Có nên “họp thay”, “ họp giúp”?
Vừa rồi đến huyện K công tác, tôi được dự cuộc trao đổi của mấy đồng chí cán bộ về vấn đề… họp đúng thành phần.
6a23xa048xfc1dx11676xdfcaxf33axc7f5x9d58x8337xX7xeec3xfbd4x113a8xb282x1089bxee5fxX5x79acxXax1011dxf177xc21exX3x107b0xc067xX16xX3xe54dxX1x1136exXbxX3xXexX1xX6xc661x1080ax9e3exX3xX1axX3xX1xX1cxXbxX3x6a47xXdx11063xXbxX23xdd4dxX0x102d1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd4f8xX10xX6xae82xXaxX12xa1cfxcb41xX6xX3xb290xcf5bxXdxX3xfc2bx8d33xX16xX3xX1xf620xX22xa5fdxX16xX3x8cb8xX3xX4xb353xX16xX2cxX3xXexb5e8xX4xX24xX3xXexX5dxXdxX3xX50xebd4xb1cexX4xX3xX45xb855xX3xX4xX55x9ba9xX4xX3xXexX4cxX6xb03cxX3xX50x112baxXdxX3xX4xac2axX6xX3xed3dx107aaxX22xX3xX50xX4dxX16xX2cxX3xX4xX1x6d4dxX3xX4xX62xX16xX3x11d3axX74xX3x6e49x10860xX3xX98xX85xX16xX3xX50xX99x82dexX3xX1xX1cxXbxX3xX50xX2exX16xX2cxX3xXexX1x8e6cxX16xX1xX3xXbxX1xe5d1xX16xd4ddxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xc4e1xXexac42xX6xX5xXdxX2cxX16x10738xX3xX4xX10xX16xXexX10xX4cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6xX45xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX4cxX10xac06xX9xXaxX1xXexXexXbxXcfxX33xX33xX5xXdxX10xX16xX7xX7axX16xXb6xX98xX16xa989xX10xX95xX5xX7axX2cxX7xXb6xX4xX7axX84xX33xX2cxX6xX5xX5xX10xX4cxX22xX33xd82dx9835xc03axX115xX33x8ba5x10fb1xX116xX2xX116xX117xXc9xX1xX7axXbxXb6x12012xXbxX2cxXaxX3xXdxX45xX9xXaxX4cxX10xX7x93d0xX11axX11bxX116xX2xX116xX117xXaxX12xX0xXdxX84xX2cxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX33xX33xXdxXb6xX95xX6xX7axX1xX6xXexXdxX16xX1xXb6xX98xX16xX33xX16xX10xX101xX7xX33xX2xX11axX117xd837xX33x6cdexX11bxX45xX2xX11axX2x105d2xX15dxX165xX165xXexX11axX11axcd2exX116xX11bxX5xX165xXb6xX125xXbxX2cxXaxX3xX33xX12xX0xX33xX6xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7404xX7axX45xX22xXaxX12x9ed0xX4dxX16xX2cxX3xX4xX1xX8fxX3xXcxX4cxX55xX16xX2cxX3xXexX1x6e2cxX16xX2cxX3xXexX1xd604xX16xX3xXcfxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX7axX45xX22xXaxX12xXc9xX42xX1cxXbxX3xX50xX2exX16xX2cxX3xXexX1xXaexX16xX1xX3xXbxX1xXb4xX16xX24xX3xX98xX85xX16xX3xX50xX99xX3xXexX6bx112c0xX16xX2cxX3xX16xX1xX6bxX3xXexX85xXexX3xX16xX1xXdxX17xX16xX24xX3xX95xX1e1xXdxX3xX98x84d2xX3xX1axcf6cxX16xX3xX4xX14xX3xX84x9fd7xXdxX24xX3xX5xXaexX84xX3xX4xX14xX3xccf4xX1xXdxX51xX16xX23xXb6xX3xd816xX1xX6bxX16xX2cxX3xX7xX70xX3xX50xX203xXdxX3xX5xdadcxXdxX3xX20exX1xX5dxX16xX2cxX3xX16xX1xX6bxX3xXexX1xX51xX24xX3xX95xX1e1xXdxX3xX1xXdxX57xX16xX3xX16xX6xX22xX3xX50xb078xX3xX4xX14xX3xX16xX1x6ab1xX16xX2cxX3xX4xX55xX74xX4xX3xX1xX74xXdxX3xX16xX2cxX1x10ef3xX3xX20exX1xX5dxX16xX2cxX3xX8fxXexX3xX16xX2cxX6bxX203xXdxX3xX50xX51xX16xX3xX45xX70xX3xX20exX1xX5dxX16xX2cxX3xX50xX2exX16xX2cxX3xXexX1xXaexX16xX1xX3xXbxX1xXb4xX16xX24xX3xX84x10d97xX4xX3xX45xec77xX3xX50xX244xX3xX50xX6bxX6cxX4xX3xX84xX203xXdxX3xX50xX8fxX4xX1xX3xX45xX6xX16xX1xXb6xX3xXcxX1f9xX16xX1xX3xXexX4cxX224xX16xX2cxX3xX50xXdxX3xX1axX1xX1cxXbxX3xXexX1xX6xX22xX23xX24xX1axX1xX1cxXbxX3xX2cxXdxX2exXbxX23xX24xX3xX16xX2cxX6bxX203xXdxX3xX4xXb4xX16xX3xX45xX70xX3xX5xX224xXdxX3xX20exX1xX5dxX16xX2cxX3xXexX1xX6xX84xX3xX45xX70xX3xX98xff80xX16xX3xX4xc21cxX3xX50xX6xX16xX2cxX3xX45xXdx6aa1xX16xX3xX4cxX6xX3xXexX4cxX7axX16xX2cxX3xX4xX62xX4xX3xX4xX55xX74xX4xX3xX1xX1cxXbxX24xX3xX4xX62xX4xX3xX1xX74xXdxX3xX16xX2cxX1xX25bxX3xX1e1xX3xX84xX1cxXdxX3xX4xX85xXbxX24xX3xX84xX1cxXdxX3xX16xX2cxXaexX16xX1xX3x101a0xX3x8850xX7axX3xX1xX1cxXbxX3xX20exX1xX5dxX16xX2cxX3xX50xX2exX16xX2cxX3xXexX1xXaexX16xX1xX3xXbxX1xXb4xX16xX24xX3xX16xX2cxX6bxX203xXdxX3xX50xX51xX16xX3xX45xX70xX3xXexX1xX6bxX203xX16xX2cxX3xX20exX1xX5dxX16xX2cxX3xX50xX6bxX6cxX4xX3xX16xX2cxX1xXdxX17xX16xX3xX4xX2f1xX55xX24xX3xX4xX1xX55xfe66xX16xX3xX95xX25bxX3xX20ex9064xX3xX98xX99xX3xX16xX74xXdxX3xX45xX55xX16xX2cxX3xX50x10d03xX3xXexX1xX6xX84xX3xX2cxXdxX6xX3xedeaxX3xX20exXdxX51xX16xX3xX4xX14xX3xX4xX1xX85xXexX3xX5xX6bxX6cxX16xX2cxXb6xX3xX42xa1e3xX16xX3xX16xX24bxX6xX3xX98xX1f9xX3xX20exX1xX5dxX16xX2cxX3xXbxX1xa6b7xXdxX3xX5xXaexX3xX16xX2cxX6bxX203xXdxX3xX1axXexX4cxX7axX16xX2cxX3xX4xX55xX74xX4xX23xX24xX3xX16xX2cxX6bxX203xXdxX3xX4xX14xX3xXexX4cxX62xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX57xX84xX3xX16xX17xX16xX3xX4xX62xX4xX3xX3a5xX3xX20exXdxX51xX16xX3xXexX1xX6xX84xX3xX2cxXdxX6xX3xXexX1xX6bxX203xX16xX2cxX3xX4xX1xf2a2xX3xXbxX1xX3cexX16xX3xX62xX16xX1xX3xXexX1f9xX16xX1xX3xX1xX1f9xX16xX1xX3xX4xX1xX55xX16xX2cxX3xX4xX1xX55xX16xX2cxX24xX3xX8fxXexX3xX1xX7axX28bxX4xX3xX20exX1xX5dxX16xX2cxX3xX4xX14xX3xX16xX1xX24bxX16xX2cxX3xX50xX99xX3xXc7xX55xX85xXexX24xX3xX20exXdxX51xX16xX3xX16xX2cxX1xX25bxX3xX4x10acfxX3xXexX1xX39axXb6xX3xX192xX62xX16xX2cxX3xX5xX7axX3xX16xX2cxX224xXdxX3xX1xX3bcxX16xX3xX5xXaexX3xX98xXdxX57xX4xX3xX5xdb81xX16xX1xX3xX1xX74xXdxX3xX16xX1xX24bxX16xX2cxX3xX16xX74xXdxX3xX45xX55xX16xX2cxX24xX3xX20exX51xXexX3xX5xX55x9639xX16xX3xX98xX99xX3xX16xX1xX24bxX16xX2cxX3xX98xXdxX57xX4xX3xX4xXb4xX16xX3xX5xXaexX84xX24xX3xX4xXb4xX16xX3x10d19xX55xX6xX16xX3xXexb29dxX84xX3xX1xX7axX28bxX4xX3xX98xXdxX57xX4xX3xXbxX1xX3cexX16xX3xX62xX16xX1xX24xX3xX95xX62xX7axX3xX4xX62xX7axX3xX5xX224xXdxX3xX4xX85xXbxX3xX1xX6xX22xX3xX16xX2cxX6bxX203xXdxX3xX4xX14xX3xXexX4cxX62xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX57xX84xX3xXexX1xX6bxX203xX16xX2cxX3xX20exX1xX5dxX16xX2cxX3xX50xXb4xX22xX3xX50xX81xX24xX3xX4xX1xX8fxX16xX1xX3xXc7xX62xX4xXb6xX3xX192xX4cexX22xX3xX5xXaexX3xX16xX2cxX55xX22xX17xX16xX3xX16xX1xX4cexX16xX3xX5xXaexX84xX3xX1xX224xX16xX3xX4xX1xX51xX3xX4cxX85xXexX3xX5x11b69xX16xX3xX50xX51xX16xX3xX4c8xX55xX62xX3xXexX4cxX1f9xX16xX1xX3xXexX4cxXdxX39axX16xX3xX20exX1xX6xXdxX3xXexX1xX70xX4xX3xX1xXdxX57xX16xX24xX3xX50xX62xX16xX1xX3xX2cxXdxX62xX3xX20exX51xXexX3xX4c8xX55xX3cexX24xX3xXbxX1xX3cexX16xX3xX62xX16xX1xX3xX4xX1xX6bxX6xX3xX50xXb4xX22xX3xX50xX81xX3xXexX8fxX16xX1xX3xXexX4cxX8fxX3xXexX55xX57xX3xXexX4cxX7axX16xX2cxX3xX84xefecxXdxX3xX98xX85xX16xX3xX50xX99xXb6xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX7axX45xX22xXaxX12xX192xX4dxX16xX2cxX3xX4xX1xX8fxX3xXcxX4cxX55xX16xX2cxX3xX98xX49xX6xX3xX45xX49xX16xX2cxX3xX5xX224xXdxX24xX3xXexX5dxXdxX3xX1x87fcxXdxX3xXcfxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX7axX45xX22xXaxX12xXc9xXcxX1xX51xX3xX50xX4cexX55xX3xX5xXaexX3xX16xX2cxX55xX22xX17xX16xX3xX16xX1xX4cexX16xX3xX4xX81xX6xX3xXexX1f9xX16xX1xX3xXexX4cxX224xX16xX2cxX3xX16xXaexX22xX31xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX7axX45xX22xXaxX12xXcxX1xX85xX22xX3xXexX5dxXdxX3xX1xX5f5xXdxX24xX3xX50xX4dxX16xX2cxX3xX4xX1xX8fxX3xXcxX1xXaexX16xX1xX3xX50xX62xXbxX3xXcfxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX7axX45xX22xXaxX12xXc9xX216xX2cxX55xX22xX17xX16xX3xX16xX1xX4cexX16xX3xXexX1xX1f9xX3xX4xX14xX3xX16xX1xXdxX99xX55xX24xX3xX16xX1xX6bxX16xX2cxX3xX4xX62xXdxX3xX4xX1xX8fxX16xX1xX3xX5xXaexX3xX84xX5b4xXdxX3xX16xX2cxX6bxX203xXdxX24xX3xX84xX5b4xXdxX3xX4xX85xXbxX24xX3xX16xX2cxXaexX16xX1xX3xX50xX6bxX6cxX4xX3xX84xX203xXdxX3xX45xX70xX3xX4xX1xX6bxX6xX3xX16xX1xX4aaxX16xX3xXexX1xX2f1xX4xX3xX1xX51xXexX3xXexX4cxX62xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX57xX84xX3xX4xX81xX6xX3xX84xX1f9xX16xX1xXb6xXcxX49xX3xX50xX14xX3xX45xX2edxX16xX3xX50xX51xX16xX3xX98xXdxX57xX4xX3xX6xXdxX3xX50xXdxX3xX1xX1cxXbxX3xX4x10aefxX16xX2cxX3xX50xX6bxX6cxX4xeb96xX3xX31xc183xXb6xX3x102dbxX28bxXexX3xX20exX1xX62xX4xX3xX45xX7axX3xXexX1f9xX16xX1xX3xXexX4cxX224xX16xX2cxX3xX4xX62xX16xX3xX95xX74xX3xX20exXdxX17xX84xX3xX16xX1xXdxX57xX84xX3xX4c8xX55xX62xX3xX16xX1xXdxX99xX55xX3xX4xX1xX2f1xX4xX3xX98xX46bxX24xX3xX4xX1xX2f1xX4xX3xX45xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX16xX3xX20exX1xX5dxX16xX2cxX3xXexX1xX39axX3xX1axXcxX1xX4cexX16xX3xX16xXaexX22xX3xX98xX8fxX3xXc7x8934xX3xX5xXaexX84xX3xX1xX6xXdxX23xXb6xX3xX216xX2cxX7axXaexXdxX3xX4cxX6xX3xX4xe864xX16xX3xX4xX14xX3xX4xX3cexX3xX16xX2cxX55xX22xX17xX16xX3xX16xX1xX4cexX16xX3xX98xX99xX3xXbxX1xX8fxX6xX3xX4xX3bcxX3xX4c8xX55xX6xX16xX3xX4xX1xX81xX3xXexX4cxX1f9xXb6xX3xX192xX5dxXdxX3xX20exX1xXdxX3xX98xX1f9xX3xX16xX1xX24bxX16xX2cxX3xX5xX3a5xX3xX45xX7axX3xXexX51xX3xX16xX1xX25bxX24xX3xX1xX7axX28bxX4xX3xX50xX39axX3xX4xX1xX7axX3xX1axX3xXexX1xX17xX84xX3xXbxX1xXb4xX16xX3xX5xX7axX16xX2cxX3xXexX4cxX1cxX16xX2cxX23xX3xX16xX17xX16xX3xX98xX2edxX16xX3xX4xX2f1xX3xX84xX203xXdxX3xX16xX2cxX6bxX203xXdxX3xX16xXaexX22xX24xX3xX4xX3bcxX3xX4c8xX55xX6xX16xX3xX20exXdxX6xX24xX3xXexX55xX22xX3xX95xXdxX51xXexX3xX1xX1cxX3xX20exX1xX5dxX16xX2cxX3xX50xX2exX16xX2cxX3xXexX1xXaexX16xX1xX3xXbxX1xXb4xX16xX3xX98xXaexX3xX50x7897xXdxX3xXexX6bxX6cxX16xX2cxX3xX4xX81xX6xX3xX1xX74xXdxX3xX16xX2cxX1xX25bxXb6xX3xX72dxX74xXexX3xX16xX2cxX55xX22xX17xX16xX3xX16xX1xX4cexX16xX3xX20exX1xX62xX4xX3xX20exX1xX5dxX16xX2cxX3xX20excdb2xX84xX3xXbxX1xXb4xX16xX3xX4c8xX55xX6xX16xX3xXexX4cxX1cxX16xX2cxX3xX5xXaexX3xX45xX7axX3xX4xX3bcxX3xX4c8xX55xX6xX16xX3xX4xX1xX81xX3xXexX4cxX1f9xX3xX4xX1xX55xX384xX16xX3xX95xX25bxX3xX4xX1xX6bxX3bcxX16xX2cxX3xXexX4cxX1f9xX16xX1xX3xX16xX74xXdxX3xX45xX55xX16xX2cxX3xX1xX74xXdxX3xX16xX2cxX1xX25bxX3xXexX1xXdxX51xX55xX3xX7xX4cexX55xX3xX7xX1a9xX4xX24xX3xX4xX46bxX3xXexX1xX39axX24xX3xX8fxXexX3xXexX62xX4xX3xX45xX46bxX16xX2cxX3xXexX1xXdxX51xXexX3xXexX1xX70xX4xX3xX16xX17xX16xX3xX50xX863xXdxX3xXexX6bxX6cxX16xX2cxX3xX50xX6bxX6cxX4xX3xX84xX203xXdxX3xX16xX2cxX224xXdxX3xX50xXdxX3xX45xX70xX3xX1xX74xXdxX3xX16xX2cxX1xX25bxXa1xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc7xXexXc9xX6xX5xXdxX2cxX16xXcfxX3xX4xX10xX16xXexX10xX4cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX7axX45xX22xXaxX12xX0xXdxX84xX2cxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX33xX33xXdxXb6xX95xX6xX7axX1xX6xXexXdxX16xX1xXb6xX98xX16xX33xX16xX10xX101xX7xX33xX2xX11axX117xX15dxX33xX15fxX11bxX45xX2xX11axX2xX165xX15dxX165xX165xXexX116xX165xX115xX11axX15dxX2xX16cxX11axX5xX2xXb6xX125xXbxX2cxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX7axX45xX22xXaxX12xXcxX1xX85xX22xX3xX1xX6xXdxX3xX50xX4dxX16xX2cxX3xX4xX1xX8fxX3xXexX4cxX6xX7axX3xX50xX7dxXdxX3xX4xX1e1xXdxX3xX84xX1e1xX24xX3xXexX1xX1a3xX16xX2cxX3xXexX1xX1a9xX16xX24xX3xXexX5dxXdxX3xX1axXexX4cxX55xX22xX23xX3xXexXdxX51xXbxX3xXcfxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX7axX45xX22xXaxX12xXc9xX48xX4aaxX22xX3xXexX1xX10xX7axX3xX4xX62xX4xX3xX50xX4dxX16xX2cxX3xX4xX1xX8fxX24xX3xX4xX1xX2exX16xX2cxX3xXexX6xX3xXbxX1xX3cexXdxX3xX5xXaexX84xX3xX2cxX1f9xX3xX50xX39axX3xX20exX1xX1a9xX4xX3xXbxX1xX46bxX4xX3xXexX1f9xX16xX1xX3xXexX4cxX224xX16xX2cxX3xX50xX14xX31xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX7axX45xX22xXaxX12xX216xX2cxX1xX10xX3xX4xX4cexX55xX3xX1xX5f5xXdxX3xX4xX81xX6xX3xXexX5dxXdxX24xX3xX84xX85xX22xX3xX50xX4dxX16xX2cxX3xX4xX1xX8fxX3xXdxX84xX3xX5xX28bxX16xX2cxX3xX4cxX6xX3xX4xX1xXdxX99xX55xX3xX7xX55xX22xX3xX16xX2cxX1xX48cxXb6xX3xX72dxX74xXexX3xX5xX2exX4xX3xX7xX6xX55xX3xX50xX4dxX16xX2cxX3xX4xX1xX8fxX3xXcxX4cxX55xX16xX2cxX3xX84xX552xXdxX3xX5xX17xX16xX3xXexXdxX51xX16xX2cxX3xXcfxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18cxX7axX45xX22xXaxX12xXc9xX3xX13xX1xX2exX16xX2cxX3xXexX5dxXdxX3xX4xX1xX7axX3xX4cx124f3xX16xX2cxX3xX50xX39axX3xX20exX1xX1a9xX4xX3xXbxX1xX46bxX4xX3xXexX1f9xX16xX1xX3xXexX4cxX224xX16xX2cxX3xXexX4cxX17xX16xX24xX3xX84xX5b4xXdxX3xX4xX85xXbxX24xX3xX16xX2cxXaexX16xX1xX3xX98xXaexX3xX16xX2cxX6bxX203xXdxX3xX4xX14xX3xXexX4cxX62xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX57xX84xX3xX727xX4xX3cexX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX8fxX6xX3xX84xX203xXdxX3xX98xXaexX3xX50xX6bxX6cxX4xX3xX84xX203xXdxX72axX3xX4xXb4xX16xX3xX16xX4cexX16xX2cxX3xX4xX6xX7axX3xXexX4cxX62xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX57xX84xX3xXexX4cxX7axX16xX2cxX3xX98xXdxX57xX4xX3xX16xX2cxX1xXdxX17xX16xX3xX4xX2f1xX55xX24xX3xX4xX1xX55xX384xX16xX3xX95xX25bxX3xX16xX74xXdxX3xX45xX55xX16xX2cxX24xX3xXexX1xXaexX16xX1xX3xXbxX1xXb4xX16xX3xXexX1xX6xX84xX3xX45xX70xX3xXexX1xX10xX7axX3xXbxX1xX6bxX3bcxX16xX2cxX3xX4xX1xX4cexX84xX3xX1axXexX1xXaexX3xX8fxXexX3xX84xXaexX3xXexX863xXexX23xXb6xX3xX216xX1xX24bxX16xX2cxX3xX98xX85xX16xX3xX50xX99xX3xX4xXb4xX16xX3xXexX4cxX6xX7axX3xX50xX7dxXdxX24xX3xX5xX85xX22xX3xX3a5xX3xX20exXdxX51xX16xX24xX3xX4c8xX55xX22xX51xXexX3xX50xX25bxX16xX1xX3xX1e1xX3xX1xX74xXdxX3xX16xX2cxX1xX25bxX3xX16xX17xX16xX3xX4xX14xX3xXexX1xX5dxX16xX2cxX3xX95xX62xX7axX3xX7xX552xX84xX3xX4xX1xX7axX3xX4xX62xX4xX3xX50xX863xXdxX3xXexX6bxX6cxX16xX2cxX3xX84xX203xXdxX3xXexX1xX6xX84xX3xX45xX70xXb6xX192xX4dxX16xX2cxX3xXexX1xX203xXdxX3xX4xX1xX863xX16xX2cxX3xX84xX1cxXdxX3xX95xXdxX39axX55xX3xX1xXdxX57xX16xX3xX1xX1f9xX16xX1xX3xXexX1xX2f1xX4xX24xX3xXexX6bxX3xXexX6bxX1e1xX16xX2cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX78fxX24xX3xX50xX28fxX16xX3xX50xX384xX22xX3xXexX4cxX62xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX57xX84xX3xX727xX84xX203xXdxX3xX1xX1cxXbxX3xX50xX39axX3xXc7xX62xX4xX3xX16xX1xX4aaxX16xX3xX50xX244xX3xXexX1xX6xX84xX3xX2cxXdxX6xX24xX3xX50xX244xX3xXc7xXdxX16xX3xX3a5xX3xX20exXdxX51xX16xX72axX3xX1xX7axX28bxX4xX3xX4c8xX55xX6xX16xX3xX16xXdxX57xX84xX3xX1axX3xX20exX51xXexX3xX1xX6cxXbxX23xX3xX20exX1xX62xX4xXa1xX48xXdxX57xX4xX3xX1xX1cxXbxX3xX50xX2exX16xX2cxX3xXexX1xXaexX16xX1xX3xXbxX1xXb4xX16xX24xX3xX16xX51xX55xX3xX5xXaexX84xX3xXexX863xXexX24xX3xX4xX71fxX16xX2cxX3xX5xXaexX3xX84xX74xXexX3xX22xX51xX55xX3xXexX863xX3xX4c8xX55xX6xX16xX3xXexX4cxX1cxX16xX2cxX3xX2cxX14xXbxX3xXbxX1xXb4xX16xX3xX50xX7dxXdxX3xX84xX552xXdxX3xXbxX1xX6bxX3bcxX16xX2cxX3xXexX1xX2f1xX4xX3xX5xX244xX16xX1xX3xX50xX224xX7axX24xX3xXexX1xX2exX4xX3xX50xX384xX22xX3xX7xX70xX3xX16xX2cxX1xXdxX57xXbxX3xX50xX7dxXdxX3xX84xX552xXdxX3xXexX4cxX7axX16xX2cxX3xX2cxXdxX6xXdxX3xX50xX7axX224xX16xX3xX1xXdxX57xX16xX3xX16xX6xX22xXb6xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12512xX55xXexX1xX7axX4cxXaxX12xX48xX71fxX3xXcxX55xX85xX16xX0xX33xXbxX12
Vũ Tuấn