Những hình ảnh đầu tiên về nhật thực tại Đông Nam Á
Người dân tại Singapore và Indonesia là những người đầu tiên được chứng kiến hiện tượng nhật thực xảy ra sáng sớm hôm nay 9/3.
a73bx11473x12fb5xdd16x1064exea85x12622xa7bbx109d9x13eedxd814xd529xX5xX8xda82xX5x12b8cx13b68xX7x10061xc9f6xc6e7xb301xX3x10929x139b1xX4xX5xX12xb43exX6xc863xXaxX3x12d98xX7xX10xX4xX4xX9xXaxa942x1235cxX12xX5xX7xX8xXaxb675x1325bxX1xf955xX14xX13xX3xX1x13e0axX14xX1xX3x12d3fxX14xX1xX3xe73dx1155axX18xX3xX5xX12x13130xX14xX3xd09ex11edcxX3xX14xX1x111a6xX5xX3xX5xX1x14292xX21xX3xX5xf175xX12xX3xac3axc0e9xX14xX13xX3xX30xX10x11619xX3x11fe4xX0xb33bxX1xX2xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28x11d9bxd4dax13285xX6xXaxX2fxX0xX4xX8xX21xX5xX12xX74xX14xX3xX12xX75xX9xXaxX21xX5xX7xc805xX89xea57xX21xX5xX7xX89xX89xX8bxX21xX28xX1xX73xX74xX75xX6xX8bxX21xX28xX1xX73xX74xX75xX6xX8bxX21xX5xX7xX89xX2xX8bxX21xX5xde45xX30xX8x13202xX4x10d77xX12xX60xX28xX7xX8x115b5xX14xX1cxX74xX8bx10e2fxX5xX14x118a5xX10xX21xX8xXbaxX74xX74x11149xX73xX18xX5xX5xX74xX14xXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX1cxX10xX21xX8xXbaxX74xX74xXc4xXfxXbaxX18xX5xX5xX74xX14xX3xX4xX8xX14xX75xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxXadxX12xX75xX5xX1xX15xX3xX2xedfdx13ab4xX28xXdxX1exXaxX2fxX0xX64xX4xX8xX21xX5xX12xX74xX14xX2fxX0xX4xX8xX21xX5xX12xX74xX14xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX4xX1xX10xXaaxX8xXfxX8xX60xX10xX12xX7xXaxX2fxX0xX64xX4xX8xX21xX5xX12xX74xX14xX2fxX0xX4xX8xX21xX5xX12xX74xX14xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX4xX1xX10xXaaxX8xXfxX13xX74xX74xX13xX7xX8xXaxX2fxX0xX64xX4xX8xX21xX5xX12xX74xX14xX2fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xX1exXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xf834xX8xX10xX75xXaxX2fxX30xX13xdb4dxdca0xX12xX3xX75x11752xX14xX3xX5xX56xX12xX3xXafxX12xX14xX13xX10xX28xX74xXaaxX8xX3xX48xfcfbxX3xXb5xX14xX75xX74xX14xX8xX4xX12xX10xX3xX7xX1a4xX3xX14xX1xX32xX14xX13xX3xX14xX13xX18dxX18exX12xX3xX3fxX40xX18xX3xX5xX12xX45xX14xX3xX3fxX18dxc0b4xX21xX3xX21xX1xc9a6xX14xX13xX3xXc4xX12xf4e8xX14xX3xX1xX12x143c8xX14xX3xX5xX18dxX1caxX14xX13xX3xX14xX1xX4dxX5xX3xX5xX1xX52xX21xX3xXdxX3bxX6xX3xXaaxX10xX3xX4x1138dxX14xX13xX3xX4xa78cxX60xX3xX1xX5axX60xX3xX14xX10xX6xX3xbc66xX64xXf9xb279xX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xX1exXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX73xX74xX75xX6xXaxX2fxXafxX1f5xX14xX13xX3xX4xX1faxX60xX3xX14xX10xX6xX3xX205xX64xXf9x12b33xX3xX1xX12xX1daxX14xX3xX5xX18dxX1caxX14xX13xX3xX14xX1xX4dxX5xX3xX5xX1xX52xX21xX3xX5xX74xX1a4xX14xX3xX28xX1xX40xX14xX3xX48xX1a4xX3xX60xb3ccxX5xX3xX28xX1xX40xX14xX3xX3fxf9b4xX3xXdxX3bxX6xX3xXaaxX10xX3xd5a7xX3xX60xX270xX5xX3xX4x12ac7xX3xf030xX18xX289xX21xX3xX13xX12xX10xX3xX59xX5axX14xX13xX3xX30xX10xX60xX3xX62xX3xX48xX1a4xX3xX29xX1xX1f5xX12xX3xX73xX37xX14xX1xX3xe344xX18dx13fb2xX14xX13xX208xX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xX1exXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX73xX74xX75xX6xXaxX2fxX185xX12xX1daxX14xX3xX5xX18dxX1caxX14xX13xX3xX14xX1xX4dxX5xX3xX5xX1xX52xX21xX3xX75xX12xf8d6xX14xX3xXaaxX10xX3xX3fxX40xX18xX3xX5xX12xX45xX14xX3xX282xX3xX3fxX3bxX74xX3xfa01xX10xX7xX8xX60xXbaxX10xX14xX13xX3xX21x1240dxX10xX3xXb5xX14xX75xX74xX14xX8xX4xX12xX10xX3xX48xX1a4xX3xX1xX12xX1daxX14xX3xX3fxX279xX3xX3fxX56xX5xX3xX3fxX1d5xX14xX3xX60xX1cfxX21xX3xX3fxX270xX3xX14xX1xX4dxX5xX3xX5xX1xX52xX21xX3xX5xX74xX1a4xX14xX3xX28xX1xX40xX14xX208xX3xXb5xX14xX75xX74xX14xX8xX4xX12xX10xX3xX3fxX18dxX1caxX21xX3xX21xX74xX12xX3xX7xX1a4xX3xX14xX2aexX12xX3xX7xc8d2xX3xX5xX18dxX282xX14xX13xX3xX14xX1x112c8xX5xX3xX3fxffedxX3xX14xX13x108ccxX60xX3xX14xX1xX4dxX5xX3xX5xX1xX52xX21xX3xX5xX74xX1a4xX14xX3xX28xX1xX40xX14xX3xX14xX1xX18dxX14xX13xX3xX1xX5axX60xX3xX14xX10xX6xX3xX5xXaaxX18exX12xX3xXc4xX1xX1f5xX3xX192xX60xX3xX18xX208xX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xX1exXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX73xX74xX75xX6xXaxX2fxX29xXaaxX74xX14xX13xX3xXc4xX1xX12xX3xX3fxb176xX24bxX3xX1xX12xX1daxX14xX3xX5xX18dxX1caxX14xX13xX3xX14xX1xX4dxX5xX3xX5xX1xX52xX21xX3xX21x12d5axX14xX13xX3xXbaxX384xX5xX3xX3fxX40xX18xX3xX75xX12xX2fbxX14xX3xXaaxX10xX3xX282xX3xXafxX12xX14xX13xX10xX28xX74xXaaxX8xX24bxX3xX28bxX18xX289xX21xX3xX3fxX3bxX74xX3x11510xX12xX21xXaaxX74xX14xX8xX4xX12xX10xX3xX282xX3xX29xX1xX1f5xX12xX3xX73xX37xX14xX1xX3xX2acxX18dxX2aexX14xX13xX3xX48xX1a4xX3xX2acxX10xXaaxXadxX12xX14xX3xX21xX31bxX10xX3xcb6axX21xX3xX48xX1faxX12xX3xX14xX1xX32xX14xX13xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX3bxX14xX1xX3xXc4xX1xX1f5xX3xXc4xf9f5xX3xX5xX1xdc8axX208xX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX73xX74xX75xX6xXaxX2fxX0xX12xX60xX13xX3xX4xXaaxX21xX9xXaxX64xX64xX12xX208xXbaxX10xX74xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX208xX48xX14xX64xX14xX8xXadxX4xX64xX2xb509xX2xX89xX64xX2xX89xX4b9xX75xXf9xX89xX205xX89xX205xX89xX89xX5xX205xX89xX205xX89xX205xX2xX4b9xX2xX7xX89xX208xX17xX28xX13xXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX74xXb5xX60xX10xX13xX8xXaxX3xXadxX12xX75xX5xX1xX9xXaxe3a8xX89xX89xX28xXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX60xX10xXdxXfxXadxX12xX75xX5xX1xX15xX3xX2xX89xX89x10d2dxX1exXaxX3xX64xX2fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xe38fxX10xX28xX5xX12xX74xX14xXaxX2fxX30xX1xX4dxX5xX3xX5xX1xX52xX21xX3xX5xX56xX12xX3xX2acxX10xXaaxXadxX12xX14xX24bxX3xX462xX21xX3xX7xX481xX21xX3xX2xX89xX1xX2x103cbxX3xX5xX1xX8xX74xX3xX13xX12xX18exX3xX3fxb5d9xX10xX3xX28xX1xX18dxX2aexX14xX13xX208xX3xe98bx13311xX14xX1xX15xX3x1238cxX18xX10xXaaxX75xX12xX10xX14xc50cxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX73xX74xX75xX6xXaxX2fxX0xX12xX60xX13xX3xX4xXaaxX21xX9xXaxX64xX64xX12xX208xXbaxX10xX74xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX208xX48xX14xX64xX14xX8xXadxX4xX64xX2xX4b9xX2xX89xX64xX2xX89xX4b9xX75xXf9xX89xX205xX89xX205xX89xX89xX5xX205xX89xX205xX89xX205xX2xX4b9x12425xX7xX2xX208xX17xX28xX13xXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX74xXb5xX60xX10xX13xX8xXaxX3xXadxX12xX75xX5xX1xX9xXaxX4efxX89xX89xX28xXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX60xX10xXdxXfxXadxX12xX75xX5xX1xX15xX3xX2xX89xX89xX50bxX1exXaxX3xX64xX2fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX520xX10xX28xX5xX12xX74xX14xXaxX2fxX30xX1xX4dxX5xX3xX5xX1xX52xX21xX3xX5xX56xX12xX3xXafxX12xX14xX13xX10xX28xX12xX74xXaaxX8xX3xX14xX13xX1a4xX6xX3xX205xX64xXf9xX208xX3xX561xX562xX14xX1xX15xX3xX567xX18xX10xXaaxX75xX12xX10xX14xX56fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX73xX74xX75xX6xXaxX2fxX0xX12xX60xX13xX3xX4xXaaxX21xX9xXaxX64xX64xX12xX208xXbaxX10xX74xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX208xX48xX14xX64xX14xX8xXadxX4xX64xX2xX4b9xX2xX89xX64xX2xX89xX4b9xX75xXf9xX89xX205xX89xX205xX89xX89xX5xX205xX89xX205xX89xX205xX2xX4b9xXf9xX7xX5bdxX208xX17xX28xX13xXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX74xXb5xX60xX10xX13xX8xXaxX3xXadxX12xX75xX5xX1xX9xXaxX4efxX89xX89xX28xXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX60xX10xXdxXfxXadxX12xX75xX5xX1xX15xX3xX2xX89xX89xX50bxX1exXaxX3xX64xX2fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX520xX10xX28xX5xX12xX74xX14xXaxX2fxX30xX1xX4dxX5xX3xX5xX1xX52xX21xX3xX5xX56xX12xX3xXafxX12xX14xX13xX10xX28xX12xX74xXaaxX8xX3xX14xX13xX1a4xX6xX3xX205xX64xXf9xX208xX3xX561xX562xX14xX1xX15xX3xX567xX18xX10xXaaxX75xX12xX10xX14xX56fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX73xX74xX75xX6xXaxX2fxX0xX12xX60xX13xX3xX4xXaaxX21xX9xXaxX64xX64xX12xX208xXbaxX10xX74xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX208xX48xX14xX64xX14xX8xXadxX4xX64xX2xX4b9xX2xX89xX64xX2xX89xX4b9xX75xXf9xX89xX205xX89xX205xX89xX89xX5xX205xX89xX205xX89xX205xX2xX4b9xa870xX7xXf9xX208xX17xX28xX13xXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX74xXb5xX60xX10xX13xX8xXaxX3xXadxX12xX75xX5xX1xX9xXaxX4efxX89xX89xX28xXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX60xX10xXdxXfxXadxX12xX75xX5xX1xX15xX3xX2xX89xX89xX50bxX1exXaxX3xX64xX2fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX520xX10xX28xX5xX12xX74xX14xXaxX2fxX30xX1xX4dxX5xX3xX5xX1xX52xX21xX3xX5xX56xX12xX3xX28bxX18xX289xX21xX3xX3fxX3bxX74xX3xX437xX12xX21xXaaxX74xX14xX8xX4xX12xX10xX3xX282xX3xX29xX1xX1f5xX12xX3xX73xX37xX14xX1xX3xX2acxX18dxX2aexX14xX13xX208xX3xX561xX562xX14xX1xX15xX3xX567xX18xX10xXaaxX75xX12xX10xX14xX56fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX73xX74xX75xX6xXaxX2fxX0xX12xX60xX13xX3xX4xXaaxX21xX9xXaxX64xX64xX12xX208xXbaxX10xX74xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX208xX48xX14xX64xX14xX8xXadxX4xX64xX2xX4b9xX2xX89xX64xX2xX89xX4b9xX75xXf9xX89xX205xX89xX205xX89xX89xX5xX2xX89xX76dxX5bdxX5bdxXfaxX7xX76dxX208xX17xX28xX13xXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX74xXb5xX60xX10xX13xX8xX3xX75xX5xX1xX18xX60xXbaxXaxX3xXadxX12xX75xX5xX1xX9xXaxX4efxX89xX89xX28xXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX60xX10xXdxXfxXadxX12xX75xX5xX1xX15xX3xX2xX89xX89xX50bxX1exXaxX3xX64xX2fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX520xX10xX28xX5xX12xX74xX14xXaxX2fxX30xX1xX4dxX5xX3xX5xX1xX52xX21xX3xX5xX74xX1a4xX14xX3xX28xX1xX40xX14xX3xX282xX3xXb5xX14xX75xX74xX14xX8xX4xX12xX10xX208xX3xX561xX562xX14xX1xX15xX3xX567xX18xX10xXaaxX75xX12xX10xX14xX56fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX73xX74xX75xX6xXaxX2fxX0xX12xX60xX13xX3xX4xXaaxX21xX9xXaxX64xX64xX12xX208xXbaxX10xX74xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX208xX48xX14xX64xX14xX8xXadxX4xX64xX2xX4b9xX2xX89xX64xX2xX89xX4b9xX75xXf9xX89xX205xX89xX205xX89xX89xX5xX205xX89xX205xX89xX205xX2xX4b9xX4b9xX7xX4efxX208xX17xX28xX13xXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX74xXb5xX60xX10xX13xX8xXaxX3xXadxX12xX75xX5xX1xX9xXaxX4efxX89xXf9xX28xXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX60xX10xXdxXfxXadxX12xX75xX5xX1xX15xX3xX2xX89xX89xX50bxX1exXaxX3xX64xX2fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX520xX10xX28xX5xX12xX74xX14xXaxX2fxX30xX13xX18dxX18exX12xX3xX75xX192xX14xX3xX282xX3x137eexX10xXc4xX10xXaaxX5xX10xX24bxX3xXb5xX14xX75xX74xX14xX8xX4xX12xX10xX3xX21xX1xX12xX45xX60xX3xX14xX13xX18dx1267bxX14xX13xX3xX14xX1xX4dxX5xX3xX5xX1xX52xX21xX208xX3xX561xX562xX14xX1xX15xX3xX567xX18xX10xXaaxX75xX12xX10xX14xX56fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX73xX74xX75xX6xXaxX2fxX0xX12xX60xX13xX3xX4xXaaxX21xX9xXaxX64xX64xX12xX208xXbaxX10xX74xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX208xX48xX14xX64xX14xX8xXadxX4xX64xX2xX4b9xX2xX89xX64xX2xX89xX4b9xX75xXf9xX89xX205xX89xX205xX89xX89xX5xX205xX89xX205xX89xX205xX2xX4b9xX54axX7xX4b9xX208xX17xX28xX13xXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX74xXb5xX60xX10xX13xX8xXaxX3xXadxX12xX75xX5xX1xX9xXaxX4efxX89xX89xX28xXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX60xX10xXdxXfxXadxX12xX75xX5xX1xX15xX3xX2xX89xX89xX50bxX1exXaxX3xX64xX2fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX520xX10xX28xX5xX12xX74xX14xXaxX2fxX185xX37xX14xX1xX3xX3bxX14xX1xX3xX14xX1xX4dxX5xX3xX5xX1xX52xX21xX3xX3fxX40xX18xX3xX5xX12xX45xX14xX3xX5xX56xX12xX3xX3fxX3bxX74xX3xX310xX10xX7xX8xX60xXbaxX10xX14xX13xX3xX21xX31bxX10xX3xXb5xX14xX75xX74xX14xX8xX4xX12xX10xX208xX3xX561xX562xX14xX1xX15xX3xX567xX18xX10xXaaxX75xX12xX10xX14xX56fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX73xX74xX75xX6xXaxX2fxX0xX12xX60xX13xX3xX4xXaaxX21xX9xXaxX64xX64xX12xX208xXbaxX10xX74xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX208xX48xX14xX64xX14xX8xXadxX4xX64xX2xX4b9xX2xX89xX64xX2xX89xX4b9xX75xXf9xX89xX205xX89xX205xX89xX89xX5xX205xX89xX205xX89xX205xX2xX4b9xXfaxX7xX54axX208xX17xX28xX13xXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX74xXb5xX60xX10xX13xX8xXaxX3xXadxX12xX75xX5xX1xX9xXaxX4efxX89xX89xX28xXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX60xX10xXdxXfxXadxX12xX75xX5xX1xX15xX3xX2xX89xX89xX50bxX1exXaxX3xX64xX2fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX520xX10xX28xX5xX12xX74xX14xXaxX2fxX73xX40xX18xX3xX5xXaaxX18exX12xX3xX5xX56xX12xX3xX310xX10xX7xX8xX60xXbaxX10xX14xX13xX3xX14xX13xX10xX6xX3xX5xXaaxX18dxX1faxX21xX3xX5xX1xX18exX12xX3xX3fxX12xX380xX60xX3xX14xX1xX4dxX5xX3xX5xX1xX52xX21xX208xX3xX561xX562xX14xX1xX15xX3xX567xX18xX10xXaaxX75xX12xX10xX14xX56fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX73xX74xX75xX6xXaxX2fxX0xX12xX60xX13xX3xX4xXaaxX21xX9xXaxX64xX64xX12xX208xXbaxX10xX74xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX208xX48xX14xX64xX14xX8xXadxX4xX64xX2xX4b9xX2xX89xX64xX2xX89xX4b9xX75xXf9xX89xX205xX89xX205xX89xX89xX5xX205xX89xX205xX89xX205xX2xX4b9xX205xX7xXfaxX208xX17xX28xX13xXaxX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX74xXb5xX60xX10xX13xX8xXaxX3xXadxX12xX75xX5xX1xX9xXaxX4efxX89xX89xX28xXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX60xX10xXdxXfxXadxX12xX75xX5xX1xX15xX3xX2xX89xX89xX50bxX1exXaxX3xX64xX2fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xX520xX10xX28xX5xX12xX74xX14xXaxX2fxX30xX13xX18dxX18exX12xX3xX75xX192xX14xX3xXb5xX14xX75xX74xX14xX8xX4xX12xX10xX3xX3fxfce2xX3xXdxX5axX3xX21xX1xX18exX3xX21xX1xX12xX45xX60xX3xX14xX13xX18dxX9b3xX14xX13xX3xX14xX1xX4dxX5xX3xX5xX1xX52xX21xX208xX3xX561xX562xX14xX1xX15xX3xX567xX18xX10xXaaxX75xX12xX10xX14xX56fxX0xX64xX28xX2fxX0xX28xX3xX21xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX28xXafxX74xX18xXaaxX21xX8xXaxX2fxX0xX4xX5xXaaxX74xX14xX13xX2fxX29xX1xX8xX74xX3xX437xX12xX14xX1xX3xX310xX1xX18dxX2aexX14xX13xX0xX64xX4xX5xXaaxX74xX14xX13xX2fxX64xX75xX10xX14xX5xXaaxX12xX208xX21xX74xX60xX208xX48xX14xX0xX64xX28xX2f
congthanh