Ảnh: Soi sức mạnh trực thăng vận tải không người lái Kaman K-MAX
Trực thăng vận tải có chức năng không người lái K-MAX là sản phẩm của tập đoàn Lockheed Martin và Kaman Aerospace.
492dx8a09x7b8bxb1eax6b95x9965x7f6fxa3f2x9cc6xX7xc316x8380xc48ax4aaax5d2dxa433xX5xc236xXax6f3cx80dcxbb0bxX1xc7c3xX3x6f7bx9d49xXdxX3xX7xb9e0xX4xX3x9d4cx9a94xX14xX1xX3xXex5a61x8889xX4xX3xXexX1xabfdxX14x87f5xX3x9eecxb58dxX14xX3xXex7b0axXdxX3x9344xX1xbb93xX14xX2exX3xX14xX2ex608bx8087xXdxX3xX5x9e03xXdxX3x4e16xX6xX20xX6xX14xX3xX48x89a6x496axb775x824fxX0xaaa2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9c1bxX10xX6x4e15xXaxX12xXcxX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX4x58a0xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX14xX2cxX14xX2exX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX48xX4fxX50xX51xX52xX3xX5xcde5xX3xX7xX35xX14xX3xXbxX1xbd4bxX20xX3xX4xc0c7xX6xX3xXexX31xXbxX3x5263xX19xXa0xX14xX3xc24exX19xX4xX38xX1xX10xX10xX66xX3xX50xX6xX26xXexXdxX14xX3xX30xXa0xX3xX48xX6xX20xX6xX14xX3xX51xX10xX26xX19xX7xXbxX6xX4xX10xac7cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9529xX10xX14xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX20xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX4fxXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX14xX1xX16xX3xX7xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX38xX6xX20xX6xX14xX3xX38xX4fxX20xX6x66edxX3xX1x8401xX14xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXdaxb216xX6xX19xX1xX6xXexXdxX14xX1xXdaxX30xX14xX54xX14xX10xc8ddxX7xX54xX2x9524xX2xX2xX54xX2xae76xb24fxX66x9099xX2xX182xX182xa3c1x6adbx529dxXexX17axX17fxX17fxb4bexX5xX2xXdaxa1f9xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX48xX6xX20xX6xX14xX3xX48xX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX4fxXbxX1xX19xXexX19xX4fxX19xX26xXdxX2exXdxX14xX6xX5xX4fxX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxX20xX6xX2exX10xX7xXdaxX30xX19xX30xXdaxX30xX14xX54x933axXbxX5xX19xX6xX66xX10xX66xX54xX20xXbxX17axXexX7xX18dxX6xX182xX167xX6xX19xX191xX18dxX5xX191xX19xX7xX10xb0cbxX2exX227xX54xX182xX17fxX2xX17ax5388xX17fxX188xX22fxX2xafa3xX54xXexX26xX20cxX4xX22fxXexX1xX6xX14xX2exX2xX22fxb13bx4ae5xX242xX48xXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX6xXbxXexXdxX19xX14xXaxX12xXcxX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX48xX6xX20xX6xX14xX3xX48xX4fxX50xX51xX52xX3xX4xX7dxX3xXexX1xa1dfxX3xX167xX6x9d2dxX3xXexX1xX10xX19xX3xX4xX45xX4xX3xX4xX1x8005xX3xXb3xcd1fxX3xX4xX7dxX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3x4e2bxX2xX3xX14xX2exX40xX41xXdx6462x87ffxX3xXb3xXdx9ee2xX20cxX3xX38xX1xXdxX282xX14xX3xXexbee6xX3xX14fxX6xX3xX1xX6xX286xX3xX167xX6xX286xX3xXexX1xX10xX19xX3xX5xX31xXbxX3xXexX26xX152xX14xX1xX3xXb3xa229xX14xX1xX3xX7xc7bdxX14xXdaxX3xX13xX14xX1xX16xX3xX50xXdxX5xXdxXexX6xX26xX286xX4fxXcxX19xX66xX6xX286xXdaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX10xX14xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX20xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX4fxXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX14xX1xX16xX3xX7xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX38xX6xX20xX6xX14xX3xX38xX4fxX20xX6xX14fxX3xX1xX152xX14xX1xX3xX182xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXdaxX167xX6xX19xX1xX6xXexXdxX14xX1xXdaxX30xX14xX54xX14xX10xX176xX7xX54xX2xX17axX2xX2xX54xX2xX17fxX180xX66xX182xX2xX182xX182xX186xX187xX188xXexX2xX188xX234xX18dxX5xX182xXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX48xX6xX20xX6xX14xX3xX48xX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX4fxXbxX1xX19xXexX19xX4fxX19xX26xXdxX2exXdxX14xX6xX5xX4fxX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxX20xX6xX2exX10xX7xXdaxX30xX19xX30xXdaxX30xX14xX54xX20cxXbxX5xX19xX6xX66xX10xX66xX54xX20xXbxX17axXexX7xX18dxX6xX182xX167xX6xX19xX191xX18dxX5xX191xX19xX7xX10xX227xX2exX227xX54xX182xX17fxX2xX17axX22fxX17fxX188xX22fxX2xX234xX54xXexX26xX20cxX4xX22fxXexX1xX6xX14xX2exX182xX22fxa763xX51xX50xX51xXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX6xXbxXexXdxX19xX14xXaxX12xXcxX26xd20bxX14xX3xX167xX6xX286xX3xX4xXacxX6xX3xX48xX4fxX50xX51xX52xX3xX5xXa0xX3xX186xXdaxX187xX18dxX17fxX20xX2aexX3xXexX483xX20xX3xX167xX6xX286xX3xX187xX187xX180xX38xX20xXdaxX3xX13xX14xX1xX16xX3xX50xXdxX5xXdxXexX6xX26xX286xX4fxXcxX19xX66xX6xX286xXdaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX10xX14xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX20xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX4fxXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX14xX1xX16xX3xX7xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX38xX6xX20xX6xX14xX3xX38xX4fxX20xX6xX14fxX3xX1xX152xX14xX1xX3xX188xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXdaxX167xX6xX19xX1xX6xXexXdxX14xX1xXdaxX30xX14xX54xX14xX10xX176xX7xX54xX2xX17axX2xX2xX54xX2xX17fxX180xX66xX182xX2xX182xX182xX186xX187xX188xXexX180xX182xX18dxX17axX5xX188xXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX48xX6xX20xX6xX14xX3xX48xX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX4fxXbxX1xX19xXexX19xX4fxX19xX26xXdxX2exXdxX14xX6xX5xX4fxX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxX20xX6xX2exX10xX7xXdaxX30xX19xX30xXdaxX30xX14xX54xX20cxXbxX5xX19xX6xX66xX10xX66xX54xX20xXbxX17axXexX7xX18dxX6xX182xX167xX6xX19xX191xX18dxX5xX191xX19xX7xX10xX227xX2exX227xX54xX182xX17fxX2xX17axX22fxX17fxX188xX22fxX2xX234xX54xXexX26xX20cxX4xX22fxXexX1xX6xX14xX2exX188xX22fxX45dxc47dxX242xc153xXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX6xXbxXexXdxX19xX14xXaxX12xX48xX4fxX50xX51xX52xX3xXb3xX40x4fbbxX4xX3xXexX26xX6xX14xX2exX3xX167xX2d9xX3xXb3xX296xX14xX2exX3xX4x7217xX3xX63xX19xX14xX10xX286xX176xX10xX5xX5xX3xXcxX187xX188xX4fxX2xX18dxX51xX3xXexX20cxX26xX167xX19xX7xX1xX6x87c4xXexXdaxX3xX13xX14xX1xX16xX3xc6f5xX10xXexXbxX1xX19xXexX19xX7xXdaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX10xX14xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX20xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX4fxXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX14xX1xX16xX3xX7xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX38xX6xX20xX6xX14xX3xX38xX4fxX20xX6xX14fxX3xX1xX152xX14xX1xX3xX186xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXdaxX167xX6xX19xX1xX6xXexXdxX14xX1xXdaxX30xX14xX54xX14xX10xX176xX7xX54xX2xX17axX2xX2xX54xX2xX17fxX180xX66xX182xX2xX182xX182xX186xX187xX188xXexX188xX182xX182xX17fxX5xX186xXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX48xX6xX20xX6xX14xX3xX48xX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX4fxXbxX1xX19xXexX19xX4fxX19xX26xXdxX2exXdxX14xX6xX5xX4fxX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxX20xX6xX2exX10xX7xXdaxX30xX19xX30xXdaxX30xX14xX54xX20cxXbxX5xX19xX6xX66xX10xX66xX54xX20xXbxX17axXexX7xX18dxX6xX182xX167xX6xX19xX191xX18dxX5xX191xX19xX7xX10xX227xX2exX227xX54xX182xX17fxX2xX17axX22fxX17fxX188xX22fxX2xX234xX54xXexX26xX20cxX4xX22fxXexX1xX6xX14xX2exX186xX22fx9538xX50xX62axcb11xXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX6xXbxXexXdxX19xX14xXaxX12xXcx949fxX4xX3xXb3xX296xX3xXexX822xXdxX3xXb3xX6xX3xX4xXacxX6xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX48xX4fxX50xX51xX52xX3xX5xXa0xX3xX2xX234xX187xX38xX20xX54xX1x70dbxX3xXexX822xX4xX3xXb3xX296xX3xX1xXa0xX14xX1xX3xXexX26xX152xX14xX1xX3xX2xX186xX234xX38xX20xX54xX1xXdaxX3xX13xX14xX1xX16xX3xX68cxX10xXexXbxX1xX19xXexX19xX7xXdaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX10xX14xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX20xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX4fxXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX14xX1xX16xX3xX7xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX38xX6xX20xX6xX14xX3xX38xX4fxX20xX6xX14fxX3xX1xX152xX14xX1xX3xX187xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXdaxX167xX6xX19xX1xX6xXexXdxX14xX1xXdaxX30xX14xX54xX14xX10xX176xX7xX54xX2xX17axX2xX2xX54xX2xX17fxX180xX66xX182xX2xX182xX182xX186xX187xX188xXexX180xX17axX18dxX17fxX5xX187xXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX48xX6xX20xX6xX14xX3xX48xX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX4fxXbxX1xX19xXexX19xX4fxX19xX26xXdxX2exXdxX14xX6xX5xX4fxX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxX20xX6xX2exX10xX7xXdaxX30xX19xX30xXdaxX30xX14xX54xX20cxXbxX5xX19xX6xX66xX10xX66xX54xX20xXbxX17axXexX7xX18dxX6xX182xX167xX6xX19xX191xX18dxX5xX191xX19xX7xX10xX227xX2exX227xX54xX182xX17fxX2xX17axX22fxX17fxX188xX22fxX2xX234xX54xXexX26xX20cxX4xX22fxXexX1xX6xX14xX2exX187xX22fxXcx96fbxX62axa374xXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX6xXbxXexXdxX19xX14xXaxX12xX48xX4fxX50xX51xX52xX3xX4xX7dxX3xXexX26xaee2xX14xX2exX3xX5xX40xX655xX14xX2exX3xX182xX2aexX187xX3xXex9375xX14xX3xX14xX1xX40xX14xX2exX3xX4xX7dxX3xXexX1xX282xX3xX14x7182xX14xX2exX3xX5xX40xX655xX14xX2exX3xX1xXa0xX14xX2exX3xX1xX7dxX6xX3xX5x61a0xX14xX3xXex6ffbxXdxX3xX188xX2aexX187xX3xXexXa1fxX14xX3xX66xXdxX3xX4xX1xX20cxX286xX282xX14xX3xX227xX20cx591cxX14xX2exX3xXb3xX40xX41xX14xX2exX3xX66xXa0xXdxX3xX1xX667xX14xX3xX186xX17fxX17fxX3xX38xX20xXdaxX3xX13xX14xX1xX16xX3xX68cxX10xXexXbxX1xX19xXexX19xX7xXdaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX10xX14xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX20xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX4fxXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX14xX1xX16xX3xX7xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX38xX6xX20xX6xX14xX3xX38xX4fxX20xX6xX14fxX3xX1xX152xX14xX1xX3xX180xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXdaxX167xX6xX19xX1xX6xXexXdxX14xX1xXdaxX30xX14xX54xX14xX10xX176xX7xX54xX2xX17axX2xX2xX54xX2xX17fxX180xX66xX182xX2xX182xX182xX186xX187xX188xXexX18dxX180xX187xX182xX5xX180xXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX48xX6xX20xX6xX14xX3xX48xX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX4fxXbxX1xX19xXexX19xX4fxX19xX26xXdxX2exXdxX14xX6xX5xX4fxX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxX20xX6xX2exX10xX7xXdaxX30xX19xX30xXdaxX30xX14xX54xX20cxXbxX5xX19xX6xX66xX10xX66xX54xX20xXbxX17axXexX7xX18dxX6xX182xX167xX6xX19xX191xX18dxX5xX191xX19xX7xX10xX227xX2exX227xX54xX182xX17fxX2xX17axX22fxX17fxX188xX22fxX2xX234xX54xXexX26xX20cxX4xX22fxXexX1xX6xX14xX2exX180xX22fxXb8xX7fdxX800xXb8xXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX6xXbxXexXdxX19xX14xXaxX12xX9e2xX1xX41xX3xXexX1xXdxX293xXexX3xX38xX293xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX45xX14xX1xX3xX227xX20cxX21xXexX3xX167x839axXexX3xX4xX1xb281xX19xX3xX14xXa44xX14xX3xX7xX1dxX4xX3xX14xXa30xX14xX2exX3xX4xXacxX6xX3xX48xX4fxX50xX51xX52xX3xXb3xX40xX655xX4xX3xX2exXdxX6xX3xXexX2cxX14xX2exX3xX26xXa1fxXexX3xX14xX1xXdxX2b2xX20cxX2aexX3xXexX26xX19xX14xX2exX3xX38xX1xXdxX3xX38x5c00xX4xX1xX3xX4x83eexX3xX4xXacxX6xX3xX4xX1xXdxX293xX4xX3xX20xX45xX286xX3xX167xX6xX286xX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xXexX26x73afxX3xX14xXa44xX14xX3xX227xX20cxX45xX3xX4xd103xX14xX2exX3xX38xX2b2xX14xX1xXdaxX3xX13xX14xX1xX16xX3xX68cxX10xXexXbxX1xX19xXexX19xX7xXdaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX10xX14xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX20xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX4fxXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX14xX1xX16xX3xX7xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX38xX6xX20xX6xX14xX3xX38xX4fxX20xX6xX14fxX3xX1xX152xX14xX1xX3xX18dxXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXdaxX167xX6xX19xX1xX6xXexXdxX14xX1xXdaxX30xX14xX54xX14xX10xX176xX7xX54xX2xX17axX2xX2xX54xX2xX17fxX180xX66xX182xX2xX182xX182xX186xX187xX188xXexX2xX180xX234xX188xX5xX18dxXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX48xX6xX20xX6xX14xX3xX48xX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX4fxXbxX1xX19xXexX19xX4fxX19xX26xXdxX2exXdxX14xX6xX5xX4fxX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxX20xX6xX2exX10xX7xXdaxX30xX19xX30xXdaxX30xX14xX54xX20cxXbxX5xX19xX6xX66xX10xX66xX54xX20xXbxX17axXexX7xX18dxX6xX182xX167xX6xX19xX191xX18dxX5xX191xX19xX7xX10xX227xX2exX227xX54xX182xX17fxX2xX17axX22fxX17fxX188xX22fxX2xX234xX54xXexX26xX20cxX4xX22fxXexX1xX6xX14xX2exX18dxX22fx6a06xX243xX68cxX7fdxXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX6xXbxXexXdxX19xX14xXaxX12xX9e2xX2exX19xXa0xXdxX3xX26xX6xX2aexX3xX1xc132xX3xXexX1xX822xX14xX2exX3xX20xX7dxX4xX3xXexX26xX10xX19xX3xX4xX1xX19xX3xXbxX1xXc34xXbxX3xX14xX7dxX3xX20xX6xX14xX2exX3xXexX1xX10xX19xX3xX14xX1xXdxX2b2xX20cxX3xX5xX19xX21xXdxX3xX1xXa0xX14xX2exX3xX1xX7dxX6xX3xXexX26xX19xX14xX2exX3xX227xX20cxX45xX3xXexX26xX152xX14xX1xX3xX66xXdxX3xX4xX1xX20cxX286xX282xX14xXdaxX3xX13xX14xX1xX16xX3xX68cxX10xXexXbxX1xX19xXexX19xX7xXdaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX10xX14xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX20xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX4fxXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX14xX1xX16xX3xX7xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX38xX6xX20xX6xX14xX3xX38xX4fxX20xX6xX14fxX3xX1xX152xX14xX1xX3xX234xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXdaxX167xX6xX19xX1xX6xXexXdxX14xX1xXdaxX30xX14xX54xX14xX10xX176xX7xX54xX2xX17axX2xX2xX54xX2xX17fxX180xX66xX182xX2xX182xX182xX186xX187xX188xXexX187xX182xX17axX18dxX5xX234xXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX48xX6xX20xX6xX14xX3xX48xX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX4fxXbxX1xX19xXexX19xX4fxX19xX26xXdxX2exXdxX14xX6xX5xX4fxX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxX20xX6xX2exX10xX7xXdaxX30xX19xX30xXdaxX30xX14xX54xX20cxXbxX5xX19xX6xX66xX10xX66xX54xX20xXbxX17axXexX7xX18dxX6xX182xX167xX6xX19xX191xX18dxX5xX191xX19xX7xX10xX227xX2exX227xX54xX182xX17fxX2xX17axX22fxX17fxX188xX22fxX2xX234xX54xXexX26xX20cxX4xX22fxXexX1xX6xX14xX2exX234xX22fxb3fcxXcx6b6bxX45dxXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX6xXbxXexXdxX19xX14xXaxX12xX9e2xX293xX20cxX3xX7xc90exX3xX66x95c7xX14xX2exX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX14xX2cxX14xX2exX3xXb3xXdxX2b2xX20cxX3xX38xX1xXdxX282xX14xX3xXexX2bcxX3xX14fxX6xX2aexX3xX4xX1xXdxX293xX4xX3xX20xX45xX286xX3xX167xX6xX286xX3xX7xa256xX3xX14xX1xX31xX14xX3xX5xXe4dxX14xX1xX3xXexX1xX3axX14xX2exX3xX227xX20cxX6xX3xX1xXe4dxX3xXexX1xX822xX14xX2exX3xXb3xX2d9xX14xX1xX3xX30xX2d9xX3xX30xXe4dxX3xXexXdxX14xX1xX3xXexX19xXa0xX14xX3xX4xX483xX20cxX3xX7fdxac42xX18xXdaxX3xX13xX14xX1xX16xX3xX68cxX10xXexXbxX1xX19xXexX19xX7xXdaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX10xX14xXexX10xX26xXaxX12xX0xXdxX20xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX7xX4fxXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX14xX1xX16xX3xX7xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX38xX6xX20xX6xX14xX3xX38xX4fxX20xX6xX14fxX3xX1xX152xX14xX1xX3xX17axXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16xX54xX54xXdxXdaxX167xX6xX19xX1xX6xXexXdxX14xX1xXdaxX30xX14xX54xX14xX10xX176xX7xX54xX2xX17axX2xX2xX54xX2xX17fxX180xX66xX182xX2xX182xX182xX186xX187xX188xXexX182xX17axX17axX17fxX5xX17axXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX48xX6xX20xX6xX14xX3xX48xX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX4fxXbxX1xX19xXexX19xX4fxX19xX26xXdxX2exXdxX14xX6xX5xX4fxX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16xX54xX54xXdxX20xX6xX2exX10xX7xXdaxX30xX19xX30xXdaxX30xX14xX54xX20cxXbxX5xX19xX6xX66xX10xX66xX54xX20xXbxX17axXexX7xX18dxX6xX182xX167xX6xX19xX191xX18dxX5xX191xX19xX7xX10xX227xX2exX227xX54xX182xX17fxX2xX17axX22fxX17fxX188xX22fxX2xX234xX54xXexX26xX20cxX4xX22fxXexX1xX6xX14xX2exX17axX22fx572dxX51xb0a5xX62axXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX6xXbxXexXdxX19xX14xXaxX12xXeaxX1xXdxX293xX4xX3xX20xX45xX286xX3xX167xX6xX286xX3xX14xXa0xX286xX3xX4xX1xXacxX3xX286xX293xX20cxX3xX1xX19xX21xXexX3xXb3xX296xX14xX2exX3xX30xXa0xX19xX3xX167xX6xX14xX3xXb3xXa44xX20xX3xX30xXa48xXdxX3xXexX26xX483xX14xX3xX167xX6xX286xX3xX5xXa48xX14xX2aexX3xX14xX1x801dxX20xX3xXexX26xX45xX14xX1xX3xX38xX1xX35xX3xX14xX2cxX14xX2exX3xX167xX2d9xX3xX4xX45xX4xX3xX5xX19xX21xXdxX3xX30x66ecxX3xX38xX1xXc72xX3xX4xXc77xX3xX14xX1x8a77xX3xXexXa1fxX14xX3xX4xX3axX14xX2exXdaxX3xX13xX14xX1xX16xX3xX68cxX10xXexXbxX1xX19xXexX19xX7xXdaxX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX26xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX26xX19xX14xX2exX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxXa44xX14xX3xX227xX20cxX6xX14xX16xX0xX54xX7xXexX26xX19xX14xX2exX12xX0xX20cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4fxXexX1xX20cxX20xX167xX4fxX6xX14xX66xX4fxX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX50xcaebxX3xX4xX27xX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xX30xXa48xXdxX3xX14xX2exX19xX21xXdxX3xX1xX152xX14xX1xX3xX38x4a5cxX3xX5xX21xXaxX3xX1xX26xX10xX683xX9xXaxX54xX30xX20cxX4fxX38xX1xXdxX54xXexX26xX20cxX4xX4fxXexX1xX6xX14xX2exX4fxX20xX286xX4fxX4xX20cxX4xX4fxX20xX6xX14xX1xX4fxX30xX19xXdxX4fxX14xX2exX19xX6xXdxX4fxX1xXdxX14xX1xX4fxX38xX286xX4fxX5xX6xX54xX2xX180xX187xX18dxX17fxX17fxXdaxX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX2exX3xX7xX26xX4xX9xXaxX54xX20xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX182xX17fxX54xX14xX10xX176xX7xX54xX2xX234xX187xX2xX54xX2xX17fxX180xX66xX2xX17fxX234xX186xX188xX182xX182xXexX187xX18dxX187xX182xX5xX2xX17fxX4fxX18dxXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX48xX6xX20xX6xX14xX3xX48xX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX30xX12xX0xX7xXexX26xX19xX14xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX50xX1348xX3xX4xX27xX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xX30xXa48xXdxX3xX14xX2exX19xX21xXdxX3xX1xX152xX14xX1xX3xX38xX1363xX3xX5xX21xXaxX3xX1xX26xX10xX683xX9xXaxX54xX30xX20cxX4fxX38xX1xXdxX54xXexX26xX20cxX4xX4fxXexX1xX6xX14xX2exX4fxX20xX286xX4fxX4xX20cxX4xX4fxX20xX6xX14xX1xX4fxX30xX19xXdxX4fxX14xX2exX19xX6xXdxX4fxX1xXdxX14xX1xX4fxX38xX286xX4fxX5xX6xX54xX2xX180xX187xX18dxX17fxX17fxXdaxX1xXexX20xXaxX12xXcxX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX50xX1348xX3xX4xX27xX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xX30xXa48xXdxX3xX14xX2exX19xX21xXdxX3xX1xX152xX14xX1xX3xX38xX1363xX3xX5xX21xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX26xX19xX14xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXeaxX7dxX3xXexX1xX282xX3xX167xX6xX286xX3xX2exXa1fxXbxX3xXb3xX3axXdxX3xXexX822xX4xX3xXb3xX296xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xXexX1xX3axX14xX2exX3xXexX1xX40xX41xX14xX2exX3xX4xa24bxX14xX2exX3xX38xX1xX35xX3xX14xX2cxX14xX2exX3xXexXa1fxX14xX3xX4xX3axX14xX2exX3xX30xXa0xX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX20xX21xX14xX1xX2aexX3xX50xX1348xX3xXexX21xX19xX3xX14xXa44xX14xX3xX4xX20cxX296xX4xX3xX4xX45xX4xX1xX3xX20xX21xX14xX2exX3xX30xXa48xXdxX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX18xX167xX4fxX2xX3xX62axX10xX683xXdxX6xX14xXexXdaxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX30xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48xX1xX45xX20xX3xXbxX1xX45xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xc2b1xX63x9cdfxX3xX20xX6xX14xX2exabbcxX3xXexXa1fxX14xX3xX4xX3axX14xX2exX3xX1227xX10xX5xX5xX3xX51xX63xX4fxX2xX3xXeaxX19xX167xX26xX6xX3xX66xX19xX3xX50xX1348xX3xX7xX35xX14xX3xX14fxX20cxXa1fxXexXaxX3xX1xX26xX10xX683xX9xXaxX54xX30xX20cxX4fxX38xX1xXdxX54xX38xX1xX6xX20xX4fxXbxX1xX6xX4fxXexX26xX20cxX4xX4fxXexX1xX6xX14xX2exX4fxX1xX19xX4fxX20xX6xX14xX2exX4fxXexX6xX14xX4fxX4xX19xX14xX2exX4fxX167xX10xX5xX5xX4fxX6xX1xX4fxX2xX4fxX4xX19xX167xX26xX6xX4fxX66xX19xX4fxX20xX286xX4fxX7xX6xX14xX4fxX14fxX20cxX6xXexX54xX2xX180xX188xX18dxX17fxX2xXdaxX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX2exX3xX7xX26xX4xX9xXaxX54xX20xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX182xX17fxX54xX14xX10xX176xX7xX54xX2xX234xX186xX187xX54xX2xX17fxX180xX66xX186xX17fxX17axX17fxX188xX186xX188xXexX2xX180xX187xX186xX5xX180xXdaxX191xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX7xX1dxX4xX3xX20xX21xX14xX1xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX30xX31xX14xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX14xX2exX3xX14xX2exX40xX41xXdxX3xX5xX45xXdxX3xX48xX6xX20xX6xX14xX3xX48xX4fxX50xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX30xX12xX0xX7xXexX26xX19xX14xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48xX1xX45xX20xX3xXbxX1xX45xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX15cdxX63xX15cfxX3xX20xX6xX14xX2exX15d5xX3xXexXa1fxX14xX3xX4xX3axX14xX2exX3xX1227xX10xX5xX5xX3xX51xX63xX4fxX2xX3xXeaxX19xX167xX26xX6xX3xX66xX19xX3xX50xX1348xX3xX7xX35xX14xX3xX14fxX20cxXa1fxXexXaxX3xX1xX26xX10xX683xX9xXaxX54xX30xX20cxX4fxX38xX1xXdxX54xX38xX1xX6xX20xX4fxXbxX1xX6xX4fxXexX26xX20cxX4xX4fxXexX1xX6xX14xX2exX4fxX1xX19xX4fxX20xX6xX14xX2exX4fxXexX6xX14xX4fxX4xX19xX14xX2exX4fxX167xX10xX5xX5xX4fxX6xX1xX4fxX2xX4fxX4xX19xX167xX26xX6xX4fxX66xX19xX4fxX20xX286xX4fxX7xX6xX14xX4fxX14fxX20cxX6xXexX54xX2xX180xX188xX18dxX17fxX2xXdaxX1xXexX20xXaxX12xX48xX1xX45xX20xX3xXbxX1xX45xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX15cdxX63xX15cfxX3xX20xX6xX14xX2exX15d5xX3xXexXa1fxX14xX3xX4xX3axX14xX2exX3xX1227xX10xX5xX5xX3xX51xX63xX4fxX2xX3xXeaxX19xX167xX26xX6xX3xX66xX19xX3xX50xX1348xX3xX7xX35xX14xX3xX14fxX20cxXa1fxXexX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX26xX19xX14xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX50xX45xX286xX3xX167xX6xX286xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xXexXa1fxX14xX3xX4xX3axX14xX2exX3xX1227xX10xX5xX5xX3xX51xX63xX4fxX2xX3xXb3xX40xX655xX4xX3xX5xX1045xX4xX3xX227xX20cxXa30xX14xX3xX50xX1348xX3xXb3x5007xX4xX3xX167xXdxXe4dxXexX3xX40xX6xX3xXexX1xXc72xX4xX1xXdaxX3xX9e2xX7dxX3xX4xX7dxX3xX14xX1xXdxXe4dxX20xX3xX30xX1045xX3xX1xX296xX3xXexX822xX14xX2exX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX1xX2cxX14xX2exX3xX4xX1xXc93xX3xX227xX20cxXa30xX14xX3xX30xXa0xX3xX4xX7dxX3xX38xX1xX35xX3xX14xX2cxX14xX2exX3xX66xXdxXe4dxXexX3xX14fxX10xX3xXexX2cxX14xX2exXdaxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX30xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX20cxX5xX12xX0xX66xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX26xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX30xX12xX0xX54xX66xXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX19xX20cxX26xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX101bxX45dxX101bxX0xX54xXbxX12