163 thí sinh vắng mặt trong ngày thi đầu tiên tại cụm thi Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Chiều nay (1/7), các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi Hà Tĩnh đã hoàn thành môn thi thứ 2 là Ngoại ngữ.
a0adx11adbxf18ax10918x13608xf254x1384fx113bcxff3dxX7x116c6x13bbbxaba7xf24axe2a0xad0fxX5xde9axXax10416xX2xe0a4xf5eaxX3xXexX1xa90cxX3xX7xXdx11bf0xX1xX3xed39xb449xX1dxf523xX3xc849xd164xXexX3xXex11504x105f9xX1dxX23xX3xX1dxX23xbd26x136ccxX3xXexX1xXdxX3xe629x1356bx1009axX3xXexXdxbce5xX1dxX3xXexf93dxXdxX3xX4xff9dxX25xX3xXexX1xXdxX3x11ff8xX31xX3xXcx11b52xX1dxX1xX0xde14xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX10xX6x12b17xXaxX12xead0xX1xXdxef33xX3axX3xX1dxX6xX32xX3x11f80xX2xX55xd32dx124abxba7bxX3xX4x13493xX4xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX6xX25xX3xX67xf551xX3x103d2x138adxX3xXexX1xXdxX3xXcxX4dxe89fxXcxX3xd0cbxX3axe96exX4xX3xX23xXdxX6xX3xXexX42xXdxX3xX4xX46xX25xX3xXexX1xXdxX3xX4dxX31xX3xXcxX51xX1dxX1xX3xX38xcbb1xX3xX1xX2bxX31xX1dxX3xXexX1xX31xX1dxX1xX3xX25xa416xX1dxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xeaa8xX3xe996xX3xX5xX31xX3x12483xX23xX2bxX42xXdxX3xX1dxX23xac96x13978xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcf80xX2bxX67xX32xXaxX12xX0xXdxX25xX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX1xXdxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xX6xX1dxX23xX3xX25xX6xXexX3xXexX2axX2bxX1dxX23xX3xX1dxX23xX6xX32xX3xXexX1xXdxX3xX67xX6xX3axX3xXexXdxX10xX1dxX3xXexX6xXdxX3xX4xX3axX25xX3xXexX1xXdxX3xX1xX6xX3xXexXdxX1dxX1xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX55xX55xXdxXe1xb61fxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX20xX1dxX55xX1dxX10x10239xX7xX55xX2xX14xXd3xX14xX55xX2xb07cx10842xX67xX166xX2xX14xX166xceaaxX166xX166xXexdf4ex13132xX170xX171xX5xX165xXe1xbc95xXbxX23xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX67xXexX1xac36xX166xX166xX165xXbxdbf5xaec3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX188xX15xX14xX77xXbxX18dxX18exX67xXdxX7xXbxX5xX6xX32xX188xX14dxX5xX2bxX4xX90xX18exX25xX6xX2axX23xXdxX1dx13b1cxX5xX10xdd77xXexX188xX6xX3axXexX2bxX18exX25xX6xX2axX23xXdxX1dxX1b0xX2axXdxX23xX1xXexX188xX6xX3axXexX2bxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX12xX0xXdxX25xX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX1xXdxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xX6xX1dxX23xX3xX25xX6xXexX3xXexX2axX2bxX1dxX23xX3xX1dxX23xX6xX32xX3xXexX1xXdxX3xX67xX6xX3axX3xXexXdxX10xX1dxX3xXexX6xXdxX3xX4xX3axX25xX3xXexX1xXdxX3xX1xX6xX3xXexXdxX1dxX1xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX55xX55xXdxXe1xX14dxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX20xX1dxX55xX1dxX10xX15cxX7xX55xX2xX14xXd3xX14xX55xX2xX165xX166xX67xX166xX2xX14xX166xX170xX165xXd3xXexX77xX166xX15xX171xX5xX165xXe1xX177xXbxX23xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX67xXexX1xX188xX166xX166xX165xXbxX18dxX18exX1xX10xXdxX23xX1xXexX188xX15xX14xX77xXbxX18dxX18exX67xXdxX7xXbxX5xX6xX32xX188xX14dxX5xX2bxX4xX90xX18exX25xX6xX2axX23xXdxX1dxX1b0xX5xX10xX1b3xXexX188xX6xX3axXexX2bxX18exX25xX6xX2axX23xXdxX1dxX1b0xX2axXdxX23xX1xXexX188xX6xX3axXexX2bxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX12xX0xXdxX25xX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX1xXdxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xX6xX1dxX23xX3xX25xX6xXexX3xXexX2axX2bxX1dxX23xX3xX1dxX23xX6xX32xX3xXexX1xXdxX3xX67xX6xX3axX3xXexXdxX10xX1dxX3xXexX6xXdxX3xX4xX3axX25xX3xXexX1xXdxX3xX1xX6xX3xXexXdxX1dxX1xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX55xX55xXdxXe1xX14dxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX20xX1dxX55xX1dxX10xX15cxX7xX55xX2xX14xXd3xX14xX55xX2xX165xX166xX67xX166xX2xX77xX165xX170xX15xX77xXexX2xX170xX16cxX5xX77xXe1xX177xXbxX23xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX67xXexX1xX188xX166xX166xX165xXbxX18dxX18exX1xX10xXdxX23xX1xXexX188xX15xX14xX77xXbxX18dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX12xXd8xX1xXdxX6dxX3axX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXbxX1xbc3fxX1dxX3xX90xX1xe9d8xXdxX3xX2axX6xX3xX90xX1xad7cxXdxX3xXbxX1xfe2axX1dxX23xX3xXexX1xXdxX3xX20x12af1xX3xX1xX2bxX31xX1dxX3xXexX1xX31xX1dxX1xX3xXexX9exXexX3xX14dxX31xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxf02dxX1dxX23xX3xf230xX1dxX1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX2bxX67xX32xXaxX12x1158dxX3xX25xXc8xX1dxX3xXexX1xXdxX3xX1dxX31xX32xX3xXexX2bxX31xX1dxX3xXexdae8xX1dxX1xX3xX4xdcd5xX3xX2xX166xXe1xX16cxXd3xX16cxX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX67xX8exX3xXexX1xXdxX3xX3aexX3xX4xX7cxX4xX3xX14dxff73xX3xX25xXc8xX1dxX3xXcxXdxX3dfxX1dxX23xX3xX3e3xX1dxX1xX3xX20xX31xX3xXcxXdxX3dfxX1dxX23xX3xX99xX1xX7cxXbxXe1xX3x13696xXc8xX1dxX3xXd8xX23xX2bxX42xXdxX3xX1dxX23xXe0xX3xX7xc902xX3xX67xX46xX1dxX23xX3xX1xX3c4xX1dxX1xX3xXexX1xXd1xX4xX3xX20xXdxX3dfxXexX3xX20xX31xX3xXexX2axX21xX4xX3xX1dxX23xX1xXdx10441xX25xX79xX3xXexX1x11c90xXdxX3xX23xXdxX6xX1dxX3xX5xX31xX25xX3xX14dxX31xXdxX3xX5xX31xX3xX170xX165xX3xXbxX1xc9c9xXexXe1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX2bxX67xX32xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xXex12a1exX1dxX23xX3xX1x1369cxXbxX3xX4x130b6xX6xX3xXf1xX6xX1dxX3xX6axX1xX40fxX3xX38xX42xX2bxX3xX4xX46xX25xX3xXexX1xXdxX79xX3xX1dxX23xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX38xX39xX3axX3xXexXdxX3exX1dxX3xX4xX414xX3xX2xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xX21xX1dxX23xX3xX25xX26xXexX3xX20xX3c4xX3xX1dxX1xXdxX6dxX3axX3xX5xb7f7xX3xX67xX2bxX79xX3xXexX2axX2bxX1dxX23xX3xX38xX414xX3xX14dxX3axX4c0xXdxX3xX7xX7cxX1dxX23xX3xX20xX21xX1dxX23xX3xX16cxX16cxX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX79xX3xX14dxX3axX4c0xXdxX3xX4xX1xXdxX6dxX3axX3xX20xX21xX1dxX23xX3xX77xX166xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX18exX3xX20xXdxX484xX4xX3xX1dxXdxX3exX25xX3xXbxX1xX2bxX1dxX23xX79xX3xX4xX3a9xXexX3xX23xXdxXe0xX3xX38xX6dxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xf800xX6xX3xX38xXbaxX3xX38x11966xX4c5xX4xX3xXexX1xX8exX4xX3xX1xXdxX484xX1dxX3xXexX1xX10xX2bxX3xX38xX4a2xX1dxX23xX3xX9cxX3axX32xX3xX4xX1xX3dfxX3xX4xX4c9xX6xX3xXf1xX434xX3x13a1cxaa6ax110c5xdebbxXcxXe1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX2bxX67xX32xXaxX12xX0xXdxX25xX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX1xXdxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xX6xX1dxX23xX3xX25xX6xXexX3xXexX2axX2bxX1dxX23xX3xX1dxX23xX6xX32xX3xXexX1xXdxX3xX67xX6xX3axX3xXexXdxX10xX1dxX3xXexX6xXdxX3xX4xX3axX25xX3xXexX1xXdxX3xX1xX6xX3xXexXdxX1dxX1xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX55xX55xXdxXe1xX14dxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX20xX1dxX55xX1dxX10xX15cxX7xX55xX2xX14xXd3xX14xX55xX2xX165xX166xX67xX166xX2xX14xX166xX170xX2xX2xXexX15xX171xX166xXd3xX5xXd3xXe1xX177xXbxX23xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX67xXexX1xX188xX166xX166xX165xXbxX18dxX18exX1xX10xXdxX23xX1xXexX188xX15xX14xX77xXbxX18dxX18exX67xXdxX7xXbxX5xX6xX32xX188xX14dxX5xX2bxX4xX90xX18exX25xX6xX2axX23xXdxX1dxX1b0xX5xX10xX1b3xXexX188xX6xX3axXexX2bxX18exX25xX6xX2axX23xXdxX1dxX1b0xX2axXdxX23xX1xXexX188xX6xX3axXexX2bxXaxX3xX55xX12xX0xXdxX25xX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX1xXdxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xX6xX1dxX23xX3xX25xX6xXexX3xXexX2axX2bxX1dxX23xX3xX1dxX23xX6xX32xX3xXexX1xXdxX3xX67xX6xX3axX3xXexXdxX10xX1dxX3xXexX6xXdxX3xX4xX3axX25xX3xXexX1xXdxX3xX1xX6xX3xXexXdxX1dxX1xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX67xXexX1xX3axX25xX14dxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX55xX55xXdxXe1xX14dxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX20xX1dxX55xX1dxX10xX15cxX7xX55xX2xX14xXd3xX14xX55xX2xX165xX166xX67xX166xX2xX77xX165xX170xX171xX171xXexX171xX171xX2xX16cxX5xX170xXe1xX177xXbxX23xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX67xXexX1xX188xX166xX166xX165xXbxX18dxX18exX1xX10xXdxX23xX1xXexX188xX15xX14xX77xXbxX18dxX18exX67xXdxX7xXbxX5xX6xX32xX188xX14dxX5xX2bxX4xX90xX18exX25xX6xX2axX23xXdxX1dxX1b0xX5xX10xX1b3xXexX188xX6xX3axXexX2bxX18exX25xX6xX2axX23xXdxX1dxX1b0xX2axXdxX23xX1xXexX188xX6xX3axXexX2bxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX12xXcxX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXexX2axX6xX2bxX3xX38xX4c0xXdxX3xX20xafa6xXdxX3xX1dxX1xX6xX3axX3xX20xX6dxX3xX90xX3dfxXexX3xX9cxX3ax10771xX3xX14dxX31xXdxX3xX5xX31xX25xX3xX25xXc8xX1dxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX3dfxX1dxX23xX3xX3e3xX1dxX1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX2bxX67xX32xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX38xX7cxX1dxX1xX3xX23xXdxX7cxX3xX4xX1xX3axX1dxX23xX79xX3xX38xX6dxX3xXexX1xXdxX3xXd3xX3xX25xXc8xX1dxX3xX38xX39xX3axX3xXexXdxX3exX1dxX3xX1dxf849xX25xX3xX1dxX6xX32xX3xX7xX7cxXexX3xX20xX7b6xXdxX3xX4xX1xX587x1288axX1dxX23xX3xXexX2axX3c4xX1dxX1xX3xX20xX31xX3xX4xX414xX3xXexX19xX1dxX1xX3xXbxX1x11265xX1dxX3xX5xX2bxX42xXdxX3xX4xX6xX2bxXe1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX2bxX67xX32xXaxX12xXd8xX23xX31xX32xX3xX25xX6xXdxX3xX74xXd3xX55xX77xX78xX79xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXexXdxX3dfxXbxX3xXexX46xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX7cxX4xX3xX25xXc8xX1dxX3xXd8xX23xXe0xX3xX20xX823xX1dxX3xX20xX31xX2bxX3xX14dxX3axX4c0xXdxX3xX7xX7cxX1dxX23xX3xX20xX31xX3x13bddxa709xXexX3xX5xX516xX3xX20xX31xX2bxX3xX14dxX3axX4c0xXdxX3xX4xX1xXdxX6dxX3axXe1xX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xX14dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xXexX14dxX5xX1dxXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX14dxX6xX4xX90xX23xX2axX2bxX3axX1dxX67xX1b0xX4xX2bxX5xX2bxX2axX188xX3xefcbxX171xX14dxX67xX165xX10xX14dxX18exX3xX15cxXdxX67xXexX1xX188xX3xX14xX166xX165xXbxX18dxX18exX3xX25xX6xX2axX23xXdxX1dxX1b0xX5xX10xX1b3xXexX188xX3xX6xX3axXexX2bxX18exX3xX25xX6xX2axX23xXdxX1dxX1b0xX2axXdxX23xX1xXexX188xX3xX6xX3axXexX2bxX18exXaxX12xX0xXexX14dxX2bxX67xX32xX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX2bxX67xX32xXaxX12xXd8xX23xX31xX32xX3xXexX1xXdxX3xX38xX39xX3axX3xXexXdxX3exX1dxX3xX67xXdxe624xX1dxX3xX2axX6xX3xXexX2axX2bxX1dxX23xX3xXexX1xX48axXdxX3xXexXdxX3dfxXexX3xX1dxX21xX1dxX23xX3xX1dxX414xX1dxX23xX3xX90xX1xX7cxX3xX23xX6xX32xX3xX23xX21xXexX79xX3xX1dxX1xX587xX1dxX23xX3xX20xX7b6xXdxX3xX7xX8exX3xX4xX1xX3axe3d7xX1dxX3xX14dxb572xX3xX4xX1xX3axX3xX38xX7cxX2bxX3xX20xX31xX3xX7xX8exX3xX4xX1xX4c9xX3xX38xX434xX1dxX23xX3xXbxX1xX9exXdxX3xX1xX4c5xXbxX3xX4xX4c9xX6xX3xX4xX7cxX4xX3xX1dxX23xX31xX1dxX1xX3xX5xXdxX3exX1dxX3xX9cxX3axX6xX1dxX3xX1dxX3exX1dxX3xX4xXc8xX1dxX23xX3xXexX7cxX4xX3xX14dxX7c7xX2bxX3xX20xX484xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xXexX2axX8b5xXexX3xXexX8exX79xX3xX38xXdxX484xX1dxX79xX3xX1dxX587xX7b6xX4xX3xXbxX1xX46xX4xX3xX20xX46xX3xX90xX91xX3xXexX1xXdxX3xX38xX587xX4c5xX4xX3xX38xX7c7xX25xX3xX14dxX7c7xX2bxX18exX3xX20xXdxX484xX4xX3xX14dxX9exX3xXexX2axX19xX3xX5xX8exX4xX3xX5xX587xX4c5xX1dxX23xX3xX32xX3xX14dxX7cxX4xX3xX7xe159xX79xX3xX4xX1xX3axX9acxX1dxX3xX14dxX9b0xX3xXexX1xX3axX9exX4xX3xX25xX10xX1dxX3xX4xX1xX823xX25xX3xX7xX414xX4xX3xX7xXd1xX4xX3xX90xX1xX3b6xX10xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX7cxX4xX3xXexX1xX19xX3xX7xXdxX1dxX1xe831xX3xXexX42xXdxX3xX4xX7cxX4xX3xX38xXdxe911xX25xX3xXexX1xXdxX3xX38xX587xX4c5xX4xX3xXexX1xX8exX4xX3xX1xXdxX484xX1dxX3xX4xX1xX3axX3xX38xX7cxX2bxXe1xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX2axX12xX0xX55xXexX14dxX2bxX67xX32xX12xX0xX55xXexX6xX14dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3e3xX3axXexX1xX2bxX2axXaxX12xXd8xX1xX414xX25xX3xX99xX8b4xX3xX8b4xX823xX1dxX3xX1xX2bxX7cxX1b0xX3xa2d6xXbaxX3xX1xX434xXdxX0xX55xXbxX12
Nhóm PV Văn hoá- Xã hội