Ba kịch bản giải quyết khủng hoảng chính trị tại Ukraine
Chủ tịch Quốc hội Ukraine Vladimir Groisman đã nêu ra ba phương án giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại cơ quan lập pháp của nước này, đe dọa sự tồn tại của liên minh cầm quyền.
70e9x106edx101c9x8803x9dc6x110e6xdbabx76bex11397xX7x80c3x87e9xcbd5x107c4x1051exb3abxX5xa868xXax11328x106eexX6xX3x8726x70efxX4xX1xX3xd1ffx8da4xcc58xX3xafa4xXdxX1cxXdxX3x10e69xdb37xa4a9xaee6xXexX3xX16xX1xe6e6xX1dxX1fxX3xX1xebe9xX1cxX1dxX1fxX3xX4xX1xc0fexX1dxX1xX3xXex7f6fxX17xX3xXexfe72xXdxX3xd7c3xX16xX3dxX6xXdxX1dxX10xX0x93c8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd6a2xX10xX6xef02xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10x8459xXexab68xX6xX5xXdxX1fxX1dxee7exX3xed9exX25xX7xXexXdxa319xX26xee71xXaxX12x96c1xX1xX2cxX3xXexX17xX4xX1xX3xd9b3xX25x8190xX4xX3xX1xccbcxXdxX3xX44xX16xX3dxX6xXdxX1dxX10xX3xa6e5xX5xX6xX5exXdx9a23xXdxX3dxX3x9c25xX3dxX31xXdxX7xX9dxX6xX1dxX3xf704x7558xX3xX1dx94c5xX25xX3xX3dxX6xX3xX1bxX6xX3xXbxX1xd0b8xa0d5xX1dxX1fxX3x10cb7xX1dxX3xX1fxXdxX1cxXdxX3xX24xX25xX26xX27xXexX3xX4xX25xX8dxX4xX3xX16xX1xX2cxX1dxX1fxX3xX1xX31xX1cxX1dxX1fxX3xX4xX1xX38xX1dxX1xX3xXexX3dxX17xX3xXaaxX6xX1dxX1fxX3xX5exXdxaa9cxX1dxX3xX3dxX6xX3xXexX41xXdxX3xX4xXbaxX3xX24xX25xX6xX1dxX3xX5x10e20xXbxX3xXbxX1xXbexXbxX3xX4xX2cxX6xX3xX1dxXb9x11215xX4xX3xX1dx85b9xX26xe954xX3xXaaxX10xX3xX5ex10861xX6xX3xX7xa41bxX3xXexdde4xX1dxX3xXexX41xXdxX3xX4xX2cxX6xX3xX5xXdxXaexX1dxX3xX9dxXdxX1dxX1xX3xX4xaa1dxX9dxX3xX24xX25xX26xad75xX1dxd8dexX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX1bxX5xX10xX3x75e1xXdxX5exXexX1xX9xXaxba56xb75bxX154xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX1fxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5exX5exXdxX1dxX1fxX9xXaxX2xXaxX3xX1bxX31xX3dxX5exX10xX3dxX9xXaxX154xXaxX3xX6xX5xXdxX1fxX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX3dxXaxX12xX0xXexX1bxX31xX5exX26xX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX9dxX1fxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX140xX1bxX6xX31xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX140xead7xX1dxX4cxX1dxX10xX14cxX7xX4cxX2x880dxX154x10e0exX4cxX2xX154xX1c2xX5ex114e5xX2xb7d0xX153xX153xX154xX154xXexX2xX154x9db6xX1d4xX2xX1c4xX5xX154xX140xX74xXbxX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX31xb181xX9dxX6xX1fxX10xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX3dxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX5exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX31xX1dxXaxX12xcb96xX8dxXexX3xXbxX1xXdxXaexX1dxX3xX1xX11bxXbxX3xX87xX25xX89xX4xX3xX1xX8dxXdxX3xX44xX16xX3dxX6xXdxX1dxX10xX3xXexX41xXdxX3xXexX1xX2cxX3xXaaxc155xX3x7508xXdxX10xX1b9xX3xX1dxX1fxX113xX26xX3xX1d4xX2xX4cxX1c4xX4cxX153xX154xX2xX1caxX140xX3xc39axX1dxX1xX72xX3xc2d1xa65cx10e71xX6cxXcxXcxbc35xX98xc5e4xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX3dxX12xX0xX4cxXexX1bxX31xX5exX26xX12xX0xX4cxXexX6xX1bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX31xX5exX26xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX6cxX6xX5xXdxX1fxX1dxX72xX3xX74xX25xX7xXexXdxX79xX26xX7bxXaxX12xX25axX1xXb9xXbaxX1dxX1fxX3xXbexX1dxX3xXexX1x7be9xX3xX1dxX1x88abxXexX3xXexX1xX10xX31xX3xX23cxX1dxX1fxX3xXa1xX3dxX31xXdxX7xX9dxX6xX1dxX3xX5xX113xX3xXexX31xX113xX1dxX3xX1bxX8dxX3xX4xX1xX38xX1dxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX11fxX3xX1dxX1fxX25xX26x7d29xX1dxX3xXex7dbdxX3xX4xX1xX2b5xX4xX3xXaax9505xX3xXexX1xX113xX1dxX1xX3xX5xX101xXbxX3xX4xX1xX38xX1dxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX9dxX10fxXdxX3xX1b9xX10fxXdxX3xX9dxX8dxXexX3xX16xX27xX3xX1xX31xX41xX4xX1xX3xX1xX113xX1dxX1xX3xXaaxX8dxX1dxX1fxX3xX9dxX10fxXdxX140xX3xX25axX1xXb9xXbaxX1dxX1fxX3xXbexX1dxX3xXexX1xX2b5xX3xX1xX6xXdxX3xXaax9c38xXdxX3xX1xa120xXdxX3xX4xX1cxXdxX3xX4xXbexX4xX1xX3xX7x9c5bxX25xX3xX7xe437xX4xX3xX4xX1xX38xX1dxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX1dxX1xf0acxX9dxX3xX4xX2cxX1dxX1fxX3xX4xX89xX3xXaxX5xXdxXaexX1dxX3xX9dxXdxX1dxX1xX3xX1b9x7a2axX3xX5exX354xX1dxX3xX4xX1xX2cxXaxX140xX3xXcxX1xX10xX31xX3xXbxX1xXb9xXbaxX1dxX1fxX3xXbexX1dxX3xXexX1xX2b5xX3xX1bxX6xX115xX3xX44xX16xX3dxX6xXdxX1dxX10xX3xX7x86cexX3xXbxX1xX1cxXdxX3xXexcc47xX3xX4xX1xX2b5xX4xX3xX1bxX138xX25xX3xX4x10428xX3xXexX3dxXb9xX10fxX4xX3xXexX1xfb6axXdxX3xX1xX41xX1dxX140xX0xX1bxX3dxX3xX4cxX12xX0xX1bxX3dxX3xX4cxX12xX3xXcxX3dxXaexX1dxX3xX16xXaexX1dxX1xX3xXexX3dxX25xX26xX13exX1dxX3xX1xX37exX1dxX1xX3xXaxX2xX2xX153xX6cxX44xX16xX3dxX6xXdxX1dxX10xXaxX3xX1dxX1fxX113xX26xX3xX153xX1caxX4cxX153xX3xX23cxX1dxX1fxX3xXa1xX3dxX31xXdxX7xX9dxX6xX1dxX3xX4x8272xX1dxX1fxX3xX16xX1xfe01xX1dxX1fxX3xXaaxX17xX1dxX1xX115xX3xX5ex72a4xX3xX1bxX6xX3xXaaxX1cxX1dxX1fxX3xXaaxXabxX3xX3dxX3c8xXdxX3xX16xX1xX347xXdxX3xX5xXdxXaexX1dxX3xX9dxXdxX1dxX1xX115xX3xX7xX31xX1dxX1fxX3xX1xXdxX2eaxX1dxX3xX5xXdxXaexX1dxX3xX9dxXdxX1dxX1xX3xX4xX138xX9dxX3xX24xX25xX26xX13exX1dxX3xX1b9xd2e1xX1dxX3xX4xX343xX1dxX3xXexX122xX1dxX3xXexX41xXdxX3xX1b9xX13exX3xX9dx10042xXexX3xXbxX1xXbexXbxX3xX5xb22axX3xXexX3dxX31xX1dxX1fxX3xX87xX25xX89xX4xX3xX1xX8dxXdxX3xX44xX16xX3dxX6xXdxX1dxX10xX3xX1b9xX37exX3xX1b9xX469xX1dxX3xX1dxX358xX9dxX3xX153xX1d4x80bdxX3xXbxX1xXdxX27xX25xX115xX3xXexX3dxX31xX1dxX1fxX3xX16xX1xXdxX3xX7xX89xX3xXbxX1xXdxX27xX25xX3xXexX89xXdxX3xXexX1xXdxX2f6xX25xX3xX4xX138xX1dxX3xXexX1xXdxX27xXexX3xX4xX1x86dbxX3xX5xX113xX3xX153xX153xX1c2xX140xX0xX1bxX3dxX3xX4cxX12xX0xX1bxX3dxX3xX4cxX12xX3xfc66xXdxXaexX1dxX3xX9dxXdxX1dxX1xX3xX4xX138xX9dxX3xX24xX25xX26xX13exX1dxX3xXaxX44xX16xX3dxX6xXdxX1dxX10xX3xXexX1xX354xX1dxX3xX4xX1xX354xX25xX3x8645xX25xXaxX3xX4xX2cxX6xX3xX44xX16xX3dxX6xXdxX1dxX10xX3xX1bxX6xX31xX3xX1fxX122xX9dxX3xX1caxX3xXaaxX1cxX1dxX1fxX3xXaaxXb9xed7axX4xX3xXexX1xX113xX1dxX1xX3xX5xX101xXbxX3xX1dxX1fxX113xX26xX3xX153xX4abxX4cxX2xX2xX4cxX153xX154xX2xX1ccxX115xX3xX1b9xX10fxXdxX3xX1d4xX154xX154xX3xX1dxX1fxX1xX17xX3xX7xad74xX115xX3xXaaxX2cxX3xX7xX89xX3xX5xXb9xX53bxX1dxX1fxX3xXaaxX2f6xX3xXexX3dxb450xX3xXexX1xX113xX1dxX1xX3xXaaxX6xX3xX7xX89xX3xX1xX53bxXbxX3xX1xXdxX27xX1dxX140xX3x7256xX31xX1dxX1fxX3xX4xX1xX31xX3xXaaxX27xX1dxX3xX1dxX6xX26xX115xX3xX1bxX6xX3xXaaxX1cxX1dxX1fxX3xXaaxXabxX3xXexX25xX26xXaexX1dxX3xX1bxX89xX3xX3dxX3c8xXdxX3xX16xX1xX347xXdxX3xX1xX113xX1dxX1fxX3xX1dxX1fxX418xX3xX5xXdxXaexX1dxX3xX9dxXdxX1dxX1xX3xX1b9xX37exX3xX1dxX1xXdxX13exX25xX3xX1bxX2b9xXexX3xXaaxX122xX1dxX1fxX115xX3xXexX3dxX31xX1dxX1fxX3xXaax9ab7xX3xX4xX5efxX3xX5xXdxXaexX1dxX3xX24xX25xX6xX1dxX3xXaaxX27xX1dxX3xX26xXaexX25xX3xX4xX138xX25xX3xXcxX1xX2cxX3xXexXb9xX10fxX1dxX1fxX3xX258xX3dxX7xX10xX1dxX26xX3xaf62xX6xX7xX10xX1dxXdxX25xX16xX3xXexX2eexX3xX4xX1xX2b5xX4xX140xX3xX5bxX6xXdxX3xXaaxX1cxX1dxX1fxX3xX4xX343xX1dxX3xX5xX41xXdxX3xX16xX1xX23cxX1dxX1fxX3xX1xX8dxXdxX3xXaaxX2cxX3xX153xX153xX1c2xX3xXbxX1xXdxX27xX25xX3xX4xX138xX1dxX3xXexX1xXdxX27xXexX115xX3xX7xX31xX1dxX1fxX3xX9dxX8dxXexX3xX7xX89xX3xX1dxX1fxX1xX17xX3xX7xX567xX3xXexX1xX25xX8dxX4xX3xX1bxX6xX3xXaaxX1cxX1dxX1fxX3xX4xX1xX25xX26xX2f6xX1dxX3xX7xX6xX1dxX1fxX3xXaaxX89xXdxX3xX5xX101xXbxX3xX1b9xX469xX1dxX3xX4xX1xXb9xX6xX3xX3dxf3aaxXexX3xX4xX1x117faxX3xX16xX485xX3xX4xX2cxX6xX3xX9dxX37exX1dxX1xX3xX5exXb9xX10fxXdxX3xXexX1xX347xX6xX3xXexX1xX25xX101xX1dxX3xX5xXdxXaexX1dxX3xX9dxXdxX1dxX1xX115xX3xX4xX1xX31xX3xX1dxXaexX1dxX3xX5xXdxXaexX1dxX3xX9dxXdxX1dxX1xX3xX1b9xX469xX1dxX3xXexX122xX1dxX3xXexX41xXdxX3xX1b9xX13exX3xXbxX1xXbexXbxX3xX5xX485xX3xX1b9xX10fxXdxX3xX153xX1d4xX4abxX3xXbxX1xXdxX27xX25xX140xX0xX1bxX3dxX3xX4cxX12xX0xX1bxX3dxX3xX4cxX12xX3xXcxX1xX10xX31xX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX31xX41xXexX3xXaaxX8dxX1dxX1fxX3xX4xX2cxX6xX3xX87xX25xX89xX4xX3xX1xX8dxXdxX3xX44xX16xX3dxX6xXdxX1dxX10xX115xX3xX16xX1xXdxX3xX5xXdxXaexX1dxX3xX9dxXdxX1dxX1xX3xX4xX138xX9dxX3xX24xX25xX26xX13exX1dxX3xX9dxX2b9xXexX3xXexX1xX27xX3xXaaxX6xX3xX7xX89xX115xX3xX24xX25xX89xX4xX3xX1xX8dxXdxX3xX7xX3aaxX3xX4xX5efxX3xXexX1xX3c8xXdxX3xX1xX41xX1dxX3xX9dxX8dxXexX3xXexX1xXbexX1dxX1fxX3xXaaxX2f6xX3xXexX1xX113xX1dxX1xX3xX5xX101xXbxX3xX5xXdxXaexX1dxX3xX9dxXdxX1dxX1xX3xX9dxX10fxXdxX140xX3xX260xX27xX25xX3xX24xX25xX89xX4xX3xX1xX8dxXdxX3xXexX1xX2b9xXexX3xX1bxX41xXdxX115xX3xXexX3b2xX1dxX1fxX3xXexX1xX89xX1dxX1fxX3xX7xX3aaxX3xX4xX5efxX3xX24xX25xX26xX13exX1dxX3xX5xX11fxX6xX3xX4xX1xX11bxX1dxX3xX1fxXdxX1cxXdxX3xXexXbexX1dxX3xX24xX25xX89xX4xX3xX1xX8dxXdxX3xX1b9xX113xX3xXexX3b2xX3xX4xX1xX2b5xX4xX3xXexX3b2xX1dxX1fxX3xXexX25xX26xX2f6xX1dxX3xX4xX3bexX140xX0xX1bxX3dxX3xX4cxX12xX3xX7exX1xX2cxX3xXexX17xX4xX1xX3xX87xX25xX89xX4xX3xX1xX8dxXdxX3xXa1xX3dxX31xXdxX7xX9dxX6xX1dxX3xX4xX418xX1dxX1fxX3xX16xX1xX23cxX1dxX1fxX3xX5xX31xX41xXdxX3xXexX3dxX2eexX3xX16xX1xX1cxX3xX1dxe3d3xX1dxX1fxX3xXexX3dxXdxX2eaxX25xX3xXexX101xXbxX3xX1xX11bxXbxX3xX24xX25xX89xX4xX3xX1xX8dxXdxX3xX1bxX2b9xXexX3xXexX1xXb9xX3c8xX1dxX1fxX3xX1dxX27xX25xX3xX4xX5efxX3xXaaxX2cxX3xX2xX1caxX154xX3xX1dxX1fxX1xX17xX3xX7xX567xX3xX16xX485xX3xXaaxXbaxX1dxX3xXaaxX13exX3xX1dxX1fxX1xX17xX140xX3xX0xX1bxX3dxX3xX4cxX12xX0xX1bxX3dxX3xX4cxX12xX3xXcxX3dxXb9xX10fxX4xX3xXaaxX5efxX115xX3xXexX1xX2cxX3xX5xX567xX1dxX1xX3xXaaxX1cxX1dxX1fxX3xXaxXcxX3b2xX3xX24xX25xX89xX4xXaxX3xX3dxX3c8xXdxX3xX5xXdxXaexX1dxX3xX9dxXdxX1dxX1xX3xX7xX6xX1dxX1fxX3xXbxX1xX10xX3xXaaxX89xXdxX3xX5xX101xXbxX3xX61bxX25xX5xXdxX6xX3xXcxXdxX9dxX31xX7xX1xX10xX1dxX16xX31xX3xX4xX418xX1dxX1fxX3xXaaxXabxX3xX26xXaexX25xX3xX4xX138xX25xX3xXexX3dxXdxX2eaxX25xX3xXexX101xXbxX3xX1xX11bxXbxX3xX1bxX2b9xXexX3xXexX1xXb9xX3c8xX1dxX1fxX3xX1b9xX113xX3xX4xX1xX4ddxX3xX3dxX6xX3xX3dxX367xX1dxX1fxX3xX23exXdxX10xX1b9xX3xXaaxX6xX1dxX1fxX3xXaaxX89xXdxX3xX9dxX47cxXexX3xX1b9xX10fxXdxX3xX1dxX1fxX25xX26xX3xX4xXbaxX3xX6axX1cxX26xX3xX3dxX6xX3xX9dxX8dxXexX3xXaxX214xX6xXdxX5exX6xX1dxXaxX3xX9dxX10fxXdxX3xX16xX1xXdxX3xX4xX1xX38xX1dxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xXexX1xX11fxX4xX3xXexX27xX3xXaaxXabxX3xX1bxX17xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX4xX1xX2b5xX4xX115xX3xX5xXdxXaexX1dxX3xX9dxXdxX1dxX1xX3xXexX6xX1dxX3xX3dxXabxX140xX0xX1bxX3dxX3xX4cxX12xX0xX1bxX3dxX3xX4cxX12xX3xX214xX6xXdxX5exX6xX1dxX3xX5xX113xX3xXbxX1xX31xX1dxX1fxX3xXexX3dxX113xX31xX3xX1bxXdxX2f6xX25xX3xXexX37exX1dxX1xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xXaaxX89xXdxX3xX4xX2cxX6xX3xX1dxX1fxXb9xX3c8xXdxX3xX5exX354xX1dxX3xX7xX6xX25xX3xXexX3dxX57bxX3xXexX1xX113xX1dxX1xX3xX1bxX41xX31xX3xXaaxX8dxX1dxX1fxX3xXexX1xX6xX26xX3xXaaxX3b2xXdxX3xX4xX1xX38xX1dxX1xX3xX24xX25xX26xX13exX1dxX115xX3xX6axX1cxX26xX3xX3dxX6xX3xXexX41xXdxX3xX23exXdxX10xX1b9xX3xX1xX122xXdxX3xX4xX25xX89xXdxX3xX1dxX841xX9dxX3xX153xX154xX2xX1d4xX115xX3xXaaxX138xX25xX3xX1dxX841xX9dxX3xX153xX154xX2xX1ccxX140xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX593xX31xX25xX3dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX1bxX6xX31xXexXdxX1dxXexX25xX4xX140xX1b9xX1dxX0xX4cxXbxX12
sydong