Rủ nhau đi chụp ảnh ở khe suối, nữ sinh lớp 8 ở TX Kỳ Anh đuối nước
(Baohatinh.vn) - Hai học sinh ở phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị rơi xuống khe nước khi đang chụp ảnh, trong đó một em tử vong.
e782xeb60x1755dx198c7x11082x1231fx16ce4x14247x179bfxX7x15ad3x11159xfe51xfcc7x13042x15ce8xX5x15d3fxXaxX3xX7xXex12e52xX5xX10xX9xXaxXexX10xec88xXex132b2xX6xX5xXdx123d1x10202x12428xX3x13178x13f92xX7xXexXdx16590xX15x1850dxXaxe7a7x199fbx127e3xX3xX23xX1xX6xX27xX3x14b62xXdxX3xX4xX1x172c0xXbxX3x10a89xX23xX1xX3xfaf0xX3x100f8xX1xX10xX3xX7xX27x12697xXdxf267xX3xX23xf7b9xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5xf9b5xXbxX3x13ff5xX3xX44xX3xXcx186d8xX3x169b3x12409xX3x12a1bxX23xX1xX3xX38xX27xX4cxXdxX3xX23x1144exX59xX4xX0x15cbfxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1661fxX10xX6xf57bxXaxX2fxX83xX6xXdxX3xX1xea4fxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX44xX3xXbxX1xX70x1351dxX23xX22xX3xX63xX64xX3xXcxX1x12a3dxX23xX1xX4exX3xXcxX61xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3x11902xX83x16256xX3xXcxec14xX23xX1x130dfxX3x161baxXa4xX3x156acxea82xXdxX3xX1cxX27xX4cxX23xX22xX3xX46xX1xX10xX3xX23xX70xX59xX4xX3xX46xX1xXdxX3xX38xX6xX23xX22xX3xX4xX1xX3dxXbxX3xX40xX23xX1xX4exX3xXexXc0x11900xX23xX22xX3xX38x12377xX3x14dc3x14e9bxXexX3xX10xXefxX3xXex114f7xX3x18915xXe8xX23xX22x10595xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14ce0xXe8xX86xX15xXaxX2fxXcxX1x18c2fxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXbdxX6xX23xX3xX38x18009xX27xX4exX3xXf9xXb5xXe8xX3xX46xX1xXe8xX40xX23xX22xX3xX2xffdexX1xX3xX23xX22xXb5xX15xX3x16208xX2xX74x19b13xX4exX3xX23xX1xXedxXefxX3xX1xX8exX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX46xX1xXe8xX40xX23xX22xX3xX132xX3xX10xXefxX3xX44xX3xX46xX1xX4cxXdxX3xX5xX59xXbxX3xX5cxX3xX4xX31xX6xX3xXcxXc0xX70xX9bxX23xX22xX3xXcxX83x14b65x183adxX3xX63xX64xX3xXcxX1xXa4xX23xX1xX3xXb3xXbxX1xX70xX9bxX23xX22xX3xX63xX64xX3xXcxX1xXa4xX23xX1xX4exX3xXcxX61xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xXbbxX3xXc0xX31xX3xX23xX1xX6xX27xX3xXexX59xXdxX3xX46xX1xX27xX3xXf9xe90dxX4xX3xX46xX1xX10xX3x12b05xec65xX3x137b2xXb5xXdxX3xXb3xXexX1xX27xXf0xX4xX3xXex18a54xX3xX86x156b9xX23xX3xXbxX1xX4cxX3xX1b5xX115xX23xX22xX3xXcxXc0xXdxX23xX1xX4exX3xXbxX1xX70xX9bxX23xX22xX3xX63xX64xX3xXcxXc0xXdxX23xX1xXbbxX3xX38x19027xX3xX4xX1xX3dxXbxX3xX40xX23xX1xXfdxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXe8xX86xX15xXaxX2fxX0xXdxXefxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX174xX10xX23xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax16dcaxXdxX86xXexX1xX24xX3xX5cxX13axeab6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX13dx10864x12837xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX74xX74xXdxXfdxXbdxX6xXe8xX1xX6xXexXdxX23xX1xXfdxXf9xX23xX74xX23xX10xX228xX7xX74xX13axX13axX13axX231xX74xX2xX23fxX132xX86xX132xX2xX5cxX23fxX23fxX13dxX2xXexX23fxeda6xX13dxX132xX132xX5xX231xXfdxX26xXbxX22x11570xXc0xX9xX240xX273xX273xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxXbxX3xX40xX23xX1xX3xX44xX3xX46xX1xX10xX3xX7xX27xX4cxXdxX4exX3xX23xX51xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5xX59xXbxX3xX5cxX3xX44xX3xXcxX61xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX38xX27xX4cxXdxX3xX23xX70xX59xX4xXaxX3xX228xXdxX86xXexX1xX9xXaxX5cxX13axX231xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX13dxX23fxX240xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX6xXbxXexXdxXe8xX23xXaxX2fxX63xX1xX27xX3xXf9xX1aexX4xX3xX46xX1xX10xX3xX1b5xX1b6xX3xX1b8xXb5xXdxX3xX1exX3xX23xXc1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX10xXefxX3x16e2fxXfdxXcxXfdxX83xXfdxXcxX3xXf9xXb5xX3xf033xXfdxXcxXfdxX83xX3xXexX1xX70xXc1xX23xX22xX3xXf9xXe8xX23xX22xXfdxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXe8xX86xX15xXaxX2fxXcxXc0xXe8xX23xX22xX3x1083exX27xX1b6xX3xXexXc0x13be3xX23xX1xX3xX4xX1xX3dxXbxX3xX40xX23xX1xX4exX3xX13axX3xX10xXefxX3xX322xXfdxXcxXfdxX83xXfdxXcxX3xXb3xX175xX322xX3xX13axX231xX231xX5cxX4exX3xXcx1769ax17154xX3xX1b5x19cadxX3xfecdx16ba5xXbbxX3xXf9xXb5xX3xX10xXefxX3xX32dxXfdxXcxXfdxX83xX3xXb3xX175xX322xX3xX13axX231xX231xX5cxX4exX3xXcxX386xX387xX3xXcxX1c7xX23xX3xX387xX1xXe8xX23xX22xXbbxX4exX3xX4x12b32xX23xX22xX3xXbxX1xX70xX9bxX23xX22xX3xX63xX64xX3xXcxX1xXa4xX23xX1xX4exX3xXbdxXa4xX3xXexXc0xX70x193bbxXexX3xX4xX1xX1c7xX23xX3xXc0xXc1xXdxX3xX1cxX27xX4cxX23xX22xX3xX46xX1xX10xX3xX23xX70xX59xX4xXfdxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXe8xX86xX15xXaxX2fxX174xX1b6xX4xX3xXbdx13a8fxX23xX3xX38xXdxX3xX4xX3b7xX23xX22xX3xX38x158b3xX3xXexXc0xXdxX3xX1xX115xX3xXefxX8exXdxX3xX23xX22xX70xX9bxXdxX3xX38x1276bxX23xX3xX4x12e2cxX27xXfdxX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdx12293xX23xX4exX3xX46xX1xX27xX3xXf9xX1aexX4xX3xX4xX1b6xX4xX3xX10xXefxX3xXexfa5fxXefxX3xX1cxX6xX3xX46xX1xX27xX3xX86xX1c7xX23xX3xX4xX70xX3xX23xX436xX23xX3xX46xX1xXdxX3xX23xX22xX70xX9bxXdxX3xX86xX1c7xX23xX3xX38xX427xX23xX3xXexX1xX360xX3xX10xXefxX3xX322xXfdxXcxXfdxX83xXfdxXcxX3xX38xX413xX3xXexXf7xX3xXf9xXe8xX23xX22xX2dxX3xX10xXefxX3xX32dxXfdxXcxXfdxX83xX3xX38xX70xX3d2xX4xX3xX7xXc1xX3xX4xX42bxX27xX3xX46xXa4xXbxX3xXexX1xX9bxXdxX4exX3xX1xXdx11b1exX23xX3xX38xX6xX23xX22xX3xX38xXdx16d05xX27xX3xXexXc0xXa4xX3xXexX407xXdxX3xX10dxX4adxX23xX1xX3xXf9xXdxX4adxX23xX3xX1b5xX6xX3xX46xX1xXe8xX6xX3xXcxX61xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xXfdxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxXe8xX86xX15xXaxX2fxX174xX115xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXf9xXb5xX3xX4xX1x13826xX23xX1xX3xX35axX27xX15xX4b7xX23xX3xXbxX1xX70xX9bxX23xX22xX3xX63xX64xX3xXcxXc0xXdxX23xX1xX3xX38xX413xX3xX1xX27xX15xX3xX38xXf0xX23xX22xX3xX5xX1aexX4xX3xX5xX70xX3d2xX23xX22xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX1xX3d2xXbxX3xXf9xX59xXdxX3xX22xXdxX6xX3xX38xX360xX23xX1xX3xX38xX413xX3xX38xX70xX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX1ecxX3xX10xXefxX3xX322xXfdxXcxXfdxX83xXfdxXcxX3xXf9xX4b7xX3xX38xX1ecxX3xXexX1c4xX3xX4xX1xX42bxX4xX3xXefxX6xXdxX3xXexX1b6xX23xX22xX3xXexX1xX10xXe8xX3xXbxX1xXe8xX23xX22xX3xXexX3dxX4xX3xX38xXa4xX6xX3xXbxX1xX70xXc1xX23xX22xXfdxX0xX74xXbxX2fxX0xX86xXdxXf9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX86xXc0xX10xX5xX6xXexX10xX86xXaxX2fxX0xX7xXexXc0xXe8xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX436xX23xX3xX35axX27xX6xX23xX24xX0xX74xX7xXexXc0xXe8xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xXefxXbdxX1exX6xX23xX86xX1exX7xX6xXbxXe8xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX322xX1xXdxX4b7xX27xX3xXbdxXdxX4adxX23xX3xXbxX1xX1b6xXbxX3xXbxX1x10e65xX23xX22xX3xX4xX1xX4cxX23xX22xX3xX38xX27xX4cxXdxX3xX23xX70xX59xX4xX3xX4xX1xXe8xX3xXexXc0x13c26xX3xX10xXefxX3xX174xX6xX23xX3x19490xXf0xX4xXaxX3xX1xXc0xX10xX2bxX9xXaxX74xX7xXe8xX23xX22xX1exX46xX1xXe8xX10xX74xX23xX1xXdxX10xX27xX1exXbdxXdxX10xX23xX1exXbxX1xX6xXbxX1exXbxX1xXe8xX23xX22xX1exX4xX1xXe8xX23xX22xX1exX86xX27xXe8xXdxX1exX23xX27xXe8xX4xX1exX4xX1xXe8xX1exXexXc0xX10xX1exX10xXefxX1exX4xX6xX23xX1exX5xXe8xX4xX74xX13axX273xX2xX13dxX2xX231xXfdxX1xXexXefxXaxX2fxX0xXdxXefxX22xX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX74xXefxX10xX86xXdxX6xX74xX2xX13axX231xX74xX23xX10xX228xX7xX74xX13axX13axX2xf67bxX74xX2xX132xX13axX86xX273xX2xX132xX13dxX240xX23fxX273xXexX240xX132xX240xX5cxX240xX5xX231xXfdxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxXbxX3xX40xX23xX1xX3xX44xX3xX46xX1xX10xX3xX7xX27xX4cxXdxX4exX3xX23xX51xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5xX59xXbxX3xX5cxX3xX44xX3xXcxX61xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX38xX27xX4cxXdxX3xX23xX70xX59xX4xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xX6xX2fxX0xX86xXdxXf9xX2fxX0xX7xXexXc0xXe8xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX322xX1xXdxX4b7xX27xX3xXbdxXdxX4adxX23xX3xXbxX1xX1b6xXbxX3xXbxX1xX60bxX23xX22xX3xX4xX1xX4cxX23xX22xX3xX38xX27xX4cxXdxX3xX23xX70xX59xX4xX3xX4xX1xXe8xX3xXexXc0xX625xX3xX10xXefxX3xX174xX6xX23xX3xX62exXf0xX4xXaxX3xX1xXc0xX10xX2bxX9xXaxX74xX7xXe8xX23xX22xX1exX46xX1xXe8xX10xX74xX23xX1xXdxX10xX27xX1exXbdxXdxX10xX23xX1exXbxX1xX6xXbxX1exXbxX1xXe8xX23xX22xX1exX4xX1xXe8xX23xX22xX1exX86xX27xXe8xXdxX1exX23xX27xXe8xX4xX1exX4xX1xXe8xX1exXexXc0xX10xX1exX10xXefxX1exX4xX6xX23xX1exX5xXe8xX4xX74xX13axX273xX2xX13dxX2xX231xXfdxX1xXexXefxXaxX2fxX322xX1xXdxX4b7xX27xX3xXbdxXdxX4adxX23xX3xXbxX1xX1b6xXbxX3xXbxX1xX60bxX23xX22xX3xX4xX1xX4cxX23xX22xX3xX38xX27xX4cxXdxX3xX23xX70xX59xX4xX3xX4xX1xXe8xX3xXexXc0xX625xX3xX10xXefxX3xX174xX6xX23xX3xX62exXf0xX4xX0xX74xX6xX2fxX0xX74xX7xXexXc0xXe8xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX86xXaxX2fxX322xX1x18e8axXefxX3xX1xX407xX23xX3xX4xX1xX427xX3xX23xX1xX51xX23xX22xX3xXf9xX3dxX3xX38xX27xX4cxXdxX3xX23xX70xX59xX4xX3xXexX1xX70xXc1xX23xX22xX3xXexX1c7xXefxX3xXexXc0xXe8xX23xX22xX3xX86xXa4xXbxX3xX23xX22xX1x1612bxX3xX1x13f66xX4exX3xX4xX1b6xX4xX3xX4xXc1xX3xX35axX27xX6xX23xX3xX4xX1xX42bxX4xX3xX23x11dd0xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX4adxX23xX3xX174xX6xX23xX3xX62exXf0xX4xX3xXb3xX83xXb5xX3xXcxXb8xX23xX1xXbbxX3xX38xX6xX23xX22xX3xXexX500xX4xX1xX3xX4xX1aexX4xX3xX38x139d5xX15xX3xXefxX407xX23xX1xX3xXexX27xX15xX436xX23xX3xXexXc0xX27xX15xX4b7xX23xX4exX3xXexX1xX1aexX4xX3xX1xXdxX4adxX23xX3xX23xX1xXdxX4b7xX27xX3xX22xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX1b6xXbxX3xX38xX40xXefxX3xXbdxX40xXe8xX3xX6xX23xX3xXexXe8xXb5xX23xX3xX4xX1xXe8xX3xXexXc0xX625xX3xX10xXefxXfdxX0xX74xXbxX2fxX0xX74xX86xXdxXf9xX2fxX0xX74xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32dxXb5xXe8xX3xX1xX848xX4exX3xX4xX1b6xX4xX3xX38xXa4xX6xX3xXbxX1xX70xXc1xX23xX22xX3xX44xX3xX83xXb5xX3xXcxXb8xX23xX1xX3xX4xX1xX31xX3xX38xXf0xX23xX22xX3xXexXc0xXdxX1ecxX23xX3xX46xX1xX6xXdxX3xX4xX1b6xX4xX3xX22xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX1b6xXbxX3xXbxX1xX60bxX23xX22xX3xX38xX27xX4cxXdxX3xXfdxXfdxXfdxXaxX3xX1xXc0xX10xX2bxX9xXaxX74xX1cxX6xX1exX1xXe8xXdxX74xXf9xX6xXe8xX1exX1xX10xX1exX4xX6xX4xX1exX86xXdxX6xX1exXbxX1xX27xXe8xX23xX22xX1exXe8xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX27xX1exX86xXe8xX23xX22xX1exXexXc0xXdxX10xX23xX1exX46xX1xX6xXdxX1exX4xX6xX4xX1exX22xXdxX6xXdxX1exXbxX1xX6xXbxX1exXbxX1xXe8xX23xX22xX1exX86xX27xXe8xXdxX1exX23xX27xXe8xX4xX74xX13axX273xX231xX2xX13axX6a6xXfdxX1xXexXefxXaxX2fxX0xXdxXefxX22xX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX74xXefxX10xX86xXdxX6xX74xX2xX13axX231xX74xX23xX10xX228xX7xX74xX13axX13axX2xX13dxX74xX2xX273xX5cxX86xX23fxX231xX5cxX2xX2xX23fxX5cxXexX273xX13dxX5cxX23fxX5xX240xX1exX1xX1xX86xX1xX86xXfdxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX38xXdxX3xX4xX1xX3dxXbxX3xX40xX23xX1xX3xX44xX3xX46xX1xX10xX3xX7xX27xX4cxXdxX4exX3xX23xX51xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5xX59xXbxX3xX5cxX3xX44xX3xXcxX61xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX38xX27xX4cxXdxX3xX23xX70xX59xX4xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xX6xX2fxX0xX86xXdxXf9xX2fxX0xX7xXexXc0xXe8xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32dxXb5xXe8xX3xX1xX848xX4exX3xX4xX1b6xX4xX3xX38xXa4xX6xX3xXbxX1xX70xXc1xX23xX22xX3xX44xX3xX83xXb5xX3xXcxXb8xX23xX1xX3xX4xX1xX31xX3xX38xXf0xX23xX22xX3xXexXc0xXdxX1ecxX23xX3xX46xX1xX6xXdxX3xX4xX1b6xX4xX3xX22xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX1b6xXbxX3xXbxX1xX60bxX23xX22xX3xX38xX27xX4cxXdxX3xXfdxXfdxXfdxXaxX3xX1xXc0xX10xX2bxX9xXaxX74xX1cxX6xX1exX1xXe8xXdxX74xXf9xX6xXe8xX1exX1xX10xX1exX4xX6xX4xX1exX86xXdxX6xX1exXbxX1xX27xXe8xX23xX22xX1exXe8xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX27xX1exX86xXe8xX23xX22xX1exXexXc0xXdxX10xX23xX1exX46xX1xX6xXdxX1exX4xX6xX4xX1exX22xXdxX6xXdxX1exXbxX1xX6xXbxX1exXbxX1xXe8xX23xX22xX1exX86xX27xXe8xXdxX1exX23xX27xXe8xX4xX74xX13axX273xX231xX2xX13axX6a6xXfdxX1xXexXefxXaxX2fxX32dxXb5xXe8xX3xX1xX848xX4exX3xX4xX1b6xX4xX3xX38xXa4xX6xX3xXbxX1xX70xXc1xX23xX22xX3xX44xX3xX83xXb5xX3xXcxXb8xX23xX1xX3xX4xX1xX31xX3xX38xXf0xX23xX22xX3xXexXc0xXdxX1ecxX23xX3xX46xX1xX6xXdxX3xX4xX1b6xX4xX3xX22xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX1b6xXbxX3xXbxX1xX60bxX23xX22xX3xX38xX27xX4cxXdxX3xXfdxXfdxXfdxX0xX74xX6xX2fxX0xX74xX7xXexXc0xXe8xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX86xXaxX2fxX1b5xX27xX4cxXdxX3xX23xX70xX59xX4xX4exX3xXex1779bxX3xX23xX1xXdxX4b7xX27xX3xX23xX85dxXefxX3xX23xX6xX15xX3xX5xXb5xX3xXf9xfb64xX23xX3xX23xX407xX23xX3xXexXc0xXe8xX23xX22xX3xXefxX3b7xX6xX3xX1xX848xXfdxX3xX322xX1xX80fxXefxX3xX1xX407xX23xX3xX4xX1xX427xX3xX23xX1xX51xX23xX22xX3xXexX6xXdxX3xX23xX407xX23xX3xX38xX1b6xX23xX22xX3xXexXdxX427xX4xX4exX3xX1xXdxX4adxX23xX3xX23xX6xX15xX4exX3xX23xX1xXdxX4b7xX27xX3xX38xXa4xX6xX3xXbxX1xX70xXc1xX23xX22xX3xX44xX3xX83xXb5xX3xXcxXb8xX23xX1xX3xX38xX413xX3xX4xX1xX31xX3xX38xXf0xX23xX22xX3xXexXc0xXdxX1ecxX23xX3xX46xX1xX6xXdxX3xX4xX1b6xX4xX3xX22xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX1b6xXbxX3xX23xX1xX80fxXefxX3xXexX85dxX23xX22xX3xX4xX70xX9bxX23xX22xX3xX46x16f05xX3xX23xX85dxX23xX22xX3xXbxX1xX60bxX23xX22xX3xX38xX27xX4cxXdxX3xX23xX70xX59xX4xX3xX38xX4cxXdxX3xXf9xX59xXdxX3xXexXc0xX625xX3xX10xXefxXfdxX0xX74xXbxX2fxX0xX74xX86xXdxXf9xX2fxX0xX74xX5xXdxX2fxX0xX74xX27xX5xX2fxX0xX86xXdxXf9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc0xXaxX2fxX0xX74xX86xXdxXf9xX2fxX0xX74xX86xXdxXf9xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX27xXexX1xXe8xXc0xXaxX2fxXcxXc0xX70xXc1xX23xX22xX3xX1b8xXdxX23xX1xX0xX74xXbxX2f
Trương Minh