Châu Âu đồng ý gia hạn Brexit, nhưng chưa rõ bao lâu
27 nước thành viên EU về cơ bản đã đồng ý gia hạn Brexit nhưng chưa nhất trí được việc sẽ gia hạn trong bao lâu.
58c5xdfb0x1124fxf49cxfa1bxf74axe319x7b7ex1230exX7x11990x909fxb257x10758x10121xa69bxX5xabe4xXaxee19xa0a2xX1xa2e5xe0a3xX3xc485xX16xX3x10a1fx125d7x1181dxc196xX3xcb3dxX3xX1exXdxX6xX3xX1xc632xX1dxX3xb43fx74b0xX10x6463xXdxXexd495xX3xX1dxX1x9d78xX1dxX1exX3xX4xX1xX34xX6xX3xX2bx8861xX3x1214axX6x10512xX3xX5xX15xX16xX0xd640xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8d34xX10xX6xed17xXaxX12x80dfxea40xX3xX1dxX34xcc3axX4xX3xXexX1x8e5dxX1dxX1xX3x9843xXdxd912xX1dxX3x6000x8c4fxX3xX6bx8125xX3xX4x109aexX3xX40x5ef3xX1dxX3xX1bx115caxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX3xX1exXdxX6xX3xX1xX27xX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xX1dxX1xX34xX1dxX1exX3xX4xX1xX34xX6xX3xX1dxX1x10c8dxXexX3xXexX2bx7dbaxX3xX1bxX34xdf14xX4xX3xX6bxXdxef49xX4xX3xX7xc410xX3xX1exXdxX6xX3xX1xX27xX1dxX3xXexX2bxX42xX1dxX1exX3xX40xX6xX42xX3xX5xX15xX16x8335xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX42xX5ax5a59xXaxX12xe055xX6xX16xX3xX1bxX74xX3xX1dxX1exX1xe9cdxX3xX4xd89dxX6xX3xX13xX1xXefxX3xXexXecxX4xX1xX3xX71x95d7xX3xX40xX6xX1dxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xad58xX42xX1dxX6xX5xX5axX3xXcxX16xX7xce8bxX3xX6bxX74xX3xX6bxXdxXb1xX4xX3xX1exXdxX6xX3xX1xX27xX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xX4xX1xX42xX3xe6fcxX34xX77xX1dxX1exX3xb67fxX16xebecxX4xX3xfafaxX1dxX1xX30xX3xX5dxX5exX3xX1dxX34xX62xX4xX3xXexX1xX67xX1dxX1xX3xX6bxXdxX6dxX1dxX3xX70xX71xX3xX6bxX74xX3xX4xX77xX3xX40xX7axX1dxX3xX1bxX7exX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX3xX1dxX1xX34xX1dxX1exX3xX4xX1xX34xX6xX3xX1dxX1xXa3xXexX3xXexX2bxXa8xX3xX1bxX34xXacxX4xX3xX6bxXdxXb1xX4xX3xX7xXb5xX3xX1exXdxX6xX3xX1xX27xX1dxX3xXexX2bxX42xX1dxX1exX3xX40xX6xX42xX3xX5xX15xX16xXccxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX42xX5axXdfxXaxX12xXe2xX6xX16xX3xX4xX16xed33xX4xX3xX1x7379xXbxX3xX114x93f1xX42xX3xX5axX67xXdxX3xc5b4xa8a0xX3xXbxX1xf79axXexX3xXexX2bxX42xX1dxX1exX3xXexX139xXdxX3xX1dxX1exX67xXdfxX3xX5dx10e78xX48xX2xX1cdxX3xXexX27xXdxX3xX2axX2bxX16xX7xX7xX10xX5xX7xX30xX3xabf1xX27xXdxX3xX7xbdeexX3xX5dxX5exX3xX1dxX34xX62xX4xX3xXexX1xX67xX1dxX1xX3xX6bxXdxX6dxX1dxX3xX70xX71xX3xX1bxX7exX3xX2bxX6xX3xXexX1xbdfbxX1dxX1exX3xX40xd877xX42xX3xX4xX1xX42xX3xX40xXdxcfe7xXexX3xX4xX221xX4xX3xX1dxX34xX62xX4xX3xX1dxX67xXdfxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX3xX6bxX62xXdxX3xX1bxX74xX3xX1dxX1exX1xXecxX3xX4xXefxX6xX3xX13xX1xXefxX3xXexXecxX4xX1xX3xX57xX1bdxXdxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX30xX3xX10axX42xX1dxX6xX5xX5axX3xXcxX16xX7xX114xX3xX5xX67xX3xX7xXb5xX3xX4xX1xX42xX3xXbxX1xX1c5xXbxX3xX131xX34xX77xX1dxX1exX3xX137xX16xX139xX4xX3xX13cxX1dxX1xX3xX1exXdxX6xX3xX1xX27xX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xXexX1xX6dxc9bdxX3xX2a8xX1bdxXexX3xX5x9ac1xX1dxX3xX1dx5a26xX6xX30xX3xX1bx7479xX3xXexX2bxX221xX1dxX1xX3xX114xXecxX4xX1xX3xX40xX7axX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xX114xX1xX21cxX1dxX1exX3xXexX1xX42xX7axX3xXexX1xX16xe477xX1dxX3xX4x10b6axX3xXexX1xX2b8xX3xX5axXdxe2e8xX1dxX3xX2bxX6xX3xX6bxX67xX42xX3xX1dxX1exX67xXdfxX3xX1e4xX2xX48xX2xX1cdxX48xX5dxX1cdxX2xX1ccxXccxX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xX40xX5xX10xX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX2a8xX6xX2bxX1exXdxX1dxc60cxX3xX5dxXbxX2dxX3xX6xX16xXexX42x10453xXaxX12xX0xXexX40xX42xX5axXdfxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX5axX12xX0xXdxX2a8xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2a8xX7xb1f8xXbxX1xX42xXexX42xXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxd037xXdxX5axXexX1xX31cxX3x78cdxf35bxX5dxXbxX2dxX326xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX31cxX3xX1e4xX5exX35dxXbxX2dxX326xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX1xX15xX16xX3xX15xX16xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX3xX1exXdxX6xX3xX1xX27xX1dxX3xX40xX2bxX10xX2dxXdxXexX30xX3xX1dxX1xX34xX1dxX1exX3xX4xX1xX34xX6xX3xX2bxX3exX3xX40xX6xX42xX3xX5xX15xX16xX3xX1xef16xX1dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX31cxX48xX48xXdxXccxX40xX6xX42xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXccxX6bxX1dxX48xX1dxX10xX356xX7xX48xX2xX1ccx7c20xX5dxX48xX2xX1e4xX3daxX5axX3daxX1cdxX1ccxX3daxX3daxX5dx12642xXexX2xX5exX3daxX5dxX5exX5xX1cdxXccx1081cxXbxX1ex9f6dxX2bxX9xX5exX3daxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX3xX1exXdxX6xX3xX1xX27xX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX30xX3xX1dxX1xX34xX1dxX1exX3xX4xX1xX34xX6xX3xX2bxX3exX3xX40xX6xX42xX3xX5xX15xX16xXaxX3xX5axX6xXexX6xX347xXbxX1xX42xXexX42xX347xX42xX2bxXdxX1exXdxX1dxX6xX5xX347xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX31cxX48xX48xXdxX2a8xX6xX1exX10xX7xXccxX6bxX42xX6bxXccxX6bxX1dxX48xX16xXbxX5xX42xX6xX5axX10xX5axX48xX16xX40xX2a8xX5x6861xX1cdxXdfxX7xX2xXbxX1exX48xX5dxX1cdxX2xX1ccx72c9xX2xX1cdxX47fxX5dxX3daxX48xX4xX1xX6xX16xX47fxX6xX16xX47fxX1dxX6bxX114xad2exXccxX3f1xXbxX1exXaxX3xX5axX6xXexX6xX347xX5axX10xX7xX4xX9xXax1206fxX16xX139xX4xX3xX114xd31dxX3xX13cxX1dxX1xX3x11317xXbxX1xXa8xX6xX3xXexX2bxX6dxX1dxc0a1xX3xX6bxX67xX3xX4xbca1xX3x73f0xXdxX6dxX1dxX3xX2a8xXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX4afxXbxX1xXa8xX6xX3xX5axX34xX62xXdxX4b9xX3xX40xX6dxX1dxX3xX1dxX1exX42xX67xXdxX3xXexfc1dxX6xX3xX1dxX1xX67xX3xX4a3xX16xX139xX4xX3xX1xX1bdxXdxX3xX13cxX1dxX1xX3x659bxX3xX4c1xX42xX1dxX5axX42xX1dxX3xX4afx9147xX1dxX1xX31cxX3xXcxX57x9114xX48xXcxXcxX50fxX131x8dd9xX4b9xXccxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX42xX1dxXaxX12xX4a3xX16xX139xX4xX3xX114xX4a9xX3xX13cxX1dxX1xX3xX0xX10xX2a8xX12xX4afxXbxX1xXa8xX6xX3xXexX2bxX6dxX1dxX4b9xX0xX48xX10xX2a8xX12xX3xX6bxX67xX3xX4xX4bfxX3xX4c1xXdxX6dxX1dxX3xX2a8xXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX0xX10xX2a8xX12xX4afxXbxX1xXa8xX6xX3xX5axX34xX62xXdxX4b9xX0xX48xX10xX2a8xX12xX3xX40xX6dxX1dxX3xX1dxX1exX42xX67xXdxX3xXexX4eaxX6xX3xX1dxX1xX67xX3xX4a3xX16xX139xX4xX3xX1xX1bdxXdxX3xX13cxX1dxX1xX3xX4fexX3xX4c1xX42xX1dxX5axX42xX1dxX3xX4afxX508xX1dxX1xX31cxX3xXcxX57xX50fxX48xXcxXcxX50fxX131xX515xX4b9xXccxX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX2bxX12xX0xX48xXexX40xX42xX5axXdfxX12xX0xX48xXexX6xX40xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX42xX5axXdfxXaxX12xXcxX16xXdfxX3xX1dxX1xXdxX6dxX1dxX30xX3xX4xX221xX4xX3xX1dxX34xX62xX4xX3xX70xX71xX3xX6bxe5e4xX1dxX3xX4xX1xX34xX6xX3xXexX1xX2b8xX3xXexX1xX139xX1dxX1exX3xX1dxX1xXa3xXexX3xX6bxX62xXdxX3xX1dxX1xX6xX16xX3xX6bxX74xX3xX6bxXdxXb1xX4xX3xX7xXb5xX3xX4xX1xX42xX3xX13cxX1dxX1xX3xX1exXdxX6xX3xX1xX27xX1dxX3xXexX2bxX42xX1dxX1exX3xX40xX6xX42xX3xX5xX15xX16xXccxX3xX57xXdxXb1xX1dxX3xXexX27xXdxX3xX1bxX6xX1dxX1exX3xX4xX2e2xX3xX5dxX3xX5xX16xX1cxX1dxX1exX3xX137xX16xX6xX1dxX3xX1bxXdxX2b8xX2a8xX3xX5xXdxX6dxX1dxX3xX137xX16xX6xX1dxX3xX1bxX22axX1dxX3xX6bxXa3xX1dxX3xX1bxX74xX3xX1dxX67xXdfxXccxX3xd2fexX1bdxXexX3xX7xX139xX3xX1dxX34xX62xX4xX30xX3xX5axX610xX1dxX3xX1bxX2afxX16xX3xX5xX67xX3x696exX1xX221xXbxX30xX3xX4xX1xfad1xX3xX2a8xX16xX139xX1dxX3xX1exXdxX6xX3xX1xX27xX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xX6bxX74xX3xX2a8xd3d6xXexX3xX114xe60dxX3xXexX1xX16xX2dexXexX3xXexX2bxX42xX1dxX1exX3xXexX1xX4bfxXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xX1dxX1ex8389xX1dxX30xX3xXexX1xX2dexX2a8xX3xX4xX1xXa8xX3xX5xX67xX3xX6bxX67xXdxX3xX1dxX1exX67xXdfxX30xX3xX1bxX2b8xX3xX1exX15xXdfxX3xX7xX1fcxX4xX3xX1c5xXbxX3xX40xX16xX1bdxX4xX3xX57xX27xX3xX6bxXdxXb1xX1dxX3xX13cxX1dxX1xX3xXbxX1xX7axXdxX3xX7xX62xX2a8xX3xX1bxX34xX6xX3xX2bxX6xX3xX137xX16xXdfxX22axXexX3xX1bxXecxX1dxX1xX3xX4xX2e2xX3xXefxX1dxX1exX3xX1xX1bdxX3xXexX1xX42xX7axX3xXexX1xX16xX2dexX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xX2a8xX62xXdxX3xX1xX6xXdfxX3xX114xX1xX21cxX1dxX1exXccxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX42xX5axXdfxXaxX12xX697xX1bdxXexX3xX1dxX1xX2e2xX2a8xX3xX1dxX34xX62xX4xX3xX114xX1xX221xX4xX3xX5xX27xXdxX3xX1bxXdxX3xXexX1xX10xX42xX3xX137xX16xX6xX1dxX3xX1bxXdxX2b8xX2a8xX3xX4xXefxX6xX3xX21cxX1dxX1exX3xX10axX42xX1dxX6xX5xX5axX3xXcxX16xX7xX114xX3xX6bxX67xX3xX13xX1bdxX1dxX1exX3xX1xX42xX67xX3xa12exX2bxX10xX5xX6xX1dxX5axX3xX5xX67xX3xX2a8xX16xX139xX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xX1bxX34xXacxX4xX3xX1exXdxX6xX3xX1xX27xX1dxX3xXexX1xX6dxX2a8xX3xX1e4xX3xXexX1xX221xX1dxX1exX3xX1dxX2b3xX6xX30xX3xX1bxX22axX1dxX3xX1dxX1exX67xXdfxX3xX1e4xX2xX48xX1cdxX2xX48xX5dxX1cdxX5dxX1cdxXccxX3xX6afxX1xX10xX3xXefxX1dxX1exX3xX1xX1bdxX3xX137xX16xX6xX1dxX3xX1bxXdxX2b8xX2a8xX3xX1dxX67xXdfxX3xX4xX1xX42xX3xX2bx1275dxX1dxX1exX3xX6bxXdxXb1xX4xX3xX1dxX67xXdfxX3xX5xX67xX3xX4xX2afxX1dxX3xXexX1xXdxX22axXexX3xX1bxX2b8xX3xX1fcxX1dxX1exX3xXbxX1xX2e2xX3xX6bxX62xXdxX3xX4xX221xX4xX3xX114xXecxX4xX1xX3xX40xX7axX1dxX3xX40xXa3xXexX3xX1dxX1exX4bfxX3xXexX2bxX6dxX1dxX3xX4xX1xXa8xX1dxX1xX3xXexX2bxX34xX4bfxX1dxX1exX3xX13cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX34xX3xX6bxXdxXb1xX4xX3xXex1099axX1dxX1exX3xXexX16xXdfxX2b8xX1dxX3xX4xbd73xX3xX7xX62xX2a8xX3xX1xX6xXdfxX3xXexX892xX3xX4xX1xX1fcxX4xX3xXexX2bxX34xX1dxX1exX3xX4xX2afxX16xX3xX20xX3xX5axX15xX1dxX3xX5xX2afxX1dxX3xX5dxX3xX6bxX74xX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexXccxX3xXcxX1xX4bfxXdxX3xX1xX27xX1dxX3xX4xce95xX3xXexX1xX2b8xX3xX6bxX74xX3xX6bxXdxXb1xX4xX3xX1exXdxX6xX3xX1xX27xX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xX7xXb5xX3xX1bxX34xXacxX4xX3xX5dxX5exX3xX1dxX34xX62xX4xX3xX70xX71xX3xXexX1xX139xX1dxX1exX3xX1dxX1xXa3xXexX3xXexX2bxX42xX1dxX1exX3xX1dxX1xX2b3xX1dxX1exX3xX1dxX1exX67xXdfxX3xXexX62xXdxX30xX3xXexX16xX4a9xX3xXexX1xX10xX42xX3xX5axXdxX2eaxX1dxX3xX40xXdxX22axX1dxX3xXexX2bxX6dxX1dxX3xX4xX1xXa8xX1dxX1xX3xXexX2bxX34xX4bfxX1dxX1exX3xX13cxX1dxX1xXccxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX42xX5axXdfxXaxX12xX4a3xX16xXdfxX22axXexX3xX1bxXecxX1dxX1xX3xX7xXb5xX3xX1bxX34xXacxX4xX3xX1bxX34xX6xX3xX2bxX6xX3xX7xX62xX2a8xX3xX1dxX1xXa3xXexX3xX6bxX67xX42xX3xX1dxX1exX67xXdfxX3xX5dxX35dxX48xX2xX1cdxX3xX6bxX67xX3xXexX2bxX42xX1dxX1exX3xXexX2bxX34xX4bfxX1dxX1exX3xX1xXacxXbxX3xX4xX221xX4xX3xX2a8xX15xX16xX3xXexX1xX16xX610xX1dxX3xX137xX16xX221xX3xXbxX1xX1fcxX4xX3xXexX27xXbxX30xX3xX114xX1xX21cxX1dxX1exX3xX5xX42xX27xXdxX3xXexX2bx98ebxX3xX114xX1xX7axX3xX1dxd030xX1dxX1exX3xX70xX71xX3xX7xXb5xX3xXbxX1xX7axXdxX3xXexX892xX3xX4xX1xX1fcxX4xX3xX2a8xX1bdxXexX3xX1xX1bdxXdxX3xX1dxX1exX1xXecxX3xXexX1xX34xXacxX1dxX1exX3xX1bxX6b7xX1dxX1xX3xX2a8xX62xXdxX3xX6bxX67xX42xX3xXexX16xX2afxX1dxX3xX7xX6xX16xX3xX1bxX2b8xX3xX2bxX6xX3xX137xX16xXdfxX22axXexX3xX1bxXecxX1dxX1xXccxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX42xX5axXdfxXaxX12xXcxX2bxX42xX1dxX1exX3xX5xX1d1xX4xX3xX1bxX2e2xX30xX3xXbxX1xXa8xX6xX3xX13xX1xXa8xX1dxX1xX3xXbxX1xXefxX3xX4xXefxX6xX3xXcxX1xXefxX3xXexX34xX62xX1dxX1exX3xX13cxX1dxX1xX3xX2axX42xX2bxXdxX7xX3xb0a3xX42xX1xX1dxX7xX42xX1dxX3xXbxX1xX221xXexX3xX1bxXdxX3xX5xX4bfxXdxX3xX4xX7axX1dxX1xX3xX40xX221xX42xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX221xX4xX3xX1bxX139xXdxX3xXexX1xXefxX3xXexX2bxX42xX1dxX1exX3xX1dxX34xX62xX4xX3xX5xX67xX3xX1dxX22axX16xX3xX70xX71xX3xX1exXdxX6xX3xX1xX27xX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xXexX1xX6dxX2a8xX3xX1e4xX3xXexX1xX221xX1dxX1exX30xX3xX4xX1xXa8xX1dxX1xX3xXbxX1xXefxX3xX13cxX1dxX1xX3xX4xX2e2xX3xXexX1xX2b8xX3xX7xXb5xX3xX2dxX1d1xX4xX3xXexXdxX22axX1dxX3xX6bxXdxXb1xX4xX3xXexX16xXdfxX2b8xX1dxX3xX4xX89dxX3xX7xX62xX2a8xXccxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX42xX5axXdfxXaxX12xXcxX16xXdfxX3xX1dxX1xXdxX6dxX1dxX30xX3xX1dxX1bdxXdxX3xX40xX1bdxX3xX4xX1xXa8xX1dxX1xX3xXbxX1xXefxX3xX13cxX1dxX1xX3xX4xbfdfxX1dxX1exX3xX1bxX6xX1dxX1exX3xX2a8xX15xX16xX3xXexX1xX16xX610xX1dxX3xX6bxX74xX3xX6bxXdxXb1xX4xX3xX5xXdxXb1xX16xX3xX4xX2e2xX3xX1dxX6dxX1dxX3xX2a8xX27xX42xX3xX1xXdxX2b8xX2a8xX3xXexX892xX3xX4xX1xX1fcxX4xX3xXexX16xXdfxX2b8xX1dxX3xX4xX89dxX3xX7xX62xX2a8xX3xX1xX6xXdfxX3xX114xX1xX21cxX1dxX1exX30xX3xX1bxX6d1xX4xX3xX40xXdxXb1xXexX3xXexX2bxX42xX1dxX1exX3xX40xX139xXdxX3xX4xX7axX1dxX1xX3xX4xX16xX1bdxX4xX3xX40x6a41xX3xXbxX1xXdxX22axX16xX3xX1xX21cxX2a8xX3xX5dxX5dxX48xX2xX1cdxX3xX4xX1xX42xX3xXexX1xXa3xXdfxX3xX21cxX1dxX1exX3xX2axX42xX2bxXdxX7xX3xXa7bxX42xX1xX1dxX7xX42xX1dxX3xX40xX6efxXexX3xX1bxX2afxX16xX3xX4xX2e2xX3xX114xX1xX7axX3xX1dxX9dfxX1dxX1exX3xXexX2dexXbxX3xX1xXacxXbxX3xX1bxX34xXacxX4xX3xX2a8xX1bdxXexX3xX1bxX6xX3xX7xX139xX3xXexX27xXdxX3xX57xX27xX3xX6bxXdxXb1xX1dxX3xX13cxX1dxX1xX3xXefxX1dxX1exX3xX1xX1bdxX3xX4xX1xX42xX3xX40xX7axX1dxX3xXexX1xX42xX7axX3xXexX1xX16xX2dexX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xX2a8xX62xXdxXccxX48xXccxX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX2bxX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX2bxX42xX1dxX1exX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX6dxX1dxX3xX137xX16xX6xX1dxX31cxX0xX48xX7xXexX2bxX42xX1dxX1exX12xX0xX16xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX347xXexX1xX16xX2a8xX40xX347xX6xX1dxX5axX347xX7xX6xXbxX42xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xX6bxX610xX1dxX3xX5axXdxX2eaxX1dxX3xX2bxX6xX3xX1dxX1exX67xXdfxX3xX1e4xX2xX347xX2xX1cdxX3xX5ax7c50xX3xXcxX1xXefxX3xXexX34xX62xX1dxX1exX3xX13cxX1dxX1xX3xX1exX89dxXdxX3xXexX1xX34xX3xX1xX42xX7exX1dxXaxX3xX1xX2bxX10xX473xX9xXaxX48xX137xX16xX42xX4xX347xXexX10xX48xX40xX2bxX10xX2dxXdxXexX347xX6bxX6xX1dxX347xX5axXdxX10xX1dxX347xX2bxX6xX347xX1dxX1exX6xXdfxX347xX1e4xX2xX347xX2xX1cdxX347xX5axX16xX347xXexX1xX16xX347xXexX16xX42xX1dxX1exX347xX6xX1dxX1xX347xX1exX16xXdxX347xXexX1xX16xX347xX1xX42xX6xX1dxX48xX2xX3e7xX1cdxX1ccxX3e7xX3daxXccxX1xXexX2a8xXaxX12xX0xXdxX2a8xX1exX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX48xX2a8xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX5dxX1cdxX48xX1dxX10xX356xX7xX48xX2xX1ccxX3daxX5dxX48xX2xX1cdxX35dxX5axX2xX2xX5dxX3daxX3daxX35dxX35exXexX3e7xX1cdxX1ccxX35exX5xX2xX347xX40xX2bxX10xX2dxXdxXexX347xX1exX137xX6bxX1dxXccxX3f1xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX3xX1exXdxX6xX3xX1xX27xX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX30xX3xX1dxX1xX34xX1dxX1exX3xX4xX1xX34xX6xX3xX2bxX3exX3xX40xX6xX42xX3xX5xX15xX16xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX6bxX12xX0xX7xXexX2bxX42xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xX6bxX610xX1dxX3xX5axXdxX2eaxX1dxX3xX2bxX6xX3xX1dxX1exX67xXdfxX3xX1e4xX2xX347xX2xX1cdxX3xX5axXcc7xX3xXcxX1xXefxX3xXexX34xX62xX1dxX1exX3xX13cxX1dxX1xX3xX1exX89dxXdxX3xXexX1xX34xX3xX1xX42xX7exX1dxXaxX3xX1xX2bxX10xX473xX9xXaxX48xX137xX16xX42xX4xX347xXexX10xX48xX40xX2bxX10xX2dxXdxXexX347xX6bxX6xX1dxX347xX5axXdxX10xX1dxX347xX2bxX6xX347xX1dxX1exX6xXdfxX347xX1e4xX2xX347xX2xX1cdxX347xX5axX16xX347xXexX1xX16xX347xXexX16xX42xX1dxX1exX347xX6xX1dxX1xX347xX1exX16xXdxX347xXexX1xX16xX347xX1xX42xX6xX1dxX48xX2xX3e7xX1cdxX1ccxX3e7xX3daxXccxX1xXexX2a8xXaxX12xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xX6bxX610xX1dxX3xX5axXdxX2eaxX1dxX3xX2bxX6xX3xX1dxX1exX67xXdfxX3xX1e4xX2xX347xX2xX1cdxX3xX5axXcc7xX3xXcxX1xXefxX3xXexX34xX62xX1dxX1exX3xX13cxX1dxX1xX3xX1exX89dxXdxX3xXexX1xX34xX3xX1xX42xX7exX1dxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX2bxX42xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX515xX1exX67xXdfxX3xX5dxX1cdxX347xX2xX1cdxX30xX3xX4xX1xXa8xX1dxX1xX3xXbxX1xXefxX3xX13cxX1dxX1xX3xX6bxX610xX1dxX3xX114xX1xaa48xX1dxX1exX3xX1bxXecxX1dxX1xX3xX1dxX34xX62xX4xX3xX1dxX67xXdfxX3xX7xXb5xX3xX2bxX4bfxXdxX3xX4c1xXdxX6dxX1dxX3xX2a8xXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX4afxX70xX71xX4b9xX3xX6bxX67xX42xX3xX1dxX1exX67xXdfxX3xX1e4xX2xX347xX2xX1cdxX3xX5axXcc7xX3xXexX2bxX34xX62xX4xX3xX1bxX2e2xX3xXcxX1xXefxX3xXexX34xX62xX1dxX1exX3xX2axX42xX2bxXdxX7xX3xXa7bxX42xX1xX1dxX7xX42xX1dxX3xX6bxX67xX3xX4a3xX16xX139xX4xX3xX1xX1bdxXdxX3xX1bxX7exX3xX1exX89dxXdxX3xXexX1xX34xX3xX5xX6dxX1dxX3xX70xX71xX3xXdfxX6dxX16xX3xX4xX2afxX16xX3xXexX2bxX3b1xX3xX1xX42xX7exX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xX1bxX22axX1dxX3xX1bxX2afxX16xX3xX1dxX9dfxX2a8xX3xX5dxX1cdxX5dxX1cdxXccxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX6bxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2bxX3b1xX3xX1xX42xX7exX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xX347xX3xXcxX2bxX3b1xX3xX1xX42xX7exX1dxX3xXexX34xX77xX1dxX1exX3xX5xX6xXdxX3xX4xXefxX6xX3xX1dxX34xX62xX4xX3xX13cxX1dxX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX473xX9xXaxX48xX137xX16xX42xX4xX347xXexX10xX48xXexX2bxXdxX347xX1xX42xX6xX1dxX347xX40xX2bxX10xX2dxXdxXexX347xXexX2bxXdxX347xX1xX42xX6xX1dxX347xXexX16xX42xX1dxX1exX347xX5xX6xXdxX347xX4xX16xX6xX347xX1dxX16xX42xX4xX347xX6xX1dxX1xX48xX2xX3e7xX1cdxX1ccxX1e4xX5exXccxX1xXexX2a8xXaxX12xX0xXdxX2a8xX1exX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX48xX2a8xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX5dxX1cdxX48xX1dxX10xX356xX7xX48xX2xX1ccxX3daxX2xX48xX2xX1cdxX35dxX5axX1cdxX2xX5dxX35dxX1cdxX1e4xX35dxXexX35exX1e4xX2xX3daxX35exX5xX1cdxXccxX3f1xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX3xX1exXdxX6xX3xX1xX27xX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX30xX3xX1dxX1xX34xX1dxX1exX3xX4xX1xX34xX6xX3xX2bxX3exX3xX40xX6xX42xX3xX5xX15xX16xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX6bxX12xX0xX7xXexX2bxX42xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2bxX3b1xX3xX1xX42xX7exX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xX347xX3xXcxX2bxX3b1xX3xX1xX42xX7exX1dxX3xXexX34xX77xX1dxX1exX3xX5xX6xXdxX3xX4xXefxX6xX3xX1dxX34xX62xX4xX3xX13cxX1dxX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX473xX9xXaxX48xX137xX16xX42xX4xX347xXexX10xX48xXexX2bxXdxX347xX1xX42xX6xX1dxX347xX40xX2bxX10xX2dxXdxXexX347xXexX2bxXdxX347xX1xX42xX6xX1dxX347xXexX16xX42xX1dxX1exX347xX5xX6xXdxX347xX4xX16xX6xX347xX1dxX16xX42xX4xX347xX6xX1dxX1xX48xX2xX3e7xX1cdxX1ccxX1e4xX5exXccxX1xXexX2a8xXaxX12xXcxX2bxX3b1xX3xX1xX42xX7exX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xX347xX3xXcxX2bxX3b1xX3xX1xX42xX7exX1dxX3xXexX34xX77xX1dxX1exX3xX5xX6xXdxX3xX4xXefxX6xX3xX1dxX34xX62xX4xX3xX13cxX1dxX1xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX2bxX42xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX34xX77xX1dxX1exX3xX5xX6xXdxX3xX1dxX34xX62xX4xX3xX13cxX1dxX1xX3xX1bxX6xX1dxX1exX3xX40xXecxX3xXexX2bxX3b1xX3xX1xX42xX7exX1dxX30xX3xXexX2bxX42xX1dxX1exX3xX114xX1xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX4xXb43xX1dxX1exX3xX40xXecxX3xX4xX16xX139xX1dxX3xX6bxX67xX42xX3xd249xX2a8xX62xX3xX40xX4eaxX1dxX1exX3xX40xX42xX1dxX1excf1cxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xX1exXdxX2b3xX6xX3xXexX1xX4bfxXdxX3xX1bxXdxX2b8xX2a8xX3xX4xX2afxX1dxX3xX4xX2e2xX3xX1dxX1xX2b3xX1dxX1exX3xX1xX42xX27xX4xX1xX3xX1bxXecxX1dxX1xX3xX137xX16xX6xX1dxX3xXexX2bxX1c1xX1dxX1exXccxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX6bxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXefxX3xXexX34xX62xX1dxX1exX3xX13cxX1dxX1xX3xX7xXb5xX3xX114xX1xX21cxX1dxX1exX3xXdfxX6dxX16xX3xX4xX2afxX16xX3xXexX2bxX3b1xX3xX1xX42xX7exX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexXaxX3xX1xX2bxX10xX473xX9xXaxX48xX137xX16xX42xX4xX347xXexX10xX48xXexX1xX16xX347xXexX16xX42xX1dxX1exX347xX6xX1dxX1xX347xX7xX10xX347xX114xX1xX42xX1dxX1exX347xXdfxX10xX16xX347xX4xX6xX16xX347xXexX2bxXdxX347xX1xX42xX6xX1dxX347xX40xX2bxX10xX2dxXdxXexX48xX2xX5exX3e7xX3e7xX1cdxX1e4xXccxX1xXexX2a8xXaxX12xX0xXdxX2a8xX1exX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX48xX2a8xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX5dxX1cdxX48xX1dxX10xX356xX7xX48xX2xX1ccxX1e4xX35exX48xX2xX1e4xX3daxX5axX2xX1cdxX35dxX5dxX3e7xX1e4xX35exXexX2xX1cdxX3daxX5exX35exX5xX1cdxXccxX3f1xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX3xX1exXdxX6xX3xX1xX27xX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX30xX3xX1dxX1xX34xX1dxX1exX3xX4xX1xX34xX6xX3xX2bxX3exX3xX40xX6xX42xX3xX5xX15xX16xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX6bxX12xX0xX7xXexX2bxX42xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXefxX3xXexX34xX62xX1dxX1exX3xX13cxX1dxX1xX3xX7xXb5xX3xX114xX1xX21cxX1dxX1exX3xXdfxX6dxX16xX3xX4xX2afxX16xX3xXexX2bxX3b1xX3xX1xX42xX7exX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexXaxX3xX1xX2bxX10xX473xX9xXaxX48xX137xX16xX42xX4xX347xXexX10xX48xXexX1xX16xX347xXexX16xX42xX1dxX1exX347xX6xX1dxX1xX347xX7xX10xX347xX114xX1xX42xX1dxX1exX347xXdfxX10xX16xX347xX4xX6xX16xX347xXexX2bxXdxX347xX1xX42xX6xX1dxX347xX40xX2bxX10xX2dxXdxXexX48xX2xX5exX3e7xX3e7xX1cdxX1e4xXccxX1xXexX2a8xXaxX12xXcxX1xXefxX3xXexX34xX62xX1dxX1exX3xX13cxX1dxX1xX3xX7xXb5xX3xX114xX1xX21cxX1dxX1exX3xXdfxX6dxX16xX3xX4xX2afxX16xX3xXexX2bxX3b1xX3xX1xX42xX7exX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX2bxX42xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX2axX1bdxX3xXexX2bxX34xX4fexX1dxX1exX3xXcxX67xXdxX3xX4xX1xXa8xX1dxX1xX3xX13cxX1dxX1xX3xXe2xX6xX3f1xXdxX5axX3xXa7bxX6xX6bxXdxX5axX3xX4xX1xX42xX3xX40xXdxX22axXexX30xX3xXcxX1xXefxX3xXexX34xX62xX1dxX1exX3xX2axX42xX2bxXdxX7xX3xXa7bxX42xX1xX1dxX7xX42xX1dxX3xX7xXb5xX3xX114xX1xX21cxX1dxX1exX3xX1bxX74xX3xX1dxX1exX1xXecxX3xXexX2bxX3b1xX3xX1xX42xX7exX1dxX3xX2axX2bxX10xX2dxXdxXexX3xXexX27xXdxX3xX57xX1bdxXdxX3xX1dxX1exX1xXecxX3xXexX1xX34xXacxX1dxX1exX3xX1bxX6b7xX1dxX1xX3xX4c1xXdxX6dxX1dxX3xX2a8xXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX4afxX70xX71xX4b9xXccxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX6bxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX16xX5xX12xX0xX5axXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2bxXaxX12xX0xX48xX5axXdxX6bxX12xX0xX48xX5axXdxX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX42xX16xX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX42xX3xX131x88d3xX131xX0xX48xXbxX12