Bệnh nhân cộng đồng ở Vĩnh Phúc nhiễm biến chủng Ấn Độ
Kết quả giải trình tự gene 3 mẫu virus bệnh nhân Covid-19 ở Vĩnh Phúc thuộc biến chủng B.1.617 Ấn Độ; mẫu bệnh nhân liên quan Hà Nam nhiễm biến chủng Anh.
d0d9xd912xf013x15f46x11e6fxed1ax14232x1572cx10e97xX7x102d5x13c05x158e6x14f85x116fcx120caxX5x123bexXax12043x175cexdc63x1638fxX1xX3xX15xX1x10d8axX15xX3xX4x15214xX15xd9c3xX3xd24ax105f7xX15xX20xX3x154a6xX3x13264xe5f8xX15xX1xX3xd485xX1x16802xX4xX3xX15xX1xXdx162a0x11c19xX3xf850xXdx162a4xX15xX3xX4xX1x16f4exX15xX20xX3xe678xX15xX3xec4axX1exX0x141bbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1119dxX10xX6x150efxXaxX12x12163xX3bxXexX3x17b37x12e23x129e2xX3xX20xXdxX65xXdxX3xXex14fb1x10e94xX15xX1xX3xXexfa76xX3xX20xX10xX15xX10xX3xef61xX3xX37x1240fxX64xX3x16a95xXdxX6dxX64xX7xX3xX39xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3x16208xda45xX80xXdxX5cx15903xX2xe5ebxX3xX27xX3xX29xX2axX15xX1xX3xX2exX1xX30xX4xX3xXexX1xX64xX1exX4xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX13x13d52xX2xXb7x144acxX2x1150axX3xX44xX15xX3xX47xX1ex12459xX3xX37xX7dxX64xX3xX39xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX5xXdx13080xX15xX3xX63xX64xX6xX15xX3xX59x17122xX3x109ffxX6xX37xX3xX15xX1xXdxX36xX37xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3x12bd6xX15xX1xXb7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX91xX5cx153c4xXaxX12xX0xXdxX37xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxXexX1xX64xX37xX39xX3xX5cxX1xXdxX5cxX10xX3xXdxX90xX10xX15xXexX10xX6dxXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXaxe880xXdxX5cxXexX1x16817xX3xXbaxX2xX2xXbx113b8xXc3xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX13cxX3x11f07xfcfex13ff2xXbxX142xXc3xXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX4axX4axXdxXb7xX39xX6xX91xX1xX6xXexXdxX15xX1xXb7xX80xX15xX4axX15xX10xX137xX7xX4axe03axX2xX2xX14fxX4axX2xX14exXbaxX5cxX170xX2xX14dxX2xXbcxX2xX170xXexX170xX14dxX7axXbcxX7axX5xX14exXb7x15c24xXbxX20x11c65xX6dxX9xX7ax121fbxX14exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX4xX1exX15xX20xX3xX22xX23xX15xX20xX3xX27xX3xX29xX2axX15xX1xX3xX2exX1xX30xX4xX3xX15xX1xXdxX36xX37xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX44xX15xX3xX47xX1exXaxX3xX137xXdxX5cxXexX1xX9xXaxXbaxX2xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX14dxX14exX14fxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX91xX5cxX10bxXaxX12xX47xX1axX10bxX3xX5xXdexX3xX5xf901xX15xX3xX22xX209xX64xX3xXexXdxXd5xX15xX3xX29xXdxX14xXexX3xXe0xX6xX37xX3xX20xX1xXdxX3xX15xX1x17613xX15xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX44xX15xX3xX47xX1exX3xXexX6dxX91xX15xX20xX3xX4x11711xX4xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX36xX37xX3xX4xX1exX15xX20xX3xX22xX23xX15xX20xXb7xX3xX14fxX3xX15xX20xXdexX10bxX3xXexX6dx16d25x1702axX4xX3xX15xX1x1701cxX37xX3xX4xX1xX64xX10bxXd5xX15xX3xX20xXdxX6xX3xX44xX15xX3xX47xX1exX3xX4xX23fxX4xX1xX3xX5xX10bxX3xXexd3c2xXdxX3x16522xX1xX23fxX4xX1xX3xX7xX282xX15xX3xXe0xX1xX25fxX3xXe0xX20xX64xX10bxX14xXexX3xX170xX3xX27xX3x116a6xXd5xX15xX3xX13xX23fxXdxX3xX285xX3bxXexX3xX63xX64xX65xX3xX20xXdxX65xXdxX3xXexX6dxX6exX15xX1xX3xXexX73xX3xX20xX10xX15xX10xX3xX4x1023dxX15xX20xX3xX15xX1xXdxX36xX37xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX44xX15xX3xX47xX1exX3xeee8xX3xX22xX25fxef15xX4xX3xXex1217dxX15xX1xX3xX5xXdexX3xX4xX6xX3xX15xX1xX224xXbxX3xX4xX65xX15xX1xX3xX4xX23fxX4xX1xX3xX5xX10bxX3xX15xX20xX6xX10bxXb7xX3xXe0xX1xX265xX37xX3xX4xX1xX64xX10bxXd5xX15xX3xX20xXdxX6xX3xX44xX15xX3xX47xX1exX3xX15xXdexX10bxX3xX5xX1axX10bxX3xX15xX1xXdxX36xX37xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX4xX1xX91xX3xX37xX1exXexX3xX15xX1xX1axX15xX3xX80xXdxXd5xX15xX3xX5xX36xX3xXexX1axX15xX3xX285xX1xX23fxX4xX1xX3xX7xX282xX15xX3xXe0xX1xX25fxX3xXe0xX20xX64xX10bxX14xXexX3xX170xXb7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX91xX5cxX10bxXaxX12xX47xX23xX15xX20xX3xXexX1x17056xXdxX3xX80xX260xXdxX3xX20xXdxX65xXdxX3xXexX6dxX6exX15xX1xX3xXexX73xX3xX20xX10xX15xX10xX3xX39xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX27xX3xX29xX2axX15xX1xX3xX2exX1xX30xX4xX2d8xX3xX4xX23fxX4xX3xX4xX1xX64xX10bxXd5xX15xX3xX20xXdxX6xX3xX4xX2c2xX15xX20xX3xX20xXdxX65xXdxX3xXexX6dxX6exX15xX1xX3xXexX73xX3xX20xX10xX15xX10xX3xX80xXdxX6dxX64xX7xX3xXbaxX3xX37xX7dxX64xX3xX39xX14xX15xX1xX3xXbxX1x15f47xX37xX3xX27xX3xX59xXdexX3xXe0xX6xX37xX2d8xX3xX1xX6xXdxX3xX37xX7dxX64xX3xX27xX3xX59xX25fxX15xX20xX3xX29exXd5xX15xX2d8xX3xX1xX6xXdxX3xX37xX7dxX64xX3xXexX282xXdxX3xX59xXdexX3xXcxX2axX15xX1xX3xX5x10ccdxX10bxX3xXex11ddfxX3xX1xX6xXdxX3xX39xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX90xX91xX80xXdxX5cxX95xX2xX97xX3xXexX422xX3x12ea2xXdexX91xX3xX7xX6xX15xX20xX3xX29xXdxX14xXexX3xXe0xX6xX37xX3xX63xX64xX6xX3xX22xX25fxX37dxX15xX20xX3xX39xX1exXb7xX3xX5fxX3bxXexX3xX63xX64xX65xX3xX20xXdxX65xXdxX3xXexX6dxX6exX15xX1xX3xXexX73xX3xX20xX10xX15xX10xX3xX15xX1x10309xX15xX20xX3xX39xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX15xXdexX10bxX3xX15xX1xXdxX36xX37xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX13xXb7xX2xXb7xX2xXb7xXbcxX2d8xX3xX5xXdexX3xX39xXdxX3bxX15xX3xXexX1x15409xX3xXexX422xX3xXf5xX15xX1xXb7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX91xX5cxX10bxXaxX12xX90xX23fxX4xX3xX285xX3bxXexX3xX63xX64xX65xX3xX20xXdxX65xXdxX3xXexX6dxX6exX15xX1xX3xXexX73xX3xX20xX10xX15xX10xX3xX22xX25fxX2dcxX4xX3xX13xX1exX3xX29exX3xXexX3bxX3xX4xe24fxX15xX20xX3xX39xf948xX3xX4xX1xXdxf68axX64xX3xX14dxX4axX190xXb7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX91xX5cxX10bxXaxX12xX13xXb7xX2xXb7xXbaxX2xXbcxX3xX44xX15xX3xX47xX1exX3xX4xX1x173d9xX6xX3xX2xX7axX3xX22xX1exXexX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX285xX1xX23fxX4xX3xX15xX1xX6xX64xX2d8xX3xXexX6dxX91xX15xX20xX3xX22xX265xX3xX4xX265xX3xX1xX6xXdxX3xX22xX1exXexX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX15xX20xX64xX10bxX3xX1xXdxX4acxX37xX3xX5xXdexX3xX43exX14dxX190xX170x11214xX3xXexX422xX15xX20xX3xX142xX64xX41exXexX3xX1xXdxX14xX15xX3xXexX6dxX91xX15xX20xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xXexX1xX4acxX3xX27xX3xX90xX6xX5xXdx155dfxX91xX6dxX15xXdxX6xX2d8xX3x1625ex13742xX3xX80xXdexX3x103f7xX14dxX14fxX14dxe990xX3xX20xXdxX4fcxX15xX20xX3xX80xX260xXdxX3xX5xX91xX282xXdxX3xX142xX64xX41exXexX3xX1xXdxX14xX15xX3xX27xX3xXe0xX6xX37xX3xX2exX1xXdxX2d8xX3xX13xX6dxX6x1025cxXdxX5xXb7xX3xX59xX6xXdxX3xX22xX1exXexX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX15xXdexX10bxX3xX4xX265xX3xX285xX1xX65xX3xX15x174e9xX15xX20xX3xX5xX1axX10bxX3xX5xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX265xX15xX20xX3xX80xXdexX3xX5xXdexX37xX3xX20xXdxX65xX37xX3xX1xXdxX14xX64xX3xX63xX64xX65xX3xX80xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX90xX91xX80xXdxX5cxX95xX2xX97xXb7xX3x1172exXdxX260xXdxX3xX285xX1xX91xX6xX3xX1xf3e1xX4xX3xX20xX63axXdxX3xX13xXb7xX2xXb7xXbaxX2xXbcxX3xX5xXdexX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX285x16e87xXbxXb7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX91xX5cxX10bxXaxX12xX62fxXdxX23fxX91xX3xX7xX25fxX3xXe0xX20xX64xX10bxX36xX15xX3xX29xX5f0xX15xX3xX5fxX2e0xX15xX1xX2d8xX3xX90xX1xX40xX3xXex11fc6xX4xX1xX3xX59xX1exXdxX3xX22xX23xX15xX20xX3xX4xX1xX64xX10bxXd5xX15xX3xX37xX4f7xX15xX3xX22xXdxX501xX64xX3xXexX6dxX68exX3xX90xX91xX80xXdxX5cxX95xX2xX97xX2d8xX3xX1xX4f7xX37xX3xX170xX14fxX4axX14dxX3xX4xX1xX91xX3xX39xXdxX3bxXexX3xX4xX65xX3xXexX1xX3bxX3xX20xXdxX260xXdxX3xX22xX6xX15xX20xX3xX4xX1xX30xX3x11bc7xX3xX22xX3bxX15xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX285xX658xXbxX3xX13xXb7xX2xXb7xXbaxX2xXbcxX3xXexX422xX3xX44xX15xX3xX47xX1exXb7xX3xX13xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX22xX209xX64xX3xXexXdxXd5xX15xX3xX4xX40xX6xX3xX15xX265xX3xX5xXdexX3xX13xX2xXb7xX2xXb7xXbcxX3xXexX422xX3xXf5xX15xX1xX3xX4xX1xX91xX3xXexX1xX41exX10bxX3xX6dxef24xX3xX37xX52dxX4xX3xX22xX1exX3xX5xX6xX15xX3xXexX6dxXdexX15xX3xX6dxX41exXexX3xX15xX1xX6xX15xX1xX2d8xX3xXexX5f0xX15xX20xX3xX4xX6xX91xX3xX1xe387xX15xX3xXbcxX14ex1634axX3xX7xX91xX3xX80xX260xXdxX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX39xX6xX15xX3xX22xX209xX64xXb7xX3xX29xX260xXdxX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX285xX658xXbxX3xX15xXdexX10bxX3x12d08xX37xX6xX15xX20xX3xX1xX6xXdxX3xX22xX1exXexX3xX39xXdxX3bxX15xea4dxX2d8xX3xX37xX52dxX4xX3xX22xX1exX3xX5xX1axX10bxX3xX5xX6xX15xX3xX4x11b73xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX1xX764xX15xX3xX15xX47bxX6xX3xX15xX1xX25fxX15xX20xX3xX4xX1xX25fxX6xX3xX4xX265xX3xX7xX4fcxX3xX5xXdxX14xX64xX3xXexX1xX4fcxX15xX20xX3xX285xXd5xX3xX4x16230xX3xXexX1xX4acxXb7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX91xX5cxX10bxXaxX12xXcx12a7fxX3xX4xX1xX52dxX4xX3xX29exX3xXexX3bxX3xXcxX1xX3bxX3xX20xXdxX260xXdxX3xX793x16edfxX59x17b16xX7a5xX3xX1xX4f7xX37xX3xX170xXbcxX4axX14dxX3xX4xX1xX91xX3xX39xXdxX3bxXexX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX15xX90xX91xX29xX3xX13xXb7xX2xXb7xXbaxX2xXbcxX3xX142xX64xX41exXexX3xX1xXdxX14xX15xX3xX22xX209xX64xX3xXexXdxXd5xX15xX3xX27xX3xX44xX15xX3xX47xX1exX3xX22x1175bxX3xX22xX25fxX2dcxX4xX3xX20xX1xXdxX3xX15xX1xX224xX15xX3xXexX6dxX91xX15xX20xX3xX1xX764xX15xX3xX2xXb7xX170xX14exX14exX3xXexX6dxX6exX15xX1xX3xXexX73xX3xX20xX10xX15xX10xX3xXexX6dxXd5xX15xX3xX4xX764xX3xX7xX27xX3xX5cxX47bxX3xX5xXdxX14xX64xX3xX37xX27xX3xX62fx16224x15ab9xXf5xX8abx14f64xXb7xX3xX2exX1xX209xX15xX3xX5xX260xX15xX3xX37xX7dxX64xX3xX39xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX3e8xX37xX3xX22xX25fxX2dcxX4xX3xX20xec03xXdxX3xX22xX3bxX15xX3xXexX422xX3xX44xX15xX3xX47xX1exX2d8xX3xXf5xX15xX1xX2d8xX3xX59fxX5a0xX3xX80xXdexX3xX8acxXdxX15xX20xX6xXbxX91xX6dxX10xXb7xX3x174a3xXexX3xX15xX1xX41exXexX3xX2xXbcxX3xX15xX25fxX260xX4xX3xX22xX866xX3xXbxX1xX23fxXexX3xX1xXdxX14xX15xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX15xXdexX10bxXb7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX91xX5cxX10bxXaxX12xX81bxX59xX81dxX3xX142xX3bxXbxX3xX13xXb7xX2xXb7xXbaxX2xXbcxX3xX80xXdexX91xX3xX15xX1xX265xX37xX3xd2c3xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX22xX23fxX15xX20xX3xX4xX1xX30xX3xX6e0x158b9xX3xX793xX29xX81dxX8abxX7a5xX2d8xX3xX15xX1xX25fxX15xX20xX3xX4xX1xX25fxX6xX3xX4xX91xXdxX3xX22xX1axX10bxX3xX5xXdexX3xX950xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX22xX23fxX15xX20xX3xX5xX91xX3xX15xX20xX282xXdxX966xX3xX793xX29xX81dxX90xX7a5xXb7xX3xXe0xX1xX265xX37xX3xX29xX81dxX90xX3xX20xX23xX37xX3xX15xX1xX47bxX15xX20xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX15xX90xX91xX29xX3xX15xX20xX64xX10bxX3xX1xXdxX4acxX37xX3xX1xX764xX15xX3xX39xX65xX15xX3xX20xX4fcxX4xX3xX15xX1xX37dxX3xX285xX1xX65xX3xX15xX5f0xX15xX20xX3xX5xX1axX10bxX3xX15xX1xXdxX36xX37xX3xX80xXdexX3xX20xX1axX10bxX3xX4xX1xX3bxXexX3xX15xX20xX25fxX37dxXdxX3xX4xX6xX91xX3xX1xX764xX15xX3xX1xX91x16b93xX4xX3xX285xX1xX23fxX15xX20xX3xX80xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX37xX282xX15xX1xX3xX1xX764xX15xXb7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX91xX5cxX10bxXaxX12xX59xX4f7xX37xX3xX170xX4axX190xX2d8xX3xX13xX1exX3xXexX6dxX25fxX27xX15xX20xX3xX29exX3xXexX3bxX3xXe0xX20xX64xX10bxX36xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX43exX91xX15xX20xX3xX10bxXd5xX64xX3xX4xX209xX64xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX265xX15xX20xX3xX20xXdxX65xXdxX3xXexX6dxX6exX15xX1xX3xXexX73xX3xX20xX10xX15xX10xX3xX80xXdxX6dxX64xX7xX3xX39xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xXexX6dxX25fxX260xX4xX3xXexX6exX15xX1xX3xX1xX6exX15xX1xX3xX90xX91xX80xXdxX5cxX95xX2xX97xX3xX27xX3xX4xX23fxX4xX3xX15xX25fxX260xX4xX3xX5xX23fxX15xX20xX3xX20xXdxX501xX15xX20xX3xX5cxXdxX36xX15xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xXbxX1xX52dxX4xX3xXexX282xXbxXb7xX3xX59fxX1exXexX3xX7xX4fcxX3xX22xX68exX6xX3xXbxX1xX25fxX764xX15xX20xX3xXexX6dxX91xX15xX20xX3xX15xX25fxX260xX4xX3xX22xX6xX15xX20xX3xX142xX64xX41exXexX3xX1xXdxX14xX15xX3xX4xX23fxX4xX3xX4xX1x15420xX37xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX36xX37xXb7xX3xX29xXdxX14xX4xX3xX20xXdxX65xXdxX3xXexX6dxX6exX15xX1xX3xXexX73xX3xX20xX10xX15xX10xX3xX15xX1x11fe6xX37xX3xX22xX23fxX15xX1xX3xX20xXdxX23fxX3xX15xX20xX64xX10bxX3xX4xX764xX2d8xX3xX4xX265xX3xX4xX23fxX4xX3xX39xXdxX14xX15xX3xXbxX1xX23fxXbxX3xX15xX20xX5f0xX15xX3xX15xX20xX422xX6xX3xX80xXdexX3xXbxX1xX7b8xX15xX20xX3xX4xX1xX4fcxX15xX20xX3xX5cxX68exX4xX1xX3xXbxX1xXb17xX3xX1xX2dcxXbxXb7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX91xX5cxX10bxXaxX12xX59xX4f7xX37xX3xX7axX14exX4axX14dxX2d8xX3xX285xX3bxXexX3xX63xX64xX65xX3xX20xXdxX65xXdxX3xXexX6dxX6exX15xX1xX3xXexX73xX3xX20xX10xX15xX10xX3xX4xX3xX6xX3xX15xX1xXdxX36xX37xX3xX27xX3xX29exXd5xX15xX3xX13xX23fxXdxX3xX22xX25fxX2dcxX4xX3xX20xX1xXdxX3xX15xX1xX224xX15xX3xX5xXdexX3xX950xX39xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX170xX14fxX190xXbcxX966xX2d8xX3xX15xX1xX1axX15xX3xX80xXdxXd5xX15xX3xX5xX36xX3xXexX1axX15xX3xX285xX1xX23fxX4xX1xX3xX7xX282xX15xX3xXe0xX1xX25fxX3xXe0xX20xX64xX10bxX14xXexX3xX170xX2d8xX3xX4xX2c2xX15xX20xX3xX37xX6xX15xX20xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX44xX15xX3xX47xX1exXb7xX3xXe0xX20xX25fxX37dxXdxX3xX15xXdexX10bxX3xX39xX68exX3xX5xX1axX10bxX3xX15xX1xXdxX36xX37xX3xXexX422xX3xX22xX91xXdexX15xX3xX4xX1xX64xX10bxXd5xX15xX3xX20xXdxX6xX3xX44xX15xX3xX47xX1exX3xX4xX23fxX4xX1xX3xX5xX10bxX3xXexX224xXbxX3xXexX6dxX64xX15xX20xX3xX7xX6xX64xX3xX15xX1xX224xXbxX3xX4xX65xX15xX1xX3xXexX282xXdxX3xX285xX1xX23fxX4xX1xX3xX7xX282xX15xX3xX15xXdexX10bxX3xXexX422xX3xX15xX20xXdexX10bxX3xX2xX14fxX4axX14dxXb7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX91xX5cxX10bxXaxX12xX29xXdxX14xX15xX3xX2exX6xX7xXexX10xX64xX6dxX3xXcxX2exX3xX59xX90xX59fxX3xXexX6dxX25fxX260xX4xX3xX22xX265xX3xX4xX2c2xX15xX20xX3xX20xXdxX65xXdxX3xXexX6dxX6exX15xX1xX3xXexX73xX3xX20xX10xX15xX10xX3xX4xX23fxX4xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX36xX37xX3xX15xX1xX224xXbxX3xX4xX65xX15xX1xX3xXexX422xX3xX90xX6xX37xXbxX64xX4xX1xXdxX6xX2d8xX3xX285xX3bxXexX3xX63xX64xX65xX3xX14fxX190xX2d8xXbcxX769xX3xX37xX7dxX64xX3xX37xX6xX15xX20xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xXexX1xX4acxX3xX13xX2xXb7xX2xXb7xXbcxX3xX793xXf5xX15xX1xX7a5xX3xX80xXdexX3xX2xX14dxX2d8xX7axX769xX3xX37xX7dxX64xX3xX37xX6xX15xX20xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xXexX1xX4acxX3xX13xXb7xX2xXb7xX7axX190xX2xX3xX793xXe0xX6xX37xX3xX2exX1xXdxX7a5xXb7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX91xX5cxX10bxXaxX12xX47xX3bxX15xX3xX15xX6xX10bxX2d8xX3xX29xXdxX14xXexX3xXe0xX6xX37xX3xX20xX1xXdxX3xX15xX1xX224xX15xX3xX15xX1xXdxX501xX64xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX15xX90xX91xX29xX3xXbxX1xX805xX3xX39xXdxX3bxX15xXb7xX3xX90xX23fxX4xX3xX4xX6xX3xX15xX1xXdxX36xX37xX3xX20xX209xX15xX3xX22xX1axX10bxX3xX15xX1xX224xXbxX3xX4xX65xX15xX1xX3xXexX422xX3xX90xX6xX37xXbxX64xX4xX1xXdxX6xX3xX285xX3bxXexX3xX63xX64xX65xX3xX20xXdxX65xXdxX3xXexX6dxX6exX15xX1xX3xXexX73xX3xX20xX10xX15xX10xX3xX4xX1xX91xX3xXexX1xX41exX10bxX3xX15xX1xXdxX36xX37xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xXf5xX15xX1xX3xX80xXdexX3xXe0xX6xX37xX3xX2exX1xXdxXb7xX3xX47xX2dcxXexX3xX5cxX68exX4xX1xX3xX5xXdxXd5xX15xX3xX63xX64xX6xX15xX3xX59xX65xXdxX3xX8afxX25fxX764xX15xX20xX2d8xX3xX5a9xX64xX65xX15xX20xX3xXe0xXdxX15xX1xX3xX4xX2c2xX15xX20xX3xX142xX64xX41exXexX3xX1xXdxX14xX15xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xXf5xX15xX1xX3xX80xXdexX3xXe0xX6xX37xX3xX2exX1xXdxXb7xX3xX90xX1xX64x12f87xXdxX3xX5xX1axX10bxX3xX15xX1xXdxX36xX37xX3xXexX422xX3xX7xX1axX15xX3xX39xX6xX10bxX3xXcxX1axX15xX3xX8acxX764xX15xX3xXe0xX1xX41exXexX3xX5xXdexX3xX5cxX91xX3xX39xXdxX3bxX15xX3xX4xX1xX40xX15xX20xX3xX571xX137xX6xX15xX5cxX6xXb7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8acxX91xX64xX6dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX91xX3xX29xX15xX5a5xX142xXbxX6dxX10xX7xX7xX0xX4axXbxX12