Điện lực Nghi Xuân diễn tập xử lý sự cố do thiên tai
(Baohatinh.vn) - Ngày 13/4, Điện lực Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức điễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn điện lực năm 2019.
c46exe466x12e8dx13feax1417dxe478x12e67x10d64x10864xX7xf9ffxd60bx10f4bxf67cxed54xe13exX5x110b0xXaxe70bx11a8bxXdxf6f0x122b5xX3xX5x1432cxX4xX3x11ec4x139fexX1xXdxX3x1359bx12128xe851xX16xX3x13a5bxXdxe5a8xX16xX3xXexc6dcxXbxX3x136ffx12726xX3xX5x12059xX3xX7xX19xX3xX4xdd06xX3xX26x12d14xX3xXexX1xXdx12d33xX16xX3xXexX6xXdxX0xf088xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12cd4xX10xX6xX26xXaxX12xX0xX10x11701xX12xX1cxX1dxc9fbxf8fexX3xX2xd17dxX48xebb5x10a51xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX21xX22xX23xX16xX3x12973xX57xX63xX3xXcxdf2exX16xX1xfb44xX3xXex10969xX3xX4xX1xfd78xX4xX3x140d6xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xXbxX1x11e3dxX16xX1dxX3xX4xX1xX39xX16xX1dxX3xXexX1xXdxX41xX16xX3xXexX6xXdxX6axX3xXexcc94xX5fxX3x1034cxXdxe643xX5fxX3xX4xX8exX22xX3xX16xf220xX16xX3x11497xX63xX3xX91xd660xX5fxX3xfcd2xXc6xX3cxX3xX6xX16xX3xXexX3cxX63xX16xX3xX91xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX16x140c0xX5fxX3x117acxe248xX2xf689x129b2xX0xX48xX10xX5fxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe222xX10xX16xXexX10xceb3xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2fxXexd127xX6xX5xXdxX1dxX16x1105fxX3xX4xX10xX16xXexX10xX100x10a04xXaxX12xX0xXdxX5fxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX16xXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxdacfxXdxX26xXexX1xX114xX3x11771xX2x12c09xXbxX2fxX11cxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX114xX3xX69xX2xXe3xXbxX2fxX11cxXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX48xX48xXdxXe6xXc9xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xXc2xX16xX48xX16xX10xX13bxX7xX48xX2xXe5xX2xX69xX48xX2xX67xX144xX26xX142xX2xX69xXe2xX142xXe2x130a7xXexX69xX144xXe3xX69xX5xX67xX10exX69xX6xXe6x115a5xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX21xX22xX23xX16xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX3xX7xX19xX3xX4xX39xX3xX26xX3cxX3xXexX1xXdxX41xX16xX3xXexX6xXdxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX3cxX16xXaxX12xXcxXb2xX16xX1xX3xX1xX22xX39xX16xX1dxX3xX1dxXdxXc6xX3xX91xe6abxX16xX1xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xX5xX63xX3xX26xX3cxX3xXc6xX16xX1xX3xX1xcc57xd435xX16xX1dxX3xX4x124e6xX6xX3xXc9xf152xX3cxX6axX3xX1dxXdxd160xX3xX1dxXdxX2cxXexX3xX5fxXbfxX16xX1xX6axX3xX5fxX216xX6xX3xXexX3cxX3xXexX100xX41xX16xX3xX91xX1fexX6xX3xXc9xX63xX16xX3xX1xX22xX64xX15xX16xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX21xX22xX23xX16xX3xX91xX220xX3xX2fxXc6xX64xX3xX100xX6xX3xX7xX19xX3xX4xX39xX3xX7xX6xX22xX3xX4xcf82xX22xX3xX26xX6xX3cxX3xX7xX39xX3xX188xX6axX3xXexX1xX22xfea8xX4xX3xX91xX216x110c2xX16xX1dxX3xX26xX23xX64xX3xX13x10c80xX3xX67xX188xXe2xec04xX3xX2xX144xXe6xX188xXe6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11810xX3cxX26xX64xX3xXbxXfbxX10xX16xXexX10xX100xXaxX12xX0xXdxX5fxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX16xXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX13bxXdxX26xXexX1xX114xX3xX142xX2xX144xXbxX2fxX11cxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX114xX3xX69xX2xXe3xXbxX2fxX11cxXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX48xX48xXdxXe6xXc9xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xXc2xX16xX48xX16xX10xX13bxX7xX48xX2xXe5xX2xX69xX48xX2xX67xX144xX26xX142xX2xX69xX69xX2xXe3xX2xXex1241bxXe3xXe2xX144xX5xX67xX10exXe2xX6xXe6xX194xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX21xX22xX23xX16xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX3xX7xX19xX3xX4xX39xX3xX26xX3cxX3xXexX1xXdxX41xX16xX3xXexX6xXdxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX3cxX16xXaxX12xce7exX6xX22xX3xXb5xX1xXdxX3xXexXdxXb7xX16xX3xX1xX63xX16xX1xX3xXb5xX1xXc6xX3cxX6axX3xX7x13c48xXexX3xX91xX39bxX16xX1xX3xX1dxXdxX39bxX3xXexX1xXdxX15xXexX3xX1xXbfxXdxX6axX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX21xX22xX23xX16xX3xX91xX220xX3xX4xX1xd94axX3xX91xXbfxX3cxX3xXexX100xXdx10855xX16xX3xXb5xX1xX6xXdxX3xX4xX39bxX4xX3xXbxX1xX216xe43bxX16xX1dxX3xXexXdxX15xX16xX6axX3xXexX1xXdxXb7xXexX3xXc9xX1fexX3xX91xX3d3xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xXc2x139d9xXdxX3xX4xX39bxX4xX3xX16xX27cxXdxX3xX26xX22xX16xX1dxX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX3xX7xX19xX3xX4xX39xX3xXexXbfxXdxX3xXexX100xXbfxX5fxX3xXexX100xX22xX16xX1dxX3xX1dxXdxX6xX16xX3xX21xX22xX23xX16xX3xX382xX3e2xX16xX6axX3xX2fxX220xX3xXfbxX8axX3xX13xXbfxX5fxXe6xXe6xXe6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a5xX3cxX26xX64xX3xXbxXfbxX10xX16xXexX10xX100xXaxX12xX0xXdxX5fxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX16xXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX13bxXdxX26xXexX1xX114xX3xX142xX2xX144xXbxX2fxX11cxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX114xX3xX69xX2xXe3xXbxX2fxX11cxXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX48xX48xXdxXe6xXc9xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xXc2xX16xX48xX16xX10xX13bxX7xX48xX2xXe5xX2xX69xX48xXe5xXe2xX26xX142xXe3xXe5xX69xX188xXe3xX144xXexX67xX2xXe2xX67xX5xXe5xX10exXdxX5fxX1dxX10exXe3xX69xX142xX67xXe6xX194xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX21xX22xX23xX16xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX3xX7xX19xX3xX4xX39xX3xX26xX3cxX3xXexX1xXdxX41xX16xX3xXexX6xXdxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX3cxX16xXaxX12xX21xX30xX3xX5xX33xX3xX1xX63xX16xX1xX3xX5xX6xX16xX1dxX3xXexX22xX64xXb7xX16xX6axX3xXc2xX15xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xX8exX3xX26xX63xXdxX3xX1xX63xX16xX1dxX3xX4xX1x13943xX4xX3xXb5xX5fxX3xXc2xX63xX3xXb5xXb7xXexX3xX1xfc4dxXbxX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX3xX1xX15xX3xXexX1xX39xX16xX1dxX3xX4xX1xX39xX16xX1dxX3xX7x12abexXexXe6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a5xX3cxX26xX64xX3xXbxXfbxX10xX16xXexX10xX100xXaxX12xX0xXdxX5fxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX16xXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX13bxXdxX26xXexX1xX114xX3xX142xX2xX144xXbxX2fxX11cxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX114xX3xX69xX2xXe3xXbxX2fxX11cxXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX48xX48xXdxXe6xXc9xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xXc2xX16xX48xX16xX10xX13bxX7xX48xX2xXe5xX2xX69xX48xX2xX67xX144xX26xX142xX2xX69xX69xXe3xXe2xXe5xXexX67xX142xX144xX31exX5xX69xX10exX2xX6xXe6xX194xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX21xX22xX23xX16xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX3xX7xX19xX3xX4xX39xX3xX26xX3cxX3xXexX1xXdxX41xX16xX3xXexX6xXdxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX3cxX16xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2fxXexX10exX6xX5xXdxX1dxX16xX114xX3xX194xX22xX7xXexXdx1380cxX64xX11cxXaxX12xXcxX1xff7bxX16xX1dxX3x136bfxX22xX6xX3xXc9xX22xX8axXdxX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX6axX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX21xX22xX23xX16xX3xX91xX220xX3xXexX100xX6xX16xX1dxX3xXc9xX1fexX3xX4xX1xX3cxX3xX91xX27cxXdxX3xX16xX1dxe3f5xX3xX4xX69bxX16xX1dxX3xX16xX1xX23xX16xX3xXb5x1373dxX3xX16xXdfxX16xX1dxX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX3xXexXb2xX16xX1xX3xX1xX22xX39xX16xX1dxXe6xX3xX13x14215xX16xX1dxX3xXexX1xX281xXdxX3xX16xX23xX16xX1dxX3xX4xX6xX3cxX3xXb5xX1xXc6xX3xX16xXdfxX16xX1dxX3xX4xX1xX3caxX3xX91xXbfxX3cxX6axX3xXexX8axX3xX4xX1xX8exX4xX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX15xX16xX3xX4xX21cxX6xX3xX2a5xX6xX16xX3xXbxX1xX9cxX16xX1dxX3xX4xX1xX39xX16xX1dxX3xXexX1xXdxX41xX16xX3xXexX6xXdxX3x13b3axX3xXexXb2xX5fxX3xXb5xXdxXb7xX5fxX3xX4xX8exX22xX3xX16xXbfxX16xX6axX3xX4xX39bxX4xX3xX91xX3e2xX16xX3xXc2xX1fexX3xXexX100xX19xX4xX3xXexX1xX22xX27cxX4xX3xX16xX1x13eb4xX5fxX3xX1xXbfxX16xX3xX4xX1xXb7xX3xXexX1x11b11xXbxX3xX16xX1xX78fxXexX3xXexX1xXdxX15xX16xX3xX1xXbfxXdxX3xXc2x13948xX3xX16xX1dxX216xX281xXdxX3xXc2xX63xX3xXexX63xXdxX3xX7xXc6xX16xX6axX3xX4xX6dbxX16xX1dxX3xX16xX1xX216xX3xXexX100xXdxX3d3xX16xX3xXb5xX1xX6xXdxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX226xX16xX1dxX3xXb5xX1xf70axX4xX3xXbxX1xX566xX4xX3xX1xX2cxX22xX3xX69fxX22xXc6xX3xX26xX3cxX3xXc9xX220xX3cxX3xX5xX566xXexX3xX1dxX23xX64xX3xX100xX6xXe6xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a5xX3cxX26xX64xX3xXbxXfbxX10xX16xXexX10xX100xXaxX12xX0xXdxX5fxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX16xXexX10xX100xX3xX26xXexX1xX22xX5fxXc9xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX13bxXdxX26xXexX1xX114xX3xX142xX2xX144xXbxX2fxX11cxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX114xX3xX69xX2xXe3xXbxX2fxX11cxXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX48xX48xXdxXe6xXc9xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xXc2xX16xX48xX16xX10xX13bxX7xX48xX2xXe5xX2xX69xX48xX2xX67xX144xX26xX142xX2xX69xXe2xX144xX144xXe2xXexX31exX31exX142xX69xX5xX2xX10exX142xX6xXe6xX194xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX21xX22xX23xX16xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX3xX7xX19xX3xX4xX39xX3xX26xX3cxX3xXexX1xXdxX41xX16xX3xXexX6xXdxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX3cxX16xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2fxXexX10exX6xX5xXdxX1dxX16xX114xX3xX194xX22xX7xXexXdxX694xX64xX11cxXaxX12xfe53xX402xXdxX3xX64xX41xX22xX3xX4xX26cxX22xX3xX1xX22xX78fxX16xX3xX5xX22xX64xX15xX16xX3xXc2xX63xX3xX100xd322xXexX3xXb5xXdxX16xX1xX3xX16xX1dxX1xXdxX15xX5fxX3xXex13d72xX3xXexX1xX19xX4xX3xXexXdxX28xX16xX3xXexX100xX3cxX16xX1dxX3xXexXb2xX16xX1xX3xX1xX22xX39xX16xX1dxX3xXexX100xX216xX402xX4xX6axX3xXexX100xX3cxX16xX1dxX3xXc2xX63xX3xX7xX6xX22xX3xXexX1xXdxX41xX16xX3xXexX6xXdxX3xX2fxXc6xX64xX3xX100xX6xX6axX3xX4xX22xX27cxX4xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX15xX16xX3xXexX39xXexX3xX4xX39bxX4xX3xX64xX41xX22xX3xX4xX26cxX22xX6axX3xXexXb2xX16xX1xX3xX1xX22xX39xX16xX1dxX3xX16xX41xX22xX3xX100xX6xX3xXexX100xX3cxX16xX1dxX3xXbxX1xX216xX3e2xX16xX1dxX3xX39bxX16xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xX7xX39bxXexX3xXc2xX402xXdxX3xXexX1xX19xX4xX3xXexXb7xX3xXexXb2xX16xX1xX3xX1xXb2xX16xX1xX3xX7xXc6xX16xX3xX2fxX22xX78fxXexX6axX3xXexX22xX64xX15xXexX3xX91xX39xXdxX3xX91xXc6xX5fxX3xXc9xXc6xX3cxX3xX6xX16xX3xXexX3cxX63xX16xX3xXexX100xX3cxX16xX1dxX3xX5fx13b4cxXdxX3xX4xX69bxX16xX1dxX3xXexX39bxX4xXe6xX0xX10xX5fxX12xX3xXcxX100xX3cxX16xX1dxX3xXc6xX16xX1xX114xX3xX90axX15xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xXbfxX4xX1xX3xX7xf8d1xX3xXexX100xX566xX3xX7xX8exX3xXexXbfxXdxX3xXexX100xXbfxX5fxX3xXc9xXdxXb7xX16xX3xX39bxXbxX3xXexXbfxXdxX3xXexX1xX69bxX16xX3xX21xX22xX23xX16xX3xX382xX3e2xX16xX6axX3xX2fxX220xX3xXfbxX8axX3xX13xXbfxX5fxX0xX48xX10xX5fxX12xX0xX48xXbxX12xX0xX26xXdxXc2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xX100xX10xX5xX6xXexX10xX26xXaxX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX10exXexX1xX22xX5fxXc9xX10exX6xX16xX26xX10exX7xX6xXbxX3cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX57xX63xX3xXcxX84xX16xX1xX3xX16xX23xX16xX1dxX3xX4xX78fxXbxX3xX91xX216xX281xX16xX1dxX3xX26xX23xX64xX6axX3xX1dxXdxX6xX3xXexXdfxX16xX1dxX3xX91xX27cxX3xXexXdxX16xX3xX4xX2cxX64xX3xX4xX22xX16xX1dxX3xX4xX78fxXbxX3xX91xXdxX15xX16xXaxX3xX1xX100xX10xX694xX9xXaxX48xX4xX3cxX16xX1dxX10exX16xX1dxX1xXdxX10xXbxX48xX26xXdxX10xX16xX10exX5xX22xX4xX10exX1xX6xX10exXexXdxX16xX1xX10exX16xX6xX16xX1dxX10exX4xX6xXbxX10exX26xX22xX3cxX16xX1dxX10exX26xX6xX64xX10exX1dxXdxX6xX10exXexX6xX16xX1dxX10exX26xX3cxX10exXexXdxX16xX10exX4xX6xX64xX10exX4xX22xX16xX1dxX10exX4xX6xXbxX10exX26xXdxX10xX16xX48xX2xX188xX2xXe3xXe2xX142xXe6xX1xXexX5fxXaxX12xX0xXdxX5fxX1dxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX48xX5fxX10xX26xXdxX6xX48xX2xXe2xXe3xX48xX16xX10xX13bxX7xX48xX2xXe5xX2xX69xX48xX2xX69xXe3xX26xX67xXe3xX31exX69xX31exXe3xX142xXexX67xXe3xX144xX188xX5xXe3xX10exX2xX69xXe3xX26xX142xX2xX144xX67xX188xX67xX144xXexXe5xX2xXe2xX69xX31exX5xXe3xXe6xX194xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX21xX22xX23xX16xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX3xX7xX19xX3xX4xX39xX3xX26xX3cxX3xXexX1xXdxX41xX16xX3xXexX6xXdxXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX26xXdxXc2xX12xX0xX7xXexX100xX3cxX16xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX57xX63xX3xXcxX84xX16xX1xX3xX16xX23xX16xX1dxX3xX4xX78fxXbxX3xX91xX216xX281xX16xX1dxX3xX26xX23xX64xX6axX3xX1dxXdxX6xX3xXexXdfxX16xX1dxX3xX91xX27cxX3xXexXdxX16xX3xX4xX2cxX64xX3xX4xX22xX16xX1dxX3xX4xX78fxXbxX3xX91xXdxX15xX16xXaxX3xX1xX100xX10xX694xX9xXaxX48xX4xX3cxX16xX1dxX10exX16xX1dxX1xXdxX10xXbxX48xX26xXdxX10xX16xX10exX5xX22xX4xX10exX1xX6xX10exXexXdxX16xX1xX10exX16xX6xX16xX1dxX10exX4xX6xXbxX10exX26xX22xX3cxX16xX1dxX10exX26xX6xX64xX10exX1dxXdxX6xX10exXexX6xX16xX1dxX10exX26xX3cxX10exXexXdxX16xX10exX4xX6xX64xX10exX4xX22xX16xX1dxX10exX4xX6xXbxX10exX26xXdxX10xX16xX48xX2xX188xX2xXe3xXe2xX142xXe6xX1xXexX5fxXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX57xX63xX3xXcxX84xX16xX1xX3xX16xX23xX16xX1dxX3xX4xX78fxXbxX3xX91xX216xX281xX16xX1dxX3xX26xX23xX64xX6axX3xX1dxXdxX6xX3xXexXdfxX16xX1dxX3xX91xX27cxX3xXexXdxX16xX3xX4xX2cxX64xX3xX4xX22xX16xX1dxX3xX4xX78fxXbxX3xX91xXdxX15xX16xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX100xX3cxX16xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xXcxX100xX216xX402xX4xX3xX7xX19xX3xX2fxX22xX39xX16xX1dxX3xX4xX78fxXbxX3xX4xX21cxX6xX3xX91xX216xX281xX16xX1dxX3xX26xX23xX64xX3xX67xX188xX67xX28fxX2xX31exXe6xX67xX3xXc2xX63xX3xX67xX188xX144xX28fxX2xX31exXe6xXe5xX3xX7fxXexX1xX22xX27cxX4xX3xX91xX1fexX6xX3xXc9xX63xX16xX3xd243x13011xX3xeb19xX16xX1xX3xXc2xX63xX3xXfbxeed8xX5fxX3xX21xX22xX64xX41xX16xX87xX6axX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX57xX63xX3xXcxX84xX16xX1xX3xX91xX220xX3xXexX2cxXbxX3xXexX100xX22xX16xX1dxX3xX16xX1dxX22xX702xX16xX3xX5xX19xX4xX6axX3xX16xX23xX16xX1dxX3xX4xX78fxXbxX3xXexX3cxX63xX16xX3xXexX22xX64xXb7xX16xX3xX91xX216xX281xX16xX1dxX3xX26xX23xX64xXe6xX3x12cfdxX22xX6xX3xX91xX226xX6axX3xX1dxXdxXc6xX5fxX3xXexX8axX16xX3xXexX1xX78fxXexX3xX91xXdxX15xX16xX3xX16xXdfxX16xX1dxX6axX3xX1dxXdxX6xX3xXexXdfxX16xX1dxX3xX91xX27cxX3xXexXdxX16xX3xX4xX2cxX64xX3xX4xX22xX16xX1dxX3xX4xX78fxXbxX3xX91xXdxX15xX16xX3xXexX100xX3cxX16xX1dxX3xX5fx14328xX6xX3xX16xX7d8xX16xX1dxX3xX16xX226xX16xX1dxXe6xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX26xXdxXc2xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax13029xX26cxX16xX3xX67xXe3xXe3xX3xX4xX39bxX16xX3xXc9xX27cxX6axX3xX4xX69bxX16xX1dxX3xX16xX1xX23xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX57xX63xX3xXcxX84xX16xX1xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xXbxX1xX9cxX16xX1dxX3xX4xX1xX39xX16xX1dxX3xXexX1xXdxX41xX16xX3xXexX6xXdxXaxX3xX1xX100xX10xX694xX9xXaxX48xXb5xXdxX16xX1xX10exXexX10xX48xX1dxX6xX16xX10exX67xXe3xXe3xX10exX4xX6xX16xX10exXc9xX3cxX10exX4xX3cxX16xX1dxX10exX16xX1xX6xX16xX10exX26xXdxX10xX16xX10exX5xX22xX4xX10exX1xX6xX10exXexXdxX16xX1xX10exX26xXdxX10xX16xX10exXexX6xXbxX10exXbxX1xX3cxX16xX1dxX10exX4xX1xX3cxX16xX1dxX10exXexX1xXdxX10xX16xX10exXexX6xXdxX48xX2xX188xXe3xX31exX188xX69xXe6xX1xXexX5fxXaxX12xX0xXdxX5fxX1dxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX48xX5fxX10xX26xXdxX6xX48xX2xXe2xXe3xX48xX16xX10xX13bxX7xX48xX2xXe5xX2xX67xX48xX2xX69xXe3xX26xX142xX2xX67xXe2xXe2xXe2xXe3xXexX67xX67xXe2xX67xX2xX5xXe3xXe6xX194xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX21xX22xX23xX16xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX3xX7xX19xX3xX4xX39xX3xX26xX3cxX3xXexX1xXdxX41xX16xX3xXexX6xXdxXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX26xXdxXc2xX12xX0xX7xXexX100xX3cxX16xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe36xX26cxX16xX3xX67xXe3xXe3xX3xX4xX39bxX16xX3xXc9xX27cxX6axX3xX4xX69bxX16xX1dxX3xX16xX1xX23xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX57xX63xX3xXcxX84xX16xX1xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xXbxX1xX9cxX16xX1dxX3xX4xX1xX39xX16xX1dxX3xXexX1xXdxX41xX16xX3xXexX6xXdxXaxX3xX1xX100xX10xX694xX9xXaxX48xXb5xXdxX16xX1xX10exXexX10xX48xX1dxX6xX16xX10exX67xXe3xXe3xX10exX4xX6xX16xX10exXc9xX3cxX10exX4xX3cxX16xX1dxX10exX16xX1xX6xX16xX10exX26xXdxX10xX16xX10exX5xX22xX4xX10exX1xX6xX10exXexXdxX16xX1xX10exX26xXdxX10xX16xX10exXexX6xXbxX10exXbxX1xX3cxX16xX1dxX10exX4xX1xX3cxX16xX1dxX10exXexX1xXdxX10xX16xX10exXexX6xXdxX48xX2xX188xXe3xX31exX188xX69xXe6xX1xXexX5fxXaxX12xXe36xX26cxX16xX3xX67xXe3xXe3xX3xX4xX39bxX16xX3xXc9xX27cxX6axX3xX4xX69bxX16xX1dxX3xX16xX1xX23xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX57xX63xX3xXcxX84xX16xX1xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xXbxX1xX9cxX16xX1dxX3xX4xX1xX39xX16xX1dxX3xXexX1xXdxX41xX16xX3xXexX6xXdxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX100xX3cxX16xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX1cxX1dxX63xX64xX3xX142xX48xX69xX6axX3xX1dxX26cxX16xX3xX67xXe3xXe3xX3xX4xX39bxX16xX3xXc9xX27cxX6axX3xX4xX69bxX16xX1dxX3xX16xX1xX23xX16xX3xXc2xXdxX41xX16xX3xXfbxX69bxX16xX1dxX3xXexX64xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX57xX63xX3xXcxX84xX16xX1xX3xXexX1xX6xX5fxX3xX1dxXdxX6xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xXbxX1xX9cxX16xX1dxX3xX4xX1xX39xX16xX1dxX3xXexX1xXdxX41xX16xX3xXexX6xXdxX6axX3xXexXb2xX5fxX3xXb5xXdxXb7xX5fxX3xX4xX8exX22xX3xX16xXbfxX16xX6axX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX3xX7xX19xX3xX4xX39xX3xXc2xX63xX3xX69fxX22xXc6xX16xX3xX5xX33xX3xX6xX16xX3xXexX3cxX63xX16xX3xX16xXdfxX5fxX3xXe2xXe3xX2xXe5xXe6xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX26xXdxXc2xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxdab2xX33xX3xX1dxXdxXc6xXdxX3xX16xX1dxX22xX64xX41xX16xX3xX16xX1xX23xX16xX3xX2fxXc6xX64xX3xX100xX6xX3xX26xX69bxX16xX1dxX3xX5xX39xX4xX6axX3xX5fxX216xX6xX3xX91xX39bxX3xX217xX3xX2a5xX7d8xX4xX3xX2a5xX27cxX3xX5fxX78fxX64xX3xX16xX1dxX63xX64xX3xX69fxX22xX6xXaxX3xX1xX100xX10xX694xX9xXaxX48xX2fxX6xX10exX1xX3cxXdxX48xX5xX64xX10exX1dxXdxX6xXdxX10exX16xX1dxX22xX64xX10xX16xX10exX16xX1xX6xX16xX10exX2fxX6xX64xX10exX100xX6xX10exX26xX3cxX16xX1dxX10exX5xX3cxX4xX10exX5fxX22xX6xX10exX26xX6xX10exX3cxX10exXc9xX6xX4xX10exXc9xX3cxX10exX5fxX6xX64xX10exX16xX1dxX6xX64xX10exX69fxX22xX6xX48xX2xX142xX31exX142xX142xXe2xXe6xX1xXexX5fxXaxX12xX0xXdxX5fxX1dxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX48xX5fxX10xX26xXdxX6xX48xX2xXe2xXe3xX48xX16xX10xX13bxX7xX48xX2xXe5xXe3xX188xX48xX2xXe3xX142xX26xX2xXe2xXe2xXe3xX67xXe2xXe5xXexX142xX188xX188xX67xX5xX2xXe6xX194xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX5xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX21xX22xX23xX16xX3xX26xXdxX28xX16xX3xXexX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX3xX7xX19xX3xX4xX39xX3xX26xX3cxX3xXexX1xXdxX41xX16xX3xXexX6xXdxXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX26xXdxXc2xX12xX0xX7xXexX100xX3cxX16xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX114cxX33xX3xX1dxXdxXc6xXdxX3xX16xX1dxX22xX64xX41xX16xX3xX16xX1xX23xX16xX3xX2fxXc6xX64xX3xX100xX6xX3xX26xX69bxX16xX1dxX3xX5xX39xX4xX6axX3xX5fxX216xX6xX3xX91xX39bxX3xX217xX3xX2a5xX7d8xX4xX3xX2a5xX27cxX3xX5fxX78fxX64xX3xX16xX1dxX63xX64xX3xX69fxX22xX6xXaxX3xX1xX100xX10xX694xX9xXaxX48xX2fxX6xX10exX1xX3cxXdxX48xX5xX64xX10exX1dxXdxX6xXdxX10exX16xX1dxX22xX64xX10xX16xX10exX16xX1xX6xX16xX10exX2fxX6xX64xX10exX100xX6xX10exX26xX3cxX16xX1dxX10exX5xX3cxX4xX10exX5fxX22xX6xX10exX26xX6xX10exX3cxX10exXc9xX6xX4xX10exXc9xX3cxX10exX5fxX6xX64xX10exX16xX1dxX6xX64xX10exX69fxX22xX6xX48xX2xX142xX31exX142xX142xXe2xXe6xX1xXexX5fxXaxX12xX114cxX33xX3xX1dxXdxXc6xXdxX3xX16xX1dxX22xX64xX41xX16xX3xX16xX1xX23xX16xX3xX2fxXc6xX64xX3xX100xX6xX3xX26xX69bxX16xX1dxX3xX5xX39xX4xX6axX3xX5fxX216xX6xX3xX91xX39bxX3xX217xX3xX2a5xX7d8xX4xX3xX2a5xX27cxX3xX5fxX78fxX64xX3xX16xX1dxX63xX64xX3xX69fxX22xX6xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX100xX3cxX16xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX1cxX1xX2cxX16xX3xX91xX1fexX16xX1xX3xXc2xX7a2xX3xX2fxX22xX3xXexX1xXb7xX3xXb5xX1xfb09xX3xXexX216xX574xX16xX1dxX3xXexX1xX21cxX64xX3xXc2xXdfxX16xX3xXexX100xX3cxX16xX1dxX3xXexX1xX281xXdxX3xX1dxXdxX6xX16xX3xXexX402xXdxX6axX3xXcxX100xX216xX217xX16xX1dxX3xXbxX1xX9cxX16xX1dxX3xce7dxX19xX3xXc9xX39bxX3cxX3xXcxX1xX281xXdxX3xXexXdxXb7xXexX6axX3xXcxX100xX22xX16xX1dxX3xXexX23xX5fxX3xX13bexX19xX3xXc9xX39bxX3cxX3xXd64xX1xX138bxX3xXexX216xX574xX16xX1dxX3xXcxX1xX21cxX64xX3xXc2xXdfxX16xX3xXdc2xX22xX39xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xXcxX100xX26cxX16xX3xXdc2xX22xX6xX16xX1dxX3xX1cxXdfxX16xX1dxX3xX4xX1xX3cxX3xX100xX782xX16xX1dxX3xX26xX69bxX16xX1dxX3xX5xX39xX4xX3xX5fxXbfxX16xX1xX3xX2fxXc6xX64xX3xX100xX6xX3xX4xX6xX3cxX3xX91xXdxX3d3xX5fxX3xXexX935xX3xXexX1xX39bxX16xX1dxX3xX2a5xX6xX3xX91xXb7xX16xX3xXexX1xX39bxX16xX1dxX3xX1cxXdfxX5fxX3xX1xX782xX16xX1dxX3xX16xXdfxX5fxX3xXb5xX1xXdxX3xX4xX226xX3xX7xX19xX3xX4xX1xX22xX64xX3d3xX16xX3xXc9xXdxXb7xX16xX3xXexX1xX281xXdxX3xXexXdxXb7xXexX3xXexX935xX3xX5fxXe0cxX6xX3xX5xXbfxX16xX1xX3xX7xX6xX16xX1dxX3xX5fxXe0cxX6xX3xX16xX226xX16xX1dxX6axX3xX5fxXe0cxX6xX3xXb5xX1xX69bxX3xX7xX6xX16xX1dxX3xX5fxXe0cxX6xX3xX5fxX216xX6xXe6xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX26xXdxXc2xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX22xX5xX12xX0xX26xXdxXc2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX100xXaxX12xX0xX48xX26xXdxXc2xX12xX0xX48xX26xXdxXc2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd67xX22xXexX1xX3cxX100xXaxX12xX57xX3cxX63xXdxX3xX1cxX6xX5fxX0xX48xXbxX12
Hoài Nam