Nhiệt độ miền Bắc thấp nhất 0,7 độ C
Đợt không khí lạnh với cường độ mạnh khiến miền Bắc giá rét với nhiệt độ thấp nhất ở Sapa (Lào Cai) chỉ 0,7 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1,4 độ, Ba Vì (Hà Nội) 10,5 độ C. Từ ngày mai, nhiệt độ đồng bằng Bắc bộ tăng dần.
781dxb734x9961xaf41xcae1xc1b1x9d94xbe1bx8d9dxX7xc37dx1038bxedc0x92ddx914cx92cbxX5xd01bxXaxdc1axed38xX1xXdx8658xXexX3xab53xf940xX3x8523xXdxab02xff4dxX3xdb72xac88xX4xX3xXexX1x905bxXbxX3xX1fxX1xX27xXexX3x1001exa6daxda86xX3xX19xX1axX3xbfeexX0xe32cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexba6axX5xX10xX9xXaxXexX10x918exXexa773xX6xX5xXdxad08xX1fxc11cxX3xebdaxc57cxX7xXexXdxf89exX41xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda00xX10xX6xb71exXaxX12xa936xa15exXexX3x796dxX1xbf83xX1fxX4exX3xX6dxX1xddadxX3xX5xf0e3xX1fxX1xX3xb9fcxe0eexXdxX3xX4xaf8fxbed0xX1fxX4exX3xX19xX1axX3xX1cxX78xX1fxX1xX3xX6dxX1xXdx8864xX1fxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX4exXdxb677xX3x7ba9x8796xXexX3xX7cxX7dxXdxX3xX1fxX1xXdxX16xXexX3xX19xX1axX3xXexX1xX27xXbxX3xX1fxX1xX27xXexX3xf95exX3xa400xX6xXbxX6xX3x9d6dxba7dxde98xa9a3xX3xX36xX6xXdx98ecxX3xX4xX1xdb0axX3xX2fxX30xX31xX3xX19xX1axX3xX36xX30xX3x8713x81eexX53xX3xXbexc804xX1fxX3xXc3xXc4xX78xX1fxX4exX3xXbexXe0xX1fxXcbxX3xX2xX30xf5ccxX3xX19xX1axX30xX3xX21xX6xX3xafc9x91e7xX3xXc3xX63xXc5xX3xX13xX1axXdxXcbxX3xX2xX2fxX30xcb5fxX3xX19xX1axX3xX36x8799xX3xXcxae4bxX3xX1fxX4exXc5xX41xX3xX1cxX6xXdxX30xX3xX1fxX1xXdxX16xXexX3xX19xX1axX3xX19xc8c2xX1fxX4exX3xc53axcb29xX1fxX4exX3xX21xX22xX4xX3xX12bxX1axX3xXexf58dxX1fxX4exX3xX66x7a23xX1fxX10exX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX4axX6xX5xXdxX4exX1fxX50xX3xX52xX53xX7xXexXdxX57xX41xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc6xX66xX41xXaxX12xXbexX9fxX1fxX4exX3xX1fxX6xX41xX30xX3xX6dxX1xX6fxX1fxX4exX3xX6dxX1xX75xX3xX5xX78xX1fxX1xX3xXexXdxX91xXbxX3xXexdcdaxX4xX3xeed6xX1fxX1xX3xX1xX81xXbcxX1fxX4exX3xX6dxX91xXexX3xX1xX6axXbxX3xX7cxX7dxXdxX3xXa1x7fd4xX1fxX1xX3xX4exXdx9e00xX3xXcxcd1dxX41xX3xXexXa1x9357xX1fxX3xX4xX6xXc6xX3xX4exX1b3xX41xX3xX1cxX81xX6xX3xX19xX91xX1fxX3xX4xX9fxX4xX3xXexXcfxX1fxX1xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX4xe1c2xX3xXexXa1xX82xXdxX3xXa1xXa2xXexX3xX19xf3d0xX1cxX30xX3xXa1xXa2xXexX3xX1xX78xXdxX10exX3xX13xX1xXdxX16xXexX3xX19xX1axX3xXexX1xX27xXbxX3xX1fxX1xX27xXexX3xX19xXc6xX3xX19xX81xX6axX4xX3xXexX78xXdxX3xX4xX9fxX4xX3xXexXa1xX78xX1cxX3xX1fxX1xX81xX3xXbexX6xXbxX6xX3xXc3xXc4xXc5xXc6xX3xX36xX6xXdxXcbxX3xX4xX1xXcfxX3xX2fxX30xX31xX3xX19xX1axX1dcxX3xXdbxXdcxX53xX3xXbexXe0xX1fxX3xXc3xXc4xX78xX1fxX4exX3xXbexXe0xX1fxXcbxX3xcad2xX30xXf0xX3xX19xX1axX3xX36xX1dcxX3xXbexXfaxX1fxX3xX63xX127xX3xX5xXc5xX3xa50exX30xX263xX3xX19xX1axX3xX36xX1dcxX3xX36xX6xXc6xX3xX21xX12cxX1fxX4exX3xda8fxX30xX108xX3xX19xX1axX3xX36xX1dcxX3xXdbxb675xX3xX36xX6xX1fxX4exX3xX36xX1xX193xXdxX3x8af3xX30xX2xX3xX19xX1axX3xX36xX1dcxX3xXexX1xXc5xX1fxX1xX3xXbxX1xdc71xX3xXc4xX78xX1fxX4exX3xXbexXe0xX1fxX3xX276xX30xX108xX3xX19xX1axX3xX36xX1dcxX3xXbexXe0xX1fxX3xXc4xX6xX3xX276xX30xX28dxX3xX19xX1axX3xX36xX10exX0xX38xXbxX12xX0xXexX6xX12bxX5xX10xX3xb140xXdxX66xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX4exX9xXaxX2fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX66xX66xXdxX1fxX4exX9xXaxX263xXaxX3xX12bxXc6xXa1xX66xX10xXa1xX9xXaxX2fxXaxX3xX6xX5xXdxX4exX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xXa1xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX36xX6xXbxXexXdxXc6xX1fxXaxX12xX0xXexX12bxXc6xX66xX41xX12xX0xXexXa1xX12xX0xXexX66xX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX4axX6xX5xXdxX4exX1fxX50xX3xX52xX53xX7xXexXdxX57xX41xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc6xX66xX41xXaxX12xX0xXdxX1cxX4exX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxX10exX12bxX6xXc6xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX10exX7cxX1fxX38xX1fxX10xX2cfxX7xX38xX2xX263xX108xX2fxX38xX2xX2fxX28dxX66xX2xX2xX263xX2xX2xX2fxX2fxXexXf0xX263xX108xXf0x947dxX5xX2fxX10exX52xXbxX4exXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX66xX12xX0xX38xXexXa1xX12xX0xXexXa1xX12xX0xXexX66xX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX4axX6xX5xXdxX4exX1fxX50xX3xX52xX53xX7xXexXdxX57xX41xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc6xX66xX41xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxXc6xX1fxXaxX12xXcxX53xX41xX91xXexX3xXbxX1x9f4exX3xXexXa1xX22xX1fxX4exX3xXexX78xXdxX3xXc4xXc5xXc6xX3xX36xX6xXdxX10exX3xd367xX1fxX1xX50xX3xX0xX10xX1cxX12xX63xX193xXdxX3xa3f9xX53xX0xX38xX10xX1cxX12xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX66xX12xX0xX38xXexXa1xX12xX0xX38xXexX12bxXc6xX66xX41xX12xX0xX38xXexX6xX12bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX4axX6xX5xXdxX4exX1fxX50xX3xX52xX53xX7xXexXdxX57xX41xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc6xX66xX41xXaxX12xXcxX78xXdxX3xX63xXc5xX3xX13xX1axXdxX3xXexXa1xX82xXdxX3xXa1xXa2xXexX3xX19xX1e8xX1cxX30xX3xX1fxX1xXdxX16xXexX3xX19xX1axX3xXexX78xXdxX3xXexXa1xX78xX1cxX3xX6dxX1xX75xX3xXexX81xX6axX1fxX4exX3xXbcxX3xX21xX6xX3xXf9xXfaxX3xX5xXc5xX3xX2xX2fxX30xX108xX3xX19xX1axX3xX36xX1dcxX3xX63xXc5xX3xX69xX6fxX1fxX4exX3xX2xX2fxX30xX28dxX3xX19xX1axX3xX36xX1dcxX3xXc4xX9fxX1fxX4exX3xX2xX2xX30xX24fxX3xX19xX1axX3xX36xX10exX3xX36xX9fxX4xX3xX6dxX1xX53xX3xX7cxecc6xX4xX3xX6dxX1xX9fxX4xX3xXbcxX3xX19xX127xX1fxX4exX3xX12bxX12cxX1fxX4exX3xX21xX22xX4xX3xX21xX1axX3xX1fxX1xX81xX3xX36xa67fxX4xX3x7cc7xX1xX81xXe0xX1fxX4exX3xXc3xX13xXdxX1fxX1xX3xX21xXfaxX1fxX1xXcbxX3xX2xX2fxX30xX24fxX3xX19xX1axX3xX36xX1dcxX3xX36xX1xX75xX3xXc4xXdxX1fxX1xX3xXc3xX63xX193xXdxX3xaca7xX81xXe0xX1fxX4exXcbxX3xX2xX2fxX30xX24fxX3xX19xX1axX3xX36xX10exX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX4axX6xX5xXdxX4exX1fxX50xX3xX52xX53xX7xXexXdxX57xX41xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc6xX66xX41xXaxX12xX13xX1xXdxX16xXexX3xX19xX1axX3xX48xX53xX29fxX1fxX4exX3xXexX1xX27xXbxX3xX6dxX1xXdxX91xX1fxX3xX1cxX1axXexX3xX7xX29fxX3xX1xX53xX41xX16xX1fxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX1fxX502xXdxX3xX48xX53xX27xXexX3xX1xXdxX16xX1fxX3xX1xXdxX16xX1fxX3xXexX81xXe0xX1fxX4exX3xX12bxX138xX1fxX4exX3xXexX53xX41xX91xXexX30xX3xX1cxX81xX6xX3xXexX53xX41xX91xXexX3xXbxX1xX3f7xX3xXexXa1xX22xX1fxX4exX3xX19xX81xX82xX1fxX4exX3xX1fxX1xX81xX3xXbexX6xXbxX6xX30xX3xX48xX1aaxX3xd58fxX3xXcxa0a6xX3xXc3xX21xX9fxXexX3xb29fxX9fxXexXcbxX30xX3xXcxX193xX3xX13xX4exX193xXdxX3xX36xX1xX127xX30xX3xX36xX6xXc6xX3xXbexXe0xX1fxX3xXc3xXdbxX81xX82xX1fxX4exX3xb4a3xX1xX81xXe0xX1fxX4exXcbxX10exX3xXdbxX81xX6xX3xXexX53xX41xX91xXexX3xX4xb511xX1fxX3xX48xX53xX27xXexX3xX1xXdxX16xX1fxX3xXbcxX3xX4xX6xXc6xX3xX1fxX4exX53xX41xX1b8xX1fxX3xX19xX9fxX3xX69xX127xX1fxX4exX3xXf9xX138xX1fxX3xXc3xX63xXc5xX3x78ddxXdxX6xX1fxX4exXcbxX3xXexX78xXdxX3xX4xX9fxX4xX3xX1xX53xX41xX16xX1fxX3x100bcxX53xX193xX1fxX4exX3xX21xX78xX30xX3x93eaxX1b8xX1fxX3xXdbxXdxX1fxX1xX30xX3xX69xX127xX1fxX4exX3xXf9xX138xX1fxX30xX3xXdbx9e8fxXc6xX3xXf9xX78xX4xX10exX3xX69xX1b3xX41xX3xX5xXc5xX3xX19xX6axXexX3xX1cxX81xX6xX3xXexX53xX41xX91xXexX3xX19xX13dxX53xX3xXexXdxX1b8xX1fxX3xX48xX53xX27xXexX3xX1xXdxX16xX1fxX3xXbcxX3xX4xX9fxX4xX3xX6dxX1xX53xX3xX7cxX4e2xX4xX3xX1fxXc5xX41xX3xXexXa1xXc6xX1fxX4exX3xX1cxX281xX6xX3xX19xX6fxX1fxX4exX3xX1fxX138xX1cxX3xX1fxX6xX41xX10exX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX4axX6xX5xXdxX4exX1fxX50xX3xX52xX53xX7xXexXdxX57xX41xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc6xX66xX41xXaxX12xX63xXdxX16xX1fxX3xXexX53xX41xX91xXexX3xXexX78xXdxX3xX4xX9fxX4xX3xX19xa5f4xX6xX3xXbxX1xX81xXe0xX1fxX4exX3xX4xX1xX81xX6xX3xXexX6xX1fxX3xX1xX91xXexX30xX3xX1fxX1xX81xX1fxX4exX3xX1cxX81xX6xX3xX19xX1aaxX3xX4exXdxX193xX1cxX3xX66xX13dxX1fxX3xX7cxXc5xX3xXa1xX27xXexX3xX1fxX1xXdxX1exX53xX3xX6dxX1xX9fxX4xX1xX3xX66xX53xX3xX5xX727xX4xX1xX3xX19xX6xX1fxX4exX3xXexX1e8xX1fxX3xX66xX190xX1fxX4exX3xX4xXe0xX3xX1xX1axXdxX3xX1fxXc5xX41xX3xX19xa87dxX3xXexX1xX81xXbcxX1fxX4exX3xXexX1x97bbxX4xX10exX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX4axX6xX5xXdxX4exX1fxX50xX3xX52xX53xX7xXexXdxX57xX41xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc6xX66xX41xXaxX12xX36x8f27xX1fxX4exX3xXexXa1xXc6xX1fxX4exX3xX1xX6fxX1cxX3xee59xX53xX6xX30xX3xX19xXc6xX78xX1fxX3xX7xX6fxX1fxX4exX3xX63xX127xX1fxX4exX3xX4xX1xX193xX41xX3xX7d8xX53xX6xX3xX19xX727xX6xX3xXbxX1xX1e8xX1fxX3xXexX1xXc5xX1fxX1xX3xXbxX1xX29fxX3xXc4xXc5xXc6xX3xX36xX6xXdxX3xX19xX1axXexX3xX1fxX4exX1axXexX3xX48xX53xX27xXexX3xX1xXdxX16xX1fxX3xX5xX7caxX3xX5xX7dxX1fxX3xX5xXc5xX1cxX3xX1fxX4exX1e8xXbxX3xX1fxX1xXdxX1exX53xX3xX1xXc6xX6xX3xX1cxXc5xX53xX3xX4xX3f7xX6xX3xX1fxX4exX81xX82xXdxX3xX66xX1b3xX1fxX3xXexXa1xX127xX1fxX4exX3xX7cxX10xX1fxX3xX7xX6fxX1fxX4exX10exX3xX13xX4exX53xX41xX1b8xX1fxX3xX1fxX1xX1b3xX1fxX3xX19xX81xX6axX4xX3xX4xX1xXc6xX3xX5xXc5xX3xX66xXc6xX3xX193xX1fxX1xX3xX1xX81xXbcxX1fxX4exX3xX4xX3f7xX6xX3xX6dxX1xX6fxX1fxX4exX3xX6dxX1xX75xX3xX5xX78xX1fxX1xX3xXexX138xX1fxX4exX3xX4xX81xX82xX1fxX4exX30xX3xX6dxX91xXexX3xX1xX6axXbxX3xX7cxX7dxXdxX3xX7cxX281xX1fxX4exX3xX1xX1axXdxX3xXexX190xX3xX4exXdxX1b0xX3xXexXa1xX1b8xX1fxX3xX4xX6xXc6xX30xX3xX4exX1b3xX41xX3xX1cxX81xX6xX3xX5xX7dxX1fxX3xXexXa1xX1b8xX1fxX3xX66xXdxX16xX1fxX3xXa1xX1axX1fxX4exX10exX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX4axX6xX5xXdxX4exX1fxX50xX3xX52xX53xX7xXexXdxX57xX41xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc6xX66xX41xXaxX12xX655xXdxX7dxXdxX3xX4xX1xX795xX4xX3xXbcxX3xX4xX9fxX4xX3xXexXcfxX1fxX1xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX1fxX502xXdxX3xX19xX1aaxX3xX41xX1b8xX53xX3xX4xX13dxX53xX3xX12bxXc5xX3xX4xXc6xX1fxX3xX19xX1exX3xXbxX1xX62bxX1fxX4exX3xX4exXdxX1b0xX3xX4exXdxX1e8xXexX3xX1cxX78xX1fxX1xX30xX3xX5xX29fxX4xX3xX48xXc6xX9fxX41xX30xX3xX1cxX81xX6xX3xX19xX9fxX30xX3xX19xX127xX1fxX4exX3xXexX1xX82xXdxX3xX4xX13dxX1fxX3xX4xX1xX3f7xX3xX19xX127xX1fxX4exX3xXbxX1xX62bxX1fxX4exX3xX4xX1xX29fxX1fxX4exX3xX19xX1b0xXdxX30xX3xXa1xXa2xXexX3xX4xX1xXc6xX3xX19xXc5xX1fxX3xX4exXdxX6xX3xX7xX502xX4xX10exX0xX38xXbxX12xX0xXexX6xX12bxX5xX10xX3xX2cfxXdxX66xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX4exX9xXaxX2fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX66xX66xXdxX1fxX4exX9xXaxX263xXaxX3xX12bxXc6xXa1xX66xX10xXa1xX9xXaxX2fxXaxX3xX6xX5xXdxX4exX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xXa1xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX36xX6xXbxXexXdxXc6xX1fxXaxX12xX0xXexX12bxXc6xX66xX41xX12xX0xXexXa1xX12xX0xXexX66xX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX4axX6xX5xXdxX4exX1fxX50xX3xX52xX53xX7xXexXdxX57xX41xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc6xX66xX41xXaxX12xX0xXdxX1cxX4exX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxX10exX12bxX6xXc6xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX10exX7cxX1fxX38xX1fxX10xX2cfxX7xX38xX2xX263xX108xX2fxX38xX2xX2fxX28dxX66xX2xX2xX263xX2xX2xX2fxX2fxXexX2xX28dxX2xX263xX2xX24fxX108xX28dxX24fxX5xX2xX10exX52xXbxX4exXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX66xX12xX0xX38xXexXa1xX12xX0xXexXa1xX12xX0xXexX66xX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX4axX6xX5xXdxX4exX1fxX50xX3xX52xX53xX7xXexXdxX57xX41xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc6xX66xX41xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX6xXbxXexXdxXc6xX1fxXaxX12xX13xX1xd5b3xX1fxX4exX3xX1cxX9fxXdxX3xX1fxX1xXc5xX3xXbxX1xX3f7xX3xXexX53xX41xX91xXexX3xX1fxX1xX81xX3xX7cxX281xX1fxX4exX3xX6fxX1fxX3xX19xX7dxXdxX3xXbcxX3xXbexX6xXbxX6xX10exX3xX40cxX1fxX1xX50xX3xX0xX10xX1cxX12xX63xX193xXdxX3xX419xX53xX0xX38xX10xX1cxX12xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX66xX12xX0xX38xXexXa1xX12xX0xX38xXexX12bxXc6xX66xX41xX12xX0xX38xXexX6xX12bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX4axX6xX5xXdxX4exX1fxX50xX3xX52xX53xX7xXexXdxX57xX41xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc6xX66xX41xXaxX12xXcxX53xX41xX3xX1fxX1xXdxX1b8xX1fxX30xX3xXcxXa1xX53xX1fxX4exX3xXexX1b3xX1cxX3xX66xX4e2xX3xX12bxX9fxXc6xX3xX617xX1xX75xX3xXexX81xX6axX1fxX4exX3xX7cxXc5xX3xXcxX1xX3f7xX41xX3xX7cxX138xX1fxX3xXcxXa1xX53xX1fxX4exX3xX81xXe0xX1fxX4exX3xX4xX1xXc6xX3xX12bxXdxX91xXexX30xX3xXexX1xX82xXdxX3xXexXdxX91xXexX3xX1cxX81xX6xX3xX7cxXc5xX3xXa1xXa2xXexX3xX19xX1e8xX1cxX3xX1xXdxX16xX1fxX3xX1fxX6xX41xX3xXbcxX3xX19xX127xX1fxX4exX3xX12bxX12cxX1fxX4exX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX7x811dxX3xX6dxXa2xXc6xX3xX66xXc5xXdxX3xX1xX91xXexX3xX19xX1b8xX1cxX3xX1fxX6xX41xX30xX3xXexX111xX3xX1fxX4exXc5xX41xX3xX1cxX6xXdxX3xXc3xX2xX31xX38xX2xX24fxXcbxX30xX3xX1fxX1exX1fxX3xX1fxX1xXdxX16xXexX3xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX12bxX22xX4xX3xXexX138xX1fxX4exX3xX1fxX1x84e6xX30xX3xX1fxX1xXdxX16xXexX3xX19xX1axX3xXexXa1xX53xX1fxX4exX3xX12bxXfaxX1fxX1xX3xX6dxX1xXc6xX193xX1fxX4exX3xX2xX31xX38xX2xX394xX3xX19xX1axX3xX36xX30xX3xXexXa1xX82xXdxX3xXa1xXa2xXexX3xX7cxX1exX3xX19xX1b8xX1cxX3xX7cxXc5xX3xX7xX9fxX1fxX4exX10exX3x8dc5xXdxX1b8xX1fxX4exX3xX6dxX1xX53xX3xX7cxX4e2xX4xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX1fxX502xXdxX3xX7cxXdcxX1fxX3xX4xX62bxX1fxX3xXa1xXa2xXexX3xX19xX1e8xX1cxX10exX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX4axX6xX5xXdxX4exX1fxX50xX3xX52xX53xX7xXexXdxX57xX41xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc6xX66xX41xXaxX12xX36xX1xX53xX41xX1b8xX1fxX3xX4exXdxX6xX3xX6dxX1xX75xX3xXexX81xX6axX1fxX4exX3xX1fxX1xX1e8xX1fxX3xX19xX727xX1fxX1xX30xX3xX66xX4e2xX3xX12bxX9fxXc6xX3xX1fxX138xX1cxX3xX1fxX6xX41xX3xXa1xXa2xXexX3xX19xX1e8xX1cxX3xX19xX91xX1fxX3xX1cxX53xX1axX1fxX3xX7xXc6xX3xX7cxX7dxXdxX3xXexXa1xX53xX1fxX4exX3xX12bxXfaxX1fxX1xX3xX1fxX1xXdxX1exX53xX3xX1fxX138xX1cxX10exX3xX69xX6axXexX3xXa1xXa2xXexX3xX19xX1e8xX1cxX3xXexX1xX81xX82xX1fxX4exX3xX6dxXa2xXc6xX3xX66xXc5xXdxX3xXexX111xX3xX12bxX6xX3xX1fxX4exXc5xX41xX3xXexXa1xXbcxX3xX5xX1b8xX1fxX3xXbcxX3xX1cxX795xX4xX3xX66xX81xX7dxXdxX3xX2xX108xX3xX19xX1axX3xX36xX30xX3xXexXa1xXc6xX1fxX4exX3xX6dxX1xXdxX3xX19xX6axXexX3xXa1xXa2xXexX3xX7cxX111xX6xX3xXa1xX127xXdxX3xX66xXdxdbe6xX1fxX3xXa1xX6xX3xXexXa1xXc6xX1fxX4exX3xX1xX6xXdxX3xX1fxX4exXc5xX41xX3xX2xX108xX4axX2xX28dxX3xX1fxX1b8xX1fxX3xX4xX1xX81xX6xX3xX19xX81xX6axX4xX3xX4exb361xXdxX3xX5xXc5xX3xX1cxX1axXexX3xX19xX6axXexX3xXa1xXa2xXexX3xX19xX1e8xX1cxX10exX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX4axX6xX5xXdxX4exX1fxX50xX3xX52xX53xX7xXexXdxX57xX41xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc6xX66xX41xXaxX12xXcxX1xX10xXc6xX3xX1fxX1xX1e8xX1fxX3xX19xX727xX1fxX1xX3xX4xX3f7xX6xX3xXcxXa1xX53xX1fxX4exX3xXexX1b3xX1cxX3xX6dxX1xX75xX3xXexX81xX6axX1fxX4exX30xX3xXexXa1xXc6xX1fxX4exX3xX1cxX281xX6xX3xX19xX6fxX1fxX4exX3xX48xX53xX1b3xX1fxX3xX24fxX2fxX2xX263xX4axX24fxX2fxX2xXf0xX30xX3xX4xX9fxX4xX3xXexXcfxX1fxX1xX3xXbxX1xX75xX6xX3xX21xX22xX4xX3xX48xX10xX1fxX3xX6dxXbe8xX3xX4exXdxXadcxX6xX3xX1fxX1xXadcxX1fxX4exX3xXexX1xX82xXdxX3xX6dxb0c5xX3xX27xX1cxX3xX1xXe0xX1fxX3xX1cxX795xX4xX3xX12bxXfaxX1fxX1xX3xXexX1xX81xX82xX1fxX4exX3xX5xXc5xX3xX1cxX1axXexX3xX7xX29fxX3xX19xX6axXexX3xXa1xXa2xXexX3xX19xX1e8xX1cxX30xX3xXa1xXa2xXexX3xX1xX78xXdxX10exX3xX505xX1xX13dxX1fxX3xX5xX7dxX1fxX3xX4xX9fxX4xX3xX19xX6axXexX3xXa1xXa2xXexX3xX19xX1e8xX1cxX30xX3xXa1xXa2xXexX3xX1xX78xXdxX3xX6dxXa2xXc6xX3xX66xXc5xXdxX3xX263xX4axX108xX3xX1fxX4exXc5xX41xX30xX3xX1fxX1xX81xX1fxX4exX3xX4xX7caxX1fxX4exX3xX19xX1exX3xXbxX1xX62bxX1fxX4exX3xX6dxXa2xXc6xX3xX66xXc5xXdxX3xX1xXe0xX1fxX10exX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX48xXexX4axX6xX5xXdxX4exX1fxX50xX3xXa1xXdxX4exX1xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xXc6xX66xX41xXaxX12xX0xX7xXexXa1xXc6xX1fxX4exX12xX63xX81xXe0xX1fxX4exX3xXcxX1xX53xX0xX38xX7xXexXa1xXc6xX1fxX4exX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexXc6xX53xXa1xX4xX10xXaxX12xX13xX4exX53xX127xX1fxX50xX3xXf9xX1fxb495xX48xXbxXa1xX10xX7xX7xX0xX38xXbxX12
congthanh