Những “nông dân” tí hon trên vườn rau xanh Trường Mầm non Trung Kiên
(Baohatinh.vn) - Vườn rau củ của trường đã đến độ thu hoạch, các bé Trường Mầm non Trung Kiên (TP Hà Tĩnh) hào hứng khi được trải nghiệm tập làm nông dân.
9d50xc666x10527xcc4axcea7xcb26xd19bx104e2xe439xX7xf707xdb1cxae5fxcc76x1087cxf970xX5xfc5axXaxd41fxe65bxX1x10deax11d4ex11db3xX3xa79bxX16xf532xX16xX17xX3xb177x11062xX16xb051xX3xXexb333xX3xX1xde1exX16xX3xXexb7c6x11c32xX16xX3xd596xad4axc614xX16xX3xX2cxX6xa0a8xX3xa94axX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xca7axe0f6xb561xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3x11c8axXdxX2dxX16xX0x10296xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe531xX10xX6xX1fxXaxX12xa688xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX4x108dbxX3xX4xX77xX6xX3xXexX2cxX31xX32xX16xX17xX3x9ddexea1exX3xX84xf031xX16xX3xX84xbb36xX3xXexX1xX37xX3xX1xX28xf5e0xX4xX1xb878xX3xX4x101e8xX4xX3xd3dfxff2axX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xX3xbe34xXcxc378xX3xX67xa630xX3xXcxd91cxX16xX1xb27axX3xX1xXbfxX28xX3xX1xf16exX16xX17xX3xeb82xX1xXdxX3xX84xX31xb22cxX4xX3xXexX2cxe90cxXdxX3xX16xX17xX1xXdxc0b1xX47xX3xXexc623xXbxX3xX5xXbfxX47xX3xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xa2c9xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9edcxX28xX1fxb871xX3xXbxd68exX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxc618xXdxX1fxXexX1xea66xX3xdb40xX2xe883xXbxX39x105f4xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX134xX3xeaeexX2xc827xXbxX39xX13bxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX58xX58xXdxXf5xX9dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX30xX16xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xb63exX147xX16dxX16dxX58xX2xac45xe0edxX1fxX138xX2xX138xX138xX16dxX145xX147xXexX2xX138xX173xX16dxX138xX5xX147xXf5xed41xXbxX17xdd3exX2cxX9xX138xX173xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xXcxX1xX37xX3xX1xX28xX94xX4xX1xX3xX2cxX6xX37xX3xX4xX77xX3xX16xX17xX6xX108xX3xXexX94xXdxX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX4xX77xX6xX3xX16xX1xXbfxX3xXexX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX5xXbfxX3xX1xX28xX94xXexX3xX84xX8cxX16xX17xX3xXexX2cxXdbxXdxX3xX16xX17xX1xXdxXe2xX47xX3xX47xXbfxX3xX4xX1bxX3xXexX2cxadc3xX3xX84xec83xX37xX3xX2cxcf2fxXexX3xX1xXccxX16xX17xX3xXexX1xcc81xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX28xX1fxX108xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX1fxXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX39xX13bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX134xX3xX145xX2xX147xXbxX39xX13bxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX58xX58xXdxXf5xX9dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX30xX16xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX16dxX147xX16dxX16dxX58xX2xX173xX174xX1fxX138xX2xX138xX138xX136xX16dxX138xXexX138xe360xX16dxX2e4xX173xX5xX147xXf5xX186xXbxX17xX189xX2cxX9xd331xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xXbcxX1xX20xX16xX3xXexX1xX10xX28xX3xX16xX1x108c6xX47xX3xX5xed29xXbxX97xX3xX4xX9axX4xX3xX9dxX9exX3xX84xX31xXd6xX4xX3xX4xX1bxX3xX17xXdxX9axX28xX3xX4xX1xX77xX3xX16xX1xXdxXe2xX47xX3xX1xX31xX36bxX16xX17xX3xX1fxddb5xX16xX3xX7xadfexX3xX1fxd3b4xX16xX17xX3xX1fxX39bxX16xX17xX3xX4xX39bxX3xX84xbf2fxX3xXexX1xX37xX3xX1xX28xX94xX4xX1xX3xX2cxX6xX37xX3xX4xX77xX3xX47xX8cxXexX3xX4xX9axX4xX1xX3xX6xX16xX3xXexX28xXbfxX16xXf5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX28xX1fxX108xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX1fxXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX39xX13bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX134xX3xX145xX2xX147xXbxX39xX13bxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX58xX58xXdxXf5xX9dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX30xX16xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX16dxX147xX16dxX16dxX58xX2xX173xX174xX1fxX138xX2xX138xX138xX174xX2xX138xXexX173xX145xX173xX173xX2f1xX5xX147xXf5xX186xXbxX17xX189xX2cxX9xX2f1xX16dxX16dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xX67xX28xX94xXexX3xX84xX8cxX16xX17xX3xXexX2cxXdbxXdxX3xX16xX17xX1xXdxXe2xX47xX3xX30xfab8xX6xX3xX7xXccxX4xX3xXd0xX1xXdxX88xX16xX3xX4xX9axX4xX3xX9dxX9exX3xX2cxX250xXexX3xX1xc59exX16xX17xX3xX1xX9axXdxXf5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX28xX1fxX108xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX1fxXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX39xX13bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX134xX3xX145xX2xX147xXbxX39xX13bxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX58xX58xXdxXf5xX9dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX30xX16xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX16dxX147xX16dxX16dxX58xX2xX173xX174xX1fxX138xX2xX138xX138xX174xX173xX174xXexX2e4xX2xX147xX138xX145xX5xX147xXf5xX186xXbxX17xX189xX2cxX9xX136xX145xX173xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xX10bxX9axX4xX3xX9dxX9exX3xXexX1xX25xX4xX1xX3xXexX1xX25axX3xXd0xX1xXdxX3xXex1063axX3xXexX6xX108xX3xX1xX9axXdxX3xX4xX9axX4xX3xX5xX28xX94xXdxX3xX2cxX6xX37xXf5xXf5xXf5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX28xX1fxX108xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX1fxXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX39xX13bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX134xX3xX145xX2xX147xXbxX39xX13bxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX58xX58xXdxXf5xX9dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX30xX16xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX16dxX147xX16dxX16dxX58xX2xX173xX174xX1fxX136xX147xX2e4xX2xX147xX173xX16dxXexX2xX2f1xX138xX2xX174xX5xX147xXf5xX186xXbxX17xX189xX2cxX9xX2xX174xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xXf5xXf5xXf5xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xe5c2xX37xXdbxX3xX4xXbfxX3xX4xX1xX37xX6xX3xX4xX1xX25xX16xX3xX47xd548xX16xX17xXf5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX28xX1fxX108xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX1fxXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX39xX13bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX134xX3xX145xX2xX147xXbxX39xX13bxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX58xX58xXdxXf5xX9dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX30xX16xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX16dxX147xX16dxX16dxX58xX2xX173xX174xX1fxX138xX2xX136xX147xX2xX145xX136xXexX2f1xX138xX147xX136xX136xX5xX147xXf5xX186xXbxX17xX189xX2cxX9xX173xX174xX16dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xX19xX105xX9exX3x11d11xXdxc882xX3xb586xX3a8xX3xX4xX1bxX3xX17xXdxX25axXbxX3xX4xX28xX16xX3xX16xX1xX9exX858xX22xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX28xX1fxX108xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxX3xX1fxXexX1xX37xX47xX9dxXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX1fxXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX39xX13bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX134xX3xX145xX2xX147xXbxX39xX13bxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX58xX58xXdxXf5xX9dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX30xX16xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX16dxX147xX16dxX16dxX58xX2xX173xX174xX1fxX138xX2xX136xX147xX147xX173xX2xXexX136xX2xX173xX16dxX16dxX5xX147xXf5xX186xXbxX17xX189xX2cxX9xX145xX147xX16dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xd17bxX10xX47xX3xX6xXdxX3xX1xX9axXdxX3xX84xX31xXd6xX4xX3xX16xX1xXdxX24cxX37xX3xX4xXbfxX3xX4xX1xX37xX6xX3xX1xX856xX16xX3xX16xXbfxX28xX189xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX28xX1fxX108xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX1fxXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX39xX13bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX134xX3xX145xX2xX147xXbxX39xX13bxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX58xX58xXdxXf5xX9dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX30xX16xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX16dxX147xX16dxX16dxX58xX2xX173xX174xX1fxX138xX2xX136xX147xX147xX138xX174xXexX2e4xX173xX174xX173xX2e4xX5xX147xXf5xX186xXbxX17xX189xX2cxX9xX138xX2e4xX145xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xX13xX1xX367xX47xX3xXexX1xX37xX3xX1xX28xX94xX4xX1xX3xX47xX31xX36bxXbxX3xX4xf1ffxX16xX17xX3xX84xX85xX3xX1xX28xXbfxX16xX3xXexX1xXbfxX16xX1xX3xX4xX1bxX16xX17xX3xX30xXdxXe2xX4xXf5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX28xX1fxX108xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX1fxXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX39xX13bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX134xX3xX145xX2xX147xXbxX39xX13bxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX58xX58xXdxXf5xX9dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX30xX16xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX16dxX147xX16dxX16dxX58xX2xX173xX174xX1fxX138xX2xX136xX147xX16dxX173xX136xXexX138xX136xX147xX136xX2xX5xX147xXf5xX186xXbxX17xX189xX2cxX9xX173xX16dxX147xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xXcxX2cxX28xX16xX17xX3xXd0xX1xXdxX3xX47xX8cxXexX3xX7xc39axX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXd0xX1xX9axX4xX3xX84xX6xX16xX17xX3xXexX1xX37xX3xX1xX28xX94xX4xX1xX3xX5xX94xX4xXf5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX28xX1fxX108xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX1fxXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX39xX13bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX134xX3xX145xX2xX147xXbxX39xX13bxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX58xX58xXdxXf5xX9dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX30xX16xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX16dxX147xX16dxX16dxX58xX2xX173xX174xX1fxX138xX2xX136xX147xX145xX173xX2f1xXexX2e4xX2e4xX147xX174xX16dxX5xX147xXf5xX186xXbxX17xX189xX2cxX9xX2f1xX16dxX16dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xX10bxX9axX4xX3xXaxX9dxX9axX4xX3xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX3xX16xX1xX25xX22xX3xX84xX85xX3xXexX1xX250xX47xX3xX47xXe2xXexX3xX7xX6xX37xX3xX9dxX37xab16xXdxX3xX5xX6xX28xX3xX84xX8cxX16xX17xX3xXexX25xX4xX1xX3xX4xX61axX4xXf5xXf5xXf5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX28xX1fxX108xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX1fxXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX39xX13bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX134xX3xX145xX2xX147xXbxX39xX13bxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX58xX58xXdxXf5xX9dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX30xX16xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX16dxX147xX16dxX16dxX58xX2xX173xX174xX1fxX138xX2xX136xX147xX138xX2xX2e4xXexX16dxX145xX16dxX2f1xX16dxX5xX147xXf5xX186xXbxX17xX189xX2cxX9xX2e4xX2e4xX173xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xXf5xXf5xXf5xX3xX16xX1xX31xX16xX17xX3xX30xX1bxX3xX4xd286xX16xX17xX3xXbxX1xX250xX16xX3xXd0xX1xX25xX4xX1xX3xX30xX36bxXdxX3xXexX1xXbfxX16xX1xX3xX73cxX37xXdbxX3xX4xX77xX6xX3xX47xdf45xX16xX1xXf5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX28xX1fxX108xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX1fxXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX39xX13bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX134xX3xX145xX2xX147xXbxX39xX13bxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX58xX58xXdxXf5xX9dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX30xX16xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX16dxX147xX16dxX16dxX58xX2xX173xX174xX1fxX138xX2xX136xX147xX138xX173xX2e4xXexX2e4xX145xX138xX2e4xX16dxX5xX147xXf5xX186xXbxX17xX189xX2cxX9xX16dxX147xX136xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xX85axX85xX3xX4xX367xX3xX2cxX6xX37xX3xX73cxX37xXdbxX3xX7xX94xX4xX1xX3xX4xX1xX28xX3xX9dxX15xX6xX3xXexX2cxX31xX6xX3xX4xX77xX6xX3xX4xX1xX25axX16xX17xX3xX47xXe70xX16xX1xX3xX2cxd84exXdxX858xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX28xX1fxX108xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX1fxXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX39xX13bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX134xX3xX145xX2xX147xXbxX39xX13bxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX58xX58xXdxXf5xX9dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX30xX16xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX16dxX147xX16dxX16dxX58xX2xX173xX174xX1fxX138xX2xX136xX147xX138xX138xX2f1xXexX145xX174xX145xX2f1xX174xX5xX147xXf5xX186xXbxX17xX189xX2cxX9xX2f1xX16dxX2e4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xX10bxX9axX4xX3xX9dxX94xX16xX3xX16xX1xbc5exX3xX17xXdxX25axXbxX3xX4xX1bxX3xX17xXdxX9axX28xX3xXbxX1xX20xX16xX3xX5xX28xX94xXdxX3xX2cxX6xX37xX3xX4xX77xX3xX84xX3a8xX3xX47xX6xX16xX17xX3xX39xX37xXbdbxX16xX17xX3xX16xX1xXbfxX3xX9dxX88xXbxX3xX4xX1xX28xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX1bxX3xX16xX37xX1bxXdxXf5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX28xX1fxX108xX3xXbxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX1fxXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxX39xX13bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX134xX3xX145xX2xX147xXbxX39xX13bxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX58xX58xXdxXf5xX9dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf5xX30xX16xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX16dxX147xX16dxX16dxX58xX2xX173xX174xX1fxX138xX2xX136xX147xX2f1xX16dxX16dxXexX2f1xX145xX16dxX147xX147xX5xX147xXf5xX186xXbxX17xX189xX2cxX9xX2f1xX145xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX28xX16xXaxX12xd24dxX31xX36bxXdxX3xX9dxXbfxX16xX3xXexX6xX108xX3xX4xX1xX4fcxX47xX3xX9dxX367xX16xX3xX4xX77xX6xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX1bxX3xX17xXdxX9axX28xX97xX3xXd0xX1xX37xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX8cxX16xX17xX3xX1xXbfxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXe70xX16xX3xX47xX0xX7xX37xXbxX12xX16dxX0xX58xX7xX37xXbxX12xX3xX4xX77xX6xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xX3xX5xX37xX1bxX16xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXexXbdbxXexX97xX3xX47xXe4exX6xX3xX16xXbfxX28xX3xXexX1xXccxX4xX3xX16xX250xX108xX97xX3xX84xX77xX3xX4xX37xX16xX17xX3xX4xX250xXbxX3xX16xX17xX37xXfa4xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX7xX94xX4xX1xX3xX4xX1xX28xX3xX4xX9axX4xX3xX9dxX9exXf5xX0xX58xXbxX12xX0xX1fxXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1fxX2cxX10xX5xX6xXexX10xX1fxXaxX12xX0xX37xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xac89xXexX1xX37xX47xX9dxX12d3xX6xX16xX1fxX12d3xX7xX6xXbxX28xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX17xX1x10e48xX3xX1xX74exX4xX3xXexX2cxX9axX16xX1xX3xX1fxd48cxX4xX1xX97xX3xX4xX1bxX3xXexX2cxX249xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xX3xXexX25xX4xX1xX3xX4xX61axX4xX3xXexX31xX856xX16xX17xX3xXexX9axX4xX3xXexX2cxX61axX4xX3xXexX37xX108xX88xX16xXaxX3xX1xX2cxX10xcd43xX9xXaxX58xX17xXdxX6xX28xX12d3xX1fxX37xX4xX58xX16xX17xX1xXdxX12d3xX1xX28xX4xX12d3xXexX2cxX6xX16xX1xX12d3xX1fxXdxX4xX1xX12d3xX4xX28xX12d3xXexX2cxX28xX12d3xX47xX6xX47xX12d3xX16xX28xX16xX12d3xXexX2cxX37xX16xX17xX12d3xXd0xXdxX10xX16xX12d3xXexXdxX4xX1xX12d3xX4xX37xX4xX12d3xXexX37xX28xX16xX17xX12d3xXexX6xX4xX12d3xXexX2cxX37xX4xX12d3xXexX37xX108xX10xX16xX58xX2xX2e4xX2xX2xX145xX2f1xXf5xX1xXexX47xXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX58xX47xX10xX1fxXdxX6xX58xX2xX16dxX147xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX16dxX147xX2xX136xX58xX2xX173xX174xX1fxX147xX2xX147xX16dxX2e4xX2xX2e4xXexX136xX147xX136xX16dxX147xX5xX147xXf5xX186xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX1fxXdxX30xX12xX0xX7xXexX2cxX28xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX17xX1xX12f5xX3xX1xX74exX4xX3xXexX2cxX9axX16xX1xX3xX1fxX1302xX4xX1xX97xX3xX4xX1bxX3xXexX2cxX249xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xX3xXexX25xX4xX1xX3xX4xX61axX4xX3xXexX31xX856xX16xX17xX3xXexX9axX4xX3xXexX2cxX61axX4xX3xXexX37xX108xX88xX16xXaxX3xX1xX2cxX10xX1343xX9xXaxX58xX17xXdxX6xX28xX12d3xX1fxX37xX4xX58xX16xX17xX1xXdxX12d3xX1xX28xX4xX12d3xXexX2cxX6xX16xX1xX12d3xX1fxXdxX4xX1xX12d3xX4xX28xX12d3xXexX2cxX28xX12d3xX47xX6xX47xX12d3xX16xX28xX16xX12d3xXexX2cxX37xX16xX17xX12d3xXd0xXdxX10xX16xX12d3xXexXdxX4xX1xX12d3xX4xX37xX4xX12d3xXexX37xX28xX16xX17xX12d3xXexX6xX4xX12d3xXexX2cxX37xX4xX12d3xXexX37xX108xX10xX16xX58xX2xX2e4xX2xX2xX145xX2f1xXf5xX1xXexX47xXaxX12xX13xX17xX1xX12f5xX3xX1xX74exX4xX3xXexX2cxX9axX16xX1xX3xX1fxX1302xX4xX1xX97xX3xX4xX1bxX3xXexX2cxX249xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xX3xXexX25xX4xX1xX3xX4xX61axX4xX3xXexX31xX856xX16xX17xX3xXexX9axX4xX3xXexX2cxX61axX4xX3xXexX37xX108xX88xX16xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX2cxX28xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1fxXaxX12xX11f6xXe4exX3xXd0xX1xX1bxX16xX17xX3xX84xX31xXd6xX4xX3xX84xXccxX16xX17xX3xX5xX36bxXbxX3xX47xX250xX108xX3xXexX1xX9axX16xX17xX3xX16xX6xX108xX3xX16xX1xX31xX16xX17xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX1bxX3xX17xXdxX9axX28xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xX3xXbaxXcxXbcxX3xX67xXbfxX3xXcxXc2xX16xX1xXc5xX3xX30xX394xX16xX3xXexX4fcxX16xX17xX3xX4xX31xX32xX16xX17xX3xXexX31xX856xX16xX17xX3xXexX9axX4xX3xXexX2cxX61axX4xX3xXexX37xX108xX88xX16xX3xX30xX36bxXdxX3xX4xX9axX4xX3xX9dxX9exX3xX30xXbfxX3xXbxX1xX39bxX3xX1xX37xX108xX16xX1xX3xX84xX3a8xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xXbfxX108xX3xX16xX17xX1xX12f5xX3xX1xX74exX4xX3xXexX2cxX9axX16xX1xX3xX1fxX1302xX4xX1xX3xXd0xX1xX1bxX16xX17xX3xX4xX249xX16xX3xX16xX1xXbfxX47xX3xX4xX1xX9axX16xXf5xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX1fxXdxX30xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax9e05xXdxX9axX28xX3xX30xXdxX2dxX16xX3xX47xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xX67xXbfxX3xXcxXc2xX16xX1xX3xXexX2cxXfa4xX16xX17xX3xX2cxX6xX37xX3xX7xX94xX4xX1xX3xX9dxXdxX88xX37xX3xXbxX1xX39bxX3xX1xX37xX108xX16xX1xXaxX3xX1xX2cxX10xX1343xX9xXaxX58xX16xX37xXdxX12d3xX1xX28xX16xX17xX12d3xX7xX28xX16xX17xX12d3xX5xX6xX58xX17xXdxX6xX28xX12d3xX30xXdxX10xX16xX12d3xX47xX6xX47xX12d3xX16xX28xX16xX12d3xX1xX6xX12d3xXexXdxX16xX1xX12d3xXexX2cxX28xX16xX17xX12d3xX2cxX6xX37xX12d3xX7xX6xX4xX1xX12d3xX9dxXdxX10xX37xX12d3xXbxX1xX37xX12d3xX1xX37xX108xX16xX1xX58xX2xX174xX174xX2e4xX174xX174xXf5xX1xXexX47xXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX58xX47xX10xX1fxXdxX6xX58xX2xX16dxX147xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX16dxX147xX2xX2xX58xX2xX173xX174xX1fxX138xX147xX174xX138xX136xX147xX145xXexX174xX136xX147xX2e4xX2f1xX5xX147xXf5xX186xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX1fxXdxX30xX12xX0xX7xXexX2cxX28xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1654xXdxX9axX28xX3xX30xXdxX2dxX16xX3xX47xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xX67xXbfxX3xXcxXc2xX16xX1xX3xXexX2cxXfa4xX16xX17xX3xX2cxX6xX37xX3xX7xX94xX4xX1xX3xX9dxXdxX88xX37xX3xXbxX1xX39bxX3xX1xX37xX108xX16xX1xXaxX3xX1xX2cxX10xX1343xX9xXaxX58xX16xX37xXdxX12d3xX1xX28xX16xX17xX12d3xX7xX28xX16xX17xX12d3xX5xX6xX58xX17xXdxX6xX28xX12d3xX30xXdxX10xX16xX12d3xX47xX6xX47xX12d3xX16xX28xX16xX12d3xX1xX6xX12d3xXexXdxX16xX1xX12d3xXexX2cxX28xX16xX17xX12d3xX2cxX6xX37xX12d3xX7xX6xX4xX1xX12d3xX9dxXdxX10xX37xX12d3xXbxX1xX37xX12d3xX1xX37xX108xX16xX1xX58xX2xX174xX174xX2e4xX174xX174xXf5xX1xXexX47xXaxX12xX1654xXdxX9axX28xX3xX30xXdxX2dxX16xX3xX47xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xX67xXbfxX3xXcxXc2xX16xX1xX3xXexX2cxXfa4xX16xX17xX3xX2cxX6xX37xX3xX7xX94xX4xX1xX3xX9dxXdxX88xX37xX3xXbxX1xX39bxX3xX1xX37xX108xX16xX1xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX2cxX28xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1fxXaxX12xX13xX17xX1xX12f5xX3xX1xX74exX4xX3xXexX2cxX9axX16xX1xX3xX1fxX1302xX4xX1xX3xX10bxX28xX30xXdxX1fxX12d3xX2xX2e4xX3xX16xX1xX31xX16xX17xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX1bxX3xX17xXdxX9axX28xX3xX47xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3x11de5xX3xXcxXbcxX3xX67xXbfxX3xXcxXc2xX16xX1xX3xX30xX394xX16xX3xXexX25xX4xX1xX3xX4xX61axX4xX3xX4xX1xX4fcxX47xX3xX7xX367xX4xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX7xX94xX4xX1xX3xX4xX77xX6xX3xXexX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX30xXbfxX3xXexX1xX37xX3xX1xX28xX94xX4xX1xX3xX84xX3a8xX3xX9dxXdxX88xX37xX3xXbxX1xX39bxX3xX1xX37xX108xX16xX1xXf5xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX1fxXdxX30xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xX3xX16xX1xX25xX22xX3xX1xXbfxX28xX3xX1xXccxX16xX17xX3xX30xX36bxXdxX3xXbxX1xX28xX16xX17xX3xXexX2cxXbfxX28xX3xX19xX45xddc8xXdxX3xX16xX17xXbfxX108xX3xX47xX8cxXexX3xX30xXdxXe2xX4xX3xXexXbdbxXexX22xXaxX3xX1xX2cxX10xX1343xX9xXaxX58xX17xXdxX6xX28xX12d3xX1fxX37xX4xX58xXexX2cxX37xX16xX17xX12d3xXd0xXdxX10xX16xX12d3xX16xX1xXdxX12d3xX1xX6xX28xX12d3xX1xX37xX16xX17xX12d3xX30xX28xXdxX12d3xXbxX1xX28xX16xX17xX12d3xXexX2cxX6xX28xX12d3xX47xX28xXdxX12d3xX16xX17xX6xX108xX12d3xX47xX28xXexX12d3xX30xXdxX10xX4xX12d3xXexX28xXexX58xX2xX174xX174xX138xX173xX136xXf5xX1xXexX47xXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX58xX47xX10xX1fxXdxX6xX58xX2xX16dxX147xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX16dxX147xX2xX147xX58xX2xX173xX174xX1fxX173xX16dxX147xX173xX136xX16dxX2f1xXexX16dxX16dxX138xX174xX138xX5xX147xXf5xX186xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX1fxXdxX30xX12xX0xX7xXexX2cxX28xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xX3xX16xX1xX25xX22xX3xX1xXbfxX28xX3xX1xXccxX16xX17xX3xX30xX36bxXdxX3xXbxX1xX28xX16xX17xX3xXexX2cxXbfxX28xX3xX19xX45xX194cxXdxX3xX16xX17xXbfxX108xX3xX47xX8cxXexX3xX30xXdxXe2xX4xX3xXexXbdbxXexX22xXaxX3xX1xX2cxX10xX1343xX9xXaxX58xX17xXdxX6xX28xX12d3xX1fxX37xX4xX58xXexX2cxX37xX16xX17xX12d3xXd0xXdxX10xX16xX12d3xX16xX1xXdxX12d3xX1xX6xX28xX12d3xX1xX37xX16xX17xX12d3xX30xX28xXdxX12d3xXbxX1xX28xX16xX17xX12d3xXexX2cxX6xX28xX12d3xX47xX28xXdxX12d3xX16xX17xX6xX108xX12d3xX47xX28xXexX12d3xX30xXdxX10xX4xX12d3xXexX28xXexX58xX2xX174xX174xX138xX173xX136xXf5xX1xXexX47xXaxX12xX19xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xX3xX16xX1xX25xX22xX3xX1xXbfxX28xX3xX1xXccxX16xX17xX3xX30xX36bxXdxX3xXbxX1xX28xX16xX17xX3xXexX2cxXbfxX28xX3xX19xX45xX194cxXdxX3xX16xX17xXbfxX108xX3xX47xX8cxXexX3xX30xXdxXe2xX4xX3xXexXbdbxXexX22xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX2cxX28xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1fxXaxX12xX19xXcxX37xXd29xXdxX3xX16xX1xX10b1xX3xX5xXbfxX47xX3xX30xXdxXe2xX4xX3xX16xX1xX10b1xX97xX3xXexXe4exX108xX3xXexX1xX10xX28xX3xX7xXccxX4xX3xX4xX77xX6xX3xX47xXe70xX16xX1xX22xX97xX3xX4xX9axX4xX3xX9dxX94xX16xX3xX16xX1xX10b1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3x10e4fxX37xXbdbxX4xX3xXexX88xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xX3xXbaxXcxXbcxX3xX67xXbfxX3xXcxXc2xX16xX1xXc5xX3xX84xX85xX3xX2cxX250xXexX3xX1xXbfxX28xX3xX1xXccxX16xX17xX3xX30xX36bxXdxX3xXbxX1xX28xX16xX17xX3xXexX2cxXbfxX28xX3xX19xX45xX194cxXdxX3xX16xX17xXbfxX108xX3xX47xX8cxXexX3xX30xXdxXe2xX4xX3xXexXbdbxXexX22xX3xXexX2cxX28xX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xXbfxX108xX3xX16xX17xX1xX12f5xX3xX1xX74exX4xX3xXexX2cxX9axX16xX1xX3xX1fxX1302xX4xX1xXf5xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX1fxXdxX30xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xX2cxX10xX1343xX9xXaxX58xX17xXdxX6xX28xX12d3xX1fxX37xX4xX58xX47xX28xXexX12d3xX16xX17xX6xX108xX12d3xX5xX6xX47xX12d3xX4xX1xXdxX10xX16xX12d3xX7xX108xX12d3xX4xX37xX6xX12d3xX4xX6xX4xX12d3xX9dxX10xX12d3xX47xX6xX47xX12d3xX16xX28xX16xX12d3xXexX2cxX37xX16xX17xX12d3xXd0xXdxX10xX16xX58xX2xX174xX145xX16dxX2xX2e4xXf5xX1xXexX47xXaxX12xX0xXdxX47xX17xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX58xX47xX10xX1fxXdxX6xX58xX2xX16dxX147xX58xX16xX10xX12fxX7xX58xX2xX2e4xX138xX147xX58xX2xX173xX174xX1fxX136xX147xX2e4xX147xX2e4xX2xX136xXexX136xX2xX16dxX174xX173xX5xX147xXf5xX186xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX16xX17xX3xX1fxX20xX16xX22xX3xXexX25xX3xX1xX28xX16xX3xXexX2cxX2dxX16xX3xX30xX31xX32xX16xX3xX2cxX6xX37xX3xX39xX6xX16xX1xX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX1fxXdxX30xX12xX0xX7xXexX2cxX28xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xX2cxX10xX1343xX9xXaxX58xX17xXdxX6xX28xX12d3xX1fxX37xX4xX58xX47xX28xXexX12d3xX16xX17xX6xX108xX12d3xX5xX6xX47xX12d3xX4xX1xXdxX10xX16xX12d3xX7xX108xX12d3xX4xX37xX6xX12d3xX4xX6xX4xX12d3xX9dxX10xX12d3xX47xX6xX47xX12d3xX16xX28xX16xX12d3xXexX2cxX37xX16xX17xX12d3xXd0xXdxX10xX16xX58xX2xX174xX145xX16dxX2xX2e4xXf5xX1xXexX47xXaxX12xXaxX45xX8cxXexX3xX16xX17xXbfxX108xX3xX5xXbfxX47xX3xX4xX1xXdxX88xX16xX3xX7xa899xX22xX3xX4xX77xX6xX3xX4xX9axX4xX3xX9dxX9exX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX2cxX28xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1fxXaxX12xX13xX1xX20xX16xX3xXd0xaa86xX3xX16xXdxXe2xX47xX3xX2f1xX138xX3xX16xX4fcxX47xX3xX16xX17xXbfxX108xX3xXexX1xXbfxX16xX1xX3xX5xXe6xXbxX3xX1b9fxX37xX20xX16xX3xX84xX8cxXdxX3xX13xX1xX20xX16xX3xX1fxX20xX16xX3xX6dxXdxXe2xXexX3xX13xX6xX47xX3xX16dxX16dxX58xX2xX16dxX97xX3xX4xX9axX4xX3xX9dxX9exX3xXcxX2cxX31xX32xX16xX17xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX28xX16xX3xX73cxX37xXbdbxX4xX3xXexX88xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX53xXdxX2dxX16xX3xXbaxXcxXbcxX3xX67xXbfxX3xXcxXc2xX16xX1xXc5xX3xX30xX4e3xX6xX3xX4xX367xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexX2cxXdbxXdxX3xX16xX17xX1xXdxXe2xX47xX3xXexX1xX25axX3xX30xX1302xX97xX3xX17xXdxX6xX28xX3xX5xX31xX37xX3xX4xXe4exX16xX17xX3xX4xX9axX4xX3xX4xX1xXdxX88xX16xX3xX7xX1d91xX3xXcxX2cxX37xX16xX17xX3xX84xX28xXbfxX16xX3xX174xX145xX2xXf5xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX1fxXdxX30xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX37xX5xX12xX0xX1fxXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX58xX1fxXdxX30xX12xX0xX58xX1fxXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf234xX37xXexX1xX28xX2cxXaxX12xX53xXf5xX45xX0xX58xXbxX12
K.M