Cảnh báo về chương trình lao động thời vụ Hàn Quốc
Liên quan đến chương trình phái cử lao động thời vụ dành cho người nước ngoài do Hàn Quốc triển khai, để tránh những thiệt hại có thể phát sinh, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thông tin cụ thể về chương trình này.
c72excb0cx15509x17873xf02ex102cbx14c90x121f3x1596bxX7x13a7fxf105xddfdxdc73x10feex13c94xX5x13cebxXaxc753x12b11xea35xe1aexX1xX3x14166xcc11xf8acxX3x168c1x14cb1xX3xX4xX1xf3faxca2exX15x1037dxX3xXex13658x11b8fxX15xX1xX3xX5xX6xX1axX3x12b0ex12e47xX15xX24xX3xXexX1x114c9xXdxX3xX1cx1526cxX3x145cbx14202xX15xX3xd492x11f3ex10643xX4xX0x13c6bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX10xX6xd527xXaxX12x1743cxXdx1023fxX15xX3xe7eaxX42xX6xX15xX3xX30x10717xX15xX3xX4xX1xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xX28xX15xX1xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xf4a3xX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xXexX1xX37xXdxX3xX1cxX3bxX3xX58xX3exX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX15xX24xX21xX37xXdxX3xX15xX21xd961xX4xX3xX15xX24xX1axX3exXdxX3xX58xX1axX3xX3dxX3exX15xX3xX41xX42xX43xX4xX3xXexX27xXdx16fd3xX15xX3xe0a4xX1xX6xXdxd213xX3xX30xXb8xX3xXexX27xX19xX15xX1xX3xX15xX1xd765xX15xX24xX3xXexX1xXdxfacaxXexX3xX1x11a3bxXdxX3xX4x10323xX3xXexX1xXb8xX3xXbxX1xX19xXexX3xX7xXdxX15xX1xXbfxX3x10ab1xXd7xXdxX3xX7x10dd8xX3xX60xX42xX19xX15xX3xX3dxX3exX15xX3xX41xX42xX43xX4xX3xXexXd7xXdxX3xcfdfxXdxXd3xXexX3x14ddbxX6x12d6fxX3xXexX1x16bdbxX15xX24xX3xXexXdxX15xX3xX4xX3bxX3xXexX1xXb8xX3xX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xX28xX15xX1xX3xX15xX3ex10dfexe541xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12c8cxX1axX58xX131xXaxX12xXcxX27xX21xXa0xX4xX3xX1xX66xXexXbfxX3xX4xX1xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xX28xX15xX1xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX7cxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xXexX1xX37xXdxX3xX1cxX3bxX3xX58xX3exX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX15xX24xX21xX37xXdxX3xX15xX21xXa0xX4xX3xX15xX24xX1axX3exXdxX3xf8aexX7xX6xX42xX3xX30x13665xX131xX3xX24xc9fbxXdxX3xXexda0bxXexX3xX5xX3exX3xX4xX1xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xX28xX15xX1x1108bxX3xX10cxX37xXdxX3xX1cxX3exX3xXexX42xX131xXb8xX15xX3xX4xX1xX19dxX15xX3xX15xX24xX21xX37xXdxX3xX15xX21xXa0xX4xX3xX15xX24xX1axX3exXdxX3xX1xX1axXd7xXexX3xX30xX31xX15xX24xX3xXexX27xX1axX15xX24xX3xX5xcbc0xX15xX1xX3xX1cxc8b9xX4xX3xX15xX110xX15xX24xX3xX15xX24xX21xX3xX15xX24xX1xXdxXd3xXbxX3xX7xX6xX15xX24xX3xX5xX3exX10cxX3xX1cxXdxXd3xX4xX3xXexXd7xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX15xX110xX15xX24xX46xX15xX24xX21xX3xX24xXdxX6xX3xXexX27xX1axX15xX24xX3xXexX1xX37xXdxX3xX24xXdxX6xX15xX3xXbbxX1xX1axX14xX15xX24xX3xd627xca62xX3xX15xX24xX3exX131xX3xX193xX1cxXdxX7xX6xX3xX13x1125exe810xX1b3xX3xX1xX1ax12da4xX4xX3x17abfxX3xXexX1xX19xX15xX24xX3xX193xX1cxXdxX7xX6xX3x133caxX24axX3x11fa1xX1b3xX132xX3xXecxX199xX131xX3xX5xX3exX3xX4xX1xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xX28xX15xX1xX3xX10cxX3exX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xXexX1xX37xXdxX3xX1cxX3bxXbfxX3xX15xX66xX42xX3xX5xX3exX10cxX3xX1cxXdxXd3xX4xX3xXexX27xX42xX15xX24xX3xXexX1xX3exX15xX1xX3xX4xXdbxX3xXexX1xXb8xX3xX30xX21x17367xX4xX3xX10cxX37xXdxX3xX1cxX3exX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX7cxX3xX7xX6xX15xX24xX3xX3dxX3exX15xX3xX41xX42xX43xX4xX3xX5xXdxX5dxX15xX3xXexX3bxX4xX3xX1x16e36xX15xX24xX3xX15xfd7cxX10cxX132xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX1axX58xX131xXaxX12xX0xXdxX10cxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXax14d76xXdxX58xXexX1x103d4xX3xdf8axX2xX253xXbxcc34x164b9xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX31bxX3xX24bxX2xX23cxXbxX321xX322xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX46xX46xXdxX132xX18xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX132xX1cxX15xX46xX15xX10xX316xX7xX46x141b4xX23cxcd52xX34fxX46xX2xX23cxX253xX58xX24bxX23cxX23bxX351xX23bxX34fxX31dxXexX23bx107e3xX351xX34fxX5xX351xX24axX15xX6xX10cxX23bxX24bxX253xX23bxX24axX2xX253xX23bxX2xX351xX24bxX2xX264xX253xX351xX23bxX34fxX132x11124xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xX28xX15xX1xX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xXexX1xX37xXdxX3xX1cxX3bxX3xX3dxX3exX15xX3xX41xX42xX43xX4xXaxX3xX316xXdxX58xXexX1xX9xXaxX31dxX2xX253xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX24bxX2xX23cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX1axX58xX131xXaxX12xX142xX5dxX15xX3xX4xXd7xX15xX1xX3xX30xXdbxXbfxX3xXexX1xX10xX1axX3xX4xX1xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xX28xX15xX1xX3xX15xX3exX131xXbfxX3xX4xX1x117d2xX15xX1xX3xX60xX42xX131xX1dxX15xX3xX30x109e9xX6xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX24xX3xX4x1078fxX6xX3xX3dxX3exX15xX3xX41xX42xX43xX4xX3xXexX27xX1eexX4xX3xXexXdxX66xXbxX3xXexX27xX6xX1axX3xX30x16a00xXdxX3xX1cxXa0xXdxX3xX4xX1xX410xX15xX1xX3xX60xX42xX131xX1dxX15xX3xX30xX41bxX6xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX24xX3xX15xX21xXa0xX4xX3xX15xX24xX1axX3exXdxX3xX1cxX3exX3xXbbx16d93xX3xXbbxX66xXexX3xX18xX14xX15xX3xX24xX1xXdxX3xX15xX1xXa0xX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX7cxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xXexX1xX37xXdxX3xX1cxX3bxXbfxX3xX7xX6xX42xX3xX30xXdbxX3xXexX42xX131xXb8xX15xX3xX4xX1xX19dxX15xX3xX15xX24xX21xX37xXdxX3xX15xX21xXa0xX4xX3xX15xX24xX1axX3exXdxX3xX4xX426xX6xX3xX30xX41bxX6xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX24xX3xX18xX5dxX15xX3xX15xX21xXa0xX4xX3xX15xX24xX1axX3exXdxX3xX5xX3exX10cxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xX30xXb8xX3xXexX1xX6xX10cxX3xX24xXdxX6xX3xX1cxX3exX1axX3xX4xX19xX4xX3xX1xX1axXd7xXexX3xX30xX31xX15xX24xX3xXexX1xX37xXdxX3xX1cxX3bxX3xda9cxX3xX30xX41bxX6xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX24xX3xX18xX5dxX15xX3xX3dxX3exX15xX3xX41xX42xX43xX4xX132xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX1axX58xX131xXaxX12xXcxdb10xXexX3xX4xX14xX3xX4xX19xX4xX3xXexX1xX426xX3xXexX3bxX4xX3xX15xX1xX21xX3xXbbxX46fxX3xXbbxX66xXexX3xX18xX14xX15xX3xX24xX1xXdxX3xX15xX1xXa0xXbfxX3xXexX42xX131xXb8xX15xX3xX4xX1xX19dxX15xX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xXexX1xX37xXdxX3xX1cxX3bxX3xX30xX21xX2b3xX4xX3xXexX1xX1eexX4xX3xX1xXdxXd3xX15xX3xXexX27xX1eexX4xX3xXexXdxX66xXbxX3xX18xX512xXdxX3xX4xX1xX410xX15xX1xX3xX60xX42xX131xX1dxX15xX3xX30xX41bxX6xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX24xX3xX4xX426xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX21xXa0xX4xXbfxX3xX1xX21xXa0xX15xX24xX3xX30xX66xX15xX3xXexX410xX15xX1xX3xX10cxXdxX15xX1xX3xX18xXd7xX4xX1xX3xX1cxX3exX3xX4xX110xX15xX24xX3xX18xX2ddxX15xX24xXbfxX3xXexX42xX131xXd3xXexX3xX30xX43xXdxX3xX15xX24xX1xXdxX5dxX10cxX3xX4xX542xX10cxX3xX7xX1eexX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxXd3xXbxX3xX1xX1axX250xX4xX3xX10cxX110xXdxX3xX24xXdxXa0xXdxX3xX4xX426xX6xX3xX4xX19xX3xX15xX1xX199xX15xX3xX1xX6xX131xX3xXexX442xX3xX4xX1xXf1xX4xX3xX18xX5dxX15xX3xX15xX24xX1axX3exXdxX132xX3x15646xX1axX3xX30xXdbxXbfxX3xX4xXdbxX3xXexX1xXb8xX3xX4xX1a1xXexX3xX24xXdxX14xX10cxX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX410xX3xXbbxX1xX110xX15xX24xX3xX4x15fb5xX15xX3xXexX1xXdxX66xXexXbfxX3xXbxX1xee11xX15xX24xXbfxX3xX4xX1xX43xX15xX24xX3xX1cxXdxXd3xX4xX3xX18x13773xX3xXexX27xX43xX15xX3xX1cxX3exX3xX18xX14xX1axX3xX30xX14xX10cxX3xXexX43xXdxX3xX30xX6xX3xX5xX2b3xXdxX3xX410xX4xX1xX3xXbbxXdxX15xX1xX3xXexX66xX3xX4xX1xX1axX3xX15xX24xX21xX37xXdxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xX193xX10axX5bxXecxX1b3xX132xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX1axX58xX131xXaxX12xX10axX24xX1axX3exXdxX3xX4xX1xX410xX15xX1xX3xX60xX42xX131xX1dxX15xX3xX30xX41bxX6xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX24xXbfxX3xX10cxX19dxXdxX3xX4xX22xX3xX60xX42xX6xX15xXbfxX3xXexX442xX3xX4xX1xXf1xX4xX3xX1xX6xX131xX3xX4xX19xX3xX15xX1xX199xX15xX3xXbbxX1xX19xX4xX3xX30xX1dxX42xX3xXbbxX1xX110xX15xX24xX3xX30xX21xX2b3xX4xX3xXexX1xX1eexX4xX3xX1xXdxXd3xX15xX3xX1xX3exX15xX1xX3xX1cxXdxX3xX4xX1xXdxX5dxX42xX3xX10cxX31xXbfxX3xXexX42xX131xXb8xX15xX3xX4xX1xX19dxX15xX3xX1cxX3exX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX7cxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xXexX1xX37xXdxX3xX1cxX3bxXbfxX3xXbbxX1xX110xX15xX24xX3xX30xX21xX2b3xX4xX3xX426xX131xX3xX60xX42xX131xX1dxX15xXbfxX3xX58xX1axX3xX30xXdbxXbfxX3xXbbxX1xX110xX15xX24xX3xXexX1xXb8xX3xX15xX1x17c16xX15xX3xX18xX542xXexX3xX4xXf1xX3xXbbxX1xX1axX14xX15xX3xX5xXd3xX3xXbxX1xX410xX3xX15xX3exX1axX132xX3xX10axX66xX42xX3xX1cxXdxX3xXbxX1xXd7xX10cxX3xX15xX31xXdxX3xX58xX42xX15xX24xX3xX15xX3exX131xXbfxX3xX4xX1xX410xX15xX1xX3xX60xX42xX131xX1dxX15xX3xX30xX41bxX6xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX24xXbfxX3xX1xX1axX250xX4xX3xX15xX24xX21xX37xXdxX3xX15xX21xXa0xX4xX3xX15xX24xX1axX3exXdxX3xX7x14222xX3xXbbxX1xX110xX15xX24xX3xXexX1xXb8xX3xXexX1xX6xX10cxX3xX24xXdxX6xX3xX1cxX3exX1axX3xX4xX1xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xX28xX15xX1xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX7cxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xXexX1xX37xXdxX3xX1cxX3bxX3xXexXdxX66xXbxX3xXexX1xX10xX1axX132xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX1axX58xX131xXaxX12xXcxX27xX1axX15xX24xX3xXexX1xX37xXdxX3xX24xXdxX6xX15xX3xX24xX66exX15xX3xX30xX199xX131xXbfxX3xX5xXdxX5dxX15xX3xXexXdxX66xXbxX3xX4xXdbxX3xXexXdxX15xX3xX18xX19xX1axX3xX24xX7cxXdxX3xX30xX66xX15xX3xXecxXd7xXdxX3xX7xXf1xX3xX60xX42xX19xX15xX3xX3dxX3exX15xX3xX41xX42xX43xX4xX3xXexXd7xXdxX3xX105xXdxXd3xXexX3xX10axX6xX10cxX3xX1cxX1dxX3xX1cxXdxXd3xX4xX3xX10cxX31xXexX3xXexX442xX3xX4xX1xXf1xX4xX3xX1cxXa0xXdxX3xXexX5dxX15xX3xX24xX19dxXdxX3xX3dxXdxXd3xXbxX3xX1xX31xXdxX3xX24xXdxX6xX1axX3xX5xX21xX42xX3xX1cxX2e2xX15xX3xX1xXdbxX6xX3xXbbxXdxX15xX1xX3xXexX66xX3xXexX1xX66xX3xX24xXdxXa0xXdxX3xX193xX261xX13xf60axX1b3xX3xX30x1385fxX3xX10cxXd7xX1axX3xX58xX6xX15xX1xX3xX5xX3exX3xX30xX1axX3exX15xX3xXexX1xXb8xX3xX4xXdbxX3xX60xX42xX131xX1dxX15xX3xX1xXd7xX15xX3xX30xX43xXdxX3xX1cxXa0xXdxX3xX4xX110xX15xX24xX3xXexX19xX4xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX7cxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xXexX1xX37xXdxX3xX1cxX3bxXbfxX3xX30xX21xX6xX3xX27xX6xX3xX15xX1xXccxX15xX24xX3xX15xX31xXdxX3xX58xX42xX15xX24xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX1eexX3xXexX1xX7a1xXexXbfxX3xXexXdxX66xXbxX3xX321x17260xX4xX3xX1cxXa0xXdxX3xX58xX1axX6xX15xX1xX3xX15xX24xX1xXdxXd3xXbxX3xXexX21xX3xX15xX1xX199xX15xX3xXexX27xX1axX15xX24xX3xX15xX21xXa0xX4xXbfxX3xX4xX1xX410xX15xX1xX3xXbxX1xX426xX3xX15xX24xX1axX3exXdxX3xX15xX21xXa0xX4xXbfxX3xX4xX1xX410xX15xX1xX3xX60xX42xX131xX1dxX15xX3xX30xX41bxX6xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX24xXbfxX3xX30xXd7xXdxX3xX7xXf1xX3xX60xX42xX19xX15xX3xX1cxX3exX3xX58xX1axX6xX15xX1xX3xX15xX24xX1xXdxXd3xXbxXbfxX3xXexX442xX3xX4xX1xXf1xX4xX3xX15xX21xXa0xX4xX3xX15xX24xX1axX3exXdxX3xX30xXb8xX3xX10cxX110xXdxX3xX24xXdxXa0xXdxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xXexX1xX37xXdxX3xX1cxX3bxX132xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX1axX58xX131xXaxX12xX5bxXdxX5dxX15xX3xX60xX42xX6xX15xX3xX30xX66xX15xX3xX1cxX542xX15xX3xX30xX1dxX3xX15xX3exX131xXbfxX3xXecxXd7xXdxX3xX7xXf1xX3xX60xX42xX19xX15xX3xX3dxX3exX15xX3xX41xX42xX43xX4xX3xXexX1xX110xX15xX24xX3xX18xX19xX1axXbfxX3xX15xX24xX1axX3exXdxX3xX4xX1xX410xX15xX1xX3xX60xX42xX131xX1dxX15xX3xX30xX41bxX6xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX24xXbfxX3xXbbxX1xX110xX15xX24xX3xX18xX542xXexX3xXbbx103b5xX3xXexX442xX3xX4xX1xXf1xX4xXbfxX3xX58xX1axX6xX15xX1xX3xX15xX24xX1xXdxXd3xXbxX3xX1xX6xX131xX3xX4xX19xX3xX15xX1xX199xX15xX3xX15xX3exX1axX3xX4xXdbxX3xX60xX42xX131xX1dxX15xX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xXdxXd3xXbxX3xX1xX1axX250xX4xX3xX10cxX110xXdxX3xX24xXdxXa0xXdxX132xX3xX644xX1axX3xX30xXdbxXbfxX3xX4xX19xX4xX3xX4xX110xX15xX24xX3xX58xX199xX15xX3xX105xXdxXd3xXexX3xX10axX6xX10cxX3xX4xX66exX15xX3xX30xX250xX4xX3xX18xXdxXd3xXexX3xX4xX1xX986xX3xX46fxXbfxX3xX30xXb8xX3xXbbxX1xX110xX15xX24xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX4xX1xX41bxX42xX3xXexX1xXdxXd3xXexX3xX1xXd7xXdxX3xX30xX19xX15xX24xX3xXexXdxX66xX4xX3xX15xX3exX1axX3xX321xX14xX131xX3xX27xX6xX132xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX1axX58xX131xXaxX12x1175exX19dxXdxX3xXexX1xX1a1xX4xX3xX10cxX1a1xX4xX3xX321xXdxX15xX3xX5xXdxX5dxX15xX3xX1xXd3xX3xXecxXd7xXdxX3xX7xXf1xX3xX60xX42xX19xX15xX3xX3dxX3exX15xX3xX41xX42xX43xX4xX3xXexXd7xXdxX3xX105xXdxXd3xXexX3xX10axX6xX10cxX132xX3xX13xX19xX4xX3xX4xX1xX410xX15xX1xX3xX60xX42xX131xX1dxX15xX3xX30xX41bxX6xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX24xX3xX4xXdbxX3xX60xX42xX6xX15xX3xXexX199xX10cxX3xX30xX66xX15xX3xX4xX1xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xX28xX15xX1xX3xX1cxX3exX3xXbbxX46fxX3xXbbxX66xXexX3xX18xX14xX15xX3xX24xX1xXdxX3xX15xX1xXa0xX3xX1cxXa0xXdxX3xX4xX1xX410xX15xX1xX3xX60xX42xX131xX1dxX15xX3xX30xX41bxX6xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX24xX3xX18xX5dxX15xX3xX3dxX3exX15xX3xX41xX42xX43xX4xX3xX1xX90exX131xX3xX24xX7cxXdxX3xXexX1xX110xX15xX24xX3xXexXdxX15xX3xXexX5dxX15xX3xX30xX41bxX6xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX24xXbfxX3xX4xX19xX15xX3xX18xX31xX3xXbxX1xX3bxX3xXexX27xX19xX4xX1xXbfxX3xX7xX43xX3xX5xXdxX5dxX15xX3xX5xXd7xX4xXbfxX3xX30xX41bxX6xX3xX4xX1x140d7xX3xX10xX10cxX6xXdxX5xXbfxX3xXexX1xX110xX15xX24xX3xXexXdxX15xX3xXbbxX1xX19xXdxX3xX60xX42xX19xXexX3xX1cxX1dxX3xX30xX41bxX6xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX24xX3xX193xX30xX410xX15xX1xX3xXbbx11f12xX10cxX3xX4xX110xX15xX24xX3xX1cxX2e2xX15xX3xX18xX2e2xX15xX24xX3xXexXdxX66xX15xX24xX3x109c7xX15xX1xX1b3xX3xXexX1xX10xX1axX3xX30xX41bxX6xX3xX4xX1xXc5cxX3xX10xX10cxX6xXdxX5xX3xX4xX1xX410xX15xX1xX3xXexX1xXf1xX4xX3xX193xX131xX1axX1axX1xX10xX10x1570axXbbxX1axX27xX10xX6xX132xXbbxX27xX1b3xX3xX4xX426xX6xX3xX13xX22xX3xX60xX42xX6xX15xX3xX60xX42xX14xX15xX3xX5xX46fxX3xX4xX1xX410xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX15xX1xX7a1xXbxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX1cxX3exX3xX15xX24xX21xX37xXdxX3xX15xX21xXa0xX4xX3xX15xX24xX1axX3exXdxX3xX3dxX3exX15xX3xX41xX42xX43xX4xX3xX193x1495fxX90ax16359xX1b3xX132xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX1axX58xX131xXaxX12xXd23xX6xX42xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX2e2xX10cxX3xXexX27xXdxXb8xX15xX3xXbbxX1xX6xXdxX3xXexX1xX410xX3xX30xXdxXb8xX10cxX3xX4xX1xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xX28xX15xX1xX3xXexX27xX5dxX15xX3xX193xX34fxX23cxX2xX264xX24axX34fxX23cxX2xX23bxX1b3xXbfxX3xX18xX21xXa0xX4xX3xX30xX66exX42xXbfxX3xX1xX28xX15xX1xX3xXexX1xXf1xX4xX3xX30xXdxX3xX5xX3exX10cxX3xX1cxXdxXd3xX4xX3xX512xX3xX15xX21xXa0xX4xX3xX15xX24xX1axX3exXdxX3xX15xX24xX1a1xX15xX3xX1xXd7xX15xX3xXexX27xX1axX15xX24xX3xX15xX24xX3exX15xX1xX3xX15xX110xX15xX24xX3xX15xX24xX1xXdxXd3xXbxX3xX15xX3exX131xX3xX30xX21xX2b3xX4xX3xX30xX19xX15xX1xX3xX24xXdxX19xX3xX4xX6xX1axX3xX1cxX28xX3xX15xX1xXdxX1dxX42xX3xX10axX5bxXecxX3xX60xX42xX6xX15xX3xXexX199xX10cxX132xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX1axX58xX131xXaxX12xXb63xX31xXexX3xX7xX43xX3xX30xX41bxX6xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xX1axX15xX24xX3xX24xXdxX6xXdxX3xX30xX1axXd7xX15xX3xX30xX66exX42xX3xX15xX1xX21xX3xXecxX3exX3xX10ax15148xX15xX24xXbfxX3xXecx17c59xX15xX24xX3xXcxX1xX19xXbxXbfxX3xXcxX1xX19xXdxX3xX142xX28xX15xX1xXbfxX3xX3dxX3exX3xX10axX6xX10cxXbfxX3xX142xX28xX15xX1xX3xXcxX1xX42xX7a1xX15xXbfxX3xX3dxX3exX3xXcxX1e9xX15xX1xX3xX30xX90exX3xX30xX21xX6xX3xX30xX21xX2b3xX4xX3xXbbxX1xX1axX14xX15xX24xX3xX24xX66exX15xX3xX2xX132xX23cxX23cxX23cxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xX30xXdxX3xX5xX3exX10cxX3xX1cxXdxXd3xX4xX3xXexX1xX37xXdxX3xX1cxX3bxX3xXexXd7xXdxX3xX3dxX3exX15xX3xX41xX42xX43xX4xX132xX3xXd23xX6xX42xX3xX18xX6xX3xXexX1xX19xX15xX24xXbfxX3xX10axX5bxXecxX3xXbbxX66xXexX3xXexX1xX986xX4xX3xX1xX2b3xXbxX3xX30xXe3dxX15xX24xX3xXexX27xX512xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXa0xXdxX3xXbbxX1xX1axX14xX15xX3xXexX1xX42xX3xX15xX1xX7a1xXbxX3xXbbxX1xX1axX14xX15xX24xX3xX264xX23cxX24axX2xX23cxX23cxX3xXexX27xXdxXd3xX42xX3xX30xXe3dxX15xX24xX132xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX1axX58xX131xXaxX12xX10axX24xX3exX131xX3xX23bxX46xX24bxX46xX34fxX23cxX34fxX23cxXbfxX3xX13xX1xX410xX15xX1xX3xXbxX1xX426xX3xX30xX90exX3xX18xX6xX15xX3xX1xX3exX15xX1xX3xX10axX24xX1xX41bxX3xX60xX42xX131xX66xXexX3xX7xX43xX3xX24bxX2xX46xX10axX41xX24axX13x15100xX3xX4xX1xX1axX3xXbxX1x1105dxXbxX3xX142xX31xX3xX5bxX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xX24axX3xXcxX1xX21xX22xX15xX24xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX1cxX3exX3x16684xX90exX3xX1xX31xXdxX3xXexXdxX66xXbxX3xXexX3bxX4xX3xX1xX21xXa0xX15xX24xX3xX58x10f11xX15xX3xX4xX19xX4xX3xX30xX41bxX6xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX24xX3xXexX1xX1eexX4xX3xX1xXdxXd3xX15xX3xXexX1xX410xX3xX30xXdxXb8xX10cxX3xX13xX1xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xX28xX15xX1xX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xXexX1xX37xXdxX3xX1cxX3bxX3xX3dxX3exX15xX3xX41xX42xX43xX4xX3xXexX1xX10xX1axX3xXexX1xX68bxX6xX3xXexX1xX42xX7a1xX15xX3xX1xX2b3xXbxX3xXexX19xX4xX3xX24xXdxXccxX6xX3xX4xX19xX4xX3xX30xX41bxX6xX3xXbxX1xX21xX22xX15xX24xX3xX4xX426xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX21xXa0xX4xX3xXex15747xX3xX15xX24xX3exX131xX3xX2xX24axX2xX24axX34fxX23cxX34fxX23cxX3xX30xX66xX15xX3xXbbxX1xXdxX3xX5bxX42xX7a1xXexX3xX10axX24xX21xX37xXdxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xX105xXdxXd3xXexX3xX10axX6xX10cxX3xX30xXdxX3xX5xX3exX10cxX3xX1cxXdxXd3xX4xX3xX512xX3xX15xX21xXa0xX4xX3xX15xX24xX1axX3exXdxX3xXexX1xX10xX1axX3xX1xX2b3xXbxX3xX30xXe3dxX15xX24xX3xX193xX7xX7cxX6xX3xX30xX442xXdxX1b3xX3xX30xX21xX2b3xX4xX3xXexX1xX110xX15xX24xX3xX60xX42xX6xX3xX4xXdbxX3xX1xXdxXd3xX42xX3xX5xX1eexX4xX132xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX1axX58xX131xXaxX12xX3dxX3exX15xX3xX41xX42xX43xX4xX3xX5xX3exX3xXexX1xX41bxX3xXexX27xX21xX37xX15xX24xX3xXexXdxX1dxX10cxX3xX15xX2e2xX15xX24xX3xX1cxXa0xXdxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xX15xX21xXa0xX4xX3xXexX6xX132xX3xXcxX27xX1axX15xX24xX3xX15xX2e2xX10cxX3xX34fxX23cxX2xX23bxXbfxX3xXexX1xX41bxX3xXexX27xX21xX37xX15xX24xX3xX15xX3exX131xX3xX30xX90exX3xXexXdxX66xXbxX3xX15xX1xX7a1xX15xX3xX1xX22xX15xX3xX361xX132xX34fxX23cxX23cxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xX105xXdxXd3xXexX3xX10axX6xX10cxX3xX7xX6xX15xX24xX3xX5xX3exX10cxX3xX1cxXdxXd3xX4xX3xXexX1xX10xX1axX3xX1xX2b3xXbxX3xX30xXe3dxX15xX24xX132xX0xX46xXbxX12xX0xX58xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xX27xX10xX5xX6xXexX10xX58xXaxX12xX0xX7xXexX27xX1axX15xX24xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX5dxX15xX3xX60xX42xX6xX15xX31bxX0xX46xX7xXexX27xX1axX15xX24xX12xX0xX42xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX24axXexX1xX42xX10cxX18xX24axX6xX15xX58xX24axX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb63xX31xXexX3xX7xX43xX3xXexX1xX41bxX3xXexX27xX21xX37xX15xX24xX3xX30xX90exX3xX10cxX512xX3xX4xX7cxX6xX3xX1cxXa0xXdxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xX105xXdxXd3xXexX3xX10axX6xX10cxXaxX3xX1xX27xX10x1453cxX9xXaxX46xX5xX6xX1axX24axX58xX1axX15xX24xX24axX1cxXdxX10xX4xX24axX5xX6xX10cxX46xX10cxX1axXexX24axX7xX1axX24axXexX1xXdxX24axXexX27xX42xX1axX15xX24xX24axX58xX6xX24axX10cxX1axX24axX4xX42xX6xX24axX1cxX1axXdxX24axX5xX6xX1axX24axX58xX1axX15xX24xX24axX1cxXdxX10xXexX24axX15xX6xX10cxX46xX2xX23bxX31dxX23bxX2xX2xX132xX1xXexX10cxXaxX12xX0xXdxX10cxX24xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX46xX10cxX10xX58xXdxX6xX46xX2xX34fxX23cxX46xX15xX10xX316xX7xX46xX34fxX23cxX351xX34fxX46xX2xX23cxX253xX58xX34fxX2xX253xX24bxX24bxX253xX351xXexX264xX23bxX23cxX5xX2xX24axX24bxX24axX351xX132xX37cxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX22xX15xX24xX3xXexX27xX28xX15xX1xX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xXexX1xX37xXdxX3xX1cxX3bxX3xX3dxX3exX15xX3xX41xX42xX43xX4xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX1cxX12xX0xX7xXexX27xX1axX15xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb63xX31xXexX3xX7xX43xX3xXexX1xX41bxX3xXexX27xX21xX37xX15xX24xX3xX30xX90exX3xX10cxX512xX3xX4xX7cxX6xX3xX1cxXa0xXdxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xX105xXdxXd3xXexX3xX10axX6xX10cxXaxX3xX1xX27xX10xX11f0xX9xXaxX46xX5xX6xX1axX24axX58xX1axX15xX24xX24axX1cxXdxX10xX4xX24axX5xX6xX10cxX46xX10cxX1axXexX24axX7xX1axX24axXexX1xXdxX24axXexX27xX42xX1axX15xX24xX24axX58xX6xX24axX10cxX1axX24axX4xX42xX6xX24axX1cxX1axXdxX24axX5xX6xX1axX24axX58xX1axX15xX24xX24axX1cxXdxX10xXexX24axX15xX6xX10cxX46xX2xX23bxX31dxX23bxX2xX2xX132xX1xXexX10cxXaxX12xXb63xX31xXexX3xX7xX43xX3xXexX1xX41bxX3xXexX27xX21xX37xX15xX24xX3xX30xX90exX3xX10cxX512xX3xX4xX7cxX6xX3xX1cxXa0xXdxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xX105xXdxXd3xXexX3xX10axX6xX10cxX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX27xX1axX15xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xXecxXd7xXdxX3xX58xXdxXd3xX15xX3xX13xX3bxX4xX3xX41xX42xX14xX15xX3xX5xX46fxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xX15xX24xX1axX3exXdxX3xX15xX21xXa0xX4xX3xX4xX1xX1axX3xX18xXdxX66xXexXbfxX3xXexX27xX1axX15xX24xX3xX60xX42xX19xX3xXexX27xX28xX15xX1xX3xXbbxX410xX4xX1xX3xX1xX1axXd7xXexX3xX15xX1dxX15xX3xXbbxXdxX15xX1xX3xXexX66xXbfxX3xX10axX1xX7a1xXexX3xX142xX14xX15xX3xX10cxX512xX3xX4xX7cxX6xX3xX58xX66exX15xX3xX58xX66exX15xX3xX1cxXa0xXdxX3xX15xX24xX21xX37xXdxX3xX15xX21xXa0xX4xX3xX15xX24xX1axX3exXdxXbfxX3xXexX27xX1axX15xX24xX3xX30xXdbxX3xX4xXdbxX3xX5xX6xX1axX3xX30xX31xX15xX24xX3xX105xXdxXd3xXexX3xX10axX6xX10cxX132xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX1cxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX42xX5xX12xX0xX58xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX46xX58xXdxX1cxX12xX0xX46xX58xXdxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd23xX1axX42xX27xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX142xX19xX1axX3xX10axX1xX199xX15xX3xX58xX199xX15xX0xX46xXbxX12