4 chàng trai Olympic quốc tế cùng nhập học ĐH Bách khoa Hà Nội
14/8, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã tổ chức đón tiếp các tân sinh viên K62 đến làm thủ tục nhập học, trong đó có bốn chàng trai đạt giải cao trong kỳ thi Olympic quốc tế Toán học và Vật lý.
d1e2x13216xf8f3xf985x1549bxd322x12ad7x10732x14147xX7x15f55x11a36x147a4xf438x11d3fx14906xX5xf3ffxXaxf85bx113dexX3xX4xX1xeea2x12a3bx14512xX3xXex13cb1xX6xXdxX3x142a1xX5x154cdxd772xXbxXdxX4xX3xf53bx14bebx112b5xX4xX3xXex13ff6xX3xX4x1386axX18xX19xX3xX18xX1xf551xXbxX3xX1x132c3xX4xX3xdbe7x124f1xX3x10f2ex14566xX4xX1xX3xeed4xX1xf1f4xX6xX3xX3fxX17xX3xda40xfb22xXdxX0x11736xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6xec0dxXaxX12xX2xX13xX52x13a03xe2e0xX3xXcxX1cx1540cx153c1xX18xX19xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX1xX48xX6xX3xX3fxX17xX3xX4exX4fxXdxX3x13325x14155xX3xXexe875xX3xX4xX1x14bf1xX4xX3xX88x11a09xX18xX3xXexXdxX2exXbxX3xX4xX42xX4xX3xXex1041fxX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3x154f8xXdx1599bxX18xX3x13ad0xd9b1x14570xX3xX88xX2exX18xX3xX5xX17xX23xX3xXexX1x15635xX3xXex137abxX4xX3xX18xX1xX37xXbxX3xX1xX3bxX4xX6bxX3xXexX1cxX48xX18xX19xX3xX88xX94xX3xX4xX94xX3xfe93xX2axX18xX3xX4xX1xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX6xXdxX3xX88x15bd0xXexX3xX19xXdx12a0cxXdxX3xX4xX6xX48xX3xXexX1cxX48xX18xX19xX3xX46xfb3fxX3xXexX1xXdxX3xX20xX5xX22xX23xXbxXdxX4xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX2exX3xXcxX48xX42xX18xX3xX1xX3bxX4xX3xXa9xX17xX3x14855xX37xXexX3xX5x108c7xf292xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX48xX64xX22xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xe3f9xXex147c1xX6xX5xXdxX19xX18xddc0xX3xX4xX10xX18xXexX10xX1cxd61dxXaxX12xX0xXdxX23xX19xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX23xX6xX142xX144xd4a1xXdxX64xXexX1xX14axX2x1316cxX16cx12e51xX152xX165xXdxX64xXexX1xX14axX13xXafxX16cxXbxX142xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX52xX52xXdxX123xXd8xX6xX48xX1xX6xXexXdxX18xX1xX123xXa9xX18xX52xX18xX10xX165xX7xX52xX2x14cf4xf307xX19fxX52xX2xX16cxXb0xX64xXb0xX16cx15906xX2xX19fxX19fxX2xXexX1a8xX13xXafxd9e3xX5xX16cxX123x1098dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX4xX1xX6xX18xX19xX3xXexX1cxX6xXdxX3xX48xX5xX22xX23xXbxXdxX4xX3xX28xX29xX48xX4xX3xXexX10xX3xX4xX29xX18xX19xX3xX18xX1xX6xXbxX3xX1xX48xX4xX3xX64xX1xX3xXd8xX6xX4xX1xX3xX46xX1xX48xX6xX3xX1xX6xX3xX18xX48xXdxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd277xX6xXbxXexXdxX48xX18xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX144xX6xX5xXdxX19xX18xX14axX3xX1b5xX29xX7xXexXdx1018axX22xX152xXaxX12xX13xX3xX4xX1xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX6xXdxX3xX20xX5xX22xX23xXbxXdxX4xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX2exX3xX4xX31xX18xX19xX3xX18xX1xX37xXbxX3xX1xX3bxX4xX3xXa9xX17xX48xX3xXexX1cxX6fxX70xX18xX19xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX1xX48xX6xX3xX3fxX4exX3xf8eexX4exX19xX29xX22x10f2axX18xX3xX210xXedxX18xX1xX3xX3fxX48xX17xX18xX19xX6bxX3xXcxX1cx1150bxX18xX3xX3fxd34axX29xX3xX41x12485xX18xX1xX3x15d4exXdxX18xX1xX6bxX3exXdxX18xX1xX3x10928xX18xX1xX3x15a02x1536axX18xX19xX6bxX3x11ddbxX1xX6xX18xX3xXcxX29xf651xX18xX3x14e28xXdxX18xX1xX3xX27cxXex11474xX3xXexX1cxX42xXdxX3xX28xX29xX6xdac9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX48xX64xX22xXaxX12xXcxXe8xXdxX3xX18xX19xX17xX22xX3xX18xX1xX37xXbxX3xX1xX3bxX4xX3xX88xX292xX29xX3xXexXdxXabxX18xX6bxX3xX41xX6xX18xX3xef46xXdxX42xX23xX3xX1xXdx15681xX29xX3xXcxX1cxX6fxX70xX18xX19xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX1xX48xX6xX3xX3fxX17xX3xX4exX4fxXdxX3xX88xX89xX3xX4xX94xX3xXd8xX29xX8cxXdxX3xX19x11d57xXbxX3xX23xX334xXexX3xXexX1xXa1xX18xX3xX23xX37xXexX3xXa9xd8c2xXdxX3xXd8xX2axX18xX3xX19xX6fxd93dxX18xX19xX3xX23xX334xXexX3xXexXa1xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa9xXdxXabxX18xX3xX88xXe8xXexX3xX19xXdxXedxXdxX3xX4xX6xX48xX3xXexX1cxX48xX18xX19xX3xX46xXfbxX3xXexX1xXdxX3xX20xX5xX22xX23xXbxXdxX4xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX2exX3xX18xf269xX23xX3xXb0xX16cxX2xX19exX6bxX3xXexX1cxX48xX18xX19xX3xX88xX94xX3xX1xX6xXdxX3xXd8xXe8xX18xX3xXexX1xX10xX48xX3xX1xX3bxX4xX3xX18xX19xX17xX18xX1xX3xX210x14409xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX30axX3xXexX1xX3b9xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX27cxX4exX19xX29xX22xX281xX18xX3xX210xXedxX18xX1xX3xX3fxX48xX17xX18xX19xX3x12bc2xX3xX3fxX29xX22xX3xX4xX1xX6fxX34exX18xX19xX3xX11dxX17xX18xX19xX3xX20xX5xX22xXbxXdxX4xX3xXcxX48xX42xX18xX3xX1xX3bxX4xX6bxX3xXcxX1cxX292xX18xX3xX3fxX296xX29xX3xX41xX29axX18xX1xX3xX29exXdxX18xX1xX3xX3dfxX3xX3fxX29xX22xX3xX4xX1xX6fxX34exX18xX19xX3xX11dxX17xX18xX19xX3xX20xX5xX22xX23xXbxXdxX4xX3xX11dxX37xXexX3xX5xX122xX2cdxX6bxX3xX3exXdxX18xX1xX3xX2a8xX18xX1xX3xX2acxX2adxX18xX19xX3xX3dfxX3xX3fxX29xX22xX3xX4xX1xX6fxX34exX18xX19xX3xX11dxX17xX18xX19xX3xX11dxX37xXexX3xX5xX122xX3xXexX1xX10xX48xX3xX1xX3bxX4xX3xX18xX19xX17xX18xX1xX3xX210xX34exX3xX88xXdxX30axX18xX3xXexd3c9xX3xXa9xX17xX3xX2b2xX1xX6xX18xX3xXcxX29xX2b9xX18xX3xX2bcxXdxX18xX1xX3xX3dfxX3xX3fxX29xX22xX3xX4xX1xX6fxX34exX18xX19xX3xX41xXe8xX4xX3xX20xX5xX22xX23xXbxXdxX4xX3xX11dxX37xXexX3xX5xX122xX3xXexX1xX10xX48xX3xX1xX3bxX4xX3xX18xX19xX17xX18xX1xX3xXcxebd1xX3xX88xX4fxX18xX19xX3xX1xX94xX6xX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX48xX64xX22xXaxX12xX3exd8d5xX18xX19xX3xXexX1xX70xXdxX6bxX3xXcxX1cxX6fxX70xX18xX19xX3xX88xX89xX3xXexX1cxX6xX48xX3xX1xX3bxX4xX3xXd8xX8cxX18xX19xX3xX46xX1xX29xX22xX2exX18xX3xX46xX1xf000xX4xX1xX3xXexX17xXdxX3xX18xX38fxX18xX19xX3xX27cxX1xX3bxX4xX3xXd8xX8cxX18xX19xX3xXexX48xX17xX18xX3xXbxX1xX292xX18xX2cdxX3xX64xX17xX18xX1xX3xX4xX1xX48xX3xXd8xX2axX18xX3xXexXa1xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa9xXdxXabxX18xX3xX142xX29xX2b9xXexX3xX7x15f92xX4xX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX48xX64xX22xXaxX12xX3exXa1xX22xX3xX5xX17xX3xX5xX48xXe8xXdxX3xX1xX3bxX4xX3xXd8xX8cxX18xX19xX3xX64xX17xX18xX1xX3xX4xX1xX48xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa9xXdxXabxX18xX3xX18xX38fxX23xX3xXexX1xX90xX3xX18xX1xX2b9xXexX3xX88xXe8xXexX3xX88xX4dcxX18xX19xX3xXexX1xX70xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX88xXdxf09bxX29xX3xX46xXdxX30axX18xX3xX5xX17xX14axX3xX3exXe8xXexX3xX19xXdxXedxXdxX3xX18xX1xX2b9xXexX52xX3xX18xX1xX29axX52xX3xXd8xX6xX3xX4xX42xX4xX3xX46xXfbxX3xXexX1xXdxX3xX20xX5xX22xX23xXbxXdxX4xX3xX28xX29xX2axX4xX3xXexX2exX3xX1xX48xX334xX4xX3xX88xXe8xXexX3xX19xXdxXedxXdxX3xX18xX1xX2b9xXexX3xX4xX42xX4xX3xX46xXfbxX3xXexX1xXdxX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX19xXdx14840xXdxX52xX3xXexX1xXdxX3xXaexX1xX48xX6xX3xX1xX3bxX4xX3xX46x1455cxX3xXexX1xX29xX37xXexX3xX4xX2b9xXbxX3xX28xX29xX2axX4xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX48xX334xX4xX3xX88xXe8xXexX3xX19xXdxXedxXdxX3xX18xX1xX2b9xXexX3xXexX1cxX48xX18xX19xX3xX4xX42xX4xX3xX46xXfbxX3xXexX1xXdxX3xXcxX1x1236bxX3xXexX1xX6xX48xX52xX3xX11dxX38fxX18xX3xX18xX19xX1xX30axX3xXexX2c3xX3xX4xX2b9xXbxX3xXex10cd3xX18xX1xX3xXexX1cx11d10xX3xX5xXabxX18xX3xXexX1cxX48xX18xX19xX3xXexX1xX70xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX1xX3bxX4xX3xXcxX3fxX2b2xXcxX3xX1xX48xX334xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa9xXdxXabxX18xX3xXexX1xXbcxX3xX46xX1xX48xX6xX3xX88xX292xX29xX3xXa9xX17xX48xX3xXexX1xX10xX48xX3xX18xX19xX17xX18xX1xX3xX1xX3bxX4xX52xX3xX4xX1xX6fxX34exX18xX19xX3xXexX1cxX29axX18xX1xX3xX88xX17xX48xX3xXexXe8xX48xX3xX4xXbcxX6xX3xXcxX1cxX6fxX70xX18xX19xX3xXa9xX17xX3xX88xXe8xXexX3xX1xXe8xX18xX1xX3xX46xXdxX65fxX23xX3xX5xX48xXe8xXdxX3xXexX2axXexX3xX4xXedxX3xX19fxX3xX18xX38fxX23xX3xXcxX3fxX2b2xXcxX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX48xX64xX22xXaxX12xX210xX1xXdxX6xX3xX7xe373xX3xXa9xX345xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX19xX6fxX34exX18xX19xX3xX23xX334xXexX3xXa9xX17xX18xX19xX6bxX3xX2b2xX303xfb11xX3xX3fxX48xX17xX18xX19xX3xX29exXdxX18xX1xX3xX74cxX34exX18xX3xX4xX1xX48xX3xXd8xXdxX2exXexX14axX3x1513cxX4exX2exX29xX3xX4xX42xX4xX3xX10xX23xX3xX4xX2axX3xX19xX54axX18xX19xX3xXbxX1xX2b9xX18xX3xX88xX2b9xX29xX3xX1xX3bxX4xX3xXexX37xXbxX3xXexX2axXexX3xXexX1xX29axX3xX1xX3bxX4xX3xXd8xX8cxX18xX19xX3xX18xX17xX22xX3xX7x11b2fxX3xXexX1xX10xX48xX3xX4xX42xX4xX3xX10xX23xX3xXexX1cxX48xX18xX19xX3xX7xX29xX2axXexX3xX28xX29xX42xX3xXexX1cxX29axX18xX1xX3xX1xX3bxX4xX3xXexX37xXbxX3xXexXe8xXdxX3xXcxX1cxX6fxX70xX18xX19x1194cxX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX48xX64xX22xXaxX12xX4exX38fxX23xX3xXb0xX16cxX2xX19exX6bxX3xXcxX1cxX6fxX70xX18xX19xX3xX3exX3fxX41xXaexX3xX3fxX17xX3xX4exX4fxXdxX3xX88xX334xXexX3xX23xXbfxX4xX3xXexXdxXabxX29xX3xX4xX6xX48xX3xXa9xX5abxX3xX4xX1xX2b9xXexX3xX5xX6fx11672xX18xX19xX3xXexX29xX22xX65fxX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX88xX292xX29xX3xXa9xX17xX48xX123xX3xXcxX1xX10xX48xX3xXexX1xX2axX18xX19xX3xX46xXabxX6bxX3xXex12024xX3xX5xX30axX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa9xXdxXabxX18xX3xX88xXe8xXexX3xXexX1cxXabxX18xX3xXb0xX13xX3xX88xXdxX65fxX23xX3xX4xX1xXdxX2exX23xX3xX1b1xX19fxX6bxX16cxX19fxX16exX6bxX3xXexX1cxXabxX18xX3xXb0xX1a8xX3xX88xXdxX65fxX23xX3xX4xX1xXdxX2exX23xX3xX6axX13xX6bxX13xX19fxX16exX152xX3xXexX1cxXabxX18xX3xXb0xXafxX3xX88xXdxX65fxX23xX3xX4xX1xXdxX2exX23xX3xXafxX19fxX6bxX19exXafxX16exX152xX3xXexX1cxXabxX18xX3xXb0xX19exX3xX88xXdxX65fxX23xX3xX4xX1xXdxX2exX23xX3xX19fxX6axX6bxXafxX19exX16exX152xX3xXexX1cxXabxX18xX3xXb0xX6axX3xX88xXdxX65fxX23xX3xX4xX1xXdxX2exX23xX3xX2xX19exX6bxXafxX6axX16exX3xXa9xX17xX3xX1a8xX6bxXafxX2xX16exX3xXexX1cxXabxX18xX3xXb0xX1b1xX3xX88xXdxX65fxX23xX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX48xX64xX22xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX144xX6xX5xXdxX19xX18xX14axX3xX4xX10xX18xXexX10xX1cxX152xXaxX12xX0xXdxX23xX19xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX23xX6xX142xX144xX165xXdxX64xXexX1xX14axX2xX16cxX16cxX16exX152xX165xXdxX64xXexX1xX14axX13xXafxX16cxXbxX142xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX52xX52xXdxX123xXd8xX6xX48xX1xX6xXexXdxX18xX1xX123xXa9xX18xX52xX18xX10xX165xX7xX52xX2xX19exX19fxX19fxX52xX2xX16cxXb0xX64xXb0xX16cxX1a8xX2xX19fxX19fxX2xXexX6axX19fxX19exX6axX5xX2xX123xX1b5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX4xX1xX6xX18xX19xX3xXexX1cxX6xXdxX3xX48xX5xX22xX23xXbxXdxX4xX3xX28xX29xX48xX4xX3xXexX10xX3xX4xX29xX18xX19xX3xX18xX1xX6xXbxX3xX1xX48xX4xX3xX64xX1xX3xXd8xX6xX4xX1xX3xX46xX1xX48xX6xX3xX1xX6xX3xX18xX48xXdxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX210xX6xXbxXexXdxX48xX18xXaxX12xX210xX42xX4xX3xXexXa1xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa9xXdxXabxX18xX3xX18xX1xX37xXbxX3xX1xX3bxX4xX3xXa9xX17xX48xX3xXexX1cxX6fxX70xX18xX19xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX1xX48xX6xX3xX3fxX17xX3xX4exX4fxXdxX3xX18xX19xX17xX22xX3xX2xX13xX52xX6axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX48xX64xX22xXaxX12xX2bcxX89xX18xX1xX3xX88xXe8xX48xX3xXexX1cxX6fxX70xX18xX19xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX1xX48xX6xX3xX3fxX4exX3xX4xX1xX48xX3xXd8xXdxX2exXexX6bxX3xX18xX19xX48xX17xXdxX3xXa9xXdxX30axX4xX3xX88xX94xX18xX3xXexXdxX2exXbxX3xX4xX42xX4xX3xXexXa1xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa9xXdxXabxX18xX3xXexXe8xXdxX3xXexX1cxX6fxX70xX18xX19xX6bxX3xX18xX38fxX23xX3xX18xX6xX22xX6bxX3xXexX1cxX6fxX70xX18xX19xX3xX4xX1xX48xX3xX4xX42xX4xX3xX10xX23xX3xX88xX38fxX18xX19xX3xX46xX122xX3xX18xX1xX37xXbxX3xX1xX3bxX4xX3xXexX1cxX4bbxX4xX3xXexX29xX22xX2exX18xX3xX28xX29xX6xX3xX4xX8cxX18xX19xX3xXexX1xX3b9xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX88xX17xX48xX3xXexXe8xX48xX3xX4xXbcxX6xX3xXcxX1cxX6fxX70xX18xX19xX6bxX3xX19xXdxe582xXbxX3xX4xX42xX4xX3xX10xX23xX3xX4xX1xX29x13f36xX18xX3xXd8x118f8xX3xXexX2axXexX3xX1xX4dcxX3xX7xX34exX3xX18xX1xX37xXbxX3xX1xX3bxX4xX6bxX3xXexX1cxX42xX18xX1xX3xXexX29axX18xX1xX3xXexX1cxXe8xX18xX19xX3xX142xX2exXbxX3xX1xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX70xX3xX88xX826xXdxX3xX5xXa1xX29xX123xX3xX3exX2axXdxX3xXa9xX345xXdxX3xX18xX1xX296xX18xX19xX3xX10xX23xX3xX4xX1xX6fxX6xX3xX46xXb17xXbxX3xX88xX38fxX18xX19xX3xX46xX122xX3xXexX1cxX4bbxX4xX3xXexX29xX22xX2exX18xX6bxX3xXcxX1cxX6fxX70xX18xX19xX3xX4xX2adxX18xX19xX3xX1x15526xX3xXexX1cxX826xX3xXexX2axXdxX3xX88xX6xX3xX19xXdxXb06xXbxX3xX4xX42xX4xX3xX10xX23xX3xX1xX48xX17xX18xX3xXexX1xXdxX30axX18xX3xX1xX4dcxX3xX7xX34exX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX48xX64xX22xXaxX12xX3exX334xX4xX3xXd8xXdxX30axXexX6bxX3xX88xXdxX65fxX23xX3xX23xX345xXdxX3xXexX1cxX48xX18xX19xX3xX28xX29xX22xX3xXexX1cxX29axX18xX1xX3xX18xX1xX37xXbxX3xX1xX3bxX4xX3xX4xXbcxX6xX3xX4xX42xX4xX3xXexXa1xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa9xXdxXabxX18xX3xX18xX38fxX23xX3xX18xX6xX22xX3xX5xX17xX3xXcxX1cxX6fxX70xX18xX19xX3xX88xX89xX3xX7xX54axXbxX3xX142xX2exXbxX3xXexX1xX70xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX18xX1xX37xXbxX3xX1xX3bxX4xX3xXexX1xX10xX48xX3xX18xX1xX94xX23xX3xX18xX19xX17xX18xX1xX6bxX3xXexX1cxX42xX18xX1xX3xXexX29axX18xX1xX3xXexX1cxXe8xX18xX19xX3xXd8xXb17xX3xX28xX29xX42xX3xXexXedxXdxX3xX18xX19xX6xX22xX3xXexX1cxX48xX18xX19xX3xX18xX19xX17xX22xX3xX88xX292xX29xX3xXexXdxXabxX18xX123xX3xXcxX1xX10xX48xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX37xX18xX3xX4xXbcxX6xX3xX2b2xX1xf8c5xX18xX19xX3xX3exX17xX48xX3xXexXe8xX48xX3xX3exXe8xXdxX3xX1xX3bxX4xX6bxX3xX18xX19xX6xX22xX3xXexX1cxX48xX18xX19xX3xX18xX19xX17xX22xX3xX1xX3b9xX23xX3xX18xX6xX22xX6bxX3xXcxX1cxX6fxX70xX18xX19xX3xX88xX89xX3xX88xX94xX18xX3xXexXdxX2exXbxX3xXb0xX123xX1a8xX19fxXafxX3xXexXa1xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa9xXdxXabxX18xX3xX88xX2exX18xX3xX5xX17xX23xX3xXexX1xXbcxX3xXexXbfxX4xX3xX18xX1xX37xXbxX3xX1xX3bxX4xX123xX3xXcxX1xX70xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX18xX1xX37xXbxX3xX1xX3bxX4xX3xXexXe8xXdxX3xXcxX1cxX6fxX70xX18xX19xX3xX64xXdxX281xX18xX3xX1cxX6xX3xXexX1cxX48xX18xX19xX3xX19fxX3xX18xX19xX17xX22xX6bxX3xXexX2c3xX3xX18xX19xX17xX22xX3xX2xX13xX3xX88xX2exX18xX3xX18xX19xX17xX22xX3xX2xXafxX52xX6axX52xXb0xX16cxX2xX19exX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX48xX64xX22xXaxX12xX41xXabxX18xX3xX4xXe8xX18xX1xX3xX88xX94xX6bxX3xXexX1cxX6fxX70xX18xX19xX3xX3exX3fxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX46xX1xX48xX6xX3xX3fxX4exX3xX4xX2adxX18xX19xX3xX88xX89xX3xX4xX1xX29xXb13xX18xX3xXd8xXb17xX3xX46xX1xX48xXedxX18xX19xX3xX2xX123xX16cxX16cxX16cxX3xX4xX1xXb8fxX3xX67exX3xX4xX1xX48xX3xXexXa1xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa9xXdxXabxX18xX3xX88xX38fxX18xX19xX3xX46xX122xX3xX67exX3xX46xX122xX3xXexXb06xX4xX3xX142xX42xX123xX3xX210xX42xX4xX3xXbxX1xXc9bxX18xX19xX3xX88xX5abxX29xX3xX88xX6fxX826xX4xX3xXd8xX2axX3xXexX1cxX507xX3xX18xX1xX17xX3xXa9xX30axX3xX7xXdxX18xX1xX3xX46xX1xe272xXbxX3xX46xX507xX18xX3xXbxX1xXbfxX4xX3xXa9xXbfxX3xX18xX1xX29xX3xX4xX292xX29xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX48xXe8xXexX3xX4xX1xX48xX3xX4xX42xX4xX3xX10xX23xX123xX3xX4exX19xX48xX17xXdxX3xX1cxX6xX6bxX3xX23xXb8fxXdxX3xXbxX1xXc9bxX18xX19xX3xX88xX5abxX29xX3xX4xX94xX3xX5xX54axXbxX3xX28xX29xXe8xXexX3xXexX1cxX292xX18xX6bxX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX46xX2exX3xX19xXdxX6fxX70xX18xX19xX3xX1xX6xXdxX3xXexX292xX18xX19xX3xXa9xX345xXdxX3xXd8xX17xX18xX3xX1xX3bxX4xX6bxX3xX4xX1xX38fxX18xX3xX23xX17xX18xX6bxX3xX4xX1xXdxX2exX29xX3xX19xX2axXdxX3xX88xX292xX22xX3xX88xXbcxX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX48xX64xX22xXaxX12xXcxX1cxX6fxX70xX18xX19xX3xX42xXbxX3xX64xXbfxX18xX19xX3xX28xX29xX22xX3xX88xXb17xX18xX1xX3xX6fxX29xX3xXexXdxXabxX18xX3xX88xX6fxX826xX4xX3xX88xX38fxX18xX19xX3xX46xX122xX3xX67exX3xX46xX122xX3xXexXb06xX4xX3xX142xX42xX3xX88xX2axXdxX3xXa9xX345xXdxX3xX4xX42xX4xX3xXexXa1xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa9xXdxXabxX18xX3xXexX1xX29xX4fxX4xX3xX64xXdxX30axX18xX3xX88xX2axXdxX3xXexX6fxX826xX18xX19xX3xX4xX1xX507xX18xX1xX3xX7xX42xX4xX1xX3xX18xX1xX6fxX3xX4xX48xX18xX3xXexX1xX6fxX34exX18xX19xX3xXd8xXdxX18xX1xX3xX5xXdxX30axXexX3xX7x13efcxX6bxX3xXa9xX31xX18xX19xX3xX7xXa1xX29xX3xXa9xX31xX18xX19xX3xX142xX6xX6bxX3xX18xX19xX6fxX70xXdxX3xX46xX1xX29xX22xX2exXexX3xXexX37xXexX6bxX3xX6fxX29xX3xXexXdxXabxX18xX3xX18xX296xX3xX7xXdxX18xX1xX6bxX3xX4xX42xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa9xXdxXabxX18xX3xXexX1xX29xX4fxX4xX3xX4xX1xX6fxX34exX18xX19xX3xXexX1cxX29axX18xX1xX3xX4xX1xX2b9xXexX3xX5xX6fxX826xX18xX19xX3xX4xX6xX48xX6bxX3xX4xX1xX6fxX34exX18xX19xX3xXexX1cxX29axX18xX1xX3xXexXdxXabxX18xX3xXexXdxX2exX18xX123xX123xX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74cxX48xX29xX1cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX48xX3xX64xX6xX18xXexX1cxXdxX0xX52xXbxX12