Hà Tĩnh trao bằng công nhận 2 làng nghề truyền thống ở Thạch Hà
(Baohatinh.vn) - Làng nghề nón lá Ba Giang (thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến) và làng nghề đan lát thôn Phú Quý (xã Thạch Liên, Thạch Hà) vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận làng nghề truyền thống.
69a5xa71ex9f42xe652x70ccxe482xf59cxc662xbd6bxX7xf971xac09xa853x9221x6a0exb867xX5x8222xXaxb932x880bx9cb7xX3xXcx6acex7f28xX1xX3xXexfba8xX6xfaa4xX3xd875xe5b3xX18xce70xX3xX4x89b8xX18xX23xX3xX18xX1x8852xX18xX3x84f2xX3xX5xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xfbd9xX3xXexX1cxf8a8xba6exX39xX18xX3xXexX1x715fxX18xX23xX3xd1cdxX3xXcxX1xaa68xX4xX1xX3xX13xX14xX0xd43exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x8322xXaxX12xf980xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xX18xacdaxX18xX3xX5xfa15xX3x8c09xX6xX3xf274xXdxX6xX18xX23xX3xa205xXexX1xX26xX18xX3xXcxX1xX44xX18xX23xX3x7700xX1xe4a6xXex69d1xX3xe396x7795xX3x6bfdxXdxb599xXexX3xXcxXdx9571xX18x73d8xX3x9d4exX14xX3xX5xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3x7ac6xX6xX18xX3xX5xX77xXexX3xXexX1xX26xX18xX3xf984xX1x82b7xX3xe672xX3dx9fd7xX3xX82xX94xX95xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX68xXdx789dxX18xX92xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX13xX14xXa0xX3xXa2xf0f8xX6xX3xXafxecd6xbdbdxX4xX3x7808xX79xX8ex8302xX3xXex8f75xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX23xX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX5xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xXexX1cxX3dxX3exX39xX18xX3xXexX1xX44xX18xX23x9b04xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX1exX65xX3exXaxX12xX0xXdxc76fxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx73f2xX10xX18xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxa95bxXdxX65xXexX1x6ee4xX3xe051xX2xe656xXbxX94xc238xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX150xX3xa312xe752xX152xXbxX94xX157xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX119xX20xX6xX1exX1xX6xXexXdxX18xX1xX119xXa2xX18xX53xX18xX10xX14bxX7xX53xX2fxX2xX161xX152xX53xX2x90ffxX2xX65xX161xX2xX2fxX2fxX152xX162xX162xXex9307xX2xX195xX161xX2xX5xX162xX119xcb70xXbxX23xfd77xX1cxX9xdd50xX162xX162xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX18xX23xX3xX4xX26xX18xX23xX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX2fxX3xX5xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xXexX1cxX3dxX3exX39xX18xX3xXexX1xX44xX18xX23xX3xX48xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX13xX14xXaxX3xX14bxXdxX65xXexX1xX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX161xX162xX152xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX6xXbxXexXdxX1exX18xXaxX12xdd6bxX77xX18xX23xX3xX2xX1a3xX53xX2xX2xX92xX3xXafxX4cxXdxX3xX65xXdxX99xX18xX3xX221xX48xX3xX8exX8ex6ed0xXbcxXcxX8exXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX18xX23xX3xX4xX26xX18xX23xX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX5xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xXexX1cxX3dxX3exX39xX18xX3xXexX1xX44xX18xX23xX3xX4x6a6exX6xX3xXe7xX79xX8exXeaxX3xXexXedxX18xX1xX3xX4xX1xX1exX3xX5xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xX18xX73xX18xX3xX5xX77xX3xX79xX6xX3xX7cxXdxX6xX18xX23xX3xX82xXexX1xX26xX18xX3xXcxX1xX44xX18xX23xX3xX8exX1xX90xXexX92xX3xX94xX95xX3xX97xXdxX99xXexX3xXcxXdxX9exX18xXa0xX119xX119xX119xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX1exX65xX3exXaxX12xX68xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xX18xX73xX18xX3xX5xX77xX3xX79xX6xX3xX7cxXdxX6xX18xX23xX3xX82xXexX1xX26xX18xX3xXcxX1xX44xX18xX23xX3xX8exX1xX90xXexX92xX3xX94xX95xX3xX97xXdxX99xXexX3xXcxXdxX9exX18xXa0xX3xXafxX95xX3xX4xX73xX3xXexXdfxX3xX5xe1fexX3dxX119xX3x77c2xX9exX18xX3xX18xX6xX3exX92xX3xX4xX73xX3xX154xX161xX3xX1x887exX3xX23xXdxX6xX3xXafxb0d7xX18xX1xX3xXa2xaaa2xXdxX3xX2xX18axX152xX3xX5xX6xX1exX3xXafxX32fxX18xX23xX3xXexX1xX6xX131xX3xX23xXdxX6xX3xX5xX14xX131xX3xX18xX23xX1xX39xX119xX3xX79xX336xX18xX1xX3xb35fxX3dxX31bxX18xX3xX1xX21xX18xX23xX3xX18x7fbdxX131xX92xX3xX5xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xX7xa767xX18xX3xX94xX3dxX90xXexX3xXexX1cxXd0xX18xX3xX152xX154xX119xX162xX162xX162xX3xX7xX37dxX18xX3xXbxX1xa066xX131xX157xX3xX65xX1exX6xX18xX1xX3xXexX1xX3dxX3xX2fxX92xX195xX3xXexdef2xX3xXafxd4c4xX18xX23xX157xX3xXexX1xX3dxX3xX18xX1xX2cxXbxX3xX20xX336xX18xX1xX3xX363xX3dxX31bxX18xX3xX131xfbefxXdxX3xX5xX6xX1exX3xXafxX32fxX18xX23xX3xXafxX4cxXexX3xX161xX161xX3xXexX1cxXdxX99xX3dxX3xXafxX3adxX18xX23xX53xX18xX23xXe3x6d67xXdxX53xX18xX36exX131xX119xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX1exX65xX3exXaxX12xX68xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xXafxX6xX18xX3xX5xX77xXexX3xXexX4cxXdxX3xXexX1xX26xX18xX3xXbcxX1xXbexX3xXc0xX3dxXc2xX3xX82xX94xX95xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX68xXdxXd0xX18xXa0xX3xXexX1xX3dxX3xX1xXbexXexX3xX161xX18axX3xX1xX32fxX3xX23xXdxX6xX3xXafxX336xX18xX1xX3xXa2xX33bxXdxX3xX2xX18axX2xX3xX5xX6xX1exX3xXafxX32fxX18xX23xX3xXexX1xX6xX131xX3xX23xXdxX6xX119xX3xe169xX3c6xXdxX3xX18xX36exX131xX92xX3xX5xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xX7xX37dxX18xX3xX94xX3dxX90xXexX3xXafxXe3xXe4xX4xX3xX2fxX2fxX154xX119xX162xX162xX162xX3xX7xX37dxX18xX3xXbxX1xX397xX131xX3xXbxX1xXd0xX18xX3xXexX1cxX10xX157xX3xX65xX1exX6xX18xX1xX3xXexX1xX3dxX3xXexX1cxXd0xX18xX3xX161xX92xbd2fxX3xXexX3aaxX3xXafxX3adxX18xX23xX157xX3xX20xX336xX18xX1xX3xX363xX3dxX31bxX18xX3xX131xX3c6xXdxX3xX1xX32fxX3xX23xXdxX6xX3xXafxX336xX18xX1xX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX3dxX3xX18xX1xX2cxXbxX3xX152xX3xXexX1cxXdxX99xX3dxX3xXafxX3adxX18xX23xX53xXexX1xX77xX18xX23xX119xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX1exX65xX3exXaxX12xX0xXdxX131xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13cxX10xX18xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX65xXexX1xX150xX3xX152xX2xX154xXbxX94xX157xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX150xX3xX161xX2xX2fxXbxX94xX157xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX119xX20xX6xX1exX1xX6xXexXdxX18xX1xX119xXa2xX18xX53xX18xX10xX14bxX7xX53xX2fxX2xX161xX152xX53xX2xX18axX2xX65xX161xX2xX2fxX2fxX1a3xX161xX1a3xXexX152xX18axX1a3xX152xX162xX5xX162xX119xX19dxXbxX23xX1a0xX1cxX9xX18axX1a3xX154xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX18xX23xX3xX4xX26xX18xX23xX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX2fxX3xX5xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xXexX1cxX3dxX3exX39xX18xX3xXexX1xX44xX18xX23xX3xX48xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX13xX14xXaxX3xX14bxXdxX65xXexX1xX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX161xX2xX2fxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX6xXbxXexXdxX1exX18xXaxX12xX119xX119xX119xX3xXa2xX14xX3xX5xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xXafxX6xX18xX3xX5xX77xXexX3xXexX4cxXdxX3xXexX1xX26xX18xX3xXbcxX1xXbexX3xXc0xX3dxXc2xX3xX82xX94xX95xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX68xXdxXd0xX18xXa0xX119xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX1exX65xX3exXaxX12xX97xXdxX99xX4xX3xX4xX77xX4xX3xX5xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xX18xX73xX18xX3xX5xX77xX3xX79xX6xX3xX7cxXdxX6xX18xX23xX3xXa2xX14xX3xX5xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xXafxX6xX18xX3xX5xX77xXexX3xXexX1xX26xX18xX3xXbcxX1xXbexX3xXc0xX3dxXc2xX3xXafxXe3xXe4xX4xX3xX4xX26xX18xX23xX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX7xd8b2xX3xX23xX73xXbxX3xXbxX1x6d31xX18xX3xX363xX3dxX37dxX18xX23xX3xX20xX77xX3xX1xX336xX18xX1xX3xX37dxX18xX1xX92xX3xXexX1xXe3xaa85xX18xX23xX3xX1xXdxX99xX3dxX3xXafxX9exX18xX3xXa2xX33bxXdxX3x6c12xX1xX77xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX23xX157xX3xX1xXe3xX33bxX18xX23xX3xXafxX9exX18xX3xX94xX31bxX3exX3xX65xaab8xX18xX23xX3xXafxXdxab8bxX131xX3xX65xX3dxX3xX5xa68exX4xX1xX3xX4xX1xX1exX3xX18xX1xXdxX39xX3dxX3xX65xX3dxX3xX6d7xX1xX77xX4xX1xX3xXafxX9exX18xX3xXexX1xX6xX131xX3xX363xX3dxX6xX18xX157xX3xX23xXdxX37dxXdxX3xX363xX3dxX3exX9exXexX3xXa2xXdxX99xX4xX3xX5xX14xX131xX92xX3xa395xX18xX3xXafxX6ffxX18xX1xX3xXafxX3e7xXdxX3xX7xX44xX18xX23xX92xX3xX18xX31bxX18xX23xX3xX4xX6xX1exX3xXexX1xX3dxX3xX18xX1xX2cxXbxX3xX4xX1xX1exX3xX18xX23xXe3xX3e7xXdxX3xX65xX31bxX18xX119xX3xX31fxX3adxX18xX23xX3xXexX1xX3e7xXdxX92xX3xXexX4cxX1exX3xXafxX32fxX18xX23xX3xX5xX6f2xX4xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX77xX4xX3xX1xX32fxX3xX7xX37dxX18xX3xX94xX3dxX90xXexX3xX18xX31bxX18xX23xX3xX4xX6xX1exX3xX4xX1xX90xXexX3xX5xXe3xXe4xX18xX23xX3xX7xX37dxX18xX3xXbxX1xX397xX131xX92xX3xX20xX37dxX1exX3xXexX3adxX18xX3xXa2xX14xX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX1cxXdxX6f8xX18xX3xX5xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xXexX1cxX1exX18xX23xX3xXexX1xX3e7xXdxX3xX23xXdxX6xX18xX3xXexX33bxXdxX119xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxXa2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX1cxX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX1exX18xX23xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXd0xX18xX3xX363xX3dxX6xX18xX150xX0xX53xX7xXexX1cxX1exX18xX23xX12xX0xX3dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xca32xXexX1xX3dxX131xX20xX834xX6xX18xX65xX834xX7xX6xXbxX1exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX79x7098xX3xX363xX3dxX3exX9exXexX3x79b1xX7xX44xX18xX23xX3xX6d7xX1xe8d4xX10x7cb5xX3xX23xXdxfb06xX6xX3xX131x83b7xX6xX3xX65xX6ffxX4xX1xX3xX4xX275xX6xX3xX5xX14xX18xX23xX3xX4xX1xX73axXdxX3xXafxX73xXexX3xX18xX73axXdxX3xXexXdxX9exX18xX23xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX1cxX10x9536xX9xXaxX53xX5xX6xX1exX834xX65xX1exX18xX23xX834xXa2xXdxX10xX4xX834xX5xX6xX131xX53xX20xXdxX834xX363xX3dxX3exX10xXexX834xX7xX1exX18xX23xX834xX6d7xX1xX1exX10xX834xX23xXdxX3dxX6xX834xX131xX3dxX6xX834xX65xXdxX4xX1xX834xX4xX3dxX6xX834xX5xX6xX18xX23xX834xX4xX1xX1exXdxX834xX65xX1exXexX834xX18xX1exXdxX834xXexXdxX10xX18xX23xX834xX1xX6xX834xXexXdxX18xX1xX53xX2fxX162xX4b5xX1a3xX195xX4b5xX119xX1xXexX131xXaxX12xX0xXdxX131xX23xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX53xX131xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX2fxX162xX53xX18xX10xX14bxX7xX53xX2fxX2xX162xX195xX53xX2xX154xX161xX65xX154xX2fxX2xX154xX162xX2xX161xXexX161xX162xX154xX4b5xX4b5xX5xX162xX119xX19dxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX18xX23xX3xX4xX26xX18xX23xX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX2fxX3xX5xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xXexX1cxX3dxX3exX39xX18xX3xXexX1xX44xX18xX23xX3xX48xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX13xX14xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxXa2xX12xX0xX7xXexX1cxX1exX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX79xX854xX3xX363xX3dxX3exX9exXexX3xX85cxX7xX44xX18xX23xX3xX6d7xX1xX864xX10xX866xX3xX23xXdxX86axX6xX3xX131xX86exX6xX3xX65xX6ffxX4xX1xX3xX4xX275xX6xX3xX5xX14xX18xX23xX3xX4xX1xX73axXdxX3xXafxX73xXexX3xX18xX73axXdxX3xXexXdxX9exX18xX23xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX1cxX10xX89exX9xXaxX53xX5xX6xX1exX834xX65xX1exX18xX23xX834xXa2xXdxX10xX4xX834xX5xX6xX131xX53xX20xXdxX834xX363xX3dxX3exX10xXexX834xX7xX1exX18xX23xX834xX6d7xX1xX1exX10xX834xX23xXdxX3dxX6xX834xX131xX3dxX6xX834xX65xXdxX4xX1xX834xX4xX3dxX6xX834xX5xX6xX18xX23xX834xX4xX1xX1exXdxX834xX65xX1exXexX834xX18xX1exXdxX834xXexXdxX10xX18xX23xX834xX1xX6xX834xXexXdxX18xX1xX53xX2fxX162xX4b5xX1a3xX195xX4b5xX119xX1xXexX131xXaxX12xX79xX854xX3xX363xX3dxX3exX9exXexX3xX85cxX7xX44xX18xX23xX3xX6d7xX1xX864xX10xX866xX3xX23xXdxX86axX6xX3xX131xX86exX6xX3xX65xX6ffxX4xX1xX3xX4xX275xX6xX3xX5xX14xX18xX23xX3xX4xX1xX73axXdxX3xXafxX73xXexX3xX18xX73axXdxX3xXexXdxX9exX18xX23xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX1cxX1exX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX31fxXe3xX6xX3xX18xX1xX31bxX18xX3xX5xX6f2xX4xX3xX7xX6xX18xX23xX3xX68xX14xX1exX3xX1cxX3adxXdxX3xX4xX1xX6ffxX3dxX3xX4xX77xX4xX1xX3xX5xX3exX3xXexX1xX10xX1exX3xX363xX3dxX3exX3xXafxX6ffxX18xX1xX3xXafxX6f8xX3xX48xX3xX5xX4cxXdxX3xXexX1xX3dxX3xX131xX3dxX6xX3xX18xX23xX3dxX3exXd0xX18xX3xX5xXdxX99xX3dxX92xX3xXafxX73axXdxX3xXexX14xXdxX3xX94xX9exX3xXexX4cxXdxX3xX4x9da7xX6xX3xX6d7xX1xX397xX3dxX119xX119xX119xX3xX5xX14xX3xX4xX77xX4xX1xX3xX18xX23xXe3xX3e7xXdxX3xX65xX31bxX18xX3xX5xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xX4xX1xX73axXdxX3xXafxX73xXexX3xX13xX14xX3xcac7xX18xX3xX82xX94xX95xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX468x8fa5xX92xX3xX68xX32fxX4xX3xX13xX14xX92xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXa0xX3xXexX1xX6f2xX4xX3xX1xXdxX99xX18xX3xXafxX6f8xX3xXexX1xX3dxX3xX23xX1exX131xX3xX23xX6adxX18xX3xX2fxX119xX162xX162xX162xX3xXexX90xX18xX3xXafxX73xXexX3xXbxX1xc1c3xX4xX3xXa2xXb96xX3xX7xX37dxX18xX3xX94xX3dxX90xXexX3xXa2xX14xX3xXbxX1xX31bxX18xX3xXbxX1xX44xXdxX3xX1cxX6xX3xXexX1xX6ffxX3xXexX1cxXe3xX3e7xX18xX23xX119xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxXa2xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1cxX3dxX3exX39xX18xX3xX18xX1xX31bxX18xX3xX161xX3xXafxX3e7xXdxX3xX85cxX23xXdxX86axX3xX5xXb18xX6xX866xX3xX18xX23xX1xX39xX3xXexX1cxX44xX18xX23xX3xX79x8a56xX4xX3xXcxX1xX6xXdxX3xX18xX73axXdxX3xXexXdxX9exX18xX23xX3xX48xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX1cxX10xX89exX9xXaxX53xX18xX3dxXdxX834xX1xX1exX18xX23xX834xX7xX1exX18xX23xX834xX5xX6xX53xXexX1cxX3dxX3exX10xX18xX834xX18xX1xX6xX18xX834xX161xX834xX65xX1exXdxX834xX23xXdxX3dxX834xX5xX3dxX6xX834xX18xX23xX1xX10xX834xXexX1cxX1exX18xX23xX834xX20xX6xX4xX834xXexX1xX6xXdxX834xX18xX1exXdxX834xXexXdxX10xX18xX23xX834xX1exX834xX1xX6xX834xXexXdxX18xX1xX53xX2fxX162xX4b5xX2fxX154xX2fxX119xX1xXexX131xXaxX12xX0xXdxX131xX23xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX53xX131xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX2fxX162xX53xX18xX10xX14bxX7xX53xX2fxX2xX162xX4b5xX53xX2xX18axX4b5xX65xX162xX162xX4b5xX162xX1a3xX161xX161xXexX195xX2fxX2xX195xX5xX162xX119xX19dxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX18xX23xX3xX4xX26xX18xX23xX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX2fxX3xX5xX14xX18xX23xX3xX18xX23xX1xX39xX3xXexX1cxX3dxX3exX39xX18xX3xXexX1xX44xX18xX23xX3xX48xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX13xX14xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxXa2xX12xX0xX7xXexX1cxX1exX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1cxX3dxX3exX39xX18xX3xX18xX1xX31bxX18xX3xX161xX3xXafxX3e7xXdxX3xX85cxX23xXdxX86axX3xX5xXb18xX6xX866xX3xX18xX23xX1xX39xX3xXexX1cxX44xX18xX23xX3xX79xXc05xX4xX3xXcxX1xX6xXdxX3xX18xX73axXdxX3xXexXdxX9exX18xX23xX3xX48xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX1cxX10xX89exX9xXaxX53xX18xX3dxXdxX834xX1xX1exX18xX23xX834xX7xX1exX18xX23xX834xX5xX6xX53xXexX1cxX3dxX3exX10xX18xX834xX18xX1xX6xX18xX834xX161xX834xX65xX1exXdxX834xX23xXdxX3dxX834xX5xX3dxX6xX834xX18xX23xX1xX10xX834xXexX1cxX1exX18xX23xX834xX20xX6xX4xX834xXexX1xX6xXdxX834xX18xX1exXdxX834xXexXdxX10xX18xX23xX834xX1exX834xX1xX6xX834xXexXdxX18xX1xX53xX2fxX162xX4b5xX2fxX154xX2fxX119xX1xXexX131xXaxX12xXcxX1cxX3dxX3exX39xX18xX3xX18xX1xX31bxX18xX3xX161xX3xXafxX3e7xXdxX3xX85cxX23xXdxX86axX3xX5xXb18xX6xX866xX3xX18xX23xX1xX39xX3xXexX1cxX44xX18xX23xX3xX79xXc05xX4xX3xXcxX1xX6xXdxX3xX18xX73axXdxX3xXexXdxX9exX18xX23xX3xX48xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX1cxX1exX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX13xX6c6xX18xX3xX154xX162xX3xX18xX36exX131xX3xX363xX3dxX6xX92xX3xX26xX18xX23xX3xX79xX86exXdxX3xX97xX36exX18xX3xXcxX1cxX36exX18xX3xX82xX221xX8exX3xX2xX195xX161xX161xX92xX3xX48xX3xXexX1xX26xX18xX3xX79xXc05xX4xX3xXcxX1xX6xXdxX92xX3xX94xX95xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX13xX32fxXdxX92xX3xXcxX1xX4cxX4xX1xX3xX13xX14xX92xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXa0xX3xX5xX3dxX26xX18xX3xX4xX44xX3xX23xXc05xX18xX23xX3xX20xX21xX18xX23xX3xX4xX37dxX3xXexX31bxX131xX3xX7x8187xX4xX92xX3xXexX1cxX77xXdxX3xXexXdxX131xX3xXafxX6f8xX3xX23xX336xX18xX3xX23xXdxX86axX92xX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX1cxXdxX6f8xX18xX3xX18xX23xX1xX39xX3xX5xX14xX131xX3xXexX1cxX44xX18xX23xX3xX131xX14xX3xX4xX1xX6xX3xX26xX18xX23xX3xXafxX6f8xX3xX5xX4cxXdxX119xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxXa2xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX3dxX5xX12xX0xX65xXdxXa2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cxXaxX12xX0xX53xX65xXdxXa2xX12xX0xX53xX65xXdxXa2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd753xX3dxXexX1xX1exX1cxXaxX12xXcxX1xX86exX3exX3xXeaxXe3xX6c6xX18xX23xX3xX834xX3xX468xX4cxX18xX1xX3xX13xX86exX18xX23xX0xX53xXbxX12
Thùy Dương - Mạnh Hùng