Các nhà khoa học tạo ra được mắt sinh học, ngày người mù thấy được ánh sáng không còn xa
Con mắt này có hình dáng lẫn chức năng đều tương tự mắt người thật.
c969xd43fxf238xd52cx11a7bxd899xfea7x142abx12d7bxX7xcc5bx14601xdf59xdb32xdb48x12210xX5xf51bxXaxdbd9x11864x10b46xX4xX3xf634xX1x10d5cxX3xf6e8xX1xe441xX6xX3xX1x10238xX4xX3xXex1086dxX1dxX3xd7e2xX6xX3xd70cx106c2xde10xX4xX3x13afdx11afexXexX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX21xX4x14210xX3xX17xf6e9xX19xed61xX3xX17xX3fxX2cxf7a8xXdxX3xX30x10df8xX3xXexX1x131caxX41xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX14xX17xX1xX3xX7xX14xX17xX3fxX3xX1bxX1x140caxX17xX3fxX3xX4xfb9fxX17xX3xedcbxX6xX0x10607xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1165fxX10xX6x10f22xXaxX12xX13xX1dxX17xX3xX30xX31xXexX3xX17xX19xX41xX3xX4x110b1xX3xX1x144fdxX17xX1xX3xX7exX14xX17xX3fxX3xX5xe69dxX17xX3xX4xX1xefd8xX4xX3xX17xd6c6xX17xX3fxX3xX2bxffa7x138fexX3xXexX2cxfe10xX17xX3fxX3xXex124adxX3xX30xX31xXexX3xX17xX3fxX2cxX46xXdxX3xXexX1x11a24xXex14135xX0xX6cxXbxX12xX0xX7exXdx142eaxX3xXdxX7exX9xXaxX6xX7exX30x12140xX1dxX17xX10xX1bxf89dxX41xX69xXaaxX4xX28xX1xXaxX12xX0xX7exXdxXcbxX3xXdxX7exX9xXaxXd4xX1dxX17xX10xdf76xX1bxXd9xX41xX69xXaaxX4xX28xX1xXaxX12xX0xX7exXdxXcbxX3xXdxX7exX9xXaxX7xX1xX6xX28xX10xXefxX1bxXd9xX41xX69xXaaxX4xX28xX7xXaxX12xX0xX7exXdxXcbxX3xXdxX7exX9xXaxXbxX5xX6xX4xX10xX30xX10xX17xXexXefxX1bxXd9xX41xX69xXcbx1214fxX1xXd4xXaxX12xX0xX7exXdxXcbxX3xXdxX7exX9xXaxdb19xX6xX17xX17xX10xX28xXefxX1bxXd9xX41xX69xXaaxX4xX28xX1xXefxX1bxXd9xX41xX69xXcbxX12bxXdxX7exXaxX12xX0xX7exXdxXcbxX3xXdxX7exX9xXaxX7xX5xX1dxXexXefxX2xXefxX1bxXd9xX41xX69xXaaxX4xX28xX1xXefxX1bxXd9xX41xX69xXcbxX12bxXdxX7exXaxX12xX0xXbxX3xXdxX7exX9xXaxX7xX7xXbxXbxX6xX3fxX10xX139xXdxX7exfe70x1445bxXd9xdd0bx141aaxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx141f1xX1dxX7exX41xXaxX12xX0xXdxX30xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXax10e5cxXdxX7exXexX1x136d7xX3xX188xX188xd751xXbxX69xe44axX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX1bdxX3xX18bx12f93xe0a6xXbxX69xX1c4xX3xX7exXdxX7xXbxX5xX6xX41xX1bdxX3xX139xX5xX1dxX4xX1bxX1c4xX3xX30xX6xX28xX3fxXdxX17xXefxX5xX10x10009xXexX1bdxX3xX6xXaaxXexX1dxX1c4xX3xX30xX6xX28xX3fxXdxX17xXefxX28xXdxX3fxX1xXexX1bdxX3xX6xXaaxXexX1dxX1c4xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX6cxX6cxXdxXc3xX139xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX17xX1xXc3xXcbxX17xX6cxX17xX10xX1b8xX7xX6cxdd25xX1d0xX228xX228xX6cxX2xX1d0xX188xX7exX2xX228xX18bxX1d0xX18bxX18bxX18bxXexX18bxX228xX18ax14088xX1cfxX5xX1d0xXc3xXbxX17xX3fxe7a9xX28xX9xX18axX1cfxX1c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX3xX1xX21xX4xX3xXexX25xX1dxX3xX28xX6xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX30xX31xXexX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX21xX4xX3cxX3xX17xX3fxX19xX41xX3xX17xX3fxX2cxX46xXdxX3xX30xX4axX3xXexX1xX4exX41xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX14xX17xX1xX3xX7xX14xX17xX3fxX3xX1bxX1xX61xX17xX3fxX3xX4xX66xX17xX3xX69xX6xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxXcbxX12xX0xX6cxX7exXdxXcbxX12xX0xX6cxX7exXdxXcbxX12xX0xX6cxX7exXdxXcbxX12xX0xX6cxX7exXdxXcbxX12xX0xX6cxX7exXdxXcbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX1dxX7exX41xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX3xX1xX21xX4xX3xX2bx11821xX17xX3xXexeae1xX3x11999xd8b6xX3xXcbxX19xX3xX7bxX1dxX17xX3fxX3x13becxX1dxX17xX3fxX3xX2bx14271xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX28xXdxf81axX17xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX30xd18fxXexX3xX4xX1dxX17xX3xX30xX31xXexX3xXex11eb4xX17xX3fxX3xX1xX2dxXbxX3xX1xX1dxX25xXexX3xX2bxX322xX17xX3fxX3xX3fxd76fxX17xX3xX17xX1xX2cxX3xX3fxXdx1245exX17xX3fxX3xX30xX31xXexX3xXexX1xXc1xXexXc3xX3x13b81xf85bxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX4xff9axX30xX3xX139xXdxX2f8xX17xX3xX17xX1xX25xXdxX3xX5xX25xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX2f8xX3xX139xX19xX1dxX3xX4xX361xX30xX3xfc70xXaaxX6xX17xX3fxX3xXexX28xX1dxX17xX3fxX3xX30xX31xXexX3xX17xX3fxX2cxX46xXdxX3cxX3xXexX28xX1dxX17xX3fxX3xX30xX322xXexX3xX17xX3fxX19xX41xX3xX1bxX1xX61xX17xX3fxX3xX69xX6xX3cxX3xX4xX1dxX17xX3xX30xX31xXexX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX21xX4xX3xX30xX359xXdxX3xX17xX19xX41xX3xX4xX8exX3xXexX1xX319xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX7x13675xX3xX7ex12ad7xX17xX3fxX3xX2bxX319xX3xX1bxX1xX61xXdxX3xXbxX1xX3daxX4xX3xXexX1x10c24xX3xX5xXb3xX4xX3xX4xX1xX1dxX3xX17xX1xee88xX17xX3fxX3xX17xX3fxX2cxX46xXdxX3xX2bxX30fxX3xX1bxX1xX61xX17xX3fxX3xX4xX66xX17xX3xX17xX1xX91xX17xX3xXexX1xX4exX41xX3xX14xX17xX1xX3xX7xX14xX17xX3fxXc3xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX1dxX7exX41xXaxX12xcab8xX2cxX2dxX4xX3xX17xX1xX8exX30xX3xX17xX3fxX1xXdx1494bxX17xX3xX4xXa0xXaaxX3xX3fxX21xXdxX3xX5xX19xX3x103f2xX4xX1dxX17xX3xX30xX31xXexX3xX41xX3xX7xXdxX17xX1x102e3xX3cxX3xXexX1xXdxX2f8xXexX3xX139xX3edxX3xX17xX19xX41xX3xX5xX19xX3xX7xXb3xX3xX1bxX2f8xXexX3xX1xX2dxXbxX3xX3fxXdxX3f9xX6xX3xX4xX61xX17xX3fxX3xX17xX3fxX1x12a51xX3xX1xXdxX48exX17xX3xX2bxX25xXdxX3xXcbxX19xX3xXexX1xXdxX2f8xXexX3xX1bxX2f8xX3xX4xcbf1xX6xX3xXexXb3xX3xX17xX1xXdxX446xX17xXc3xX3x14147xX8exX3xX139xX6xX1dxX3xX3fx13647xX30xX3xX30xX322xXexX3xXcbx130e0xX17xX3fxX3xX30xX25xX4xX3xX17xX1x106f9xX17xX3xXexX25xX1dxX3xX1xX91xX17xX1xX3xX139xX14xX17xX3xX4xX341xXaaxX3xXcbxX19xX3xX30xX322xXexX3xX4xX1xXaaxfbaaxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX361xX30xX3xX139xXdxX2f8xX17xX3xX4xX8exX3xX1bxX1xX361xX3xX17xXa4xX17xX17xX3fxX3xX4xX1xX3daxXbxX3xXcbxX19xX3xX4xX1xXaaxX41xX319xX17xX3xXexXdxX2f8xXbxX3xX30xX322xXexX3xX1xX91xX17xX1xX3xX361xX17xX1xX3xXexX28xXb3xX4xX3xX381xXaaxX6xX17xXc3xX3xX13xX66xX17xX3xX5xX19xX30xX3xXexX1xX2f8xX3xX17xX19xX1dxX3xX2bxX319xX3xX17xX8exX3xX3fxXdxX6xX1dxX3xXexXdxX2f8xXbxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXcbxX359xXdxX3xX139xX322xX3xX17xX30fxX1dxX3xX4xX1dxX17xX3xX17xX3fxX2cxX46xXdxX244xX3xX358xX4exX17xX3xX2bxXa9xX3xX2bxX8ex116e6xX1xXaexXdxX3xXbxX1xXa0xX4xX3xXexX25xXbxX3xX30xX322xXexX3xX4xX1x1027exXex138faxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX1dxX7exX41xXaxX12x11a89xX3xX1xX21xX4xX3xX1xXdxX48exX17xX3xX2bxX25xXdxX3xX381xXaaxX361xX3xXexX1xXb3xX4xX3xX2bxX30fxX3xX2bxX25xXexX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX17xX1xX3f9xX17xX3fxX3xXexX1xX19xX17xX1xX3xXexXb3xXaaxX3xX1bxX1xX61xX17xX3fxX3xXexX2cxca8cxX17xX3fxXc3xX3xXcxX28xX1dxX17xX3fxX3xX17xX1xXdxXa9xXaaxX3xX17xXa4xX30xX3xX381xXaaxX6xX3cxX3xX4xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX3xX1xX21xX4xX3xXcbxX19xX3xX139xX14xX4xX3xX7xX2ffxX3xX2bxX30fxX3xX2bxX2cxX6xX3xX28xX6xX3xX17xX1xXdxXa9xXaaxX3xXbxX1xX2cxXaexX17xX3fxX3xXexX1xXa0xX4xX3xX17xX1x146a1xX30xX3xXexX1xX6xX41xX3xXexX1xX2f8xX3xX30xX322xXexX3xXcbxX19xXdxX3xXexX28xX1dxX17xX3fxX3xX7xX34axX3xX17xX1xX3f9xX17xX3fxX3xXexX1xX19xX17xX1xX3xXbxX1xX341xX17xX3xXexX1xXdxX2f8xXexX3xX41xX2f8xXaaxX3xX4xX4a6xX6xX3xX4xXaexX3xXexX1xX319xX3xX17xX3fxX2cxX46xXdxX3xX139xX633xX17xX3fxX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xXdxX446xX17xX3xX139xX361xX17xX3xX17xX1xX4cdxX17xX3xXexX25xX1dxX3cxX3xXcbxX359xXdxX3xX30xX3daxX4xX3xXexXdxX446xXaaxX3xX1bxX1xX61xXdxX3xXbxX1xX3daxX4xX3xX5xX25xXdxX3xX4xX1xX4exXexX3xX5xX2cxX2dxX17xX3fxX3xX4xXaaxX322xX4xX3xX7xX34axX17xX3fxX3xX4xX4a6xX6xX3xX30xX322xXexX3xX17xX3fxX2cxX46xXdxX3cxX3xX1xX6xX41xX3xXexX1xXc1xX30xX3xX4xX1x136ccxX3xX5xX19xX3xX4xXa0xXaaxX3xX1xX21xX3xXexX1xX1dxX14xXexX3xX1bxX1x11973xXdxX3xX5xX2cx1208exXdxX3xX1xX14xXdxX3xXexX3d7xX3xXexX1xX341xX17xXc3xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX1dxX7exX41xXaxX12xXcxXaaxX41xX3xX17xX1xXdxX446xX17xX3cxX3xX30xX31xXexX3xX5xX19xX3xX30xX322xXexX3xXexX1xX19xX17xX1xX3xXbxX1xX341xX17xX3xX1bxX1xX14xX3xX2bxc9f4xX4xX3xX139xXdxX48exXexX3cxX3xXcbxX19xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX4xX1xX58cxX17xX3fxX3xX3fxXdxX6xX1dxX3xXexXdxX2f8xXbxX3xXcbxX359xXdxX3xX139xX322xX3xX17xX30fxX1dxX3xX1bxX1xXdxX2f8xX17xX3xXcbxXdxX48exX4xX3xXexX1xXdxX2f8xXexX3xX1bxX2f8xX3xX30xX322xXexX3xXbxX1xXdxX446xX17xX3xX139xX361xX17xX3xX17xX1xX4cdxX17xX3xXexX25xX1dxX3cxX3xX28xX4bbxXdxX3xX7xX6xXaaxX3xX2bxX8exX3xX4xX4exX41xX3xX3fxX1x141a2xXbxX3xXcbxX19xX1dxX3xX4xXaexX3xXexX1xX319xX3cxX3xX1bxX1xX61xX17xX3fxX3xX4xX1xd0f5xX3xX2bxXaexX17xX3xXexX1xXaaxX341xX17xX3xX5xX19xX3xX454xX4xX31xX30xX3xXcbxX19xX3xX4xX1xX25xX41xX463xX3xX17xX1xX2cxX3xX4xX14xX4xX3xXexX1xX19xX17xX1xX3xXbxX1xX341xX17xX3xX1bxX1xX14xX4xXc3xX3xX438xX319xX3xXexX1xXdxX2f8xXexX3xX139xX3edxX3xX17xX19xX41xX3xXexX2cxXaexX17xX3fxX3xXexX14xX4xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXcbxX359xXdxX3xX139xX322xX3xX17xX30fxX1dxX3xX4xX1dxX17xX3xX17xX3fxX2cxX46xXdxX3xX5xX19xX3xX30xX322xXexX3xX28xX19xX1dxX3xX4xX361xX17xX3xX5xX359xX17xX3xX4xX341xX17xX3xXbxX1xX361xXdxX3xX17xX3fxX1xXdxX446xX17xX3xX4xXa0xXaaxX3xX7xX4cdxXaaxX3xX1xXaexX17xX3xX17xX3f9xX6xXc3xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX1dxX7exX41xXaxX12xXcxX1xX14xX4xX1xX3xXexX1xXa0xX4xX3xX5xX359xX17xX3xX17xX1xX4exXexX3xX30xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX17xX3fxX1xXdxX446xX17xX3xX4xXa0xXaaxX3xX2bxX30fxX3xXcbxX2cxX2dxXexX3xX381xXaaxX6xX3xX5xX19xX3xX2bxX2cxX6xX3xX4xX61xX17xX3fxX3xX17xX3fxX1xX48exX3xXcbxX19xX1dxX3xX30xX322xXexX3xX1bxX1xX34axXdxX3xX4xX341xXaaxX3xX30xX19xX3xX7xX6xXaaxX3xX17xX19xX41xX3xX7x1374cxX3xX7exX4axX17xX3fxX3xX2bxX319xX3xX4xX4exX41xX3xX3fxX1xX7afxXbxX3xXcbxX19xX1dxX3xX4xXaexX3xXexX1xX319xXc3xX3xX7bxX21xX3xXexX1xXb3xX4xX3xX28xX6xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xXexX1xX3d7xX3xX17xX3fxX1xXdxX48exX30xX3xXexX1xXdxX2f8xXexX3xX139xX3edxX3xXexX28xX446xX17xX3xX30xX322xXexX3xX7xXdxX17xX1xX3xXcbxXc1xXexX3xX7xX34axX17xX3fxX3cxX3xX17xX1xX2cxX17xX3fxX3xX2bxXdxXa9xXaaxX3xX2bxX8exX3xX1bxX1xX61xX17xX3fxX3xX7xX359xX30xX3xXexX1xX91xX3xX30xXaaxX322xX17xX3xX4xdd2fxX17xX3fxX3xX7xX8dcxX3xX7exXdx12c26xX17xX3xX28xX6xXc3xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX1dxX7exX41xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xXexX46xX3x11e24xX6xXdxX5xX41xX3xX2fexX6xXdxX5xX3xX2bxX2cxX6xX3xXexXdxX17xX3xXexX1xX91xX3xX4xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX17xX3fxX1xXdxX446xX17xX3xX4xXa0xXaaxX3xX1xXdxX48exX17xX3xX2bxX30fxX3xX7xecb9xX17xX3xX7xX19xX17xX3fxX3xXexX1xX3d7xX3xX17xX3fxX1xXdxX48exX30xX3xXexX28xX446xX17xX3xX4xX361xX3xX2bxX322xX17xX3fxX3xXcbxXc1xXexX3xX5xX9bxX17xX3xX4xX1dxX17xX3xX17xX3fxX2cxX46xXdxXc3xX3xXcxXaaxX41xX3xX17xX1xXdxX446xX17xX3cxX3xXcbxX9bxX17xX3xX4xX66xX17xX3xX17xX1xXdxXa9xXaaxX3xXcbxXdxX48exX4xX3xXbxX1xX361xXdxX3xX5xX19xX30xX3cxX3xXcbxX19xX3xX4xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX3xX1xX21xX4xX3xX17xX1xX4exX17xX3xX30xX25xX17xX1xX3xX28xX633xX17xX3fxX3xXexX1xXdxX2f8xXexX3xX139xX3edxX3xX5e0xX3xXexX91xX17xX1xX3xXexX28xX25xX17xX3fxX3xX1xXdxX48exX17xX3xXexX25xXdxX3xX4xX1xX7c6xX3xX5xX19xX3xX1bxX1xX5e0xXdxX3xX2bxX341xXaaxX3xX4xX4a6xX6xX3xX17xX1xX3f9xX17xX3fxX3xX2bxXdxXa9xXaaxX3xX1bxX1xX361xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1xX14xX4xX3xX7xX8dcxX3xX69xXaaxX4exXexX3xX1xXdxX48exX17xX3xXexX28xX1dxX17xX3fxX3xXcbxX19xXdxX3xX17xXa4xX30xX3xXexX359xXdxXc3xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX1dxX7exX41xXaxX12xf445xX3xXexX91xX17xX1xX3xXexX28xX25xX17xX3fxX3xX1xXdxX48exX17xX3xX17xX6xX41xX3cxX3xX1bxX1xX361xX3xX17xXa4xX17xX3fxX3xX7exXb3xX17xX3fxX3xX1xX91xX17xX1xX3xX4xX4a6xX6xX3xX4xX1dxX17xX3xX30xX31xXexX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX21xX4xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xXbxX1xX361xXdxX3xX5e0xX3xX30xXa0xX4xX3xXexX34axXexX3xX17xX1xX4exXexXc3xX3xX4b3xX8exX3xX4xX1xX1dxX3xX28xX6xX3xX30xX322xXexX3xX1xX91xX17xX1xX3xX361xX17xX1xX3xX2bxX322xX3xXbxX1xX4cdxX17xX3xX3fxXdxX361xXdxX3xXexX1xX4exXbxX3cxX3xXbxX1xX4axX3xX1xX2dxXbxX3xX4xX1xX1dxX3xXcbxXdxX48exX4xX3xX7exXb3xX17xX3fxX3xX1xX91xX17xX1xX3xX4xX14xX4xX3xX1bx13492xX3xXexXb3xX3xXexX28xX1dxX17xX3fxX3xX139xX361xX17xX3fxX3xX4xX1xX3f9xX3xX4xX14xXdxX3cxX3xX17xX1xX2cxX17xX3fxX3xX4xX14xX4xX3xX1xX91xX17xX1xX3xX361xX17xX1xX3xXbxX1xXa0xX4xX3xXexX25xXbxX3xX1xXaexX17xX3xX7xX8dcxX3xX2bxX66xXdxX3xX1xX6f7xXdxX3xX30xXc1xXexX3xX2bxX322xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX361xX30xX3xX139xXdxX2f8xX17xX3xX4xX6xX1dxX3xX1xXaexX17xXc3xX3xX4b3xX3fxX1xX10xX3xX4xX8exX3xXcbx11399xX3xX17xX1xX2cxX3xX5xX19xX3xX30xX322xXexX3xXcbxX4exX17xX3xX2bxXa9xX3xX1bxX1xX8exX3xX17xX1xX633xX17xX3cxX3xX17xX1xX2cxX17xX3fxX3xX4xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX17xX3fxX1xXdxX446xX17xX3xX4xXa0xXaaxX3xX17xX8exXdxX3xX28xX633xX17xX3fxX3xX1bxX1xXdxX3xX4xX61xX17xX3fxX3xX17xX3fxX1xX48exX3xXexXdxX2f8xX17xX3xX1xX8exX6xX3xX1xXaexX17xX3cxX3xX30xXc1xXexX3xX2bxX322xX3xX4xX361xX30xX3xX139xXdxX2f8xX17xX3xXcbxX19xX3xX2bxX322xX3xXbxX1xX4cdxX17xX3xX3fxXdxX361xXdxX3xX4xX4a6xX6xX3xX1xX91xX17xX1xX3xX361xX17xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX28xX6xX3xX7xX8dcxX3xX4xX8exX3xXexX1xX319xX3xX2bxX14xX17xX1xX3xX139xX25xXdxX3xX4xX361xX3xX30xX31xXexX3xXexX1xXc1xXexX3xX4xX4a6xX6xX3xX4xX1dxX17xX3xX17xX3fxX2cxX46xXdxXc3xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX196xX1dxX7exX41xXaxX12xX2fexX31xXexX3xXexX32exX17xX3fxX3xX1xX2dxXbxX3xX4xX66xX17xX3xX2bxX6xX17xX3fxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX69xX10xX30xX3xX69xX7afxXexX3xX2bxX319xX3xXa0xX17xX3fxX3xX7exX3daxX17xX3fxX3xXcbxX19xX1dxX3xX17xX3fxX19xX17xX1xX3xX4xX61xX17xX3fxX3xX17xX3fxX1xXdxX48exXbxX3xX28xX1dxX139xX1dxXexXc3xX3xX13xX8exX3xXexX1xX319xX3xX139xX25xX17xX3xX4xX1xX1dxX3xX28xX633xX17xX3fxX3xX30xX322xXexX3xX4xX1dxX17xX3xX28xX1dxX139xX1dxXexX3xXcbxX359xXdxX3xXexX28xX6e3xX3xXexXaaxX48exX3xX17xX1xX4cdxX17xX3xXexX25xX1dxX3xX139xX2cxX359xX4xX3xX2bxXdxX3xX5xX1dxX6xX17xX1xX3xX381xXaaxX6xX17xX1xX3cxX3xX17xX1xX91xX17xX3xX17xX3fxX8exX3xX30xX21xXdxX3xXexX1xXa0xX3xX139xX633xX17xX3fxX3xX4xX746xXbxX3xX30xX31xXexX3xX4xX66xX17xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX2cxX46xX17xX3fxX3xX1xXaexX17xX3xX4xX361xX3xX17xX1xX3f9xX17xX3fxX3xX17xX3fxX2cxX46xXdxX3xXexX25xX1dxX3xX28xX6xX3xX17xX8exX3xX381xXaaxX361xX3xXexX1xXc1xXexX3xX1xXaexXdxX578xX28xX2dxX17xX3xXexX8exX4xX3xX3fxX14xX41xX3cxX3xX17xX1xX2cxX17xX3fxX3xX2bxX8exX3xX5xX19xX3xX4xX1xXaaxX41xX48exX17xX3xX4xX4a6xX6xX3xXexX2cxXaexX17xX3fxX3xX5xX6xXdxXc3xX0xX6cxXbxX12xX0xX7exXdxXcbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7exX28xX10xX5xX6xXexX10xX7exXaxX12xX0xX7xXexX28xX1dxX17xX3fxX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX446xX17xX3xX381xXaaxX6xX17xX1bdxX0xX6cxX7xXexX28xX1dxX17xX3fxX12xX0xXaaxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXefxXexX1xXaaxX30xX139xXefxX6xX17xX7exXefxX7xX6xXbxX1dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxec71xX1xX14xXexX3xX1xXdxX48exX17xX3xX454xXcbxX66xX17xX3fxX3xXexX28xX66xX17xX3xX5xX3d7xX6xX463xX3xX4xX14xX4xX1xX3xXcxX28xX14xXdxX3xX438xX4exXexX3xX2xX2xX3xXex102c3xX3xX17xXa4xX30xX3xX14xX17xX1xX3xX7xX14xX17xX3fxXaxX3xX1xX28xX10xX1eexX9xXaxX6cxX1bxX1xX1dxX6xXefxX1xX1dxX4xX6cxXbxX1xX6xXexXefxX1xXdxX10xX17xXefxXcbxX1dxX17xX3fxXefxXexX28xX1dxX17xXefxX5xXaaxX6xXefxX4xX6xX4xX1xXefxXexX28xX6xXdxXefxX7exX6xXexXefxX2xX2xXefxXexX41xXefxX17xX6xX30xXefxX6xX17xX1xXefxX7xX6xX17xX3fxX6cxX2xXd9xX228xX1cfxXd9xX18bxXc3xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX3fxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX6cxX30xX10xX7exXdxX6xX6cxX2xX228xX1d0xX6cxX17xX10xX1b8xX7xX6cxX228xX1d0xX228xX2xX6cxX2xX1d0xX1c1xX7exX228xX2xX1cfxX188xX23cxX228xX228xXexX18bxX1d0xX18axX5xX2xXc3xX12bxXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX3xX1xX21xX4xX3xXexX25xX1dxX3xX28xX6xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX30xX31xXexX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX21xX4xX3cxX3xX17xX3fxX19xX41xX3xX17xX3fxX2cxX46xXdxX3xX30xX4axX3xXexX1xX4exX41xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX14xX17xX1xX3xX7xX14xX17xX3fxX3xX1bxX1xX61xX17xX3fxX3xX4xX66xX17xX3xX69xX6xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX7exXdxXcbxX12xX0xX7xXexX28xX1dxX17xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe19xX1xX14xXexX3xX1xXdxX48exX17xX3xX454xXcbxX66xX17xX3fxX3xXexX28xX66xX17xX3xX5xX3d7xX6xX463xX3xX4xX14xX4xX1xX3xXcxX28xX14xXdxX3xX438xX4exXexX3xX2xX2xX3xXexXe45xX3xX17xXa4xX30xX3xX14xX17xX1xX3xX7xX14xX17xX3fxXaxX3xX1xX28xX10xX1eexX9xXaxX6cxX1bxX1xX1dxX6xXefxX1xX1dxX4xX6cxXbxX1xX6xXexXefxX1xXdxX10xX17xXefxXcbxX1dxX17xX3fxXefxXexX28xX1dxX17xXefxX5xXaaxX6xXefxX4xX6xX4xX1xXefxXexX28xX6xXdxXefxX7exX6xXexXefxX2xX2xXefxXexX41xXefxX17xX6xX30xXefxX6xX17xX1xXefxX7xX6xX17xX3fxX6cxX2xXd9xX228xX1cfxXd9xX18bxXc3xX1xXexX30xXaxX12xXe19xX1xX14xXexX3xX1xXdxX48exX17xX3xX454xXcbxX66xX17xX3fxX3xXexX28xX66xX17xX3xX5xX3d7xX6xX463xX3xX4xX14xX4xX1xX3xXcxX28xX14xXdxX3xX438xX4exXexX3xX2xX2xX3xXexXe45xX3xX17xXa4xX30xX3xX14xX17xX1xX3xX7xX14xX17xX3fxX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexX28xX1dxX17xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7exXaxX12xXcxX28xX1dxX17xX3fxX3xX7exX3f9xX3xX5xXdxX48exXaaxX3xX1xXaexX17xX3xX23cxXc3xX1d0xX1d0xX1d0xX3xXexX1xXdxX446xX17xX3xX1xX19xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xXdxX48exX17xX3cxX3xcf68xX188xX188xX2xXd9xX3xXbxX1xX14xXexX3xX28xX6xX3xX14xX17xX1xX3xX7xX14xX17xX3fxX3xX30xX25xX17xX1xX3xX30xX8dcxX3xXcbxX19xX3xX4xX8exX3xX4xX4exXaaxX3xXexX28xX58cxX4xX3xX1xX91xX17xX1xX3xXcbxX66xX17xX3fxX3xX28xX4c3xX3xX28xX19xX17xX3fxX3xX17xX1xX4exXexXc3xX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxXcbxX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX2xX3xXcbxXc1xXexX3xXexX1xX319xX3xX139xX6e3xX3xf9c3xX17xX3xXexX28xX1dxX17xX3fxX3xXcbxX959xX3xXexX28xX3daxX3xX30xX19xX3xX4xX1dxX17xX3xX17xX3fxX2cxX46xXdxX3xX4xX1xX2cxX6xX3xXexX1xX319xX3xX5xXb58xX3xX3fxXdxX361xXdxXaxX3xX1xX28xX10xX1eexX9xXaxX6cxX1bxX1xX1dxX6xXefxX1xX1dxX4xX6cxX2xX2xXefxXcbxX6xXexXefxXexX1xX10xXefxX139xXdxXefxX6xX17xXefxXexX28xX1dxX17xX3fxXefxXcbxXaaxXefxXexX28xXaaxXefxX30xX6xXefxX4xX1dxX17xXefxX17xX3fxXaaxX1dxXdxXefxX4xX1xXaaxX6xXefxXexX1xX10xXefxX5xX41xXefxX3fxXdxX6xXdxX6cxX2xX18axX18axX1cfxX1d0xX18axXc3xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX3fxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX6cxX30xX10xX7exXdxX6xX6cxX2xX228xX1d0xX6cxX17xX10xX1b8xX7xX6cxX228xX1d0xX2xX1d0xX6cxX2xX1d0xX18axX7exX1c1xX228xX2xX2xX23cxX23cxX2xXexX188xX1c1xX1d0xXd9xX1cfxX5xX1d0xXc3xX12bxXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX3xX1xX21xX4xX3xXexX25xX1dxX3xX28xX6xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX30xX31xXexX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX21xX4xX3cxX3xX17xX3fxX19xX41xX3xX17xX3fxX2cxX46xXdxX3xX30xX4axX3xXexX1xX4exX41xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX14xX17xX1xX3xX7xX14xX17xX3fxX3xX1bxX1xX61xX17xX3fxX3xX4xX66xX17xX3xX69xX6xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX7exXdxXcbxX12xX0xX7xXexX28xX1dxX17xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX2xX3xXcbxXc1xXexX3xXexX1xX319xX3xX139xX6e3xX3xX10e5xX17xX3xXexX28xX1dxX17xX3fxX3xXcbxX959xX3xXexX28xX3daxX3xX30xX19xX3xX4xX1dxX17xX3xX17xX3fxX2cxX46xXdxX3xX4xX1xX2cxX6xX3xXexX1xX319xX3xX5xXb58xX3xX3fxXdxX361xXdxXaxX3xX1xX28xX10xX1eexX9xXaxX6cxX1bxX1xX1dxX6xXefxX1xX1dxX4xX6cxX2xX2xXefxXcbxX6xXexXefxXexX1xX10xXefxX139xXdxXefxX6xX17xXefxXexX28xX1dxX17xX3fxXefxXcbxXaaxXefxXexX28xXaaxXefxX30xX6xXefxX4xX1dxX17xXefxX17xX3fxXaaxX1dxXdxXefxX4xX1xXaaxX6xXefxXexX1xX10xXefxX5xX41xXefxX3fxXdxX6xXdxX6cxX2xX18axX18axX1cfxX1d0xX18axXc3xX1xXexX30xXaxX12xX2xX2xX3xXcbxXc1xXexX3xXexX1xX319xX3xX139xX6e3xX3xX10e5xX17xX3xXexX28xX1dxX17xX3fxX3xXcbxX959xX3xXexX28xX3daxX3xX30xX19xX3xX4xX1dxX17xX3xX17xX3fxX2cxX46xXdxX3xX4xX1xX2cxX6xX3xXexX1xX319xX3xX5xXb58xX3xX3fxXdxX361xXdxX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexX28xX1dxX17xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7exXaxX12xX13xX1xXaaxX10e5xX17xX3xXexXdxX17xX1xX3xX2bxX61xXdxX3cxX3xX1xX19xX17xX1xX3xXexXdxX17xX1xX3xX5xX4axX17xX3xX7bxX6xXaaxX30xX10xX6xX3xX1xX6xX41xX3xX17xX3fxX61xXdxX3xX7xX6xX1dxX3xXcxX6xX139xX139xX41xX3xX2bxXa9xXaaxX3xXexX4bbxX17xX3xXexX25xXdxX3xX17xX1xX3f9xX17xX3fxX3xX139xX6e3xX3xX10e5xX17xX3xX30xX19xX3xX3fxXdxX359xXdxX3xXexX1xXdxX446xX17xX3xXcbxXa4xX17xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX4xX8exX3xX5xX46xXdxX3xX3fxXdxX361xXdxX3xX2bxX14xXbxXc3xX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxXcbxX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX6cxXaaxX5xX12xX0xX7exXdxXcbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX28xXaxX12xX0xX6cxX7exXdxXcbxX12xX0xX6cxX7exXdxXcbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca86xX1dxXaaxX28xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xXcxX28xX6e3xX3xXcxX1xXa0xX4xX3xXexX28xXbc2xX0xX6cxXbxX12