Công khai bản án, quyết định của tòa - đột phá cải cách tư pháp ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sau gần 2 năm thực hiện việc công khai bản án, quyết định trên trang thông tin điện tử tòa án đã giúp cơ quan quản lý và người dân Hà Tĩnh thuận lợi hơn trong tiếp cận, giám sát, đánh giá công tác xét xử; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của thẩm phán trước phán quyết nhân danh Nhà nước.
816bxaf52xd8e0xd314xf2f3x9997xf3d8xd179xea72xX7xd078xadbbxa3c4x848exabacxb5b4xX5x9440xXaxX3xX7xXexaa8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xfaa8xXex9a54xX6xX5xXdxdd0cxc37bx845fxX3x9428xe013xX7xXexXdxe5ecxX15xeffbxXaxaee5xb307xa72axX23xX22xX3x9f00xX1xX6xXdxX3x104b4x104e1xX23xX3xe790xX23xf849xX3x83a8xX27xX15x932cxXexX3x103caxeae3xX23xX1xX3xX4xcefcxX6xX3xXexa84exX6xX3xX1exX3xX48xc0f4xXexX3xXbxX1xX3exX3xX4xX3bxXdxX3xX4xX3exX4xX1xX3xXexd002xX3xXbxX1xX3exXbxX3xd6c9xX3x8958x8cfaxX3xXcx1019fxX23xX1xX0xdf94xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX10xX6xe0fdxXaxX2fx9597xX6xX27xX3xX22xf827xX23xX3xf3b3xX3xX23x102bax96e6xX3xXexX1x9fcfxX4xX3xX1xXdxb015xX23xX3x9a2cxXdxXa4xX4xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xXexc9d8x90cdxX23xX3xXexXcaxX6xX23xX22xX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX48xXdxXa4xX23xX3xXexbe89xX3xXexX52xX6xX3xX3exX23xX3xX48xad60xX3xX22xXdxbc85xXbxX3xX4xab28xX3xX42xX27xX6xX23xX3xX42xX27xX3bxX23xX3xX5xa3f0xX3xXa7xX73xX3xX23xX22xX69x867exXdxX3xX8cxebb0xX23xX3xX72xX73xX3xXcxX76xX23xX1xX3xXexX1xX27xabdbxX23xX3xX5xd4a0xXdxX3xX1xXf6xX23xX3xXexXcax9e4exX23xX22xX3xXexXdxX45xXbxX3xX4xX11dxX23xX40xX3xX22xXdxX3exX9bxX3xX7xX3exXexX40xX3xX48xX3exX23xX1xX3xX22xXdxX3exX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexX3exX4xX3xX1cxec65xXexX3xX1cxXe4xX2dxX3xX48xeee1xX23xX22xX3xXexX1xX10bxXdxX3xX23xX10fxX23xX22xX3xX4xX6xX12axX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX94xX23xX3xXexXcaxX3exX4xX1xX3xX23xX1xXdxXa4xX9bxX3xX4xX4exX6xX3xXexX1xd218xX9bxX3xXbxX1xX3exX23xX3xXexXcaxX69xeafcxX4xX3xXbxX1xX3exX23xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX23xX1xX10fxX23xX3xX8cxX6xX23xX1xX3xd777xX1xX73xX3xX23xX69xX196xX4x10758xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa91xX12axX8cxX15xX3xXbxX30xX10xX23xXexX10xXcaxXaxX2fxX0xXdxX9bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax8db7xXdxX8cxXexX1xX24xX3xa7caxX2x9baexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x8647xX2xaea8xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7axX7axXdxX1b6xX3axX6xX12axX1xX6xXexXdxX23xX1xX1b6xXa7xX23xX7axX23xX10xX1f0xX7xX7axX2x8826xX208xe591xX7axX2xX208xX1f7xX8cxX206xX97xX2xX2xX206xX97xX206xXexX1f9xX208xX206x85e9xX97xX5xX208xX1b6xX26xXbxX22xb44bxXcaxX9xX242xX231xX208xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX4xX4exX6xX3xXexX52xX6xX3xX1exX3xX48xX58xXexX3xXbxX1xX3exX3xX4xX3bxXdxX3xX4xX3exX4xX1xX3xXexX69xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX70xX3xX72xX73xX3xXcxX76xX23xX1xXaxX3xX7axX2fxX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX12axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxc8c0xXdxXa4xX4xX3xXexXcaxX27xX15xX3xX4xX11dxXbxX3xXexXcaxX6xX23xX22xX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX48xXdxXa4xX23xX3xXexXe4xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX3ax105bcxX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX4xX4exX6xX3xXexX52xX6xX3xX3exX23xX3xX22xXdxXf2xXbxX3xX23xX22xX69xX10bxXdxX3xX8cxX10fxX23xX3xXexX1xX27xX11dxX23xX3xXexXdxXa4xX23xX3xX1xXf6xX23xX3xXexXcaxX12axX23xX22xX3xXexXdxX45xXbxX3xX4xX11dxX23xX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXa7xd088xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX5xX27xX11dxXexX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX12axX8cxX15xXaxX2fxX8fxX6xX27xX3xX35xX1xXdxX3xXexX1xX10xX12axX3xX8cxb945xXdxX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX3xX7xX305xX3xX2xX206xX7axX97xX208xX2xa93dxX7axX72xX8fxX1exX8fxXcxX3xX23xX22xX73xX15xX3xX97xX1f7xX7axX22fxX7axX97xX208xX2xX39exX3xX4xX4exX6xX3xXcxX52xX6xX3xX3exX23xX3xX23xX1xX10fxX23xX3xX8cxX10fxX23xX3xa68exXcx9509xX1aex81ecxc1b7xX3xX1xX27xX15xXa4xX23xX3xX30xX6xX23xX3xf4c7xX58xX4xX3xX1cxX155xXexX3xX1cxXe4xX3xX1c6xee51xXdxX3xb3e6xX27xX305xX4xX3xXcxX1b6xX3xXbxX1xf3caxX9bxX3xXexX58xXdxX3xe235xXexXcaxX58xX9bxX3xX4xc0caxXbxX3xXexX73xXdxX3xX7xX3bxX23x10698xX3xXexXcaxXcbxX23xX3xXexXcaxX6xX23xX22xX3xX1f0xX1f0xX1f0xX1b6xX4xX12axX23xX22xX3axX12axX3axX6xX23xX6xX23xX1b6xXexX12axX6xX6xX23xX1b6xX22xX12axXa7xX1b6xXa7xX23xX40xX3xX31xX23xX22xX3xXcxXcaxX49xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX72xX52xX6xX3xX3c9xXexe320xX3xX8cxX10fxX23xX3xXbxX1xX305xX3xX97xX40xX3xXbxX1xX69xX10bxX23xX22xX3xXcxXcaxX94xX23xX3xe3adxX1xXf2xX40xX3xXcxX465xX3xX72xX73xX3xXcxX76xX23xX1xX3cexX3xX23xX1x9090xX23xX3xX23xX1xX11dxX23xX24xX3xX3faxXcxX31xXdxX3xX4xX1xX12axX3xXcaxc731xX23xX22xX40xX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xX42xX27xX6xX3xXa7xXdxXa4xX4xX3xXexXcaxX27xX15xX3xX4xX11dxXbxX3xXexXcaxX6xX23xX22xX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX48xXdxXa4xX23xX3xXexXe4xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX3axX305xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX4xX4exX6xX3xXexX52xX6xX3xX3exX23xX40xX3xX23xX22xX69xX10bxXdxX3xX8cxX10fxX23xX3xXexX1xX27xX11dxX23xX3xXexXdxXa4xX23xX3xX1xXf6xX23xX3xXexXcaxX12axX23xX22xX3xXexXdxX45xXbxX3xX4xX11dxX23xX3xXa7xX196xXdxX3xX4xX3exX4xX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXa7xX35dxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX5xX27xX11dxXexX40xX3xX48xe987xX4xX3xX3axXdxXa4xXexX3xX5xX73xX3xX4xX3exX4xX3xXa7x101f2xX3xX3exX23xX3xX48xX69xX121xX4xX3xX8cxX69xX3xX5xX27xX11dxX23xX3xX42xX27xX6xX23xX3xXexX10fxX9bxX40bxX1b6xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX12axX8cxX15xXaxX2fxX2d9xX196xXdxX3xX9bxX540xX4xX3xX48xd97axX4xX1xX3xX22xXdxXf2xXbxX3xX9bxf37dxXdxX3xX4xX31xX23xX22xX3xX8cxX10fxX23xX40xX3xX4xXf6xX3xX42xX27xX6xX23xX40xX3xXexX44cxX3xX4xX1xe348xX4xX3xX8cx8608xX3xX8cxX73xX23xX22xX3xXexX478xX9bxX3xX35xXdxX45xX9bxX40xX3xXexXcaxX6xX3xX4xX59fxX27xX3xX23xX58xXdxX3xX8cxX27xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX48xXeexX3xX48xX69xX121xX4xX3xXexX52xX6xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX3axX305xX3xXa7xX73xX3xX4x88a0xX3xXexX1xc309xX3xX48xX5f0xX23xX22xX3xX22xX5f0xXbxX3xX103xX3xX35xXdxX45xX23xX3xX48xX305xXdxX3xXa7xX196xXdxX3xX23xX1xe4e1xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX23xX73xX15xX40xX3xX72xX58xXdxX3xX48xX15dxX23xX22xX3xXcxX1xX18bxX9bxX3xXbxX1xX3exX23xX3xXcxX3cbxX1aexX3cdxX3xXcxX305xXdxX3xX4xX6xX12axX3xX48xXeexX3xX3axX6xX23xX3xX1xX73xX23xX1xX3xX1aexX22xX1xX49xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX7xX305xX3xX208xX242xX3xX23xX22xX73xX15xX3xX2xX1f7xX7axX242xX7axX97xX208xX2xX231xX1b6xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX12axX8cxX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX12axX3xX48xX5f0xX40xX3xX42xX27xX15xX3xX48xX49xX23xX1xX3xX23xX1xX610xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX4xX4exX6xX3xXexX52xX6xX3xX4xX5f0xX3xX48xX4exX3xX48xXdxX35dxX27xX3xX35xXdxXa4xX23xX3xX7xa00fxX3xX48xX69xX121xX4xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX3xXexXcaxXcbxX23xX3xXexXcaxX6xX23xX22xX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX48xXdxXa4xX23xX3xXexXe4xX3xX4xX4exX6xX3xXcxX3cbxX1aexX3cdxX3xX4xX3exX4xX3xX4x874axXbxX3xX7xX6xX27xX3xX35xX1xXdxX3xX4xX1xX57axX23xX1xX3xXexX1xX59fxX4xX3xX4xX5f0xX3xX1xXdxXa4xX27xX3xX5xX9fxX4xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX5xX27xX11dxXexX3xX2xX3xXexX1xX3exX23xX22xX3xXa7xX73xX3xX48xX69xX121xX4xX3xX9bxXeexX3xX1xX5f0xX6xX40xX3xX7xX305xX3xX1xX5f0xX6xX1b6xX3xc41bxX10fxX15xX3xX48xX69xX121xX4xX3xX1cxX10xX9bxX3xX23xX1xX69xX3xX9bxX58xXexX3xX3axX69xX196xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX5f4xX23xX3xX3axXdxX45xX23xX3xX42xX27xX6xX23xX3xXexXcaxX584xX23xX22xX3xX4xX4exX6xX3xX23xX22xX73xX23xX1xX40xX3xX5xX73xX3xX4xXf6xX3xX4xX1xX45xX3xX1xX610xX27xX3xX1xXdxXa4xX27xX3xX48xX5f4xX3xX23xX22xX69xX10bxXdxX3xX8cxX10fxX23xX3xX35xXdxX5f4xX9bxX3xXexXcaxX6xX40xX3xX22xXdxX3exX9bxX3xX7xX3exXexX3xX1xX12axX3f3xXexX3xX48xX58xX23xX22xX3xX4xX4exX6xX3xXexX52xX6xX3xX3exX23xX2dxX3xX22xX5f0xXbxX3xXbxX1xX94xX23xX3xX23xX10fxX23xX22xX3xX4xX6xX12axX3xX4xX1xX70dxXexX3xX5xX69xX121xX23xX22xX3xX1xX12axX3f3xXexX3xX48xX58xX23xX22xX3xX1cxX155xXexX3xX1cxXe4xX40xX3xX4xX1xX45xX3xX48xX58xX3xXexXcaxX3exX4xX1xX3xX23xX1xXdxXa4xX9bxX3xX4xX4exX6xX3xXexX1xX18bxX9bxX3xXbxX1xX3exX23xX40xX3xX1xX58xXdxX3xXexX1xX18bxX9bxX3xX23xX1xX10fxX23xX3xX8cxX10fxX23xX1b6xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX12axX8cxX15xXaxX2fxXcxX1xX10bxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX42xX27xX6xX40xX3xXcxX3cbxX1aexX3cdxX3xX97xX3xX4xX70dxXbxX3xXexb0e6xX23xX1xX3xX72xX73xX3xXcxX76xX23xX1xX3xX48xXeexX3xX4xX1xX27xX18bxX23xX3xX3axX49xX3xXexX305xXexX3xX4xX3exX4xX3xX48xXdxX35dxX27xX3xX35xXdxXa4xX23xX3xX48xX5f4xX3xXa7xXdxXa4xX4xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xXexXcaxXcbxX23xX3xXexXcaxX6xX23xX22xX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX48xXdxXa4xX23xX3xXexXe4xX3xX4xX4exX6xX3xXexX52xX6xX3xX3exX23xX3xX8cxXdxX5a3xX23xX3xXcaxX6xX3xXexX1xX10xX12axX3xX48xXf2xX23xX22xX3xX5xX58xX3xXexXcaxX478xX23xX1xX40xX3xX4xX5f0xX3xX1xXdxXa4xX27xX3xX42xX27xX3bxX1b6xX3xX30xX3exX4xX3xXexX1xX18bxX9bxX3xXbxX1xX3exX23xX3xX4xX1xX4exX3xX48xX58xX23xX22xX3xXexX478xX9bxX3xX22xXdxX3bxXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX23xX10fxX23xX22xX3xX4xX6xX12axX3xX4xX1xX70dxXexX3xX5xX69xX121xX23xX22xX3xXa7xXdxX45xXexX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xXexXcaxX12axX23xX22xX3xX48xX5f0xX40xX3xX48xX530xX4xX3xX3axXdxXa4xXexX3xX4xX12axXdxX3xXexXcaxX584xX23xX22xX3xXa7xXdxXa4xX4xX3xXexX1xX69xX10bxX23xX22xX3xX1cxX27xX15xXcbxX23xX3xXexX44cxX3xX4xX1xX59fxX4xX3xXcaxXf2xXexX3xX35xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXa4xX9bxX3xXex943cxX3xXexX1xX9fxX4xX3xXexXdxX5a3xX23xX3xX1cxX155xXexX3xX1cxXe4xX1b6xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX12axX8cxX15xX3xXbxX30xX10xX23xXexX10xXcaxXaxX2fxX0xXdxX9bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xXcaxX3xX8cxXexX1xX27xX9bxX3axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1f0xXdxX8cxXexX1xX24xX3xX1f7xX2xX1f9xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX206xX2xX208xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7axX7axXdxX1b6xX3axX6xX12axX1xX6xXexXdxX23xX1xX1b6xXa7xX23xX7axX23xX10xX1f0xX7xX7axX2xX22fxX208xX231xX7axX2xX208xX1f7xX8cxX206xX97xX2xX2xX231xX2xX39exXexX1f7xX206xX39exX22fxX1f9xX5xX208xX1b6xX26xXbxX22xX24axXcaxX9xX231xX242xX1f9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX4xX4exX6xX3xXexX52xX6xX3xX1exX3xX48xX58xXexX3xXbxX1xX3exX3xX4xX3bxXdxX3xX4xX3exX4xX1xX3xXexX69xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX70xX3xX72xX73xX3xXcxX76xX23xX1xXaxX3xX7axX2fxX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX12axX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX8fxX6xX27xX3xX35xX1xXdxX3xX1cxX155xXexX3xX1cxXe4xX40xX3xX22xXdxX3bxXdxX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX4xX3exX4xX3xXa7xX540xX3xXa7xXdxXa4xX4xX40xX3xXcxX1xX18bxX9bxX3xXbxX1xX3exX23xX3xXa7xX73xX3xXexX1xX69xX3xX35xX103xX3xXexXcaxX9fxX4xX3xXexXdxX45xXbxX3xX22xXdxX3bxXdxX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xXa7xX540xX3xXa7xXdxXa4xX4xX3xX48xX35dxX27xX3xX4xX5f0xX3xXexXcaxX3exX4xX1xX3xX23xX1xXdxXa4xX9bxX3xX22xX1xXdxX3xX4xX1xXf2xX3xXa7xX73xX12axX3xX5xX49xX4xX1xX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexX3exX4xX3xXa7xX73xX3xXexX1xX10xX12axX3xX8cxX38bxXdxX3xXexX1xX10bxXdxX3xX48xXdxX5f4xX9bxX3xX4xX3exX4xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX4xX5f0xX3xX1xXdxXa4xX27xX3xX5xX9fxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX73xX23xX1xX3xX48xX5f4xX3xX5xX73xX9bxX3xXexX1xX4exX3xXexX540xX4xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX3axX305xX1b6xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX12axX8cxX15xXaxX2fxXcxX1xX18bxX9bxX3xXbxX1xX3exX23xX3xXcxX3cbxX1aexX3cdxX3xX1xX27xX15xXa4xX23xX3xXcxX1xX3f3xX4xX1xX3xX72xX73xX3xX1aexX22xX27xX15xX5a3xX23xX3xc425xX1xX401xX4xX3xX72xX12axX73xX23xX3xX4xX1xX12axX3xX3axXdxX45xXexX24xX3xX3faxX3e9xX27xX6xX3xX22xX94xX23xX3xX97xX3xX23xX9axX9bxX3xXexXcaxXdxX5f4xX23xX3xX35xX1xX6xXdxX40xX3xX48xX45xX23xX3xX23xX6xX15xX40xX3xX4xX3exX3xX23xX1xX10fxX23xX3xXexX31xXdxX3xX48xXeexX3xX4xX31xX23xX22xX3xX3axX305xX3xX1f7xX208xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX5xXcbxX23xX3xXexXcaxX6xX23xX22xX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX48xXdxXa4xX23xX3xXexXe4xX3xX4xX4exX6xX3xX1xXa4xX3xXexX1xX305xX23xX22xX3xXexX52xX6xX3xX3exX23xX1b6xX3xX2d9xXdxXa4xX4xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX3xX22xXdxXf2xXbxX3xX23xX22xX69xX10bxXdxX3xX8cxX10fxX23xX3xXexXdxX23xX3xXexX69xX70xX23xX22xX3xX1xXf6xX23xX3xXa7xX73xX12axX3xX1xX12axX3f3xXexX3xX48xX58xX23xX22xX3xX1cxX155xXexX3xX1cxXe4xX3xXa7xX73xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX5xX103xX1b6xX3xX1c6xXcbxX23xX3xX4xX3f3xX23xX1xX3xX48xX5f0xX40xX3xX4xX3exX4xX3xXexX1xX18bxX9bxX3xXbxX1xX3exX23xX3xX4xba5dxX23xX22xX3xXexX1xX11dxX23xX3xXexXcaxX584xX23xX22xX3xX35xX1xXdxX3xX4xX1xX27xX18bxX23xX3xX3axX49xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xXa7xX35dxX3xX4xX9axX23xX3xX4xX59fxX40xX3xX5xX11dxXbxX3xX5xX27xX11dxX23xX3xX1xX6xX15xX3xXa7xX9axX23xX3xXbxX1xX12axX23xX22xX40xX3xX8cxXdxX5a3xX23xX3xX48xX3f3xXexac48xX3xX22xX5f0xXbxX3xXbxX1xX94xX23xX3xX23xX10fxX23xX22xX3xX4xX6xX12axX3xX1xXf6xX23xX3xX23xX610xX6xX3xX4xX1xX70dxXexX3xX5xX69xX121xX23xX22xX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexX3exX4xX3xX1cxX155xXexX3xX1cxXe4xX40bxX1b6xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX12axX8cxX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX12axX3xX48xX3exX23xX1xX3xX22xXdxX3exX3xX4xX4exX6xX3xX30xX1xX3exX23xX1xX3xX3exX23xX3xXcxX3cbxX1aexX3cdxX3xX1xX27xX15xXa4xX23xX3xX759xX59fxX4xX3xXcxX1xX584xX3xX1aexX22xX27xX15xX5a3xX23xX3xX72xX27xX15xX3xXcxXcaxX584xX23xX22xX40xX3xX4xX3exX4xX3xXexX1xX18bxX9bxX3xXbxX1xX3exX23xX3xX4xX94xX23xX3xX1cxX3exX4xX3xX48xX49xX23xX1xX3xXa7xXdxXa4xX4xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX5xX73xX3xX23xX1xXdxXa4xX9bxX3xXa7xX540xX3xX42xX27xX6xX23xX3xXexXcaxX584xX23xX22xX40xX3xX4xX94xX23xX3xX48xX69xX121xX4xX3xXexX1xX9fxX4xX3xX1xXdxXa4xX23xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX5f0xX23xX22xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX7xX6xX27xX3xX35xX1xXdxX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX4xX5f0xX3xX1xXdxXa4xX27xX3xX5xX9fxX4xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX5xX27xX11dxXexX1b6xX3xX8fxX6xX27xX3xX35xX1xXdxX3xX1cxX155xXexX3xX1cxXe4xX40xX3xX22xXdxX3bxXdxX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX4xX3exX4xX3xXa7xX540xX3xXa7xXdxXa4xX4xX40xX3xXexX1xX18bxX9bxX3xXbxX1xX3exX23xX3xXa7xX73xX3xXexX1xX69xX3xX35xX103xX3xXexXcaxX9fxX4xX3xXexXdxX45xXbxX3xX22xXdxX3bxXdxX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xXa7xX540xX3xXa7xXdxXa4xX4xX3xX48xX35dxX27xX3xX4xX5f0xX3xXexXcaxX3exX4xX1xX3xX23xX1xXdxXa4xX9bxX3xX22xX1xXdxX3xX4xX1xXf2xX3xXa7xX73xX12axX3xX5xX49xX4xX1xX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexX3exX4xX3xXa7xX73xX3xXexX1xX10xX12axX3xX8cxX38bxXdxX3xXexX1xX10bxXdxX3xX48xXdxX5f4xX9bxX3xX4xX3exX4xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX4xX5f0xX3xX1xXdxXa4xX27xX3xX5xX9fxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX73xX23xX1xX3xX48xX5f4xX3xX5xX73xX9bxX3xXexX1xX4exX3xXexX540xX4xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX3axX305xX1b6xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX12axX8cxX15xXaxX2fxX759xX305xXdxX3xXa7xX196xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX3xX48xXeexX3xX4xX5f0xX3xX1xXdxXa4xX27xX3xX5xX9fxX4xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX5xX27xX11dxXexX40xX3xXexX1xX18bxX9bxX3xXbxX1xX3exX23xX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX35xX49xXbxX3xXexX1xX10bxXdxX3xX9bxXeexX3xX1xX5f0xX6xX1b6xX3xX8fxX6xX27xX3xX35xX1xXdxX3xX4xX31xX23xX22xX3xX3axX305xX40xX3xX48xX58xXdxX3xX23xX22xXcfexX3xXexX1xX18bxX9bxX3xXbxX1xX3exX23xX40xX3xX4xX3exX23xX3xX3axX58xX3xXexX52xX6xX3xX3exX23xX3xX4xX94xX23xX3xXexX1xX69xX10bxX23xX22xX3xX1cxX27xX15xXcbxX23xX3xXexX1xX10xX12axX3xX8cxX38bxXdxX3xX4xX3exX4xX3xX103xX3xX35xXdxX45xX23xX40xX3xX3axX478xX23xX1xX3xX5xX27xX11dxX23xX3xX4xX4exX6xX3xXexX70dxXexX3xX4xX3bxX3xX4xX3exX4xX3xX48xX58xX4xX3xX22xXdxX3bxX3xXa7xX73xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX1xX27xX3xX4xX3exX4xX3xX103xX3xX35xXdxX45xX23xX3xX48xX5f4xX3xXcaxXf2xXexX3xXcaxX6xX3xX35xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXa4xX9bxX3xXexX305xXexX3xX1xXf6xX23xX3xX4xX1xX12axX3xX42xX27xX3exX3xXexXcaxX478xX23xX1xX3xX1cxX155xXexX3xX1cxXe4xX40xX3xX22xXdxX3bxXdxX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX4xXcfexX23xX22xX3xX23xX1xX69xX3xX48xX9axX23xX22xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX3exX4xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX7xX6xX27xX3xX23xX73xX15xX3xX48xX69xX121xX4xX3xXexX305xXexX3xX1xXf6xX23xX1b6xX0xX7axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX12axX8cxX15xXaxX2fxXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxXcbxX23xX40xX3xXa7xXdxXa4xX4xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX4xX5f0xX3xX1xXdxXa4xX27xX3xX5xX9fxX4xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX5xX27xX11dxXexX3xXexXcaxXcbxX23xX3xXexXcaxX6xX23xX22xX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX48xXdxXa4xX23xX3xXexXe4xX3xX1xXdxXa4xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX22xX530xXbxX3xX23xX1xXdxX35dxX27xX3xX35xX1xX5f0xX3xX35xX1xX9axX23xX3xXexXcaxX12axX23xX22xX3xX42xX27xX3exX3xXexXcaxX478xX23xX1xX3xXexX1xX9fxX4xX3xXexX1xXdxX3xXa7xX478xX3xX4xX9axX23xX3xX4xX59fxX3xX1cxX3exX4xX3xX48xX49xX23xX1xX3xX4xX3exX4xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX48xX69xX121xX4xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX3xXa7xX73xX3xX35xX1xX31xX23xX22xX3xX48xX69xX121xX4xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX2dxX3xXa7xXdxXa4xX4xX3xX9bxXeexX3xX1xX5f0xX6xX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xXexXdxX23xX40xX3xX7xX305xX3xX1xX5f0xX6xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX4xX4exX6xX3xXexX52xX6xX3xX3exX23xX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX48xX3bxX9bxX3xX3axX3bxX12axX3xX4xX1xX57axX23xX1xX3xX1cxX3exX4xX40xX3xX35xX1xX31xX23xX22xX3xXexXcaxX3e6xX23xX22xX3xX5xX530xXbxX3xXexX1xX31xX23xX22xX3xXexXdxX23xX40xX3xX35xX1xX31xX23xX22xX3xX5xX73xX9bxX3xXexX1xX6xX15xX3xX48xX44cxXdxX3xX23xX58xXdxX3xX8cxX27xX23xX22xX3xX4xX4exX6xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX1b6xX1b6xX1b6xX0xX7axXbxX2fxX0xX8cxXdxXa7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8cxXcaxX10xX5xX6xXexX10xX8cxXaxX2fxX0xX7xXexXcaxX12axX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXcbxX23xX3xX42xX27xX6xX23xX24xX0xX7axX7xXexXcaxX12axX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX9bxX3axX1exX6xX23xX8cxX1exX7xX6xXbxX12axXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1aexX10fxX23xX22xX3xX4xX6xX12axX3xX4xX1xX70dxXexX3xX5xX69xX121xX23xX22xX3xX1cxX155xXexX3xX1cxXe4xX40xX3xX35xX1xX31xX23xX22xX3xX48xX5f4xX3xX1cxX3bxX15xX3xXcaxX6xX3xX12axX6xX23xX40xX3xX7xX6xXdxX40xX3xX3axd750xX3xX5xX584xXexX3xXexX58xXdxX3xXbxX1xX3f3xX9bxXaxX3xX1xXcaxX10xX2bxX9xXaxX7axXbxX1xX6xXbxX1exX5xX27xX6xXexX1exX8cxX12axXdxX1exX7xX12axX23xX22xX7axX23xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX12axX1exX4xX1xX6xXexX1exX5xX27xX12axX23xX22xX1exX1cxX10xXexX1exX1cxX27xX1exX35xX1xX12axX23xX22xX1exX8cxX10xX1exX1cxX6xX15xX1exXcaxX6xX1exX12axX6xX23xX1exX7xX6xXdxX1exX3axX12axX1exX5xX12axXexX1exXexX12axXdxX1exXbxX1xX6xX9bxX7axX2xX1f7xX231xX1f9xX1f9xX22fxX1b6xX1xXexX9bxXaxX2fxX0xXdxX9bxX22xX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX7axX9bxX10xX8cxXdxX6xX7axX2xX97xX208xX7axX23xX10xX1f0xX7xX7axX2xX22fxX208xX242xX7axX2xX242xX2xX8cxX206xX2xX1f7xX97xX206xX2xX2xXexX1f9xX22fxX242xX1f9xX5xX208xX1exXdxX9bxX22xX1exX242xX1f7xX39exX1f7xX1b6xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX4xX4exX6xX3xXexX52xX6xX3xX1exX3xX48xX58xXexX3xXbxX1xX3exX3xX4xX3bxXdxX3xX4xX3exX4xX1xX3xXexX69xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX70xX3xX72xX73xX3xXcxX76xX23xX1xXaxX3xX7axX2fxX0xX7axX6xX2fxX0xX8cxXdxXa7xX2fxX0xX7xXexXcaxX12axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1aexX10fxX23xX22xX3xX4xX6xX12axX3xX4xX1xX70dxXexX3xX5xX69xX121xX23xX22xX3xX1cxX155xXexX3xX1cxXe4xX40xX3xX35xX1xX31xX23xX22xX3xX48xX5f4xX3xX1cxX3bxX15xX3xXcaxX6xX3xX12axX6xX23xX40xX3xX7xX6xXdxX40xX3xX3axX1321xX3xX5xX584xXexX3xXexX58xXdxX3xXbxX1xX3f3xX9bxXaxX3xX1xXcaxX10xX2bxX9xXaxX7axXbxX1xX6xXbxX1exX5xX27xX6xXexX1exX8cxX12axXdxX1exX7xX12axX23xX22xX7axX23xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX12axX1exX4xX1xX6xXexX1exX5xX27xX12axX23xX22xX1exX1cxX10xXexX1exX1cxX27xX1exX35xX1xX12axX23xX22xX1exX8cxX10xX1exX1cxX6xX15xX1exXcaxX6xX1exX12axX6xX23xX1exX7xX6xXdxX1exX3axX12axX1exX5xX12axXexX1exXexX12axXdxX1exXbxX1xX6xX9bxX7axX2xX1f7xX231xX1f9xX1f9xX22fxX1b6xX1xXexX9bxXaxX2fxX1aexX10fxX23xX22xX3xX4xX6xX12axX3xX4xX1xX70dxXexX3xX5xX69xX121xX23xX22xX3xX1cxX155xXexX3xX1cxXe4xX40xX3xX35xX1xX31xX23xX22xX3xX48xX5f4xX3xX1cxX3bxX15xX3xXcaxX6xX3xX12axX6xX23xX40xX3xX7xX6xXdxX40xX3xX3axX1321xX3xX5xX584xXexX3xXexX58xXdxX3xXbxX1xX3f3xX9bxX0xX7axX6xX2fxX0xX7axX7xXexXcaxX12axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8cxXaxX2fxX1aexX9axX9bxX3xX97xX208xX2xX22fxX40xX3xX23xX22xX73xX23xX1xX3xXcxX52xX6xX3xX3exX23xX3xX72xX73xX3xXcxX76xX23xX1xX3xX48xX530xXexX3xX9bxX540xX4xX3xXexXdxXcbxX27xX3xX48xX18bxX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxX45xX23xX3xX48xX58xX3xXa7xX73xX3xX23xX10fxX23xX22xX3xX4xX6xX12axX3xX4xX1xX70dxXexX3xX5xX69xX121xX23xX22xX3xX22xXdxX3bxXdxX3xX42xX27xX15xX45xXexX40xX3xX1cxX155xXexX3xX1cxXe4xX3xX4xX3exX4xX3xXa7xX540xX3xX3exX23xX2dxX3xXexX1xX9fxX4xX3xX1xXdxXa4xX23xX3xXexX305xXexX3xX23xX22xX27xX15xXcbxX23xX3xXexX401xX4xX3xXexXcaxX6xX23xX1xX3xXexX540xX23xX22xX2dxX3xX48xX3bxX9bxX3xX3axX3bxX12axX3xXbxX1xX3exX23xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX4xX4exX6xX3xXexX52xX6xX3xX3exX23xX3xX48xXf2xX23xX22xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX5xX27xX11dxXexX40xX3xX3axX3bxX12axX3xXa7xXa4xX3xX42xX27xX15xX35dxX23xX3xX4xX12axX23xX3xX23xX22xX69xX10bxXdxX40xX3xX42xX27xX15xX35dxX23xX3xX4xX31xX23xX22xX3xX8cxX10fxX23xX1b6xX0xX7axXbxX2fxX0xX7axX8cxXdxXa7xX2fxX0xX7axX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXcaxXdxX5f4xX23xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX48xX15dxX23xX22xX3xX3axX58xX40xX3xX1xXdxXa4xX27xX3xX42xX27xX3bxX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexX3exX4xX3xXexX69xX3xXbxX1xX3exXbxXaxX3xX1xXcaxX10xX2bxX9xXaxX7axXbxX1xX6xXbxX1exX5xX27xX6xXexX1exX8cxX12axXdxX1exX7xX12axX23xX22xX7axXexXcaxXdxX10xX23xX1exX35xX1xX6xXdxX1exX8cxX12axX23xX22xX1exX3axX12axX1exX1xXdxX10xX27xX1exX42xX27xX6xX1exX4xX12axX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exXexX27xX1exXbxX1xX6xXbxX7axX2xX1f7xX1f7xX97xX97xX97xX1b6xX1xXexX9bxXaxX2fxX0xXdxX9bxX22xX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX7axX9bxX10xX8cxXdxX6xX7axX2xX97xX208xX7axX23xX10xX1f0xX7xX7axX2xX39exX1f9xX97xX7axX2xX242xX2xX8cxX206xX2xX2xX242xX1f7xX242xX231xXexX1f7xX97xX242xX231xX5xX39exX1exXdxX9bxX22xX1exX22fxX206xX2xX22fxX1b6xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX23xX40xX3xX42xX27xX15xX45xXexX3xX48xX49xX23xX1xX3xX4xX4exX6xX3xXexX52xX6xX3xX1exX3xX48xX58xXexX3xXbxX1xX3exX3xX4xX3bxXdxX3xX4xX3exX4xX1xX3xXexX69xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX70xX3xX72xX73xX3xXcxX76xX23xX1xXaxX3xX7axX2fxX0xX7axX6xX2fxX0xX8cxXdxXa7xX2fxX0xX7xXexXcaxX12axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXcaxXdxX5f4xX23xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX48xX15dxX23xX22xX3xX3axX58xX40xX3xX1xXdxXa4xX27xX3xX42xX27xX3bxX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexX3exX4xX3xXexX69xX3xXbxX1xX3exXbxXaxX3xX1xXcaxX10xX2bxX9xXaxX7axXbxX1xX6xXbxX1exX5xX27xX6xXexX1exX8cxX12axXdxX1exX7xX12axX23xX22xX7axXexXcaxXdxX10xX23xX1exX35xX1xX6xXdxX1exX8cxX12axX23xX22xX1exX3axX12axX1exX1xXdxX10xX27xX1exX42xX27xX6xX1exX4xX12axX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exXexX27xX1exXbxX1xX6xXbxX7axX2xX1f7xX1f7xX97xX97xX97xX1b6xX1xXexX9bxXaxX2fxXcxXcaxXdxX5f4xX23xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX48xX15dxX23xX22xX3xX3axX58xX40xX3xX1xXdxXa4xX27xX3xX42xX27xX3bxX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexX3exX4xX3xXexX69xX3xXbxX1xX3exXbxX0xX7axX6xX2fxX0xX7axX7xXexXcaxX12axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8cxXaxX2fxX30xX31xX23xX22xX3xXexX3exX4xX3xXexX27xX15xXcbxX23xX3xXexXcaxX27xX15xX35dxX23xX40xX3xXbxX1xX44cxX3xX3axXdxX45xX23xX3xX22xXdxX3exX12axX3xX8cxX540xX4xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX5xX27xX11dxXexX3xXa7xX73xX3xX1cxX10fxX15xX3xX8cxX9fxX23xX22xX40xX3xXexX1xX6xX9bxX3xX22xXdxX6xX3xX103xX3xX35xXdxX45xX23xX3xXexX1xX18bxX9bxX3xX48xX49xX23xX1xX40xX3xXcaxX73xX3xX7xX12axX3exXexX3xX35xXdxX5f4xX9bxX3xXexXcaxX6xX3xXa7xX9axX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX42xX27xX15xX3xXbxX1xX3f3xX9bxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX5xX27xX11dxXexX3xX5xX73xX3xX23xX155xXexX3xX23xX44cxXdxX3xX3axX11dxXexX3xX4xX4exX6xX3xX23xX22xX73xX23xX1xX3xXexX69xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX72xX73xX3xXcxX76xX23xX1xX3xXexXcaxX12axX23xX22xX3xX23xX9axX9bxX3xX97xX208xX2xX39exX3xX48xX69xX121xX4xX3xX48xX35dxX3xX4xX11dxXbxX3xXexX3f3xXdxX3xX72xX58xXdxX3xX23xX22xX1xX49xX3xXexX44cxX23xX22xX3xX35xX45xXexX3xX4xX31xX23xX22xX3xXexX3exX4xX3xXexX69xX3xXbxX1xX3exXbxX40xX3xXexXcaxXdxX5f4xX23xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX23xX1xXdxXa4xX9bxX3xXa7xX540xX3xX23xX9axX9bxX3xX97xX208xX2xX22fxX3xX8cxXdxX5a3xX23xX3xXcaxX6xX3xX7xX3exX23xX22xX3xX97xX231xX7axX2xX97xX1b6xX0xX7axXbxX2fxX0xX7axX8cxXdxXa7xX2fxX0xX7axX5xXdxX2fxX0xX7axX27xX5xX2fxX0xX8cxXdxXa7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcaxXaxX2fxX0xX7axX8cxXdxXa7xX2fxX0xX7axX8cxXdxXa7xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cbxX27xXexX1xX12axXcaxXaxX2fxXcxX1xX3e6xX15xX3xX3cdxX69xXf6xX23xX22xX0xX7axXbxX2f
Thùy Dương