Những cô gái đẹp nhất vùng băng giá của Nga
Các cô gái vùng Siberia lạnh giá của Nga khoe nhan sắc rực rỡ trong cuộc thi hoa hậu vùng lần thứ 5.
3073x43ffx884cx8641x5dcex8474x57c1x325exa0b7xX7x37c0x3d8bx50d7x9879xa5a0x428bxX5x43c1xXax63fdx45e2xX1x3eecx7f37xaef6xX3xX4x841dxX3xX17x6460xXdxX3x7ccex6519xXbxX3xX16xX1x84cbxXexX3x8b77x55a6xX16xX17xX3x3dc8x774exX16xX17xX3xX17xXdxX1dxX3xX4x877axX6xX3xX13xX17xX6xX0x7b01xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad52xX10xX6x80a0xXaxX12x7bf2xX1dxX4xX3xX4xX1axX3xX17xX1dxXdxX3xX29xX2axX16xX17xX3x6b0exXdxX2exX10xa4d7xXdxX6xX3xX5x9947xX16xX1xX3xX17xXdxX1dxX3xX4xX38xX6xX3xX13xX17xX6xX3x537exX1xa880xX10xX3xX16xX1xX6xX16xX3xX7x61cdxX4xX3xX68x9d23xX4xX3xX68x41e8xX3xXexX68xX7fxX16xX17xX3xX4x9831x66c4xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX7fxX6xX3xX1xb730xX99xX3xX29xX2axX16xX17xX3xX5xb78exX16xX3xXexX1x6314xX3x8ce8x9357xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx994dxX7fxX51xac66xXaxX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXax646fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX16xX17xX9xXax754fxXaxX3x72c9xXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX68xXaxX3xX2exX7fxX68xX51xX10xX68xX9xXaxXe1xXaxX12xX0xXexX2exX7fxX51xXcaxX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdx7060xX17xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb7xX2exX6xX7fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXb7xX29xX16xX3fxX16xX10xXf4xX7xX3fx309dx4dd9xX148xX3fx59dcxXb6xX51xX148x47abxX14fxXe1xX2xXe1xXe1xXexX14fxXb6xX147xXe1xX5xXe1xXb7xaa52xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fx8069xX129xX6xX17xX10xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXex8c75xX148xXf1xX14bxXbx5317x3ba6xXf4xXdxX51xXexX1xX17exXf1xX14bxXe1xXbxX183xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX68xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16axX129xX6xX17xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX7fxX16xXaxX12xX16axX68xXdxX16xX6xX3xa790xX10xXexX129xX6xX16xX7fxX29xX6xa3e0xX3xX2xX147xX3xXexX99x5872xXdxX1d7xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX29xXdx4451xX16xX3xX4exa55dxX4xX3xX29xXdxaa9exX16xX3xXcxX68xX88xX4xX3xX20x3d2cxX6xX3xX129x33d5xX3x9eb6xX99x30d0xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX64xXdxX2exX10xX68xXdxX6xX1d7xX3xX29x6a4fxX6xX3xX17xXdx8177xX16xX1xX3xX17xXdx9ae8xXdxX3xX16xX1xX26xXexX3xXexX68xX7fxX16xX17xX3xX4xX99xX9axX4xX3xXexX1xXdxX3xX16xX1xX6xX16xX3xX7xX88xX4xX3xX4xX38xX6xX3xX29xX2axX16xX17xXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX68xX12xX0xX3fxXexX2exX7fxX51xXcaxX12xX0xX3fxXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxXe1xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX16xX17xX9xXaxXf1xXaxX3xXf4xXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX68xXaxX3xX2exX7fxX68xX51xX10xX68xX9xXaxXe1xXaxX12xX0xXexX2exX7fxX51xXcaxX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX129xX17xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb7xX2exX6xX7fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXb7xX29xX16xX3fxX16xX10xXf4xX7xX3fxX147xX148xX148xX3fxX14bxXb6xX51xX148xX14fxX14fxXe1xX2xXe1xXe1xXexX2xX2xXe1xXb6xX14fxX14fxXe1xXf1xX14fxX5xX2xXb7xX15dxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxX16axX129xX6xX17xX10xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXexX17exXf1xX2xXf1xXbxX183xX184xXf4xXdxX51xXexX1xX17exX148xX14bxXe1xXbxX183xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX68xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16axX129xX6xX17xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX7fxX16xXaxX12xX54xX99xX9axX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX88xX4xX3xX20xX21xXbxX3xX16xX219xXcaxX3xX51xXdx7592xX16xX3xX68xX6xX3xX1xX1axX129xX3xXf1xXe1xX3fxX2xXe1xX3xXexX6dxXdxX3xXexX68xX99xX16xX17xX3xXex662cxX129xX3xX29xX2fxX16xX3xX1x5bdbxX6xX3x9510x6437x7b71xX16xX17xX3xX7xX88xXexX3x6956xX3xX13xX7fxX29xX7fxX7xXdxX2exXdxX68xX7xX7dxXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX68xX12xX0xX3fxXexX2exX7fxX51xXcaxX12xX0xX3fxXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxXe1xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX16xX17xX9xXaxXf1xXaxX3xXf4xXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX68xXaxX3xX2exX7fxX68xX51xX10xX68xX9xXaxXe1xXaxX12xX0xXexX2exX7fxX51xXcaxX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX129xX17xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb7xX2exX6xX7fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXb7xX29xX16xX3fxX16xX10xXf4xX7xX3fxX147xX148xX148xX3fxX14bxXb6xX51xX148xX14fxX14fxXe1xX2xXe1xXe1xXexX2xX2xXe1xXb6xX14fxX14fxXe1xXf1xXf1xX5xX14fxXb7xX15dxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxX16axX129xX6xX17xX10xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXexX17exXf1xXb6xX148xXbxX183xX184xXf4xXdxX51xXexX1xX17exX148xX14bxXe1xXbxX183xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX68xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16axX129xX6xX17xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX7fxX16xXaxX12xX4exX7fxX6xX3xX1xXa6xX99xX3xX13xX17xX6xX3xX14fxXe1xXe1xX147xX3x3f5fxX10xX29xX17xX10xX16xXdxX16xX6xX3x9b4dxX6xXbxX7fxX29xX6xX3xX20x9117xX3xX4xX3a0xX3xX129x881axXexX3xX20x98a2xX3xXexX68xX6xX7fxX3xX29xX3a4x556cxX16xX17xX3xX129xXdxX1f2xX16xX3xX4xX1xX7fxX3xX16axX68xXdxX16xX6xX3xX1cexX10xXexX129xX6xX16xX7fxX29xX6xXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX68xX12xX0xX3fxXexX2exX7fxX51xXcaxX12xX0xX3fxXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxXe1xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX16xX17xX9xXaxXf1xXaxX3xXf4xXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX68xXaxX3xX2exX7fxX68xX51xX10xX68xX9xXaxXe1xXaxX12xX0xXexX2exX7fxX51xXcaxX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX129xX17xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb7xX2exX6xX7fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXb7xX29xX16xX3fxX16xX10xXf4xX7xX3fxX147xX148xX148xX3fxX14bxXb6xX51xX148xX14fxX14fxXe1xX2xXe1xXe1xXexX2xX2xXe1xXb6xX14fxX14fxXe1xXf1xX148xX5xXf1xXb7xX15dxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxX16axX129xX6xX17xX10xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXexX17exXf1xX14fxXe1xXbxX183xX184xXf4xXdxX51xXexX1xX17exX148xX14bxXe1xXbxX183xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX68xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16axX129xX6xX17xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX7fxX16xXaxX12xX16axX68xXdxX16xX6xX3xX1cexX10xXexX129xX6xX16xX7fxX29xX6xX3xX20xXb4xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3x57a2xX3xX1xXa6xX99xX3xX2xX3x5fe2xX16xX16xX6xX3xXc7xX7fxX2exX68xX7fxX29xX6xX3x4534xXexX68xX1dxXdx968fxX3xX29xX219xX3xX664xX3xX1xXa6xX99xX3xX14fxX3xX4eaxX10xX5xX10xX16xX6xX3xXc7xX99xX17xX6xX68xXcaxX6xXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX68xX12xX0xX3fxXexX2exX7fxX51xXcaxX12xX0xX3fxXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxXe1xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX16xX17xX9xXaxXf1xXaxX3xXf4xXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX68xXaxX3xX2exX7fxX68xX51xX10xX68xX9xXaxXe1xXaxX12xX0xXexX2exX7fxX51xXcaxX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX129xX17xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb7xX2exX6xX7fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXb7xX29xX16xX3fxX16xX10xXf4xX7xX3fxX147xX148xX148xX3fxX14bxXb6xX51xX148xX14fxX14fxXe1xX2xXe1xXe1xXexX2xX2xXe1xXb6xX14fxX14fxXe1xXf1xXb6xX5xX148xXb7xX15dxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxX16axX129xX6xX17xX10xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXexX17exXb6xX14fxXe1xXbxX183xX184xXf4xXdxX51xXexX1xX17exXf1xXb6xXe1xXbxX183xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX68xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16axX129xX6xX17xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX7fxX16xXaxX12xXcxX68xX3a4x665dxX4xX3xX20xX3a0xX1d7xX3xX16axX68xXdxX16xX6xX3xXexX214xX16xX17xX3xX17xXdxX219xX16xX1xX3xX17xXdxX21fxXdxX3xXexX1xX3a4xX3adxX16xX17xX3xX13xX15xX3xX1xX7fxX219xX16xX17xX3xX7xX88xX4xX3xX20xX21xXbxX3xX3a3xX6dxXdxX3xX1xX1edxX4xX3xX13xX7fxX29xX7fxX7xXdxX2exXdxX68xX7xX7dxX3xX14fxXe1xXe1xX147xXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX68xX12xX0xX3fxXexX2exX7fxX51xXcaxX12xX0xX3fxXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxXe1xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX16xX17xX9xXaxXf1xXaxX3xXf4xXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX68xXaxX3xX2exX7fxX68xX51xX10xX68xX9xXaxXe1xXaxX12xX0xXexX2exX7fxX51xXcaxX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX129xX17xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb7xX2exX6xX7fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXb7xX29xX16xX3fxX16xX10xXf4xX7xX3fxX147xX148xX148xX3fxX14bxXb6xX51xX148xX14fxX14fxXe1xX2xXe1xXe1xXexX2xX2xXe1xXb6xX14fxX14fxXe1xXf1x9577xX5xXb6xXb7xX15dxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxX16axX129xX6xX17xX10xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXexX17exXb6xX14fx66b4xXbxX183xX184xXf4xXdxX51xXexX1xX17exXf1xX14bxXe1xXbxX183xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX68xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16axX129xX6xX17xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX7fxX16xXaxX12xX16axX68xXdxX16xX6xX3xXexX1xX1dexX3xX5xX9axX17exX3xXax9af5x6e83xX3xX16xX1xXdxX1e9xX16xX3xXexX26xXexX3xX4xX21fxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1axX3xX17xX1dxXdxX3xX20x9779xX99xX3xX129xX7fxX16xX17xX3xX129x9027xX16xX1xX3xX4xX1xXdx5c53xX16xX3xXexX1xX88xX16xX17xX1d7xX3xX29xX219xX3xXexX1axXdxX3xX4x7cd8xX16xX17xX3xX29xXa6xXcaxXaxXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX68xX12xX0xX3fxXexX2exX7fxX51xXcaxX12xX0xX3fxXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxXe1xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX16xX17xX9xXaxXf1xXaxX3xXf4xXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX68xXaxX3xX2exX7fxX68xX51xX10xX68xX9xXaxXe1xXaxX12xX0xXexX2exX7fxX51xXcaxX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX129xX17xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb7xX2exX6xX7fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXb7xX29xX16xX3fxX16xX10xXf4xX7xX3fxX147xX148xX148xX3fxX14bxXb6xX51xX148xX14fxX14fxXe1xX2xXe1xXe1xXexX2xX2xXe1xXb6xX14fxX14fxXe1xXf1xX8e0xX5xX8b8xXb7xX15dxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxX16axX129xX6xX17xX10xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXexX17exXf1xXf1xX14bxXbxX183xX184xXf4xXdxX51xXexX1xX17exX148xX14bxXe1xXbxX183xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX68xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16axX129xX6xX17xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX7fxX16xXaxX12xX4exX7fxX6xX3xX1xXa6xX99xX3xX64xXdxX2exX10xX68xXdxX6xX3xX14fxXe1xXe1xX147xX3xX4xX1xX7fxX3xX2exXdxX962xXexX3xX4xX1xXdxX962xX16xX3xXexX1xX88xX16xX17xX3xXexX68xX7fxX16xX17xX3xX4xX99xX9axX4xX3xXexX1xXdxX3xX16xX219xXcaxX3xX5xX219xX3xX129xX9axXexX3xXexX68xX7fxX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX8cxX3xX7dxXdxX1f2xX16xX3xX201xX99xX6xX16xX3xXexX68xX1edxX16xX17xX3xX16xX1xX26xXexX3xXexX68xX7fxX16xX17xX3xX20xX3a5xXdxX3xX4xX1axX3xX16xX1xX3a4xX16xX17xX3xX4xX1axX3xX4xX1xX3a4xX6xX3xXexX1xX1ffxX6xX3xX129xX4fcxX16xX3xX29xX7bbxXdxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX17xX95bxX3xX20xX4fcxX3xX20xX6dxXexX3xX20xX3a4x33aexX4xXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX68xX12xX0xX3fxXexX2exX7fxX51xXcaxX12xX0xX3fxXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxXe1xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX16xX17xX9xXaxXf1xXaxX3xXf4xXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX68xXaxX3xX2exX7fxX68xX51xX10xX68xX9xXaxXe1xXaxX12xX0xXexX2exX7fxX51xXcaxX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX129xX17xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXb7xX2exX6xX7fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXb7xX29xX16xX3fxX16xX10xXf4xX7xX3fxX147xX148xX148xX3fxX14bxXb6xX51xX148xX14fxX14fxXe1xX2xXe1xXe1xXexX2xX2xXe1xXb6xX14fxX14fxXe1xXf1xX14bxX5xX8e0xXb7xX15dxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxX16axX129xX6xX17xX10xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXexX17exXf1xX14fxX14bxXbxX183xX184xXf4xXdxX51xXexX1xX17exX148xX14bxXe1xXbxX183xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX68xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16axX129xX6xX17xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX7fxX16xXaxX12xX3a3xX398xXcaxX3xX5xX219xX3xX4xX99xX9axX4xX3xXexX1xXdxX3xX16xX1xX6xX16xX3xX7xX88xX4xX3xX5xXafxX16xX3xXexX1xXb4xX3xXb6xX3xXexX6dxXdxX3xX29xX2axX16xX17xX3xX64xXdxX2exX10xX68xXdxX6xX3xX5xX6dxX16xX1xX3xX17xXdxX1dxX3xX4xX38xX6xX3xX13xX17xX6xXb7xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX68xX12xX0xX3fxXexX2exX7fxX51xXcaxX12xX0xX3fxXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66cxX99xXexX1xX7fxX68xXaxX12xX0xX7xXexX68xX7fxX16xX17xX12xX13xX17xX1edxX4xX3xX64xX50fxX16xX3xXb7xX3xX0xX3fxX7xXexX68xX7fxX16xX17xX12xX0xX10xX129xX12xac3exX16xX1xX17exX3xb3e2xX16axX66cxX3xX13xX7fxX29xX7fxX7xXexXdxX0xX3fxX10xX129xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX7fxX99xX68xX4xX10xXaxX12xX0xX10xX129xX12xX13xX17xX99x71c3xX16xX17exX3x9feexX16x76bbxX183xXbxX68xX10xX7xX7xX0xX3fxX10xX129xX12xX0xX3fxXbxX12
HongDuong