Vẻ đẹp các bóng hồng hiếm hoi trong hải quân Nga
Từ năm 2015, các trường hải quân Nga bắt đầu tiếp nhận học viên nữ. Sau đây là hình ảnh các bóng hồng này.
f064x13bb8x16519xf369x15068x145cdx14d5cx130c8x1249exX7x12c89x14c73x16727xf7c9x12200x16d69xX5x1326bxXax10726x14586x15c3fxX3xff72x15a9fxXbxX3xX4x1361dxX4xX3xfedax13aa3x17980x1204dxX3xX1x12f4dxX20xX21xX3xX1xXdx11e0fx105d3xX3xX1x1085cxXdxX3xXexf589xX2exX20xX21xX3xX1x13755xXdxX3x13777x14e22x1443dxX20xX3x12306xX21xX6xX0x15c6axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9d1xX10xX6x1023dxXaxX12xXcx112e1xX3xX20x167e7xX2bxX3xfa74x14404xX2x12367x16188xX3xX4xX1bxX4xX3xXexX32x15ed4x126baxX20xX21xX3xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX20xX3xX40xX21xX6xX3xX1ex1797fxXexX3xX16x10150xX3cxX3xXexXdxX2axXbxX3xX20xX1xfe8dxX20xX3xX1x1791cxX4xX3x16d90xXdx16b49xX20xX3xX20x1318cx1523exX3x120f7xX6xX3cxX3xX16xX3dx143bcxX3xX5x179ebxX3xX1xfeb2xX20xX1xX3xX38xX20xX1xX3xX4xX1bxX4xX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX1xX24xX20xX21xX3xX20xXa6xXa3xX9bxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx158a5xX2exX56xXa3xXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXex141d4x16aedx155bfx14a48xXbx171cexXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX44xX44xXdxX9bxX1exX6xX2exX1xX6xXexXdxX20xX1xX9bxX94xX20xX44xX20xX10xfb23xX7xX44xX2x131a7xX2xXebxX44xX113xX113xX56xX60xX2xX60xXex175bexfce5xX60xX63xX5xX61xX9bx13250xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2bxX7x12a56xXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX94xX10xX3xX56xX10xXbxX3xX4xX6xX4xX3xX1exX2exX20xX21xX3xX1xX2exX20xX21xX3xX1xXdxX10xX2bxX3xX1xX2exXdxX3xXexX32xX2exX20xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX6xX20xX3xX20xX21xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15f8exX6xXbxXexXdxX2exX20xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXefxXexX134xX6xX5xXdxX21xX20xXeaxX3xX125xX3cxX7xXexXdx127c4xXa3x15554xXaxX12xXcx12e6axX3xX5x12ecdxX3xX4xX1xX91xXdxX3xX56xXa6xX20xX1xX3xX4xX1xX2exX3xX20xX9axX3xX21xXdx14ed9xXdxX3xXexX32xX2exX20xX21xX3xX20xX5dxX2bxX3xXexX3cxXa3x10a03xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX16xX83xX3cxX3xXexXdxX96xX20xX3xX5xXa6xX3xX2xX44xX2xX63xX9bxX3xX53xXdxX1aexX20xX3xXex12e61xXdxX3xX4xX1bxX4xX3xXbxX1x10a94xX3xX20xX9axX3xX20xXa6xXa3xX3xX16xX6cx12bc1xX4xX3xX1xX3cx16197xX20xX3xX5xX3cxXa3xX1aexX20xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX1bxX4xX3xX20xX1xXdxX1aexX2bxX3xX94xX1fcxX3x15e36xX1x13a15xX20xX21xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX5xXa6xX3xX4xX1xXdxX2axX20xX3xX16xX20cxX3cxX3xXexX32x16d9bxX4xX3xXexXdxX2axXbxX9bxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2exX56xXa3xXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexXeaxXebxXebxXecxXbxXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX44xX44xXdxX9bxX1exX6xX2exX1xX6xXexXdxX20xX1xX9bxX94xX20xX44xX20xX10xX10fxX7xX44xX2xX113xX2xXebxX44xX113xX113xX56xX60xX2xX60xXexX60xX11fxX61xXebxX5xX2xX9bxX125xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2bxX7xX134xXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX94xX10xX3xX56xX10xXbxX3xX4xX6xX4xX3xX1exX2exX20xX21xX3xX1xX2exX20xX21xX3xX1xXdxX10xX2bxX3xX1xX2exXdxX3xXexX32xX2exX20xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX6xX20xX3xX20xX21xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX2exX20xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXefxXexX134xX6xX5xXdxX21xX20xXeaxX3xX125xX3cxX7xXexXdxX1a5xXa3xX1a7xXaxX12xX184xX1bxX4xX3xXbxX1xX1fcxX3xX20xX9axX3xXexX32xX14xX3xX16xX6cxX207xX4xX3xXexX3cxXa3xX1d3xX20xX3xX94xXa6xX2exX3xXexX32xX6cxX6dxX20xX21xX3xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX20xX3xX40xX21xX6xX3xX16xX6cxX207xX4xX3xX1xX3cxX20cxX20xX3xX5xX3cxXa3xX1aexX20xX3xX5xXa6xX2bxX3xX4xX1xX3cxXa3xX96xX20xX3xX21xXdxX6xX3xXexX3dxX2bxX3xX5x1510exX64xX3xX5xXdxX96xX20xX3xX5xX1f3xX4xX3xX94xXa6xX3xX226xfb7axX3xX7xX6cxX9bxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2exX56xXa3xXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexXeaxXebxXecxXebxXbxXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX44xX44xXdxX9bxX1exX6xX2exX1xX6xXexXdxX20xX1xX9bxX94xX20xX44xX20xX10xX10fxX7xX44xX2xX113xX2xXebxX44xX113xX113xX56xX60xX2xX60xXexXedxX61xX2xX61xX5xX60xX9bxX125xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2bxX7xX134xXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX94xX10xX3xX56xX10xXbxX3xX4xX6xX4xX3xX1exX2exX20xX21xX3xX1xX2exX20xX21xX3xX1xXdxX10xX2bxX3xX1xX2exXdxX3xXexX32xX2exX20xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX6xX20xX3xX20xX21xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX2exX20xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXefxXexX134xX6xX5xXdxX21xX20xXeaxX3xX125xX3cxX7xXexXdxX1a5xXa3xX1a7xXaxX12xX184xX1bxX4xX3xX4xX228xX3xX21xX1bxXdxX3xXexX32xX14xX3xXbxX1xX38xXdxX3xXexX3cxX3dxX20xX3xXexX1x123c8xX3xX4xX1xX2axX3xX16x13c08xX3xX20xX1xX6cxX3xX20xX6xX2bxX3xX21xXdxX1c3xXdxXeaxX3x11c6cxX8dxXa3xX3xX94xXa6xX2exX3xX5x1200dxX4xX3xXecxX1xXebxX61xX3x140d3xXexX32xX2exX20xX21xX3xX16xXdx1143cxX3cxX3xX226xXdxX1aexX20xX3xX0xX6xX3xX1xX32xX10xX1a5xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX44xX44xX94xX2exX94xX9bxX94xX20xX44xXexX1xX10xX134xX21xXdxX2exXdxX44xX1xX2exX134xX7xX2exX44xX2bxX2exX7xX4xX2exX10fxX134xX20xX21xX6xX134xX4xX1xX2exX20xX21xX134xX4xX1xXdxX3cxX134xX32xX10xXexX134xX56xX6xX2bxX134xX32xX10xXexX134xX1xX6xXdxX134xX20xX1xX3cxX134xXexX1xX10xX134xX20xX6xX2exX134xXecxX61xX60xX60xX113xX113xX9bxX94xX2exX94xXaxX12xX226xX1x1011axX3xX1xX8dxX3cxX3xX20xX6cxX1c3xX4xX3xX40xX21xX6xX0xX44xX6xX12x10e35xX64xX3xXexX8dxXbxX3xXexX1xX1d3xX3xX56xX1fcxX4xX64xX3xX5dxX20xX3xX7xX1bxX20xX21xX64xX3xX32xX24xXdxX3xX16xXdxX3xX1xX91xX4xX9bxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2exX56xXa3xXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexXeaxXebxXebxX2xXbxXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX44xX44xXdxX9bxX1exX6xX2exX1xX6xXexXdxX20xX1xX9bxX94xX20xX44xX20xX10xX10fxX7xX44xX2xX113xX2xXebxX44xX113xX113xX56xX60xX2xX60xXexX113xX61xX63xX60xX5xXebxX9bxX125xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2bxX7xX134xXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX94xX10xX3xX56xX10xXbxX3xX4xX6xX4xX3xX1exX2exX20xX21xX3xX1xX2exX20xX21xX3xX1xXdxX10xX2bxX3xX1xX2exXdxX3xXexX32xX2exX20xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX6xX20xX3xX20xX21xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX2exX20xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXefxXexX134xX6xX5xXdxX21xX20xXeaxX3xX125xX3cxX7xXexXdxX1a5xXa3xX1a7xXaxX12xf8cbxX1xX1fcxX3xX20xX9axX3xX226xX1xX228xX20xX21xX3xX16xX6cxX207xX4xX3xXbxX1xf7e4xXbxX3xX2bx142eaxX4xX3xX94xXa6xX3xX2bxX6xX20xX21xX3xXexX1xX10xX2exX3xX3bxX3cxX83xX20xX3xX1bxX2exX3xX56xX3dxX20xX3xX7xX240xX3xXexX32xX2exX20xX21xX3xX1xX91xX4xX3xX94xXdxX1aexX20xX3xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX20xX9bxX3xX13xXdxX1aexX4xX3xX7x17a38xX3xX56xX1fcxX20xX21xX3xXexX32xX3cxXa3xX4cdxX20xX3xXexX1xX228xX20xX21xX3xXefx10d34xX3xX1xX4a3xXdxX3xX4x1258dxX20xX21xX3xX1ex15a53xX3xX21xXdxX1c3xXdxX3xX1xX1f3xX20xX9bxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2exX56xXa3xXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexXeaxXebxX2xX63xXbxXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX44xX44xXdxX9bxX1exX6xX2exX1xX6xXexXdxX20xX1xX9bxX94xX20xX44xX20xX10xX10fxX7xX44xX2xX113xX2xXebxX44xX113xX113xX56xX60xX2xX60xXexXecxXecxX60xX11fxX5xX11fxX9bxX125xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2bxX7xX134xXbxX1xX2exXexX2exX3xX56xXexX1xX3cxX2bxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX94xX10xX3xX56xX10xXbxX3xX4xX6xX4xX3xX1exX2exX20xX21xX3xX1xX2exX20xX21xX3xX1xXdxX10xX2bxX3xX1xX2exXdxX3xXexX32xX2exX20xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX6xX20xX3xX20xX21xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX2exX20xXaxX12xX184xX1bxX4xX3xX20xX9axX3xX1xX91xX4xX3xX94xXdxX96xX20xX3xX4xX1x108dbxX3xX16xX6cxX207xX4xX3xX16xX1d3xX3xXexX1fxX4xX3xX20xX21xX7fxX20xX3xX1xX2exX670xX4xX3xXexX1fxX4xX3xX16xX3cxX228xXdxX3xX7xX6xX2bxX9bxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2exX56xXa3xXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexXeaxXebxX11fxXecxXbxXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX44xX44xXdxX9bxX1exX6xX2exX1xX6xXexXdxX20xX1xX9bxX94xX20xX44xX20xX10xX10fxX7xX44xX2xX113xX2xXebxX44xX113xX113xX56xX60xX2xX60xXexX11fxX11exX61xX63xX5xX63xX9bxX125xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2bxX7xX134xXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX94xX10xX3xX56xX10xXbxX3xX4xX6xX4xX3xX1exX2exX20xX21xX3xX1xX2exX20xX21xX3xX1xXdxX10xX2bxX3xX1xX2exXdxX3xXexX32xX2exX20xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX6xX20xX3xX20xX21xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX2exX20xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXefxXexX134xX6xX5xXdxX21xX20xXeaxX3xX125xX3cxX7xXexXdxX1a5xXa3xX1a7xXaxX12xX184xX1bxX4xX3xX20xX9axX3xX1xX91xX4xX3xX94xXdxX96xX20xX3xXbxX1xX38xXdxX3xXexX32xX38xXdxX3xX3bxX3cxX6xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX3cxX4a3xX4xX3xX7xX1bxXexX3xX1xX1f3xX4xX1xX3xX20xX5dxX20xX21xX3xX5xX240xX4xX3xX4xX1xX1f3xXa3xX3xX94xXa6xX3xX1ex17abcxXdxX3xXexX32xX6cxX1c3xX4xX3xX226xX1xXdxX3xX16xX6cxX207xX4xX3xXexX3cxXa3xX1d3xX20xX3xX94xXa6xX2exX3xXexX32xX6cxX6dxX20xX21xX3xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX20xX9bxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2exX56xXa3xXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexXeaxX60xX113xX113xXbxXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX44xX44xXdxX9bxX1exX6xX2exX1xX6xXexXdxX20xX1xX9bxX94xX20xX44xX20xX10xX10fxX7xX44xX2xX113xX2xXebxX44xX113xX113xX56xX60xX2xX60xXexX63xX11exX61xXebxX5xXecxX9bxX125xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2bxX7xX134xXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX94xX10xX3xX56xX10xXbxX3xX4xX6xX4xX3xX1exX2exX20xX21xX3xX1xX2exX20xX21xX3xX1xXdxX10xX2bxX3xX1xX2exXdxX3xXexX32xX2exX20xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX6xX20xX3xX20xX21xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX2exX20xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXefxXexX134xX6xX5xXdxX21xX20xXeaxX3xX125xX3cxX7xXexXdxX1a5xXa3xX1a7xXaxX12xXcxX32xX6cxX6dxX20xX21xX3xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX20xX3xX56xX1f3xXa3xX3xX4xX1bxX4xX3xXbxX1xX1fcxX3xX20xX9axX3xX20xXa6xXa3xX3xX4xX38xX3xX226xX395xX3xX20xX5dxX20xX21xX3xX4xX90bxX3xX1exX38xX20xX3xX94xX4cdxX3xX5xX670xX20xX3xX4x10f0bxX3cxX3xX1xX4a3xX3xX16xX1d3xX3xX7x16633xX20xX3xX7xXa6xX20xX21xX3xX4xX1xX2exX3xXexXa9xX20xX1xX3xX1xX3cx136bfxX20xX21xX3xX226xX1x13524xX20xX3xX4xX20cxXbxX9bxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2exX56xXa3xXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexXeaxXebxX61xX11exXbxXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX44xX44xXdxX9bxX1exX6xX2exX1xX6xXexXdxX20xX1xX9bxX94xX20xX44xX20xX10xX10fxX7xX44xX2xX113xX2xXebxX44xX113xX113xX56xX60xX2xX60xXexX60xX11fxX113xXedxX5xX113xX9bxX125xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2bxX7xX134xXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX94xX10xX3xX56xX10xXbxX3xX4xX6xX4xX3xX1exX2exX20xX21xX3xX1xX2exX20xX21xX3xX1xXdxX10xX2bxX3xX1xX2exXdxX3xXexX32xX2exX20xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX6xX20xX3xX20xX21xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX2exX20xXaxX12xX658xX1xX1fcxX3xX20xX9axX3xX5xX240xX6xX3xX4xX1xX91xX20xX3xX1exXdxX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdxX1aexXbxX3xX94xXa9xX3xX20xX1xXdxX4cdxX3cxX3xX5xX385xX3xX56xX2exX9bxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2exX56xXa3xXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexXeaxXebxX61xX2xXbxXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX44xX44xXdxX9bxX1exX6xX2exX1xX6xXexXdxX20xX1xX9bxX94xX20xX44xX20xX10xX10fxX7xX44xX2xX113xX2xXebxX44xX113xX113xX56xX60xX2xX60xXexX63xXecxX61xXecxX5xX11exX9bxX125xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2bxX7xX134xXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX94xX10xX3xX56xX10xXbxX3xX4xX6xX4xX3xX1exX2exX20xX21xX3xX1xX2exX20xX21xX3xX1xXdxX10xX2bxX3xX1xX2exXdxX3xXexX32xX2exX20xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX6xX20xX3xX20xX21xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX2exX20xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXefxXexX134xX6xX5xXdxX21xX20xXeaxX3xX125xX3cxX7xXexXdxX1a5xXa3xX1a7xXaxX12x101f7xX4a3xXexX3xX7xXa78xX3xX2bxX3cxXa78xX20xX3xX94xXa6xX2exX3xX3bxX3cxX3dxX20xX3xX16xX4a3xXdxX3xX94xXa9xX3xX4xX228xX20xX21xX3xX94xXdxX1aexX4xX3xXexX1f3xXdxX3xX16xX1fxX3xf606xX20xX3xX16xX6cfxX20xX1xX9bxX3xf9ebxX1xXdxX3xXexXa78xXexX3xX20xX21xX1xXdxX1aexXbxX3xXexX32xX6cxX6dxX20xX21xX3xX3bxX3cxX3dxX20xX3xX7xX240xX64xX3xX1xX91xX3xX20xX1xX8dxX20xX3xX5xX2exX20xX3xXexX32xX3cxX20xX21xX3xX4bcxXa3xX3xX94xXa6xX3xX2bxX4a3xXexX3xX1xX207xXbxX3xX16xX24xX20xX21xX3xXbxX1xX1fcxX4xX3xX94xX1fcxX3xX63xX3xX20xX5dxX2bxX9bxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2exX56xXa3xXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexXeaxXebxXebxXedxXbxXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX44xX44xXdxX9bxX1exX6xX2exX1xX6xXexXdxX20xX1xX9bxX94xX20xX44xX20xX10xX10fxX7xX44xX2xX113xX2xXebxX44xX113xX113xX56xX60xX2xX60xXexX63xX63xX60xX61xX5xXedxX9bxX125xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2bxX7xX134xXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX94xX10xX3xX56xX10xXbxX3xX4xX6xX4xX3xX1exX2exX20xX21xX3xX1xX2exX20xX21xX3xX1xXdxX10xX2bxX3xX1xX2exXdxX3xXexX32xX2exX20xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX6xX20xX3xX20xX21xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX2exX20xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXefxXexX134xX6xX5xXdxX21xX20xXeaxX3xX125xX3cxX7xXexXdxX1a5xXa3xX1a7xXaxX12xX53xX24xXdxX3xX20xX5dxX2bxX3xX60xX61xX2xX63xX64xX3xX4xX1fxX3xX226xX1xX2exX38xX20xX21xX3xX113xX61xX61xX3xX20xX9axX3xX1xX91xX4xX3xX94xXdxX96xX20xX3xXexX32xX2exX20xX21xX3xX4xX1bxX4xX3xX1xX91xX4xX3xX94xXdxX96xX20xX3xX3bxX3cxX3dxX20xX3xX7xX240xX3xXexX32xX96xX20xX3xXexX2exXa6xX20xX3xX5xX6c3xX20xX1xX3xXexX1xXc8exX3xX40xX21xX6xX9bxX3xX184xX2exX20xX3xX7xXa78xX3xX20xXa6xXa3xX3xX16xX6xX20xX21xX3xXexXdxX2axXbxX3xXexX1fcxX4xX3xXexX5dxX20xX21xX3xX7xX6xX3cxX3xX2bxf1ccxXdxX3xX20xX5dxX2bxX9bxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2exX56xXa3xXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexXeaxX60xX11exX113xXbxXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX44xX44xXdxX9bxX1exX6xX2exX1xX6xXexXdxX20xX1xX9bxX94xX20xX44xX20xX10xX10fxX7xX44xX2xX113xX2xXebxX44xX113xX113xX56xX60xX2xX60xXexXecxXecxXedxXecxX5xX2xX61xX9bxX125xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2bxX7xX134xXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX94xX10xX3xX56xX10xXbxX3xX4xX6xX4xX3xX1exX2exX20xX21xX3xX1xX2exX20xX21xX3xX1xXdxX10xX2bxX3xX1xX2exXdxX3xXexX32xX2exX20xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX6xX20xX3xX20xX21xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX2exX20xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXefxXexX134xX6xX5xXdxX21xX20xXeaxX3xX125xX3cxX7xXexXdxX1a5xXa3xX1a7xXaxX12x13314xX3xX2bxX4a3xXexX3xX7xXa78xX3xX5x114c7xX20xX1xX3xX94xX240xX4xX3xX4c4xX20xX1xX6cxX3xX5xXa6xX3xXexX1xX228xX20xX21xX3xXexXdxX20xX3xX5xXdxX96xX20xX3xX5xX1f3xX4xX54dxX64xX3xXbxX1xX1fcxX3xX20xX9axX3xX4xX1fxX3xXexX1xX1d3xX3xXbxX1xX1fcxX4xX3xX94xX1fcxX3xXexX32xX96xX20xX3xXexXa6xX3cxX3xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX20xX3xX40xX21xX6xX64xX3xX1exX7fxXexX3xX16xX83xX3cxX3xXexX5axX3xX20xX5dxX2bxX3xX60xX61xX2xX11exX9bxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX2exX56xXa3xXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexXeaxX60xXedxX113xXbxXefxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX44xX44xXdxX9bxX1exX6xX2exX1xX6xXexXdxX20xX1xX9bxX94xX20xX44xX20xX10xX10fxX7xX44xX2xX113xX2xXebxX44xX113xX113xX56xX60xX2xX60xXexX2xX113xX11exX63xX5xX2xX2xX9bxX125xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2bxX7xX134xXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX94xX10xX3xX56xX10xXbxX3xX4xX6xX4xX3xX1exX2exX20xX21xX3xX1xX2exX20xX21xX3xX1xXdxX10xX2bxX3xX1xX2exXdxX3xXexX32xX2exX20xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX6xX20xX3xX20xX21xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX6xXbxXexXdxX2exX20xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXefxXexX134xX6xX5xXdxX21xX20xXeaxX3xX125xX3cxX7xXexXdxX1a5xXa3xX1a7xXaxX12xXcxX1c3xXdxX3xX20xX5dxX2bxX3xX60xX61xX2xX11exX64xX3xX20xX21xX6cxX6dxXdxX3xXexX6xX3xX7x109f2xX3xX1exX38xX2exX3xX16xX38xX2bxX3xX16xX83xXa3xX3xX16xX49cxX3xX4xX1bxX4xX3xX16xXdxX4cdxX3cxX3xX226xXdxX1aexX20xX3xX16xX1bxXbxX3xXa5bxX20xX21xX3xX20xX1xX3cxX3xX4xX83xX3cxX3xX4xX49cxX6xX3xX20xX9axX3xX3bxX3cxX3dxX20xX3xX20xX1xX3dxX20xX3xX1xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX20xX64xX3xX20xX1xX6cxX3xX4xX6xX1exXdxX20xX3xX32xXdxX96xX20xX21xX3xX94xXa6xX3xX1exX3cxX24xX20xX21xX3xX32xXdxX96xX20xX21xX3xX4xX1xX2exX3xX1xX91xX9bxX44xX9bxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX2exX3cxX32xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX13xf2c3xX13xX0xX44xXbxX12