Tay vợt Novak Djokovic và vợ dương tính với virus SARS-CoV-2
Djokovic và vợ là Jelena có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng Djokovic không có biểu hiện mắc bệnh nào, trong khi các con anh đều âm tính.
2edbx5b92x6dd6xea12xdcf0x6c4fx60f1x7cb8x7f90xX7x4411xb816x537bxdd6ex4eeex40e2xX5x3e53xXax3022xXcxX6x702axX3x87d7x407dxXexX3xb746xa24axX17xX6x4a6dxX3x4c86xad2cxX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xX17x6c4bxX3xX17xX18xX3xaba5x6cb1x633fx9209xa370xX3xXex55c6xX33xX1xX3xX17x80faxXdxX3xX17xXdxbf73xa127xX7xX3x35fax5586x46e5xX45x4e35xa7bexX1cxaf58xX49xd66bxX0x60d7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9064xX10xX6xX30xXaxX12xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xX17xX2bxX3xX17xX18xX3xX5xX2bxX3xc76fxX10xX5xX10xX33xX6xX3xX4xe27bxX3xX1fx5d6fxXexX3xa322xX42x7aa6xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX3xXexX37xX33xX1xX3xX17xX3cxXdxX3xX17xXdxX41xX42xX7xX3xX45xX46xX47xX45xX49xX4axX1cxX4cxX49xX4exX3xX33xX1xX31xX33xX34xX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xX1fxX1x3205xX33xX34xX3xX4xX7fxX3xb5afxXdx36f3xX42xX3xX1xXdx3a25xX33xX3x97fbx9473xX4xX3xXc1xXc8xX33xX1xX3xX33xX2bxX1cx9ee7xX3xXexX41xX1cxX33xX34xX3xX1fxX1xXdxX3xX4xe47axX4xX3xX4xX1cxX33xX3xX6xX33xX1xX3x4f19x9bddxX42xX3xd71bxXcbxX3xXexX37xX33xX1x9324xX0xX50xXbxX12xX0xX30xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xX10xXexX6xXdxX5xX7xace1xX112xX7xX42xXcbxXcbxX6xX41xX15xX3xX4xXcbxX7xX49xX30xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXdxXcbxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4axX10xX33xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax8301xXdxX30xXexX1x934fxX3x761axX2xd536xXbx5dc5x4b43xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX147xX3x5622xX2xX2xXbxX14dxX14exXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXfaxXc1xX6xX1cxX1xX6xXexXdxX33xX1xXfaxX17xX33xX50xX33xX10xX142xX7xX50xX4ex43e2xX4exX14bxX50xX2xX17cxc766xX30xX4exX4exX2xX14bxX149xcb10xX189xXexX4exX2xba2fxX189xX149xX5xX17cxXfaxX22xXbxX34xb53exX41xX9xX2xX189x8582xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX6xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xX17xX2bxX3xX17xX18xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX3xXexX37xX33xX1xX3xX17xX3cxXdxX3xX17xXdxX41xX42xX7xX3xX45xX46xX47xX45xX49xX4axX1cxX4cxX49xX4exXaxX3xX142xXdxX30xXexX1xX9xXaxX149xX2xX14bxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX158xX2xX2xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX30xXdxX17xX12xX0xX30xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xX10xXexX6xXdxX5xX7xX112xX112xX7xX42xXcbxXcbxX6xX41xX15xX3xX4xXcbxX7xX49xX30xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX6xXbxXexXdxX1cxX33xXaxX12xX1bxX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xXfaxX3xaf54xX1bxX34xX42x5a26xX33xX147xX3x64a9xX10xXexXexX15xX3xXdxXcbxX6xX34xX10xX7x765cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx74c3xX1cxX30xX15xXaxX12xX1bxX34xX2bxX15xX3xX4exX189xX50xX149xXd7xX3xXexX6xX15xX3xX17xX18xXexX3xX7xad6bxX3xXcbx6ef7xXexX3xXexX1xX82xX3xX34xXdxX3cxXdxX3xX1bxX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xX14dxXe4xX4xX3xX33xX1xaec9xX33xX3xXefx396exX3xX30xX31xX32xX33xX34xX3xXexX37xX33xX1xX3xX17xX3cxXdxX3xX17xXdxX41xX42xX7xX3xX45xX46xX47xX45xX49xX4axX1cxX4cxX49xX4exX3xX34xXf3xX15xX3xXc1xXc8xX33xX1xX3xX17xXdx698bxXcbxX3xXefxX31xc99fxX33xX34xX3xX1xXbaxX3xX1xbf57xXbxX3xX4xX2eexXbxX3xX4axdc69xX4cxa74fxX21xX49xX2xX18exXfaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX272xX1cxX30xX15xXaxX12xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xX33xX2e1xX42xX3xX41xb9a6xX3xX7xX6xX42xX3xX1fxX1xXdxX3xXexX41xcfbexX3xX17xXf0xX3xXexX1x586bxX3xXefxXbaxX3xX272xX10xX5xX34xX41xX6xX30xX10xX3xX4xX334xX6xX3xX45xX10xX41xXc1xXdxX6xXd7xX3xX6xX33xX1xX3xX17xX2bxX3xX34xXdxX6xX3xXefx5275xX33xX1xX3xXefxX2b4xX3xXexXdxX82xX33xX3xX1xX2bxX33xX1xX3xX14dx9430xXexX3xX33xX34xX1xXdxXc8xXcbxXfaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX272xX1cxX30xX15xXaxX12xX4axX1x72c7xX3xX4xX7fxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xX17xX2bxX3xX17xX18xX3xX5xX2bxX3xX77xX10xX5xX10xX33xX6xX3xX4xX7fxX3xX1fxX82xXexX3xX85xX42xX87xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX3xXexX37xX33xX1xX3xX17xX3cxXdxX3xX17xXdxX41xX42xX7xX3xX45xX46xX47xX45xX49xX4axX1cxX4cxX49xX4exXd7xX3xXexX41xX1cxX33xX34xX3xX1fxX1xXdxX3xX4xXe4xX4xX3xX4xX1cxX33xX3xX6xX33xX1xX3xXefxXf0xX42xX3xXf3xXcbxX3xXexX37xX33xX1xXfaxX3xXcxX42xX15xX3xX33xX1xXdxX2e1xX33xXd7xX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xX1fxX1xXbaxX33xX34xX3xX4xX7fxX3xXc1xXdxXc3xX42xX3xX1xXdxXc8xX33xX3xXcbxXccxX4xX3xXc1xXc8xX33xX1xX3xX33xX2bxX1cxXfaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX272xX1cxX30xX15xXaxX12xXcxX41xX1cxX33xX34xX3xX33xX1xcc21xX33xX34xX3xX33xX34xX2bxX15xX3xX85xX42xX6xXd7xX3xX5xX2bxX33xX34xX3xX85xX42xd1e8xX33xX3xX17xX18xXexX3xXexX1xX82xX3xX34xXdxX3cxXdxX3xXefxX2b4xX3xX34xX1xXdxX3xX33xX1xX2b0xX33xX3xXcbxX28fxXexX3xX7xX28cxX3xXexX6xX15xX3xX17xX18xXexX3xXcbxXccxX4xX3xX4axX2f6xX4cxX2f8xX21xX49xX2xX18exX3xX7xX6xX42xX3xX1fxX1xXdxX3xXexX1xX6xXcbxX3xX30xe190xX3xX34xXdxX87xXdxX3xXefxX2eexX42xX3xX46xX30xX41xXdxX6xX3xXcxX1cxX42xX41xX3xX30xX1cxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xXex71e0xX3xX4xX1xb750xX4xX3xXex79f7xXdxX3xX4axX41xX1cxX6xXexXdxX6xX3xX17xX2bxX3xX45xX10xX41xXc1xXdxX6xXd7xX3xXexX41xX1cxX33xX34xX3xXefxX7fxX3xX4xX7fxX3xX256xX41xXdxX34xX1cxX41xX3xX21xXdxXcbxXdxXexX41xX1cxX17xXd7xX3xX272xX1cxX41xX33xX6xX3xX4axX1cxX41xXdxX4xXd7xX3xX4cxXdxX1fxXexX1cxX41xX3xXcxX41xX1cxXdxX4xX1fxXdxXfaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX272xX1cxX30xX15xXaxX12x6e40xX3cxXdxX3xXefxXf3xX15xX3xX33xX1xX2eexXexXd7xX3xXexX41xX42xX15xXf0xX33xX3xXexX1xXbaxX33xX34xX3xX45xX10xX41xXc1xXdxX6xX3xXefxX31xX6xX3xXexXdxX33xX3xX1xX42xX2eexX33xX3xX5xX42xX15xXc8xX33xX3xX17xXdxX2e1xX33xX3xXexX1xXc3xX3xX5xX4a6xX4xX3xX4xX334xX6xX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xX4x3eb2xX33xX34xX3xXefxX2b4xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX3xXexX37xX33xX1xX3xX17xX3cxXdxX3xX17xXdxX41xX42xX7xX3xX45xX46xX47xX45xX49xX4axX1cxX4cxX49xX4exXfaxX0xX50xXbxX12xX0xX30xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xX41xX10xX5xX6xXexX10xX30xXaxX12xX0xX7xXexX41xX1cxX33xX34xX12xXcxXdxX33xX3xX5xXdxX2e1xX33xX3xX85xX42xX6xX33xX147xX0xX50xX7xXexX41xX1cxX33xX34xX12xX0xX42xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX49xXexX1xX42xXcbxXc1xX49xX6xX33xX30xX49xX7xX6xXbxX1cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4axX32xX3xX1xX28fxXdxX3xX4xX1xX1cxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xXbxX1xXe4xX3xX1fxX38dxX3xX5x95f6xX4xX3xX4xX334xX6xX3x95bdxX10xX30xX10xX41xX10xX41xXaxX3xX1xX41xX10xc8b6xX9xXaxX50xX85xX42xX6xX33xX49xX17xX1cxXexX50xX4xX1cxX49xX1xX1cxXdxX49xX4xX1xX1cxX49xX30xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX49xXbxX1xX6xX49xX1fxXdxX49xX5xX42xX4xX49xX4xX42xX6xX49xX643xX10xX30xX10xX41xX10xX41xX50xX2xX18exX4exX14bxX18exX158xXfaxX1xXexXcbxXaxX12xX0xXdxXcbxX34xX3xX7xX41xX4xX9xXaxX50xXcbxX10xX30xXdxX6xX50xX2xX4exX17cxX50xX33xX10xX142xX7xX50xX4exX17cxX4exX17cxX50xX2xX17cxX149xX30xX14bxX4exX4exX158xX4exX189xX17cxXexX18exX18exX17cxX4exX149xX5xX17cxXfaxX22xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX6xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xX17xX2bxX3xX17xX18xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX3xXexX37xX33xX1xX3xX17xX3cxXdxX3xX17xXdxX41xX42xX7xX3xX45xX46xX47xX45xX49xX4axX1cxX4cxX49xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX30xXdxX17xX12xX0xX7xXexX41xX1cxX33xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4axX32xX3xX1xX28fxXdxX3xX4xX1xX1cxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xXbxX1xXe4xX3xX1fxX38dxX3xX5xX630xX4xX3xX4xX334xX6xX3xX637xX10xX30xX10xX41xX10xX41xXaxX3xX1xX41xX10xX643xX9xXaxX50xX85xX42xX6xX33xX49xX17xX1cxXexX50xX4xX1cxX49xX1xX1cxXdxX49xX4xX1xX1cxX49xX30xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX49xXbxX1xX6xX49xX1fxXdxX49xX5xX42xX4xX49xX4xX42xX6xX49xX643xX10xX30xX10xX41xX10xX41xX50xX2xX18exX4exX14bxX18exX158xXfaxX1xXexXcbxXaxX12xX4axX32xX3xX1xX28fxXdxX3xX4xX1xX1cxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xXbxX1xXe4xX3xX1fxX38dxX3xX5xX630xX4xX3xX4xX334xX6xX3xX637xX10xX30xX10xX41xX10xX41xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX41xX1cxX33xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xbdf1xXcxXbaxXdxX3xXexXdxX33xX3xX41x7d02xX33xX34xX3xXexXbaxXdxX3xX4xX7fxX3xXexX1xXc3xX3xX34xXdxX2bxX33xX1xX3xXefxX31xX18xX4xX3xX33xX1xXdxXf0xX42xX3xX30xX6xX33xX1xX3xX1xXdxXc8xX42xX3xX256xX41xX6xX33xX30xX3xX45xX5xX6xXcbxX3xX33xX1xX2eexXexX3xX17xX2bxX3xXbxX1xXe4xX3xX17x9aa2xX3xX1fxX38dxX3xX5xX630xX4xX3xX4xX1xX1cxX3xX17x4d2cxX3xXexX41xX37xX3xX7xX28cxX3xX2xX3xX5xXf3xX42xX3xX33xX1xX2eexXexXfaxX3x678exX7fxX3xX5xX2bxX3xX33xX1xX44bxX33xX34xX3xXcbxX630xX4xX3xXexXdxX2e1xX42xX3xX41xX321xX3xX41xX2bxX33xX34xX3xX4xX334xX6xX3xXexXbaxXdx84d7xXfaxX3xX848xXf3xX15xX3xX5xX2bxX3xX33xX1xX44bxX33xX34xX3xX34xX35axX3xX1bxX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xXefxX2b4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x4f42xX3xXexX41xX2e1xX33xX3xX2f8xX33xX3xX21xX10xXbxXexX1xX3xX142xXdxXexX1xX3xX256xX41xX6xX1xX6xXcbxX3xX272xX10xX33xX7xXdxX33xX34xX10xX41xX3xXcbxX3cxXdxX3xXefxXf3xX15xXfaxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX30xXdxX17xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1xX44bxX33xX34xX3xX33xX1xX2bxX3xXexX1xXc3xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX1fxXdxX82xXcbxX3xXexXdxXf0xX33xX3xX7d9xX7xXdxX2e1xX42xX86cxX3xX33xX1xX2eexXexXaxX3xX1xX41xX10xX643xX9xXaxX50xX85xX42xX6xX33xX49xX17xX1cxXexX50xX33xX1xX42xX33xX34xX49xX33xX1xX6xX49xXexX1xX10xX49xXexX1xX6xX1cxX49xX1fxXdxX10xXcbxX49xXexXdxX10xX33xX49xX7xXdxX10xX42xX49xX33xX1xX6xXexX50xX2xX18exX4exX14bxX19cxX149xXfaxX1xXexXcbxXaxX12xX0xXdxXcbxX34xX3xX7xX41xX4xX9xXaxX50xXcbxX10xX30xXdxX6xX50xX2xX4exX17cxX50xX33xX10xX142xX7xX50xX4exX17cxX4exX17cxX50xX2xX4exX182xX30xX14bxX2xX149xX2xX189xX158xX182xXexX18exX149xX158xX4exX14bxX5xX17cxXfaxX22xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX6xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xX17xX2bxX3xX17xX18xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX3xXexX37xX33xX1xX3xX17xX3cxXdxX3xX17xXdxX41xX42xX7xX3xX45xX46xX47xX45xX49xX4axX1cxX4cxX49xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX30xXdxX17xX12xX0xX7xXexX41xX1cxX33xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1xX44bxX33xX34xX3xX33xX1xX2bxX3xXexX1xXc3xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX1fxXdxX82xXcbxX3xXexXdxXf0xX33xX3xX7d9xX7xXdxX2e1xX42xX86cxX3xX33xX1xX2eexXexXaxX3xX1xX41xX10xX643xX9xXaxX50xX85xX42xX6xX33xX49xX17xX1cxXexX50xX33xX1xX42xX33xX34xX49xX33xX1xX6xX49xXexX1xX10xX49xXexX1xX6xX1cxX49xX1fxXdxX10xXcbxX49xXexXdxX10xX33xX49xX7xXdxX10xX42xX49xX33xX1xX6xXexX50xX2xX18exX4exX14bxX19cxX149xXfaxX1xXexXcbxXaxX12xX1bxX1xX44bxX33xX34xX3xX33xX1xX2bxX3xXexX1xXc3xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX1fxXdxX82xXcbxX3xXexXdxXf0xX33xX3xX7d9xX7xXdxX2e1xX42xX86cxX3xX33xX1xX2eexXexX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX41xX1cxX33xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xX45xX4a6xX3xXexXbaxX33xX3xXexX41x3dcbxX33xX34xX3xX17xe041xX33xX3xX30xX2bxX33xX1xX3xX4xX1xX1cxX3xX47xX6xX643xX6xX10xX5xX3xX1bxX6xX30xX6xX5xX3xX17xX2bxX3xX1bxX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xXd7xX3xX33xX1xX31xX33xX34xX3xXbxX1xX87xXdxX3xXexX1x4dabxX6xX3xX33xX1xX2b0xX33xX3xX1fxX1xXbaxX33xX34xX3xX4xX7fxX3xX6xXdxX3xX5xX3cxX33xX3xX1xX32xX33xX3xX47xX1cxX34xX10xX41xX3xX637xX10xX30xX10xX41xX10xX41xX3xX1fxX1xXdxX3xX33xX7fxXdxX3xXefxX82xX33xX3xX85xX42xX460xX33xX3xX17xX18xXexXfaxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX30xXdxX17xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxd143xX42xX460xX33xX3xX17xX18xXexX3xX4exX17cxX4exX17cxX147xX3xX535xX28fxXexX3xX33xd847xXcbxX3xX1fxX1xXbaxX33xX34xX3xX256xX41xX6xX33xX30xX3xX45xX5xX6xXcbxX197xXaxX3xX1xX41xX10xX643xX9xXaxX50xX85xX42xX6xX33xX49xX17xX1cxXexX50xX85xX42xX6xX33xX49xX17xX1cxXexX49xX4exX17cxX4exX17cxX49xXcbxX1cxXexX49xX33xX6xXcbxX49xX1fxX1xX1cxX33xX34xX49xX34xX41xX6xX33xX30xX49xX7xX5xX6xXcbxX50xX2xX18exX17cxX4exX18exX17cxXfaxX1xXexXcbxXaxX12xX0xXdxXcbxX34xX3xX7xX41xX4xX9xXaxX50xXcbxX10xX30xXdxX6xX50xX2xX4exX17cxX50xX33xX10xX142xX7xX50xX4exX17cxX2xX158xX50xX2xX4exX182xX30xX14bxX2xX149xX158xX2xX14bxX14bxXexX14bxX19cxX149xX19cxX2xX5xX17cxXfaxX22xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX6xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xX17xX2bxX3xX17xX18xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX3xXexX37xX33xX1xX3xX17xX3cxXdxX3xX17xXdxX41xX42xX7xX3xX45xX46xX47xX45xX49xX4axX1cxX4cxX49xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX30xXdxX17xX12xX0xX7xXexX41xX1cxX33xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb3cxX42xX460xX33xX3xX17xX18xXexX3xX4exX17cxX4exX17cxX147xX3xX535xX28fxXexX3xX33xXb50xXcbxX3xX1fxX1xXbaxX33xX34xX3xX256xX41xX6xX33xX30xX3xX45xX5xX6xXcbxX197xXaxX3xX1xX41xX10xX643xX9xXaxX50xX85xX42xX6xX33xX49xX17xX1cxXexX50xX85xX42xX6xX33xX49xX17xX1cxXexX49xX4exX17cxX4exX17cxX49xXcbxX1cxXexX49xX33xX6xXcbxX49xX1fxX1xX1cxX33xX34xX49xX34xX41xX6xX33xX30xX49xX7xX5xX6xXcbxX50xX2xX18exX17cxX4exX18exX17cxXfaxX1xXexXcbxXaxX12xXb3cxX42xX460xX33xX3xX17xX18xXexX3xX4exX17cxX4exX17cxX147xX3xX535xX28fxXexX3xX33xXb50xXcbxX3xX1fxX1xXbaxX33xX34xX3xX256xX41xX6xX33xX30xX3xX45xX5xX6xXcbxX197xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX41xX1cxX33xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xX47xX1cxX34xX10xX41xX3xX637xX10xX30xX10xX41xX10xX41xX3xXefxX2b4xX3xX4xX1xX32xXdxX3xXexX10xX33xX33xXdxX7xX3xXexX41xX1cxX33xX34xX3xXexX42xX15xX82xXexX3xX17xX3cxXdxX3xXcbxX28fxXexX3xXc1xX4cdxX4xX3xXexX31xX2e6xX33xX34xX3xXexX41xX1cxX33xX34xX3xX1fxX1xXdxX3xX45xX10xX41xX10xX33xX6xX3x6c43xXdxX5xX5xXdxX6xXcbxX7xX3xXexX1xX35axX3xXexXf3xXcbxX3xX7xX4a6xX3xX17xXf0xX3xX7xX4a6xX3xX5xX1cxX3xX5xXccxX33xX34xX3xXcbxX2bxX3xX4xXbaxX3xXefxX6xX33xX34xX3xX4xX87xXcbxX3xXexX1xX2eexX15xXfaxX3xX848xX7fxX3xX5xX2bxX3xXcbxX28fxXexX3xX17xX2bxXdxX3xX33xX1xX44bxX33xX34xX3xXbxX1xX87xX33xX3xX4cdxX33xX34xX3xXefxX460xX42xX3xXexXdxX2e1xX33xX3xXexXae0xX3xX4xXe4xX4xX3xXexX6xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1fxX1xXdxX3xX1xX2bxX33xX34xX3xX5xX1cxX4d1xXexX3xX34xXdxX87xXdxX3xXefxX2eexX42xX3xXc1xX833xX3xX1xX334xX15xX3xXc1x31a2xX3xX17xX35axX3xX4axX1cxX17xXdxX30xX49xX2xX18exXfaxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX30xXdxX17xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX10xX33xX33xXdxX7xX147xX3xX1bxX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xX1fxX1xX7fxX3xX5xX2b0xXbxX3xX1fxeb63xX3xX5xX630xX4xX3xX17xX35ax46b6xX3xX4axX1cxX17xXdxX30xX49xX2xX18exXaxX3xX1xX41xX10xX643xX9xXaxX50xX85xX42xX6xX33xX49xX17xX1cxXexX50xXexX10xX33xX33xXdxX7xX49xX33xX1cxX17xX6xX1fxX49xX30xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX49xX1fxX1xX1cxX49xX5xX6xXbxX49xX1fxX15xX49xX5xX42xX4xX49xX49xX4xX1cxX17xXdxX30xX49xX2xX18exX50xX2xX182xX18exX2xX182xX4exXfaxX1xXexXcbxXaxX12xX0xXdxXcbxX34xX3xX7xX41xX4xX9xXaxX50xXcbxX10xX30xXdxX6xX50xX2xX4exX17cxX50xX33xX10xX142xX7xX50xX4exX17cxX2xX4exX50xX2xX189xX158xX30xX2xX2xX158xX14bxX2xX2xX182xXexX18exX149xX149xX19cxX4exX5xX17cxXfaxX22xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX6xX15xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xX17xX2bxX3xX17xX18xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX3xXexX37xX33xX1xX3xX17xX3cxXdxX3xX17xXdxX41xX42xX7xX3xX45xX46xX47xX45xX49xX4axX1cxX4cxX49xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX30xXdxX17xX12xX0xX7xXexX41xX1cxX33xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX10xX33xX33xXdxX7xX147xX3xX1bxX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xX1fxX1xX7fxX3xX5xX2b0xXbxX3xX1fxXe15xX3xX5xX630xX4xX3xX17xX35axXe1dxX3xX4axX1cxX17xXdxX30xX49xX2xX18exXaxX3xX1xX41xX10xX643xX9xXaxX50xX85xX42xX6xX33xX49xX17xX1cxXexX50xXexX10xX33xX33xXdxX7xX49xX33xX1cxX17xX6xX1fxX49xX30xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX49xX1fxX1xX1cxX49xX5xX6xXbxX49xX1fxX15xX49xX5xX42xX4xX49xX49xX4xX1cxX17xXdxX30xX49xX2xX18exX50xX2xX182xX18exX2xX182xX4exXfaxX1xXexXcbxXaxX12xXcxX10xX33xX33xXdxX7xX147xX3xX1bxX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xX1fxX1xX7fxX3xX5xX2b0xXbxX3xX1fxXe15xX3xX5xX630xX4xX3xX17xX35axXe1dxX3xX4axX1cxX17xXdxX30xX49xX2xX18exX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX41xX1cxX33xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xX1bxX1cxX17xX6xX1fxX3xX21xX22xX1cxX1fxX1cxX17xXdxX4xX3xXefxX2b4xX3xX1fxX1xX32dxXdxX3xXefxX460xX42xX3xXcbx42b6xX6xX3xX34xXdxX87xXdxX3xX33xX2bxX15xX3xX17xX3cxXdxX3xXexX1xX2bxX33xX1xX3xXexX37xX4xX1xX3xX2xX182xX3xXexX41xX2b0xX33xX3xXexX1cxX2bxX33xX3xXexX1xXccxX33xX34xXd7xX3xX17xX2bxX3xXexX41xX2bxX33xX3xXefxX460xX15xX3xX1fxc798xX3xX17xXaa2xX33xX34xX3xX7x5293xX3xX17xX31xX18xXexX3xX85xX42xX6xX3xX1fxXe15xX3xX5xX630xX4xX3xX158xX2xX3xXexX41xX2b0xX33xX3xXexX1cxX2bxX33xX3xXexX1xXccxX33xX34xX3xXcbxX2bxX3xX4xX1xX37xX33xX1xX3xX6xX33xX1xX3xX14dxXe4xX4xX3xX5xX2b0xXbxX3xX18exX3xX33xXb50xXcbxX3xXexX41xX31xX3cxX4xXfaxX3xXcxX1xX82xX3xX41xX252xXdxXd7xX3xXefxX4d1xXdxX3xX30xX833xX4xX1xX3xX4axX1cxX17xXdxX30xX49xX2xX18exX3xX14dxX42xX2eexXexX3xX1xXdxXc8xX33xXd7xX3xX1fxX1xXdxX82xX33xX3xX5xX2bxX33xX34xX3xX85xX42xX460xX33xX3xX17xX18xXexX3xXexX1xX82xX3xX34xXdxX3cxXdxX3xXc1xX833xX3xXefxX7fxX33xX34xX3xXc1xXb50xX33xX34xXfaxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX30xXdxX17xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX42xX5xX12xX0xX30xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX41xXaxX12xX0xX50xX30xXdxX17xX12xX0xX50xX30xXdxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX1cxX42xX41xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xX4cxXdxX10xXexX33xX6xXcbxb5f9xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX30xXdxX17xX12