Hơn 300 VĐV tham gia hội thao ngành ngân hàng Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Hội thao là cơ hội để cán bộ, công nhân viên trong Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Hà Tĩnh giao lưu, gắn kết nhằm nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết và tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh.
b28dxc8b7x13820x11e59xc2c7x155f9x12f27xf5a1x13f11xX7xde50x12054x14402x11c7ex129e3xc1a3xX5xbd1exXaxc384x13b4ex1365cxcd2dxX3x13b26x157b5xX18xX3x13cd8xced1xX1bxX3xXexX1xX6x15681xX3x13bb9xXdxX6xX3xX1xd735xXdxX3xXexX1xX6x1106axX3xX15xX24xcdacxX15xX1xX3xX15xX24xf0e9xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX13xX33xX3xXcxcf43xX15xX1xX0x11880xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x10433xXaxX12xX13xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX5xX33xX3xX4xX14xX3xX1xX29xXdxX3x11672x12584xX3xX4xbc97xX15xX3x11710xX29xd524xX3xX4xfe45xX15xX24xX3xX15xX1xX39xX15xX3xcdc4xXdx134d0xX15xX3xXexc79bxX2fxX15xX24xX3x142f8xX7dxX15xX24xX3xX71xX2fxX33xX15xX3x118a7xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX1bxXdxbae6xXexX3xX9bxX6xX22xX3xXexcd9exXdxX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX24xXdxX6xX2fxX3xX5xe3a4xc4c3xX7axX3xX24x13c6cxX15xX3x115b2x12ca0xXexX3xX15xX1x14c33xX22xX3xX15xX39xX15xX24xX3xX4xX6xX2fxX3xX7x13a07xX4xX3xXc8xX1x15816xX10xX7axX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1x13b21xX15xX3xX71xX2fxX33xX15xX3xXc8xXc9xXexX3xX86xX33xX3xXexXafxX2fxX3xX71xX29xX15xX24xX3xX5xbf8fxX4xX3xX1xX2fxX33xX15xX3xXexX1xX33xX15xX1xX3xXex115a9xXexX3xX15xX1xXdxXa7xX22xX3xX86xb79cxX3xXc8xXdxX15xX1xX3xX5bxX2fxX6xX15xX1x14eb9xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX78xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX22xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX24xX9xXaxX18xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5bxX5bxXdxX15xX24xX9xXaxf2f0xXaxX12xX0xXexX78xX2fxX5bx12fabxX12xX0xXexX8cxX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf198xX2fxX5bxX16axXaxX12x1209fxX75xX15xX24xX3xX15xX6xX16axX3xce09xd9acxX18fxX49x138efx103dcxX7axX3xX91xX7dxX15xX24xX3xX71xX2fxX33xX15xX3xX9bxX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX1bxXdxXa7xXexX3xX9bxX6xX22xX3xXexXafxXdxX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xX3xXex13743xX3xX4xX1xXdbxX4xX3xX5xef3bxX3xXc8xX1xX6xXdxX3xX22xXafxX4xX3xX1xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX15xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX86xbc1exXdxX3xX7xX104xX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX4x13d2exX6xX3xX18fxX2xX3xX71xX14xX15xX3xX86x1233axX3xXexX8cxX104xX4xX3xXexX1xXc1xX29xX4xX129xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX8cxX12xX0xX49xXexX78xX2fxX5bxX16axX12xX0xX49xXexX6xX78xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX2fxX5bxX16axXaxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX91xX10xX15xXexX10xX8cxXaxX3xX7xXexX16axX5xX10xX9xXaxec3axXdxX5bxXexX1xbec3xX3x14f19xX2xX162xXbx15333x14a7fxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX265xX3xX192xX2xX18xXbxX26bxX26cxXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX49xX49xXdxX129xX78xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX129xX86xX15xX49xX15xX10xX260xX7xX49xX18fxX2xX2xX267xX49xX2xX192xX18xX5bxX192xX2xX18xX2x14503xX192xX162xXexX2a6xX18xX2xX267xX162xX5xX18xX129x1156axXbxX24xbc6bxX8cxX9xX192xX162xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX1xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX15xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX260xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX267xX2xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX192xX2xX18xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX12xXcxX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX1xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX7axX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xX7x11dd8xX3xXexX8cxX6xX15xX1xX3xXexX33xXdxX3x14f84xX3xX17xX3xX78xX29xX3xX22xX7dxX15xX265xX3xXc8xdf04xX2fxX3xX4xX2fxX3xX18exX15xX6xX22xX7axX3xX15xda2bxX193xX26cxX3xX78xcc3exX15xX24xX3xX4xX1xXc1xX16axdbe8xX15xX3xX1xX14xXdxX3xX15xX372xX3xX86xX33xX3xX78xX377xX15xX24xX3xX71xX75xX3xX22xXdxX3xX15xXdxX3xX15xX6xX22xX129xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX2fxX5bxX16axXaxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX91xX10xX15xXexX10xX8cxXaxX3xX7xXexX16axX5xX10xX9xXaxX260xXdxX5bxXexX1xX265xX3xX267xX2xX162xXbxX26bxX26cxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX265xX3xX192xX2xX18xXbxX26bxX26cxXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX49xX49xXdxX129xX78xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX129xX86xX15xX49xX15xX10xX260xX7xX49xX18fxX2xX2xX267xX49xX2xX17xX18xX5bxX192xX2xX18xX192xX267xX18fxX192xXexX18fxX18fxX2a6xX267xX5xX18xf729xXdxX22xX24xX41fxX18xX192xX18xX18xXc8xX129xX2b2xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX1xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX15xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX260xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX267xX2xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX192xX2xX18xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX3xX7xXexX16axX5xX10xX9xXaxXexX10xX26bxXexX41fxX6xX5xXdxX24xX15xX265xX3xX2b2xXc1xX7xXexXdx100e9xX16axX26cxXaxX12x13ec0xX1xX75xXexX3xX78xXdxX72xXc1xX3xXc8xX1xX6xXdxX3xX22xXafxX4xX3xX1xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX7axX3xX7dxX15xX24xX3xXcxX8cxXebxX15xX3xX13xX372xXc1xX3xX91xXebxX15xX3xb8f2xX3xX4bbxX1xX377xX3x107bbxXdxX75xX22xX3xX71xX113xX4xX3xXbxX1xX11dxX3xXexX8cxX75xX4xX1xX7axX3xX91xX1xX1fdxX3xXexX208xX4xX1xX3xX91xX7dxX15xX24xX3xX71xX2fxX33xX15xX3xX9bxX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX9bxX1xX33xX3xX15xXc0xX1edxX4xX3xX1bxXdxXa7xXexX3xX9bxX6xX22xX3xX4xX1xXdxX3xX15xX1xX75xX15xX1xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX15xX1xcb6bxX15xX3xX22xXafxX15xX1xX265xX3x105d4xX0xX10xX22xX12xX13xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX5xX33xX3xX22xX29xXexX3xX7xX104xX3xXc8xXdxXa7xX15xX3xXexX8cxX2fxX15xX24xX3xX4xX1xXc1x13084xXdxX3xX1xX2fxXafxXexX3xX71xX29xX15xX24xX3xXc8xd817xX3xX15xXdxXa7xX22xX3xX2a6xX18xX3xX15xdb88xX22xX3xX15xX24xX33xX16axX3xXexX1xX33xX15xX1xX3xX5xfe84xXbxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX15xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX1bxXdxXa7xXexX3xX9bxX6xX22xX3xX18exX267xX49xX162xX49xX2xd011xX162xX2xX3xX4e9xX3xX267xX49xX162xX49xX18fxX18xX18fxX2xX193xX129xX3xX1cxX39xX16axX3xX5xX33xX3xX4xX14xX3xX1xX29xXdxX3xX71xX72xX3xX4xX75xX15xX3xX78xX29xX7axX3xX4xX7dxX15xX24xX3xX15xX1xX39xX15xX3xX86xXdxX88xX15xX3xX24xXdxX6xX2fxX3xX5xXc0xXc1xX7axX3xX24xXc5xX15xX3xXc8xXc9xXexX3xX15xX1xXcexX22xX3xX15xX39xX15xX24xX3xX4xX6xX2fxX3xX7xXdbxX4xX3xXc8xX1xXe0xX10xX7axX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXebxX15xX3xX71xX2fxX33xX15xX3xXc8xXc9xXexX3xX86xX33xX3xX5xX33xX3xX71xX29xX15xX24xX3xX5xX104xX4xX3xX71xX72xX3xX4xX75xX4xX3xX71xX14xX15xX3xX86xX208xX3xX1xX2fxX33xX15xX3xXexX1xX33xX15xX1xX3xXexX113xXexX3xX15xX1xXdxXa7xX22xX3xX86xX11dxX3xXc8xXdxX15xX1xX3xX5bxX2fxX6xX15xX1xX0xX49xX10xX22xX12xf6e3xX129xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX2fxX5bxX16axXaxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX91xX10xX15xXexX10xX8cxXaxX3xX7xXexX16axX5xX10xX9xXaxX260xXdxX5bxXexX1xX265xX3xX267xX2xX162xXbxX26bxX26cxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX265xX3xX192xX2xX18xXbxX26bxX26cxXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX49xX49xXdxX129xX78xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX129xX86xX15xX49xX15xX10xX260xX7xX49xX18fxX2xX2xX267xX49xX2xX192xX18xX5bxX192xX2xX18xX2xf4d0xX17xX162xXexX18fxX6f2xX17xX2xX5bfxX5xX18xX129xX2b2xXbxX24xX2b5xX8cxX9xX192xX6f2xX2a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX1xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX15xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX260xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX267xX2xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX192xX2xX18xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX12xX9bxX24xX6xX16axX3xX7xX6xXc1xX3xX5xX1c8xX3xXc8xX1xX6xXdxX3xX22xXafxX4xX7axX3xX4xX75xX4xX3xX71xX29xXdxX3xXexXc1xX16axX72xX15xX3xX71x134bexX3xX78xXc0xX1edxX4xX3xX86xX33xX2fxX3xXexX1xXdxX3xX71xX546xXc1xX3xX358xX3xX78xX29xX3xX22xX7dxX15xX3xXc8xX365xX2fxX3xX4xX2fxX3xX18exX15xX6xX22xX7axX3xX15xX372xX193xX129xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX2fxX5bxX16axXaxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX91xX10xX15xXexX10xX8cxXaxX3xX7xXexX16axX5xX10xX9xXaxX260xXdxX5bxXexX1xX265xX3xX267xX2xX162xXbxX26bxX26cxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX265xX3xX192xX2xX18xXbxX26bxX26cxXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX49xX49xXdxX129xX78xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX129xX86xX15xX49xX15xX10xX260xX7xX49xX18fxX2xX2xX267xX49xX2xX192xX18xX5bxX192xX2xX18xX18fxX6f2xX18fxX18fxXexX267xX18fxX18fxX192xX192xX5xX18xX129xX2b2xXbxX24xX2b5xX8cxX9xX5bfxX2a6xX6f2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX1xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX15xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX260xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX267xX2xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX192xX2xX18xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX12xd38dxX358xX3xX71xXebxXc1xX3xX5xX33xX3xX22xX33xX15xX3xXexX1xXdxX3xX24xXdxX372xX6xX3xX18fxX3xX71xX29xXdxX3xXexXc1xX16axX72xX15xX3xX185xX6xX4xX2fxX22xX78xX6xX15xXc8xX3xX86xX33xX3xX17fxXc5xX4xX3xd567xX3xX17fxX6xX15xXc8xX129xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX2fxX5bxX16axXaxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX91xX10xX15xXexX10xX8cxXaxX3xX7xXexX16axX5xX10xX9xXaxX260xXdxX5bxXexX1xX265xX3xX267xX2xX162xXbxX26bxX26cxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX265xX3xX192xX2xX18xXbxX26bxX26cxXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX49xX49xXdxX129xX78xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX129xX86xX15xX49xX15xX10xX260xX7xX49xX18fxX2xX2xX267xX49xX2xX192xX18xX5bxX192xX2xX18xX2xX5bfxX17xX6f2xXexX6f2xX2a6xX2xX162xX2a6xX5xX18xX129xX2b2xXbxX24xX2b5xX8cxX9xX5bfxX6f2xX2a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX1xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX15xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX260xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX267xX2xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX192xX2xX18xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX12xXcxXdxXc9xXbxX3xX71xX377xX3xX5xX33xX3xX22xX33xX15xX3xXexX1xXdxX3xX71xX546xXc1xX3xX71xXebxX16axX3xX24xX6xX16axX3xX4xX546xX15xX3xX24xXdxX372xX6xX3x148fexX24xX8cxXdxX78xX6xX15xXc8xX3xX4xX1xXdxX3xX15xX1xX75xX15xX1xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX86xX33xX3xXa27xX24xX8cxXdxX78xX6xX15xXc8xX3xX4xX1xXdxX3xX15xX1xX75xX15xX1xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xX3x1542fxXa60xX129xX3xf64fxXc9xXexX3x11a15xXc1x145ebxX7axX3xXa27xX24xX8cxXdxX78xX6xX15xXc8xX3xX4xX1xXdxX3xX15xX1xX75xX15xX1xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xX3xXa60xXa60xX3xX24xXdxX33xX15xX1xX3xX4xX1xXdxXc9xX15xX3xXexX1xXc5xX15xX24xX3xX546xX15xX3xXexXc0x11881xX15xX24xX129xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX2fxX5bxX16axXaxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX91xX10xX15xXexX10xX8cxX3xX5bxXexX1xXc1xX22xX78xXaxX3xX7xXexX16axX5xX10xX9xXaxX260xXdxX5bxXexX1xX265xX3xX267xX2xX162xXbxX26bxX26cxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX265xX3xX192xX2xX18xXbxX26bxX26cxXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX49xX49xXdxX129xX78xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX129xX86xX15xX49xX15xX10xX260xX7xX49xX18fxX2xX2xX267xX49xX2xX192xX18xX5bxX192xX2xX18xX18fxX18xX18xX267xXexX18fxX18fxX267xX2a6xX162xX5xX18xX129xX2b2xXbxX24xX2b5xX8cxX9xX5bfxX5bfxX2a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX1xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX15xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX260xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX267xX2xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX192xX2xX18xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX3xX7xXexX16axX5xX10xX9xXaxXexX10xX26bxXexX41fxX6xX5xXdxX24xX15xX265xX3xX2b2xXc1xX7xXexXdxX4b6xX16axX26cxXaxX12xXcxX8cxX59dxX15xX3xX71xX546xXc1xX3xX24xXdxX372xX6xX3xX9bxX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX9bxX1xX33xX3xX15xXc0xX1edxX4xX3xX1bxXdxXa7xXexX3xX9bxX6xX22xX3xX4xX1xXdxX3xX15xX1xX75xX15xX1xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX86xX33xX3xXa27xX24xX8cxXdxX78xX6xX15xXc8xX3xX4xX1xXdxX3xX15xX1xX75xX15xX1xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX4x114c0xX15xX24xX3xXexX1xXc1xX3xX1xddb0xXexX3xX71xX7dxX15xX24xX3xX71xXa6axX2fxX3xXc8xX1xX75xX15xX3xX24xXdxXa6axX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX4xX1c0xX3xX86xXc22xX129xX3xX1bxX1edxXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXebxX15xX3xXa68xXc1xX16axXc9xXexX3xXexX39xX22xX3xX4xX6xX2fxX7axX3xX9bxX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX9bxX1xX33xX3xX15xXc0xX1edxX4xX3xX1bxXdxXa7xXexX3xX9bxX6xX22xX3xX4xX1xXdxX3xX15xX1xX75xX15xX1xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX71xX79dxX3xX24xXdxX33xX15xX1xX3xX86xX365xX3xX86xX33xX2fxX3xX86x13f58xX15xX24xX3xXexX8cxX2fxX15xX24xX129xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX2fxX5bxX16axXaxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX91xX10xX15xXexX10xX8cxXaxX3xX7xXexX16axX5xX10xX9xXaxX260xXdxX5bxXexX1xX265xX3xX267xX2xX162xXbxX26bxX26cxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX265xX3xX192xX2xX18xXbxX26bxX26cxXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX49xX49xXdxX129xX78xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX129xX86xX15xX49xX15xX10xX260xX7xX49xX18fxX2xX2xX267xX49xX2xX192xX18xX5bxX192xX2xX18xX18fxX5bfxX2xX6f2xXexX2xX6f2xX17xX17xX6f2xX5xX18xX129xX2b2xXbxX24xX2b5xX8cxX9xX5bfxX18xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX1xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX15xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX260xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX267xX2xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX192xX2xX18xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX6xXbxXexXdxX2fxX15xXaxX3xX7xXexX16axX5xX10xX9xXaxXexX10xX26bxXexX41fxX6xX5xXdxX24xX15xX265xX3xX2b2xXc1xX7xXexXdxX4b6xX16axX26cxXaxX12xX1cxXc0xXaa2xX4xX3xX78xXdxXc9xXexX7axX3xX1xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX15xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX7xX34cxX3xX5bxXdxX1c8xX15xX3xX8cxX6xX3xXexX8cxX2fxX15xX24xX3xX192xX3xX15xX24xX33xX16axX3xX18exX18fxX18fxX3xX4e9xX3xX18fxX162xX49xX192xX193xX129xX3xX91xX1xXdxX37fxXc1xX3xX15xX6xX16axX7axX3xX4xX75xX4xX3xX71xX29xXdxX3xXexXc1xX16axX72xX15xX3xXexXdxXc9xXbxX3xXexX11dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX71xX546xXc1xX3xX78xX29xX3xX22xX7dxX15xX3xX78xX377xX15xX24xX3xX4xX1xXc1xX16axX37fxX15xX3xX1xX14xXdxX3xX15xX372xX3xX86xX33xX3xX78xX377xX15xX24xX3xX71xX75xX3xX22xXdxX3xX15xXdxX3xX15xX6xX22xX129xX3xX0xX10xX22xX12xX18exXcxX8cxX2fxX15xX24xX3xXa6axX15xX1xX265xX3xXc8xX1xX75xX15xX3xX24xXdxXa6axX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xXexX1xX10xX2fxX3xX5bx129bcxXdxX3xX86xX33xX3xX4xX1c0xX3xX86xXc22xX3xX4xX75xX4xX3xXexX8cxX59dxX15xX3xX71xX546xXc1xX193xX129xX0xX49xX10xX22xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX8cxX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexX8cxX2fxX15xX24xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX88xX15xX3xXa68xXc1xX6xX15xX265xX0xX49xX7xXexX8cxX2fxX15xX24xX12xX0xXc1xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX41fxXexX1xXc1xX22xX78xX41fxX6xX15xX5bxX41fxX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18fxX162xX18xX3xX86xX59dxX15xX3xX71xX29xX15xX24xX3xX86xXdxX88xX15xX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX4efxXdxXa6axXdxX3xX17fxX377xX15xX24xX3xX4xX1xXc1xX16axX37fxX15xX3xX15xX6xX22xX3xX1xXc1xX16axXa7xX15xX3xX91xf86bxX22xX3x13d38xXc1xX16axX88xX15xXaxX3xX1xX8cxX10xX4b6xX9xXaxX49xX22xXc1xX2fxX15xX41fxX22xX6xXc1xX41fxXexX1xX10xX41fxXexX1xX6xX2fxX49xX18fxX162xX18xX41fxX86xX6xX15xX41fxX5bxX2fxX15xX24xX41fxX86xXdxX10xX15xX41fxXexX1xX6xX22xX41fxX24xXdxX6xX41fxX24xXdxX6xXdxX41fxX78xX2fxX15xX24xX41fxX4xX1xXc1xX16axX10xX15xX41fxX15xX6xX22xX41fxX1xXc1xX16axX10xX15xX41fxX4xX6xX22xX41fxX26bxXc1xX16axX10xX15xX49xX18fxX2xX18xX2xX17xX6f2xX129xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX49xX22xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX18fxX18xX49xX15xX10xX260xX7xX49xX18fxX2xX2xX162xX49xX2xX2xX2a6xX5bxX162xX18xX5bfxX2xX18xX2xX192xXexX267xX2a6xX17xX18fxX267xX5xX18xX129xX2b2xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX1xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX15xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX86xX12xX0xX7xXexX8cxX2fxX15xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18fxX162xX18xX3xX86xX59dxX15xX3xX71xX29xX15xX24xX3xX86xXdxX88xX15xX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX4efxXdxXa6axXdxX3xX17fxX377xX15xX24xX3xX4xX1xXc1xX16axX37fxX15xX3xX15xX6xX22xX3xX1xXc1xX16axXa7xX15xX3xX91xXf59xX22xX3xXf5cxXc1xX16axX88xX15xXaxX3xX1xX8cxX10xX4b6xX9xXaxX49xX22xXc1xX2fxX15xX41fxX22xX6xXc1xX41fxXexX1xX10xX41fxXexX1xX6xX2fxX49xX18fxX162xX18xX41fxX86xX6xX15xX41fxX5bxX2fxX15xX24xX41fxX86xXdxX10xX15xX41fxXexX1xX6xX22xX41fxX24xXdxX6xX41fxX24xXdxX6xXdxX41fxX78xX2fxX15xX24xX41fxX4xX1xXc1xX16axX10xX15xX41fxX15xX6xX22xX41fxX1xXc1xX16axX10xX15xX41fxX4xX6xX22xX41fxX26bxXc1xX16axX10xX15xX49xX18fxX2xX18xX2xX17xX6f2xX129xX1xXexX22xXaxX12xX18fxX162xX18xX3xX86xX59dxX15xX3xX71xX29xX15xX24xX3xX86xXdxX88xX15xX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX4efxXdxXa6axXdxX3xX17fxX377xX15xX24xX3xX4xX1xXc1xX16axX37fxX15xX3xX15xX6xX22xX3xX1xXc1xX16axXa7xX15xX3xX91xXf59xX22xX3xXf5cxXc1xX16axX88xX15xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX8cxX2fxX15xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX13xXc1xX16axXa7xX15xX3xX91xXf59xX22xX3xXf5cxXc1xX16axX88xX15xX3xX18exX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xX193xX3xX86xecd1xX6xX3xXc8xX1xX6xXdxX3xX22xXafxX4xX3xX24xXdxXa6axXdxX3xX78xX377xX15xX24xX3xX4xX1xXc1xX16axX37fxX15xX3xX15xX6xX22xX3xXexX2fxX33xX15xX3xX1xXc1xX16axXa7xX15xX3xX15xX1xXcexX22xX3xX22xX358xX3xX22xX33xX15xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX1xXc1xX575xXdxX3xX1xX2fxXafxXexX3xX71xX29xX15xX24xX3xX5bxXc1xX3xX5xX208xX4xX1xX3xX78xXdxX72xX15xX3xXcxX1xXdxX88xX15xX3xX91xXebxX22xX3xX15xX58exX22xX3xX18fxX18xX18fxX2xX129xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX86xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX129xX162xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX8cxX6xX15xX1xX3xXexX33xXdxX3xX1cxXafxXdxX3xX1xX29xXdxX3xX1cxXdxX37fxX15xX3xXc8xXdxX15xX1xX3xX41fxX3xXexX1xX72xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX4efxXdxX75xX2fxX3xX5bxX11dxX4xX3xXcxX4bbxX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX1xX8cxX10xX4b6xX9xXaxX49xX22xXc1xX2fxX15xX41fxX22xX6xXc1xX41fxXexX1xX10xX41fxXexX1xX6xX2fxX49xX1xX2fxX15xX41fxX2xX41fxX162xX18xX18xX41fxX86xX5bxX86xX41fxXexX8cxX6xX15xX1xX41fxXexX6xXdxX41fxX5bxX6xXdxX41fxX1xX2fxXdxX41fxX5bxXdxX10xX15xX41fxXc8xXdxX15xX1xX41fxXexX1xX10xX41fxXexX1xX6xX2fxX41fxX15xX24xX6xX15xX1xX41fxX24xXdxX6xX2fxX41fxX5bxXc1xX4xX41fxXexXbxX41fxX1xX6xX41fxXexXdxX15xX1xX49xX18fxX18xX162xX192xX6f2xX162xX129xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX49xX22xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX18fxX18xX49xX15xX10xX260xX7xX49xX18fxX2xX18xX17xX49xX2a6xX162xX5bxX17xX2xX2xX2xX17xX162xX162xXexX17xX18fxX192xX2a6xX2a6xX5xX18xX129xX2b2xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX1xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX15xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX86xX12xX0xX7xXexX8cxX2fxX15xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX129xX162xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX8cxX6xX15xX1xX3xXexX33xXdxX3xX1cxXafxXdxX3xX1xX29xXdxX3xX1cxXdxX37fxX15xX3xXc8xXdxX15xX1xX3xX41fxX3xXexX1xX72xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX4efxXdxX75xX2fxX3xX5bxX11dxX4xX3xXcxX4bbxX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX1xX8cxX10xX4b6xX9xXaxX49xX22xXc1xX2fxX15xX41fxX22xX6xXc1xX41fxXexX1xX10xX41fxXexX1xX6xX2fxX49xX1xX2fxX15xX41fxX2xX41fxX162xX18xX18xX41fxX86xX5bxX86xX41fxXexX8cxX6xX15xX1xX41fxXexX6xXdxX41fxX5bxX6xXdxX41fxX1xX2fxXdxX41fxX5bxXdxX10xX15xX41fxXc8xXdxX15xX1xX41fxXexX1xX10xX41fxXexX1xX6xX2fxX41fxX15xX24xX6xX15xX1xX41fxX24xXdxX6xX2fxX41fxX5bxXc1xX4xX41fxXexXbxX41fxX1xX6xX41fxXexXdxX15xX1xX49xX18fxX18xX162xX192xX6f2xX162xX129xX1xXexX22xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX2xX129xX162xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX8cxX6xX15xX1xX3xXexX33xXdxX3xX1cxXafxXdxX3xX1xX29xXdxX3xX1cxXdxX37fxX15xX3xXc8xXdxX15xX1xX3xX41fxX3xXexX1xX72xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX4efxXdxX75xX2fxX3xX5bxX11dxX4xX3xXcxX4bbxX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX8cxX2fxX15xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX1cxXafxXdxX3xX1xX29xXdxX3xX1cxXdxX37fxX15xX3xXc8xXdxX15xX1xX3xX41fxX3xXexX1xX72xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX1x10cfcxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX58exX22xX3xX1xX149cxX4xX3xX18fxX18xX18fxX18xX3xX41fxX3xX18fxX18xX18fxX2xX3xX5bxX2fxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX4efxXdxX75xX2fxX3xX5bxX11dxX4xX3xXcxX4bbxX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xX3xXexX1c0xX3xX4xX1xXdbxX4xX3xX5bxXdxX1c8xX15xX3xX8cxX6xX3xXexX1176xX3xX15xX24xX33xX16axX3xX2xX2xX49xX2xX18fxX49xX18fxX18xX18fxX18xX3xX41fxX3xX18fxX18fxX49xX2xX49xX18fxX18xX18fxX2xX7axX3xXexX1xXc1xX3xX1xXc2bxXexX3xX1xX14xX15xX3xX2xX129xX162xX18xX18xX3xX5xXc0xXaa2xXexX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX129xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX86xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bxX24xX33xX15xX1xX3xX15xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX86xX372xX15xX24xX3xX86xX33xX15xX24xX3xXexX8cxX2fxX15xX24xX3xX54fxX7xX377xX15xX24xX3xX5xX1edxX15xX679xXaxX3xX1xX8cxX10xX4b6xX9xXaxX49xXexX1xXc1xX2fxX15xX24xX41fxX22xX6xXdxX41fxX5bxXdxX4xX1xX41fxX86xXc1xX49xX15xX24xX6xX15xX1xX41fxX15xX24xX6xX15xX41fxX1xX6xX15xX24xX41fxX1xX6xX41fxXexXdxX15xX1xX41fxX86xXc1xX15xX24xX41fxX86xX6xX15xX24xX41fxXexX8cxX2fxX15xX24xX41fxX7xX2fxX15xX24xX41fxX5xX2fxX15xX49xX18fxX18xX192xX192xX2xX267xX129xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX24xX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX49xX22xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX18fxX18xX49xX15xX10xX260xX7xX49xX18fxX18xX162xX18fxX49xX6f2xX192xX5bxX17xX18xX6f2xX17xX267xX18xX267xXexX162xX17xX192xX18fxX18fxX5xX18xX129xX2b2xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX1bxX1cxX1bxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xXdxX6xX3xX1xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX15xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX86xX12xX0xX7xXexX8cxX2fxX15xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bxX24xX33xX15xX1xX3xX15xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX86xX372xX15xX24xX3xX86xX33xX15xX24xX3xXexX8cxX2fxX15xX24xX3xX54fxX7xX377xX15xX24xX3xX5xX1edxX15xX679xXaxX3xX1xX8cxX10xX4b6xX9xXaxX49xXexX1xXc1xX2fxX15xX24xX41fxX22xX6xXdxX41fxX5bxXdxX4xX1xX41fxX86xXc1xX49xX15xX24xX6xX15xX1xX41fxX15xX24xX6xX15xX41fxX1xX6xX15xX24xX41fxX1xX6xX41fxXexXdxX15xX1xX41fxX86xXc1xX15xX24xX41fxX86xX6xX15xX24xX41fxXexX8cxX2fxX15xX24xX41fxX7xX2fxX15xX24xX41fxX5xX2fxX15xX49xX18fxX18xX192xX192xX2xX267xX129xX1xXexX22xXaxX12xX9bxX24xX33xX15xX1xX3xX15xX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX86xX372xX15xX24xX3xX86xX33xX15xX24xX3xXexX8cxX2fxX15xX24xX3xX54fxX7xX377xX15xX24xX3xX5xX1edxX15xX679xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX8cxX2fxX15xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX9bxX58exX22xX3xX18fxX18xX18fxX18xX7axX3xX5bx140f7xX3xX5xXdxX88xX15xX3xXexX11dxX4xX3xXbxX1xXa6axXdxX3xX71xXdxX37fxXc1xX3xX4xX1x13925xX15xX1xX3xXc8xXc9xX3xX1xX2fxXafxX4xX1xX3xXc8xXdxX15xX1xX3xX5bxX2fxX6xX15xX1xX7axX3xX4xXc5xXexX3xX24xXdxXa6axX22xX3xX5xXaa2xXdxX3xX15xX1xXc1xX59dxX15xX3xX71xX72xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x146a6xX3xX86xX1edxXdxX3xX15xX37fxX15xX3xXc8xXdxX15xX1xX3xXexXc9xX3xX15xX1xXdxX37fxXc1xX3xXexX1c0xX15xX3xXexX1xXc0xX14xX15xX24xX3xX5bxX2fxX3xX5bxX208xX4xX1xX3xX91xX2fxX86xXdxX5bxX41fxX2xX5bfxX3xX86xX33xX3xX5xXc22xX3xX5xX11dxXexX3xX15xX1xXc0xX15xX24xX3xX15xX24xX33xX15xX1xX3xX9bxX24xX39xX15xX3xX1xX33xX15xX24xX3xX13xX33xX3xXcxX45xX15xX1xX3xX86xdca5xX15xX3xX86xXc0xXaa2xXexX3xXa68xXc1xX6xX3xX54fxX7xX377xX15xX24xX3xX5xX1edxX15xX679xX7axX3xX71xXafxXexX3xX4xX1xX175dxX3xX7xX113xX3xXexX58exX15xX24xX3xXexX8cxXc0xX358xX15xX24xX3xX4xX6xX2fxe7d2xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX86xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xXc1xX5xX12xX0xX5bxXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8cxXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX86xX12xX0xX49xX5bxXdxX86xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa27xXc1xXexX1xX2fxX8cxXaxX12xX4bbxX1xXc0xX14xX15xX24xX3x130bfxX2fxX6xX15xX0xX49xXbxX12
Phương Loan