Cuộc hội ngộ của các “Chỉ huy đội giỏi” cấp tỉnh
Liên hoan “Chỉ huy đội giỏi” cấp liên đội, cấp cụm và cấp huyện, thị, thành phố thu hút 211 chỉ huy đội đến từ các trường THCS trên địa bàn toàn tỉnh tham gia. Cuối tháng 4 này, 13 chỉ huy đội xuất sắc nhất sẽ tham dự vòng chung kết cấp tỉnh tại TP Hà Tĩnh.
bb83x11518x14931x12934x1495fx1111bx11530x13f5fx14960xcfdcx1785fx15d8cx15590x1467ax15487x1191exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax16f9bx179a1x1517cxXexX0xc8bfxXaxX17xX18xX19xXexX0x14069xee24xX19xc101xXexX0xXax1635bxX9x10731xXdxX18xe01axX2fx17579x1432cxee25xX5xdf0fxXbxXdxX17xX32xXexX4x15591xdf61xX2cxX9xXaxX3dxX35xX9x1275cx13a68xX3dxX9xX2cx167f7xX18xX9xX2cx143ebxX2cxX9x16c2fxX4xXax11d8fxX9xXaxX3cxX26xX9xf1c9xX3dxX35xX9xX45xX35xf56dxX35x15115xX9xX2cx11967xX33xX9xXbxX53xX44xXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x17887xX17xX18xX19xX32xXex1576axX35xca7bxX44xX9xXaxX24xX18xX44xX9xX50xX4xXaxX53xX9xXaxX3cxX26xX9xX59xX3dxX35xX9xX45xX35xX5fxX35xX61xX9xX2cxX64xX33xX9xXdxX35xX83xX44xX9xX59xX3dxX35xe4d8xX9xX2cxX64xX33xX9xX2cxe775xXcxX9xfe3bx149f0xX9xX2cxX64xX33xX9xXaxX3cxX26x10373xX44xXaaxX9xXbxXax16adexXaaxX9xXbxXaxXb5xX44xXaxX9xX33xXaxc03axX9xXbxXaxX3cxX9xXax15c1cxXbxX9xfef8xX2axX2axX9xX2cxXaxX53xX9xXaxX3cxX26xX9xX59xX3dxX35xX9xX59xeb53xX44xX9xXbx133c7xX9xX2cxX4dxX2cxX9xXbx1558ex10076xd55bxX44xX45xX9xX5xX7bxX4xe2fdxX9xXbxXf5xX83xX44xX9xX59xXc4xX18xX9xX23xXb5xX44xX9xXbxX24xXb5xX44xX9xXbxX53xX44xXaxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX45xX35xX18xded4xX9xX4xX3cxXcfxX35xX9xXbxXaxX4dxX44xX45xX9x14c47xX9xX44xXb5xX26xXaaxX9xX2ax16963xX9xX2cxXaxX53xX9xXaxX3cxX26xX9xX59xX3dxX35xX9xfa39xX3cxX64xXbxX9xX2fxe139xX2cxX9xX44xXaxX64xXbxX9xX2fxe64cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX19xe680xX9xXb4x16a22xX44xX45xX9xX2cxXaxX3cxX44xX45xX9x12254xXeaxXbxX9xX2cxX64xX33xX9xXbxX53xX44xXaxX9xXbx161abxX35xX9xX5xX7xX9xX7bxXb5xX9xX5x12413xX44xXaxX11fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xc0caxX24xX19xX26xX32xXexX81xX35xX83xX44xX9xXaxX24xX18xX44xX9xX50xX4xXaxX53xX9xXaxX3cxX26xX9xX59xX3dxX35xX9xX45xX35xX5fxX35xX61xX9xX44x129f3xXcxX9xXax1168cxX2cxX9xXd9xe4dcxX2ax17573xX9xe4d9xX9xXd9xX1bdxX2axd6d6xX9xX19xX24xX9xX5xX53xX44xXaxX9xX59xX24xXb5xX44xX9xX1c1xX9xX7bxX3dxX35xX9xX59x133afxX44xX45xX9x110e7xX3dxX35xX9xXbxX53xX44xXaxX9xX1c1xX9xXfexd75fxX9x13d4bxX2xc7b5xX1e0xX5xX9xX7bxXb5xX9xX5xX17exX44xXaxX9xX33xXaxXcfxX35xX9xXax17601xX33xX9xX2cxXaxX53xX9xX59xX174xX24xX9xX59xXf6xX202xX2cxX9xX166xXaxX1ecxX35xX9xX59xX3dxX44xX45xX9xXbxXeexX9xXbxXaxX4dxX44xX45xX9xX2axX1cxXd9xX1bdxX2axX1c6xX9xX1ecxX9xX2cxX64xX33xX9xX2cx12e95xX9xX2fxX1ecxX11fxX9xX5xXf5xXf6x147cbxX2cxX9xX59x14d06xXaaxX9xX44xX45xX18xX26xX9xXbxXeexX9xX2cxX3cxXcfxX35xX9xX44xX1b5xXcxX9xXd9xX1bdxX2axX1bfxXaaxX9xX2cxX4dxX2cxX9xX166xXeaxX9xXaxX24xX174xX2cxXaxXaaxX9xXbxXax1036fxX9xXdxXbexX9xXbx137b5xX9xX2cxXax10fa1xX2cxX9xXdxX35xX83xX44xX9xXaxX24xX18xX44xX9xX59x115bfxX9xX59xXf6xX202xX2cxX9xX23xX18xX44xX9xXaxXb5xX44xXaxX9xXbxX23cxX35xX9xXbxf046xX44xX9xX2cxX4dxX2cxX9xXbxXf5xXf6xXf7xX44xX45xX11fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX191xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxXf5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x16162xX1cxX1cxX35xX11fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX11fxXb4xX44xX1cxX44xX17xbefdxX2fxX1cxX2axX1c6xX2axf7f5xX1cxX1bfxX1bfxX19xX1bdxX2axX2e2xe5e2xX134xX134xX2eaxXbx10909xX1c6xX134xX1bdxXdxX1bdxX11fx12354xX33xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2dcxX35xX19xXbxXaxX2c8xX2e2xX1bdxX1bdxX33xX142x15b5dxXaxX17xX35xX45xXaxXbxX2c8xX12cxX1bdxX1bdxX33xX142xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX3cxX24xX2cxX9xXaxX24xX35xX9xX44xX45xX24xX9xX2cxX3cxX18xX9xX2cxX18xX2cxX9xX2cxXaxX35xX9xXaxX3cxX26xX9xX19xX24xX35xX9xX45xX35xX24xX35xX9xX2cxX18xX33xX9xXbxX35xX44xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX81xX35xX83xX44xX9xXaxX24xX18xX44xX9xX32xX4xXaxX53xX9xXaxX3cxX26xX9xX1e0xX3dxX35xX9xX45xX35xX5fxX35xX32xX9xX2cxX64xX33xX9xX2cxX233xX9xX2fxX1ecxX9xX19xX24xX9xX5xXaxXc4xX9xX59xX24xXb5xX44xX9xX7bxX1dcxX44xX45xX9xX81xX17exX44xXaxX9xXbxX270xX9xX2cxXaxX274xX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX191xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxe6a1xX44xX45xX9x16ea6xX3cxX18xX9xX2cxX4dxX2cxX9xX33xXax10a5axX44xX9xXbxXaxX35xXaaxX9xX2cxX4dxX2cxX9xX17xXcxX9xX59xX282xX9xXbxXaxX26axX9xXaxX35xXbexX44xX9xX59xXf6xX202xX2cxX9xX2fxX159xX9xXaxX35xX26axX3cxX9xX23xX35xXeaxXbxX9xX2cxX49xX18xX9xXcxe598xX44xXaxX9xXb4x10b75xX9xXbxXf5xX3cxX26xX40bxX44xX9xXbxXaxXcfxX44xX45xX9xXdxXc4xX2cxXaxX9xX2fx1770cxX9xX2cxX49xX18xX9xX3caxX3cxX83xX9xXaxXf6xX233xX44xX45xXaaxX9xX59xX64xXbxX9xX44xXf6xX23cxX2cxXaaxX9xXb4xX40bxX9xX1e0x13581xX44xX45xX9xX4xX3dxX44xX45xX9xX2fxX43fxX44xX9x15875xX35xXbexXbxX9xc8dexX18xXcxXaaxX9xX191xX4dxX2cxX9xX7bxX1dcxX9xX166xdf93xX44xXaxX9xX26xX83xX3cxXaaxX9xX1e0xX24xXb5xX44xX9xX5xXaxX18xX44xXaxX9xX44xX35xX83xX44xX9xX4xX3dxX44xX45xX9xX2fxX43fxX44xX9xX7bxX1dcxX9xX4xXaxX45exX9xe1f6xX35xX44xXaxXaaxX9xX1e0xX3dxX35xX9xX5xXaxX35xXeaxX3cxX9xX44xX35xX83xX44xX9xX5xX35xX40bxX44xX9xX33xXaxX24xX44xX45xX9xX7bxX1dcxX9xX4xXaxX45exX9xX487xX35xX44xXaxX9xXb4xX23cxX35xX9xX2cxX4dxX2cxX9xX166xX35xXeaxX44xX9xXbxXaxX274xX2cxX9xXbxXf5xX24xX44xX45xX9xX2cxXaxXf6xX233xX44xX45xX9xXbxXf5xX406xX44xXaxX9xXf5xffaexX44xX9xXdxX3cxX26xXbexX44xX9xX59xX3dxX35xX9xXb4xX35xX83xX44xX11fxX9xX4x16221xX44xX45xX9xXb4xX23cxX35xX9xX59xX240xX9xXdxXb5xX9xX44xXax11bb3xX44xX45xX9xX166x15f00xX9xX44xX1b5xX44xX45xX9xX2cxX233xX9xX23xX43fxX44xX9xX2cxX49xX18xX9xX44xX45xXf6xXf7xX35xX9xX2cxXaxX53xX9xXaxX3cxX26xX9xX59xX3dxX35xXaaxX9xX33xXaxXb1xX9xXbxXf5xX4dxX2cxXaxX9xX2fxX18xX24xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX44xX45xXaxX35xX9xXbxXaxX274xX2cxX9xX1e0xX3dxX35xX9xX5xXaxX35xXeaxX3cxX9xX44xX35xX83xX44xX9xX5xX35xX40bxX44xX9xX33xXaxX24xX44xX45xX9xX7bxX1dcxX9xX4xXaxX45exX9xX487xX35xX44xXax10bd9xX9xX1e0xd737xX2cxX9xX23xX35xXbexXbxXaaxX9xX166xX502xX9xX44xX1b5xX44xX45xX9xX142xX420xX9xXdx119ddxX9xXbxX406xX44xXaxX9xXaxX3cxXcfxX44xX45xXaaxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX45xX35xX18xX9xXaxX24xX174xXbxX9xX59xX3dxX44xX45xX9xXbxX297xX33xX9xXbxXaxX26axX9xXb4xXb5xX9xXbxXb5xX35xX9xX44xX1b5xX44xX45xX9xX142xX3cxX64xXbxX9xX2fxX148xX2cxX9xX2cxX49xX18xX9xX2cxX4dxX2cxX9xX2cxXaxX53xX9xXaxX3cxX26xX9xX59xX3dxX35xX9xX2cx14170xX44xX45xX9xX59xXf6xX202xX2cxX9xX23xX3dxX2cxX9xXdxX3dxX9xX166xXaxed9dxX24xX9xXdxX5e6xX24xX11fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX191xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX59xX4dxX44xXaxX9xX45xX35xX4dxX9xX23xX18xX44xX9xX59xX3d4xX3cxX9xXbxXeexX9xX191xX18xX44xX9xXbxX270xX9xX2cxXaxX274xX2cxXaaxX9xXdxX35xX83xX44xX9xXaxX24xX18xX44xX9xX50xX4xXaxX53xX9xXaxX3cxX26xX9xX59xX3dxX35xX9xX45xX35xX5fxX35xX61xX9xX59xX282xX9xX59xXf6xX202xX2cxX9xX44xXaxX35xX40bxX3cxX9xX59xX233xX44xX9xXb4xXc4xX9xXbxX270xX9xX2cxXaxX274xX2cxX9xX23xXb5xX35xX9xX23xX43fxX44xXaaxX9xX3caxX3cxX26xX9xXcxX3c6xXaaxX9xX2cxXaxX64xXbxX9xXdxXf6xX202xX44xX45xXaaxX9xX44xXaxX35xX40bxX3cxX9xX33xXaxX3d4xX44xX9xX19xX159xX9xXbxXaxX35xX9xX59xXf6xX202xX2cxX9xX19xXb5xX44xX9xX19xX159xX44xX45xX9xX2fxX4dxX44xX45xX9xXbxX174xX24xXaaxX9xXaxX64xX33xX9xX19x1065axX44xX9xXb4xXb5xX9xX44xXaxX297xX44xX9xX59xXf6xX202xX2cxX9xX2fxX159xX9xX2cxX270xX9xXb4xX5d4xX9xX44xXaxX35xXbexXbxX9xXbxX406xX44xXaxX9xX2cxX49xX18xX9xX59xX3c6xX44xX45xX9xX59xX43fxX24xX9xX166xXaxX4dxX44xX9xX45xX35xX43fxX11fxX9xX5xX35xX83xX3cxX9xX23xX35xX26axX3cxX9xX44xXaxXf6xX2c8xX9xX5xX7xX9xX7bxXb5xX9xX5xX17exX44xXaxXaaxX9xXaxX3cxX26xXbexX44xX9xe1f4x14eeaxX9xdfe8xX44xXaxXaaxX9xX1e0xX274xX2cxX9xX5xXaxX1b9xXaaxX9xX5xfd1cxX9xX7bxX1dcxX44xX45xX9xX81xX17exX44xXaxXaaxX9xX4x10052xXcxX9xX71cxX3cxX26xX83xX44xX569xX11fxX9xX451xX45xX24xXb5xX35xX9xXf5xX18xXaaxX9xX5xXaxX174xX2cxXaxX9xX7bxXb5xXaaxX9xX4xX72axXcxX9xX71cxX3cxX26xX83xX44xX9xX2cxX15cxX44xX9xXbxX270xX9xX2cxXaxX274xX2cxX9xXdxX35xX83xX44xX9xXaxX24xX18xX44xX9xX2cxX64xX33xX9xX2cxXb1xXcxX9xXbxXf5xXf6xX23cxX2cxX9xX166xXaxX35xX9xXbxX270xX9xX2cxXaxX274xX2cxX9xXdxX35xX83xX44xX9xXaxX24xX18xX44xX9xX2cxX64xX33xX9xXaxX3cxX26xXbexX44xX11fxX9xX1e0xXeaxX44xX9xX59xX3d4xX3cxX9xXbxXaxX4dxX44xX45xX9xX12cxX1cxXd9xX1bdxX2axX1c6xXaaxX9xXdxX35xX83xX44xX9xXaxX24xX18xX44xX9xX2cxX64xX33xX9xX2cxX233xX9xX2fxX1ecxX9xX2cxXaxX45exX44xXaxX9xXbxXaxX274xX2cxX9xX166xXaxX5e6xX33xX9xXdxX174xX35xXaaxX9xX2axX134xX9xX2cxXaxX53xX9xXaxX3cxX26xX9xX59xX3dxX35xX9xX142xX3cxX64xXbxX9xX2fxX148xX2cxX9xX44xXaxX64xXbxX9xX59xXf6xX202xX2cxX9xXdxX159xX18xX9xX2cxXaxX1b9xX44xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX45xX35xX18xX9xXb4xX15cxX44xX45xX9xX2cxXaxX3cxX44xX45xX9xX166xXeaxXbxX9xX2cxX64xX33xX9xXbxX53xX44xXaxX11fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX191xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX45xX9xX2fxXf5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2c8xX1cxX1cxX35xX11fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX11fxXb4xX44xX1cxX44xX17xX2dcxX2fxX1cxX2axX1c6xX2axX2e2xX1cxX1bfxX1bfxX19xX1bdxX2axX2e2xX2eaxX134xX134xX2eaxXbxX134xX2efxXdxX2axX11fxX2f6xX33xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2dcxX35xX19xXbxXaxX2c8xX2e2xX1bdxX1bdxX33xX142xX30dxXaxX17xX35xX45xXaxXbxX2c8xX12cxX1bdxX1bdxX33xX142xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX3cxX24xX2cxX9xXaxX24xX35xX9xX44xX45xX24xX9xX2cxX3cxX18xX9xX2cxX18xX2cxX9xX2cxXaxX35xX9xXaxX3cxX26xX9xX19xX24xX35xX9xX45xX35xX24xX35xX9xX2cxX18xX33xX9xXbxX35xX44xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX5xX7xX11fxX7bxXb5xX9xX5xX17exX44xXaxX9xXdxXb5xX9xXcxX3dxXbxX9xXbxXf5xX24xX44xX45xX9xX44xXaxX4fdxX44xX45xX9xX59xX233xX44xX9xXb4xXc4xX9xXbxX35xX83xX3cxX9xX23xX35xX26axX3cxX9xXbxXf5xX24xX44xX45xX9xXbxX270xX9xX2cxXaxX274xX2cxX9xXdxX35xX83xX44xX9xXaxX24xX18xX44xX9xX32xX4xXaxX53xX9xXaxX3cxX26xX9xX1e0xX3dxX35xX9xX45xX35xX5fxX35xX32xX9xX2cxX64xX33xX9xX2cxX233xX9xX2fxX1ecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX191xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX53xX9xXaxX3cxX26xX9xX59xX3dxX35xX9xX451xX45xX3cxX26xfd6bxX44xX9x11028xX3cxX18xX44xX45xX9xX81xX35xX44xXaxX9xX1c1xX9xX5xXf5xXf6xXf7xX44xX45xX9xX5xX7bxX4xXfexX9xX81xX83xX9xX44cxX1b5xX44xX9xX5xXaxX35xX83xXcxX9xX1c1xX9xX59xX174xX35xX9xX19xX35xXbexX44xX9xXaxX3cxX26xXbexX44xX9xX1e0xX274xX2cxX9xX5xXaxX1b9xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx13397xX2c8xX9xX50xX7bxX35xXbexX44xX9xX44xX18xX26xXaaxX9xX17xXcxX9xXb4xXeexX18xX9xX3c6xX44xX9xXbxXaxX35xX9xX2cxXaxX3cxX72axX44xX9xX23xXc4xX9xX2cxXaxX24xX9xX166xX70bxX9xXbxXaxX35xX9xXaxX1b9xX2cxX9xX2fxX35xX44xXaxX9xX45xX35xX5fxX35xX9xX2cxX64xX33xX9xXaxX3cxX26xXbexX44xXaaxX9xXb4xXeexX18xX9xXbxX297xX33xX9xXdxX3cxX26xXbexX44xX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX35xX83xX44xX9xXaxX24xX18xX44xX9xX50xX4xXaxX53xX9xXaxX3cxX26xX9xX59xX3dxX35xX9xX45xX35xX5fxX35xX61xX9xX44xX83xX44xX9xX166xXaxX4dxX9xXb4xX64xXbxX9xXb4xX43fxX11fxX9xX5xX3cxX26xX9xX44xXaxX35xX83xX44xXaaxX9xXb4xX23cxX35xX9xX44xXaxX4fdxX44xX45xX9xX166xX35xXeaxX44xX9xXbxXaxX274xX2cxX9xX59xX282xX9xX59xXf6xX202xX2cxX9xXbxX45exX2cxXaxX9xXdxX5d4xX26xX9xXb4xXb5xX9xX2fxX159xX9xXaxe060xX9xXbxXf5xX202xXaaxX9xX59xX3dxX44xX45xX9xXb4xX35xX83xX44xX9xXbxXeexX9xX2cxX3c6xX9xXbxX270xX44xX45xX9xX33xXaxXb1xX9xXbxXf5xX4dxX2cxXaxX9xX59xX3dxX35xXaaxX9xX2cxX4dxX2cxX9xX18xX44xXaxX9xX2cxXaxXc4xX9xX7bxX3cxX26xXbexX44xX9xX59xX24xXb5xX44xXaaxX9xX17xXcxX9xX166xXaxX4dxX9xXbxX159xX9xXbxX35xX44xX9xX59xX26axX9xXbxXaxX18xXcxX9xX45xX35xX18xX9xXdxX35xX83xX44xX9xXaxX24xX18xX44xX9xX2fxX148xX33xX9xXbxX23cxX35xX11fxX9xX8xXcxX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX35xX83xX44xX9xXaxX24xX18xX44xX9xXdxXb5xX9xX19xXc4xX33xX9xX59xX26axX9xX59xXf6xX202xX2cxX9xX45xX35xX18xX24xX9xXdxXf6xX3cxXaaxX9xXaxX1b9xX2cxX9xXaxX5fxX35xX9xXb4xX23cxX35xX9xX2cxX4dxX2cxX9xX23xX174xX44xX9xX2cxXaxX53xX9xXaxX3cxX26xX9xX59xX3dxX35xX9xX59xXeaxX44xX9xXbxXeexX9xX2cxX4dxX2cxX9xXaxX3cxX26xXbexX44xXaaxX9xXbxXaxXc4xXaaxX9xXbxXaxXb5xX44xXaxX9xXbxXf5xX24xX44xX45xX9xXbxX24xXb5xX44xX9xXbxX53xX44xXaxX11fxX9xX7bxX26xX9xXb4xX1b9xX44xX45xXaaxX9xX2fxX18xX3cxX9xX2cxX3cxX3dxX2cxX9xXbxXaxX35xXaaxX9xX17xXcxX9xX2fxX151xX9xXaxX1b9xX2cxX9xXaxX5fxX35xX9xX59xXf6xX202xX2cxX9xX44xXaxX35xX40bxX3cxX9xX166xX35xX44xXaxX9xX44xX45xXaxX35xXbexXcxX9xX59xX26axX9xX45xX240xX33xX9xX33xXaxX3d4xX44xX9xXbxXaxXd6xX2cxX9xX59xX72axX26xX9xXaxX24xX174xXbxX9xX59xX3dxX44xX45xX9xX59xX3dxX35xX9xXb4xXb5xX9xX33xXaxX24xX44xX45xX9xXbxXf5xXb5xX24xX9xXbxXaxX35xXeaxX3cxX9xX44xXaxX35xX9xX1ecxX9xXbxXf5xXf6xXf7xX44xX45xX61xX11fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX191xX24xX19xX26xX32xXexX70dxX44xXaxX9xX451xX45xX3c6xX9xX451xX45xX1b9xX2cxX9xX7bx12dd6xX44xX9xX1c1xX9xX191xX45exX9xXbxXaxXf6xX9xX7bxX3cxX26xXbexX44xX9xX59xX24xXb5xX44xX9xX1e0xX274xX2cxX9xX5xXaxX1b9xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXeaxXbxX2c8xX9xX50xX81xX35xX83xX44xX9xXaxX24xX18xX44xX9xX2cxX64xX33xX9xXbxX53xX44xXaxX9xX2fxX148xX33xX9xXbxX23cxX35xX9xXdxXb5xX9xX2fxX159xX9xXaxX3dxX35xX9xXbxXb1xX9xX2cxX49xX18xX9xX2axX134xX9xX2cxXaxX53xX9xXaxX3cxX26xX9xX59xX3dxX35xX9xX142xX3cxX64xXbxX9xX2fxX148xX2cxX9xX44xXaxX64xXbxXaaxX9xXaxX274xX18xX9xXax161c3xX44xX9xX44xXaxX4fdxX44xX45xX9xX33xXaxX3d4xX44xX9xXbxXaxX35xX9xXb4xXb5xX9xX2cxX4dxX2cxXaxX9xX142xX420xX9xXdxX581xX9xXbxX406xX44xXaxX9xXaxX3cxXcfxX44xX45xX9xXbxXaxX3c6xX44xX45xX9xXbxXaxX4dxX35xX11fxX9xX4xX5d4xX44xX45xX9xX3caxX3cxX18xX9xX59xXc02xX26xXaaxX9xX2cxX4dxX2cxX9xX2cxXaxX53xX9xXaxX3cxX26xX9xX59xX3dxX35xXaaxX9xX59xX3dxX35xX9xXb4xX35xX83xX44xX9xXbxXf5xX24xX44xX45xX9xXbxX24xXb5xX44xX9xXbxX53xX44xXaxX9xX2cxX240xX9xX2cxX233xX9xXaxX3dxX35xX9xX59xXf6xX202xX2cxX9xXaxX1b9xX2cxX9xXaxX5fxX35xXaaxX9xX45xX35xX18xX24xX9xXdxXf6xX3cxX61xX11fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX70dxX3cxXbxXaxX24xXf5xX32xXexX7bxXb5xX9xX81xX35xX44xXaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Hà Linh