Chính phủ đồng ý xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn tại Hà Tĩnh
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung các dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn của 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình và Hà Tĩnh vào danh mục các công trình đường cứu hộ, cứu nạn giai đoạn 2011-1015 tại Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 25/10/2010.
dec3x15d7ex1004cx10861x1231dx16f37x15ebbx11b36x189c7xX7x11b85x150dcx1371ax191c3x113f8x12adbxX5x10506xXaxX3xX7xXex14849xX5xX10xX9xXaxXexX10xec89xXex16b8bxX6xX5xXdx13c53x16b51xed07xX3x166fax100ccxX7xXexXdx14cb3xX15xXaxf78ax102acxX1xebafxX23xX1xX3xXbxX1x17c73xX3x14503xf07bxX23xX22xX3x10586xX3xX1cxf749xX15xX3x189f1x12edaxX23xX22xX3xX39x12bccxf85axX23xX22xX3xX4xfa53xX27xX3xX1x11494xe746xX3xX4xX50xX27xX3xX23x17193xX23xX3xXexX5cxXdxX3x11710x10b9exX3xXcxec30xX23xX1xX0x16b59xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX10xX6xX44xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX37xX3xXexX4ax16325xX23xX22xX3xX2fxX1xX31xX23xX1xX3xXbxX1xX37xX3xX39x16210xX3xX39xX3axX23xX22xX3xX3exX3x12816x158bbxX3xX7xX27xX23xX22xX3xX4x15013xX4xX3xX44xX45xX3xXc3xX23xX3xX39x16408xX27xX3xXexX4axX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX39xX4axX4bxX23xX22xX3xX4xX50xX27xX3xX1xX54xX55xX3xX4xX50xX27xX3xX23xX5cxX23xX3xX4xX37xX6xX3x18d32xX3xXexfcc7xX23xX1xX3x14e6fxX27x1870fxX23xX22xX3x1852fxX6x1896fxX55xX3xXfdxX27xXffxX23xX22xX3x146edx10d1axX23xX1xX3xf10fxX64xX3xX63xX64xX3xXcxX67xX23xX1xX3xX113xX64x182dcxX3xX44xX6xX23xX1xX3xX105x10e5fxX4xX3xX4xXc3xX4xX3xX4x187d2xX23xX22xX3xXex106a6xX10fxX23xX1xX3xX39xX4axX4bxX23xX22xX3xX4xX50xX27xX3xX1xX54xX55xX3xX4xX50xX27xX3xX23xX5cxX23xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX39xX120xX5cxX23xX3x105ffx14c51xX2xX2xX1exX2xX15bxX2x14f72xX3xXexX5cxXdxX3xXfdxX27xX15x165c8xXexX3xX39x168f1xX23xX1xX3xX7x12784xX3xX2x17209xdfedxX15axX6bxXfdx130d7xX1exXcxXcxX22xX3xX23xX22xX64xX15xX3xX15axX162xX6bxX2xX15bxX6bxX15axX15bxX2xX15bxee1fxX0xX6bxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX120xX44xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2fxX128xX3xXexX1x15105xX24xX3xXexXf9xX23xX1xX3xX63xX64xX3xXcxX67xX23xX1xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX39xX4axX4bxX23xX22xX3xX50xX23xX22xX3xX4xX50xX27xX3xX1xX3axX3x17e90x1830fxX3x18235x13be7xX55xX3xX39xX4axX4bxX23xX22xX3xXexX135xXc3xX23xX1xX3xX23xX22x13709xXbxX3xX5x136a1xX3xXexX1xX64xX23xX1xX3xXbxX1xX174xX3xX63xX64xX3xXcxX67xX23xX1xX3xX1exX3xX1f2xX1f3xX3xX1f5xX1f6xX3xX1exX3xX63xX4ax16041xX23xX22xX3xX1f2xX1x14dcexX191xX3xXfdxX27xXffxX23xX22xX3xX103xX6xX105xX3xX39xXcdxX27xX3xXexX4axX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX39xX4axX4bxX23xX22xX3xX17cxXcxX178xX15bx14b8dxX3xXex1203exX3xe15fxX27xX174xX4xX3xX5xX54xX3xX2x10009xX3xX39xXdxX3xXexX1xX64xX23xX1xX3xXbxX1xX174xX3xX63xX54xXdxX3xX266xX23xX191xX3xXfdxX27xXffxX23xX22xX3xX10exX10fxX23xX1xX3xX39xXcdxX27xX3xXexX4axX3xX39xX4axX4bxX23xX22xX3xXexX5cxXdxX3xX4xXc3xX4xX3xX1cxXb1xX3x1338axX10xX23xX3xXcxX1xX37xX15xX55xX3xX63xX4axX23xX22xX3xXcxX1xX37xX55xX3xX2fxX6xX105xX3xXcxX1xX37xX15xX55xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXcxX1xX37xX15xX3xXexX1xX27xX54xX4xX3xX1xX27xX15x11879xX23xX3x1468dxX2d2xX3xXcxX1xX37xX15x101c8xX3xX4xXc3xX4xX3xX1cxXb1xX3xX113x162cfxX23xX22xX3xXexX135xX20bxX23xX22xX3xXexX1xX27xX54xX4xX3xX1xX27xX15xX2d2xX23xX3x13069xXdxX23xX1xX3xX63xfbf9xX6xX3xX113xX64xX3xX1xX27xX15xX2d2xX23xX3xXfdxX27xXffxX23xX22xX3xXcxX135xX5cxX4xX1xX191xX0xX6bxXbxX2exX0xXexX6xXbaxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX44xX44xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3x180eexXdxX44xXexX1xX9xXaxX15axX15bxX15bxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX135xXaxX3xXbaxX120xX135xX44xX10xX135xX9xXaxX15bxXaxX2exX0xXexXbaxX120xX44xX15xX2exX0xXexX135xX2exX0xXexX44xX2exX0xXdxX105xX22xX3xX7xX135xX4xX9xXaxX6bxX6bxXdxX191xXbaxX6xX120xX1xX6xXexXdxX23xX1xX191xX113xX23xX6bxX23xX10xX345xX7xX6bxX2xX15bxfbb1xX177xX6bxX2xX15bxX178xX44x10740xX162xX3a3xX15bxX15bxXexX258xX178xX3a3xX258xX5xX15bxX191xX26xXbxX22xXaxX3xX6bxX2exX0xX6bxXexX44xX2exX0xX6bxXexX135xX2exX0xXexX135xX2exX0xXexX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX120xX23xXaxX2exX63xX3axX3xX1f2xX1f3xX3xX1f5xX1f6xX3xX5xX27xX130xX23xX3xXexX1xX4axX4bxX23xX22xX3xXexX135xX45xX4xX3xX23xX1f6xXdxX3xX5xX120xX3xXexX135xX120xX23xX22xX3xX105xX2e6xX6xX3xX105xX4axX6xX3xXbaxXb1xX120xX0xX6bxXexX44xX2exX0xX6bxXexX135xX2exX0xX6bxXexXbaxX120xX44xX15xX2exX0xX6bxXexX6xXbaxX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX120xX44xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX37xX3xXexX4axXa2xX23xX22xX3xX15xX231xX27xX3xX4xXcdxX27xX3xe5d8xX10exX103x17cdbxX3xXf6xX3xXexXf9xX23xX1xX3xXfdxX27xXffxX23xX22xX3xX103xX6xX105xX55xX3xXfdxX27xXffxX23xX22xX3xX10exX10fxX23xX1xX55xX3xX63xX64xX3xXcxX67xX23xX1xX3xX7x10e96xXbxX3xX1cxX16bxXbxX3xXexX1xX50xX3xXexX45xX3xX4axX27xX3xXexXdxX231xX23xX3xX39xXcdxX27xX3xXexX4axX3xXbxX1xX2e6xX3xX1x171f7xXbxX3xX113xXa2xXdxX3xX23xX22xX41xX23xX3xX7xXc3xX4xX1xX3xX23xX1xX64xX3xX23xX4axXa2xX4xX191xX3xXcxX135xX4axXa2xX4xX3xX105xX491xXexX3xX23x182d3xX105xX3xX15axX15bxX2xX15bxX3xX7x14c44xX3xX44xX128xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX3axX23xX3xX113xX174xX23xX3xX39xXb1xX3xX39xX4axX4b3xX4xX3xXcxX1xX37xX3xXexX4axXa2xX23xX22xX3xX2fxX1xX31xX23xX1xX3xXbxX1xX37xX3xX1xX1f6xX3xXexX135xX4b3xX3xXexX5cxXdxX3xXfdxX27xX15xX16bxXexX3xX39xX16fxX23xX1xX3xX7xX174xX3xX2xX177xX178xX15axX6bxXfdxX17cxX1exXcxXcxX22xX3xX23xX22xX64xX15xX3xX15axX162xX6bxX2xX15bxX6bxX15axX15bxX2xX15bxX3xX113xX64xX3xX4xXc3xX4xX3xX23xX22xX27xX3axX23xX3xX113xX174xX23xX3xX1xX4b3xXbxX3xXbxX1xXc3xXbxX3x1690bxX1xXc3xX4xX3xX39xX1c8xX3xXexX135xXdxX1c8xX23xX3xX55exX1xX6xXdxX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX2d2xX23xX191xX0xX6bxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX120xX44xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX10exX54xX3xX103xX130xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX2d2xXbxX3xX113xX64xX3x12d14xX1xXc3xXexX3xXexX135xXdxX1c8xX23xX3xX23xX130xX23xX22xX3xXexX1xX130xX23xX55xX3xX10exX54xX3xX1f5xXdxX6xX120xX3xXexX1xX130xX23xX22xX3xX113xX207xX23xX3xXexXffxXdxX3xX22xXdxXc3xX105xX3xX7xXc3xXexX55xX3xX39xXc3xX23xX1xX3xX22xXdxXc3xX3xX4xXc3xX4xX3xX44xX45xX3xXc3xX23xX3xX39xXcdxX27xX3xXexX4axX3xXexX1xX10xX120xX3xX25dxX27xX15xX3xX39xX16fxX23xX1xX55xX3xX39xXffxX105xX3xXbaxXffxX120xX3xX1xXdxX2d2xX27xX3xX25dxX27xXffxX3xX44xX45xX3xXc3xX23xX55xX3xXbxX1xX2e6xX3xX1xX4b3xXbxX3xX113xXa2xXdxX3xX25dxX27xX15xX3xX1xX120xX5cxX4xX1xX3xX4xX302xX3xX5xXdxX231xX23xX3xX25dxX27xX6xX23xX191xX0xX6bxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX266xX27xXexX1xX120xX135xXaxX2exX5bexX191x120c1xX0xX6bxXbxX2e
P.V