Chưa xem xét luật thuế tài sản nhà, ô tô đến hết... 2019
Nghị trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội cho đến hết năm 2019 cũng chưa có nội dung dự án Luật Thuế tài sản, thông tin đánh thuế nhà từ 700 triệu và ô tô từ 1,5 tỉ trở lên mới dừng ở cấp vụ của Bộ Tài chính.
ae3bxf987x11516xb035xfc22x11d71xc7dbx10fe8x12246x1246cx139aaxd0f1xf8f2xdbddxb390xe2a4xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax13b7dx10900xe8a1xXexX0x127d3xXaxX17xX18xX19xXexX0xd157xfc78xX19xc1a6xXexX0xXax10e7dxX9xc700xXdxX18x13604xX2fxbf1dxbc32x103c2xX5x13316xXbxXdxX17xX32xXexX4xXax11c5cxX18xX9x11aeaxX17xXcxX9xX40xde27xXbxX9xXdxc6b4x11220xXbxX9xXbxXaxX49x11a91xX9xXbxde25xX35xX9xX2fxf25cx13ad8xX9xX58xXaxX53x12cfbxX9x1338cxX9xXbxX5fxX9x119f2xX50xX58xX9xXaxX50xXbx105ccxX6bxX6bxX9x127e2xba25xX2ax104a2xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x13c86xX17xX18xX19xX32xXexe682x1208cxXax1229dxX9xXbx10db7xb970xX58xXaxX9xX40x120eexX26xX9xX19xd8b7xX58xX8axX9xXdxX49xX4axXbxX5dxX9xX33xXax114aexX33xX9xXdx139d2xX58xXaxX9xX2cxe883xX18xX9xb3c8xX49xd868xX2cxX9xXaxe48cxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX64xX50xX58xX9xXaxX50xXbxX9xX58xb65exXcxX9xX6fxX70xX2axX72xX9xX2cx13f71xX58xX8axX9xX2cxXaxX3dxX18xX9xX2cx1185bxX9xX58xXb7xX35xX9xX19xX49xX58xX8axX9xX19xX99xX9xXa5xX58xX9xe76exX49xX4axXbxX9xX5xXaxX49xX50xX9xXbxX53xX35xX9xX2fxX57xX58xX5dxX9xXbxXaxX5fxX58xX8axX9xXbxX35xX58xX9xX64xXa5xX58xXaxX9xXbxXaxX49xX50xX9xX58xXaxX53xX9xXbx113a5xX9xfdbfxX70xX70xX9xXbxX8fxX35xXa9xX49xX9xe746xX53xX9xX5fxX9xXbxX5fxX9xXbxX117xX9xX2axX5dxde43xX9xXbx10190xX9xXbxX8fxd4d3xX9xXdxcc8dxX58xX9xXcx12f0fxX35xX9xX19xX117xX58xX8axX9xX137xX9xX2cxda81xX33xX9xX123x12f05xX9xX2cxXaexX18xX9x132f5xXb7xX9xX5xX53xX35xX9xX2cxXaxd5eexX58xXaxX6bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX153xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxd159xX35xXcxX8axX185xXdxX35xX8axXaxXbxX23xX24xX40xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX5xd100xX58xX8axX9xX5xXaxX3dxX9x12407xe89cxX9xX89xX8axX49xX26x12f75xX58xX9xX83x13e42xX58xXaxX9xX7xXaxb3ebxX2cxX9xX1a4xXaxfe57xX58xX8axX9xX64xX8cxX58xXaxX9xXb1xX49xXb3xX2cxX9xXaxXb7xX35xX9xX2cxXaxX3dxX18xX9xX2cxXdaxX9xX2cxXaxXaexX9xXbxX8fxX3dxe57fxX58xX8axX9xX40xX17xXcxX9xX40xX45xXbxX9xX19xX99xX9xXa5xX58xX9xXebxX49xX4axXbxX9xX5xXaxX49xX50xX9xXbxX53xX35xX9xX2fxX57xX58xX9xX185xX9x109cbxX58xXax10cdaxX9xXebx13378xX9x11b84x12ef9xX207xX89xX32xX9xXaxX8fxX17xaed9xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX204xX1cxX1cxX2cxX19xX58xX6bxXbxX49xX24xX35xXbxX8fxX17xX6bxX123xX58xX1cxXbxXaxX49xXcxX23xc06ax10579xX1cxX119xX70xX70xX1cxX6fxX70xX2axb4ccxX1cxff06xX1cxX2axX119xX1cxX58xX8axX49xX26xX17xX58xX185xXaxX18xX58xXaxX185xX33xXaxX49xX2cxX185xX2axX130xX6fxX23dxX70xX70xX2axX6fxX6fxX70xcbe4xX2ax109aaxX6fxX70xX25fxX23dxX23dxX2axX25dxX130xX23bxX23dxX6bx1194bxX33xX8axX32xX9xXbxX18xX8fxX8axX17xXbxX31xX32xX231xX23xXdxX18xX58xX1a4xX32xX9xX8fxX17xXdxX31xX32xX58xX24xX24xX33xX17xX58xX17xX8fxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX185xX212xX18xX58xX2cxX26xX23xX24xX40xX185xX8axX8fxX24xX49xX33xX31xX32xX35xXcxX8axX185xXdxX35xX8axXaxXbxX23xX24xX40xX32xXexX0xX35xXcxX8axX9xX2fxX8fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX204xX1cxX1cxX35xX6bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX58xXaxX6bxX123xX58xX1cxX58xX17xX232xX2fxX1cxX2axX23bxX2axX25fxX1cxX2axX70xX6fxX19xX6fxX2axX130xX70xX23bxX6fxX119xXbxX6fxX25dxX25dxX23dxXdxX70xX6bxX26bxX33xX8axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX204xX23xXdxX24xX2cxX1a4xb5f2xXcxX18xX8fxX8axX35xX58xX185xXdxX17xX212xXbxX204xX18xX49xXbxX24xX308xXcxX18xX8fxX8axX35xX58xX185xX8fxX35xX8axXaxXbxX204xX18xX49xXbxX24xX308xX232xX35xX19xXbxXaxX204xX119xX70xX70xX33xX40xX308xXaxX17xX35xX8axXaxXbxX204xX23dxX25fxX25fxX33xX40xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX49xX18xX9xX40xX17xXcxX9xX40xX17xXbxX9xXdxX49xX18xXbxX9xXbxXaxX49xX17xX9xXbxX18xX35xX9xX2fxX18xX58xX9xX58xXaxX18xX9xX24xX9xXbxX24xX9xX19xX17xX58xX9xXaxX17xXbxX9xX6fxX70xX2axX72xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xX8axXaxXbxX23xX24xX40xX185xX2cxX24xX58xXbxX17xX58xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX58xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX40xXbxX185xX18xXdxX35xX8axX58xX204xX9xX26bxX49xX2fxXbxX35xX212xX26xX308xX32xXexX5xX19cxX58xX8axX9xX5xXaxX3dxX9xX1a4xX1a5xX9xX89xX8axX49xX26xX1abxX58xX9xX83xX1afxX58xXaxX9xX7xXaxX1b5xX2cxX9xX1a4xXaxX1baxX58xX8axX9xX64xX8cxX58xXaxX9xXb1xX49xXb3xX2cxX9xXaxXb7xX35xX9xX2cxXaxX3dxX18xX9xX2cxXdaxX9xX2cxXaxXaexX9xXbxX8fxX3dxX1dbxX58xX8axX9xX40xX17xXcxX9xX40xX45xXbxX9xX19xX99xX9xXa5xX58xX9xXebxX49xX4axXbxX9xX5xXaxX49xX50xX9xXbxX53xX35xX9xX2fxX57xX58xX9xX185xX9xX201xX58xXaxX204xX9xXebxX207xX9xX209xX20axX207xX89xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX153xX24xX19xX26xX32xXexX5xX8fxX57xX9xXdxca2fxX35xX9xX2cxX95xX49xX9xXax116a9xX35xX9xX2cxXaexX18xX9xX33xXaxXdaxX58xX8axX9xX123xX35xX13axX58xX9xX0xX35xXexX5xX49xX19cxX35xX9xX5xX8fx10ff0xX0xX1cxX35xXexX5dxX9xX5xX19cxX58xX8axX9xX5xXaxX3dxX9xX1a4xX1a5xX9xXb1xX49xXb3xX2cxX9xXaxXb7xX35xX9xX89xX8axX49xX26xX1abxX58xX9xX83xX1afxX58xXaxX9xX7xXaxX1b5xX2cxX9xX1a4xXaxX1baxX58xX8axX9xX64xX8cxX58xXaxX9xX5fxX58xX8axX9xX2cxXd0xX58xX8axX9xXcxX13exX35xX9xX2cxXaxX133xX9xX23xX35xX50xXbxX9xX64xX50xX58xX9xX64xb8ebxX9xX40xX49xX149xXbxX9xX58xX53xX26xX9xXbxXaxX5fxX58xX8axX9xcb7bxX49xX18xX9xX2fxX99xX9xb2acxXcxX9xc973xX9xXbxX8fxX13axX58xX9xX2cxXa5xX2cxX9xX33xXaxX3dxX1dbxX58xX8axX9xXbxX35xXa9xX58xX9xXbxXaxX5fxX58xX8axX9xXbxX35xX58xX9xX64xX1afxX35xX9xX2cxXaxX1b5xX58xX8axX9xX123xX53xX9xXcxX1afxX58xX8axX9xX40xf839xX9xXaxXb7xX35xX9xXcxX149xX26xX9xX58xX8axX53xX26xX9xX8axX4f0xX58xX9xX64xX95xX26xX6bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX153xX24xX19xX26xX32xXexX32xX5xX5fxX35xX9xX64x12cbaxX2cxX9xXbxXaxX90xX9xXbxXaxX149xX26xX9xX64xXdaxX9xXcxX13exX35xX9xXdxX53xX9xX33xXaxXa5xXbxX9xX58xX8axX5fxX58xX9xX137xX9xX2cxX149xX33xX9xX123xX14dxX9xX2cxXaexX18xX9xX153xXb7xX9xX5xX53xX35xX9xX2cxXaxX15cxX58xXaxX6bxX9xX5xX8fxX24xX58xX8axX9xX4e9xX49xXa5xX9xXbxX8fxX90xX58xXaxX9xXbxXaxX99xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX2cxXaxX15cxX58xXaxX9xX2fxXa5xX2cxXaxX5dxX9xX58xX8axXaxX35xX13axX58xX9xX2cx12231xX49xX9xX123xX53xX9xX64xX4d8xX9xX40xX49xX149xXbxX9xX2cxXaxX15cxX58xXaxX9xX2fxXa5xX2cxXaxX9xXbxXaxX90xX9xXaxX559xX9xX2cxXdaxX9xXbxXaxf550xX9xX64xX3dxX18xX9xX8fxX18xX9xX2cxXa5xX2cxX9xX33xXaxX3dxX1dbxX58xX8axX9xXa5xX58xX5dxX9xX2cxXa5xX2cxX9xX64xX4d8xX9xX40xX49xX149xXbxX6bxX9xX89xXaxX3dxX58xX8axX9xX123xX149xX58xX9xX64xX4d8xX9xX137xX9xX64xX95xX26xX9xXdxX53xX9xX2cxXa5xX2cxXaxX9xXbxXaxX5c1xX2cxX9xXbxXaxX5fxX58xX8axX9xXbxX35xX58xX5dxX9xX2cxXa5xX2cxXaxX9xXbxX8fxX49xX26xX4d8xX58xX9xXbxXaxX5fxX58xX8axX9xX64xX35xXa9xX33xX9xX8fxX18xX9xX23xX13axX58xX9xX58xX8axX24xX53xX35xX9xX2cxXdaxX9xX8axX90xX9xX64xXdaxX9xX1a4xXaxX5fxX58xX8axX9xX19cxX58xX5dxX9xX2fxXa5xX58xX8axX9xX58xX18xX26xX9xXbxX5fxX35xX9xX2cxXd0xX58xX8axX9xX123xX117xX18xX9xXbxX8fxX18xX24xX9xX64xX19cxX35xX9xX123xX13exX35xX9xXcxXb7xXbxX9xXbxXaxX5c1xX9xXbxX8fxX3dxX137xX58xX8axX9xX153xXb7xX9xX5xX53xX35xX9xX2cxXaxX15cxX58xXaxX9xX123xX4d8xX9xX64xX35xX4d8xX49xX9xX58xX53xX26xX32xX9xX185xX9xX5fxX58xX8axX9xX7xXaxX1b5xX2cxX9xX58xXdaxX35xX6bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX153xX24xX19xX26xX32xXexX5xX19cxX58xX8axX9xX5xXaxX3dxX9xX1a4xX1a5xX9xXb1xX49xXb3xX2cxX9xXaxXb7xX35xX9xX1a4xXaxX1baxX58xX8axX9xX64xX8cxX58xXaxX204xX9xX32xX2cxXaxX3dxX18xX9xX2cxXdaxX9xX23xX149xXbxX9xX2cxX5c1xX9xX64xX4d8xX9xX40xX49xX149xXbxX9xX2cxXaxX15cxX58xXaxX9xXbxXaxX5c1xX2cxX9xX58xX53xX24xX9xX123xX4d8xX9xX123xX35xXa9xX2cxX9xXbxX8fxX90xX58xXaxX9xX19xX99xX9xXa5xX58xX9xXdxX49xX4axXbxX9xXbxXaxX49xX50xX9xXbxX53xX35xX9xX2fxX57xX58xX9xX58xXaxX3dxX9xX123xX4axX26xX9xX64xX50xX58xX9xXb1xX49xXb3xX2cxX9xXaxXb7xX35xX6bxX9xX83xX5fxXcxX9xX4e9xX49xX18xX9x10de6xX2axX25fxX185xX23dxd144xX5dxX9x1024exX26xX9xX23xX18xX58xX9xX5xXaxX3dxX461xX58xX8axX9xX123xX14dxX9xXb1xX49xXb3xX2cxX9xXaxXb7xX35xX9xX64xX527xX9xX2cxXaxX24xX9xX1a5xX9xX1a4xX35xX50xX58xX9xX123xX4d8xX9xX58xXb7xX35xX9xX19xX49xX58xX8axX9xX2cxXaxX3dxX1dbxX58xX8axX9xXbxX8fxX90xX58xXaxX9xX40xX95xX26xX9xX19xX99xX58xX8axX9xXdxX49xX4axXbxX5dxX9xX33xXaxXa5xX33xX9xXdxXa9xX58xXaxX9xX58xXc7xXcxX9xX6fxX70xX2axX23bxX9xX123xX53xX9xX58xXc7xXcxX9xX6fxX70xX2axX72xX5dxX9xXbxXaxX90xX9xX1a4xXaxX5fxX58xX8axX9xX2cxXdaxX9xX19xX99xX9xXa5xX58xX9xXdxX49xX4axXbxX9xX58xX53xX24xX9xX58xXaxX3dxX9xX123xX4axX26xX9xX64xX3dxdb46xX2cxX9xX4xXaxX15cxX58xXaxX9xX33xXaxXaexX9xX123xX53xX9xX2cxXa5xX2cxX9xX2cxX1dbxX9xX4e9xX49xX18xX58xX9xXaxbe72xX49xX9xX4e9xX49xX18xX58xX9xX64xX4d8xX9xX40xX49xX149xXbxX32xX6bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX153xX24xX19xX26xX32xXex12e54xXb7xXbxX9xX19xX99xX9xXa5xX58xX9xXdxX49xX4axXbxX9xX2cxXaxX133xX9xX64xX3dxX807xX2cxX9xX64xb084xXbxX9xXbxX8fxX13axX58xX9xX23xX53xX58xX9xX58xX8axXaxX8cxX9xX2fxX99xX9xX2cxXaexX18xX9xXb1xX49xXb3xX2cxX9xXaxXb7xX35xX9xX2fxX18xX49xX9xX1a4xXaxX35xX9xX64xX3dxX807xX2cxX9xX4xXaxX15cxX58xXaxX9xX33xXaxXaexX9xXaxX24xX863xX2cxX9xXbxX19cxX9xX2cxXaxX5c1xX2cxX5dxX9xX64xX1dbxX58xX9xX123xX8cxX9xX2cxXdaxX9xXbxXax13bcaxXcxX9xX4e9xX49xX26xX4d8xX58xX9xXbxX8fxX90xX58xXaxX5dxX9xX64xX527xX9xXbxX8fxX57xX35xX9xX4e9xX49xX18xX9xX58xXaxX35xX4d8xX49xX9xX2cxX5fxX58xX8axX9xX64xX24xX1afxX58xX9xXbxX8fxX24xX58xX8axX9xX4e9xX49xXa5xX9xXbxX8fxX90xX58xXaxX9xX2fxX24xX1afxX58xX9xXbxXaxX57xX24xX9xX58xXaxX3dxX9xXbxX19cxX58xX8axX9xX1a4xX50xXbxX9xX4e9xX49xXa5xX9xXbxX8fxX90xX58xXaxX9xXbxXaxX99xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX33xXaxXa5xX33xX9xXdxX49xX4axXbxX9xX2cxXdaxX9xXdxX35xX13axX58xX9xX4e9xX49xX18xX58xX5dxX9xX64xXa5xX58xXaxX9xX8axX35xXa5xX9xXbxXa5xX2cxX9xX64xXb7xX58xX8axX9xX2cxXaexX18xX9xX2cxXaxX15cxX58xXaxX9xX2fxXa5xX2cxXaxX5dxX9xXdxX149xX26xX9xX1a5xX9xX1a4xX35xX50xX58xX9xX64xXb3xX35xX9xXbxX3dxX807xX58xX8axX9xX2cxXaxX8cxX49xX9xX2fxX99xX9xXbxXa5xX2cxX9xX64xXb7xX58xX8axX9xX2cxXaexX18xX9xX2cxXaxX15cxX58xXaxX9xX2fxXa5xX2cxXaxX5dxX9xX23xb862xXbxX9xX23xX49xXb7xX2cxX9xX33xXaxX57xX35xX9xX64xX3dxX807xX2cxX9xXb1xX49xXb3xX2cxX9xXaxXb7xX35xX9xX64xX3dxX18xX9xX123xX53xX24xX9xX2cxXaxX3dxX1dbxX58xX8axX9xXbxX8fxX90xX58xXaxX9xX40xX95xX26xX9xX19xX99xX58xX8axX9xXdxX49xX4axXbxX5dxX9xX33xXaxXa5xX33xX9xXdxXa9xX58xXaxX9xX2cxXaexX18xX9xXb1xX49xXb3xX2cxX9xXaxXb7xX35xX6bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX153xX24xX19xX26xX32xXexX84axXb7xXbxX9xX19xX99xX9xXa5xX58xX9xXdxX49xX4axXbxX9xX58xX50xX49xX9xX19xX24xX9xX4xXaxX15cxX58xXaxX9xX33xXaxXaexX9xX64xX4d8xX9xX40xX49xX149xXbxX9xXbxXaxX90xX9xX33xXaxX57xX35xX9xX64xX3dxX807xX2cxX9xXbxX4axX33xX9xXbxXaxX5e6xX9xX4xXaxX15cxX58xXaxX9xX33xXaxXaexX9xXbxXaxX57xX24xX9xXdxX49xX4axX58xX5dxX9xX64x11e95xX58xX8axX9xX1a5xX9xXbxXaxX5fxX58xX8axX9xX4e9xX49xX18xX5dxX9xXbxX8fxX3dxX13exX2cxX9xX1a4xXaxX35xX9xX64xX3dxX807xX2cxX9xXcxXb7xXbxX9xXaexX26xX9xX23xX18xX58xX9xX2cxXaexX18xX9xXb1xX49xXb3xX2cxX9xXaxXb7xX35xX9xXbxXaxX8b5xXcxX9xXbxX8fxX18xX9xX123xX53xX9xX40xX35xX58xX9xX1a5xX9xX1a4xX35xX50xX58xX9xX771xX26xX9xX23xX18xX58xX9xX5xXaxX3dxX461xX58xX8axX9xX123xX14dxX9xXb1xX49xXb3xX2cxX9xXaxXb7xX35xX6bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX153xX24xX19xX26xX32xXexX771xX26xX9xX23xX18xX58xX9xX5xXaxX3dxX461xX58xX8axX9xX123xX14dxX9xXb1xX49xXb3xX2cxX9xXaxXb7xX35xX9xXcxX13exX35xX9xX2cxXdaxX9xXbxXaxX8b5xXcxX9xX4e9xX49xX26xX4d8xX58xX9xXbxX8fxX90xX58xXaxX9xXb1xX49xXb3xX2cxX9xXaxXb7xX35xX9xX40xX17xXcxX9xX40xX45xXbxX9xXcxXb7xXbxX9xX19xX99xX9xXa5xX58xX9xXdxX49xX4axXbxX9xX1a4xXaxX35xX9xX58xXdaxX9xX64xX57xXcxX9xX23xX57xX24xX9xX64xX4f0xX26xX9xX64xXaexX9xX2cxXa5xX2cxX9xX64xX35xX4d8xX49xX9xX1a4xX35xXa9xX58xX9xX64xX3dxX807xX2cxX9xX4e9xX49xX26xX9xX64xX8cxX58xXaxX9xXbxX1afxX35xX9xXebxX49xX4axXbxX9xX23xX18xX58xX9xXaxX53xX58xXaxX9xX123xXc7xX58xX9xX23xX57xX58xX9xX4e9xX49xX26xX9xX33xXaxX1afxXcxX9xX33xXaxXa5xX33xX9xXdxX49xX4axXbxX6bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX153xX24xX19xX26xX32xXexX5xX8fxX18xX24xX9xX64xX19cxX35xX9xX123xX13exX35xX9xX33xXaxXdaxX58xX8axX9xX123xX35xX13axX58xX9xX0xX35xXexX5xX49xX19cxX35xX9xX5xX8fxX485xX0xX1cxX35xXexX5dxX9xX7xXaxXdaxX9xX2cxXaxXaexX9xX58xXaxX35xXa9xXcxX9x10018xXc7xX58xX9xX33xXaxb088xX58xX8axX9xX4xXaxX15cxX58xXaxX9xX33xXaxXaexX9xX89xX8axX49xX26xX1abxX58xX9xX2xX49xX26xX9xX83xX3dxX58xX8axX9xX2cxXd0xX58xX8axX9xX1a4xXaxX1baxX58xX8axX9xX64xX8cxX58xXaxX9xX4xXaxX15cxX58xXaxX9xX33xXaxXaexX9xX2cxXaxX3dxX18xX9xX2cxXdaxX9xXdxX8cxX2cxXaxX9xXbxX8fxX90xX58xXaxX9xX40xX17xXcxX9xX40xX45xXbxX9xX19xX99xX9xXa5xX58xX9xXebxX49xX4axXbxX9xX5xXaxX49xX50xX9xXbxX53xX35xX9xX2fxX57xX58xX9xX123xX53xX9xX2cxXd0xX58xX8axX9xX2cxXaxX3dxX18xX9xX2cxXdaxX9xX2cxXaxXaexX9xXbxX8fxX3dxX1dbxX58xX8axX9xX64xX4d8xX9xX58xX8axXaxX8cxX9xXb1xX49xXb3xX2cxX9xXaxXb7xX35xX9xX40xX17xXcxX9xX40xX45xXbxX9xX19xX99xX9xXdxX49xX4axXbxX9xX58xX53xX26xX6bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX153xX24xX19xX26xX32xXexX5xX8fxX3dxX13exX2cxX9xX64xXdaxX5dxX9xXbxX1afxX35xX9xX33xXaxX35xX13axX58xX9xXaxX559xX33xX9xX771xX26xX9xX23xX18xX58xX9xX5xXaxX3dxX461xX58xX8axX9xX123xX14dxX9xXb1xX49xXb3xX2cxX9xXaxXb7xX35xX9xX58xX8axX53xX26xX9xX2axX25fxX185xX23dxX5dxX9xX5fxX58xX8axX9xX89xX8axX49xX26xX1abxX58xX9xX2xX49xX26xX9xX83xX3dxX58xX8axX9xX1a4xXaxX1baxX58xX8axX9xX64xX8cxX58xXaxX9xX4e9xX49xX18xX58xX9xX64xX35xX5e6xXcxX9xX2cxXaxX133xX9xX64xX1afxX24xX9xX2cxXaexX18xX9xX5xXaxXaexX9xXbxX3dxX13exX58xX8axX9xX89xX8axX49xX26xX1abxX58xX9xba5axX49xX95xX58xX9xX7xXaxX1b5xX2cxX9xX123xX53xX9xX4xXaxX15cxX58xXaxX9xX33xXaxXaexX9xXdxX53xX9xX3dxX49xX9xXbxX35xX13axX58xX9xX2fxe1c9xX18xX9xX64xX19cxX35xX5dxX9xX23xX19cxX9xX2fxX49xX58xX8axX9xX2cxXa5xX2cxX9xX19xX99xX9xXa5xX58xX9xXdxX49xX4axXbxX9xX33xXaxX14dxX2cxX9xX123xX14dxX9xX26xX13axX49xX9xX2cxX4f0xX49xX9xX2cxX57xX35xX9xX2cxXa5xX2cxXaxX9xXaxX53xX58xXaxX9xX2cxXaxX15cxX58xXaxX5dxX9xX64xX1dbxX58xX9xX8axX35xX57xX58xX9xXaxXdaxX18xX9xXbxXaxXaexX9xXbxX14dxX2cxX5dxX9xXbxXaxXa5xX24xX9xX8axb37exX9xX123xX3dxX13exX58xX8axX9xXcxX98cxX2cxX5dxX9xXbxX1afxX24xX9xX64xX35xX4d8xX49xX9xX1a4xX35xXa9xX58xX9xXbxXaxX49xX4axX58xX9xXdxX807xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX123xX35xXa9xX2cxX9xX64xX4f0xX49xX9xXbxX3dxX5dxX9xX1a4xX35xX58xXaxX9xX19xX24xX18xX58xXaxX5dxX9xX8axX35xX18xX24xX9xX19xX8cxX2cxXaxX9xX2cxXaexX18xX9xX58xX8axX3dxX461xX35xX9xX19xX95xX58xX6bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xb492xX24xX49xX8fxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxX49xX24xX35xXbxX8fxX17xX6bxX123xX58xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe