xXexX3xX7dxX7exX14xX61xX14xX77xX3xX4xX3cxX3xXexX1xXc0xX3xXexX1xX844xX4xX3xX1xXdxX20xX1cxX3xX1cxX1xXdxX4dfxXe5xX3xXexX1xX6xX14xX3xXexXbaxX4xX3xXbxX1xX78fxX4xX3xXexX12fxXbxXe1xX3xX68xX46xX3xXbxX1x14186xX1cxX19xX3xX1xX85xX1cxX1xX3xX31xX22axX1cxX19xX3xX4xX74xX6xX3xX4xX14xX1cxX3xX1cxX19xX29xX2axXdxXc2xX3xX473xX1cxX1xX2f7xX3xX13xX14xX7xX4xX14xX7xX68xX14xX7xXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX77xX12xX0xX4fxXexX15xX14xX61xX7exX12xX0xX4fxXexX6xX15xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX14xX61xX7exXaxX12xX7dxX7exX14xX61xX14xX77xX3xX5xX85xX3xXexX1xX13fxX3xX1xX20xX3xX68xXaexXdxX3xX1cxX1xX46fxXexX3xX4xX74xX6xX3xX61xX18bxX1cxX19xX3xX77xX14xX15xX14xXexX3xX36xX19xX6xX3xX7dx16db6x15a29x13b3cxX13xXc2xX3xX132xXaexXdxX3xXexX1xXdxX13fxXexX3xX44xX13fxX3xX19xXdxX1bxX1cxX19xX3xX4xX14xX1cxX3xX1cxX19xX29xX2axXdxXe1xX3xX1cxX1x11f83xX1cxX19xX3xX77xX14xX15xX14xXexX3xX7dxXa77xXa78xXa79xX13xX3xX4xX3cxX3xXexX1xXc0xX3xX31xX29xX33xX4xX3xX5xX21dxXbxX3xXexX77xX458xX1cxX1xX3xX31xXc0xX3xX5xX85xX68xX3xX1cxX1xXdxX4dfxXe5xX3xXexX1xX6xX14xX3xXexXbaxX4xX3xXbxX1xX78fxX4xX3xXexX12fxXbxX3xX1cxX1xX29xX3xX5xXbaxXdxX3xX2fbxX10xX3xX19xXdxX94xXdxX3xX4xX78fxXe5xXc2xX3x12e75xX85xX3xX77xX14xX15xX14xXexX3xX31xXf5xXe5xX3xXexXdxX41xX1cxX3xX31xX29xX33xX4xX3xX31xX29xX6xX3xX5xX41xX1cxX3xX2dxXe8xX3xXexX77xX6bxXe1xX3xX7dxX7exX14xX61xX14xX77xX3xX31xX29xX33xX4xX3xX15x15ad1xX3xX7xXe5xX1cxX19xX3xX4xXbaxX4xX3xXexX6fxX1cxX1xX3xX1cxX97xX1cxX19xX3xX1cxX1xX29xX3xX2dxX21dxXexX3xX5xXdxX20xXe5xX3xX4xX1xX1bxX1cxX19xX3xX77xXe5xX1cxX19xX3xX1xX6xX7exX3xX4xXbaxX4xX3xXexX1xXe5xX21dxXexX3xXexX14xXbaxX1cxX3xX68xXaexXdxXe1xX3xX1xX12fxX1cxX3xX4xX1xX13fxX3xX4xX1xXe5xX7exXc0xX1cxX3xX31xX22axX1cxX19xX3xX31xXc0xX3xXexX77xXbaxX1cxX1xX3xX5xX85xX68xX3xX1xX29xX3xX1xX12fxXdxX3xX44xX1xXdxX3xX1cxX3cxX3xX467xX3xX15xX41xX1cxX3xXexX77xX14xX1cxX19xX3xXexX77xX12fxX68xX3xX2dxXe8xX3xXexX77xX6bxX3xX452xXe5xX1bxX4xX3xXexX13fxXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX14xX61xX7exXaxX12xXcxX77xX41xX1cxX3xXexX77xX12fxX68xX3xX2dxXe8xX3xXexX77xX6bxXe1xX3xX4xXbaxX4xX3xX77xX14xX15xX14xXexX3xX1cxX1xX29xX3xX7dxX7exX14xX61xX14xX77xX3xX4xX3cxX3xXexX1xXc0xX3xX31xX29xX33xX4xX3xX7xX89xX3xX61xX6bxX1cxX19xX3xX31xXc0xX3xX5xX85xX68xX3xX1cxX1xXa9dxX1cxX19xX3xX1cxX1xXdxX20xX68xX3xX2dxX6bxX3xX1cxX19xXe5xX7exX3xX1xXdxXc0xX68xX3xX1cxX1xX29xX3xX61xX21dxXbxX3xX5xX89xX6xX3xX1xX14xX244xX4xX3xX1xX85xX1cxXc2xX3xXcxXe5xX7exX3xX1cxX1xXdxX41xX1cxXe1xX3xX7dxX7exX14xX61xX14xX77xX3xX7xX26axX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xX31xX29xX33xX4xX3xX31xX29xX6xX3xX5xX41xX1cxX3xX31xXc0xX3xX5xX85xX68xX3xX4xXbaxX4xX3xX1cxX1xXdxX20xX68xX3xX2dxX6bxX3xX31xX3cxXc2xX3xX142xX14xX1cxX3xX77xX14xX15xX14xXexX3xX1cxX85xX7exX3xX7xX26axX3xX31xX29xX33xX4xX3xX4xX1xXe5xX7exXc0xX1cxX3xX7xX6xX1cxX19xX3xX68xX14xX61xXe5xX5xX3xX22dxX14xXdxX7xX44xX3xX31xXc0xX3xX5xX85xX68xX3xX4xXbaxX4xX3xXexX1xX6fxX3xX1cxX19xX1xXdxX20xX68xX3xX2dxX4dfxX3xX44xX1xX94xX3xX1cxX97xX1cxX19xX3xX4xX1xX149xXe5xX3xX31xX844xX1cxX19xX3xXexX77xX14xX1cxX19xX3xX68xX46xXdxX3xXexX77xX29xX2axX1cxX19xX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xXexX77xX19exX1cxX19xX3xX5xX844xX4xXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX14xX61xX7exXaxX12xXeexX6xXe5xX3xX31xX3cxXe1xX3xX7dxX7exX14xX61xX14xX77xX3xX7xX26axX3xX31xX29xX33xX4xX3xX31xX29xX6xX3xXexX77xX467xX3xX5xX12fxXdxX3xXexX85xXe5xX3xX2dxXe8xX3xXexX77xX6bxX3xXeexX14xX7exXe5xXf2xX3xX31xXc0xX3xX452xXe5xX6xX7exX3xXexX77xX467xX3xX2dxX4dfxX3xXcxX77xXbaxXdxX3xX46exX46fxXexX3xX2dxX85xX14xX3xX1cxX19xX85xX7exX3xX35axX4fxX392xXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX14xX61xX7exXaxX12xX7dxX7exX14xX61xX14xX77xX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xXbxX1xX94xXdxX3xX77xX14xX15xX14xXexX3xX31xXf5xXe5xX3xXexXdxX41xX1cxX3xX31xX29xX33xX4xX3xX31xX29xX6xX3xX5xX41xX1cxX3xX2dxXe8xX3xXexX77xX6bxX3xX31xXc0xX3xXexX1xX89xX3xX1cxX19xX1xXdxX20xX68xXc2xX3xX13xX14xX15xX14xX1cxX6xXe5xXexXddxX3xX61xX14xX3xX36xX54dxXeexX54dxX3xXbxX1xXbaxXexX3xXexX77xXdxXc0xX1cxX3xX31xX29xX33xX4xX3xX31xX29xX6xX3xX5xX41xX1cxX3xXcxX77xX12fxX68xX3xX132xXe8xX3xXexX77xX6bxX3xX31xXc0xX3xXexX1xX844xX4xX3xX1xXdxX20xX1cxX3xX4xXbaxX4xX3xX1cxX1xXdxX20xX68xX3xX2dxX6bxX3xX31xX2d7xX1cxX3xX19xXdxX94xX1cxX3xXexX2exX3xX1cxX97xX68xX3xXddxX183xX2xX2xX180xXddxX183xX2xX1d7xXe1xX3xX7xX6xXe5xX3xX31xX3cxX3xX452xXe5xX6xX7exX3xXexX77xX467xX3xX2dxX4dfxX3xXcxX77xXbaxXdxX3xX46exX46fxXexX3xX1cxX97xX68xX3xXddxX183xX2xXe0xXc2xX3xX36xX1xX21dxXexX3xXd2xX94xX1cxX3xX4xX3cxX3xX77xX14xX15xX14xXexX3x18757xXdxX77xX14xX15xX14xX3xX2dxXaexXdxX3xX4xX1xX78fxX4xX3xX1cxX97xX1cxX19xX3xXexX283xX68xX3xX7xX844xX3xX4xX20bxX1cxX19xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX85xX1cxX1xX3xX19xXdxX6xXe1xX3xX1xX6xX7exX3xX77xX14xX15xX14xXexX3xX54dxX7xXexX77xX14xX15xX10xX10xX3xX4xX74xX6xX3xX36xX54dxXeexX54dxX3xX4xX3cxX3xX4xX1xX78fxX4xX3xX1cxX97xX1cxX19xX3xXexX458xX68xX3xX44xXdxX13fxX68xX3xX31x15cc9xX3xX2dxX21dxXexX3xXexX77xX41xX1cxX3xXexX77xX12fxX68xX3xX2dxXe8xX3xXexX77xX6bxXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX77xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX77xX14xX1cxX19xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX41xX1cxX3xX452xXe5xX6xX1cxX2f7xX0xX4fxX7xXexX77xX14xX1cxX19xX12xX0xXe5xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX180xXexX1xXe5xX68xX15xX180xX6xX1cxX61xX180xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX14xXexX3xX4xX1xX14xX3xX97xX1cxX3xX180xX3xX4xX46xX1cxX19xX3xX1cxX19xX1xX20xX3xX68xXaexXdxX3xX1x1344fxX3xXexX77xX33xX3xX1cxX19xX29xX2axXdxX3xX15xX20xX1cxX1xXaxX3xX1xX77xX10x17a4axX9xXaxX4fxX44xX1xX14xX6xX180xX1xX14xX4xX4fxX77xX14xX15xX14xXexX180xX4xX1xX14xX180xX6xX1cxX180xX4xX14xX1cxX19xX180xX1cxX19xX1xX10xX180xX68xX14xXdxX180xX1xX14xX180xXexX77xX14xX180xX1cxX19xXe5xX14xXdxX180xX15xX10xX1cxX1xX4fxX2xX906xX1d7xXe0xX35axXe0xXc2xX1xXexX68xXaxX12xX0xXdxX68xX19xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX4fxX68xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xXddxX183xX4fxX1cxX10xX353xX7xX4fxX2xX392xXddxX182xX4fxX2xX183xXe0xX61xX393xX183xX392xX393xX35axX182xX392xXexX392xX183xX2xX1d7xX5xX906xX180xX77xX15xX14xXexX2xX180xX3aaxXe5xXbxX44xXc2xX3aaxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xXexX3xX19xXdxX1bxX1cxX19xX3xX1xX20xXexX3xX4xX14xX1cxX3xX1cxX19xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX6xX3xX31xX29xX33xX4xX3xX36xX19xX6xX3xXbxX1xX3cxX1cxX19xX3xX5xX41xX1cxX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xX19xXdxX6xX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX2dxX12xX0xX7xXexX77xX14xX1cxX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX14xXexX3xX4xX1xX14xX3xX97xX1cxX3xX180xX3xX4xX46xX1cxX19xX3xX1cxX19xX1xX20xX3xX68xXaexXdxX3xX1xXf69xX3xXexX77xX33xX3xX1cxX19xX29xX2axXdxX3xX15xX20xX1cxX1xXaxX3xX1xX77xX10xXf7exX9xXaxX4fxX44xX1xX14xX6xX180xX1xX14xX4xX4fxX77xX14xX15xX14xXexX180xX4xX1xX14xX180xX6xX1cxX180xX4xX14xX1cxX19xX180xX1cxX19xX1xX10xX180xX68xX14xXdxX180xX1xX14xX180xXexX77xX14xX180xX1cxX19xXe5xX14xXdxX180xX15xX10xX1cxX1xX4fxX2xX906xX1d7xXe0xX35axXe0xXc2xX1xXexX68xXaxX12xX13xX14xX15xX14xXexX3xX4xX1xX14xX3xX97xX1cxX3xX180xX3xX4xX46xX1cxX19xX3xX1cxX19xX1xX20xX3xX68xXaexXdxX3xX1xXf69xX3xXexX77xX33xX3xX1cxX19xX29xX2axXdxX3xX15xX20xX1cxX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX77xX14xX1cxX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX13xX14xX15xX14xXexX3xX4xX1xX14xX3xX97xX1cxX3xX5xX85xX3xX68xX22axXexX3xXexX77xX14xX1cxX19xX3xX1cxX1xXa9dxX1cxX19xX3xX1cxX19xX1xXdxX41xX1cxX3xX4xX78fxXe5xX3xX31xX6xX1cxX19xX3xX31xX29xX33xX4xX3xX4xXbaxX4xX3xX1cxX1xX85xX3xX44xX1xX14xX6xX3xX1xX19exX4xX3xX46exX12fxXdxX3xX1xX19exX4xX3x17b3dxX6xX7xX1xXdxX1cxX19xXexX14xX1cxXe1xX3xX1d3xX4c7xX3xX61xX85xX7exX3xX4xX46xX1cxX19xX3xX1cxX19xX1xXdxX41xX1cxX3xX4xX78fxXe5xX3xX2dxX85xX3xX61xX844xX3xX44xXdxX13fxX1cxX3xX4xX3cxX3xXexX1xXc0xX3xX2fbxXe5xX46fxXexX3xX1xXdxX20xX1cxX3xXexX77xX14xX1cxX19xX3xXexX1xX2axXdxX3xX19xXdxX6xX1cxX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xX2fbxX6xXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX2dxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX14xXexX3xX15xXbaxX14xX3xX4xX1xX6fxX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xXexX1xXc0xX3xXexX1xX6xX7exX3xXexX1xX13fx15c78xX3xX1cxX1xX85xX3xX15xXbaxX14xXaxX3xX1xX77xX10xXf7exX9xXaxX4fxX44xX1xX14xX6xX180xX1xX14xX4xX4fxX77xX14xX15xX14xXexX180xX15xX6xX14xX180xX4xX1xXdxX180xX44xX1xX14xX1cxX19xX180xXexX1xX10xX180xXexX1xX6xX7exX180xX180xX1cxX1xX6xX180xX15xX6xX14xX4fxX2xX906xX1d7xX35axX183xX392xXc2xX1xXexX68xXaxX12xX0xXdxX68xX19xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX4fxX68xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xXddxX183xX4fxX1cxX10xX353xX7xX4fxX2xX392xXddxX1d7xX4fxX2xX183xX182xX61xX182xX183xX392xX2xXddxX1d7xXe0xXexX182xX2xX2xX2xX183xX5xX183xXc2xX3aaxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xXexX3xX19xXdxX1bxX1cxX19xX3xX1xX20xXexX3xX4xX14xX1cxX3xX1cxX19xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX6xX3xX31xX29xX33xX4xX3xX36xX19xX6xX3xXbxX1xX3cxX1cxX19xX3xX5xX41xX1cxX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xX19xXdxX6xX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX2dxX12xX0xX7xXexX77xX14xX1cxX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX14xXexX3xX15xXbaxX14xX3xX4xX1xX6fxX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xXexX1xXc0xX3xXexX1xX6xX7exX3xXexX1xX13fxX120cxX3xX1cxX1xX85xX3xX15xXbaxX14xXaxX3xX1xX77xX10xXf7exX9xXaxX4fxX44xX1xX14xX6xX180xX1xX14xX4xX4fxX77xX14xX15xX14xXexX180xX15xX6xX14xX180xX4xX1xXdxX180xX44xX1xX14xX1cxX19xX180xXexX1xX10xX180xXexX1xX6xX7exX180xX180xX1cxX1xX6xX180xX15xX6xX14xX4fxX2xX906xX1d7xX35axX183xX392xXc2xX1xXexX68xXaxX12xX13xX14xX15xX14xXexX3xX15xXbaxX14xX3xX4xX1xX6fxX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xXexX1xXc0xX3xXexX1xX6xX7exX3xXexX1xX13fxX120cxX3xX1cxX1xX85xX3xX15xXbaxX14xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX77xX14xX1cxX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX1xX2axXdxX3xX31xX12fxXdxX3xX4xX46xX1cxX19xX3xX1cxX19xX1xX20xX3xX7xX1bxX3xX31xX11cxX3xX4xX1xX14xX3xX77xX6xX3xX31xX2axXdxX3xX1cxX1xXa9dxX1cxX19xX3xX77xX14xX15xX14xXexX3xX15xXbaxX14xX3xX4xX1xX6fxXe1xX3xX7xX1bxX3xX5xX29xX33xX1cxX19xX3xXexXdxX1cxXe1xX3xX15xX85xXdxX3xX4xXe8xX1cxX19xX3xX31xX29xX33xX4xX3xX7xX94xX1cxX3xX2fbxXe5xX46fxXexX3xX68xX22axXexX3xX4xXbaxX4xX1xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX3cxX1cxX19xXc2xX3xXcxXe5xX7exX3xX1cxX1xXdxX41xX1cxXe1xX3xX77xX14xX15xX14xXexX3xX15xXbaxX14xX3xX4xX1xX6fxX3xX61xX20bxX3xX4xX3cxX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX1xX6xX7exX3xX19xXdxX26exXbxX3xX31xX29xX33xX4xX3xX1cxX1xXdxX4dfxXe5xX3xX4xXe8xX1cxX19xX3xX5xX85xX3xX61xX14xX3xX4xX14xX1cxX3xX1cxX19xX29xX2axXdxX3xX5xX21dxXbxX3xXexX77xX458xX1cxX1xX3xX68xX85xX3xX77xX6xX3xX1cxX41xX1cxX3xX77xX14xX15xX14xXexX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xXexX1xXc0xX3xXexX1xX6xX7exX3xXexX1xX13fxX3xX31xX29xX33xX4xX3xX1cxX1xX85xX3xX15xXbaxX14xXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX2dxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax14a35xX1d3xXb2bxX3xX2fbx155eexf64dxX3xX4xXe5xX22axX4xX3xX31xXe5xX6xX3xXbxX1xXbaxXexX3xXexX77xXdxXc0xX1cxX3xX4xX1xXdxX13fxX1cxX3xX1xX12fxX68xX3xX77xX14xX15xX14xXexX3xX4xX74xX6xX3xX5exX94xXdxX3xX452xXe5xX283xX1cxX3xX1d3xX4c7xXaxX3xX1xX77xX10xXf7exX9xXaxX4fxX2dxXe5xX180xX44xX1xXdxX4fxX180xX2fbxX10xX180xX4xXe5xX14xX4xX180xX61xXe5xX6xX180xXbxX1xX6xXexX180xXexX77xXdxX10xX1cxX180xX4xX1xXdxX10xX1cxX180xX1xX6xX68xX180xX77xX14xX15xX14xXexX180xX4xXe5xX6xX180xX1xX6xXdxX180xX452xXe5xX6xX1cxX180xX68xX7exX4fxX2xX906xX1d7xX1d7xX906xX182xXc2xX1xXexX68xXaxX12xX0xXdxX68xX19xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX4fxX68xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xXddxX183xX4fxX1cxX10xX353xX7xX4fxX2xX392xXddxX1d7xX4fxX2xX183xX182xX61xX393xX183xX182xXddxX1d7xXddxX182xXexX392xX392xXddxXe0xX2xX5xX183xXc2xX3aaxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xXexX3xX19xXdxX1bxX1cxX19xX3xX1xX20xXexX3xX4xX14xX1cxX3xX1cxX19xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX6xX3xX31xX29xX33xX4xX3xX36xX19xX6xX3xXbxX1xX3cxX1cxX19xX3xX5xX41xX1cxX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xX19xXdxX6xX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX2dxX12xX0xX7xXexX77xX14xX1cxX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14bcxX1d3xXb2bxX3xX2fbxX14c1xX14c2xX3xX4xXe5xX22axX4xX3xX31xXe5xX6xX3xXbxX1xXbaxXexX3xXexX77xXdxXc0xX1cxX3xX4xX1xXdxX13fxX1cxX3xX1xX12fxX68xX3xX77xX14xX15xX14xXexX3xX4xX74xX6xX3xX5exX94xXdxX3xX452xXe5xX283xX1cxX3xX1d3xX4c7xXaxX3xX1xX77xX10xXf7exX9xXaxX4fxX2dxXe5xX180xX44xX1xXdxX4fxX180xX2fbxX10xX180xX4xXe5xX14xX4xX180xX61xXe5xX6xX180xXbxX1xX6xXexX180xXexX77xXdxX10xX1cxX180xX4xX1xXdxX10xX1cxX180xX1xX6xX68xX180xX77xX14xX15xX14xXexX180xX4xXe5xX6xX180xX1xX6xXdxX180xX452xXe5xX6xX1cxX180xX68xX7exX4fxX2xX906xX1d7xX1d7xX906xX182xXc2xX1xXexX68xXaxX12xX14bcxX1d3xXb2bxX3xX2fbxX14c1xX14c2xX3xX4xXe5xX22axX4xX3xX31xXe5xX6xX3xXbxX1xXbaxXexX3xXexX77xXdxXc0xX1cxX3xX4xX1xXdxX13fxX1cxX3xX1xX12fxX68xX3xX77xX14xX15xX14xXexX3xX4xX74xX6xX3xX5exX94xXdxX3xX452xXe5xX283xX1cxX3xX1d3xX4c7xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX77xX14xX1cxX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX77xX14xX1cxX19xX3xX5xX149xX4xX1xX3xX7xX89xXe1xX3xX1xX12fxX68xX3xX31xX22axXdxX3xX5exX94xXdxX3xX452xXe5xX283xX1cxX3xX1d3xX4c7xX3xX31xX11cxX3xX1cxX1xXdxX4dfxXe5xX3xX5xXf5xX1cxX3xX4xX1xXe5xX7exXc0xX1cxX3xX31xXb2bxXdxX3xX19xXdxXa9dxX6xX3xX68xX46xX3xX1xX458xX1cxX1xX3xX1cxX1xXdxX4dfxXe5xX3xXexX85xXe5xX3xX5xXaexX1cxX3xX1xX14xX244xX4xX3xX1cxX1xXdxX4dfxXe5xX3xXexX85xXe5xX3xX1cxX1xX9eexX3xX1xX2d7xX1cxXc2xX3xXcxXe5xX7exX3xX1cxX1xXdxX41xX1cxXe1xX3xX68xX46xX3xX1xX458xX1cxX1xX3xX1xX12fxX68xX3xX31xX22axXdxX3xX31xX6xX1cxX19xX3xX31xX29xX33xX4xX3xXbxX1xXbaxXexX3xXexX77xXdxXc0xX1cxX3xX1xXdxX20xX1cxX3xX1cxX6xX7exX3xX5xXf5xX1cxX3xX31xXf5xXe5xX3xXexXdxX41xX1cxX3xX452xXe5xX7exX3xXexX6bxX3xX7xX1bxX3xX5xX29xX33xX1cxX19xX3xX5xXaexX1cxX3xXexX85xXe5xX3xX4xX1xXdxX13fxX1cxX3xX77xX14xX15xX14xXexX3xX1xX6xX7exX3xX4xX18bxX1cxX3xX19xX19exXdxX3xX5xX85xX3xXexX85xXe5xX3xX4xX1xXdxX13fxX1cxX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xX1cxX19xX29xX2axXdxX3xX5xXbaxXdxX3xX22cxf101xXc2xX132xX235xXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX2dxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX1xXa9dxX1cxX19xX3xX4xX46xX1cxX19xX3xX1cxX19xX1xX20xX3xX452xXe5xX1bxX4xX3xXbxX1xX18bxX1cxX19xX3xX2dxXdx16949xX1cxX3xXexX29xX467xX1cxX19xX3xX31xX11cxX3xXexX77xX467xX3xXexX1xX85xX1cxX1xX3xX1xXdxX20xX1cxX3xXexX1xX844xX4xXaxX3xX1xX77xX10xXf7exX9xXaxX4fxX44xX1xX14xX6xX180xX1xX14xX4xX4fxX1cxX1xXe5xX1cxX19xX180xX4xX14xX1cxX19xX180xX1cxX19xX1xX10xX180xX452xXe5xX14xX4xX180xXbxX1xX14xX1cxX19xX180xX2dxXdxX10xX1cxX180xXexXe5xX14xX1cxX19xX180xX61xX6xX180xXexX77xX14xX180xXexX1xX6xX1cxX1xX180xX1xXdxX10xX1cxX180xXexX1xXe5xX4xX4fxX2xX906xX1d7xX393xXddxX2xXc2xX1xXexX68xXaxX12xX0xXdxX68xX19xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX4fxX68xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xXddxX183xX4fxX1cxX10xX353xX7xX4fxX2xX392xXddxX393xX4fxX2xX183xX182xX61xX35axX2xX35axX182xX392xX182xXddxXexX906xX906xX393xX906xXddxX5xX183xXc2xX3aaxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xXexX3xX19xXdxX1bxX1cxX19xX3xX1xX20xXexX3xX4xX14xX1cxX3xX1cxX19xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX6xX3xX31xX29xX33xX4xX3xX36xX19xX6xX3xXbxX1xX3cxX1cxX19xX3xX5xX41xX1cxX3xX44xX1xX46xX1cxX19xX3xX19xXdxX6xX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX2dxX12xX0xX7xXexX77xX14xX1cxX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX1xXa9dxX1cxX19xX3xX4xX46xX1cxX19xX3xX1cxX19xX1xX20xX3xX452xXe5xX1bxX4xX3xXbxX1xX18bxX1cxX19xX3xX2dxXdxX180axX1cxX3xXexX29xX467xX1cxX19xX3xX31xX11cxX3xXexX77xX467xX3xXexX1xX85xX1cxX1xX3xX1xXdxX20xX1cxX3xXexX1xX844xX4xXaxX3xX1xX77xX10xXf7exX9xXaxX4fxX44xX1xX14xX6xX180xX1xX14xX4xX4fxX1cxX1xXe5xX1cxX19xX180xX4xX14xX1cxX19xX180xX1cxX19xX1xX10xX180xX452xXe5xX14xX4xX180xXbxX1xX14xX1cxX19xX180xX2dxXdxX10xX1cxX180xXexXe5xX14xX1cxX19xX180xX61xX6xX180xXexX77xX14xX180xXexX1xX6xX1cxX1xX180xX1xXdxX10xX1cxX180xXexX1xXe5xX4xX4fxX2xX906xX1d7xX393xXddxX2xXc2xX1xXexX68xXaxX12xX36xX1xXa9dxX1cxX19xX3xX4xX46xX1cxX19xX3xX1cxX19xX1xX20xX3xX452xXe5xX1bxX4xX3xXbxX1xX18bxX1cxX19xX3xX2dxXdxX180axX1cxX3xXexX29xX467xX1cxX19xX3xX31xX11cxX3xXexX77xX467xX3xXexX1xX85xX1cxX1xX3xX1xXdxX20xX1cxX3xXexX1xX844xX4xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX77xX14xX1cxX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX22dxX1xX94xXdxX3xX1cxX3cxXdxX3xX77x1132cxX1cxX19xX3xX31xX283xX7exX3xX5xX85xX3xX1cxX1xXa9dxX1cxX19xX3xX31xX22axXexX3xXbxX1xXbaxX3xX2dxX4dfxX3xX4xX46xX1cxX19xX3xX1cxX19xX1xX20xX3xX452xXe5xX283xX1cxX3xX7xX844xX3xXexX1xX2axXdxX3xX19xXdxX6xX1cxX3xX19xXf5xX1cxX3xX31xX283xX7exXe1xX3xX19xXdxX26exXbxX3xX4xXbaxX4xX3xX4xX29xX2axX1cxX19xX3xX452xXe5xX1bxX4xX3xX7xXaexX68xX3xX19xXdxX85xX1cxX1xX3xX29xXe5xX3xXexX1xX13fxX3xXexX77xX41xX1cxX3xX4xX1xXdxX13fxX1cxX3xXexX77xX29xX2axX1cxX19xX3xXexX77xX14xX1cxX19xX3xXexX29xX2d7xX1cxX19xX3xX5xX6xXdxXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX2dxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxXe5xX5xX12xX0xX61xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX77xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX2dxX12xX0xX4fxX61xXdxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX14xXe5xX77xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3x13011xXdxX1cxX19xX0xX4fxXbxX12