4 gương mặt vào chung kết Olympia 2020
Thu Hằng, Quốc Anh, Tuấn Kiệt, Dũng Trí là 4 nhà leo núi xuất sắc sẽ tranh tài trong trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia 2020” diễn ra vào sáng 20/9 tới.
5dc3x6d2bxaea0x88afx844axaaafx7659x83c8xd3faxX7xabfdx6b94x892dx7f65xde8fxa0e2xX5xbac6xXaxa4cax86e3xX3xc9e0xcbacxdedexcb82xX15xX3x6395xe03fxXexX3xa233x83b2x91baxX3xX4xX1xbfb7xX18xX15xX3xb364x876bxXexX3x9396xX5x78e4xX1bxXbxXdxX6xX3xcf38xd03cxX35xX36xX0x7e1bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6f94xX10xX6x6105xXaxX12xXcxX1xX25xX3xX49x7e72xX18xX15xbf33xX3x7ba3xX25x7fffxX4xX3x8a1bxX18xX1xX57xX3xXcxX25xab57xX18xX3x62acxXdxba95xXexX57xX3x8288x87dfxX18xX15xX3xXcxcf66xe327xX3xX5xX20xX3xX13xX3xX18xX1xX20xX3xX5xX10xX21xX3xX18xd28fxXdxX3xdbf2xX25xX65xXexX3xX7x968axX4xX3xX7xc90exX3xXexX74xX6xX18xX1xX3xXexX20xXdxX3xXexX74xX21xX18xX15xX3xXexX74x9982xX18xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xe058x95bcxX16x9e2exX18xX15xX3xX5xd9f1xX18xX3xdc03xaaeaxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX35xX36x674exX3xX4cxXdxb4ccxX18xX3xX74xX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX7xb78bxX18xX15xX3xX35xX36xX3ax9bb7xX3xXex9294xXdxb65bxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxadb3xX21xX4cxX2fxXaxX12xba67xX15xX20xX2fxX3xX2xe3a8xX3axXe5xX3xX1fxaa46xX6xX3xa6e2xX25xX6xX57xX3xX15xX16xX17xX18xX15xX3xX1bxX1cxXexX3xX4xX25xX5bxXdxX3xX4x7697xX18xX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xXb4xX16xXb6xX18xX15xX3xX5xXbbxX18xX3xXbexXbfxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX35xX36xX3xXbex793cxX3xX5xbfeaxX3xX4cxXdxX6axX18xXeaxX3xXb4xa615xX3xX5xX20xX3x7eb3xX16xX25xX3xXb4xX20xX21xX3xX6exX6fxX18xX15xX3xXcxX74xX75xX3xba1fxXcxX49x87f9xXcxX3xX4xX1xX25xX2fxXbbxX18xX3xXb4xX49xX3x8c4fxX16xX3xXbxX1xe9afxX1bxX3xX49xX20xX3xX100xX155xXdxX57xX3xX49xX20xX3xX100xX155xXdxadb8xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xX6exX6fxX18xX15xX3xXcxX74xX75xX3xX7xX92xX3xX4xX123xX18xX15xX3xX100xX15xX25xX2fxXd3xX18xX3xXcxX1xeb7fxX3xXcxX1xX25xX3xX49xX54xX18xX15xX3xX174xXcxX49xX177xXcxX3xX68xXdxX1bxX3xX184xX17xX18xX3xX5exX57xX3xX100xXdxX18xX1xX3xXfaxe1f2xX18xX1xX19axX57xX3x65a1xX6fxX3xX59xX25xX5bxX4xX3xX5exX18xX1xX3xX174xXcxX49xX177xXcxX3xX100xX15x69f5xX3xd8c9xXdxX6xX3xXcxb1baxX57xX3xXb4xX8exX29xX3xX163xX8exX29xX19axX3xX1fxX20xX3xX1f3xeb6fxX18xX3xX100xX15xc86axX4xX3xXcxX25xX65xX18xX3xX68xXdxX6axXexX3xX174xXcxX49xX177xXcxX3xXexX1xX1cbxX3xX88xX152xX3xX59xX25xe6fexX18xX15xX3xXcxX74xX1cbxX57xX3xX59xX25xX23fxX18xX15xX3xXcxX74xX1cbxX19axX3xXexX74xX6xX18xX1xX3xXexX20xXdxX3xXbex97f6xX3xX15xXdxX20xX18xX1xX3xX1fxe934xX18xX15xX3xX18xX15xX25xX2fxX6axXexX3xX10exX25xX2axX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX10exX25xX6xX18xX15xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX88xXex9af0xX6xX5xXdxX15xX18xc126xX3xX4xX10xX18xXexX10xX74xa3f0xXaxX12xX0xX7xXexX74xX21xX18xX15xX12xX100xe4aaxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbex99faxX25xX3xXexXdxXbbxX18xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xX7xX6xX25xX3xa414xX3xX18xX21exX1bxX0xX3axX7xXexX74xX21xX18xX15xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xX100xX15xX25xX2fxXd3xX18xX3xXcxX1xX1cbxX3xXcxX1xX25xX3xX49xX54xX18xX15xX3xX5xX20xX3xXexX1xX75xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX2bbxX3xX5xX223xXexX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX7xX6xX25xX3xX2ddxX3xX18xX21exX1bxX3xX4xXdexX4xX3xX18xX6xX1bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX2axX1bxX3xX5xbb59xX18xX1xX3xXexX21xX20xX18xX3xdb47xX155xX3xX4xX17xX3xX1xX155xXdxXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xbd03xX3xX4xX25xX155xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX25xX2c3xX18xX57xX3xX4xX207xX3xX15xX1xXdxX3xXbexX16xe0c6xX4xX3xX106x8117xX36xX3xXbexXdxX25exX1bxX3xX2a1xX3xXexX1xX20xX18xX1xX3xXexX75xX4xX1xX3xX4xX6xX21xX3xXexX1xc219xX3xX35xX3xX4x7fa5xX6xX3xXexX1xX75xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX2bbxX3xXexX189xXdxX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX3xX18xX21exX1bxX3xX10exX25xX6xX3xX174xXexX75xX18xX1xX3xXbexX2axX18xX3xX1xX2axXexX3xXexX74xXa6xX18xX3xX3a1xX35xX3xX4xX3c1xX6xX3xX18xX21exX1bxX3xXexX1xX3bcxX3xX35xX36xX19axXeaxX3xXcxX74xX16xXe8xX4xX3xXbexX15exX57xX3xXbexXdxX25exX1bxX3xX7xX5bxX3xX18xX20xX2fxX3xX18xX54xX1bxX3xa02cxX3xXexX21xXbxX3xX2xX3xX7xX25xX5bxXexX3xX2ddxX3xXexX1xXdexX18xX15xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xX0xXdxX1bxX15xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXax8123xXdxX4cxXexX1xX2a7xX3x65a3xX2xX3a1xXbxX88xX2afxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX2a7xX3xX13xX465xX36xXbxX88xX2afxX3xX4cxXdxX7xXbxX5xX6xX2fxX2a7xX3xX364xX5xX21xX4xX29xX2afxX3xX1bxX6xX74xX15xXdxX18xX2a1xX5xX10x7816xXexX2a7xX3xX6xX25xXexX21xX2afxX3xX1bxX6xX74xX15xXdxX18xX2a1xX74xXdxX15xX1xXexX2a7xX3xX6xX25xXexX21xX2afxXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a7xX3axX3axXdxXeaxX364xX6xX21xX1xX6xXexXdxX18xX1xXeaxX1fxX18xX3axX18xX10xX45exX7xX3axX35xX36xX106xa5e3xX3axX2xX35xX13xX4cxX35xX36xX2ddxX13xX2ddxX13xX35xXexX13xX4d6xX106xX4d6xX5xX3a1xX2a1xX2xXeax90a5xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX18xX15xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX35xX36xXaxX3xX45exXdxX4cxXexX1xX9xXaxX465xX2xX3a1xXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX13xX465xX36xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9bbcxX6xXbxXexXdxX21xX18xXaxX12xXcxX1xX25xX3xX49xX54xX18xX15xX3xX1fxX16xX39dxXexX3xX10exX25xX6xX3xX106xX3xX18xX6xX1bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX428xX3xXexX74xXa6xX18xX3xX10exX25xdbc5xX3xc08cxX3xXbexX25exX3xX15xXdxX20xX18xX1xX3xX1fx708cxX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xXcxX1xX25xX3xX49xX54xX18xX15xX3xX5xX20xX3xX1xX223xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbexX2c3xX25xX3xXexXdxXbbxX18xX3xX1bxX6xX18xX15xX3xX4xX2c3xX25xX3xXexX74xX25xX2fxcb5fxX18xX3xX1xX1edxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX1fxX5d6xX3xXcxX49xX177xXcxX3xX68xXdxX1bxX3xX184xX17xX18xX3xX5exXeaxX3xXb4xX25exX3xXbexX16xX39dxX4xX3xXbexX189xXdxX3xX4cxXdxX6axX18xX3xXexX74xX16xXb6xX18xX15xX3xXbexXdxX3xXexX1xXdxX57xX3xX18xX2bbxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbexX152xX3xX4xX1xXdxX2axX18xX3xXexX1xX8exX18xX15xX3xX4xX25xX155xX4xX3xXexX1xXdxX3xX29xXdxX2axX18xX3xXexX1xX3bcxX4xX3xXb3xX184xX6xX21xX3xX29xX1xX25xXbbxX3xX68xXdxX1bxX3xX184xX17xX18xX3xX5exXcfxXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xX383xX3xXexX74xX16xXb6xX18xX15xX3xX4xX65xXbxX3xX106xX57xX3xXcxX1xX25xX3xX49xX54xX18xX15xX3xX5xX20xX3xX1xX223xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX25xX2fxXbbxX18xX3xX29xX1xX5bxXdxX3xXcxX20exX3xX18xX1xXdxXbbxX18xX57xX3xXbexX1cxX4xX3xX364xXdxX6axXexX3xX2fxXbbxX25xX3xXexX1xX75xX4xX1xX3xX1bxX207xX18xX3xX184xXdxX18xX1xX3xX1xX223xX4xXeaxX3xX100xX2bbxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX10bxX18xX15xX3xX15xXdxX20xX18xX1xX3xX15xXdxX23fxXdxX3xX18xX1xX65xXexX3xX1bxX207xX18xX3xX184xXdxX18xX1xX3xXexX74xX21xX18xX15xX3xX4xX25xX155xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX223xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX15xXdx9c94xXdxX3xX4xX65xXbxX3xXexX74xX16xXb6xX18xX15xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xXcxX74xX16xXe8xX4xX3xXbexX15exX57xX3xX4xX207xX3xXexX10bxX18xX15xX3xX15xXdxX20xX18xX1xX3xX1xX25xX2fxX3xX4xX1xX16xX17xX18xX15xX3xX364xX189xX4xX3xX4xX25xX155xX4xX3xXexX1xXdxX3xX15xXdxX23fxXdxX3xXcxX21xXdexX18xX3xX364xX54xX18xX15xX3xXexXdxX2axX18xX15xX3xX5exX18xX1xX3xXexX74xXbbxX18xX3xX57axX18xXexX10xX74xX18xX10xXexX3xX4xX65xXbxX3xX10exX25xX5bxX4xX3xX15xXdxX6xX3xX174xX1f3xXdxX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX4xX19axX3xX18xX21exX1bxX3xX5xXe8xXbxX3xX2ddxX3xX1fxX20xX3xX15xXdxX23fxXdxX3xX29xX1xX25xX2fxX2axX18xX3xX29xX1xX75xX4xX1xX3xX4xX65xXbxX3xX10exX25xX5bxX4xX3xX15xXdxX6xX3xX428xX3xX4xX25xX155xX4xX3xXexX1xXdxX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX4xX3xXexXdxX2axX18xX15xX3xX5exX18xX1xX3xXexX74xXbbxX18xX3xX57axX18xXexX10xX74xX18xX10xXexX3xX174xX57axX2dx90adxX19axX3xX18xX21exX1bxX3xX5xXe8xXbxX3xXe5xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xXcxX74xX16xXe8xX4xX3xXexX1xX5d6xX1bxX3xXexX74xXa6xX18xX3xXbexX65xX25xX3xX10exX25xX6xX18xX3xXexX74xX223xX18xX15xX3xX18xX1xX65xXexX57xX3xXcxX1xX25xX3xX49xX54xX18xX15xX3xX29xX1x8bd5xX18xX15xX3xXbexX1cbxX18xX1xX2a7xX3xXb3xbd9cxX1edxX18xX1xX3xX7xX92xX3xX4xX5bxX3xX15xX8exX18xX15xX3xX1xX2axXexX3xX7xX3bcxX4xXeaxX3xX1f3xX20xX3xX1bxX1edxX18xX1xX3xX4xX6fxX18xX15xX3xX1bxX21xX18xX15xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX18xX21exX1bxX3xX35xX36xX35xX36xX57xX3xX1bxX155xXexX3xX4xX21xX18xX3xX7xX5bxX3xXexX74xX267xX18xX3xXexX74xX1cbxX6xX57xX3xX7xX92xX3xX4xX15exX3xX18xX1xX2bbxX18xX15xX3xXbexXdxX5d6xX25xX3xXbexX1cxX4xX3xX364xXdxX6axXexXcfxXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX88xXexX2a1xX6xX5xXdxX15xX18xX2a7xX3xX4xX10xX18xXexX10xX74xX2afxXaxX12xX0xX7xXexX74xX21xX18xX15xX12xX549xX1xX20xX18xX15xX3xXexX74xX6xXdxX3xX1bxX189xX18xX1xX3xX428xX3xX4xXdexX4xX3xX1bxX207xX18xX3xXexX20exX3xX18xX1xXdxXbbxX18xX0xX3axX7xXexX74xX21xX18xX15xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xX1f3xXe8xXdxX3xX106xX36xX36xX3xXbexXdxX25exX1bxX3xX15xX1xXdxX3xXbexX16xX39dxX4xX3xX428xX3xX4xX25xX155xX4xX3xXexX1xXdxX3xX10exX25xX578xX3xX57axX57axX57xX3xX1f3xX6fxX3xX59xX25xX5bxX4xX3xX5exX18xX1xX3xXexX74xX428xX3xXexX1xX20xX18xX1xX3xX1xX223xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbexX2c3xX25xX3xXexXdxXbbxX18xX3xX4xX3c1xX6xX3xXcxX49xX177xXcxX3xX100xX15xX207xX3xX209xXdxX6xX3xXcxX20exX3xX174xXb4xX8exX29xX3xX163xX8exX29xX19axX3xX1bxX6xX18xX15xX3xX4xX2c3xX25xX3xXexX74xX25xX2fxX5d6xX18xX3xX1xX1edxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX1fxX5d6xX3xXexX74xX16xXb6xX18xX15xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xX383xX3xX4xX25xX155xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX25xX2c3xX18xX3xX1fxX20xX3xXexX1xXdexX18xX15xX57xX3xX59xX25xX5bxX4xX3xX5exX18xX1xX3xX4xX6fxX18xX15xX3xXbexX189xXexX3xX18xX1xX2bbxX18xX15xX3xXbexXdxX25exX1bxX3xX7xX5bxX3xX4xX6xX21xX57xX3xX5xX2c3xX18xX3xX5xX16xX39dxXexX3xX5xX20xX3xX106xX2ddxX3a1xX3xX174xXexX21xXbxX3xX35xX3xXexX1xX20xX18xX1xX3xXexX75xX4xX1xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX1xX65xXexX3xX4xX3c1xX6xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX35xX36xX19axX57xX3xX35xXe5xX3a1xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xX0xXdxX1bxX15xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX45exXdxX4cxXexX1xX2a7xX3xX465xX2xX3a1xXbxX88xX2afxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX2a7xX3xX106xX13xX2xXbxX88xX2afxX3xX4cxXdxX7xXbxX5xX6xX2fxX2a7xX3xX364xX5xX21xX4xX29xX2afxX3xX1bxX6xX74xX15xXdxX18xX2a1xX5xX10xX494xXexX2a7xX3xX6xX25xXexX21xX2afxX3xX1bxX6xX74xX15xXdxX18xX2a1xX74xXdxX15xX1xXexX2a7xX3xX6xX25xXexX21xX2afxXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a7xX3axX3axXdxXeaxX364xX6xX21xX1xX6xXexXdxX18xX1xXeaxX1fxX18xX3axX18xX10xX45exX7xX3axX35xX36xX106xX4d6xX3axX2xX35xX13xX4cxX35xX36xX2ddxX13xXe5xX36xXe5xXexX106xX4d6xX4d6xX106xX5xX3a1xX2a1xX35xXeaxX4edxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX18xX15xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX35xX36xXaxX3xX45exXdxX4cxXexX1xX9xXaxX465xX2xX3a1xXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX106xX13xX2xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX549xX6xXbxXexXdxX21xX18xXaxX12xX1f3xX6fxX3xX59xX25xX5bxX4xX3xX5exX18xX1xX3xXexX20exX3xXexXdxX18xX3xX428xX3xX4xXdexX4xX3xX1bxX207xX18xX3xXexX1xX25xX155xX4xX3xX29xX1xX5bxXdxX3xXexX20exX3xX18xX1xXdxXbbxX18xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xX59xX25xX5bxX4xX3xX5exX18xX1xX3xX2fxXbbxX25xX3xXexX1xX75xX4xX1xX3xX4xX1xX16xX17xX18xX15xX3xXexX74xX1edxX18xX1xX3xXb4xX16xXb6xX18xX15xX3xX5xXbbxX18xX3xXbexXbfxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xXexX10bxX3xX29xX1xXdxX3xX1bxXe8xXdxX3xX3a1xX3xXexX25x956fxXdxXeaxX3xX100xX21exX1bxX3xX4xX1xX20xX18xX15xX3xXexX74xX6xXdxX3xX1xX223xX4xX3xX5xXe8xXbxX3xX2ddxX57xX3xX1bxX155xXexX3xXexX74xX16xXb6xX18xX15xX3xX428xX3xXcxX177xX3xXfaxX25xX207xX18xX3xX853xX6xX3xXcxX1xX25xX155xXexX3xXexXc07xX3xX4xX1xX3bcxX4xX3xX4xX25xX155xX4xX3xXexX1xXdxX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX4xX65xXbxX3xX1xX25xX2fxX6axX18xXeaxX3xX549xXa6xX25xX3xXbexX152xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX15xXdxX6xX3xX1fxX20xX3xX15xXdxX20xX18xX1xX3xX15xXdxX23fxXdxX3xX18xX1xX65xXexXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xX184xX6xX25xX3xXbexX15exX57xX3xX59xX25xX5bxX4xX3xX5exX18xX1xX3xXexX1edxX1bxX3xXbexX2axX18xX3xX4xXdexX4xX3xX1xX155xXdxX3xX18xX1xX15exX1bxX3xXbexX6xX1bxX3xX1bxXbbxX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xXexX74xXbbxX18xX3xX1bxX189xX18xX15xX3xX1fxX20xX3xX364xX8exXexX3xXbexX2c3xX25xX3xX207xX18xX3xX5xX25xX2fxX6axX18xX3xX18xX15xX1xXdxXbbxX1bxX3xXexX85xX4xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xX59xX25xX5bxX4xX3xX5exX18xX1xX3xXexX20exX3xXexXdxX18xX3xX428xX3xX4xXdexX4xX3xX1bxX207xX18xX3xXexX1xX25xX155xX4xX3xX29xX1xX5bxXdxX3xXexX20exX3xX18xX1xXdxXbbxX18xXeaxX3xX100xX6xX1bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX223xX4xX3xX15xXdxX709xXdxX3xX1bxX207xX18xX3xX1f3xXa6xXexX3xX5xX578xX3xX1fxX20xX3xX2fxXbbxX25xX3xXexX1xX75xX4xX1xX3xX18xX1xX65xXexX3xX1bxX207xX18xX3xX184xXdxX18xX1xX3xX1xX223xX4xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xXb3xX853xX1edxX18xX1xX3xXbexX152xX3xX4xX1xX25xd03bxX18xX3xX364xX1cbxX3xX4xX1xX21xX3xX4xX25xX155xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX10bxX3xX18xX1xXdxX5d6xX25xX3xX18xX21exX1bxX3xX18xX6xX2fxX3xX74xd02bxXdxX57xX3xX29xX1xX207xX18xX15xX3xX4xX1xXbfxX3xX74xXdxXbbxX18xX15xX3xX4xX1xX21xX3xXexX74xXa6xX18xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexXeaxX3xX5exXdxX3xXexX1xX8exX18xX15xX3xX4xX25xX155xX4xX3xX4xX6fxX18xX15xX3xXbexX5d6xX25xX3xX88xX3bcxX18xX15xX3xXbexXdexX18xX15xXcfxX57xX3xX18xX6xX1bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXb4xX8exX29xX3xX163xX8exX29xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xae48xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX88xXexX2a1xX6xX5xXdxX15xX18xX2a7xX3xX4xX10xX18xXexX10xX74xX2afxXaxX12xX0xX7xXexX74xX21xX18xX15xX12xX100xX6xX1bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX59xX25xX23fxX18xX15xX3xXcxX74xX1cbxX3xX15xXdxX709xXdxX3xXcxX21xXdexX18xX57xX3xX1bxXbbxX3xX163xX1cbxX4xX1xX3xX7x9449xX0xX3axX7xXexX74xX21xX18xX15xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xXcxX189xXdxX3xXexX74xX16xXb6xX18xX15xX3xXcxX49xX177xXcxX3xXcxX1xX1cbxX3xX88xX152xX3xX59xX25xX23fxX18xX15xX3xXcxX74xX1cbxX3xX174xX59xX25xX23fxX18xX15xX3xXcxX74xX1cbxX19axX57xX3xX1f3xX21exX18xX3xX100xX15xX223xX4xX3xXcxX25xX65xX18xX3xX68xXdxX6axXexX3xX5xX20xX3xX4xXdexXdxX3xXexXbbxX18xX3xX15xX8exX18xX3xX5xXdxX5d6xX18xX3xX1fxXe8xXdxX3xXexX1xX20xX18xX1xX3xXexX75xX4xX1xX3xX1xX223xX4xX3xXexXa6xXbxX3xXexX5bxXexXeaxX3xX549xXa6xX25xX3xX5xX20xX3xXexX1xX20xX18xX1xX3xX1fxXdxXbbxX18xX3xXbexX155xXdxX3xXexX25xX2fxX25exX18xX3xX1xX223xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX15xXdxX709xXdxX3xXcxX21xXdexX18xX57xX3xXe5xX3xX18xX21exX1bxX3xX5xXdxXbbxX18xX3xXexXdxX2axXbxX3xX4cxX20exX3xXexX1xXdxX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX4xX3xXexXdxX2axX18xX15xX3xX5exX18xX1xX3xX10exX25xX6xX3xX57axX18xXexX10xX74xX18xX10xXexX3xX1fxX20xX3xXbexX5d6xX25xX3xX4xX15exX3xX15xXdxX23fxXdxX3xX4xX65xXbxX3xXexXbfxX18xX1xX57xX3xX4cxX20exX3xXexX1xXdxX3xXb3xXcxX20exX3xX1xX20xX21xX3xX1f3xXdxX6axXexX3xX100xX6xX1bxXcfxX57xX3xX35xX3xX5xX2c3xX18xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX15xXdxX6xX3xX4xX25xX155xX4xX3xXexX1xXdxX3xXb3xX549xX1xXdxX18xX1xX3xXbxX1xeaa7xX4xX3xXbexXbfxX18xX1xX3xX4xX6xX21xXcfxX3xX4cxX21xX3xXexX74xX16xXb6xX18xX15xX3xXexXc07xX3xX4xX1xX3bcxX4xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xX209xX2c3xX18xX3xXbexc09dxX2fxX3xX18xX1xX65xXexX57xX3xXcxX25xX65xX18xX3xX68xXdxX6axXexX3xX15xXdxX20xX18xX1xX3xX15xXdxX23fxXdxX3xX18xX1xX65xXexX3xX4xX25xX155xX4xX3xXexX1xXdxX3xX10exX25xX578xX3xX57axX57axX57axX3xX1fxXe8xXdxX3xX106xX36xX36xX3xXbexXdxX25exX1bxX3xXbexX25exX3xX15xXdxX20xX18xX1xX3xX1fxX586xX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xXb4xX16xXb6xX18xX15xX3xX5xXbbxX18xX3xXbexXbfxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX35xX36xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xX0xXdxX1bxX15xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX45exXdxX4cxXexX1xX2a7xX3xX465xX2xX3a1xXbxX88xX2afxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX2a7xX3xX106xX465xXe5xXbxX88xX2afxX3xX4cxXdxX7xXbxX5xX6xX2fxX2a7xX3xX364xX5xX21xX4xX29xX2afxX3xX1bxX6xX74xX15xXdxX18xX2a1xX5xX10xX494xXexX2a7xX3xX6xX25xXexX21xX2afxX3xX1bxX6xX74xX15xXdxX18xX2a1xX74xXdxX15xX1xXexX2a7xX3xX6xX25xXexX21xX2afxXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a7xX3axX3axXdxXeaxX364xX6xX21xX1xX6xXexXdxX18xX1xXeaxX1fxX18xX3axX18xX10xX45exX7xX3axX35xX36xX106xX4d6xX3axX2xX35xX13xX4cxX35xX36xX2ddxX13xXe5xX106xX35xXexX2ddxX106xX13xX106xX5xX2xX2a1xX106xXeaxX4edxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX18xX15xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX35xX36xXaxX3xX45exXdxX4cxXexX1xX9xXaxX465xX2xX3a1xXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX106xX465xXe5xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX549xX6xXbxXexXdxX21xX18xXaxX12xX1f3xX21exX18xX3xX100xX15xX223xX4xX3xXcxX25xX65xX18xX3xX68xXdxX6axXexX3xXbexX2axX18xX3xXexX10bxX3xX1bxX23fxX18xX1xX3xXbexX65xXexX3xX15xXdxX20xX25xX3xXexX1xX20xX18xX1xX3xXexX75xX4xX1xX3xXexX189xXdxX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX2a1xX3xX1xX25xX2fxX6axX18xX3xX49xX23fxXdxX3xX163xX21exX18xX15xX57xX3xXexXbfxX18xX1xX3xX59xX25xX23fxX18xX15xX3xXcxX74xX1cbxXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xXb4xX25exX3xXbexX16xX39dxX4xX3xXbexX189xXdxX3xX4cxXdxX6axX18xX3xXcxX49xX177xXcxX3xXcxX1xX1cbxX3xX88xX152xX3xX59xX25xX23fxX18xX15xX3xXcxX74xX1cbxX3xXbexXdxX3xXexX1xXdxX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX57xX3xXcxX25xX65xX18xX3xX68xXdxX6axXexX3xXbxX1xX23fxXdxX3xXexX74xX23fxXdxX3xX10exX25xX6xX3xX18xX1xXdxX5d6xX25xX3xX4xX25xX155xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4cxX21xX3xXexX74xX16xXb6xX18xX15xX3xXexXc07xX3xX4xX1xX3bcxX4xXeaxX3xX6exX123xX3xX75xXexX3xXexX1xX75xX3xX7xXdxX18xX1xX57xX3xXexX74xX16xXb6xX18xX15xX3xX4xX15exX3xX2xX3xX18xX1xX20xX3xX1fxX207xX3xXbexX1cbxX4xX1xX3xX5xX20xX3xX1f3xX21exX18xX3xX1f3xXdxX2axXexX3xXb4xX3bcxX4xX3xX174xX18xX21exX1bxX3xX35xX36xX2xX3a1xX19axX3xX1fxX20xX3xX2xX3xXdexX3xX10exX25xX100axX18xX3xX163xXbbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX100axX18xX3xX100xX1xXa6xXexX3xX174xX18xX21exX1bxX3xX35xX36xX2xX2ddxX19axXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xX100xX15xX21xX20xXdxX3xX74xX6xX57xX3xX1bxX23fxX18xX1xX3xXbexX65xXexX3xX1xXdxX2axX25xX3xX1xX223xX4xX3xX59xX25xX23fxX18xX15xX3xXcxX74xX1cbxX3xX4xX267xX18xX3xX2xX3xX18xX1xX20xX3xX1fxX207xX3xXbexX1cbxX4xX1xX3xX29xX1xXdexX4xX3xX5xX20xX3xX177xX1xX6xX18xX3xXb4xX21exX18xX15xX3xX100xX1xXa6xXexX3xX853xXdxX18xX1xX3xX174xX18xX21exX1bxX3xX35xX36xX2xX4d6xX19axXeaxX3xXb4xXdxX5d6xX25xX3xXbexX1cxX4xX3xX364xXdxX6axXexX3xX5xX20xX3xX4xX23fxX3xX13xX3xX4xX1xX20xX18xX15xX3xXexX74xX6xXdxX3xX18xX20xX2fxX3xXbexX5d6xX25xX3xX4xX123xX18xX15xX3xX10exX25xXbbxX3xX428xX3xX1xX25xX2fxX6axX18xX3xX49xX23fxXdxX3xX163xX21exX18xX15xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xXcxX189xXdxX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX57xX3xXcxX25xX65xX18xX3xX68xXdxX6axXexX3xXbexX16xX39dxX4xX3xX29xX1xX10xX18xX3xX7xX428xX3xX1xX2bbxX25xX3xX5xX16xX39dxX18xX15xX3xX29xXdxX2axX18xX3xXexX1xX3bcxX4xX3xXbxX1xX21xX18xX15xX3xXbxX1xX85xX3xX428xX3xX18xX1xXdxX5d6xX25xX3xX5xX35bxX18xX1xX3xX1fxX20exX4xX57xX3xXbexX1cxX4xX3xX364xXdxX6axXexX3xX1bxX189xX18xX1xX3xX1fxX5d6xX3xXcxX21xXdexX18xX3xX1xX223xX4xX57xX3xX163xX1cbxX4xX1xX3xX7xXe87xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xXcxX74xX16xXe8xX4xX3xXexX74xXa6xX18xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xX18xX21exX1bxX57xX3xX18xX6xX1bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXe25xX2a7xX3xXb3xXb4xX15exX3xX5xX20xX3xX18xX15xX223xX18xX3xX18xX85xXdxX3xX1bxX20xX3xX10xX1bxX3xXbexX152xX3xX1bxX21xX18xX15xX3xX4xX1xXdxX18xX1xX3xXbxX1xXfd1xX4xX3xXexX10bxX3xX74xX65xXexX3xX5xX100axX25xXeaxX3xX7f6xX1bxX3xX7xX92xX3xX10exX25xX2fxX2axXexX3xXexX100axX1bxX3xX1xX2axXexX3xX7xX3bcxX4xX57xX3xXbexX1cxXexX3xX1bxXfd1xX4xX3xXexXdxXbbxX25xX3xX1bxX6xX18xX15xX3xX1fxX5d6xX3xX4xX1xX21xX3xX59xX25xX23fxX18xX15xX3xXcxX74xX1cbxX3xXexX1xXbbxX1bxX3xX1bxX155xXexX3xX10exX25xXdexX18xX3xX10exX25xX100axX18xXcfxXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX88xXexX2a1xX6xX5xXdxX15xX18xX2a7xX3xX4xX10xX18xXexX10xX74xX2afxXaxX12xX0xX7xXexX74xX21xX18xX15xX12xX49xX6xXdxX3xX5xX2c3xX18xX3xX15xXdxX20xX18xX1xX3xXbexXdxX25exX1bxX3xX18xX1xX1edxX3xX4xX6xX21xX3xX18xX1xX65xXexX3xXbexX25exX3xXbexXdxX3xXexXdxX2axXbxX0xX3axX7xXexX74xX21xX18xX15xX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xXcxX74xX21xX18xX15xX3xX7xX5bxX3xX13xX3xX18xX1xX20xX3xX5xX10xX21xX3xX18xX85xXdxX3xX88xX25xX65xXexX3xX7xX8exX4xX3xX4xX3c1xX6xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX35xX36xX57xX3xX163xX16xX25xX3xXb4xX20xX21xX3xX6exX6fxX18xX15xX3xXcxX74xX75xX3xX4xX15exX3xX1xX20xX18xX1xX3xXexX74xX1edxX18xX1xX3xXbexX1cxX4xX3xX364xXdxX6axXexX3xX1xX17xX18xX3xX4xX23fxX3xX29xX1xXdxX3xX35xX3xX5xX2c3xX18xX3xXbexX189xXexX3xXbexXdxX25exX1bxX3xX18xX1xX1edxX3xX4xX6xX21xX3xX18xX1xX65xXexX3xXexX189xXdxX3xX4xX25xX155xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX25xX2c3xX18xX57xX3xXexX1xXdexX18xX15xX57xX3xX74xXdc3xXdxX3xX5xX2c3xX18xX3xXbexX2c3xX25xX3xX15xXdxX20xX18xX1xX3xX1fxX267xX18xX15xX3xX18xX15xX25xX2fxX6axXexX3xX10exX25xX2axX3xX428xX3xXexX74xXa6xX18xX3xX10exX25xX578xX3xX57axX1f3xXeaxX3xXfaxX428xXdxX3xX1fxXa6xX2fxX57xX3xX18xX6xX1bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbexX16xX39dxX4xX3xX4xX21xXdxX3xX5xX20xX3xXd9exX18xX3xX7xX5bxX3xXexX1xX85xX3xX1fxX1cbxX3xXexX189xXdxX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xX18xX21exX1bxX3xX18xX6xX2fxXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xX0xXdxX1bxX15xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX45exXdxX4cxXexX1xX2a7xX3xX465xX2xX3a1xXbxX88xX2afxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX2a7xX3xX106xX13xX3a1xXbxX88xX2afxX3xX4cxXdxX7xXbxX5xX6xX2fxX2a7xX3xX364xX5xX21xX4xX29xX2afxX3xX1bxX6xX74xX15xXdxX18xX2a1xX5xX10xX494xXexX2a7xX3xX6xX25xXexX21xX2afxX3xX1bxX6xX74xX15xXdxX18xX2a1xX74xXdxX15xX1xXexX2a7xX3xX6xX25xXexX21xX2afxXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a7xX3axX3axXdxXeaxX364xX6xX21xX1xX6xXexXdxX18xX1xXeaxX1fxX18xX3axX18xX10xX45exX7xX3axX35xX36xX106xX4d6xX3axX2xX35xX13xX4cxX35xX36xX2ddxX3a1xX36xX36xX106xXexX465xX465xX2ddxX2xX5xX106xX2a1xX13xXeaxX4edxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX18xX15xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX35xX36xXaxX3xX45exXdxX4cxXexX1xX9xXaxX465xX2xX3a1xXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX106xX13xX3a1xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX549xX6xXbxXexXdxX21xX18xXaxX12xXcxX10bxX3xXexX1xX75xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXb3xX4xX1xX25xX2fxXbbxX18xX3xX1fxX5d6xX3xX18xX1xX1edxXcfxX57xX3xX6exX6fxX18xX15xX3xXcxX74xX75xX3xX15xXdxX20xX18xX1xX3xX1fxX267xX18xX15xX3xX18xX15xX25xX2fxX6axXexX3xX10exX25xX2axX3xX428xX3xX4xX25xX155xX4xX3xXexX1xXdxX3xX10exX25xX578xX3xX57axX1f3xX57xX3xXbexXdc3xX18xX15xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX1bxX6xX18xX15xX3xX4xX2c3xX25xX3xXexX74xX25xX2fxX5d6xX18xX3xX1xX1edxX18xX1xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xX18xX21exX1bxX3xX1fxX5d6xX3xXexX74xX16xXb6xX18xX15xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xX6exX6fxX18xX15xX3xXcxX74xX75xX3xX5xX20xX3xX1xX223xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbexX2c3xX25xX3xXexXdxXbbxX18xX3xX1bxX6xX18xX15xX3xX4xX2c3xX25xX3xXexX74xX25xX2fxX5d6xX18xX3xX1xX1edxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX1fxX5d6xX3xXcxX49xX177xXcxX3xX4xX1xX25xX2fxXbbxX18xX3xXb4xX49xX3xX184xX16xX3xXbxX1xX189xX1bxX3xX49xX20xX3xX100xX155xXdxX3xX174xX49xX20xX3xX100xX155xXdxX19axXeaxX3xX549xXa6xX25xX3xXbexX16xX39dxX4xX3xX4xXdexX4xX3xX364xX189xX18xX3xX4xX1xX17xXdxX3xX18xX1xXa6xX18xX3xX88xX586xXexX3xX4xX15exX3xXbxX1xX21xX18xX15xX3xXexX1xXdexXdxX3xXexX1xXdxX3xXbexX65xX25xX3xXbexXdxX5d6xX1bxX3xXexX35bxX18xX1xX57xX3xX4xX1xX8exX4xX3xX4xX1xX8exX18xX3xX4xX123xX18xX15xX3xX1fxX5bxX18xX3xX29xXdxX2axX18xX3xXexX1xX3bcxX4xX3xXbxX1xX21xX18xX15xX3xXbxX1xX85xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX12xX184xX6xX25xX3xX106xX3xX18xX21exX1bxX57xX3xXexX74xXa6xX18xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX7xX8exXbxX3xXexXe8xXdxX3xX1bxXe8xXdxX3xX5xX189xXdxX3xX4xX15exX3xX7xX20exX3xX15xX15exXbxX3xX1bxX1cxXexX3xX4xX3c1xX6xX3xX1bxX155xXexX3xXbexX189xXdxX3xX4cxXdxX6axX18xX3xXbexX2axX18xX3xXexX10bxX3xXexX1xX3c1xX3xXbexX207xX3xX49xX20xX3xX100xX155xXdxXeaxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX21xX4cxX2fxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX88xXexX2a1xX6xX5xXdxX15xX18xX2a7xX3xX4xX10xX18xXexX10xX74xX2afxXaxX12xX0xXdxX1bxX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxXexX1xX25xX1bxX364xX3xX4cxX1xXdxX4cxX10xX3xXdxX549xX10xX18xXexX10xX74xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX45exXdxX4cxXexX1xX2a7xX3xX465xX2xX3a1xXbxX88xX2afxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX2a7xX3xX13xX2xX2xXbxX88xX2afxXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a7xX3axX3axXdxXeaxX364xX6xX21xX1xX6xXexXdxX18xX1xXeaxX1fxX18xX3axX18xX10xX45exX7xX3axX35xX36xX106xX4d6xX3axX2xX35xX13xX4cxX35xX36xX2ddxX3a1xX35xX3a1xX36xXexX2ddxX36xX13xX35xX2xX5xX36xXeaxX4edxXbxX15x9595xX74xX9xXe5xX13xX13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX18xX15xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX35xX36xXaxX3xX45exXdxX4cxXexX1xX9xXaxX465xX2xX3a1xXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX13xX2xX2xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX4cxXdxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxX74xX10xX5xX6xXexX10xX4cxXaxX12xX0xX7xXexX74xX21xX18xX15xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXbbxX18xX3xX10exX25xX6xX18xX2a7xX0xX3axX7xXexX74xX21xX18xX15xX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2a1xXexX1xX25xX1bxX364xX2a1xX6xX18xX4cxX2a1xX7xX6xXbxX21xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX100xX6xX1bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX49xX20xX3xXcxX35bxX18xX1xX3xX15xX100axX2fxX3xX65xX18xX3xXexX16xX39dxX18xX15xX3xX1bxX189xX18xX1xX3xXexX189xXdxX3xXb3xXb4xX16xXb6xX18xX15xX3xX5xXbbxX18xX3xXbexXbfxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xXcfxXaxX3xX1xX74xX10xX494xX9xXaxX3axX18xX25xXdxX2a1xX1xX21xX18xX15xX2a1xX7xX21xX18xX15xX2a1xX5xX6xX3axX18xX6xX1bxX2a1xX7xXdxX18xX1xX2a1xX1xX6xX2a1xXexXdxX18xX1xX2a1xX15xX6xX2fxX2a1xX6xX18xX2a1xXexX25xX21xX18xX15xX2a1xX1bxX6xX18xX1xX2a1xXexX6xXdxX2a1xX4cxX25xX21xX18xX15xX2a1xX5xX10xX18xX2a1xX4cxXdxX18xX1xX2a1xX21xX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3axX2xXe5xX13xX36xX2ddxX35xXeaxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX15xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX3axX1bxX10xX4cxXdxX6xX3axX2xX35xX36xX3axX18xX10xX45exX7xX3axX35xX36xX35xX13xX3axX2xX106xX4d6xX4cxX36xX2xX13xX3a1xX13xX13xX2xXexXe5xX35xX2xX106xX5xX3a1xX2a1xX18xX6xX1bxX2a1xX7xXdxX18xX1xX2a1xX1xX6xX2a1xXexXdxX18xX1xX2a1xX2xX2a1xX2fxXeaxX4edxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX18xX15xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX35xX36xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX4cxXdxX1fxX12xX0xX7xXexX74xX21xX18xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX100xX6xX1bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX49xX20xX3xXcxX35bxX18xX1xX3xX15xX100axX2fxX3xX65xX18xX3xXexX16xX39dxX18xX15xX3xX1bxX189xX18xX1xX3xXexX189xXdxX3xXb3xXb4xX16xXb6xX18xX15xX3xX5xXbbxX18xX3xXbexXbfxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xXcfxXaxX3xX1xX74xX10xX494xX9xXaxX3axX18xX25xXdxX2a1xX1xX21xX18xX15xX2a1xX7xX21xX18xX15xX2a1xX5xX6xX3axX18xX6xX1bxX2a1xX7xXdxX18xX1xX2a1xX1xX6xX2a1xXexXdxX18xX1xX2a1xX15xX6xX2fxX2a1xX6xX18xX2a1xXexX25xX21xX18xX15xX2a1xX1bxX6xX18xX1xX2a1xXexX6xXdxX2a1xX4cxX25xX21xX18xX15xX2a1xX5xX10xX18xX2a1xX4cxXdxX18xX1xX2a1xX21xX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3axX2xXe5xX13xX36xX2ddxX35xXeaxX1xXexX1bxXaxX12xX100xX6xX1bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX49xX20xX3xXcxX35bxX18xX1xX3xX15xX100axX2fxX3xX65xX18xX3xXexX16xX39dxX18xX15xX3xX1bxX189xX18xX1xX3xXexX189xXdxX3xXb3xXb4xX16xXb6xX18xX15xX3xX5xXbbxX18xX3xXbexXbfxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xXcfxX0xX3axX6xX12xX0xX3axX7xXexX74xX21xX18xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX1f3xX5d6xX3xX18xX1xX1edxX3xX1fxXe8xXdxX3xX35xX35xX3a1xX3xXbexXdxX25exX1bxX57xX3xX18xX6xX1bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX74xX2c3xX18xX3xXcxX25xX65xX18xX3xX1f3xXdxX6axXexX3xX174xX184xX100xX3xX35xX36xX36xX106xX57xX3xX1xX223xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xXe8xXbxX3xX2xX2xX5exX3xX2a1xX3xXcxX74xX16xXb6xX18xX15xX3xXcxX49xX177xXcxX3xX49xXdc3xX18xX15xX3xX163xX35bxX18xX1xX57xX3xX49xX20xX3xXcxX35bxX18xX1xX19axX3xXbexX25exX3xX5xX189xXdxX3xX4xX1xX21xX3xX29xX1xXdexX18xX3xX15xXdxX23fxX3xX18xX1xXdxX5d6xX25xX3xXexXdxX2axX4xX3xX18xX25xX5bxXdxX3xX1fxXe8xXdxX3xX18xX1xX2bbxX18xX15xX3xXbxX1xX6xX3xXexX74xX23fxX3xX5xXb6xXdxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX1fxX20xX3xXbexX2c3xX2fxX3xX1xX15exX1bxX3xX1xXbfxX18xX1xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xX3axX4cxXdxX1fxX12xX0xX3axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX100xX6xX1bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX49xX20xX3xXcxX35bxX18xX1xX3xX1fxX16xX39dxXexX3xX29xX1xX15exX57xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX15xXdxX6xX3xXbexX65xX25xX3xXexX74xX16xXb6xX18xX15xX3xXb3xXb4xX16xXb6xX18xX15xX3xX5xXbbxX18xX3xXbexXbfxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xXcfxXaxX3xX1xX74xX10xX494xX9xXaxX3axX18xX25xXdxX2a1xX1xX21xX18xX15xX2a1xX7xX21xX18xX15xX2a1xX5xX6xX3axX18xX6xX1bxX2a1xX7xXdxX18xX1xX2a1xX1xX6xX2a1xXexXdxX18xX1xX2a1xX1fxX25xX21xXexX2a1xX29xX1xX21xX2a1xXexX1xX6xX1bxX2a1xX15xXdxX6xX2a1xX4cxX6xX25xX2a1xXexX74xX25xX21xX18xX15xX2a1xX4cxX25xX21xX18xX15xX2a1xX5xX10xX18xX2a1xX4cxXdxX18xX1xX2a1xX21xX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3axX2xXe5xX106xX3a1xX35xX3a1xXeaxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX15xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX3axX1bxX10xX4cxXdxX6xX3axX2xX35xX36xX3axX18xX10xX45exX7xX3axX35xX36xX35xX106xX3axX2xX35xX3a1xX4cxX106xX35xX35xX36xX465xX3a1xX3a1xXexX465xX4d6xX36xX35xX35xX5xX36xXeaxX4edxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX18xX15xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX35xX36xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX4cxXdxX1fxX12xX0xX7xXexX74xX21xX18xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX100xX6xX1bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX49xX20xX3xXcxX35bxX18xX1xX3xX1fxX16xX39dxXexX3xX29xX1xX15exX57xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX15xXdxX6xX3xXbexX65xX25xX3xXexX74xX16xXb6xX18xX15xX3xXb3xXb4xX16xXb6xX18xX15xX3xX5xXbbxX18xX3xXbexXbfxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xXcfxXaxX3xX1xX74xX10xX494xX9xXaxX3axX18xX25xXdxX2a1xX1xX21xX18xX15xX2a1xX7xX21xX18xX15xX2a1xX5xX6xX3axX18xX6xX1bxX2a1xX7xXdxX18xX1xX2a1xX1xX6xX2a1xXexXdxX18xX1xX2a1xX1fxX25xX21xXexX2a1xX29xX1xX21xX2a1xXexX1xX6xX1bxX2a1xX15xXdxX6xX2a1xX4cxX6xX25xX2a1xXexX74xX25xX21xX18xX15xX2a1xX4cxX25xX21xX18xX15xX2a1xX5xX10xX18xX2a1xX4cxXdxX18xX1xX2a1xX21xX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3axX2xXe5xX106xX3a1xX35xX3a1xXeaxX1xXexX1bxXaxX12xX100xX6xX1bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX49xX20xX3xXcxX35bxX18xX1xX3xX1fxX16xX39dxXexX3xX29xX1xX15exX57xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX15xXdxX6xX3xXbexX65xX25xX3xXexX74xX16xXb6xX18xX15xX3xXb3xXb4xX16xXb6xX18xX15xX3xX5xXbbxX18xX3xXbexXbfxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xXcfxX0xX3axX6xX12xX0xX3axX7xXexX74xX21xX18xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX853xd1a2xX3xX1bxX65xXexX3xX29xX1xXdxX3xX1fxX10bxX6xX3xX5xXbbxX18xX3xX4d6xX57xX3xX4xX25xX155xX4xX3xX7xX5bxX18xX15xX3xXexX1xXdxX2axX25xX3xXexX1xX5bxX18xX3xX18xX1xX16xX18xX15xX3xX10xX1bxX3xX1fxe51dxX18xX3xX15xXdxX20xX18xX1xX3xX29xX2axXexX3xX10exX25xX23fxX3xX4xX6xX21xX3xXexX74xX21xX18xX15xX3xX1xX223xX4xX3xXexXa6xXbxX2afxX3xX1bxXe8xXdxX3xXbexX100axX2fxX3xX5xX189xXdxX3xXbexX189xXdxX3xX4cxXdxX6axX18xX3xX4xX1xX21xX3xX49xX20xX3xXcxX35bxX18xX1xX3xX4cxX20exX3xXexX1xXdxX3xXexX25xX2c3xX18xX3xX2xX57xX3xXexX1xXdexX18xX15xX3xX2xX3xX10exX25xX578xX3xX13xX3xXb3xXb4xX16xXb6xX18xX15xX3xX5xXbbxX18xX3xXbexXbfxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xXcfxXeaxX0xX3axXbxX12xX0xX3axX4cxXdxX1fxX12xX0xX3axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX2axX3xXcxX74xX25xX18xX15xX3xX2a1xX3xX100xX15xX1xX6axX3xX5exX18xX3xX15xXdxX20xX18xX1xX3xX1fxX267xX18xX15xX3xX18xX15xX25xX2fxX6axXexX3xX10exX25xX2axX3xXb3xXb4xX16xXb6xX18xX15xX3xX5xXbbxX18xX3xXbexXbfxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX2xXe5xXcfxXaxX3xX1xX74xX10xX494xX9xXaxX3axX15xXdxX6xX21xX2a1xX4cxX25xX4xX3axXexX1xX10xX2a1xXexX74xX25xX18xX15xX2a1xX18xX15xX1xX10xX2a1xX6xX18xX2a1xX15xXdxX6xX18xX1xX2a1xX1fxX21xX18xX15xX2a1xX18xX15xX25xX2fxX10xXexX2a1xX10exX25xX10xX2a1xX4cxX25xX21xX18xX15xX2a1xX5xX10xX18xX2a1xX4cxXdxX18xX1xX2a1xX21xX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX2a1xX35xX36xX2xXe5xX3axX2xX4d6xXe5xX2xX2xX4d6xXeaxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX15xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX3axX1bxX10xX4cxXdxX6xX3axX2xX35xX36xX3axX18xX10xX45exX7xX3axX2xXe5xX106xX465xX3axX2xX36xX465xX4cxX36xX2xX36xX106xX2ddxX35xXe5xXexXe5xX13xX13xXe5xX5xX2xXeaxX4edxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xX17xX18xX15xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX35xX36xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX4cxXdxX1fxX12xX0xX7xXexX74xX21xX18xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX2axX3xXcxX74xX25xX18xX15xX3xX2a1xX3xX100xX15xX1xX6axX3xX5exX18xX3xX15xXdxX20xX18xX1xX3xX1fxX267xX18xX15xX3xX18xX15xX25xX2fxX6axXexX3xX10exX25xX2axX3xXb3xXb4xX16xXb6xX18xX15xX3xX5xXbbxX18xX3xXbexXbfxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX2xXe5xXcfxXaxX3xX1xX74xX10xX494xX9xXaxX3axX15xXdxX6xX21xX2a1xX4cxX25xX4xX3axXexX1xX10xX2a1xXexX74xX25xX18xX15xX2a1xX18xX15xX1xX10xX2a1xX6xX18xX2a1xX15xXdxX6xX18xX1xX2a1xX1fxX21xX18xX15xX2a1xX18xX15xX25xX2fxX10xXexX2a1xX10exX25xX10xX2a1xX4cxX25xX21xX18xX15xX2a1xX5xX10xX18xX2a1xX4cxXdxX18xX1xX2a1xX21xX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX2a1xX35xX36xX2xXe5xX3axX2xX4d6xXe5xX2xX2xX4d6xXeaxX1xXexX1bxXaxX12xXcxX1xX2axX3xXcxX74xX25xX18xX15xX3xX2a1xX3xX100xX15xX1xX6axX3xX5exX18xX3xX15xXdxX20xX18xX1xX3xX1fxX267xX18xX15xX3xX18xX15xX25xX2fxX6axXexX3xX10exX25xX2axX3xXb3xXb4xX16xXb6xX18xX15xX3xX5xXbbxX18xX3xXbexXbfxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX2xXe5xXcfxX0xX3axX6xX12xX0xX3axX7xXexX74xX21xX18xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX100xX1xX2bbxX18xX15xX3xX15xXdxX223xXexX3xX18xX16xXe8xX4xX3xX1bxX8exXexX3xXbexX152xX3xX74xX17xXdxX3xX29xX1xXdxX3xXcxX1xX2axX3xXcxX74xX25xX18xX15xX3xX15xXdxX20xX18xX1xX3xX1fxX267xX18xX15xX3xX18xX15xX25xX2fxX6axXexX3xX10exX25xX2axX3xXb4xX16xXb6xX18xX15xX3xX5xXbbxX18xX3xXbexXbfxX18xX1xX3xX2dxX5xX2fxX1bxXbxXdxX6xX3xX35xX36xX2xXe5xXeaxX3xX100xX21exX1bxX3xX18xX6xX2fxX3xX1fxX267xX18xX15xX3xX4xX1xX25xX18xX15xX3xX29xX2axXexX3xX4xX1xX3bcxX18xX15xX3xX29xXdxX2axX18xX3xX4xX25xX155xX4xX3xXexX74xX6xX18xX1xX3xXexX20xXdxX3xX4xX3c1xX6xX3xX364xX5bxX18xX3xXb3xX18xX1xX20xX3xX5xX10xX21xX3xX18xX85xXdxXcfxX3xXexX10bxX3xX100xX15xX1xX6axX3xX5exX18xX57xX3xX68xX1xXdexX18xX1xX3xX49xX267xX6xX57xX3xXb4xX8exX29xX3xX163xX8exX29xX3xX1fxX20xX3xX549xX2c3xX18xX3xXcxX1xX17xXeaxX0xX3axXbxX12xX0xX3axX4cxXdxX1fxX12xX0xX3axX5xXdxX12xX0xX3axX25xX5xX12xX0xX4cxXdxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX74xXaxX12xX0xX3axX4cxXdxX1fxX12xX0xX3axX4cxXdxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX21xX25xX74xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xc336xXdxX18xX15xX0xX3axXbxX12