Trung Quốc điều 400 tàu tuần tra ở biển Đông và Hoa Đông
Trung Quốc triển khai khoảng 400 tàu tuần tra để bảo vệ các tuyên bố chủ quyền phi pháp tại Biển Đông và biển Hoa Đông, theo tạp chí quân sự Asia Military Review (Thái Lan).
20bfx4ea6x7834x7268x9247x38ebx932cx70cdx89c6xX7x6fccx4d0fx4318x23e2x4b00x5508xX5x3394xXax4e39xXcx692cx7f67x62cfx7c60xX3x533axX15xa510xX4xX3xa31exXdx6fdcxX15xX3x259bx4dfcxX24xX3xXex2c4exX15xX3xXexX15x977bxX16xX3xXexX14xX6xX3x761dxX3xa408xXdx625dxX16xX3x636fx467exX16xX17xX3x3980xX28xX3x28acx3da2xX6xX3xX3bxX3cxX16xX17xX0x7ee8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex49e3xX5xX10xX9xXaxXexX10x99fcxXex39a8xX6xX5xXdxX17xX16x23b3xX3x337cxX15xX7xXexXdx8540xX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX10xX6x8051xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXexX14xXdxX38xX16xX3x3e54xX1xX6xXdxX3xX8exX1xX44xa435xX16xX17xX3xX23xX24xX24xX3xXexX28xX15xX3xXexX15xX2dxX16xX3xXexX14xX6xX3xX1exX38xX3xX36xX96xX44xX3xX40x4f69xX3xX4x86e4xX4xX3xXexX15xX55x3021xX16xX3xX36xX1bxX3xX4xX1x6e50xX3x22fcxX15xX55xX20xX16xX3xXbxX1xXdxX3xXbxX1xXb6xXbxX3xXex931exXdxX3x99e5xXdxX38xX16xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX40xX28xX3xX36xXdxX38xX16xX3xX43xX44xX6xX3xX3bxX3cxX16xX17x979dxX3xXexX1xX10xX44xX3xXexXd6xXbxX3xX4xX1x78cexX3xXc6xX15x8b04xX16xX3xX7x3f23xX3xX0xX10x363axX12x345dxX7xXdxX6xX3x30a5xXdxX5xXdxXexX6xX14xX55xX3x593cxX10xX40xXdxX10x2d0bxX0xX4cxX10xX10cxX12xX3x45e2xXcxX1xXb6xXdxX3x941bxX6xX16x610bxa6acxX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX36xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7axX7axXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX121xXdxX7axXexX1xX9xXax9307xX24xX24xXaxX3xX36xX44xX14xX7axX10xX14xX9xXaxX24xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX14xXaxX12xX0xXexX36xX44xX7axX55xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX7axX12xX0xXdxX10cxX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX132xX36xX6xX44xX1xX6xXexXdxX16xX1xX132xX40xX16xX4cxX16xX10xX121xX7xX4cxX2xX23xX23x253dxX4cxX2xX24x471exX7axX1baxX2xX1b6xX1b6xX1b6xX24xX24xXexX1baxX1b6x277axX1b6xX1baxX5xX24xX132xX66xXbxX17xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX7axX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX7axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx525bxX6xXbxXexXdxX44xX16xXaxX12xXcxX28xX15xX3xXexX15xX2dxX16xX3xX7axX15xX55xXbcxX16xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1x6048xX3xXexX1bxX16xX17xX3xX17xXdxX28xX16xX3xX8exX1xX44xX6xX16xX3xX43x2140xX5exX1c6x4891xX2xX3xXexX14xX44xX16xX17xX3xXexX1x25d2xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX17xXdxX28xX16xX3xX8exX1xX44xX6xX16xX3xX16xX28xX55xX3xX1xX44xXd6xXexX3xX1exX214xX16xX17xX3xXbxX1xXdxX3xXbxX1xXb6xXbxX3xXexX14xX44xX16xX17xX3xX40x8da5xX16xX17xX3xX36xXdxX38xX16xX3xX4xXc4xX6xX3x6814xXdxXb3xXexX3x76cbxX6xX10cxX3xX5exX3x93c6xX16xX1xX64xX3xX11cxX10xX15xXexX10xX14xX7xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX7axX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xX4cxXexX36xX44xX7axX55xX12xX0xX4cxXexX6xX36xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xXcxX14x92d1xX16xX17xX3xXexX96xXdxX3xX4xXc4xX6xX3xX23xX24xX24xX3xXexX28xX15xX3xXexX15xX2dxX16xX3xXexX14xX6xX3xXexX14xXbcxX16xX3xX36xXdxX38xX16xX3xX4xXc4xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX16x6685xX10cxX3xXexX14xX44xX16xX17xX3xX8exX1xX44xX96xX16xX17xX3xXex3390xX3xX2xX132xX2x3b02xX24xX3xXex269exX16xX3xX1ex3280xX16xX3xX1b6xX132xX23xX24xX24xX3xXexX328xX16xXf3xX3xXexX1xX10xX44xX3xXexXd6xXbxX3xX4xX1xX100xX3xXcxX1xXb6xXdxX3xX12exX6xX16xX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1xXdxXb3xX16xX3xX4x27f4xX3xX10cxX214xXexX3xX1xXd6xX10cxX3xX1exX214xXdxX3xXexX28xX15xX3xXexX15xX2dxX16xX3xX7axX15xX55xXbcxX16xX3xX5x8a50xX16xX3xX16xX1xX328xXexX3xX4xX1xX104xX15xX3xa137xX3xX5exX3xXcxX1xXb6xXdxX3xXd9x2fe4xX16xX1xX3xX227x6f56x4a7cxX16xX17xXf3xX3xXexX14xX6xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX0xX10xX10cxX12x9f57xX6xX16xXexX3xX1f0xX1xXdxX16xX6xX3xXcxXdxX10cxX10xX7xX0xX4cxX10xX10cxX12xX3xXexX14xX100xX4xX1xX3xX7ax9ae9xX16xX3xX36xX96xX16xX3xXexXdxX16xX3xX4xXc4xX6xX3xX0xX10xX10cxX12xX10exX7xXdxX6xX3xX113xXdxX5xXdxXexX6xX14xX55xX3xX11cxX10xX40xXdxX10xX121xX0xX4cxX10xX10cxX12xX3xX4xX1xX44xX3xX36xXdxX32cxXexX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xX1f0xXb6xX4xX3xX4xX3cdxX3xXc6xX15xX6xX16xX3xX1xX28xX16xX1xX3xXbxX1xXb6xXbxX3xX1xX28xX16xX17xX3xX1xX96xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX3ccx73f4xX4xX3xX4xX1xX44xX3xX7x601exXbxX3xX16xX1x4b2fxX16xX3xXexX1xXbcxX10cxX3xX1b6xX1baxX3xXexX28xX15xXf3xX3xX0xX10xX10cxX12xX10exX7xXdxX6xX3xX113xXdxX5xXdxXexX6xX14xX55xX3xX11cxX10xX40xXdxX10xX121xX0xX4cxX10xX10cxX12xX3xX4xX1xX44xX3xX1xX6xX55xXf3xX3xX16xX1xX3ccxX16xX17xX3xX8exX1xX3cxX16xX17xX3xX4xX392xX3xX36xXdxX32cxXexX3xXexX1xX235xXdxX3xX1exXdxX38xX10cxX3xX4xa146xX3xXexX1xX38xX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xXcxXd6xXbxX3xX4xX1xX100xX3xXcxX1xXb6xXdxX3xX12exX6xX16xX3xX4x59b1xX16xX17xX3xX36xX3c7xX16xX1xX3xX5xX15xX49dxX16xX3xX14xX30exX16xX17xX3xX5xX108xX4xX3xX5xX3ccxX490xX16xX17xX3xXexX15xX2dxX16xX3xX7axX15xX55xXbcxX16xX3xX278xX1xX49dxXexX3xXd9xX96xX16xX3xX1xXdxXb3xX16xX3xX4xX1x503axX3xX4xX392xX3xX324xX24xX3xXexX28xX15xX3xXexX15xX2dxX16xX3xX7axX15xX55xXbcxX16xXf3xX3xX16xX1xX3ccxX16xX17xX3xX4xX1xX328xXexX3xX5xX3ccxX490xX16xX17xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX28xX15xX3xX16xX28xX55xX3xX40xX3ccxX490xXexX3xXexX14xX214xXdxX3xXexX28xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1ex4cb4xX3xX1exX392xX16xX17xX3xX2xX22axX3xXexX28xX15xX3xX1xX214xX3xXexX1bxX16xX17xX3xXcxX55xXbxX10xX3xX24xX324xX1baxX3xX4xX1xX44xX3xX5xX108xX4xX3xX5xX3ccxX490xX16xX17xX3xX1xX96xXdxX3xXc6xX15xX104xX16xX3xXexX1xX15xX214xX4xX3xX19xX15xX104xX16xX3xX1exX214xXdxX3xa403xXdxX96xXdxX3xXbxX1xX392xX16xX17xX3xX278xX1xX104xX16xX3xX7axX104xX16xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX128x8301xX12exX10exX131xX3xX40xX28xX3xX5xX44xXd6xXdxX3xXexX28xX15xX3xX16xX28xX55xX3xX1exX3ccxX490xX4xX3xX4xX1xX44xX3xX5xX28xX3xXexX1xXdxX32cxXexX3xX8exX32cxX3xX1exX38xX3xX1exX1bxXdxX3xX1exX2dxX15xX3xX40xX3b0xXdxX3xX12exX108xX4xX3xX5xX3ccxX490xX16xX17xX3xX664xX1x47a2xX16xX17xX3xX40xXb3xX3xXexX14xXbcxX16xX3xX36xXdxX38xX16xX3xX278xX1xX49dxXexX3xXd9xX96xX16xX3xXexX14xX44xX16xX17xX3xXexX14xX3ccxX235xX16xX17xX3xX1xX490xXbxX3xX4xX392xX3xX5cxX15xX16xX17xX3xX1exX214xXexX3xXexXd6xXdxX3xXc6xX15xX2dxX16xX3xX1exX96xX44xX3x34ebxX10xX16xX8exX6xX8exX15xX4cxX3bxXdxX32cxX15xX3xX278xX17xX3ccxX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xX0xXexX6xX36xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX24xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7axX7axXdxX16xX17xX9xXaxX324xXaxX3xX121xXdxX7axXexX1xX9xXaxX1c6xX1bax4855xXaxX3xX36xX44xX14xX7axX10xX14xX4xX44xX5xX44xX14xX9xXax2e65xX10xX4xX6bxX165xX6bxX10xXaxX3xX36xX44xX14xX7axX10xX14xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX36xX44xX14xX7axX10xX14xX5exX4xX44xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX64xX3xX7xX10xXbxX6xX14xX6xXexX10xXaxX3xX36xX44xX14xX7axX10xX14xX4xX44xX5xX44xX14xX7axX6xX14xX8exX9xXaxX76fxX23xX324xX1baxX6xX10xX2xXaxX3xX36xX44xX14xX7axX10xX14xX4xX44xX5xX44xX14xX5xXdxX17xX1xXexX9xXaxX76fxX23x84e5xX1c6xX165xX7axX1c6xXaxX12xX0xXexX36xX44xX7axX55xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX7axX3xX40xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX10cxXdxX7axX7axX5xX10xXaxX3xX36xX17xX4xX44xX5xX44xX14xX9xXaxX76fxX4xX6bxX10xX1baxX6bxX1c6xXaxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xX0xX7xXexX14xX44xX16xX17xX12x6379xXdxXbcxX16xX3xXc6xX15xX55xX32cxXexX3xXbxX1xX96xX16xX3xX1exX1bxXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX5cxX104xX55xX3xX7axX108xX16xX17xX3xX1exX3ccxX235xX16xX17xX3xX36xa20exX16xX17xX3xXexX14xXbcxX16xX3xX1exX96xX44xX3xX664xX1x5bd9xX3xX12exX104xX10cxX3xX0xX4cxX7xXexX14xX44xX16xX17xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xX278xX17xX28xX55xX3xX7e2xX132xX2xX24xXf3xX3xX10cxXd6xX16xX17xX3xX0xX10xX10cxX12xXcxXdxX16xX3xXex829cxX4xX3xX43xX96xXdxX3xX278xX6xX10cxX0xX4cxX10xX10cxX12xX3xX128xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX131xX3xX1exX3ccxX6xX3xXexXdxX16xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX5ffxX3xX1xX44xX28xX16xX3xXexX328xXexX3xX40xXdxXb3xX4xX3xX10cxX34xX3xX14xX214xX16xX17xX3xX4xX96xX16xX1xX3xXc6xX15xX6xX16xXf3xX3xX5cxX104xX55xX3xX7axX108xX16xX17xX3xX1exX3ccxX235xX16xX17xX3xX36xX87exX16xX17xX3xX4xX392xX3xX4xX1xXdxX20xX15xX3xX7axX28xXdxX3xX165xX132xX24xX24xX24xX3xX10cxX3xX4xX266xX16xX17xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX14xX6xX16xX17xX3xXexX1xXdxX32cxXexX3xX36x8a37xX3xX1x8244xX3xXexX14xX490xX3xXexX14xXbcxX16xX3xX1exX96xX44xX3xX664xX1xX88dxX3xX12exX104xX10cxX3xXexX1xX15xX214xX4xX3xXc6xX15xX2dxX16xX3xX1exX96xX44xX3xX43xX44xX28xX16xX17xX3xX6edxX6xX3xX4xXc4xX6xX3xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX273xX4f3xX3xXcxX1xX3cxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXd9xXb6xX44xX3xX4xX1xX100xXf3xX3xXd9xX214xX3xX278xX17xX44xXd6xXdxX3xX17xXdxX6xX44xXf3xX3xX16xX17xX28xX55xX3xX1c6xX132xX2xX24xXf3xX3xXexX14xX96xX3xX5xX235xXdxX3xX4xX104xX15xX3xX1x76a4xXdxX3xX4xXc4xX6xX3xXbxX1xX392xX16xX17xX3xX40xXdxXbcxX16xX3xX1exX20xX3xX16xX17xX1xX979xX3xX4xX1xX44xX3xX36xXdxX32cxXexX3xXbxX1xX96xX16xX3xX8e6xX16xX17xX3xX4xXc4xX6xX3xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX3xXexX14xX3ccxX3b0xX4xX3xX1xX28xX16xX1xX3xX1exX214xX16xX17xX3xX16xXbcxX15xX3xXexX14xXbcxX16xX3xX4xXc4xX6xX3xXbxX1xX100xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xXf3xX3xX278xX17xX3ccxX235xXdxX3xX664xX1xXb6xXexX3xX16xX17xX3cxX16xX3xXd9xX214xX3xX278xX17xX44xXd6xXdxX3xX17xXdxX6xX44xX3xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX3xX12exXbcxX3xX43xX96xXdxX3xXd9xX3c7xX16xX1xX3xX16xXbcxX15xX3xX14x5899xX64xX3x8189xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX3xX4xX392xX3xX1exX2dxX55xX3xX1exXc4xX3xX4xX87exX16xX3xX4xX8e6xX3xXbxX1xXb6xXbxX3xX5x4344xX3xX40xX28xX3xX4xX1xX8e6xX16xX17xX3xX4xX8e6xX3xX5xX979xX4xX1xX3xX7x5dddxX3xX8exX1x7e9fxX16xX17xX3xX1exX979xX16xX1xX3xX4xX1xXc4xX3xXc6xX15xX55xX20xX16xX3xX4xXc4xX6xX3xX10cxX3c7xX16xX1xX3xX1exX1bxXdxX3xX40xX3b0xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXc6xX15xX2dxX16xX3xX1exX96xX44xX3xX43xX44xX28xX16xX17xX3xX6edxX6xX3xX40xX28xX3xXcxX14xX3ccxX235xX16xX17xX3xX6edxX6xX132xX3xX43xX28xX16xX1xX3xX1exX214xX16xX17xX3xXexX14xXbcxX16xX3xX4xXc4xX6xX3xXbxX1xX100xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX5ffxX3xX5cxX104xX10cxX3xXbxX1xXd6xX10cxX3xX16xX17xX1xXdxXbcxX10cxX3xXexX14xX2d7xX16xX17xX3xX4xX1xXc4xX3xXc6xX15xX55xX20xX16xX3xX4xXc4xX6xX3xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX3xX1exX1bxXdxX3xX40xX3b0xXdxX3xXc6xX15xX2dxX16xX3xX1exX96xX44xX3xX43xX44xX28xX16xX17xX3xX6edxX6xXf3xX3xX40xXdxX3xXbxX1xXd6xX10cxX3xXcxX1xXa2bxX6xX3xXexX1xX15xX49dxX16xX3xX40xX20xX3xX16xX1x8435xX16xX17xX3xX16xX17xX15xX55xXbcxX16xX3xXexX498xX4xX3xX4xX3cdxX3xX36xX96xX16xX3xX4xX1xX574xX3xX1exXd6xX44xX3xX17xXdxX96xXdxX3xXc6xX15xX55xX32cxXexX3xX40xX328xX16xX3xX1exX20xX3xXexX14xXbcxX16xX3xX36xXdxX38xX16xX3xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX5exXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX8exXaeexX3xXexX1xXb6xX16xX17xX3xX2xX24xX132xX165xX24xX2xX2xXf3xX3xX1exXdxX3xX16xX17xX3ccxX490xX4xX3xX5xXd6xXdxX3xX16xX1xX49dxX16xX3xXexX1xX8e6xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX4xXc4xX6xX3xX12exX5ffxX16xX1xX3xX1exXd6xX44xX3xX4xX328xXbxX3xX4xX6xX44xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX3ccxX3b0xX4x8f4fxX3xX40xXdxX3xXbxX1xXd6xX10cxX3xX5xX15xX49dxXexX3xXbxX1xXb6xXbxX3xXc6xX15xX1bxX4xX3xXexX32cxX3xX40xX28xX3xXcxX15xX55xXbcxX16xX3xX36xX1bxX3xX40xX20xX3xX8e6xX16xX17xX3xX5cxXb02xX3xX4xXc4xX6xX3xX4xXb6xX4xX3xX36xXbcxX16xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX16xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX128xX227x6e79xX1f0xX131xX3xX8exXaeexX3xX16xX87exX10cxX3xX165xX24xX24xX165xX3xX17xXdxXbd4xX6xX3xX10exX6edx81d1xX10exX278xX3xX40xX28xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xXf3xX3xX5xX28xX10cxX3xX4xX1xX44xX3xXexX3c7xX16xX1xX3xX1xX3c7xX16xX1xX3xX36xXdxX38xX16xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1xXbcxX10cxX3xX4xX87exX16xX17xX3xXexX1xXb06xX16xX17xX3xX40xX28xX3xXbxX1xX8e6xX4xX3xXexXd6xXbxXf3xX3xX8exX1xX3cxX16xX17xX3xX4xX392xX3xX5xX490xXdxX3xX4xX1xX44xX3xX40xXdxXb3xX4xX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX14xXdxX38xX16xX3xX10cxX1bxXdxX3xXc6xX15xX6xX16xX3xX1xXb3xX3xX17xXdxXbd4xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX3ccxX3b0xX4xXaxX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12x37d4xX16xX17xX3xX12exXbcxX3xX43xX96xXdxX3xXd9xX3c7xX16xX1xX3xX16xX1xX328xX16xX3xX10cxXd6xX16xX1xX3xX1xX28xX16xX1xX3xX1exX214xX16xX17xX3xX16xXbcxX15xX3xXexX14xXbcxX16xX3xX4xXc4xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX5xX28xX3xX40xX3cxX3xX17xXdxXb6xX3xXexX14xX979xXf3xX3xX8exX1xX3cxX16xX17xX3xXexX1xX38xX3xX5xX28xX10cxX3xXexX1xX6xX55xX3xX1ex8274xXdxX3xXexX1xX108xX4xX3xXexX32cxX3xX5xX28xX3xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX3xX4xX392xX3xX4xX1xXc4xX3xXc6xX15xX55xX20xX16xX3xX8exX1xX3cxX16xX17xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xX4xX5ffxXdxX3xX1exX1bxXdxX3xX40xX3b0xXdxX3xXc6xX15xX2dxX16xX3xX1exX96xX44xX3xX43xX44xX28xX16xX17xX3xX6edxX6xX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX66xX15xX7xXexXdxX6bxX55xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xX278xX17xX3ccxX235xXdxX3xX664xX1xXb6xXexX3xX16xX17xX3cxX16xX3xXd9xX214xX3xX278xX17xX44xXd6xXdxX3xX17xXdxX6xX44xX3xX8exX1xXb06xX16xX17xX3xX1exX979xX16xX1xX64xX3xXaxX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX3xX8exXdxXbcxX16xX3xXc6xX15xX55xX32cxXexX3xXbxX1xX96xX16xX3xX1exX1bxXdxX3xX1xX28xX16xX1xX3xX1exX214xX16xX17xX3xXbxX1xXdxX3xXbxX1xXb6xXbxX3xX16xX28xX55xX3xX4xXc4xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xXf3xX3xX55xXbcxX15xX3xX4xX2dxX15xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXexX3cxX16xX3xXexX14xX2d7xX16xX17xX3xX4xX1xXc4xX3xXc6xX15xX55xX20xX16xX3xX4xXc4xX6xX3xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxXf3xX3xX8exX1xX3cxX16xX17xX3xX1exX38xX3xXexXb6xXdxX3xX7axXdx255cxX16xX3xX16xX1xXbd4xX16xX17xX3xX1xX28xX16xX1xX3xX1exX214xX16xX17xX3xX7xX6xXdxX3xXexX14xXb6xXdxX3xXexX3ccxX3cdxX16xX17xX3xXexX108xXf3xX3xX1exX392xX16xX17xX3xX17xX392xXbxX3xXexX1xXdxX32cxXexX3xXexX1xX108xX4xX3xX40xX28xX44xX3xX40xXdxXb3xX4xX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX14xXdxX38xX16xX3xXc6xX15xX6xX16xX3xX1xXb3xX3xX1xXbd4xX15xX3xX16xX17xX1xX979xX3xX40xX28xX3xX1xX490xXbxX3xXexXb6xX4xX3xX17xXdxXbd4xX6xX3xX273xXdxXb3xXexX3xX278xX6xX10cxX3xX40xX28xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX4xX53cxX16xX17xX3xX16xX1xX3ccxX3xX7axX15xX55xX3xXexX14xX3c7xX3xX1xX6a9xX6xX3xX36xX3c7xX16xX1xX3xX40xX28xX3xXde9xX16xX3xX1exX979xX16xX1xX3xXexX14xXbcxX16xX3xXd9xXdxX38xX16xX3xX3bxX3cxX16xX17xXaxX132xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX17xX16xX64xX3xX14xXdxX17xX1xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX44xX7axX55xXaxX12xX0xX7xXexX14xX44xX16xX17xX12xXcxXcx5e00xX273xX278xX0xX4cxX7xXexX14xX44xX16xX17xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX7axX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xX4cxXexX36xX44xX7axX55xX12xX0xX4cxXexX6xX36xX5xX10xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6edxX44xX15xX14xX4xX10xXaxX12xX0xX7xXexX14xX44xX16xX17xX12xXcxX1xX10xX44xX3xX43xX44xX28xX16xX17xX3x9cd1xX55xX4cxXexX1xX6xX16xX1xX16xXdxX10xX16xX132xX4xX44xX10cxX132xX40xX16xX0xX4cxX7xXexX14xX44xX16xX17xX12xX0xX4cxXbxX12
sydong