Nếu bầu Kiên làm Chủ tịch VFF…
VFF là tổ chức xã hội nghề nghiệp và đang quá trình chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ. Nếu một ngày nào đó, ông bầu Kiên trúng cử chức vụ Chủ tịch VFF, Phó chủ tịch VFF hoặc đại loại là chức “quan VFF”, thì sao?
c38dx134dfx13991x12edax11c71xf5b2xf1dexef7dxc99fxX7xe1cfx1143dxfd49x14666xf2b4x13a9axX5x14299xXaxX3xX7xXex11f3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xd996xXexde61xX6xX5xXdxdf2cxce86xe66axX3xf7fcxeb36xX7xXexXdxfc27xX15xXax14680x13aa1x1420bxX27xX3x10a4cx144adxX27xX3xcf97xXdxf0abxX23xX3xX5x1191dx13bc1xX3x11177xX1x124e7xX3xXex106cfxX4xX1xX3xdb3fx10d08xX4ax139a5xX0x12a4fxX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12151xX10xX6xd84dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX49xX4axX4axX3xX5xX3dxX3xXexde9dxX3xX4xX1x10bedxX4xX3xX1cxec48xX3xX1x1356bxXdxX3xX23xX22xX1x13a5cxX3xX23xX22xX1xXdxd7e3xXbxX3xf0cfxX3dxX3xe30axX6xX23xX22xX3x106d3xX27x11426xX3xXexfd72x11a6bxX23xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX39xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX9exXbxX3xX1x10799xX6xX3xX3exce94xX23xX1xX3xX3ex1281bx12654xX3xX2fxX30xX27xX3xX3exX92xXexX3xX23xX22xX3dxX15xX3xX23xX3dxdbc3xX3xXa4xXc2xd55cxX3xea26xX23xX22xX3xX33xX34xX27xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexXaex136c1xX23xX22xX3xX4xd451xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xXa1x11890xX3xX40xX1xX42xX3xXexX45xX4xX1xX3xX49xX4axX4axXe1xX3xef1axX1xXc2xX3xX4xX1xX42xX3xXexX45xX4xX1xX3xX49xX4axX4axX3xX1xXddxdb7bxX4xX3xXa4xXc6xXdxX3xX5xXddxXc6xXdxX3xX5xX3dxX3xX4xX1xX8bxX4xX3xfe33xXa9xX27xX6xX23xX3xX49xX4axX4ax12599xXe1xX3xXexX1xXafxX3xX7xX6xXddx11ef7xX0xX4exXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf459xXddxX60xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxfb3exX3xX23xX22xX3dxX15xX3xX5xX39xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX39xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX9exXbxXe1xX3xX22xX1xX30xX3xX40xX1xX42xX3xXexX45xX4xX1xX3xX49xX4axX4axX3xXa4xX8fxX3xXaex10723xXexX3xXexX1xXddxXabxX23xX22xXe1xX3xe3a5xX1xXe3xX23xX22xX3xX4xXc2xX3xX23xX22xX1xebeaxX6xX3xX4xX1x11a52xX3xX4xXc2xX3xX23xX22x11f8bx11d7bxXdxX3xX1cxX27xX1abxXexX3xXexX1x121ebxX23xX3xXexX17cxX3xX33xXc2xX23xX22xX3xXa4xXabxX3xX3ex1482fxXdxX3xXa4x14965xX3exX3xXexXaexXabxX4xX1xXccxX3xX40xX1xd921xX23xX1xX3xXa4xX1cexd6c5xX23xX22xX3xX1b6xXdxX3exX3xX40xX1xX42xX3xXexX45xX4xX1xX3xX49xX4axX4axX3xX2fxX22xX27xX15xf533xX23xX3xXcxXaexee62xX23xX22xX3xX5dx128a1xX3xX5xX3dxX3xX60xX1d9xX23xX3xX33xXc2xX23xX22xX3xXaexX87xXccxX3xX2fxX22xX27xX15xX39xX23xX3xX40xX1xX42xX3xXexX45xX4xX1xX3xX49xX4axX4axX3xd677xX6xXdxX3x11b4dxXdxX39xX3exX3xXcxXaex12719xX4xX3xX5xX3dxX3xX60xX1d9xX23xX3xX23xX22xXddxXc6xXdxX3xXa4xXc6xXddxX3xX33xXc2xX23xX22xX3xXa4xXabxX1exX3xXcxX1xX8bxX3xXexXaexX1cex131edxX23xX22xX3xX159xX92xX3xX159xX1cexX27xX3xX4xX1xX1f8xX23xX1xX3xXa1xXdxX217xX23xX3xXexX1xXe3xX23xX22xXccxX0xX4exXbxX2exX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX33xXddxXaexX60xX10xXaexX9xXax11423xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX60xX60xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xd9e1xXdxX60xXexX1xX9xXax1486fxX2a5xX2a5xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXaexXaxX2exX0xXexX33xXddxX60xX15xX2exX0xXexXaexX2exX0xXexX60xX2exX0xXdxX3exX22xX3xX7xXaexX4xX9xXaxX4exX4exXdxXccxX33xX6xXddxX1xX6xXexXdxX23xX1xXccxXa1xX23xX4exX23xX10xX2c8xX7xX4exX2xX2xda51x1246exX4exX2xX2a5xX315xX60xX2cfxX2cfxX2xe074xX2a5xX2a5xXexX2x12a94x103b5x13ce2xX324xX5xX2a5xXccxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXddxffb1xX3exX6xX22xX10xXaxX3xX4exX2exX0xX4exXexX60xX2exX0xX4exXexXaexX2exX0xXexXaexX2exX0xXexX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX6xXbxXexXdxXddxX23xXaxX2ex13d44xXcbxX3xXaexX1abxXexX3xXexX1xXf2xX3xXa1xX45xX3xX23xX30xX27xX3xX23xX1xX1cexX3xX3exX92xXexX3xX23xX22xX3dxX15xX3xX23xX3dxXddxX3xXa4xXc2xX3xX23xX1x1059axX23xX22xX3xX23xX22xX1cexX1cfxXdxX3xX23xX1xX1cexX3xX33xX34xX27xX3xX37xXdxX39xX23xX3xX1xX6xX15xX3xX33xX34xX27xX3x1364dxX8bxX4xX3x104b2xXexXaexXabxXdxeb64xX3xX23xX22x13738xXdxX3xXa1xX3dxXddxX3xX4xX1xXdxX30xX4xX3xX22xX1xX30xX3xX40xX1xX42xX3xXexX45xX4xX1xX3xX49xX4axX4axXccxX3x14a39xX23xX1xX24xX3xX49xX363xX337xX0xX4exXexX60xX2exX0xX4exXexXaexX2exX0xX4exXexX33xXddxX60xX15xX2exX0xX4exXexX6xX33xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xXddxX60xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2fxdc39xX3exX3xX2cfxX2a5xX2a5xX323xXe1xX3xX159xX92xX3xXexXaexX1cexX276xX23xX22xX3xX1exX3xX40xX1xX42xX3xX23xX1xXdxX9exX3exX3x1015cxX15xX3xX33xX6xX23xX3xXcx11a84xXcxXcxX3xX3aexX23xX6xX15xX3xX7xXabxXexX3xX23xX1x10366xXbxX3xXexX1xX3dxX23xX1xX3xX159xX92xX3xX49xX5dxX1exXcxXcxX1exX44dxX24bxX3b3xX3xX2fxX22xX27xX15xX217xX23xX3xX44dxX6xX23xX1xX3xXcxX1xXabxXdxX3xXexXaexXddxX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX30xX23xX3xXa1xX3dxXddxX3xX5xX3dxX3exX3xXa1xXdxX9exX4xX3xXexXc6xXdxX3xX3aaxX3dxX3xX2fx11729xX23xX22xX3xXa4xX8fxX3xX4xXc2xX3xX5xX1cfxXdxX3xX3exX1cfxXdxX3xXe3xX23xX22xX3xX2fxX22xX27xX15xX217xX23xX3xX159xXabxX3xXcxX1xX6xX23xX1xXe1xX3xX159xX1f8xX3xXexX1xX1cexX3xXcxX1xX3dxX23xX1xX3xX42xX15xX3xXcxX10fxXccxX3aaxX3dxX3xX2fxX4a5xX23xX22xXe1xX3xXexX1xX6xX3exX3xX22xXdxX6xX3xX8bxX23xX22xX3xX4xXf7xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX40xX1xX42xX3xXexX45xX4xX1xX3xX49xX4axX4axX3xX23xX1xXdxX9exX3exX3xX1b6xf744xX3xX49xXccxX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX39xX23xXe1xX3xXe3xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXa4xX8fxX3xX1cxXdxX23xX3xXbxX1xd837xXbxX3xX1b6xX1xXe3xX23xX22xX3xXaexX6xX3xX8bxX23xX22xX3xX4xXf7xX3xXa4x14a0axXexX3xX23xX3dxX15xX3xXa1xXafxX3xX4x11e44xX23xX3xX33xX45cxX23xX3xXa9xX27xXabxX3xX23xX1xXdxX98xX27xX3xXa1xXdxX9exX4xXccxX3xX24bxX27xX45cxXexX3xX7xX1cexX3xXcxXaexX34xX23xX3xX49x11b03xX3xX5dxX1ecxXdxX3xX4xX578xX23xX22xX3xXexX17cxX23xX22xX3xXexX252xX3xX8bxX23xX22xX3xX4xXf7xX3xX22xX1xX30xX3xX40xX1xX42xX3xXexX45xX4xX1xX3xX49xX4axX4axX3xX1b6xX1xXc2xX6xX3xX49xX4cxX0xX4exXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xXddxX60xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX40xX1xXddxX3xX60x104a4xX3xX4xXc2xX3xXexX1xXddxXabxX23xX22xX3xXa4xX30xX23xX3xX3exX1abxX15xXe1xX3xXexX1xXafxX3xX7xX6xX27xX3xX2xX2xX3xX23xX426xX3exX3xX5xX39xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX39xX23xXe1xX3xXa1x1116fxX23xX3xX1b6xX1xXe3xX23xX22xX3xX4xXc2xX3xX3exX92xXexX3xXe3xX23xX22xX3xX33xX34xX27xXe1xX3xX1xX6xX15xX3xXaexX92xX23xX22xX3xXaexX6xX3xX5xX3dxX3xX23xX1xX3dxX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xXdxX9exXexX3xX1b6xXdxX23xX1xX3xXexX30xX3xX23xX3dxXddxXe1xX3xXexXaexXf2xX23xX22xX3xX4xXf7xX3xXa1xX3dxXddxX3xX4xXabxXdxX3xX22xX1xX30xX3xX4xX6xXddxX3xX23xX1xX1abxXexX3xX4xX42xX6xX3xX49xX4axX4axXccxX3xX3aaxXdxX98xX27xX3xXa4xXc2xX3xX5xXdxX9exX27xX3xX4xXc2xX3xXexe927xXexX3xX4xX1xXddxX3xX49xX4axX4axX149xX0xX4exXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xXddxX60xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX40xX1xX1cexX6xX3xX1x1185dxX23xXe1xX3xX33xX276xXdxX3xX33xXc2xX23xX22xX3xXa4xXabxX3xX4xX1xX27xX15xX39xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX9exXbxX3xX22x10130xX23xX3xXa1xX1e8xXdxX3xXexXdxX98xX23xXccxX3xXcxX87xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX1cxX8fxX3xX1xX92xXdxX3xX23xX22xX1xX98xX3xX23xX22xX1xXdxX9exXbxX3xX23xX3dxX15xX3xXa4xX6xX23xX22xX3xXa4xX8bxX23xX22xX3xXexXaexX1cexX1e8xX4xX3xX23xX1xX38bxX23xX22xX3xXexX1xXf2xX4xX3xX33xXabxX4xX1xX3xXa1xX98xX3xX3exX122xXexX3xXexX3dxXdxX3xX4xX1xX1f8xX23xX1xXccxX3xX247xX122xXexX3xX1b6xX1xXabxX4xXe1xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX34xX27xX3xXa1xX98xX3xX23xX1xX38bxX23xX22xX3xX23xX22xX1cexX1cfxXdxX3xX5xX8fxX23xX1xX3xXa4xXc6xXddxX3xX4xXc2xX3xX23xX1xX38bxX23xX22xX3x11cbfxX3xXexX1cexX276xX23xX22xX3xXexXabxXddxX3xX33xXc6xXddxXe1xX3xX4xXc2xX3xX4xX1fexX3xX4xX1xX30xX3xX4xX276xXdxX3xX3exX276xXe1xX3xXexX1xXe3xX23xX22xX3xXexX1xXddxXabxX23xX22xX3xXa1xX3dxX3xX23xX426xX23xX22xX3xX5xX252xX4xX3xXexX45cxXbxX3xX1xX548xXbxX3xXexX3dxXdxX3xX4xX1xX1f8xX23xX1xX3xX4xX578xX23xX22xX3xX1xX30xXexX3xX7xX8bxX4xX3xX4xX68cxXexX3xXexXf7xXccxX3xXcxXaexXddxX23xX22xX3xX33xX92xX3xX3exXabxX15xX3xX4xX6xXddxX3xX4xX1abxXbxX3xX49xX4axX4axX3xX1xXdxX9exX23xX3xX23xX6xX15xXe1xX3xX6xXdxX3xX4xX578xX23xX22xX3xX33xXdxX30xXexX3xXaexc893xX23xX22xX3xXa1xX6xXdxX3xXexXaexX553xX3xXaexX1abxXexX3xX5xX1e8xX23xX3xX4xX42xX6xX3xXe3xX23xX22xX3xX10fxX1xXc2xX3xX40xX1xX42xX3xXexX45xX4xX1xX3xX24bxX39xX3xX5dxX5e0xX23xX22xX3xX44dxX578xX23xX22xXe1xX3xX3exX92xXexX3xX23xX1xX3dxX3xX60xXddxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX9exXbxX3xX4xXc2xX3xX1xXc6xX23xX22xXccxX3xX37xX1xXe3xX23xX22xX3xX4xXc2xX3xXe3xX23xX22xX3xX44dxX578xX23xX22xXe1xX3xX5xX3dxX3exX3xX7xX6xXddxX3xX4xXc2xX3xX7xX68cxX3xXexXdxX98xX23xX3xXexX3dxXdxX3xXexXaexX548xX3xX4xX1xXddxX3xX49xX1exX24bxX10xX6xX22xX27xX10xX3xXexX426xX23xX22xX3xXa4xX92xXexX3xX33xXdxX30xX23xX3xX23xX1xX1cexX3xX1xXdxX9exX23xX3xX23xX6xX15xXccxX0xX4exXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xXddxX60xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX40xX1xX1f8xX23xX1xX3xX33xX34xX27xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX17cxX23xX22xX3xX23xXc2xXdxX3xXexX1xX6cexX23xX22xX3xXexXaexXddxX23xX22xX3xX33xX3dxXdxX3xX136xX60xXdxX217xX23xX3xXa1xX426xX23xX13fxX3xXa1xX17cxX6xX3xXaexX3b7xXdxXe1xX3xX4xXc2xX3xX23xX1xX38bxX23xX22xX3xX7xX252xX3xXa1xXdxX9exX4xX3xX23xX30xX27xX3xXe3xX23xX22xX3xX5xX3dxX3xXa9xX27xX6xX23xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX49xX4axX4axXe1xX3xX4xX1xX1c7xX3xXa9xX27xX15xX30xXexX3xXexXaexXddxX23xX22xX3xXa1xX553xX23xX22xX3xXa1xX3dxXdxX3xXbxX1xXf2xXexXccxX3xX40xX578xX23xX22xX3xXa4xX8fxX3xX4xXc2xX3xXa4xX98xX3xX23xX22xX1xX45xX3xX33xX34xX27xX3xX3aaxX8bxX4xX3xX5xX3dxX3exX3xXexXaexX1cexX276xX23xX22xX3xXa4xXddxX3dxX23xX3xX3aaxXcxX3x13b18xX2cfxX314xX3xX49xXdxX9exXexX3xX2fxX6xX3exX3xX23xX1xX1cexX23xX22xX3xX77exX3xXexX1cexX276xX23xX22xX3xXa4xXc2xX3xX1b6xX1xXe3xX23xX22xX3xXexX1xX3dxX23xX1xXccxX3x1365dxXdxX3xX4xX578xX23xX22xX3xX33xXdxX30xXexX3xXaexX812xX23xX22xXe1xX3xXa1xX1e8xXdxX3xX23xX1xXdxX9exXexX3xX1xX27xX15xX30xXexX3xX5xX611xX23xX3xX1b6xX1xX1ecxX3xX23xX426xX23xX22xX3xXexX3dxXdxX3xX4xX1xX1f8xX23xX1xXe1xX3xXexX1xXafxX3xX33xXc2xX23xX22xX3xXa4xXabxX3xX49xX2fxX3xX4xX1xX1c7xX3xX4xXc2xX3xX5xX548xXdxX3xX23xX30xX27xX3xXe3xX23xX22xX3xX3aaxX8bxX4xX3xX5xX3dxX3exX3xXexXaexX1cexX276xX23xX22xX3xXa4xXddxX3dxX23xXccxX0xX4exXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xXddxX60xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX159xXc2xX23xX22xX3xXa4xXabxX3xX4xX1xX27xX15xX39xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX9exXbxX3xX7xX6xX27xX3xX2xX2xX3xX23xX426xX3exXe1xX3xXa4xX8fxX3xX4xXc2xX3xXaexX1abxXexX3xX23xX1xXdxX98xX27xX3xX60xXddxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX9exXbxX3xX23xX1xX1ecxX15xX3xXa1xX3dxXddxX3xX33xXc2xX23xX22xX3xXa4xXabxXccxX3xX5dxX21cxX3xX33xc654xX3xXaexX6xX3xX3exX92xXexX3xX7xX68cxX3xXexXdxX98xX23xX3xX4xX252xX4xX3xX5xX1e8xX23xXe1xX3xXexXc6xXddxX3xX23xX39xX23xX3xX3exX92xXexX3xX1b6xX1xXe3xX23xX22xX3xX1b6xX1xX1f8xX3xX33xXc2xX23xX22xX3xXa4xXabxX3xX4xX1xX27xX15xX39xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX9exXbxXccxX0xX4exXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xXddxX60xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2fxX1xX1cexX23xX22xXe1xX3xX7xX68cxX3xX23xX22xX1cexX1cfxXdxX3xX4xXc2xX3xX3exX122xXexX3xXexXaexXddxX23xX22xX3xX33xX92xX3xX3exXabxX15xX3xX4xX6xXddxX3xX4xX1abxXbxX3xX4xX42xX6xX3xX49xX4axX4axX3xXa9xX27xXabxX3xX1f8xXexXccxX3xXcxXaexXddxX23xX22xX3xX2cfxX314xX3xXexX1xX3dxX23xX1xX3xXa1xXdxX39xX23xX3xX4xX42xX6xX3xX49xX4axX4axX3xX23xX1xXdxX9exX3exX3xX1b6xX511xX3xX49xX337xX3xX23xX3dxX15xXe1xX3xXexX27xX15xX9exXexX3xX23xX1xXdxX39xX23xX3xX1b6xX1xXe3xX23xX22xX3xX4xXc2xX3xXexX39xX23xX3xX33xX1abxXexX3xX4xX8bxX3xX3exX92xXexX3xXe3xX23xX22xX3xX33xX34xX27xX3xX23xX3dxXddxXccxX3xXcxX1xX6xX15xX3xXa1xX3dxXddxX3xXa4xXc2xXe1xX3xX5xX3dxX3xXaexX1abxXexX3xX23xX1xXdxX98xX27xX3xX42xX15xX3xXa1xXdxX39xX23xX3xXa1xX6xXdxX3xXexXaexX553xX3xX3exX1cfxX3xX23xX1xXc6xXexXccxX3xXcxX1xX45cxX3exX3xX4xX1xX1f8xXe1xX3xX23xX1xXdxX98xX27xX3xXa1xX45xX3xX4xX1xX1cexX6xX3xXexX1xX252xX4xX3xX7xX252xX3xXa4xX3b7xX23xX22xX3xX5xX553xX23xX22xXe1xX3xXa1xX1f8xX3xX23xX1xX1cexX3xXaexX1abxXexX3xX1xX6xX15xX3xXbxX1xX1ecxX23xX3xX8bxX23xX22xX3xXa1xXe3xX3xX5xX68cxXdxX3xX23xX30xX27xX3xX23xX1xX1cexX3xXa4xX92xXdxX3xX33xXc2xX23xX22xX3xX4xX42xX6xX3xX1xX21cxX3xX33xX45xX3xXexXaexX21cxX23xX22xX3xXexX3dxXdxX3xX1cxXf7xX3xX534xXbxXccxX0xX4exXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xXddxX60xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2fxX30xX27xX3xX23xXc2xXdxX3xX4xXabxX4xX3xX23xX1xX3dxX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xXdxX9exXexX3xXexX1xXdxX30xX27xX3xX33xX1ecxX23xX3xX5xX1c2xX23xX1xX3xX4xX1xX1f8xX23xX1xX3xXexXaexX45xX3xXe1xX3xX1b6xX1xXe3xX23xX22xX3xX6xX3exX3xX1xXdx139b7xX27xX3xX33xXc2xX23xX22xX3xXa4xXabxX3xX23xX39xX23xX3xX1f8xXexX3xX4xXc2xX3xX4xX1fexX3xX1xX92xXdxX3xX23xX22xX3b7xXdxX3xXa1xX3dxXddxX3xX22xX1xX30xX3xX5xX8fxX23xX1xX3xXa4xXc6xXddxX3xX49xX4axX4axXe1xX3xXexX1xXafxX3xX4xX1xX6edxX4xX3xX4xX1xX6edxX23xX3xX60xX1cexX3xX5xX27xX45cxX23xX3xX7xXcbxX3xX1b6xX1xXe3xX23xX22xX3xXa4xX3b7xX23xX22xX3xXexXafxX23xX1xXccxX3xX24bxX77exX3xX60xXddxXe1xX3xXa4xX6xX3xX7xX68cxX3xX1xX21cxX3xXa4xX98xX27xX3xX3exXabxX27xX3xX33xXc2xX23xX22xX3xXa4xXabxXe1xX3xXa9xX27xX1ecxX23xX3xX5xX77exX3xX3exX92xXexX3xX7xX68cxX3xX5xX1cexX548xX23xX22xX3xXexX3dxXdxX3xX7xX1ecxX23xX3xX5xX611xX23xX3xX23xX1xX1d9xX23xX3xX7xX252xX3xX4xX553xX23xX3xX5xX1e8xX23xX3xX5xX1abxXbxX3xX3exX1abxX15xX3xX5xX34xX23xX3xX33xX92xX3xX3exXabxX15xX3xX49xX4axX4axXccxX0xX4exXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xXddxX60xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2fxX30xX27xX3xX22xXdxX1cfxX3xX23xX3dxX15xX3xX22xXdxX1ecxX3xX23xX1xX1cexX3xX23xX1xXdxX9exX3exX3xX1b6xX511xX3xX49xX337xX3xX1b6xX30xXexX3xXexX1xXf2xX4xXe1xX3xX4xXc2xX3xX4xX27xX92xX4xX3xX4xX1xXc6xX15xX3xXa4xX27xX6xX3xX23xX1xX1d9xX23xX3xX7xX252xX3xXa4xXceexX3xX136xX5xX3dxX3exX3xXa9xX27xX6xX23xX3xX49xX4axX4axX13fxX3xXa1xX3dxX3xX33xX34xX27xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX1xX6xX3exX3xX60xX252xXe1xX3xX4xXc2xX3xX1b6xX1xXdxX3xXe3xX23xX22xX3xXexXaexXf2xX23xX22xXe1xX3xX1b6xXceexX3xX4xX1ecxX3xX22xX1xX30xX3xX40xX1xX42xX3xXexX45xX4xX1xX3xX49xX4axX4axXccxX0xX4exXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xXddxX60xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exf2d5xXexX3xXaexX6xXe1xX3xXa4xX1abxX15xX3xX5xX3dxX3xXexXaexX6xX23xX22xX3xX7xXf7xX3xX3exX1e8xXdxX3xX4xX42xX6xX3xX33xXc2xX23xX22xX3xXa4xXabxX3xX49xX2fxXccxX0xX4exXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX363xXddxX27xXaexX4xX10xXaxX2exXcxX1xX10xXddxX3xXexX1xX10xXexX1xX6xXddxXa1xX6xX23xX1xXddxX6xXccxXa1xX23xX0xX4exXbxX2e
HongDuong