Cần chính sách mạnh để tạo đột phá hoạt động khởi nghiệp
(Baohatinh.vn) - Cùng với các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư, hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở Hà Tĩnh bước đầu hình thành và phát triển.
ec3ex130b3x124c4xf22fx16579x16a99x12c8bx103b8x1320cxX7x12ce2x12f37x14b84x16a49x14077x12ab4xX5x12966xXax165b3x15fe4x145eex14799xX3xX4xX1x15c8axX15xX1xX3xX7x143a4xX4xX1xX3x15482x13af9xX15xX1xX3x12a30x13774xX3xXexX23x136d0xX3xX27xf74dxXexX3xXbxX1xX1exX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15x13f93xX3x14c60xX1x12dfcxXdxX3xX15xX3exX1xXdx13832xXbxX0x137fexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10691xX10xX6xfbd6xXaxX12xX13x15f5dxX15xX3exX3x16cbbx16f00xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX1x16581xX3xXex11abax1487cxX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX7dxXdxX28xX15xX3xX5exX2cxX6xX15xX1xX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX3xX66x13285xX3xf4b0x1483fxX4xX3xXexXdx16449xX15xX3xX27xX14x1343fxX3xXex15792x14b49xX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaaxX3xX27x12504xXdxX3xX22xX67xXdxX3xX7xX1exX15xX3exX3xXexX23xX2cxX3xX42xX3xX5bxX99xX3xXcx10dffxX15xX1xX3xee37xXa9xX67xX4xX3xX27xX14xXa6xX3xX1x12ab5xX15xX1xX3xXexX1xX99xX15xX1xX3xX66xX99xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX7dxXdxX28xX15x10118xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx165f0xX2cxX5ex14403xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXdxX22xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7dxXaxX3xX7xXexX112xX5xX10xX9xXax12c89xXdxX5exXexX1x1133fxX3x13047xX2x15724xXbxX9bx135afxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX13exX3xX142xX2x10d60xXbxX9bxX145xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX4cxX4cxXdxXffxXdexX6xX2cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXffxX66xX15xX4cxX15xX10xX139xX7xX4cxX2x15d00xfda6xX142xX4cxX2xX179x11d31xX5exX2xX2xX151xX2xX2x12bd2x16b7bxXexX17exX178xX151xX178xX5xX140x110d8x12915xXffx157eexXbxX3exf4f5xX7dxX9xX17exX18fxX151xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX27xX28xX3xXexX23xX2cxX3xX27xX2fxXexX3xXbxX1xX1exX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX15xXaxX3xX7xXexX112xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9bxXexX18exX6xX5xXdxX3exX15xX13exX3xX191xXa6xX7xXexXdx1198exX112xX145xXaxX12x154f5xX1exX15xX3exX3xX15xX6xX112xX3x1481fxX2xX2xX4cxX140x1659cxXaaxX3x13dd6xX1x1700exX3xX13xX1x1381cxX3xXexff3fxX4xX1xX3x13316xX10fx142efx14c9dxX3xXex14f2bxX15xX1xX3x10281x1558dxX15xX3exX3x14908xXa6x1056exX4xX3xfc8exXdxX15xX1xX3xX4xX1xX229xX3xXexX7dxXe8xX3xXdexXa6xXc4xXdxX3xX5xX99xX22xX3xX66xXdxX49xX4xX3xX15xX3exX1xX10xX3xXdexX1exX2cxX3xX4xX1exX2cxX3xX5ex169d9xX3xXexX1xece3xX2cxX3xX23ax155b4xX3xX1exX15xX3xX1xX7axX3xXexX7dxX7exX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaaxX3xX27xXc4xXdxX3xX22xX67xXdxX3xX7xX1exX15xX3exX3xXexX23xX2cxX3xXexX236xX15xX1xX3xX5bxX99xX3xXcxXdaxX15xX1xX3xX27xXa1xX15xX3xX15xef21xX22xX3xX179xX151xX179xX185xX3xX66xX99xX3xX15xX1x12527xX15xX3exX3xX15xX2b1xX22xX3xXexXdxXa1xXbxX3xXexX1xX10xX2cxXffxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2cxX5exX112xXaxX12xXcxX1x10e44xXdxX3xX3exXdxX6xX15xX3x10e64xXa6xX6xXaaxX3xXexX7dx12a5bxX15xX3xX27xX22cxX6xX3xXdexX99xX15xX3xXexX236xX15xX1xX3xX27x14d69xX3xX4xX225xX3xX22xX2fxXexX3xX7xX241xX3xX5exX2cxX6xX15xX1xX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaaxX3xX40xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1exX4xX3xXexX99xXdxX3xX7xX271xX15xX3xXexX7dxX19xX3xXexXa6xX49xXaaxX3x159afxX15xX3exX3xX5ex14c82xX15xX3exX3xX4x16eaexX15xX3exX3xX15xX3exX1xX49xX3xX22xX67xXdxXaaxX3xX22xX352xX3xX1xXe8xX15xX1xX3xX40xXdxX15xX1xX3xX5exX2cxX6xX15xX1xX3xX22xX67xXdxX3xXexX1xX99xX15xX1xX3xX4xX352xX15xX3exXffxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2cxX5exX112xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXdxX22xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7dxXaxX3xX7xXexX112xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX5exXexX1xX13exX3xX140xX2xX185xXbxX9bxX145xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX13exX3xX142xX2xX151xXbxX9bxX145xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX4cxX4cxXdxXffxXdexX6xX2cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXffxX66xX15xX4cxX15xX10xX139xX7xX4cxX2xX178xX179xX142xX4cxX2xX179xX17exX5exX2xX2xX151xX2xX179xX185xX142xXexX178xX17exX2xX185xX5xX140xX18exX2xXffxX191xXbxX3exX194xX7dxX9xX17exX140xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX27xX28xX3xXexX23xX2cxX3xX27xX2fxXexX3xXbxX1xX1exX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX15xXaxX12xX223xX1xX225xX3x1483cxXdxX1exX22xX3xX27xX241xX4xX3xX212xX42xX3x12f07xX5bx164a7xX13xX232xX3xX232xX3exXa6xX112x16106xX15xX3xX5bxXa6xX112xX3xXcxX7dx12224xX15xX3exX3xXdexX1exX2cxX3xX4xX1exX2cxX3xXexX225xX22xX3xXex13b7fxXexX3xX15xX2fxXdxX3xX5exXa6xX15xX3exX3xX5exX26dxX3xXexX1xX271xX2cxX3xX27xX275xX3xX1exX15xXffxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2cxX5exX112xXaxX12xXcxXa6xX112xX3xX15xX1xXdxX2f6xX15xXaaxX3xX5bxX99xX3xXcxXdaxX15xX1xX3xX4xX1xXa9xX6xX3xXexX1xX26dxX4xX3xX7xX26dxX3xX4xX225xX3xX22xX2fxXexX3xX22xX352xXdxX3xXexX7dxXa9xX2e7xX15xX3exX3xXexX1xXa6x12f96xX15xX3xX5xX7exXdxX3xX27xX28xX3xX1xX7axX3xXexX7dxX7exX3xX4xX1exX4xX3xX5exX2cxX6xX15xX1xX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaaxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX229xX3xXexX1xX28xX3xX1xX7axX3xXexX7dxX7exX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX3xX27xX6xX15xX3exX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX7dxX2e7xXdxX3xX7dxX23xX4xXaaxX3xXexX1xXdxXa1xXa6xX3xX27xXdxX3xX15xX1xX2bexX15xX3exX3xX22xX4abxXexX3xX9bxX19xX4xX1xX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xXdxXa1xXexX3xX15xX1xXa9xX13exX3xX13x158c5xX3xX7xX42xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX5x168ddxX3xX66xX99xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX4xX1xX2cxX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaaxX3xX27xXc4xXdxX3xX22xX67xXdxX3xX7xX1exX15xX3exX3xXexX23xX2cxX145xX3xX40xX1xX352xX15xX3exX3xX3exXdxX6xX15xX3xX4xX1xX2cxX3xX66xXdxX49xX4xX3xXexX7dxXdxX28xX15xX3xX40xX1xX6xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX5b2xX3xXexXa9xX42xX15xX3exX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX145xX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX1xX7axX3xXexX7dxX7exX3xXexX1xXa9xX5a7xX15xX3exX3xX22xX23xXdxX3xX1xX225xX6xX3xX4xX1exX4xX3xX7xX271xX15xX3xXbxX1x14019xX22xXaaxX3xX3exXdxX271xXdxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX40x15cbexX3xXexX1xXa6xX50fxXexX3xX66xX99xX3xX4xX352xX15xX3exX3xX15xX3exX1xX49xX3xXexXdxX2f6xX15xX3xXexXdxXa1xX15xXaaxX3xX40xX1xX352xX15xX3exX3xX4xX225xX3xX27xX5a7xX15xX3xX66xX22cxX3xX40xXdxX15xX1xX3xX5exX2cxX6xX15xX1xX3xXexX99xXdxX3xX7xX271xX15xX3xXexX7dxX19xX3xXexXa6xX49xX145xX3xX4xX1xXa9xX6xX3xX4xX225xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX4xX34dxX3xXexX1xX28xX3xX1xX7axX3xXexX7dxX7exX3xX2efxXa6xX1exX3xXexX7dxXe8xX15xX1xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX7dxXdxX28xX15xX3xX4xX229xX6xX3xX5exX2cxX6xX15xX1xX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbx120b4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2cxX5exX112xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXdxX22xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7dxXaxX3xX7xXexX112xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX5exXexX1xX13exX3xX140xX2xX142xXbxX9bxX145xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX13exX3xX142xX2xX151xXbxX9bxX145xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX4cxX4cxXdxXffxXdexX6xX2cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXffxX66xX15xX4cxX15xX10xX139xX7xX4cxX2xX178xX179xX142xX4cxX2xX179xX17exX5exX2xX2xX151xX2xX186xX185xX186xXexX178xX140xX2xX2xX5xX151xX18exX186xXffxX191xXbxX3exX194xX7dxX9xX178xX17exX186xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX27xX28xX3xXexX23xX2cxX3xX27xX2fxXexX3xXbxX1xX1exX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX15xXaxX12xX223xX1xX225xX3xX47bxXdxX1exX22xX3xX27xX241xX4xX3xX212xX42xX3xXcxX232xX489x12d4cxXcxX3xX232xX3exXa6xX112xX491xX15xX3xX5bxX62xX15xX3exX3xX807xX23xX15xX1xX13exX0xX10xX22xX12xX3xX244xXdxX49xX4xX3xXdexX6xX15xX3xX1xX99xX15xX1xX3xX27xX275xX3xX1exX15xX3xX5xX99xX3xX7dx108f5xXexX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xXdxXa1xXexXffxX0xX4cxX10xX22xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2cxX5exX112xXaxX12xX232xX1x16eb3xX22xX3xXexX1xX9cxX4xX3xX27xX651xX112xXaaxX3xX1xX7axX3xXexX7dxX7exX3xX2efxXa6xX1exX3xXexX7dxXe8xX15xX1xX3xX1xXe8xX15xX1xX3xXexX1xX99xX15xX1xX3xX66xX99xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX7dxXdxX28xX15xX3xX5xX2cxX23xXdxX3xX1xXe8xX15xX1xX3xX5exX2cxX6xX15xX1xX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX3xX5exX26dxX6xX3xXexX7dxX2f6xX15xX3xX40xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1exX4xX3xXexX99xXdxX3xX7xX271xX15xX3xXexX7dxX19xX3xXexXa6xX49xXaaxX3xX4xX352xX15xX3exX3xX15xX3exX1xX49xXaaxX3xX22xX352xX3xX1xXe8xX15xX1xX3xX40xXdxX15xX1xX3xX5exX2cxX6xX15xX1xX3xX22xX67xXdxXaaxX3xX230xX10fxX232xX233xX3xXexX236xX15xX1xX3xX3exXdxX6xX2cxX3xX212xX42xX3xX487xX5bxX489xX13xX232xX3xX9bxfe27xX112xX3xX5exX26dxX15xX3exX3xX27xX275xX3xX1exX15xX3xX1xX7axX3xXexX7dxX7exX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX3xX27xXc4xXdxX3xX22xX67xXdxX3xX7xX1exX15xX3exX3xXexX23xX2cxX3xXexX236xX15xX1xX3xX5bxX99xX3xXcxXdaxX15xX1xX3xX27xXa1xX15xX3xX15xX2b1xX22xX3xX179xX151xX179xX185xX3xX66xX99xX3xX15xX1xX2bexX15xX3exX3xX15xX2b1xX22xX3xXexXdxXa1xXbxX3xXexX1xX10xX2cxXffxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2cxX5exX112xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXdxX22xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7dxXaxX3xX7xXexX112xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX5exXexX1xX13exX3xX140xX2xX142xXbxX9bxX145xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX13exX3xX142xX2xX151xXbxX9bxX145xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX4cxX4cxXdxXffxXdexX6xX2cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXffxX66xX15xX4cxX15xX10xX139xX7xX4cxX2xX178xX179xX142xX4cxX2xX179xX17exX5exX2xX2xX151xX2xX142xX179xX142xXexX178xX185xX17exX178xX5xX185xX18exX142xXffxX191xXbxX3exX194xX7dxX9xX178xX178xX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX27xX28xX3xXexX23xX2cxX3xX27xX2fxXexX3xXbxX1xX1exX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX15xXaxX3xX7xXexX112xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9bxXexX18exX6xX5xXdxX3exX15xX13exX3xX191xXa6xX7xXexXdxX20dxX112xX145xXaxX12xX223xX1xX225xX3xX13xX1xX229xX3xXexX22cxX4xX1xX3xX230xX10fxX232xX233xX3xXcx16d6bxX3xX5bx1000fxX15xX3exX3x16e21xXdaxX15xX1xX3xX23axXdxX15xX1xX3xX244xX2b1xX15xX3xX5bxXa9axX15xX3exX13exX0xX10xX22xX12xX3xXcxX1xX2e7xXdxX3xX3exXdxX6xX15xX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX5exX2cxX6xX15xX1xX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX3xX185xX3xX15xX2b1xX22xX3xX5xX99xX3xX4xf9c9xX15xX3xX2efxXa6xX1exX3xX19xXexXaaxX3xX4xX14xX15xX3xX15xX67xXdxX3xX7dxX2fxX15xX3exX3xX1xX5a7xX15xX0xX4cxX10xX22xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2cxX5exX112xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX27xX225xXaaxX3xX22xX34dxX4xX3xXexXdxX2f6xXa6xX3xX4xX229xX6xX3xX5exX26dxX3xX1exX15xX3xX5xX99xX3xXexX23xX2cxX3xX5xX50fxXbxX3xX22xX352xXdxX3xXexX7dxXa9xX2e7xX15xX3exX3xXexX1xXa6xX50fxX15xX3xX5xX7exXdxX3xX27xX28xX3xXexX1xX9cxX4xX3xX27xX651xX112xXaaxX3xX1xX7axX3xXexX7dxX7exX3xX2efxXa6xX1exX3xXexX7dxXe8xX15xX1xX3xX1xXe8xX15xX1xX3xXexX1xX99xX15xX1xX3xX66xX99xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX7dxXdxX28xX15xX3xX5xX2cxX23xXdxX3xX1xXe8xX15xX1xX3xX5exX2cxX6xX15xX1xX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX3xX4xX225xX3xX40xX1xX271xX3xX15xX2b1xX15xX3exX3xXexX2b1xX15xX3exX3xXexX7dxXa9xX42xX15xX3exX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX5exX26dxX6xX3xXexX7dxX2f6xX15xX3xX40xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1exX4xX3xXexX99xXdxX3xX7xX271xX15xX3xXexX7dxX19xX3xXexXa6xX49xXaaxX3xX4xX352xX15xX3exX3xX15xX3exX1xX49xXaaxX3xX22xX352xX3xX1xXe8xX15xX1xX3xX40xXdxX15xX1xX3xX5exX2cxX6xX15xX1xX3xX22xX67xXdxXffxX3xXcxX1xX9cxX4xX3xX27xX651xX112xX3xX7xX26dxX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX7dxXdxX28xX15xX3xX4xX229xX6xX3xX4xX1exX4xX3xX5exX2cxX6xX15xX1xX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaaxX3xX27xXc4xXdxX3xX22xX67xXdxX3xX7xX1exX15xX3exX3xXexX23xX2cxX3xXexX1xX352xX15xX3exX3xX2efxXa6xX6xX3xX66xXdxX49xX4xX3xX15xX90fxX15xX3exX3xX4xX6xX2cxX3xX4xX1xX838xXexX3xX5xXa9xX7exX15xX3exXaaxX3xX2efxXa6xX112xX3xX22xX352xX3xX66xX99xX3xX7xX26dxX3xX5xXdxX2f6xX15xX3xX40xXa1xXexX3xX3exXdxX2bexX6xX3xX4xX1exX4xX3xXexXc4xX3xX4xX1xX348xX4xXaaxX3xX4xX1exX3xX15xX1xX90fxX15xX3xXexX7dxX2cxX15xX3exX3xX1xX49xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX1exXdxX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXffxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2cxX5exX112xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXdxX22xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7dxXaxX3xX7xXexX112xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX5exXexX1xX13exX3xX140xX2xX142xXbxX9bxX145xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX13exX3xX142xX2xX151xXbxX9bxX145xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX4cxX4cxXdxXffxXdexX6xX2cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXffxX66xX15xX4cxX15xX10xX139xX7xX4cxX2xX178xX179xX142xX4cxX2xX179xX17exX5exX2xX2xX151xX2xX142xX142xX17exXexX140xX179xX186xX186xX5xX142xX18exX185xXffxX191xXbxX3exX194xX7dxX9xX178xX142xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX27xX28xX3xXexX23xX2cxX3xX27xX2fxXexX3xXbxX1xX1exX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX15xXaxX3xX7xXexX112xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9bxXexX18exX6xX5xXdxX3exX15xX13exX3xX191xXa6xX7xXexXdxX20dxX112xX145xXaxX12xX223xX1xX225xX3xXexX7dxXa9xX42xX15xX3exX3xX10fxX6xX15xX3xX487xXdxX15xX1xX3xXexXa1xX3xX18exX3xX232xX3exX90fxX15xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX5bxX23axX232xX233xX3xXexX236xX15xX1xX3xX232xX3exXa6xX112xX491xX15xX3xXcxX1xX22cxX3xXcxX1xX9cxX112xX3xX232xX3exX6xX13exX0xX10xX22xX12xX3xX23axX241xXdxX3xXexXa9xX7exX15xX3exX3xX4xX229xX6xX3xX27xX275xX3xX1exX15xX3xX4xXaedxX15xX3xX4xX1xXa6xX15xX3exX3xX4xX1xXa6xX15xX3exXaaxX3xX4xX14xX15xX3xXdexXc4xX3xX7xXa6xX15xX3exX3xX4xX34dxX3xXexX1xX28xX3xX1xX5a7xX15xXffxX0xX4cxX10xX22xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2cxX5exX112xXaxX12xXcxX23xXdxX3xXdexXa6xXc4xXdxX3xX5xX99xX22xX3xX66xXdxX49xX4xXaaxX3xX27xX6xX3xX7xX241xX3xX27xX23xXdxX3xXdexXdxX28xXa6xX3xX27xXa9axX15xX3exX3xXexXe8xX15xX1xX3xX2efxXa6xX6xX15xX3xX27xXdxX28xX22xX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xXdxXa1xXexX3xXdexX6xX15xX3xX1xX99xX15xX1xX3xX27xX275xX3xX1exX15xXaaxX3xX27xXa9axX15xX3exX3xXexX1xX2e7xXdxX3xX27xX1exX15xX1xX3xX3exXdxX1exX3xX4xX6xX2cxX3xX15xX2fxXdxX3xX5exXa6xX15xX3exX3xX5exX26dxX3xXexX1xX271xX2cxX3xX27xX275xX3xX1exX15xXffxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2cxX5exX112xXaxX12xX807xX2fxXexX3xX7xX241xX3xX27xX23xXdxX3xXdexXdxX28xXa6xX3xX27xX275xX3xX15xX3exX1xX22cxX3xXdexXc4xX3xX7xXa6xX15xX3exX3xXexX1xX2f6xX22xX3xX4xX1exX4xX3xX15xX1xX225xX22xX3xX27xX241xXdxX3xXexXa9xX7exX15xX3exX3xX4xX229xX6xX3xX27xX275xX3xX1exX15xXaaxX3xX27xX23bxX4xX3xXdexXdxX49xXexX3xX5xX99xX3xX27xX241xXdxX3xXexXa9xX7exX15xX3exX3xX1xX49axX4xX3xX7xXdxX15xX1xXaaxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX66xXdxX2f6xX15xXffxX3xXcxX1xX2e7xXdxX3xX3exXdxX6xX15xX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX5exX2cxX6xX15xX1xX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX3xX185xX3xX15xX2b1xX22xX3xX5xX99xX3xX4xXaedxX15xX3xX2efxXa6xX1exX3xX19xXexXaaxX3xX4xX14xX15xX3xX15xX67xXdxX3xX7dxX2fxX15xX3exX3xX1xX5a7xX15xXffxX3xXcxXdxXa1xXbxX3xXexX34dxX4xX3xXexXc4xX3xX4xX1xX348xX4xX3xX4xX1exX4xX3xX1xX2fxXdxX3xXexX1xX271xX2cxX3xX27xX28xX3xX5xX838xX112xX3xX5b2xX3xX40xXdxXa1xX15xX3xX4xX1exX4xX3xX15xX1xX99xX3xX40xX1xX2cxX6xX3xX1xX49axX4xXaaxX3xX4xX1xXa6xX112xX2f6xX15xX3xX3exXdxX6xX3xXexX7dxX2cxX15xX3exX3xX5xXdaxX15xX1xX3xX66xX26dxX4xXaaxX3xX27xXa9axX15xX3exX3xXexX1xX2e7xXdxX3xXexXdxXa1xXbxX3xXexX1xXa6xX3xX15xX1xX2bexX15xX3exX3xX40xXdxXa1xX15xX3xX15xX3exX1xX22cxXaaxX3xX27xX275xX3xX9bxXa6xX838xXexX3xX4xX229xX6xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2f6xX15xXffxX3xXcxX7dxX2cxX15xX3exX3xX3exXdxX6xXdxX3xX27xX2cxX23xX15xX3xX27xX14xXa6xX3xXexX1xX26dxX4xX3xX1xXdxX49xX15xXaaxX3xX4xX14xX15xX3xX4xX225xX3xX3exXdxX271xXdxX3xXbxX1xX1exXbxX3xXexXa6xX112xX2f6xX15xX3xXexX7dxXa6xX112xX275xX15xX3xXexXa6xX112xX2f6xX15xX3xXexX7dxXa6xX112xX275xX15xX3xX4xX34dxX3xXexX1xX28xXaaxX3xX27xX28xX3xX4xX1exX4xX3xX27xX241xXdxX3xXexXa9xX7exX15xX3exX3xX1xXa9xX67xX15xX3exX3xX27xXa1xX15xX3xX15xX4abxX22xX3xXdexX4abxXexX3xXexX1xX352xX15xX3exX3xXexXdxX15xX6fexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2cxX5exX112xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXdxX22xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7dxXaxX3xX7xXexX112xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX5exXexX1xX13exX3xX140xX2xX142xXbxX9bxX145xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX13exX3xX142xX2xX151xXbxX9bxX145xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX4cxX4cxXdxXffxXdexX6xX2cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXffxX66xX15xX4cxX15xX10xX139xX7xX4cxX2xX178xX179xX142xX4cxX2xX179xX17exX5exX2xX2xX151xX2xX185xX186xX2xXexX17exX179xX185xX142xX5xX179xX18exX179xXffxX191xXbxX3exX194xX7dxX9xX179xX140xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX27xX28xX3xXexX23xX2cxX3xX27xX2fxXexX3xXbxX1xX1exX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX15xXaxX12xX47bxXdxX1exX22xX3xX27xX241xX4xX3xX212xX42xX3xX487xX5bxX489xX13xX232xX3xX23axX7axX3xX487xX1xX2cxX6xX3xX244xX2b1xX15xX3xX3exXdxX271xXdxX3xXexX7dxXe8xX15xX1xXaaxX3xXexXdxXa1xXbxX3xXexX1xXa6xX3xX5b2xX3xX40xXdxXa1xX15xX3xX27xX23xXdxX3xXdexXdxX28xXa6xXffxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2cxX5exX112xXaxX12xX13xX1xX236xX3xX27xX23xX2cxX3xXexX23xXdxX3xXdexXa6xXc4xXdxX3xX5xX99xX22xX3xX66xXdxX49xX4xXaaxX3xX223xX1xX225xX3xX13xX1xX229xX3xXexX22cxX4xX1xX3xX230xX10fxX232xX233xX3xXexX236xX15xX1xX3xX23axX23bxX15xX3exX3xX23fxXa6xX241xX4xX3xX244xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX2cxX3xX7dxX861xX15xX3exXaaxX3xX212xX42xX3xX487xX5bxX489xX13xX232xX3x105dfxX3xX27xX5a7xX15xX3xX66xX22cxX3xXexX1xX6xX22xX3xX22xXa9xXa6xX3xX9bxX90fxX112xX3xX5exX26dxX15xX3exX3xX27xX275xX3xX1exX15xX3xX27xX307xX3xX4xX1xXa6xX651xX15xX3xXdexX22cxX3xX5exX26dxX3xXexX1xX271xX2cxX3xX27xX275xX3xX1exX15xX3xX27xX14xX112xX3xX27xX229xXaaxX3xX4xX352xX15xX3exX3xXbxX1xXa6xXaaxX3xX7xX2cxX15xX3exXaaxX3xX4xX14xX15xX3xXexXdxXa1xXbxX3xXexX1xXa6xX3xX5b2xX3xX40xXdxXa1xX15xX3xX4xX229xX6xX3xX4xX1exX4xX3xX27xX23xXdxX3xXdexXdxX28xXa6xXaaxX3xX4xX1exX4xX3xX27xX5a7xX15xX3xX66xX22cxX3xX27xX28xX3xXexXdxXa1xXbxX3xXexX34dxX4xX3xX1xX2cxX99xX15xX3xXexX1xXdxX49xX15xX3xX15xX2fxXdxX3xX5exXa6xX15xX3exX3xX27xX275xX3xX1exX15xXaaxX3xX7xX67xX22xX3xXexX7dxXe8xX15xX1xX3xX5bxX23axX232xX233xX3xXexX236xX15xX1xXffxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2cxX5exX112xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX7dxXaxX3xX7xXexX112xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9bxXexX18exX6xX5xXdxX3exX15xX13exX3xX4xX10xX15xXexX10xX7dxX145xXaxX12xX0xXdxX22xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xXa6xX22xXdexX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX7dxXaxX3xX7xXexX112xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX5exXexX1xX13exX3xX140xX2xX185xXbxX9bxX145xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX13exX3xX142xX2xX151xXbxX9bxX145xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX4cxX4cxXdxXffxXdexX6xX2cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXffxX66xX15xX4cxX15xX10xX139xX7xX4cxX2xX178xX179xX142xX4cxX2xX151xX140xX5exX2xX2xX2xX179xX185xX142xX151xXexX140xX140xX178xX140xX5xX151xX18exX5exX7xX4xX18exX2xX142xX17exX18fxXffxX191xXbxX3exX194xX7dxX9xX185xX179xX140xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX27xX28xX3xXexX23xX2cxX3xX27xX2fxXexX3xXbxX1xX1exX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2cxX5exX112xXaxX12xXaxX212xX42xX3xX487xX5bxX489xX13xX232xX3xX4xX14xX15xX3xX27xX1exX15xX1xX3xX3exXdxX1exX3xX7xX90fxXa6xX3xX1xX5a7xX15xX3xXexX1xX26dxX4xX3xXexX7dxX23xX15xX3exX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaaxX3xX27xXc4xXdxX3xX22xX67xXdxX3xX7xX1exX15xX3exX3xXexX23xX2cxX3xXexX7dxX2cxX15xX3exX3xX15xX2fxXdxX3xX5exXa6xX15xX3exX3xX27xX275xX3xX1exX15xX145xX3xXdexXc4xX3xX7xXa6xX15xX3exX3xX15xX1xX2bexX15xX3exX3xX22xX34dxX4xX3xXexXdxX2f6xXa6xX3xX4xX34dxX3xXexX1xX28xXaaxX3xX27xX275xX3xX7dxX6xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX22x16a6dxX3xX27xX28xX3xXexX23xX2cxX3xX27xX2fxXexX3xXbxX1xX1exX3xXexX7dxX2cxX15xX3exX3xX3exXdxX6xXdxX3xX27xX2cxX23xX15xX3xX27xX14xXa6xX145xX3xX27xX275xX3xX9bxXa6xX838xXexX3xX3exXdxX271xXdxX3xXbxX1xX1exXbxX3xXexX1xX26dxX4xX3xX1xXdxX49xX15xX3xX4xX34dxX3xXexX1xX28xX3xX1xX5a7xX15xXaaxX3xX5xX99xX22xX3xX7dx14080xX3xXexX7dxX1exX4xX1xX3xX15xX1xXdxX49xX22xX3xXex16917xX15xX3exX3xX27xX5a7xX15xX3xX66xX22cxX145xX3xX15xX3exX1xXdxX2f6xX15xX3xX4xX348xXa6xX3xX22xX42xX3xX7dxX2fxX15xX3exX3xX15xX1xX225xX22xX3xX27xX241xXdxX3xXexXa9xX7exX15xX3exX145xX3xXexXdxXa1xXbxX3xXexX34dxX4xX3xXexXc4xX3xX4xX1xX348xX4xX3xX5xX838xX112xX3xX5b2xX3xX40xXdxXa1xX15xX3xX4xX229xX6xX3xX4xX1exX4xX3xX27xX241xXdxX3xXexXa9xX7exX15xX3exX3xX5xXdxX2f6xX15xX3xX2efxXa6xX6xX15xXaxXaaxX3xX223xX1xX225xX3xX13xX1xX229xX3xXexX22cxX4xX1xX3xX230xX10fxX232xX233xX3xXexX236xX15xX1xX3xX15xX1xX838xX15xX3xX22xX23xX15xX1xXffxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX2cxX5exX112xXaxX12xX223xX1xX225xX3xX13xX1xX229xX3xXexX22cxX4xX1xX3xX230xX10fxX232xX233xX3xXexX236xX15xX1xX3xX112xX2f6xXa6xX3xX4xX14xXa6xX3xX212xX42xX3xXcxX99xXdxX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX66xX99xX3xX212xX42xX3xX487xX5bxX489xX13xX232xX3xXbxX1xX241xXdxX3xX1xX7exXbxX3xX4xX1xX23bxXexX3xX4xX1xX14f4xXaaxX3xX27xX271xX22xX3xXdexX271xX2cxX3xX66xXdxX49xX4xX3xX4xX1exX4xX3xX27xX241xXdxX3xXexXa9xX7exX15xX3exX3xX27xXa9xX7exX4xX3xXexXdxXa1xXbxX3xX4xX50fxX15xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX5exX491xX3xX5exX99xX15xX3exX145xX3xX4xX225xX3xX3exXdxX271xXdxX3xXbxX1xX1exXbxX3xXexX7dxX1exX15xX1xX3xX9bxX271xX112xX3xX7dxX6xX3xXexXe8xX15xX1xX3xXexX7dxX23xX15xX3exX3xX5xX7exXdxX3xX5exX34dxX15xX3exX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX4xX1xXffxX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX66xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX7dxX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX7dxX2cxX15xX3exX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX2f6xX15xX3xX2efxXa6xX6xX15xX13exX0xX4cxX7xXexX7dxX2cxX15xX3exX12xX0xXa6xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX18exXexX1xXa6xX22xXdexX18exX6xX15xX5exX18exX7xX6xXbxX2cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX7dxX6xX2cxX3xX4xX5a7xX3xX1xX2fxXdxX3xX4xX1xX2cxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2f6xX15xX3xX5bxX99xX3xXcxXdaxX15xX1xX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaxX3xX1xX7dxX10xX20dxX9xXaxX4cxX40xX1xX2cxXdxX18exX15xX3exX1xXdxX10xXbxX4cxXexX7dxX6xX2cxX18exX4xX2cxX18exX1xX2cxXdxX18exX4xX1xX2cxX18exXexX1xX6xX15xX1xX18exX15xXdxX10xX15xX18exX1xX6xX18exXexXdxX15xX1xX18exX40xX1xX2cxXdxX18exX15xX3exX1xXdxX10xXbxX4cxX2xX142xX186xX18fxX142xX18fxXffxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX3exX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX4cxX22xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX179xX151xX4cxX15xX10xX139xX7xX4cxX2xX18fxX142xX185xX4cxX18fxX18fxX5exX142xX179xX186xX151xX142xX2xX140xXexX178xX178xX142xX185xX5xX2xXffxX191xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX27xX28xX3xXexX23xX2cxX3xX27xX2fxXexX3xXbxX1xX1exX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX66xX12xX0xX7xXexX7dxX2cxX15xX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX7dxX6xX2cxX3xX4xX5a7xX3xX1xX2fxXdxX3xX4xX1xX2cxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2f6xX15xX3xX5bxX99xX3xXcxXdaxX15xX1xX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaxX3xX1xX7dxX10xX20dxX9xXaxX4cxX40xX1xX2cxXdxX18exX15xX3exX1xXdxX10xXbxX4cxXexX7dxX6xX2cxX18exX4xX2cxX18exX1xX2cxXdxX18exX4xX1xX2cxX18exXexX1xX6xX15xX1xX18exX15xXdxX10xX15xX18exX1xX6xX18exXexXdxX15xX1xX18exX40xX1xX2cxXdxX18exX15xX3exX1xXdxX10xXbxX4cxX2xX142xX186xX18fxX142xX18fxXffxX1xXexX22xXaxX12xXcxX7dxX6xX2cxX3xX4xX5a7xX3xX1xX2fxXdxX3xX4xX1xX2cxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2f6xX15xX3xX5bxX99xX3xXcxXdaxX15xX1xX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX7dxX2cxX15xX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX13xX1exX4xX3xX66xX62xX15xX3exX3xX15xX352xX15xX3exX3xXexX1xX352xX15xX3xX5bxX99xX3xXcxXdaxX15xX1xX3xX4xX225xX3xX40xX1xX1exX3xX15xX1xXdxX275xXa6xX3xXexXdxX275xX22xX3xX15xX2b1xX15xX3exX3xX27xX28xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2f6xX15xX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaaxX3xX15xX1xXa9xX15xX3exX3xX5exX2cxX3xXexX1xXdxXa1xXa6xX3xX66xX241xX15xXaaxX3xX40xXdxXa1xX15xX3xXexX1xX348xX4xXaaxX3xX40xXdxX15xX1xX3xX15xX3exX1xXdxX49xX22xX3xX15xX2f6xX15xX3xX15xX1xXdxX275xXa6xX3xX15xX3exXa9xX2e7xXdxX3xX4xX1xXa9xX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX5exX23xX15xX3xX27xX14xXa6xX3xXexXa9xXffxX3xX212xX26dxX3xX1xX7axX3xXexX7dxX7exX3xX4xX229xX6xX3xXcxX236xX15xX1xX3xX27xX2cxX99xX15xX3xX5bxX99xX3xXcxXdaxX15xX1xX3xXexX1xX352xX15xX3exX3xX2efxXa6xX6xX3xX4xX1xXa9xX5a7xX15xX3exX3xXexX7dxXe8xX15xX1xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2f6xX15xX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX3xX3exXdxX6xXdxX3xX27xX2cxX23xX15xX3xX179xX151xX2xX140xX3xX18exX3xX179xX151xX179xX2xX3xXdexXa9xX67xX4xX3xX27xX14xXa6xX3xXexX1xX1exX2cxX3xX3ex11aa5xX3xX15xX1xX2bexX15xX3exX3xX7dxX99xX2cxX3xX4xX271xX15xX3xXexX7dxX2cxX15xX3exX3xXexXa9xX3xX5exXa6xX112xXaaxX3xX5b2xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX229xX6xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2f6xX15xX3xX15xX352xX15xX3exX3xXexX1xX352xX15xXaaxX3xXexX7dxX6xX2cxX3xX4xX5a7xX3xX1xX2fxXdxX3xX4xX1xX2cxX3xX1xX49axX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXffxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX66xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxX6xX3xX7x131c6xX3xX4xX5a7xX3xX1xX2fxXdxX3xX66xX275xX3xXbxX1xX34dxX3xX15xX2bexX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaxX3xX1xX7dxX10xX20dxX9xXaxX4cxX9bxX6xX18exX1xX2cxXdxX4cxX4xX1xXdxX6xX18exX7xX10xX18exX4xX2cxX18exX1xX2cxXdxX18exX66xX10xX18exXbxX1xXa6xX18exX15xXa6xX18exX40xX1xX2cxXdxX18exX15xX3exX1xXdxX10xXbxX4cxX2xX142xX179xX142xX185xX186xXffxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX3exX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX4cxX22xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX179xX151xX4cxX15xX10xX139xX7xX4cxX2xX18fxX142xX179xX4cxX18fxX18fxX5exX185xX151xX17exX151xX140xX186xX185xXexX18fxX2xX17exX185xX5xX151xXffxX191xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX27xX28xX3xXexX23xX2cxX3xX27xX2fxXexX3xXbxX1xX1exX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX66xX12xX0xX7xXexX7dxX2cxX15xX3exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxX6xX3xX7xX1a88xX3xX4xX5a7xX3xX1xX2fxXdxX3xX66xX275xX3xXbxX1xX34dxX3xX15xX2bexX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxXaxX3xX1xX7dxX10xX20dxX9xXaxX4cxX9bxX6xX18exX1xX2cxXdxX4cxX4xX1xXdxX6xX18exX7xX10xX18exX4xX2cxX18exX1xX2cxXdxX18exX66xX10xX18exXbxX1xXa6xX18exX15xXa6xX18exX40xX1xX2cxXdxX18exX15xX3exX1xXdxX10xXbxX4cxX2xX142xX179xX142xX185xX186xXffxX1xXexX22xXaxX12xX13xX1xXdxX6xX3xX7xX1a88xX3xX4xX5a7xX3xX1xX2fxXdxX3xX66xX275xX3xXbxX1xX34dxX3xX15xX2bexX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX7dxX2cxX15xX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX223xX1xX34dxX3xX15xX2bexX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX3xX5xX99xX3xX22xX2fxXexX3xXexX7dxX2cxX15xX3exX3xX15xX1xX2bexX15xX3exX3xX4xX1xX229xX3xX27xX275xX3xX66xX1556xX6xX3xX27xXa9xX7exX4xX3xXexX1xX271xX2cxX3xX5xXa6xX50fxX15xX3xXexX23xXdxX3xf961xX5bxX2fxXdxX3xXexX1xX271xX2cxX3x164fbxX223x1573axX13xX3xX66xX275xX3xXexX1xX9cxX4xX3xX27xX651xX112xX3xX7xX26dxX3xX7xX1exX15xX3exX3xXexX23xX2cxX3xX4xX229xX6xX3xX4xX1exX4xX3xX5exX2cxX6xX15xX1xX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbxX3xX21bxX233xX232xX220xX3xX40xX1xX42xXdxX3xX15xX3exX1xXdxX49xXbx13445xX3xX27xXa9xX7exX4xX3xXexXc4xX3xX4xX1xX348xX4xX3xX27xX14xXa6xX3xXexX1xX1exX15xX3exX3xX2xX151xX3xX66xX1556xX6xX3xX2efxXa6xX6xXffxX3xX23axX90fxX112xX3xX4x10099xX15xX3exX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX5xX99xX3xX22xX2fxXexX3xX22xX1cd9xXdxX3xX27xX2fxXexX3xXbxX1xX1exX3xX4xX229xX6xX3xX15xX1xXdxX49xX22xX3xX40x11696xX3xX1xX2cxX23xXexX3xX27xX2fxX15xX3exX3xX179xX151xX2xX140xX18exX179xX151xX179xX2xX3xX4xX229xX6xX3xX5bxX2fxXdxX3xXa9exX5bxX223xX232xX3xX244xXdxX49xXexX3xX232xX6xX22xXffxX3xX232xX1xX90fxX15xX3xX15xX3exX99xX112xX3xX223xX1xX34dxX3xX15xX2bexX3xX244xXdxX49xXexX3xX232xX6xX22xX3xX21bxX179xX151xX4cxX2xX151xX220xXaaxX3xXbxX1xX225xX15xX3exX3xX66xXdxX2f6xX15xX3xX21bxX223xX244xX220xX3xX10fxX1exX2cxX3xX5bxX99xX3xXcxXdaxX15xX1xX3xX27xX307xX3xX4xX225xX3xX4xXa6xX2fxX4xX3xXexX7dxX6xX2cxX3xX27xXc4xXdxX3xX66xX67xXdxX3xXdexX99xX3xX233xXa9xX5a7xX15xX3exX3xXcxX1xX22cxX3xX5bxX861xX15xX3exX3xX18exX3xX13xX1xX229xX3xXexX22cxX4xX1xX3xX5bxX2fxXdxX3xXa9exX5bxX223xX232xX3xX5bxX99xX3xXcxXdaxX15xX1xX3xX66xX275xX3xX15xX2fxXdxX3xX5exXa6xX15xX3exX3xX15xX99xX112xXffxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX66xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxXa6xX5xX12xX0xX5exXdxX66xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7dxXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX66xX12xX0xX4cxX5exXdxX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6dxXa6xXexX1xX2cxX7dxXaxX12xX233xXa9xX5a7xX15xX3exX3xX13xX1xXdxXa1xX15xX0xX4cxXbxX12
Dương Chiến