Trung Quốc điều 400 tàu tuần tra ở biển Đông và Hoa Đông
Trung Quốc triển khai khoảng 400 tàu tuần tra để bảo vệ các tuyên bố chủ quyền phi pháp tại Biển Đông và biển Hoa Đông, theo tạp chí quân sự Asia Military Review (Thái Lan).
74a4xce39x116adx11c7cx13180xc052x10da8x132c2x993bxX7x12e9axfc4dxa746xce51x9830x10eb1xX5x128bcxXaxd23fxXcx10eafx10eb2xe07dxf389xX3xc949xX15x795bxX4xX3xaaeaxXdxc496xX15xX3x10568x9dfdxX24xX3xXex10311xX15xX3xXexX15xc37bxX16xX3xXexX14xX6xX3x9080xX3xf98axXdxbc90xX16xX3xca08x9fc2xX16xX17xX3xb75cxX28xX3x131a8xa745xX6xX3xX3bxX3cxX16xX17xX0x81e0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex7a22xX5xX10xX9xXaxXexX10xb35axXex9dfaxX6xX5xXdxX17xX16x11a83xX3xdc75xX15xX7xXexXdxb146xX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX10xX6x10a9dxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXexX14xXdxX38xX16xX3xdb75xX1xX6xXdxX3xX8exX1xX44xeea2xX16xX17xX3xX23xX24xX24xX3xXexX28xX15xX3xXexX15xX2dxX16xX3xXexX14xX6xX3xX1exX38xX3xX36xX96xX44xX3xX40xbc94xX3xX4xfd0cxX4xX3xXexX15xX55x839cxX16xX3xX36xX1bxX3xX4xX1x12118xX3x127c7xX15xX55xX20xX16xX3xXbxX1xXdxX3xXbxX1xXb6xXbxX3xXex11accxXdxX3x79ebxXdxX38xX16xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX40xX28xX3xX36xXdxX38xX16xX3xX43xX44xX6xX3xX3bxX3cxX16xX17x9df9xX3xXexX1xX10xX44xX3xXexXd6xXbxX3xX4xX1x98b4xX3xXc6xX15xe6f7xX16xX3xX7x9fa1xX3xX0xX10xff9bxX12x9909xX7xXdxX6xX3x9b17xXdxX5xXdxXexX6xX14xX55xX3xaa2bxX10xX40xXdxX10x781exX0xX4cxX10xX10cxX12xX3x85ddxXcxX1xXb6xXdxX3x1108bxX6xX16xb810x97f5xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX36xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7axX7axXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX121xXdxX7axXexX1xX9xXaxb819xX24xX24xXaxX3xX36xX44xX14xX7axX10xX14xX9xXaxX24xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX14xXaxX12xX0xXexX36xX44xX7axX55xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX7axX12xX0xXdxX10cxX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX132xX36xX6xX44xX1xX6xXexXdxX16xX1xX132xX40xX16xX4cxX16xX10xX121xX7xX4cxX2xX23xX23x12284xX4cxX2xX24xb116xX7axX1baxX2xX1b6xX1b6xX1b6xX24xX24xXexX1baxX1b6xc22axX1b6xX1baxX5xX24xX132xX66xXbxX17xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX7axX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX7axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca3cxX6xXbxXexXdxX44xX16xXaxX12xXcxX28xX15xX3xXexX15xX2dxX16xX3xX7axX15xX55xXbcxX16xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1x9882xX3xXexX1bxX16xX17xX3xX17xXdxX28xX16xX3xX8exX1xX44xX6xX16xX3xX43xe255xX5exX1c6x8ff7xX2xX3xXexX14xX44xX16xX17xX3xXexX1x8e7cxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX17xXdxX28xX16xX3xX8exX1xX44xX6xX16xX3xX16xX28xX55xX3xX1xX44xXd6xXexX3xX1exX214xX16xX17xX3xXbxX1xXdxX3xXbxX1xXb6xXbxX3xXexX14xX44xX16xX17xX3xX40x11b42xX16xX17xX3xX36xXdxX38xX16xX3xX4xXc4xX6xX3x11196xXdxXb3xXexX3x81ffxX6xX10cxX3xX5exX3x109bcxX16xX1xX64xX3xX11cxX10xX15xXexX10xX14xX7xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX7axX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xX4cxXexX36xX44xX7axX55xX12xX0xX4cxXexX6xX36xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xXcxX14xcfadxX16xX17xX3xXexX96xXdxX3xX4xXc4xX6xX3xX23xX24xX24xX3xXexX28xX15xX3xXexX15xX2dxX16xX3xXexX14xX6xX3xXexX14xXbcxX16xX3xX36xXdxX38xX16xX3xX4xXc4xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX16x124e6xX10cxX3xXexX14xX44xX16xX17xX3xX8exX1xX44xX96xX16xX17xX3xXexece8xX3xX2xX132xX2x9f03xX24xX3xXexd288xX16xX3xX1exa474xX16xX3xX1b6xX132xX23xX24xX24xX3xXexX328xX16xXf3xX3xXexX1xX10xX44xX3xXexXd6xXbxX3xX4xX1xX100xX3xXcxX1xXb6xXdxX3xX12exX6xX16xX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1xXdxXb3xX16xX3xX4x10627xX3xX10cxX214xXexX3xX1xXd6xX10cxX3xX1exX214xXdxX3xXexX28xX15xX3xXexX15xX2dxX16xX3xX7axX15xX55xXbcxX16xX3xX5x100ecxX16xX3xX16xX1xX328xXexX3xX4xX1xX104xX15xX3xffefxX3xX5exX3xXcxX1xXb6xXdxX3xXd9x9eb9xX16xX1xX3xX227xb997xe7b6xX16xX17xXf3xX3xXexX14xX6xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX0xX10xX10cxX12x9319xX6xX16xXexX3xX1f0xX1xXdxX16xX6xX3xXcxXdxX10cxX10xX7xX0xX4cxX10xX10cxX12xX3xXexX14xX100xX4xX1xX3xX7axbf7bxX16xX3xX36xX96xX16xX3xXexXdxX16xX3xX4xXc4xX6xX3xX0xX10xX10cxX12xX10exX7xXdxX6xX3xX113xXdxX5xXdxXexX6xX14xX55xX3xX11cxX10xX40xXdxX10xX121xX0xX4cxX10xX10cxX12xX3xX4xX1xX44xX3xX36xXdxX32cxXexX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xX1f0xXb6xX4xX3xX4xX3cdxX3xXc6xX15xX6xX16xX3xX1xX28xX16xX1xX3xXbxX1xXb6xXbxX3xX1xX28xX16xX17xX3xX1xX96xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX3ccx12f22xX4xX3xX4xX1xX44xX3xX7x9a5axXbxX3xX16xX1xa967xX16xX3xXexX1xXbcxX10cxX3xX1b6xX1baxX3xXexX28xX15xXf3xX3xX0xX10xX10cxX12xX10exX7xXdxX6xX3xX113xXdxX5xXdxXexX6xX14xX55xX3xX11cxX10xX40xXdxX10xX121xX0xX4cxX10xX10cxX12xX3xX4xX1xX44xX3xX1xX6xX55xXf3xX3xX16xX1xX3ccxX16xX17xX3xX8exX1xX3cxX16xX17xX3xX4xX392xX3xX36xXdxX32cxXexX3xXexX1xX235xXdxX3xX1exXdxX38xX10cxX3xX4xa096xX3xXexX1xX38xX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xXcxXd6xXbxX3xX4xX1xX100xX3xXcxX1xXb6xXdxX3xX12exX6xX16xX3xX4xfa91xX16xX17xX3xX36xX3c7xX16xX1xX3xX5xX15xX49dxX16xX3xX14xX30exX16xX17xX3xX5xX108xX4xX3xX5xX3ccxX490xX16xX17xX3xXexX15xX2dxX16xX3xX7axX15xX55xXbcxX16xX3xX278xX1xX49dxXexX3xXd9xX96xX16xX3xX1xXdxXb3xX16xX3xX4xX1xd6b0xX3xX4xX392xX3xX324xX24xX3xXexX28xX15xX3xXexX15xX2dxX16xX3xX7axX15xX55xXbcxX16xXf3xX3xX16xX1xX3ccxX16xX17xX3xX4xX1xX328xXexX3xX5xX3ccxX490xX16xX17xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX28xX15xX3xX16xX28xX55xX3xX40xX3ccxX490xXexX3xXexX14xX214xXdxX3xXexX28xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1excee0xX3xX1exX392xX16xX17xX3xX2xX22axX3xXexX28xX15xX3xX1xX214xX3xXexX1bxX16xX17xX3xXcxX55xXbxX10xX3xX24xX324xX1baxX3xX4xX1xX44xX3xX5xX108xX4xX3xX5xX3ccxX490xX16xX17xX3xX1xX96xXdxX3xXc6xX15xX104xX16xX3xXexX1xX15xX214xX4xX3xX19xX15xX104xX16xX3xX1exX214xXdxX3xf66cxXdxX96xXdxX3xXbxX1xX392xX16xX17xX3xX278xX1xX104xX16xX3xX7axX104xX16xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX128x10281xX12exX10exX131xX3xX40xX28xX3xX5xX44xXd6xXdxX3xXexX28xX15xX3xX16xX28xX55xX3xX1exX3ccxX490xX4xX3xX4xX1xX44xX3xX5xX28xX3xXexX1xXdxX32cxXexX3xX8exX32cxX3xX1exX38xX3xX1exX1bxXdxX3xX1exX2dxX15xX3xX40xX3b0xXdxX3xX12exX108xX4xX3xX5xX3ccxX490xX16xX17xX3xX664xX1x12343xX16xX17xX3xX40xXb3xX3xXexX14xXbcxX16xX3xX36xXdxX38xX16xX3xX278xX1xX49dxXexX3xXd9xX96xX16xX3xXexX14xX44xX16xX17xX3xXexX14xX3ccxX235xX16xX17xX3xX1xX490xXbxX3xX4xX392xX3xX5cxX15xX16xX17xX3xX1exX214xXexX3xXexXd6xXdxX3xXc6xX15xX2dxX16xX3xX1exX96xX44xX3x9c1exX10xX16xX8exX6xX8exX15xX4cxX3bxXdxX32cxX15xX3xX278xX17xX3ccxX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xX0xXexX6xX36xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX24xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7axX7axXdxX16xX17xX9xXaxX324xXaxX3xX121xXdxX7axXexX1xX9xXaxX1c6xX1bax12276xXaxX3xX36xX44xX14xX7axX10xX14xX4xX44xX5xX44xX14xX9xXaxe638xX10xX4xX6bxX165xX6bxX10xXaxX3xX36xX44xX14xX7axX10xX14xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX36xX44xX14xX7axX10xX14xX5exX4xX44xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX64xX3xX7xX10xXbxX6xX14xX6xXexX10xXaxX3xX36xX44xX14xX7axX10xX14xX4xX44xX5xX44xX14xX7axX6xX14xX8exX9xXaxX76fxX23xX324xX1baxX6xX10xX2xXaxX3xX36xX44xX14xX7axX10xX14xX4xX44xX5xX44xX14xX5xXdxX17xX1xXexX9xXaxX76fxX23x12e94xX1c6xX165xX7axX1c6xXaxX12xX0xXexX36xX44xX7axX55xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX7axX3xX40xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX10cxXdxX7axX7axX5xX10xXaxX3xX36xX17xX4xX44xX5xX44xX14xX9xXaxX76fxX4xX6bxX10xX1baxX6bxX1c6xXaxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xX0xX7xXexX14xX44xX16xX17xX12x9b15xXdxXbcxX16xX3xXc6xX15xX55xX32cxXexX3xXbxX1xX96xX16xX3xX1exX1bxXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX5cxX104xX55xX3xX7axX108xX16xX17xX3xX1exX3ccxX235xX16xX17xX3xX36xe314xX16xX17xX3xXexX14xXbcxX16xX3xX1exX96xX44xX3xX664xX1x1153dxX3xX12exX104xX10cxX3xX0xX4cxX7xXexX14xX44xX16xX17xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xX278xX17xX28xX55xX3xX7e2xX132xX2xX24xXf3xX3xX10cxXd6xX16xX17xX3xX0xX10xX10cxX12xXcxXdxX16xX3xXexc8c2xX4xX3xX43xX96xXdxX3xX278xX6xX10cxX0xX4cxX10xX10cxX12xX3xX128xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX131xX3xX1exX3ccxX6xX3xXexXdxX16xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX5ffxX3xX1xX44xX28xX16xX3xXexX328xXexX3xX40xXdxXb3xX4xX3xX10cxX34xX3xX14xX214xX16xX17xX3xX4xX96xX16xX1xX3xXc6xX15xX6xX16xXf3xX3xX5cxX104xX55xX3xX7axX108xX16xX17xX3xX1exX3ccxX235xX16xX17xX3xX36xX87exX16xX17xX3xX4xX392xX3xX4xX1xXdxX20xX15xX3xX7axX28xXdxX3xX165xX132xX24xX24xX24xX3xX10cxX3xX4xX266xX16xX17xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX14xX6xX16xX17xX3xXexX1xXdxX32cxXexX3xX36x123ffxX3xX1x9981xX3xXexX14xX490xX3xXexX14xXbcxX16xX3xX1exX96xX44xX3xX664xX1xX88dxX3xX12exX104xX10cxX3xXexX1xX15xX214xX4xX3xXc6xX15xX2dxX16xX3xX1exX96xX44xX3xX43xX44xX28xX16xX17xX3xX6edxX6xX3xX4xXc4xX6xX3xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX273xX4f3xX3xXcxX1xX3cxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXd9xXb6xX44xX3xX4xX1xX100xXf3xX3xXd9xX214xX3xX278xX17xX44xXd6xXdxX3xX17xXdxX6xX44xXf3xX3xX16xX17xX28xX55xX3xX1c6xX132xX2xX24xXf3xX3xXexX14xX96xX3xX5xX235xXdxX3xX4xX104xX15xX3xX1xae8exXdxX3xX4xXc4xX6xX3xXbxX1xX392xX16xX17xX3xX40xXdxXbcxX16xX3xX1exX20xX3xX16xX17xX1xX979xX3xX4xX1xX44xX3xX36xXdxX32cxXexX3xXbxX1xX96xX16xX3xX8e6xX16xX17xX3xX4xXc4xX6xX3xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX3xXexX14xX3ccxX3b0xX4xX3xX1xX28xX16xX1xX3xX1exX214xX16xX17xX3xX16xXbcxX15xX3xXexX14xXbcxX16xX3xX4xXc4xX6xX3xXbxX1xX100xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xXf3xX3xX278xX17xX3ccxX235xXdxX3xX664xX1xXb6xXexX3xX16xX17xX3cxX16xX3xXd9xX214xX3xX278xX17xX44xXd6xXdxX3xX17xXdxX6xX44xX3xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX3xX12exXbcxX3xX43xX96xXdxX3xXd9xX3c7xX16xX1xX3xX16xXbcxX15xX3xX14xb1d5xX64xX3x12550xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX3xX4xX392xX3xX1exX2dxX55xX3xX1exXc4xX3xX4xX87exX16xX3xX4xX8e6xX3xXbxX1xXb6xXbxX3xX5xd2fexX3xX40xX28xX3xX4xX1xX8e6xX16xX17xX3xX4xX8e6xX3xX5xX979xX4xX1xX3xX7x1302dxX3xX8exX1x9054xX16xX17xX3xX1exX979xX16xX1xX3xX4xX1xXc4xX3xXc6xX15xX55xX20xX16xX3xX4xXc4xX6xX3xX10cxX3c7xX16xX1xX3xX1exX1bxXdxX3xX40xX3b0xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXc6xX15xX2dxX16xX3xX1exX96xX44xX3xX43xX44xX28xX16xX17xX3xX6edxX6xX3xX40xX28xX3xXcxX14xX3ccxX235xX16xX17xX3xX6edxX6xX132xX3xX43xX28xX16xX1xX3xX1exX214xX16xX17xX3xXexX14xXbcxX16xX3xX4xXc4xX6xX3xXbxX1xX100xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX5ffxX3xX5cxX104xX10cxX3xXbxX1xXd6xX10cxX3xX16xX17xX1xXdxXbcxX10cxX3xXexX14xX2d7xX16xX17xX3xX4xX1xXc4xX3xXc6xX15xX55xX20xX16xX3xX4xXc4xX6xX3xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX3xX1exX1bxXdxX3xX40xX3b0xXdxX3xXc6xX15xX2dxX16xX3xX1exX96xX44xX3xX43xX44xX28xX16xX17xX3xX6edxX6xXf3xX3xX40xXdxX3xXbxX1xXd6xX10cxX3xXcxX1xXa2bxX6xX3xXexX1xX15xX49dxX16xX3xX40xX20xX3xX16xX1xd4d4xX16xX17xX3xX16xX17xX15xX55xXbcxX16xX3xXexX498xX4xX3xX4xX3cdxX3xX36xX96xX16xX3xX4xX1xX574xX3xX1exXd6xX44xX3xX17xXdxX96xXdxX3xXc6xX15xX55xX32cxXexX3xX40xX328xX16xX3xX1exX20xX3xXexX14xXbcxX16xX3xX36xXdxX38xX16xX3xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX5exXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX8exXaeexX3xXexX1xXb6xX16xX17xX3xX2xX24xX132xX165xX24xX2xX2xXf3xX3xX1exXdxX3xX16xX17xX3ccxX490xX4xX3xX5xXd6xXdxX3xX16xX1xX49dxX16xX3xXexX1xX8e6xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX4xXc4xX6xX3xX12exX5ffxX16xX1xX3xX1exXd6xX44xX3xX4xX328xXbxX3xX4xX6xX44xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX3ccxX3b0xX4x1147exX3xX40xXdxX3xXbxX1xXd6xX10cxX3xX5xX15xX49dxXexX3xXbxX1xXb6xXbxX3xXc6xX15xX1bxX4xX3xXexX32cxX3xX40xX28xX3xXcxX15xX55xXbcxX16xX3xX36xX1bxX3xX40xX20xX3xX8e6xX16xX17xX3xX5cxXb02xX3xX4xXc4xX6xX3xX4xXb6xX4xX3xX36xXbcxX16xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX16xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX128xX227x10280xX1f0xX131xX3xX8exXaeexX3xX16xX87exX10cxX3xX165xX24xX24xX165xX3xX17xXdxXbd4xX6xX3xX10exX6edx88fdxX10exX278xX3xX40xX28xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xXf3xX3xX5xX28xX10cxX3xX4xX1xX44xX3xXexX3c7xX16xX1xX3xX1xX3c7xX16xX1xX3xX36xXdxX38xX16xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1xXbcxX10cxX3xX4xX87exX16xX17xX3xXexX1xXb06xX16xX17xX3xX40xX28xX3xXbxX1xX8e6xX4xX3xXexXd6xXbxXf3xX3xX8exX1xX3cxX16xX17xX3xX4xX392xX3xX5xX490xXdxX3xX4xX1xX44xX3xX40xXdxXb3xX4xX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX14xXdxX38xX16xX3xX10cxX1bxXdxX3xXc6xX15xX6xX16xX3xX1xXb3xX3xX17xXdxXbd4xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX3ccxX3b0xX4xXaxX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xb0b3xX16xX17xX3xX12exXbcxX3xX43xX96xXdxX3xXd9xX3c7xX16xX1xX3xX16xX1xX328xX16xX3xX10cxXd6xX16xX1xX3xX1xX28xX16xX1xX3xX1exX214xX16xX17xX3xX16xXbcxX15xX3xXexX14xXbcxX16xX3xX4xXc4xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX5xX28xX3xX40xX3cxX3xX17xXdxXb6xX3xXexX14xX979xXf3xX3xX8exX1xX3cxX16xX17xX3xXexX1xX38xX3xX5xX28xX10cxX3xXexX1xX6xX55xX3xX1exf0d6xXdxX3xXexX1xX108xX4xX3xXexX32cxX3xX5xX28xX3xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX3xX4xX392xX3xX4xX1xXc4xX3xXc6xX15xX55xX20xX16xX3xX8exX1xX3cxX16xX17xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX4xX5ffxXdxX3xX1exX1bxXdxX3xX40xX3b0xXdxX3xXc6xX15xX2dxX16xX3xX1exX96xX44xX3xX43xX44xX28xX16xX17xX3xX6edxX6xX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xX278xX17xX3ccxX235xXdxX3xX664xX1xXb6xXexX3xX16xX17xX3cxX16xX3xXd9xX214xX3xX278xX17xX44xXd6xXdxX3xX17xXdxX6xX44xX3xX8exX1xXb06xX16xX17xX3xX1exX979xX16xX1xX64xX3xXaxX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX3xX8exXdxXbcxX16xX3xXc6xX15xX55xX32cxXexX3xXbxX1xX96xX16xX3xX1exX1bxXdxX3xX1xX28xX16xX1xX3xX1exX214xX16xX17xX3xXbxX1xXdxX3xXbxX1xXb6xXbxX3xX16xX28xX55xX3xX4xXc4xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xXf3xX3xX55xXbcxX15xX3xX4xX2dxX15xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXexX3cxX16xX3xXexX14xX2d7xX16xX17xX3xX4xX1xXc4xX3xXc6xX15xX55xX20xX16xX3xX4xXc4xX6xX3xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxXf3xX3xX8exX1xX3cxX16xX17xX3xX1exX38xX3xXexXb6xXdxX3xX7axXdxb68cxX16xX3xX16xX1xXbd4xX16xX17xX3xX1xX28xX16xX1xX3xX1exX214xX16xX17xX3xX7xX6xXdxX3xXexX14xXb6xXdxX3xXexX3ccxX3cdxX16xX17xX3xXexX108xXf3xX3xX1exX392xX16xX17xX3xX17xX392xXbxX3xXexX1xXdxX32cxXexX3xXexX1xX108xX4xX3xX40xX28xX44xX3xX40xXdxXb3xX4xX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX14xXdxX38xX16xX3xXc6xX15xX6xX16xX3xX1xXb3xX3xX1xXbd4xX15xX3xX16xX17xX1xX979xX3xX40xX28xX3xX1xX490xXbxX3xXexXb6xX4xX3xX17xXdxXbd4xX6xX3xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX3xX40xX28xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX4xX53cxX16xX17xX3xX16xX1xX3ccxX3xX7axX15xX55xX3xXexX14xX3c7xX3xX1xX6a9xX6xX3xX36xX3c7xX16xX1xX3xX40xX28xX3xXde9xX16xX3xX1exX979xX16xX1xX3xXexX14xXbcxX16xX3xXd9xXdxX38xX16xX3xX3bxX3cxX16xX17xXaxX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX14xXdxX17xX1xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xX0xX7xXexX14xX44xX16xX17xX12xXcxXcxb63dxX273xX278xX0xX4cxX7xXexX14xX44xX16xX17xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX7axX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xX4cxXexX36xX44xX7axX55xX12xX0xX4cxXexX6xX36xX5xX10xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6edxX44xX15xX14xX4xX10xXaxX12xX0xX7xXexX14xX44xX16xX17xX12xXcxX1xX10xX44xX3xX43xX44xX28xX16xX17xX3xcd51xX55xX4cxXexX1xX6xX16xX1xX16xXdxX10xX16xX132xX4xX44xX10cxX132xX40xX16xX0xX4cxX7xXexX14xX44xX16xX17xX12xX0xX4cxXbxX12
sydong