Phải “khiếp vía” với những kẻ lười biếng nhất hệ mặt trời
Có những con người lười biếng đến mức mà người xung quanh phải “khiếp vía” không nói nên lời.
96a1xcde4xad25xc29fxcaf4xf437x108d9xe7d1xa713xX7x11d1cx1125ax12bbfxbf10xc0e4xe316xX5xb1c6xXaxfaf3xcf70xX1xf5c3xXdxX3xd822xbe07xX1xXdx13122xXbxX3xb050x13bc4xX6x13527xX3xX1fx128e1xXdxX3xd07dxX1xbc9fxX28x12235xX3xX19xe8a8xX3xX5xe9c1xb8aexXdxX3xfdafxXdxX1cxX28xX2cxX3xX28xX1xc584xXexX3xX1x11982xX3x12257xdcdcxXexX3xXexe90cxX33xXdxX0xcb68xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf95exX10xX6x11875xXaxX3xX5fxX6xXexX6xbb7dxX49xdfa4xX5xX10xX9xXaxX7xX6xXbxX68xXaxX12x10419xd612xX3xX28xX1xX2axX28xX2cxX3xX4xX68xX28xX3xX28xX2cxX32xX33xXdxX3xX5xX32xX33xXdxX3xX36xXdxX1cxX28xX2cxX3x128acxX1cxX28xX3xX44xfca7xX4xX3xX44xcf41xX3xX28xX2cxX32xX33xXdxX3x13418xbd0axX28xX2cxX3xf1baxXa3xX6xX28xX1xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX22xX3xX19xX1xde19xX28xX2cxX3xX28xX74xXdxX3xX28x10f8bxX28xX3xX5xX33xXdxced6xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx126aexX68xX5fxabcaxXaxX12xX0xXdxX44xX2cxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xXe2xf2a3xX3xX36xX5xX68xX4xX19xebdfxX3xX44xX6xX49xX2cxXdxX28xX66xX5xX10x10185xXexXf8xX3xX6xXa3xXexX68xXffxX3xX44xX6xX49xX2cxXdxX28xX66xX49xXdxX2cxX1xXexXf8xX3xX6xXa3xXexX68xXffxX3x12ad9xXdxX5fxXexX1xXf8xX3xd017x13299xX2xXbxXa2xXffxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexXf8xX3x13414x12c28xX2xXbxXa2xXffxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf8xX4dxX4dxXdxXcfxX36xX6xX68xX1xX6xXexXdxX28xX1xXcfxX1fxX28xX4dxX28xX10xX128xX7xX4dxX13fx11745xX13ex13840xX4dxX2xX13fxX169xX5fxX2xX2xX13exX167x116cdxX173xX167xXexX173xX173xX130xX2xa9f5xX5xX167xXcfxf045xXbxX2cx9b9exX49xX9xX12fxX173xX130xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX22xX3xX1fxX25xXdxX3xX28xX1xX2axX28xX2cxX3xX19xX2fxX3xX5xX32xX33xXdxX3xX36xXdxX1cxX28xX2cxX3xX28xX1xX3exXexX3xX1xX42xX3xX44xX45xXexX3xXexX49xX33xXdxXaxX3xX128xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX12fxX130xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX13exX13fxX2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX6xXbxXexXdxX68xX28xXaxX12x132f4xX1xXdxX3xXc0xX28xX2cxX3xX36x13c80xX3xX5xX32xX33xXdxX3xX36xXdxX1cxX28xX2cxX3xX91xX32x119e9xX4xX3xX2cxXdxX6xX68xX3xX28xX1xXdxX42xX44xX3xX1fxe4e5xX3xXexX49xXc0xX28xX2cxX3xX4xX68xX28xXcfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX68xX5fxXe2xXaxX12xX0xXdxX44xX2cxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xXe2xXf8xX3xX36xX5xX68xX4xX19xXffxX3xX44xX6xX49xX2cxXdxX28xX66xX5xX10xX10axXexXf8xX3xX6xXa3xXexX68xXffxX3xX44xX6xX49xX2cxXdxX28xX66xX49xXdxX2cxX1xXexXf8xX3xX6xXa3xXexX68xXffxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf8xX4dxX4dxXdxXcfxX36xX6xX68xX1xX6xXexXdxX28xX1xXcfxX1fxX28xX4dxX28xX10xX128xX7xX4dxX13fxX167xX13exX169xX4dxX2xX13fxX169xX5fxX2xX2xX13exX167xX173xX173xX130xXexX12fxca45xX169xX12fxX5xX2xXcfxX17fxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX22xX3xX1fxX25xXdxX3xX28xX1xX2axX28xX2cxX3xX19xX2fxX3xX5xX32xX33xXdxX3xX36xXdxX1cxX28xX2cxX3xX28xX1xX3exXexX3xX1xX42xX3xX44xX45xXexX3xXexX49xX33xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX6xXbxXexXdxX68xX28xXaxX12xa7c2xX9axX44xX3xX1fxXdxX42xX4xX3xX44xX9axX3xX5xX32xX33xXdxX3xX91xX1cxX28xX3xX44xX96xX4xX3xX91x13659xX3xX28xX9axXe2xX3xXexX1xd29exX3xX36xX74xX3xXexX6xXe2xX3xXexX1xf46dxXexX3xX49xf4b0xXdxXcfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX68xX5fxXe2xXaxX12xX0xXdxX44xX2cxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xXe2xXf8xX3xX36xX5xX68xX4xX19xXffxX3xX44xX6xX49xX2cxXdxX28xX66xX5xX10xX10axXexXf8xX3xX6xXa3xXexX68xXffxX3xX44xX6xX49xX2cxXdxX28xX66xX49xXdxX2cxX1xXexXf8xX3xX6xXa3xXexX68xXffxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf8xX4dxX4dxXdxXcfxX36xX6xX68xX1xX6xXexXdxX28xX1xXcfxX1fxX28xX4dxX28xX10xX128xX7xX4dxX13fxX167xX13exX169xX4dxX2xX13fxX169xX5fxX2xX2xX13exX167xX173xX173xX130xXexX173xX17bxX173xX173xX5xX13fxXcfxX17fxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX22xX3xX1fxX25xXdxX3xX28xX1xX2axX28xX2cxX3xX19xX2fxX3xX5xX32xX33xXdxX3xX36xXdxX1cxX28xX2cxX3xX28xX1xX3exXexX3xX1xX42xX3xX44xX45xXexX3xXexX49xX33xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX6xXbxXexXdxX68xX28xXaxX12xb58exb4c5xX3xX28xX2cxXa3xXe2xXc9xX28xX3xX1fxb4b4xX28xX3xX28xX2cxX351xXdxX3xXexX206xXexX3xX44xX9axX3xX1fxX44fxX28xX3xX2cxXdxX2axX3xX91xX32xX215xX4xX3xX2cxX1xX1cxX3xX4x11ab9xX28xX3xX44xX25xXdxXcfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX68xX5fxXe2xXaxX12xX0xXdxX44xX2cxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xXe2xXf8xX3xX36xX5xX68xX4xX19xXffxX3xX44xX6xX49xX2cxXdxX28xX66xX5xX10xX10axXexXf8xX3xX6xXa3xXexX68xXffxX3xX44xX6xX49xX2cxXdxX28xX66xX49xXdxX2cxX1xXexXf8xX3xX6xXa3xXexX68xXffxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf8xX4dxX4dxXdxXcfxX36xX6xX68xX1xX6xXexXdxX28xX1xXcfxX1fxX28xX4dxX28xX10xX128xX7xX4dxX13fxX167xX13exX169xX4dxX2xX13fxX169xX5fxX2xX2xX13exX167xX173xX173xX130xXexX169xX169xX12fxX2xX5xX130xXcfxX17fxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX22xX3xX1fxX25xXdxX3xX28xX1xX2axX28xX2cxX3xX19xX2fxX3xX5xX32xX33xXdxX3xX36xXdxX1cxX28xX2cxX3xX28xX1xX3exXexX3xX1xX42xX3xX44xX45xXexX3xXexX49xX33xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX6xXbxXexXdxX68xX28xXaxX12xX1fdxX1xXdxX3xX5fx10871xXexX3xXexX1x11c5exX3xX4xX32xX28xX2cxX3xX91xXdxX3xX5fx11fb0xX68xX3xXexX1xX10xX68xX3xXbxX1xX68xX28xX2cxX3xX4x10a25xX4xX1xX3xX4xeb0bxX6xX3xX19xX2fxX3xX5xX32xX33xXdxX3xX36xXdxX1cxX28xX2cxXcfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX68xX5fxXe2xXaxX12xX0xXdxX44xX2cxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xXe2xXf8xX3xX36xX5xX68xX4xX19xXffxX3xX44xX6xX49xX2cxXdxX28xX66xX5xX10xX10axXexXf8xX3xX6xXa3xXexX68xXffxX3xX44xX6xX49xX2cxXdxX28xX66xX49xXdxX2cxX1xXexXf8xX3xX6xXa3xXexX68xXffxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf8xX4dxX4dxXdxXcfxX36xX6xX68xX1xX6xXexXdxX28xX1xXcfxX1fxX28xX4dxX28xX10xX128xX7xX4dxX13fxX167xX13exX169xX4dxX2xX13fxX169xX5fxX2xX2xX13exX167xX173xX173xX130xXexX130xX169xX130xX2bbxX5xX13exXcfxX17fxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX22xX3xX1fxX25xXdxX3xX28xX1xX2axX28xX2cxX3xX19xX2fxX3xX5xX32xX33xXdxX3xX36xXdxX1cxX28xX2cxX3xX28xX1xX3exXexX3xX1xX42xX3xX44xX45xXexX3xXexX49xX33xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX6xXbxXexXdxX68xX28xXaxX12xX444x121b6xX28xX1xX3xX4xX6xX68xX3xX4xX590xX6xX3xX7xc9d3xX3xX5xX32xX33xXdxX3xX36xXdxX1cxX28xX2cxX3xX5xX9axX3xX91x106b7xXe2xXcfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX68xX5fxXe2xXaxX12xX0xXdxX44xX2cxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xXe2xXf8xX3xX36xX5xX68xX4xX19xXffxX3xX44xX6xX49xX2cxXdxX28xX66xX5xX10xX10axXexXf8xX3xX6xXa3xXexX68xXffxX3xX44xX6xX49xX2cxXdxX28xX66xX49xXdxX2cxX1xXexXf8xX3xX6xXa3xXexX68xXffxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf8xX4dxX4dxXdxXcfxX36xX6xX68xX1xX6xXexXdxX28xX1xXcfxX1fxX28xX4dxX28xX10xX128xX7xX4dxX13fxX167xX13exX169xX4dxX2xX13fxX169xX5fxX2xX2xX13exX167xX173xX173xX130xXexX17bxX2xX5xX173xXcfxX17fxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX22xX3xX1fxX25xXdxX3xX28xX1xX2axX28xX2cxX3xX19xX2fxX3xX5xX32xX33xXdxX3xX36xXdxX1cxX28xX2cxX3xX28xX1xX3exXexX3xX1xX42xX3xX44xX45xXexX3xXexX49xX33xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX6xXbxXexXdxX68xX28xXaxX12xX73xX74xX3xX44xfd26xXdxX3xX5xX32xX25xXexX3xX44xX58bxXe2xX3xXexX20xX28xX1xX3xX2cxXdxX15xXdxX3xXexX49xX20xX3xXexX1xXc0xXdxX3xX4xaa67xX28xX2cxX3xXexX1xX3exXe2xX3xX5xX32xX33xXdxXcfxX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX49xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX49xX68xX28xX2cxX12xXcxXdxX28xX3xX5xXdxXc9xX28xX3xXa7xXa3xX6xX28xXf8xX0xX4dxX7xXexX49xX68xX28xX2cxX12xX0xXa3xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX66xXexX1xXa3xX44xX36xX66xX6xX28xX5fxX66xX7xX6xXbxX68xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX73xX1xX571xX3xX44x12fdaxX68xX3xXexXdxX28xX1xX3xXa7xXa3xX58bxXdxX3xXexX49xd2a9xX3xXexX9axXdxX3xX18xX36xX2fxX3xX19xX1xX74xX6xX22xX3xXexX1xX9axX28xX1xX3xXexX1xX224xX4xXaxX3xX1xX49xX10xX10axX9xXaxX4dxX4xX5xXdxXbxX66xX1xX6xXdxX4dxX4xX1xXa3xX66xX44xX10xX68xX66xXexXdxX28xX1xX66xXa7xXa3xX6xXdxX66xXexX49xX68xX66xXexX6xXdxX66xX36xX10xX66xX19xX1xX68xX6xX66xXexX1xX6xX28xX1xX66xXexX1xXa3xX4xX4dxX13fxX167xX2xX13exX13fxX12fxXcfxX1xXexX44xXaxX12xX0xXdxX44xX2cxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX4dxX44xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX13fxX167xX4dxX28xX10xX128xX7xX4dxX13fxX167xX13exX13exX4dxX2xX13fxX169xX5fxX130xX2xX13exX167xX12fxX13exX169xXexX12fxX12fxX13exX2xX5xX173xX66xX44xX10xX68xXcfxXbxX28xX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX22xX3xX1fxX25xXdxX3xX28xX1xX2axX28xX2cxX3xX19xX2fxX3xX5xX32xX33xXdxX3xX36xXdxX1cxX28xX2cxX3xX28xX1xX3exXexX3xX1xX42xX3xX44xX45xXexX3xXexX49xX33xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX1fxX12xX0xX7xXexX49xX68xX28xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX73xX1xX571xX3xX44xX840xX68xX3xXexXdxX28xX1xX3xXa7xXa3xX58bxXdxX3xXexX49xX84fxX3xXexX9axXdxX3xX18xX36xX2fxX3xX19xX1xX74xX6xX22xX3xXexX1xX9axX28xX1xX3xXexX1xX224xX4xXaxX3xX1xX49xX10xX10axX9xXaxX4dxX4xX5xXdxXbxX66xX1xX6xXdxX4dxX4xX1xXa3xX66xX44xX10xX68xX66xXexXdxX28xX1xX66xXa7xXa3xX6xXdxX66xXexX49xX68xX66xXexX6xXdxX66xX36xX10xX66xX19xX1xX68xX6xX66xXexX1xX6xX28xX1xX66xXexX1xXa3xX4xX4dxX13fxX167xX2xX13exX13fxX12fxXcfxX1xXexX44xXaxX12xX73xX1xX571xX3xX44xX840xX68xX3xXexXdxX28xX1xX3xXa7xXa3xX58bxXdxX3xXexX49xX84fxX3xXexX9axXdxX3xX18xX36xX2fxX3xX19xX1xX74xX6xX22xX3xXexX1xX9axX28xX1xX3xXexX1xX224xX4xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX49xX68xX28xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX49xX68xX28xX2cxX3xX1fxXdxX5fxX10xX68x12272xX3x1204fxXdxX5xX68xX3xfa16xX3xX4xX1xX571xX3xX44xX840xX68xX3xX13fxX3xXexXa3xX84fxXdxX3xX28xX1xX15xXe2xX3xX5xXc9xX28xX3xX4xX1xX7a5xX3xX4xX1xX206xXexX3xX4x123e8xX6xXa1bxX3xX7xX6xXa3xX3xX91xX74xX3xX5fx13b02xX28xX2cxX3xX4xX1xX6b0xX28xX3xX19x11e88xX68xX3xXexX6xXe2xX3xX28xX56cxX44xX3xXa2xXa3xX206xX28xX2cxX3xX1fxX9axX3xX4xXa3xX206xXdxX3xX4xXa52xX28xX2cxX3xX44x12d98xX3xX4xXa46xX6xX3xX91xXdxX3xX1fxX9axX68xX3xXbxX1xX20xX6xX3xXexX49xX68xX28xX2cxXcfxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX1fxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxed1cxX69fxX3xXexX1xX34dxXexX3xX28xX2cxa108xX3xX28xX2cxXa46xX6xX3xX7xX6xXa3xX3xX28xX1xX2axX28xX2cxX3xX36xX96xX4xX3xX15xX28xX1xX3xX7xX206xX28xX2cxX3xX15xX68xX3xX5xXa3xX28xX2cxX3xX5xXdxX28xX1xX3xX4xX590xX6xX3xX1xX33axXdxX3xX4xX1x134d3xX3xX10xX44xXcfxXaxX3xX1xX49xX10xX10axX9xXaxX4dxX6xX28xX1xX66xX1fxXa3xXdxX4dxX7xXa3xX66xXexX1xX6xXexX66xX28xX2cxX6xX66xX28xX2cxXa3xX6xX66xX7xX6xXa3xX66xX28xX1xXa3xX28xX2cxX66xX36xXa3xX4xX66xX6xX28xX1xX66xX7xX68xX28xX2cxX66xX6xX68xX66xX5xXa3xX28xX2cxX66xX5xXdxX28xX1xX66xX4xXa3xX6xX66xX1xX68xXdxX66xX4xX1xXdxX66xX10xX44xX4dxX13fxX167xX2xX13fxX2bbxX12fxXcfxX1xXexX44xXaxX12xX0xXdxX44xX2cxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX4dxX44xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX13fxX167xX4dxX28xX10xX128xX7xX4dxX13fxX167xX13exX130xX4dxX2xX13fxX169xX5fxX2xX167xX17bxX167xX173xX173xX167xXexX13exX167xX12fxX167xX13exX5xX167xXcfxX17fxXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxXbxX3xX1fxX20xX6xX22xX3xX1fxX25xXdxX3xX28xX1xX2axX28xX2cxX3xX19xX2fxX3xX5xX32xX33xXdxX3xX36xXdxX1cxX28xX2cxX3xX28xX1xX3exXexX3xX1xX42xX3xX44xX45xXexX3xXexX49xX33xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX1fxX12xX0xX7xXexX49xX68xX28xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXab0xX69fxX3xXexX1xX34dxXexX3xX28xX2cxXabaxX3xX28xX2cxXa46xX6xX3xX7xX6xXa3xX3xX28xX1xX2axX28xX2cxX3xX36xX96xX4xX3xX15xX28xX1xX3xX7xX206xX28xX2cxX3xX15xX68xX3xX5xXa3xX28xX2cxX3xX5xXdxX28xX1xX3xX4xX590xX6xX3xX1xX33axXdxX3xX4xX1xXaefxX3xX10xX44xXcfxXaxX3xX1xX49xX10xX10axX9xXaxX4dxX6xX28xX1xX66xX1fxXa3xXdxX4dxX7xXa3xX66xXexX1xX6xXexX66xX28xX2cxX6xX66xX28xX2cxXa3xX6xX66xX7xX6xXa3xX66xX28xX1xXa3xX28xX2cxX66xX36xXa3xX4xX66xX6xX28xX1xX66xX7xX68xX28xX2cxX66xX6xX68xX66xX5xXa3xX28xX2cxX66xX5xXdxX28xX1xX66xX4xXa3xX6xX66xX1xX68xXdxX66xX4xX1xXdxX66xX10xX44xX4dxX13fxX167xX2xX13fxX2bbxX12fxXcfxX1xXexX44xXaxX12xXab0xX69fxX3xXexX1xX34dxXexX3xX28xX2cxXabaxX3xX28xX2cxXa46xX6xX3xX7xX6xXa3xX3xX28xX1xX2axX28xX2cxX3xX36xX96xX4xX3xX15xX28xX1xX3xX7xX206xX28xX2cxX3xX15xX68xX3xX5xXa3xX28xX2cxX3xX5xXdxX28xX1xX3xX4xX590xX6xX3xX1xX33axXdxX3xX4xX1xXaefxX3xX10xX44xXcfxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX49xX68xX28xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX13xX1xX20xX6xX3xX7xX6xXa3xX3xX28xX1xX2axX28xX2cxX3xX36xX96xX4xX3xX15xX28xX1xX3xX7xX206xX28xX2cxX3xX15xX68xX3xX5xXa3xX28xX2cxX3xX5xXdxX28xX1xX3xXexX49xXc9xX28xX3xX44xX57cxX28xX2cxX3xXa2xXabaxX3xX1xX33axXdxX3xX4xX590xX6xX3xX4xX1xXaefxX3xX10xX44xX3xX19xX1xXdxX1cxX28xX3xX4xX58bxX4xX3xXa7xXa3x100ebxX3xXc0xX28xX2cxX3xXbxX1xX15xXdxX3xX2cxXdxX34dxXexX3xX44xX342xX28xX1xXcfxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX1fxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxXa3xX5xX12xX0xX5fxXdxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX49xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa2xXexX66xX6xX5xXdxX2cxX28xXf8xX3xX49xXdxX2cxX1xXexXffxXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX1fxX12xX0xX5fxXdxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX49xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa2xXexX66xX6xX5xXdxX2cxX28xXf8xX3xX49xXdxX2cxX1xXexXffxXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX1fxX12xX0xX5fxXdxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX49xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa2xXexX66xX6xX5xXdxX2cxX28xXf8xX3xX49xXdxX2cxX1xXexXffxXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX1fxX12xX0xX5fxXdxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX49xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa2xXexX66xX6xX5xXdxX2cxX28xXf8xX3xX49xXdxX2cxX1xXexXffxXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXab0xX68xXa3xX49xX4xX10xXaxX3xX7xXexXe2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa2xXexX66xX6xX5xXdxX2cxX28xXf8xX3xX49xXdxX2cxX1xXexXffxXaxX12xXcxX1xX10xX68xX3xbeefxX6xX28xX1fxXdxX10xXexX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX1fxX12