Đại lý Toyota ồ ạt mở đặt cọc hàng loạt xe nhập khẩu giá rẻ mới
Các đại lý Toyota mở đặt cọc hàng loạt mẫu xe mới, rải đều từ xe nhỏ đến MPV, đồng thời dự kiến thời gian bán ra sau khoảng 2-3 tháng nữa.
9043xd3d0x11e7ax92f8xe7b0xf4d7xddc2x99a4xcc15xX7x1119dx116fdxd973x9695xc4b4x112ddxX5xf5dexXaxa116xaad6xdd11xXdxX3xX5x91acxX3xXcxdc44x113d1xX1bxXexX6xX3xea9fxX3xX14xXexX3xeb25xd1e4xX3xa5c1xda72xXexX3xX4xefdexX4xX3xX1x9d18xc122xe8b5xX3xX5xX1bxX14xXexX3xc9d4xX10xX3xX33xX1xd4cexXbxX3xae7bxX1x11eb3x11e09xX3xX34xXdx1050dxX3x10688x10d6fxX3xX26xc8cdxXdxX0x11d8axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd367xX10xX6xbf71xXaxX12x10d01xX4axX4xX3xX29xX14xXdxX3xX5xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX26xX27xX3xX29xX2axXexX3xX4xX2exX4xX3xX1xX32xX33xX34xX3xX5xX1bxX14xXexX3xX26xf23bxX46xX3xX3bxX10xX3xX26xX50xXdx9485xX3xX4cxe3f8xXdxX3xX29x119f4xX46xX3xXexfcdbxX3xX3bxX10xX3xX33xX1xc323xX3xX29xef0fxX33xX3x12024xf09cxd8dexX99xX3xX29xX21xX33xX34xX3xXexX1xe590xXdxX3xX65xb462xX3xX43xXdxXaexX33xX3xXexX1xXbdxXdxX3xX34xXdxX6xX33xX3xfbfdxX4axX33xX3xX4cxX6xX3xX7xX6xX46xX3xX43xX1xX1bxX9cxX33xX34xX3x10e01xc48dx11230xX3xXexX1xX4axX33xX34xX3xX33xa422xX6x1082exX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX10xX33xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXax10086xXdxX65xXexX1xdd13xX3xc919xX2xf5ddxXbxX3bxa280xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX11axX3xfe2exX2xXe4xXbxX3bxX121xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX21xX3xX14xXexX3xX26xX27xX3xX29xX2axXexX3xX4xX2exX4xX3xX1xX32xX33xX34xX3xX5xX1bxX14xXexX3xX3bxX10xX3xX33xX1xX40xXbxX3xX43xX1xX45xX46xX3xX34xXdxX4axX3xX4cxX4dxX3xX26xX50xXdxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX53xX53xXdxXf1xXd2xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX33xX1xXf1xac33xX33xX53xX33xX10xX115xX7xX53xX2xd4bcxXe4xXe4xX53xX2x11da5xX11cxX65xX12bxX2xX1a1xXe4xX19cxXe4xX11cxXexe002xX1acxXe4xX1acxX5xX11exXf1x11084xXbxX34xeb40xX4cxX9xXe6xX11exX12bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX21xX3xX14xXexX3xX26xX27xX3xX29xX2axXexX3xX4xX2exX4xX3xX1xX32xX33xX34xX3xX5xX1bxX14xXexX3xX3bxX10xX3xX33xX1xX40xXbxX3xX43xX1xX45xX46xX3xX34xXdxX4axX3xX4cxX4dxX3xX26xX50xXdxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef4exX1bxX65xX1cxXaxX12xX13x11c5dxX3xX4xX1xX46xX45xX33xX3xXd2x11fefxX3xXd2x10d55xX50xX4xX3xX7xX6xX33xX34xX3xXexX1xX4axX33xX34xX3xX4xX46xfa79xXdxX3xX4xc82exX6xX3xX33xe3aaxX6xX3xX33x1024axX26xX3xX29xdcf9xX46xX3xXe4xX1a1xX2xX19cxX99xX3xX3bxX10xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX33xX1xX40xXbxX3xX43xX1xX45xX46xX3xX193xX90xX33xX3xX4xX1xX228xX6xX3xX4xfaccxX3xX29xeb59xX3xXd2xX4axX33xXf1xX3xf451xX1xXefxX33xX34xX3xX26xX90xX46xX3xX3bxX10xX3xd5acxX1bxX4cxXexX46xX33xX10xX4cxX99xX3xa0a0xX6xX4cxXdxX7xX3xX193xX32xX3xX62xXdxX5xX46xX3bxX3xX29xXa0xX46xX3xXexX4cxX1bxX33xX34xX3xXex934fxX33xX1xX3xXexX4cxX14xX33xX34xX3xXaxX193xc47bxXexX3xX7xX14xX4xX1xX3xX43xX1xX1bxXaxX3xXexX4cxX1bxX33xX34xX3xX193xX32xXdxX3xXexX1xX4axX33xX34xX3xX34xX249xX33xX3xX29xe39cxX1cxX3xX193xX32xX3xX4xX1xb1bcxX3xX4xfd30xX33xX3xX26xX90xX46xX3xX5xe731xXbxX3xX4cxX4axXbxX3xXexX4cxX1bxX33xX34xX3xX33xX228xX50xX4xXf1xX3xXcxX46xX1cxX3xX33xX1xXdxf783xX33xX99xX3xX4xX4axX4xX3xX29xX14xXdxX3xX5xX18xX3xX29xX6xX33xX34xX3xX26xX27xX3xX29xX2axXexX3xX4xX2exX4xX3xX33xX1xXdxXa0xX46xX3xX26xX90xX46xX3xX3bxX10xX3xX26xX50xXdxX99xX3xX65xXc1xX3xX43xXdxXaexX33xX3xXexX1xXbdxXdxX3xX34xXdxX6xX33xX3xXd2xX4axX33xX3xX4cxX6xX3xXexX4cxX1bxX33xX34xX3x10333xX46xX18xX3xXe6xX3xX33xX245xX26xX3xX33xX6xX1cxXf1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX1bxX65xX1cxXaxX12xa4ccxX3xXexb376xX3xX33xX1xX40xXbxX3xX43xX1xX45xX46xX3xXexX4cxX1bxX33xX34xX3xX33xX245xX26xX3xX33xX6xX1cxX3xX4xX23dxX6xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX29xX6xX3xX65xX14xX33xX34xX3xX1xb58bxX33xX3xXexX4cxX228xX50xX4xX3xX29xX2d9xX1cxX99xX3xX4cxX9cxXdxX3xX29xXa0xX46xX3xXexXa4xX3xX3bxX10xX3xX33xX1xXabxX3xX33xX1xX228xX3xe8a7xXdxX34xX1bxX99xX3xX1xX6xXexX4xX1xXd2xX6xX4xX43xX3xX291xX6xX4cxXdxX7xX3xXd2xX9cxX33xX3xefacxX6xX4xX10xX5xXdxX3e8xXexX99xX3xXb1xXb2xXb3xX3xX33xX1xX228xX3xa32fxX46xX7xX1xX99xX3xfda8xX193xX6xX33x11ee6xX6xX3xX1xX1bxX2axX4xX3xX7xde05xX3xX4xX270xX3xXexX1xX306xX26xX3xX287xX1bxX4cxXexX46xX33xX10xX4cxX3xXbxX1xXdxX306xX33xX3xXd2xX9cxX33xX3xX26xX50xXdxXf1xX3xX13xX2d9xX1cxX3xX5xX32xX3xX33xX245xX26xX3xX29xX249xX46xX3xXexXdxX306xX33xX3xX65xX32xX33xX3xX3bxX10xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX29xX2axXexX3xX5xX225xX4xX1xX3xX29x108e4xX3xXd2xefa2xX3xX193xXa0xX3xX33xX228xX50xX4xX3xX193xX50xXdxX3xX33xX1xXdxXa0xX46xX3xX26xX90xX46xX3xX33xX1xX228xX3xX193xX40xX1cxXf1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX1bxX65xX1cxXaxX12xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX3cexXdxX34xX1bxX3xX193xX32xX3xX287xX1bxX4cxXexX46xX33xX10xX4cxX3xXbxX1xXdxX306xX33xX3xXd2xX9cxX33xX3xX26xX4axX1cxX3xX65xX249xX46xX3xX7xX239xX3xXexXc1xX3xX29xX45exX33xX34xX3xX5xX32xX3xXe4xX3xX26xX90xX46xX3xX29xX249xX46xX3xXexXdxX306xX33xX3xXexXa4xX33xX34xX3xX5xe337xX3xX1x114b0xX33xX3xX193xX50xXdxX3xX43xX1xX4axX4xX1xX3xXb3xXdxf6f5xXexX3xX29xX249xX46xX3xX33xX245xX26xX3xX33xX6xX1cxX3xXd2xX27xXdxX3xX27axX34xX1xX225xX3xX29xX225xX33xX1xX3xX2xX2xX11cxXf1xX3xX3cexXdxX34xX1bxX3xX29xX228xef91xX4xX3xX43xX1xX4axX3xX33xX1xXdxXa0xX46xX3xX33xX34xX228xXbdxXdxX3xX65xX32xX33xX1xX3xX7xXc1xX3xX356xX46xX6xX33xX3xXexX2d9xX26xX3xXd2xX27xXdxX3xX26xb08bxX4xX3xX34xXdxX4axX3xX65xXc1xX3xX43xXdxXaexX33xX3xX4xX1xX2e1xX3xXexXa4xX3xXe6xXe4xX1a1xX3xXexX4cxXdxX4f2xX46xX3xX29xX21xX33xX34xX99xX3xX33xX34xX6xX33xX34xX3xX33xX34xX241xX6xX3xX3bxX10xX3xX62xX32xX33xX3x11c85xX46xX239xX4xX3xX5xX2ecxXbxX3xX4cxX4axXbxX3xX4xb493xX33xX34xX3xXbxX1xX2d9xX33xX3xX43xX1x10b09xX4xX99xX3xXexX4cxX1bxX33xX34xX3xX43xX1xXdxX3xX29xX228xX51bxX4xX3xX34xX2ecxX33xX3xXexX1xX228xX3aaxX33xX34xX3xX1xXdxX4f2xX46xX3xX27axX1xX40xXexXf1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX10xX33xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xXdxX65xX9xXaxXdxX26xX34x11432xX10xX11exX6xXe6xXe6xX2xX12bxX1a1xXe5xX12bxX11exX2xX12bxXe5xX2xX2xX10xX19cxXe5xX11exXe4xX3e8xX12bxXe5xX11cxXe6xX19cxX1a1xX11cxX11exX3e8xX65xX10xXd2xX19cxX1acxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX26xX6xX3bxXe5xX115xXdxX65xXexX1xX11axX3xX2xX1a1xX1a1xd480xX121xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX21xX3xX14xXexX3xX26xX27xX3xX29xX2axXexX3xX4xX2exX4xX3xX1xX32xX33xX34xX3xX5xX1bxX14xXexX3xX3bxX10xX3xX33xX1xX40xXbxX3xX43xX1xX45xX46xX3xX34xXdxX4axX3xX4cxX4dxX3xX26xX50xXdxX3xXe5xX3xe4baxX33xX1xX3xX2xXf1xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX53xX53xXdxXf1xXd2xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX33xX1xXf1xX193xX33xX53xX33xX10xX115xX7xX53xX2xX19cxXe4xXe4xX53xX2xX1a1xX11cxX65xX12bxX2xXe4xX1a1xX11exX2xX12bxXex9c8bxX11cxX19cxX5xX2xXf1xX1b3xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX21xX3xX14xXexX3xX26xX27xX3xX29xX2axXexX3xX4xX2exX4xX3xX1xX32xX33xX34xX3xX5xX1bxX14xXexX3xX3bxX10xX3xX33xX1xX40xXbxX3xX43xX1xX45xX46xX3xX34xXdxX4axX3xX4cxX4dxX3xX26xX50xXdxXaxX3xX115xXdxX65xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxXaxX3xX65xX6xXexX6xXe5xX1bxX4cxXdxX34xXdxX33xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11axX53xX53xX6xX46xXexX1bxXbxX4cxX1bxX1acxX11cxXf1xX26xX10xX65xXdxX6xX4xX65xX33xXf1xX193xX33xX53xXe4xX1a1xX2xX19cxX53xX12bxX53xXe4xX11cxX53xXexX1bxX1cxX1bxXexX6xXe5xX115xXdxX34xX1bxXe5xX11cxXe5xX2xX1acxX2xXe4xX11cxXe6xX11cxX1acxX19cxX6a2xX19cxX12bxXe4xXe5xX2xX1acxXe4xX12bxX6a2xXe4xX2xX12bxX6a2xX6a2xXe6xXe4xX1a1xX1acxX19cxX11exX1a1xX2xX1a1xX2xX19cxX11cxXf1xX1b3xXbxX34xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX1bxX33xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexXe5xX6xX5xXdxX34xX33xX11axX3xX1b3xX46xX7xXexXdxX3e8xX1cxX121xXaxX12xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX3cexXdxX34xX1bxX3xXexXa4xX33xX34xX3xX29xX228xX51bxX4xX3xX5xX306xX33xX3xX5xX225xX4xX1xX3xXd2xX4axX33xX3xX193xX32xX1bxX3xXexX1xX4axX33xX34xX3xX2xX53xXe4xX1a1xX2xX19cxX3xX33xX1xX228xX33xX34xX3xX193xX228xX50xX33xX34xX3xX27axX34xX1xX225xX3xX29xX225xX33xX1xX3xX2xX2xX11cxX3xX33xX306xX33xX3xX29xXaexX33xX3xX33xX6xX1cxX3xX193xX90xX33xX3xX4xX1xX228xX6xX3xXexX1xX273xX3xX33xX1xX40xXbxX3xX193xXa0xXf1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX1bxX65xX1cxXaxX12x115d8xX1xXdxX3xX3cexXdxX34xX1bxX3xX193xXa0xX3xXb3xXdxX4f2xXexX3xX27axX6xX26xX99xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX7xX40dxX3xX5xfb5fxXbxX3xX4xX1x9dbcxX3xXexX4cxX239xX33xX34xX3xXbxX1xX2d9xX33xX3xX43xX1xX595xX4xX3xX400xX3xX193xX239xX33xX3xXd2xX225xX3xXd2xXabxX3xX33xX34xXabxX3xX7xX46xX239xXexX3xX26xX45exXexX3xXexX1xXbdxXdxX3xX34xXdxX6xX33xX3xX65xX32xXdxXf1xX3xXb1xX90xX46xX3xX3bxX10xX3xX33xX32xX1cxX3xX29xX6xX33xX34xX3xX29xX228xX51bxX4xX3xX29xX14xXdxX3xX5xX18xX3xX4xX1xX32xX1bxX3xX43xX1xX4axX4xX1xX3xX29xX2axXexX3xX4xX2exX4xX3xXexX4cxX228xX50xX4xX3xX29xX273xX3xX34xXdxXefxX3xX4xX1xX856xX3xX43xX1xXdxX3xX3bxX10xX3xX193xXa0xXf1xX3xXcxX4cxX1bxX33xX34xX3xX43xX1xXdxX3xX29xX270xX99xX3xX287xX1bxX4cxXexX46xX33xX10xX4cxX3xX193xX90xX33xX3xX4xX1xX228xX6xX3xX4xX270xX3xXexX1xX37cxX33xX34xX3xXexXdxX33xX3xX26xX50xXdxXf1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX1bxX65xX1cxXaxX12xX68xX1xXdxXaexX4xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX3cexXdxX34xX1bxX3xXexXa4xX33xX34xX3xX29xX228xX51bxX4xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX34xXdxX50xXdxX3xXexX1xXdxX4f2xX46xX3xXexX14xXdxX3xXb3xXb1xed05xX3xX33xX245xX26xX3xX33xX34xX1bxX4axXdxX3xX4xX270xX3xXexX4cxX6xX33xX34xX3xXd2xX225xX3xX29xX3aaxX33xX3xX34xXdxX9cxX33xX3xX1xX3aaxX33xX3xX33xX1xXdxXa0xX46xX3xX7xX1bxX3xX193xX50xXdxX3xXb1xX1bxX4cxX33xXdxX33xX34xX3xX193xX32xX3x9c76xX4cxX6xX33xX65xX3xXdxX2xX1a1xXf1xX3xX992xX1xXaexX3xX3bxX10xX3xXd2xX2exX4xX3xX33xX2e1xXf1xX3xX62xX4f2xX3xXexX1xX239xX33xX34xX3xX34xXdxX9cxXdxX3xXexX4cx10127xX3xX5xX32xX3xX29xX249xX46xX3xX68x9d80xXf1xX3xX13xXdxXa0xX46xX3xX1xX1bxX32xX3xX4xX1xX2e1xX33xX1xX3xX4xX3aaxXf1xX3xX13xX45exX33xX34xX3xX4xX3aaxX3xX65xX46xX33xX34xX3xXexX9bcxX4xX1xX3xX2xX3xX5xX9bcxXexX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX37cxX33xX34xX3xX7xX46xX851xXexX3xX11cxX6a2xX3xX26xX21cxX3xX5xXc1xX4xXf1xX3xXcxX14xXdxX3xXb3xXdxX4f2xXexX3xX27axX6xX26xX99xX3xX3bxX10xX3xX7xX40dxX3xX29xX228xX51bxX4xX3xXbxX1xX2d9xX33xX3xXbxX1xX239xXdxX3xX193xX50xXdxX3xXexX46x11550xX3xX4xX1xX2exX33xX3xX7xX239xX3xX7xX32xX33xX3xX1acxX3xX4xX851xXbxX3xX193xX32xX3xXexXc1xX3xX29xX45exX33xX34xX3xX12bxX3xX4xX851xXbxXf1xX3xXcxX4cxX6xX33xX34xX3xXd2xX225xX3xX6xX33xX3xXexX1bxX32xX33xX3xX4xX270xX3xX400xX215xX955xX3xX193xX32xX3xXe4xX3xXexX595xXdxX3xX43xX1xX9bcxXf1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX1bxX65xX1cxXaxX12xXb1xX90xX46xX3xX3bxX10xX3xX43xX1xX4axX4xX3xX4x9645xX33xX34xX3xX29xX6xX33xX34xX3xX29xX228xX51bxX4xX3xX26xX27xX3xX29xX2axXexX3xX4xX2exX4xX3xX5xX32xX3xX3faxX46xX7xX1xXf1xX3xXb1xX90xX46xX3xX3bxX10xX3xX33xX32xX1cxX3xX4xX58axX33xX34xX3xX193xX50xXdxX3xX400xX193xX6xX33xX404xX6xX3xccf5xX1xXdxX4f2xX33xX3xX29xX6xX33xX34xX3xX4xX270xX3xX3bxX10xX3xX26xX90xX46xX3xXexX4cxX1bxX33xX34xX3xX33xX1xX32xX3xX26xX4axX1cxX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xXexX14xXdxX3xXb3x94f1xX33xX1xX3xXb2xX1xX595xX4xaf73xX3xX29xXa0xX46xX3xXexX1xX46xX45exX4xX3xXbxX1xX2d9xX33xX3xX43xX1xX595xX4xX3xXb1xXb2xXb3xX3xX33xX1xX228xX3x120a9xX33xX33xX1bxX193xX6xX3xX33xX1xX228xX33xX34xX3xX4xX270xX3xX43xXdxX273xX46xX3xXexX1xXdxXaexXexX3xX43xXaexX3xX43xX1xX4axX4xXf1xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX3faxX46xX7xX1xX3xX5xX32xX3xX7xXc1xX3xX43xXaexXexX3xX1xX51bxXbxX3xX34xXdxXefxX6xX3xXb1xXb2xXb3xX3xX193xX32xX3xXbxX1xX1bxX33xX34xX3xX4xX4axX4xX1xX3xX4xX4cxX1bxX7xX7xX1bxX193xX10xX4cxX99xX3xXexX228xX3aaxX33xX34xX3xXexXc1xX3xXb1xXdxXexX7xX46xXd2xXdxX7xX1xXdxX3x99f1xXbxX6xX33xX65xX10xX4cxX3xX1xX6xX1cxX3xX62xX1bxX33xX65xX6xX3xX215xX3faxXe5xXb3xXf1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX10xX33xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xXdxX65xX9xXaxXdxX26xX34xX5e0xX12bxX1acxX6xX1acxX3e8xXe4xX11exX1a1xXe5xX11cxX2xX65xXe4xXe5xX2xX2xX10xX19cxXe5xX6xX6a2xX12bxX1a1xXe5xX4xX1acxX12bxX19cxX10xX11cxX6xXd2xX11exX19cxXd2xX6xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX26xX6xX3bxXe5xX115xXdxX65xXexX1xX11axX3xX2xX1a1xX1a1xX61cxX121xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX21xX3xX14xXexX3xX26xX27xX3xX29xX2axXexX3xX4xX2exX4xX3xX1xX32xX33xX34xX3xX5xX1bxX14xXexX3xX3bxX10xX3xX33xX1xX40xXbxX3xX43xX1xX45xX46xX3xX34xXdxX4axX3xX4cxX4dxX3xX26xX50xXdxX3xXe5xX3xX669xX33xX1xX3xXe4xXf1xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX53xX53xXdxXf1xXd2xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX33xX1xXf1xX193xX33xX53xX33xX10xX115xX7xX53xX2xX19cxXe4xXe4xX53xX2xX1a1xX11cxX65xX12bxX2xXe4xX1a1xX11exX2xX12bxXexX19cxX12bxX2xX11cxX5xXe4xXf1xX1b3xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX21xX3xX14xXexX3xX26xX27xX3xX29xX2axXexX3xX4xX2exX4xX3xX1xX32xX33xX34xX3xX5xX1bxX14xXexX3xX3bxX10xX3xX33xX1xX40xXbxX3xX43xX1xX45xX46xX3xX34xXdxX4axX3xX4cxX4dxX3xX26xX50xXdxXaxX3xX115xXdxX65xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxXaxX3xX65xX6xXexX6xXe5xX1bxX4cxXdxX34xXdxX33xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11axX53xX53xX6xX46xXexX1bxXbxX4cxX1bxX1acxX11cxXf1xX26xX10xX65xXdxX6xX4xX65xX33xXf1xX193xX33xX53xXe4xX1a1xX2xX19cxX53xX1acxX53xXe4xX19cxX53xX1xX6xX4cxX34xX6xXe5xXexX1bxX1cxX1bxXexX6xXe5xX4cxX46xX7xX1xXe5xXexX10xX4cxXd2xX6xX4cxX46xXe5xX43xX6xX4cxX6xX115xX6xX33xX34xXe5xX4xX4cxX1bxXbxXe5xX2xX1acxXe4xXe6xXe4xX11exX19cxX2xXe6xXe4xX6a2xX1acxX6a2xX2xX2xX1a1xX1a1xX1acxX11exX1acxX6a2xXe6xX11exXe5xX2xX1acxXe4xX6a2xX12bxX12bxX2xX11cxXe6xX11cxXe6xX2xX11exXe4xX1a1xXe4xXe6xX1acxX11exX11exX1a1xXe6xX11cxXf1xX1b3xXbxX34xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX1bxX33xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexXe5xX6xX5xXdxX34xX33xX11axX3xX1b3xX46xX7xXexXdxX3e8xX1cxX121xXaxX12xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX3faxX46xX7xX1xX3xX29xX21cxX3xX29xX228xX51bxX4xX3xX3bxX4axX4xX3xX33xX1xX40xX33xX3xXd2xX4axX33xX3xXexX14xXdxX3xXb3xXdxX4f2xXexX3xX27axX6xX26xXf1xX3xX400xX193xX6xX33xX404xX6xX3xX29xX21cxX3xX4cxX6xX3xX26xX2ecxXexX3xXexX4cxX228xX50xX4xX3xX193xX32xX1bxX3xX33xX245xX26xX3xX33xX34xX1bxX4axXdxX99xX3xX4xX270xX3xX26xX45exXexX3xX7xX239xX3xX3bxX10xX3xXexX14xXdxX3xX33xX1xX32xX3xX26xX4axX1cxX3xX33xX1xX228xX33xX34xX3xX193xX90xX33xX3xX4xX1xX228xX6xX3xX4xX270xX3xX1xX32xX33xX34xX3xXd2xX4axX33xXf1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX1bxX65xX1cxXaxX12xX68xX9cxX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX3faxX46xX7xX1xX3xX193xX32xX3xX400xX193xX6xX33xX404xX6xX3xX29xXa0xX46xX3xX4xX270xX3xX6a2xX3xX4xX1xX856xX3xX33xX34xX21xXdxX99xX3xX7xX241xX3xX65xe2f2xX33xX34xX3xX4xX1xX46xX33xX34xX3xX29xX45exX33xX34xX3xX4xX3aaxX3xX2xX99xX1acxX3xX5xX9bcxXexX99xX3xX4xX37cxX33xX34xX3xX7xX46xX851xXexX3xX2xX1a1xX12bxX3xX26xX21cxX3xX5xXc1xX4xX3xX193xX32xX3xX1xX45exXbxX3xX7xX239xX3xXexXc1xX3xX29xX45exX33xX34xX3xX12bxX3xX4xX851xXbxXf1xX3xX9c6xX1bxX3xX29xX270xX99xX3xX33xXaexX46xX3xXe4xX3xX26xX90xX46xX3xXb1xXb2xXb3xX3xX33xX32xX1cxX3xX29xX228xX51bxX4xX3xX29xX21xX33xX34xX3xXexX1xXbdxXdxX3xXbxX1xX2d9xX33xX3xXbxX1xX239xXdxX3xX7xX40dxX3xXaxX34xXdxX90xX26xX3xX4xX1xX2d9xX33xXaxX3xX5xX306xX33xX3xX26xX9cxX33xX34xX3xXexX1xX225xX3xXexX4cxX228xXbdxX33xX34xX3xX4xX23dxX6xX3xX33xX1xX6xX46xXf1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX1bxX65xX1cxXaxX12xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX291xX6xX4cxXdxX7xX3xX43xX1xX37cxX33xX34xX3xX26xX50xXdxX3xX33xX1xX228xX33xX34xX3xX4xX270xX3xXexX1xX306xX26xX3xXbxX1xXdxX306xX33xX3xXd2xX9cxX33xX3xX33xX2d9xX33xX34xX3xX4xX851xXbxX3xX3e8xX6xX4xX10xX5xXdxX3e8xXexXf1xX3xX830xX1xX37cxX33xX34xX3xX4xX1xX2e1xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX29xX45bxXdxX3xXexX4cxX1bxX33xX34xX3xXexX1xXdxXaexXexX3xX43xXaexX99xX3xX291xX6xX4cxXdxX7xX3xXd2xX9cxX33xX3xX33xX2d9xX33xX34xX3xX4xX851xXbxX3xX4xX2e4xX33xX3xX4xX270xX3xXexX1xX306xX26xX3xX33xX1xXdxXa0xX46xX3xXexX9bcxX33xX1xX3xX33xX245xX33xX34xX3xX43xX1xX4axX4xX3xX4xX1xX1bxX3xX3bxX10xX99xX3xX26xX32xX3xX356xX46xX6xX33xX3xXexX4cxX2exX33xX34xX3xX5xX32xX3xX29xX228xX51bxX4xX3xXexX4cxX6xX33xX34xX3xXd2xX225xX3xX1xX4f2xX3xXexX1xX239xX33xX34xX3xX4xX2d9xX33xX3xXd2x118e4xX33xX34xX3xX29xXdxX4f2xX33xX3xXexX241xXf1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX10xX33xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX26xX34xX3xXdxX65xX9xXaxXdxX26xX34xX5e0xX2xX11exXe4xX19cxX1acxX6a2xX4xX1a1xXe5xX11cxX12bxX11cxX4xXe5xX2xX2xX10xX19cxXe5xXd2xX1a1xX11exX1acxXe5xX19cxX6a2xX3e8xX2xX10xX6a2xXe4xX4xX4xX10xX6a2xX3e8xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX26xX6xX3bxXe5xX115xXdxX65xXexX1xX11axX3xX2xX1a1xX1a1xX61cxX121xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX21xX3xX14xXexX3xX26xX27xX3xX29xX2axXexX3xX4xX2exX4xX3xX1xX32xX33xX34xX3xX5xX1bxX14xXexX3xX3bxX10xX3xX33xX1xX40xXbxX3xX43xX1xX45xX46xX3xX34xXdxX4axX3xX4cxX4dxX3xX26xX50xXdxX3xXe5xX3xX669xX33xX1xX3xXe6xXf1xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX53xX53xXdxXf1xXd2xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX33xX1xXf1xX193xX33xX53xX33xX10xX115xX7xX53xX2xX19cxXe4xXe4xX53xX2xX1a1xX11cxX65xX12bxX2xXe4xX1a1xX11exX2xX12bxXexX6a2xXe6xX6a2xX19cxX5xXe6xXf1xX1b3xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX5xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX21xX3xX14xXexX3xX26xX27xX3xX29xX2axXexX3xX4xX2exX4xX3xX1xX32xX33xX34xX3xX5xX1bxX14xXexX3xX3bxX10xX3xX33xX1xX40xXbxX3xX43xX1xX45xX46xX3xX34xXdxX4axX3xX4cxX4dxX3xX26xX50xXdxXaxX3xX115xXdxX65xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxXaxX3xX65xX6xXexX6xXe5xX1bxX4cxXdxX34xXdxX33xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11axX53xX53xX6xX46xXexX1bxXbxX4cxX1bxX1acxX11cxXf1xX26xX10xX65xXdxX6xX4xX65xX33xXf1xX193xX33xX53xXe4xX1a1xX2xX19cxX53xX1acxX53xXe6xX2xX53xXe4xX1a1xX2xX19cxXe5xXexX1bxX1cxX1bxXexX6xXe5xX1cxX6xX4cxXdxX7xXe5xX1xX6xXexX4xX1xXd2xX6xX4xX43xXe5xX5xX6xX46xX33xX4xX1xX10xX65xXe5xXdxX33xXe5xXd2xX6xX1xX4cxX6xXdxX33xXe5xXe4xXe5xX4xX4cxX1bxXbxXe5xX2xX1acxXe4xX6a2xX6a2xXe4xX6a2xX11cxX1a1xX1acxX11cxX11exX12bxX2xX1a1xX12bxX12bxX11exX1acxX12bxXe4xX1acxX1acxXf1xX1b3xXbxX34xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX1bxX33xXaxX12xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX291xX6xX4cxXdxX7xX3xXd2xX9cxX33xX3xX33xX2d9xX33xX34xX3xX4xX851xXbxX3xX26xX50xXdxX3xX4xXaa3xX33xX34xX3xX7xX40dxX3xX29xX228xX51bxX4xX3xXd2xX4axX33xX3xX4cxX6xX3xXexX4cxX1bxX33xX34xX3xXexX1xXbdxXdxX3xX34xXdxX6xX33xX3xX34xX249xX33xXf1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX1bxX65xX1cxXaxX12xX27axX1xX228xX3xX193xX40xX1cxX99xX3xX4xX4axX4xX3xX7xX9cxX33xX3xXbxX1xX45xX26xX3xX26xX50xXdxX3xX26xX32xX3xXcxX1bxX1cxX1bxXexX6xX3xX4xX1xX46xX45xX33xX3xXd2xX225xX3xX26xX27xX3xXd2xX4axX33xX3xXexX14xXdxX3xXb3xXdxX4f2xXexX3xX27axX6xX26xX3xX7xX40dxX3xXd2xX6xX1bxX3xX34xX21xX26xX3xX3cexXdxX34xX1bxX99xX3xX291xX6xX4cxXdxX7xX3xX3e8xX6xX4xX10xX5xXdxX3e8xXexX99xX3xX400xX193xX6xX33xX404xX6xX99xX3xX3faxX46xX7xX1xX3xX193xX32xX3xX287xX1bxX4cxXexX46xX33xX10xX4cxX3xXbxX1xXdxX306xX33xX3xXd2xX9cxX33xX3xX26xX50xXdxXf1xX3xX27axX34xX1bxX32xXdxX3xX4cxX6xX99xX3xX26xX90xX46xX3xX3bxX10xX3xXb3xXdxX1bxX7xX3xX193xX32xX3xX62xXdxX5xX46xX3bxX3xX4xXaa3xX33xX34xX3xX4xX270xX3xXexX1xX273xX3xX29xX228xX51bxX4xX3xX33xX2d9xX33xX34xX3xX4xX851xXbxX3xXexX4cxX1bxX33xX34xX3xX33xX245xX26xX3xX33xX6xX1cxXf1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX955xX1bxX46xX4cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xXcxX4cxX9bcxX3xXexX1xX544xX4xX3xXexX4cxX4dxX0xX53xXbxX12