Mối quan hệ thuốc và thực phẩm
Khi ta uống thuốc (viên, bột, sirô, hỗn dịch...), thuốc qua đường miệng và thực quản đến dạ dày và lưu lại ở đó một thời gian. Tùy thuộc dạ dày rỗng hay đầy thực phẩm mà hấp thu thuốc diễn ra nhanh hay chậm.
b25exba97xd198x140cbxfff4xce9fx123b7x138b1xf01cxX7xe45ax11d8ax13a6bx1310axf881x1024fxX5x10543xXax101c8x143e3xdacdxXdxX3x15cbcx10fa8xX6x14514xX3xX1xbde8xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3x14c1ax152a7xX3xXexX1xdbfbxX4xX3xXbxX1x140ccxfd9exX0x12340xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf322xX10xX6x13274xXaxX3xX7xXex13549xX5xX10xX9xXaxXexX10xf53dxXex13a88xX6xX5xXdxbb48xX1ax1499cxX3x13da9xX18xX7xXexXdx13764xX49xXaxX12x102e8xX1xXdxX3xXexX6xX3xX18xX14xX1axX56xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3x10e8dxX25xXdx11205xX1axd06dxX3xd9d5x13399xXexX7axX3xX7xXdx13136xc3d4xX7axX3xX1x1110cxX1axX3xX44x1014bxX4xX1x11ed7xX8fxX8fxcbd2xX7axX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX3xb3cfx14eaax151dbxX1axX56xX3xX30xXdxX1dxX1axX56xX3xX25xX26xX3xXexX1xX2axX4xX3xX17xX18x10b67xX1axX3xX9fx14429xX1axX3xX44xb547xX3xX44xX26xX49xX3xX25xX26xX3xX5xXa0xX18xX3xX5xXbdxXdxX3x1362bxX3xX9fx151a1xX3xX30xX7dxXexX3xXexX1xXa1xXdxX3xX56xXdxX6xX1axX8fxX3xXcx135a5xX49xX3xXexX1xX18xX7dxX4xX3xX44xXbdxX3xX44xX26xX49xX3xX83xX88xX1axX56xX3xX1xX6xX49xX3xX9fxda86xX49xX3xXexX1xX2axX4xX3xXbxX1xX2fxX30xX3xX30xX26xX3xX1xee52xXbxX3xXexX1xX18xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX44xXdx14425xX1axX3xX83xX6xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX1xX6xX49xX3xX4xX1x15798xX30xX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15753xbbcaxX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xeb84xX56xX142xX26xXdxX3xX83xX6xX3xX56xXdxe48exX6xX3xX30xX7dxXexX3xX7xX14xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX4xe3c2xX1axX56xX3xX4xXd1xX3xXexXa0xc50cxX1axX56xX3xXexf896xX4xX3xX1axX1xX10exXexX3xX9fxX8cxX1axX1xX3xX25x151afxXdxX3xX30xX7dxXexX3xX7xX14xX3xXexX1x1555exX4xX3x1566exX1axX8fxX3x130e9xX142xX3xX9fxXd1xX7axX3x146a7xX1xXdxX3xX44xXe3xX1axX56xX3xXexX1xX18xX14xX4xX7axX3xXexX6xX3xX4xXfdxX1axX3xX5xXa0xX18xX3xfd4cxX3xX9fxXb9xX1axX3xX30xX14xXdxX3xX17xX18xX6xX1axX3xX1xX1dxX3xX1axX26xX49xX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX0xX7xXexX83xX142xX1axX56xX12x1438dxX18dxX4xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX4xXfdxX1axX3xX18xX14xX1axX56xX3xX1b5xX1xXdxX3xX9fxXd1xXdxX0xX32xX7xXexX83xX142xX1axX56xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xXcxX1xXa1xXdxX3xX56xXdxX6xX1axX3xX18xX14xX1axX56xX3xXexX1x10302xX4xX1xX3xX1xd09axXbxX3xX1axX1xX10exXexX58xX3xXcxX83xXa0xX19bxX4xX3xX7cxX16exX6xX3xX1aaxX1axX3xXexff64xX3xX1axcd88xX6xX3xX56xXdxXa1xX3xX9fxXb9xX1axX3xX30xX7dxXexX3xX56xXdxXa1xX3xX1xX142x14d18xX4xX3xX7xX6xX18xX3xX1b5xX1xXdxX3xX1aaxX1axX3xX30xX7dxXexX3xX56xXdxXa1xX8fxX3x158bbxXbxX3xX44x143b5xX1axX56xX58xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX21fxX18dxX4xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX1b5xX1xX84xX1axX56xX3xX56xef0fxX49xX3xX1b5xX284xX4xX1xX3xX1a7xX1axX56xX3xX1axXdxX78xX30xX3xX30xXbdxX4xX3xX44xXbdxX3xX44xX26xX49xX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX21fxX18dxX4xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX1b5xX1xX84xX1axX56xX3xX25xX16exX1axX56xX3xX7cxd80fxX1axX3xXexX83xX142xX1axX56xX3xX30xX84xXdxX3xXexX83xXa0xXa1xX1axX56xX3xX6xX4xXdxX44xX3xX44xXbdxX3xX44xX26xX49xX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX21fxX18dxX4xX3xX1b5xX1xX18dxX1axX56xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX1xXa0xX58xX3xX6xX30xXbxXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1axX7axX3xX10xX83xX49xXexX1xX83xX142xX30xX49xX4xXdxX1axX7axX3xX5xXdxX1axX4xX142xX30xX49xX4xXdxX1axX7axX3xXbxX10xX1axXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1axX7axX3xX142xX50xX49xXexX10xXexX83xX6xX4xX49xX4xX5xXdxX1axX7axX3xXexX10xXexX83xX6xX4xX49xX4xX5xXdxX1axX7axX3xX83xXdxX5fxX6xX30xXbxXdxX4xXdxX1axX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX13xX7dxXexX3xX7xX14xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX4xXd1xX3xX7cxXb5xX1axX3xX4xX1xX10exXexX3xXbxX83xX142xXexX10xXdxX1axX3xX1axX1xXa0xX3xXdxX1axX7xX18xX5xXdxX1axX7axX3xX142xX50xX49xXexX142xX4xXdxX1axX8fxX8fxX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12x11027xXa1xXdxX3xX1b5xX1xX18xX49xX78xX1axX58xX3x13c3exX6xX18xX3xX1b5xX1xXdxX3xX18xX14xX1axX56xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX1axXb9xX18xX3xX1axX56xXa0xXa1xXdxX3xX7cxX1dxX1axX1xX3xX25xX12fxX1axX3xX9fxX7dxX1axX56xX3xXexX1xf019xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX83xXa1xXdxX3xX44xXbdxX3xX44xX26xX49xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX1xX188xX1axX3xX1xe5bbxX1axX3xX1b5xX1xXdxX3xX1ax1016bxX30xX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX4d6xXa0xX18xX3xX1d0xX58xX3xX21fxXe3xX1axX56xX3xX30xX7dxXexX3xX1xX142xXbdxXexX3xX4xX1xX10exXexX3xX1axX1xXa0xX1axX56xX3xXexXe3xX49xX3xXexX1xX10xX142xX3xX44xXbdxX1axX56xX3xX30xX18xX14xXdxX7axX3xXexX1xXa1xXdxX3xX9fxXdx1358exX30xX3xX18xX14xX1axX56xX3xX4xX17fxX1axX56xX3xXexX1xX6xX49xX3xX9fx10c04xXdxX3xX1axX1xXa0xX3xX10xX83xX49xXexX1xX83xX142xX30xX49xX4xXdxX1axX3xX75xX7cxX6xX7xX10xX3xX1xX142xX2b8xX4xX3xX30xX18xX14xXdxX3xX10xX7xXexX142xX5xX6xXexX3xX1xX6xX49xX3xX7xXexX10xX6xX83xX6xXexX92xX58xX3xX18xX14xX1axX56xX3xX5x14987xX4xX3xX9fxXd1xXdxX3xX4xfcf8xX1axX3xX44xXbdxX1axX56xX3xX30xX18xX14xXdxX3xX10xXexX49xX5xX7xX18xX4xX4xXdxX1axX6xXexX3xX4xXd1xX3xXexX1xX5a4xX3xX18xX14xX1axX56xX3xX1b5x158a8xX30xX3xX1xX142xX2b8xX4xX3xX7xX6xX18xX3xX7cxX16exX6xX3xX1aaxX1axX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX7cxX142xX83xX44xX10xX83xX9xXaxde83xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX56xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX44xX44xXdxX1axX56xX9xXaxX2xXaxX3xca05xXdxX44xXexX1xX9xXaxc1bfxX64cxX64cxXaxX3xX6xX5xXdxX56xX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX83xXaxX12xX0xXexX7cxX142xX44xX49xX12xX0xXexX83xX12xX0xXexX44xX12xX0xX6xX3xX1xX83xX10xX5fxX9xXaxX1xXexXexXbxX58xX32xX32xX6xX44xX30xXdxX1axX8fxX7cxX6xX142xX1xX6xXexXdxX1axX1xX8fxX25xX1axX32xX142xX5fxX4xX1b5xX10xX44xXdxXexX142xX83xX32xX10xX44xXdxXexX142xX83xX32xXaxX12xX0xXdxX30xX56xX3xX7xX83xX4xX9xXaxX32xX32xXdxX8fxX7cxX6xX142xX1xX6xXexXdxX1axX1xX8fxX25xX1axX32xX1axX10xX66fxX7xX32xX2x10380xd0e6x12631xX32xX2xX64cxX6f3xX44xX6f3xX64cxX6f3xX64cxX2xX64cxX64cxXex12177xX701xX6f1xf68fxX704xX5xX64cxX8fxX5axXbxX56xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX142x143a9xX30xX6xX56xX10xXaxX3xX32xX12xX0xX32xX6xX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX83xX12xX0xXexX83xX12xX0xXexX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21fxX6xXbxXexXdxX142xX1axXaxX12xX63xX1xXdxX3xX44xXe3xX1axX56xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX1axX78xX1axX3xX5xXa0xX18xX3xX1d0xX3xXexXa0xX188xX1axX56xX3xXexX18dxX4xX3xX56xXdxX16exX6xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX25xX26xX3xXexX1xX2axX4xX3xXbxX1xX2fxX30xX8fxX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX83xX12xX0xX32xXexX7cxX142xX44xX49xX12xX0xX32xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX0xX7xXexX83xX142xX1axX56xX12xX21fxX18dxX4xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX1axX78xX1axX3xX18xX14xX1axX56xX3xX5xX5f7xX4xX3xX1axX142xX0xX32xX7xXexX83xX142xX1axX56xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xXcxX1xXa1xXdxX3xX56xXdxX6xX1axX3xX18xX14xX1axX56xX58xX3x113e9xX26xX142xX3xX56xXdxXa1xX3xX1aaxX1axX7axX3xX1axX56xX6xX49xX3xX9fxXfdxX18xX3xX7cxX16exX6xX3xX1aaxX1axX7axX3xXexX83xX142xX1axX56xX3xX1xX142xX2b8xX4xX3xX1axX56xX6xX49xX3xX7xX6xX18xX3xX1b5xX1xXdxX3xX1aaxX1axX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX2cfxXbxX3xX44xX2d3xX1axX56xX58xX3xX21fxX18dxX4xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX56xX319xX49xX3xX1b5xX284xX4xX1xX3xX1a7xX1axX56xX3xX1axXdxX78xX30xX3xX30xXbdxX4xX3xX44xXbdxX3xX44xX26xX49xX7axX3xX83xX18xX7dxXexX3xX1axX1xXa0xX3xX6xX7xXbxXdxX83xXdxX1axX7axX3xX17xX18xXdxX1axXdxX1axX8fxX8fxX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX21fxX18dxX4xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX4xXd1xX3xX9fxX7dxX3xXexX6xX1axX3xX1b5x1500cxX30xX3xX75xXbxX83xX142xXbxX142xX50xX49xXbxX1xX10xX1axX58xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX56xXdxXb5xX30xX3xX9fxX6xX18xX92xX7axX3xX4xXfdxX1axX3xX5xXa0xX18xX3xX5xXbdxXdxX3xX44xXbdxX3xX44xX26xX49xX3xX30xX7dxXexX3xXexX1xXa1xXdxX3xX56xXdxX6xX1axX7axX3xX56xXdxX5f7xXbxX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX4xX1xX18xX49xX5a4xX1axX3xX7xX6xX1axX56xX3xX44xXbdxX1axX56xX3xX1xX5ffxX6xX3xXexX6xX1axX3xXexX14xXexX3xX1xX188xX1axX7axX3xX1axX78xX1axX3xX1b5xX1xXdxX3xX50xX18xX14xX1axX56xX3xX83xX18xX7dxXexX3xX1axX142xX1axX3xX7xX2axX3xX1xX10exXbxX3xXexX1xX18xX3xX9fxXa0xX289xX4xX3xXexX1xX18xX12fxX1axX3xX5xX289xXdxX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX21fxX18dxX4xX3xX5xX142xXbdxXdxX3xX25xXdxXexX6xX30xXdxX1axX3xXexX6xX1axX3xXexX83xX142xX1axX56xX3xX44xXfdxX18xX3xX1axX1xXa0xX3xX4xX18dxX4xX3xX25xXdxXexX6xX30xXdxX1axX58xX3x10d5bxX7axX3xX1aexX7axX3xe57cxX7axX3xX63xX8fxX8fxX8fxX7axX3xX25xX50fxX3xXexX1xX1a7xX4xX3xX1aaxX1axX3xX1b5xX284xX4xX1xX3xXexX1xX284xX4xX1xX3xX7xX2axX3xXexXdxXb9xXexX3xX30xX12fxXexX7axX3xX9fxX2b8xX4xX3xX7cxXdxX1dxXexX3xX5xX26xX3xXexX1xX2axX4xX3xXbxX1xX2fxX30xX3xX56xXdxX26xX18xX3xX4xX1xX10exXexX3xX7cxX92exX142xX7axX3xX1axX78xX1axX3xX25xXdxX1dxX4xX3xX1xX10exXbxX3xXexX1xX18xX3xX9fxXa0xX289xX4xX3xX44xX11dxX3xX44xX26xX1axX56xX3xX1xX188xX1axX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX21fxX18dxX4xX3xX5xX142xXbdxXdxX3xX25xXdxXexX6xX30xXdxX1axX7axX3xX6xX4xXdxX44xX3xX6xX30xXdxX1axX7axX3xX30xX18xX14xXdxX3xX1b5xX1xX142xX18dxX1axX56xX7axX3xX56xX5xX18xX4xX142xX7xX10xX8fxX8fxX8fxX3xX44xX142xX3xX1b5xX1xXdxX3xX25xX26xX142xX3xX44xXbdxX3xX44xX26xX49xX7axX3xX1axX1xXa1xX3xXexX1xX1a7xX4xX3xX1aaxX1axX3xX1b5xX284xX4xX1xX3xX1xX142xXbdxXexX3xX1xX1dxX3xXexX1xX14xX1axX56xX3xX30xX10xX1axX3xX25xX12fxX1axX3xX4xX1xX18xX49xX5a4xX1axX3xX4xX18dxX4xX3xX4xX1xX10exXexX3xX44xXdxX1axX1xX3xX44xXa0xd8bbxX1axX56xX3xX17xX18xX6xX3xXexX1xX26xX1axX1xX3xX83xX18xX7dxXexX3xX1axX78xX1axX3xX25xXdxX1dxX4xX3xX1xX10exXbxX3xXexX1xX18xX3xX9fxXa0xX289xX4xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX1xX188xX1axX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX21fxX18dxX4xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX18xX14xX1axX56xX3xX1b5xX1xX84xX1axX56xX3xXbxX1xX2d3xX3xXexX1xX18xX7dxX4xX3xX25xX26xX142xX3xXexX50fxX1axX1xX3xXexX83xXbdxX1axX56xX3xX1axX142xX3xX1xX6xX49xX3xX9fxXd1xXdxX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX21fxX18dxX4xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX1axX26xX49xX3xX1b5xX1xX84xX1axX56xX3xX7cxX8cxX3xXexX1xX1a7xX4xX3xX1aaxX1axX3xX5xX26xX30xX3xXb5xX1axX1xX3xX1xXa0xXcexX1axX56xX3xX9fxXb9xX1axX3xX1xX10exXbxX3xXexX1xX18xX7axX3xX4xXd1xX3xXexX1xX5a4xX3xX18xX14xX1axX56xX3xX5xX5f7xX4xX3xX1axX26xX142xX3xX4xX17fxX1axX56xX3xX9fxXa0xX289xX4xX3xX1axX1xXa0xX1axX56xX3xX18xX14xX1axX56xX3xX25xX26xX142xX3xX7cxX16exX6xX3xX1aaxX1axX3xX25x10594xX1axX3xXexX14xXexX3xX1xX188xX1axX3xX25xX50fxX3xX7xd8d3xX3xX56xXdxXb5xX30xX3xX9fxXa0xX289xX4xX3xXexX18dxX4xX3xX44xX2d3xX1axX56xX3xXbxX1xX2d3xX58xX3xX1b5xX284xX4xX1xX3xX1a7xX1axX56xX3xX9fxXa0xXa1xX1axX56xX3xXexXdxX78xX18xX3xX1xXd1xX6xX8fxX8fxX8fxX3xcdcfxX14xXdxX3xX25xX19bxXdxX3xX1axX1xX16exX1axX56xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX9fxXa0xX289xX4xX3xXexX1xX2axX4xX3xXbxX1xX2fxX30xX3xX5xX26xX30xX3xXexX1aaxX1axX56xX3xX1xX10exXbxX3xXexX1xX18xX3xX1axX78xX1axX3xX44xXe3xX1axX56xX3xX1axX56xX6xX49xX3xX7xX6xX18xX3xX1b5xX1xXdxX3xX1aaxX1axX3xX9fxX5a4xX3xX5xX26xX30xX3xXexX1aaxX1axX56xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1b5xX1xXb5xX3xX44xX2d3xX1axX56xX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX0xX7xXexX83xX142xX1axX56xX12xXcxXa0xX188xX1axX56xX3xXexX18dxX4xX3xX56xXdxX16exX6xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX25xX26xX3xXexX1xX2axX4xX3xXbxX1xX2fxX30xX0xX32xX7xXexX83xX142xX1axX56xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xf8b3xXdxX16exX6xX3xXexX1xX1a7xX4xX3xX1aaxX1axX3xX25xX26xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX4xX17fxX1axX56xX3xX4xXd1xX3xX30xX14xXdxX3xX5xXdxX78xX1axX3xX17xX18xX6xX1axX7axX3xX4xXfdxX1axX3xX5xXa0xX18xX3xX1d0xX3xX1b5xX1xXdxX3xX44xXe3xX1axX56xX3xX9fxX5a4xX3xX9fxXbdxXexX3xX9fxXdxX37cxX18xX3xXexX83xX8cxX3xX4xXd1xX3xX1b5xXb9xXexX3xX17xX18xXb5xX3xX1axX1xXa0xX58xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX1aexXe3xX1axX56xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX4xX1xX16exX6xX3xXexX1aaxX1axX56xX3xX1xX18xX49xXb9xXexX3xX18dxXbxX3xX25xX26xX3xX4xX18dxX4xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX5xX26xX30xX3xX56xXdxf8e0xX1axX3xX30xXbdxX4xX1xX7axX3xX9fxXdxX37cxX18xX3xX1xX5ffxX6xX3xX1axX1xX8cxXbxX3xXexXdxX30xX3xX1axX78xX1axX3xX1xXbdxX1axX3xX4xX1xXb9xX3xX44xXe3xX1axX56xX3xX30xX18xX14xXdxX3xX1aaxX1axX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX1aexXe3xX1axX56xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX4xX1xX14xX1axX56xX3xX9fxX84xX1axX56xX3xX30xX18dxX18xX3xX75xX5xX26xX30xX3xX56xXdxXb5xX30xX3xX7xX2axX3xX1xX50fxX1axX1xX3xXexX1xX26xX1axX1xX3xX4xX18dxX4xX3xX4xX2d3xX4xX3xX30xX18dxX18xX3xX9fxX84xX1axX56xX92xX3xX1axX78xX1axX3xX1xXbdxX1axX3xX4xX1xXb9xX3xX1aaxX1axX3xXexX1xX2axX4xX3xXbxX1xX2fxX30xX3xX56xXdxX26xX18xX3xX25xXdxXexX6xX30xXdxX1axX3xX63xX3xX75xX4xX1xX10exXexX3xX4xX1xX14xX1axX56xX3xX9fxX84xX1axX56xX3xX30xX18dxX18xX7axX3xX1axX78xX1axX3xX44xX11dxX3xX56xX319xX49xX3xX50xX18xX10exXexX3xX1xX18xX49xXb9xXexX92xX3xX1axX1xXa0xX58xX3xX7xX5f7xXbxX3xX5xX188xX7axX3xX1b5xX1xX142xX6xXdxX3xX5xX6xX1axX56xX7axX3xX44xXfdxX18xX3xXexX1xX2axX4xX3xX25xX12fxXexX7axX3xX5xX5ffxX1axX56xX3xX9fx151adxX3xXexX83xX1a7xX1axX56xX8fxX8fxX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX21fxX18dxX4xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX44xX11dxX3xX56xX319xX49xX3xX1b5xX284xX4xX1xX3xX1a7xX1axX56xX3xX44xXbdxX3xX44xX26xX49xX58xX3xX6xX7xXbxXdxX83xXdxX1axX7axX3xXdxX7cxX18xXbxX83xX142xX5fxX10xX1axX7axX3xXdxX1axX44xX142xX30xX10xXexX6xX4xXdxX1axX7axX3xXbxXdxX83xX142xX50xXdxX4xX6xX30xX7axX3xX4xX18dxX4xX3xX5xX142xXbdxXdxX3xX4xX142xX83xXexXdxX4xX142xX7xXexX10xX83xX142xXdxX44xX8fxX8fxX8fxX7axX3xXexX83xX18dxX1axX1xX3xX18xX14xX1axX56xX3xX83xXa0xX289xX18xX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xf399xXa0xX289xX18xX3xX4xX5ffxX1axX3xX9fxXa0xX289xX4xX3xX1b5xX1xX18xX49xX78xX1axX3xX1b5xX1xX84xX1axX56xX3xX9fxXa0xX289xX4xX3xX44xXe3xX1axX56xX3xX1b5xX1xXdxX3xX18xX14xX1axX56xX3xX4xX18dxX4xX3xX5xX142xXbdxXdxX3xXexX1xX18xX14xX4xX58xX3xXbxX6xX83xX6xX4xX10xXexX6xX30xX142xX5xX3xX75xX1xXbdxXdxX3xX56xX6xX1axX92xX7axX3xX30xX10xXexX83xX142xX1axXdxX44xX6xe3e1xX142xX5xX3xX75xXexX1aaxX1axX56xX3xXexX18dxX4xX3xX44xX2d3xX1axX56xX3xXbxX1xX2d3xX92xX7axX3xX44xXdxX6xX110dxX10xXbxX6xX30xX7axX3xX30xX142xX83xXbxX1xXdxX1axX3xX75xX5xX26xX30xX3xXexX1aaxX1axX56xX3xXexX18dxX4xX3xX44xX2d3xX1axX56xX3xX4x150d3xX6xX3xXexX1xX18xX14xX4xX7axX3xX56xX319xX49xX3xX9fxX7dxX4xX92xX7axX3xX4xX18dxX4xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX1b5xX1xX18dxX1axX56xX3xX1xXdxX7xXexX6xX30xXdxX1axX3xX75xXexX1aaxX1axX56xX3xXexX18dxX4xX3xX44xX2d3xX1axX56xX3xX56xX319xX49xX3xX1axX56xX114cxX8fxX8fxX8fxX92xX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX163xX1xX16exX1axX56xX3xX1b5xX1xX18dxX1axX56xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX1xX18xX7dxX4xX3xX1xd566xX3xXexX10xXexX83xX6xX4xX49xX4xX5xXdxX1axX7axX3xXexX10xX83xX83xX6xX30xX49xX4xXdxX1axX3xX1b5xXdxX78xX1axX56xX3xX7xX16exX6xX3xX7cxX5ffxX7axX3xX4xX18dxX4xX3xX4xX1xXb9xX3xXbxX1xX2fxX30xX3xXexX2a0xX3xX7xX16exX6xX7axX3xX4xX18dxX4xX3xXexX1xX2axX4xX3xXbxX1xX2fxX30xX3xX56xXdxX26xX18xX3xX4xX6xX5xX4xXdxX3xX75xXexXbdxX142xX3xXexX1xX26xX1axX1xX3xX1xX289xXbxX3xX4xX1xX10exXexX3xX7cxX37cxX1axX3xX25xX16exX1axX56xX7axX3xX56xXdxXb5xX30xX3xXexX18dxX4xX3xX44xX2d3xX1axX56xX3xX4xX114cxX6xX3xXexX1xX18xX14xX4xX92xX3xX1axX1xXa0xX58xX3xX4xX6xX1axX1xX3xX50xXa0xX188xX1axX56xX3xX7cxX5ffxX7axX3xX4xX18dxX3xXa0xX19bxXbxX3xX30xX18xX14xXdxX8fxX8fxX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xdfedxX14xX1axX56xX3xX4xX18dxX4xX3xX5xX142xXbdxXdxX3xX30xX10xX1axX3xXexXdxX78xX18xX3xX1xXd1xX6xX58xX3xXbxX10xXbxX7xXdxX1axX7axX3xXbxX6xX1axX4xX83xX10xX6xXexXdxX1axX7axX3xX6xX30xX49xX5xX6xX7xX10xX8fxX8fxX8fxX3xX1b5xXdxX78xX1axX56xX3xX1aaxX1axX3xX56xX6xX1axX3xX5xX289xX1axX3xX25xX26xX3xX18xX14xX1axX56xX3xXexX83xX26xX3xX9fxX2b8xX4xX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX12bdxX14xX1axX56xX3xX25xXdxXexX6xX30xXdxX1axX3xX21fxX3xX1b5xXdxX78xX1axX56xX3xX1aaxX1axX3xX56xX6xX1axX3xX5xX289xX1axX3xX25xX50fxX3xXexX83xX142xX1axX56xX3xX56xX6xX1axX3xX5xX289xX1axX3xX4xXd1xX3xX4xX1xX1a7xX6xX3xX1axX1xXdxX37cxX18xX3xX9fxe77cxX1axX56xX3xX75xX21fxX18xX92xX3xX5xX26xX30xX3xX25xXdxXexX6xX30xXdxX1axX3xX21fxX3xX7cxX8cxX3xX84xX50xX49xX3xX1xXd1xX6xX3xX75xXexX1xX26xX1axX1xX3xX4xX1xX10exXexX3xX6xX7xX4xX142xX83xX7cxXdxX56xX10xX1axX92xX3xX30xX10exXexX3xXexX18dxX4xX3xX44xX2d3xX1axX56xX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX12bdxX14xX1axX56xX3xX25xXdxXexX6xX30xXdxX1axX3xX63xX7axX3xXexX83xX18dxX1axX1xX3xX1aaxX1axX3xX4xX18dxX4xX3xX5xX142xXbdxXdxX3xX1xX142xX6xX3xX17xX18xXb5xX3xX56xXdxX26xX18xX3xX25xXdxXexX6xX30xXdxX1axX3xX21fxX3xX75xXexX18dxX142xX7axX3xX7xX5f7xXbxX3xX5xX188xX7axX3xX4xX6xX30xX7axX3xX4xX1xX6xX1axX1xX7axX3xX4xX26xX3xX4xX1xX18xX6xX92xX3xX25xX50fxX3xX25xXdxXexX6xX30xXdxX1axX3xX21fxX3xXbxX1xX18dxX3xX1xX114cxX49xX3xX25xXdxXexX6xX30xXdxX1axX3xX63xX7axX3xX5xX26xX30xX3xX56xXdxXb5xX30xX3xXexX18dxX4xX3xX44xX2d3xX1axX56xX3xX9fxXdxX37cxX18xX3xXexX83xX8cxX8fxX8fxX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX0xX7xXexX83xX142xX1axX56xX12xX1aexXe3xX1axX56xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX5xX319xX18xX3xX44xX26xXdxX3xX5xX26xX30xX3xXb5xX1axX1xX3xX1xXa0xXcexX1axX56xX3xX9fxXb9xX1axX3xX44xXdxX1axX1xX3xX44xXa0xXb61xX1axX56xX0xX32xX7xXexX83xX142xX1axX56xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX21fxX18dxX4xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX1axX1xX18xX12fxX1axX3xXexX83xX26xX1axX56xX3xXexX1xXa0xXa1xX1axX56xX3xX9fxX2fxX49xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX1b5xX1xX14xXdxX3xXexX1xX1a7xX4xX3xX1aaxX1axX3xX83xX6xX3xX1axX56xX142xX26xXdxX3xX1axX78xX1axX3xX5xX26xX30xX3xX4xX1xX142xX3xX25xXdxX1dxX4xX3xX1xX10exXbxX3xXexX1xX18xX3xX4xX18dxX4xX3xX4xX1xX10exXexX3xX44xXdxX1axX1xX3xX44xXa0xXb61xX1axX56xX3xX1b5xX1xX84xX1axX56xX3xX9fxXfdxX49xX3xX9fxX114cxX7axX3xX44xXe3xX1axX56xX3xX1axX1xXdxX37cxX18xX3xX1axX56xX26xX49xX3xX9fxX5a4xX3xX5xX26xX30xX3xX4xX188xX3xXexX1xX5a4xX3xXexX1xXdxXb9xX18xX3xX44xXa0xXb61xX1axX56xX3xX4xX1xX10exXexX3xX25xX26xX3xX25xXdxXexX6xX30xXdxX1axX7axX3xX56xX319xX49xX3xX7xX2d3xXexX3xX4xX319xX1axX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX1aexXe3xX1axX56xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xXexX83xX8cxX3xX7cxX1dxX1axX1xX3xX56xX5f7xXexX58xX3xX4xX142xX5xX4xX1xXdxX4xXdxX1axX7axX3xX5xX26xX30xX3xX4xXb5xX1axX3xXexX83xXcexX3xX7xX2axX3xX1xX10exXbxX3xXexX1xX18xX3xX5xXdxXbxXdxX44xX7axX3xX4xX6xX83xX142xXexX10xX1axX7axX3xX141xX2xX676xX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX1aexXe3xX1axX56xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX4xX1xX14xX1axX56xX3xX5xX6xX142xX58xX3xX716xX7xX142xX1axXdxX6xX110dxXdxX44xX3xX75xX716xX163xX41xX92xX7axX3xXexXbdxX142xX3xXbxX1xX1a7xX4xX3xX25xX19bxXdxX3xXbxX49xX83xXdxX44xX142xX50xXdxX1axX3xX75xX141xX6f3xX92xX3xXexX83xX142xX1axX56xX3xXexX1xX2axX4xX3xXbxX1xX2fxX30xX3xX56xX319xX49xX3xX1xXdxX1dxX1axX3xXexXa0xX289xX1axX56xX3xX83xX14xXdxX3xX5xX142xXbdxX1axX3xXexX1xXfdxX1axX3xX1b5xXdxX1axX1xX3xX44xX142xX3xXexX1xXdxXb9xX18xX3xX25xXdxXexX6xX30xXdxX1axX3xX141xX6f3xX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX1aexXe3xX1axX56xX3xX4xX18dxX4xX3xXexX1xX18xX14xX4xX3xX1b5xX1xX18dxX1axX56xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX5xX319xX18xX3xX44xX26xXdxX3xX1axX1xX10exXexX3xX5xX26xX3xX5xX142xXbdxXdxX3xX4xXd1xX3xXbxX1xX5b7xX3xX1b5xX1xX18dxX1axX56xX3xX1b5xX1xX18xX2fxX1axX3xX83xX7dxX1axX56xX3xX5xX26xX30xX3xXb5xX1axX1xX3xX1xXa0xXcexX1axX56xX3xX1xX1dxX3xXexXbdxXbxX3xX1b5xX1xX18xX2fxX1axX3xX83xX18xX7dxXexX7axX3xX56xX319xX49xX3xXexXdxX78xX18xX3xX4xX1xXb5xX49xX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX142xX44xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX50xXexX52xX6xX5xXdxX56xX1axX58xX3xX5axX18xX7xXexXdxX5fxX49xXaxX12xX21fxX18dxX4xX3xX1xXdxX1dxX1axX3xXexXa0xX289xX1axX56xX3xXexX83xX78xX1axX3xX4xXfdxX1axX3xX9fxXa0xX289xX4xX3xX50xX2a3xX3xX5xX1d0xX3xX1b5xX8cxXbxX3xXexX1xXa1xXdxX3xX9fxX5a4xX3xXexX83xX18dxX1axX1xX3xX5xX26xX30xX3xX56xXdxXb5xX30xX3xX7xX1a7xX4xX3xX1b5xX1xXfc9xX10xX3xX4xX1xX142xX3xX1axX56xXa0xXa1xXdxX3xX7cxX1dxX1axX1xX3xX25xX26xX3xX1b5xXb9xXexX3xX17xX18xXb5xX3xX9fxXdxX37cxX18xX3xXexX83xX8cxX8fxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4e2xX142xX18xX83xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX142xX3xX7xX18xX4xX1b5xX1xX142xX10xX44xX142xXdxX7xX142xX1axX56xX8fxX25xX1axX0xX32xXbxX12
congthanh