Hết kiên nhẫn với phương Tây, Pháp “bắt tay” Nga, Trung Quốc
Trong bối cảnh ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ và Anh rút khỏi EU (Brexit), chính quyền Pháp đã bắt đầu coi Nga và Trung Quốc như là các đối tác để làm đối trọng với quan hệ thương mại không bền vững với Anh và Mỹ.
e0a2x13496x1157bx103dbxe45bx1624ax13987x1408cxed6bx111cbxe0b9x17a4fx17673x16087x16d58x11113xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1675fx14b80x109a9xXexX0x1369cxXaxX17xX18xX19xXexX0xfaa1xf6bfxX19x156e6xXexX0xXax11f2fxX9x14738xXdxX18x11f57xX2fx11278x12622x17f0exX5x1624bxXbxXdxX17xX32xXex17b3bx133c6xXbxX9x110cfxX35x157dex129d6xX9xX42xXax16242xX42xX9x112c9x117a7xX35xX9xX33xXaxf282xf05bxX42x103f2xX9xX5xf2c9xX26x153a2xX9xX7xXaxec02xX33xX9x1330exX23x16431xXbxX9xXbxX18xX26x12e67xX9x11549xX52xX18xX57xX9xX5x15c41xe4a2xX42xX52xX9x156adxX6fx10157xX2cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xXexX5xX6exX24xX42xX52xX9xX23xX75xX35xX9xX2cx160e2xX42xXaxX9x12765xX42xX52xX9xX2xX24xX42xX18xXdxX19xX9xX5xX6exX6fxXcxX33xX9xXbxX6ex166c8xX9xXbxXaxe0e4xX42xXaxX9xX5x1494fxX42xX52xX9xXbxXaxX75xX42xX52xX9xf0c0x108bbxX9xX49xXb3xX9x17668xX42xXaxX9xX6exf78axXbxX9xX3fxXax10a91xX35xX9xX8x168f5xX9x1227axe4aexX6exX17x12d35xX35xXbx16844xX57xX9xX2cxXaxe2a2xX42xXaxX9x10eeexX6fxX26x100bdxX42xX9xX7xXaxX5bxX33xX9x17c95x11cf1xX9xX23xX60xXbxX9xXf3x120bbxX6fxX9xX2cxX24xX35xX9xX68xX52xX18xX9xX49xXb3xX9xX5xX6exX6fxX42xX52xX9xX73xX6fxX75xX2cxX9xX42xXaxX4fxX9xXdxXb3xX9xX2cxX5bxX2cxX9xXf3xX75xX35xX9xXbxX5bxX2cxX9xXf3x14b9cxX9xXdxXb3xXcxX9xXf3xX75xX35xX9xXbxX6ex10d90xX42xX52xX9xX49xX4axX35xX9xXe8xX6fxX18xX42xX9xXax16a70xX9xXbxXaxX4fxX50xX42xX52xX9xXcx13f91xX35xX9xX3fxXaxX9cxX42xX52xX9xX23xXebxX42xX9xX49xfcedxX42xX52xX9xX49xX4axX35xX9xXc8xX42xXaxX9xX49xXb3xX9xXc2xXc3xf0e7xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX6exX52xX35xX42x17b10xX9xe376xX33xXdcxX9xX18xX6fxXbxX24x13b2cxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX6exXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX52xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x11939xX35xX19xXbxXaxX184xf2a4x13dcex14bdbxX33xXdcxX18exXaxX17xX35xX52xXaxXbxX184xX186x1140bxX1b3xX33xXdcxX32xX9xX2fxX6exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX184xX1cxX1cxX35xX16bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX16bxX49xX42xX1cxX42xX17xX1acxX2fxX1cxX2ax167d1xX1b3xX2axX1cxX1c0xX1c0xX19x152ffxX1b3x10c26xX1b2x17e58xX186xX1b3xXbxX1f0xX1c0xX1b3xX1b4xXdxX1b3xX16bxf0b5xX33xX52xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX17xXbxX9xX3fxX35xX17xX42xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX49xX24xX35xX9xX33xXaxX6fxX24xX42xX52xX9xXbxX18xX26xX9xX33xXaxX18xX33xX9xX23xX18xXbxX9xXbxX18xX26xX9xX42xX52xX18xX9xXbxX6exX6fxX42xX52xX9xXe8xX6fxX24xX2cxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fx14647xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX6exXexX0xXbxX6exXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xXexX5xXb8xX42xX52xX9xXbxXaxX75xX42xX52xX9xX68xX52xX18xX9xX7xX6fxXbxX35xX42xX57xX9xX5xXb8xX42xX52xX9xXbxXaxX75xX42xX52xX9xX7xXaxX5bxX33xX9xXc2xX18xX2cxX6exX24xX42xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX6exXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX68xXax15d50xX42xX9xXf3x15a6exX42xXaxX9xXbxX6exX41xX42xX9xX19xX24xX9xXbx10353xX9x12252xX18xXdxXdxX9x143f9xXbxX6exX17xX17xXbxX9x10f2dxX24xX6fxX6exX42xX18xXdxX9xXd8xX2ebxX2f0xX2f7xXdfxX9xXf3xX4fxX18xX9xX6exX18xX9xX19x13f49xX18xX9xXbxX6exX41xX42xX9xX42xXaxX15axX42xX52xX9xXbxX6fxX26xX41xX42xX9xX23xX75xX9xX2cx14d2cxX18xX9xXd9x179a8xX9xXbxX6exX4fxXafxX42xX52xX9x13d15xX35xX42xXaxX9xXbxX3cxX9xX49xXb3xX9xX5xXb3xX35xX9xX2cxXaxXe4xX42xXaxX9xX7xXaxX5bxX33xX9xXd9xX6exX6fxX42xX24xX9x1337dxX17xX9xXc2xX18xX35xX6exX17xX16bxX9xX5xXaxX17xX24xX9xX49xX2dcxX9xXd9xX329xX9xXbxX6exX4fxXafxX42xX52xX9xX42xXb3xX26xX57xX9xX7xXaxX5bxX33xX9xXf3xX18xX42xX52xX9xXe8xX6fxX18xX42xX9xX42xX52xX14cxX35xX9xXbxX6exX4fxX4axX2cxX9xX3fxXaxX98xX9xX42x1687bxX42xX52xX9xXc2xXc3xX9xX2fx100aaxX9xXbxX35xX3cxX33xX9xXbx10bb1xX2cxX9xX5bxX33xX9xXf3xf7ddxXbxX9xX2cxX5bxX2cxX9xXdxX142xX42xXaxX9xX2cx14249xXcxX9xX49xX2d8xX42xX9xX2cxXaxX75xX42xX52xX9xX68xX52xX18xX9xXf3xX128xX9xXbxX6exXafxX9xXbxXaxXb3xX42xXaxX9xX5exX2fxX17xX42xX9xXf3xXfbxXcxX9xXbxXaxX4fxX50xX42xX52xX9xXcxX14cxX35xX9xXe8xX6fxX75xX2cxX9xXbxX3cxX66xX16bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2ebxX2f0xX2f7xX57xX9xX7xXaxX5bxX33xX9xXf3xX18xX42xX52xX9xXcxX3b6xXbxX9xXf3xX35xX9xX2fxX30dxX9xXe8xX6fxX18xX42xX9xXbxX55xXcxX9xXf3xX3cxX42xX9xXbxXaxX4fxX50xX42xX52xX9xXcxX14cxX35xX9x10aaaxX14cxX35xX9xX5xX55xX26xX9xX2xX4fxX50xX42xX52xX16bxX9xX5xX6exX24xX42xX52xX9xX23xXb3xX35xX9xXbxX6exX98xX9xXdxX2e9xX35xX9xX33xXaxXd2xX42xX52xX9xX49xX3b6xX42xX9xXbxX2e9xX9xX2ebxX2f0xX2f7xX57xX9xXd9xX329xX9xXbxX6exX4fxXafxX42xX52xX9xXd9xX6exX6fxX42xX24xX9xX352xX17xX9xXc2xX18xX35xX6exX17xX9xXbxX6fxX26xX41xX42xX9xX23xX75xX57xX9xX7xX18xX6exX35xX2fxX9xXf3xX18xX42xX52xX9xX2cxX24xX35xX9xX5xX6exX6fxX42xX52xX9xX73xX6fxX75xX2cxX9xX49xXb3xX9xX68xX52xX18xX9xX42xXaxX4fxX9xXdxXb3xX9xXf3xX75xX35xX9xXbxX6exX134xX42xX52xX9xXf3xX75xX35xX9xX49xX4axX35xX9xX2cxX5bxX2cxX9xXe8xX6fxX18xX42xX9xXaxX142xX9xXbxXaxX4fxX50xX42xX52xX9xXcxX14cxX35xX9xX3fxXaxX9cxX42xX52xX9xX23xXebxX42xX9xX49xX15axX42xX52xX9xX52xX35xX15axX18xX9xX7xXaxX5bxX33xX9xX49xX4axX35xX9xXc2xXc3xX9xX49xXb3xX9xXc8xX42xXaxX16bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2ebxX2f0xX2f7xX57xX9xXbxX6fxX26xX41xX42xX9xX23xX75xX9xX2cxX325xX18xX9xXd9xX329xX9xXbxX6exX4fxXafxX42xX52xX9xXd9xX6exX6fxX42xX24xX9xX352xX17xX9xXc2xX18xX35xX6exX17xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX3b6xX26xX9xX2cxX5bxX2cxX9xXe8xX6fxX75xX2cxX9xX52xX35xX18xX9xX2cxXaxX55xX6fxX9x136efxX6fxX9xXf3xX18xX42xX52xX9xX2cx11499xX9xX3fxX3cxX9xXaxX24xX14cxX2cxXaxX9xXdcxX17xXcxX9xXdcx16a11xXbxX9xXdxX14cxX35xX9xX2cxX5bxX2cxX9xXcxX75xX35xX9xXe8xX6fxX18xX42xX9xXaxX142xX9xX3fxX35xX42xXaxX9xXbxX3cxX24bxXbxXaxX4fxX50xX42xX52xX9xXcxX14cxX35xX9xX2cxX325xX18xX9xXcx16659xX42xXaxX9xXbxX6exX24xX42xX52xX9xX23xX75xX35xX9xX2cxX98xX42xXaxX9xX19xX35x17c90xX42xX9xX6exX18xX9xXd9xX6exX17xXdcxX35xXbxX9xX49xXb3xX9xX5xXb8xX42xX52xX9xXbxXaxX75xX42xX52xX9xX2xX24xX42xX18xXdxX19xX9xX5xX6exX6fxXcxX33xX9xXdxX41xX42xX9xX42xX60xXcxX9xXe8xX6fxX26xXebxX42xX9xXafxX9xXc2xXc3xX9xX49xX4axX35xX9xX3fxXaxe7baxX6fxX9xXaxX35xX142xX6fxX9xX5exX68xX4fxX4axX2cxX9xXc2xXc3xX9xXbxX6exX41xX42xX9xXaxX3cxXbxX66xX9xX49xXb3xX9xX5exX352xXb3xXcxX9xX42xX4fxX4axX2cxX9xXc2xXc3xX9xX49xfbb6xX9xXf3xX14cxX35xX9xXbxX6exXafxX9xXdxX14cxX35xX66xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX5exX4xXaxXcdxX42xX52xX9xXbxX9cxX35xX9xX19xX30dxX9xXf3xX2dcxX42xXaxX9xX2fxX39axX9xXbx1221dxX9xX23xXd2xX9xXbxXaxX3cxX9xX52xX35xX4axX35xX9xXcxXb3xX9xXafxX9xXf3xX573xX9xX49xX18xX35xX9xXbxX6ex15053xX9xXbxXaxX75xX42xX52xX9xXbxX6exX2dcxX9xXbxXaxX6fxX329xX2cxX9xX49xXebxX9xX2cxX5bxX2cxX9xXcxX75xX35xX9xXe8xX6fxX18xX42xX9xXaxX142xX9xXdcxX6fxX26xX41xX42xX9xX43cxX14cxX35xX9xX5xX55xX26xX9xX2xX4fxX50xX42xX52xX57xX9xX49xXb3xX9xX23xX60xXbxX9xXf3xXfbxX6fxX9xXbxX5b2xXcxX9xX3fxX35xX3cxXcxX9xX2cxX5bxX2cxXaxX9xXbxX35xX3cxX33xX9xX2cxX2d8xX42xX9xX2cxX55xX42xX9xX23x11c32xX42xX52xX9xXaxX50xX42xX66xX24bxX9xXd9xX329xX9xXbxX6exX4fxXafxX42xX52xX9xX332xX35xX42xXaxX9xXbxX3cxX9xX49xXb3xX9xX5xXb3xX35xX9xX2cxXaxXe4xX42xXaxX9xX7xXaxX5bxX33xX9xXd9xX6exX6fxX42xX24xX9xX352xX17xX9xXc2xX18xX35xX6exX17xX9xXbxX6fxX26xX41xX42xX9xX23xX75xX57xX9xXf3x11fdcxX42xX52xX9xXbxXaxX2e9xX35xX9xX23xXb8xX9xX2fxX6fxX42xX52xX9xX6exX6ebxX42xX52xX9xX7xXaxX5bxX33xX9xX19xX30dxX9xXf3xX2dcxX42xXaxX9xX2fxX39axX9xXbxXaxX35xX3cxXbxX9xXdxX2d8xX33xX9xX5exXaxXb3xX42xXaxX9xXdxX18xX42xX52xX66xX9xXbxXaxX4fxX50xX42xX52xX9xXcxX14cxX35xX9xXbxX66exX9xX2cxXaxX55xX6fxX9xX56axX6fxX9xXe8xX6fxX18xX9xX68xX52xX18xX9xXf3xX3cxX42xX9xX5xX6exX6fxX42xX52xX9xX73xX6fxX75xX2cxX16bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2ebxX2f0xX2f7xX57xX9xX5xXb8xX42xX52xX9xXbxXaxX75xX42xX52xX9xX7xXaxX5bxX33xX9xX8xXcxXcxX18xX42xX6fxX17xXdxX9xXc2xX18xX2cxX6exX24xX42xX9xX19xX30dxX9xXf3xX2dcxX42xXaxX9xX2fxX39axX9xXbxXaxXcdxX2cxX9xXf3xX608xX26xX9xX49xX3b6xX42xX9xXf3xXebxX9xX42xXb3xX26xX9xXbxX6exX24xX42xX52xX9xX2cxXaxX6fxX26xX3cxX42xX9xXbxXaxX392xXcxX9xXf3xXfbxX6fxX9xXbxX35xX41xX42xX9xX2cxX325xX18xX9xX9cxX42xX52xX9xXf3xX3cxX42xX9xX5xX6exX6fxX42xX52xX9xX73xX6fxX75xX2cxX9xX19xX30dxX9xXf3xX2dcxX42xXaxX9xXf3xX4fx10fb8xX2cxX9xXbxXaxX30dxX2cxX9xXaxX35xX142xX42xX9xXbxX6exX24xX42xX52xX9xXbxXaxX5bxX42xX52xX9xX2axX1cxX186xX1b3xX2axX1e7xX57xX9xX2cx1791fxX42xX52xX9xX42xXaxX4fxX9xX3fxXaxX35xX9xX9cxX42xX52xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX52xX35xX18xX9xX49xXb3xX24xX9xX2xX35xX5c7xX42xX9xXf3xXb3xX42xX9xX5xXb3xX35xX9xX2cxXaxXe4xX42xXaxX9xX73xX6fxX75xX2cxX9xXbxX3cxX9xXf3xX4fxX836xX2cxX9xXbxXb8xX9xX2cxXax1630bxX2cxX9xXbxX14cxX35xX9xXbxXaxXb3xX42xXaxX9xX33xXaxX75xX9xX2f0xX18xX35xX42xXbxX24bxX7xX17xXbxX17xX6exX23xX6fxX6exX52xX9xX2cxX325xX18xX9xX68xX52xX18xX9xX49xXb3xX24xX9xXbxXaxX5bxX42xX52xX9xX1b4xX1cxX186xX1b3xX2axX1e7xX16bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX5xX6fxX26xX9xX42xXaxX35xX41xX42xX57xX9xX2ebxX2f0xX2f7xX9xX2cxX858xX42xX52xX9xX23xXb3xX26xX9xXbxXd2xX9xX42xX52xXaxX35xX9xX42xX52xX2e9xX9xX6exX6ebxX42xX52xX9xX7xX18xX6exX35xX2fxX9xX2fxX39axX9xX19xX5c7xX9xX19xXb3xX42xX52xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbxXaxX3cxX9xXf3xX4fxX836xX2cxX9xXc8xX42xXaxX9xX49xXb3xX9xXc2xXc3xX9xX23xX6ebxX42xX52xX9xX2cxX5bxX2cxX9xXf3xX75xX35xX9xXbxX5bxX2cxX9xX33xXaxX4fxX50xX42xX52xX9xX43cxX9cxX42xX52xX16bxX9xX5xX6exX24xX42xX52xX9xX42xX392xXcxX9xX186xX1b3xX2axX1f2xX57xX9xX3fxX35xXcxX9xX42xX52xX14cxX2cxXaxX9xXbxXaxX4fxX50xX42xX52xX9xXcxX14cxX35xX9xX2cxX325xX18xX9xX7xXaxX5bxX33xX9xX49xX4axX35xX9xXc2xXc3xX9xX49xXb3xX9xXc8xX42xXaxX9xXf3xX14cxXbxX9xX2axX2axX1f0xX57xX1b4xX9xXbx17110xX9xX8xX6fxX6exX24xX57xX9xXbxX6exX24xX42xX52xX9xX3fxXaxX35xX9xX3fxX35xXcxX9xX42xX52xX14cxX2cxXaxX9xXbxXaxX4fxX50xX42xX52xX9xXcxX14cxX35xX9xX2cxX325xX18xX9xX7xXaxX5bxX33xX9xX49xX4axX35xX9xX68xX52xX18xX9xX49xXb3xX9xX5xX6exX6fxX42xX52xX9xX73xX6fxX75xX2cxX9xX2cxXax159aaxX9xXf3xX14cxXbxX9xX1c0xX1e7xX57xX2axX9xXbxX9a0xX9xX8xX6fxX6exX24xX16bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX73xX6fxX26xX3cxXbxX9xXf3xX2dcxX42xXaxX9xX2cxX325xX18xX9xX4xXaxXe4xX42xXaxX9xX33xXaxX325xX9xX5xXb8xX42xX52xX9xXbxXaxX75xX42xX52xX9xX8xXcxXcxX18xX42xX6fxX17xXdxX9xXc2xX18xX2cxX6exX24xX42xX9xXbxX6exX24xX42xX52xX9xX49xX35xX142xX2cxX9xX5exXcxXafxX9xX6exX329xX42xX52xX9xX2cxX5bxX2cxX9xXe8xX6fxX18xX42xX9xXaxX142xX9xXbxXaxX4fxX50xX42xX52xX9xXcxX14cxX35xX66xX9xX2cxXaxX325xX9xX26xX3cxX6fxX9xXf3xX4fxX836xX2cxX9xXf3xX4fxX18xX9xX6exX18xX9xX19xX24xX9xX3fxXaxX24xX98xX42xX52xX9xX2cxX5bxX2cxXaxX9xX52xX35xX15axX18xX9xX7xX18xX6exX35xX2fxX9xX49xX4axX35xX9xX2ebxX18xX2fxXaxX35xX42xX52xXbxX24xX42xX9xXf3xX18xX42xX52xX9xX42xX52xXb3xX26xX9xX2cxXb3xX42xX52xX9xX23xX2dcxX9xX42xX4axX35xX9xX6exX329xX42xX52xX16bxX9xX3bxX733xX35xX9xXbxXaxX5bxX42xX52xX9xX2axX186xX1cxX186xX1b3xX2axX1c0xX57xX9xXd9xX329xX9xXbxX6exX4fxXafxX42xX52xX9xX332xX35xX42xXaxX9xXbxX3cxX9xX49xXb3xX9xX5xXb3xX35xX9xX2cxXaxXe4xX42xXaxX9xX7xXaxX5bxX33xX9xXd9xX6exX6fxX42xX24xX9xX352xX17xX9xXc2xX18xX35xX6exX17xX9xXf3xXf4xX9xX52x17374xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXd9xX329xX9xXbxX6exX4fxXafxX42xX52xX9xX5xXb3xX35xX9xX2cxXaxXe4xX42xXaxX9xXc2xXc3xX9xX2f0xXbxX17xX49xX17xX42xX9xXc2xX42xX6fxX2cxXaxX35xX42xX9xXcxX329xXbxX9xX23xX89axX2cxX9xXbxXaxX4fxX57xX9xXbxX6exX24xX42xX52xX9xXf3xX573xX9xX23xXb3xX26xX9xXbxXd2xX9xX2fxX30dxX9xXe8xX6fxX18xX42xX9xX42xX52xX14cxX35xX9xXbxX6exX4fxX4axX2cxX9xX49xX35xX142xX2cxX9xXc2xXc3xX9xXdcxX17xXcxX9xXdcxX583xXbxX9xXdxX14cxX35xX9xXf3xX14cxX24xX9xXdxX6fxX2d8xXbxX9xX49xXebxX9xXbxXaxX6fxX3cxX16bxX9xX43cxX14cxX24xX9xXdxX6fxX2d8xXbxX9xX42xXb3xX26xX9xX2fxX39axX9xXbxX14cxX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX2cxX9cxX42xX52xX9xXbxX26xX9xXc2xXc3xX9xXdxX836xX35xX9xXbxXaxX3cxX9xX49xXb3xX9xXdxXb3xXcxX9xX52xX35xX98xXcxX9xX3fxXaxX98xX9xX42xX392xX42xX52xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX2cxX9cxX42xX52xX9xXbxX26xX9xX42xXb3xX26xX9xXf3xXfbxX6fxX9xXbxX4fxX9xXbxX35xXebxX42xX9xX49xXb3xX24xX9xX2cxXaxX55xX6fxX9xX56axX6fxX16bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX5exXc2xXc3xX9xXdxXb3xX9xXf3xX733xX42xX52xX9xXcxX35xX42xXaxX9xX52xXfbxX42xX9xX52xX858xX35xX9xX42xXaxX3b6xXbxX9xX49xXb3xX9xXdxXb3xX9xXf3xX75xX35xX9xXbxX5bxX2cxX9xXbxXaxX4fxX50xX42xX52xX9xXcxX14cxX35xX9xX2cxXaxXe4xX42xXaxX9xX2cxX325xX18xX9xX2cxXaxX55xX6fxX9xX56axX6fxX57xX9xX42xXaxX4fxX42xX52xX9xX2cxXaxXcdxX42xX52xX9xXbxX9cxX35xX9xXf3xX18xX42xX52xX9xXbxXaxX3b6xX26xX9xX2cxX573xX9xX42xXaxX35xXebxX6fxX9xX3fxXaxX573xX9xX3fxXaxX392xX42xX9xX6ex12236xX9xX6exXb3xX42xX52xX9xXbxX6exX4fxX4axX2cxX9xXcxX60xXbxX66xX24bxX9xXd9xX329xX9xXbxX6exX4fxXafxX42xX52xX9xX7xXaxX5bxX33xX9xXd9xX6exX6fxX42xX24xX9xX352xX17xX9xXc2xX18xX35xX6exX17xX9xX3fxXax1521dxX42xX52xX9xXf3xX2dcxX42xXaxX16bxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX6exX52xX35xX42xX184xX9xX186xX33xXdcxX9xX18xX6fxXbxX24xX18exX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX6exXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX52xX9xX2fxX6exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX184xX1cxX1cxX35xX16bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX16bxX49xX42xX1cxX42xX17xX1acxX2fxX1cxX2axX1e7xX1b3xX2axX1cxX1c0xX1c0xX19xX1eexX1b3xX1f0xX1b2xX1f2xX186xX1b3xXbxX186xX1c0xX1c0xXdxX2axX16bxX1fdxX33xX52xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX17xXbxX9xX3fxX35xX17xX42xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX49xX24xX35xX9xX33xXaxX6fxX24xX42xX52xX9xXbxX18xX26xX9xX33xXaxX18xX33xX9xX23xX18xXbxX9xXbxX18xX26xX9xX42xX52xX18xX9xXbxX6exX6fxX42xX52xX9xXe8xX6fxX24xX2cxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX24bxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX6exXexX0xXbxX6exXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xXexX5xXb8xX42xX52xX9xXbxXaxX75xX42xX52xX9xX7xXaxX5bxX33xX9xXc2xX18xX2cxX6exX24xX42xX57xX9xX5xXb8xX42xX52xX9xXbxXaxX75xX42xX52xX9xXc2xXc3xX9xX2xX24xX42xX18xXdxX19xX9xX5xX6exX6fxXcxX33xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX6exXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexf11fxX42xX52xX9xXd9xX6exX6fxX42xX24xX9xX352xX17xX9xXc2xX18xX35xX6exX17xX9xX2cxX858xX42xX52xX9xXdxX41xX42xX9xXbxX35xX3cxX42xX52xX9xX2cxXaxX9e8xX9xXbxX6exXe4xX2cxXaxX9xX2ebxX18xX2fxXaxX35xX42xX52xXbxX24xX42xX9xX49xX5b2xX9xXf3xXf4xX9xXbxX35xX3cxX33xX9xXbxX3a2xX2cxX9xX19xX6fxX26xX9xXbxX6exX5b2xX9xX2cxX5bxX2cxX9xXdxX142xX42xXaxX9xX2cxX3b6xXcxX9xX49xX2d8xX42xX9xXf3xX75xX35xX9xX49xX4axX35xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX2cxX9cxX42xX52xX9xXbxX26xX9xX42xX4fxX4axX2cxX9xX42xX52xX24xXb3xX35xX9xX2cxX573xX9xXe8xX6fxX18xX42xX9xXaxX142xX9xX3fxX35xX42xXaxX9xXbxX3cxX9xX49xX4axX35xX9xX68xX52xX18xX16bxX9xX5xXaxX17xX24xX9xXd9xX329xX9xXbxX6exX4fxXafxX42xX52xX9xX7xXaxX5bxX33xX57xX9xX2cxX5bxX2cxX9xXdxX142xX42xXaxX9xX2cxX3b6xXcxX9xX49xX2d8xX42xX9xX42xXb3xX26xX9xXf3xX4fxX836xX2cxX9xX5bxX33xX9xXf3xX3a9xXbxX9xXf3xX128xX9xX23xX35xX3cxX42xX9xXc2xXc3xX9xXbxX6exXafxX9xXbxXaxXb3xX42xXaxX9xX5exX2fxX17xX42xX9xXf3xXfbxXcxX9xXbxXaxX4fxX50xX42xX52xX9xXcxX14cxX35xX9xXe8xX6fxX75xX2cxX9xXbxX3cxX66xX16bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX5xX6exX4fxX4axX2cxX9xXf3xX573xX57xX9xXbxX6exX24xX42xX52xX9xX2cxXaxX6fxX26xX3cxX42xX9xXbxXaxX392xXcxX9xXf3xX3cxX42xX9xX68xX52xX18xX9xXbxX66exX9xX42xX52xXb3xX26xX9xX2axX1e7xX24bxX2axX1f0xX1cxX2axX186xX1cxX186xX1b3xX2axX1c0xX57xX9xXd9xX329xX9xXbxX6exX4fxXafxX42xX52xX9xX332xX35xX42xXaxX9xXbxX3cxX9xX49xXb3xX9xX5xXb3xX35xX9xX2cxXaxXe4xX42xXaxX9xX7xXaxX5bxX33xX9xXd9xX6exX6fxX42xX24xX9xX352xX17xX9xXc2xX18xX35xX6exX17xX9xXf3xXf4xX9xX6exX3b6xXbxX9xXbxXe4xX2cxXaxX9xX2cxX30dxX2cxX9xXbxX6exX24xX42xX52xX9xX49xX35xX142xX2cxX9xXdxXb3xXcxX9xX2fxX75xX42xX52xX9xXf3xX329xX42xX52xX9xXcxX75xX35xX9xXe8xX6fxX18xX42xX9xXaxX142xX9xX3fxX35xX42xXaxX9xXbxX3cxX9xX7xXaxX5bxX33xX24bxX68xX52xX18xX24bxX9xXcxX75xX35xX9xXe8xX6fxX18xX42xX9xXaxX142xX9xXf3xXf4xX9xX23xX2dcxX9xXbxX5bxX2cxX9xXf3xX329xX42xX52xX9xXbxX35xX41xX6fxX9xX2cxX30dxX2cxX9xXf3xX5bxX42xX52xX9xX3fxX128xX9xXbxX66exX9xX2cxX5bxX2cxX9xXdxX142xX42xXaxX9xX2cxX3b6xXcxX9xX49xX2d8xX42xX9xX2cxXaxX75xX42xX52xX9xX68xX52xX18xX9xX2cxX325xX18xX9xX2cxXaxX55xX6fxX9xX56axX6fxX9xX19xX24xX9xX68xX52xX18xX9xXf3xXf4xX9xX5exXdcxX55xXcxX9xX2cxXaxX35xX3cxXcxX9xX4xX6exX35xXcxX17xX18xX66xX16bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX5xX6exX24xX42xX52xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX2cxX6fxX329xX2cxX9xXf3xXb3xXcxX9xX33xXaxX5bxX42xX9xX2cxX3b6xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX68xX52xX18xX24bxX7xXaxX5bxX33xX57xX9xXdxXf4xX42xXaxX9xXf3xX14cxX24xX9xXaxX18xX35xX9xX23xX41xX42xX9xXf3xXf4xX9xXf3xX733xX42xX52xX9xXbxXaxX6fxX2d8xX42xX9xX23xX60xXbxX9xXf3xXfbxX6fxX9xXaxX836xX33xX9xXbxX5bxX2cxX9xX3fxXc3xX9xXbxXaxX6fxX2d8xXbxX9xX52xX35xX15axX18xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX2cxXaxX6fxX26xX41xX42xX9xX52xX35xX18xX9xX2cxXaxXe4xX42xXaxX9xX33xXaxX325xX9xX49xXb3xX9xXcxX329xXbxX9xX2fxX75xX9xX2cxX9cxX42xX52xX9xXbxX26xX9xX7xXaxX5bxX33xX9xXbxX6exX24xX42xX52xX9xXdxX634xX42xXaxX9xX49xX30dxX2cxX9xX2cxX5bxX2cxX9xX42xX52xX6fxX733xX42xX9xX42xX392xX42xX52xX9xXdxX4fxX836xX42xX52xX9xXbxX5bxX35xX9xXbxX14cxX24xX16bxX9xX5xXaxX17xX24xX9xX9cxX42xX52xX9xXd9xX6exX6fxX42xX24xX9xX352xX17xX9xXc2xX18xX35xX6exX17xX57xX9xX68xX52xX18xX9xX49xXb3xX9xX7xXaxX5bxX33xX9xX2cxXfbxX42xX9xX33xXaxX98xX35xX9xX2cxX325xX42xX52xX9xX2cxX75xX9xXaxX836xX33xX9xXbxX5bxX2cxX9xX3fxX35xX42xXaxX9xXbxX3cxX9xX49xXb3xX9xX2cxXaxX6fxX608xX42xX9xX23xX2dcxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX2e9xX35xX9xXf3xX35xX128xXcxX9xX2cxX5bxX2cxX9xXdxX142xX42xXaxX9xX2cxX3b6xXcxX9xX49xX2d8xX42xX9xX2cxXaxX75xX42xX52xX9xX68xX52xX18xX9xX2fxX39axX9xXf3xX4fxX836xX2cxX9xX19x13093xX9xX23xXd2xX16bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX5exX4xX5bxX2cxX9xXf3xX35xXebxX6fxX9xX3fxX35xX142xX42xX9xXf3xX128xX9xXaxX325xX26xX9xX23xXd2xX9xXaxX24xX3a9xX2cxX9xX52xX35xX98xXcxX9xX23xX4axXbxX9xX2cxX3b6xXcxX9xX49xX2d8xX42xX9xX49xX46xX42xX9xX2cxXaxX4fxX18xX9xX2cxXaxXe4xX42xX9xXcxX6fxX733xX35xX9xX42xXaxX4fxX42xX52xX9xXbxX9cxX35xX9xX6exX3b6xXbxX9xXaxX26xX9xX49xX134xX42xX52xX9xX6exX6ebxX42xX52xX9xXbxX5b2xX42xXaxX9xXaxX5b2xX42xXaxX9xX2fxX39axX9xX42xXaxX18xX42xXaxX9xX2cxXaxX573xX42xX52xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXf3xXb8xX35xX66xX24bxX9xXd9xX329xX9xXbxX6exX4fxXafxX42xX52xX9xX332xX35xX42xXaxX9xXbxX3cxX9xX49xXb3xX9xX5xXb3xX35xX9xX2cxXaxXe4xX42xXaxX9xX7xXaxX5bxX33xX9xX42xXaxX3b6xX42xX9xXcxX14cxX42xXaxX16bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX5xX6fxX26xX9xX42xXaxX35xX41xX42xX57xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX42xXaxX2d8xX42xX9xXf3xX2dcxX42xXaxX9xX2cxX325xX18xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX2cxXaxX6fxX26xX41xX42xX9xX52xX35xX18xX57xX9xX49xX35xX142xX2cxX9xX3fxXaxX9cxX35xX9xX33xXaxX3a2xX2cxX9xXe8xX6fxX18xX42xX9xXaxX142xX9xX3fxX35xX42xXaxX9xXbxX3cxX9xX7xXaxX5bxX33xX24bxX68xX52xX18xX9xX2fxX39axX9xX3fxXaxX9cxX42xX52xX9xXaxXebxX9xXf3xX50xX42xX9xX52xX35xX98xX42xX9xX23xXafxX35xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX6exXb3xX24xX9xX2cxX98xX42xX9xX49xXebxX9xX2cxXaxXe4xX42xXaxX9xXbxX6exX2dcxX16bxX9xX7xXaxX5bxX33xX9xX3fxXaxX9cxX42xX52xX9xXaxXb3xX35xX9xXdxX68axX42xX52xX9xX3fxXaxX35xX9xX68xX52xX18xX9xX325xX42xX52xX9xXaxX329xX9xX2cxXaxX3cxX9xXf3xX329xX9xX5xXb8xX42xX52xX9xXbxXaxX75xX42xX52xX9xX2f0xX26xX6exX35xX18xX9xXd9xX18xX2fxXaxX18xX6exX9xX18xXdxX24bxXc8xX2fxX2fxX18xX19xX57xX9xX2fxX5bxX33xX9xX42xXaxX2d8xX33xX9xX4xX6exX35xXcxX17xX18xX9xX49xXb3xX9xXaxX24xX14cxXbxX9xXf3xX329xX42xX52xX9xX2cxX325xX18xX9xX2cxX5bxX2cxX9xXaxX18xX3fxX17xX6exX9xX68xX52xX18xX16bxX9xX3bxX50xX42xX9xX42xX15axX18xX57xX9xXbxX6exX24xX42xX52xX9xXbxXaxXb3xX42xXaxX9xX33xXaxXfbxX42xX9xX4xXaxXe4xX42xXaxX9xX33xXaxX325xX9xX7xXaxX5bxX33xX9xX49xX46xX42xX9xX2cxX68axX42xX9xX2cxX573xX9xXcxX329xXbxX9xX2fxX75xX9xXe8xX6fxX18xX42xX9xX2cxXaxX89axX2cxX9xX33xXaxX98xX42xX9xXf3xX75xX35xX9xX3fxXaxX98xX9xX42xX392xX42xX52xX9xXf3xX4fxX18xX9xX7xXaxX5bxX33xX9xXdcxXe4xX2cxXaxX9xXdxX14cxX35xX9xX52xXfbxX42xX9xX68xX52xX18xX16bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd9xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxXe4xX42xXaxX9xX49xX5b2xX9xX49xX2d8xX26xX57xX9xX2cxXaxX6fxX26xX3cxX42xX9xXbxXaxX392xXcxX9xX68xX52xX18xX9xX49xXb3xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX19xX30dxX9xX2xX35xX5c7xX42xX9xXf3xXb3xX42xX9xX5xXb3xX35xX9xX2cxXaxXe4xX42xXaxX9xX73xX6fxX75xX2cxX9xXbxX3cxX9xXbxX14cxX35xX9xXbxXaxXb3xX42xXaxX9xX33xXaxX75xX9xX2f0xX18xX35xX42xXbxX24bxX7xX17xXbxX17xX6exX23xX6fxX6exX52xX9xX2cxX325xX18xX9xX68xX52xX18xX9xX49xXb3xX24xX9xXbxXaxX5bxX42xX52xX9xX1b4xX1cxX186xX1b3xX2axX1e7xX9xX2cxX325xX18xX9xX5xXb8xX42xX52xX9xXbxXaxX75xX42xX52xX9xX7xXaxX5bxX33xX9xX8xXcxXcxX18xX42xX6fxX17xXdxX9xXc2xX18xX2cxX6exX24xX42xX9xX2fxX39axX9xX2cxX573xX9x116dexX9xX42xX52xXaxX634xX18xX9xX6exX3b6xXbxX9xXdxX4axX42xX9xXf3xX3cxX42xX9xX49xX35xX142xX2cxX9xX52xX35xX98xX35xX9xXe8xX6fxX26xX3cxXbxX9xX2cxX5bxX2cxX9xX23xX3b6xXbxX9xXf3xX733xX42xX52xX9xX2cxXaxXe4xX42xXaxX9xXbxX6exX2dcxX9xXaxX18xX35xX9xX23xX41xX42xX9xXf3xX128xX9xXbxX2d8xX33xX9xXbxX6exX6fxX42xX52xX9xXbxXaxXcdxX2cxX9xXf3xX608xX26xX9xX33xXaxX5bxXbxX9xXbxX6exX35xX128xX42xX9xXe8xX6fxX18xX42xX9xXaxX142xX9xX3fxX35xX42xXaxX9xXbxX3cxX16bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2f0xX24xX6fxX6exX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x164cbxX42xed2fxX24xX42xX17xXbxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe