Bộ Tài chính Mỹ đối mặt với nguy cơ cạn kiệt ngân sách
Mỹ đã chạm trần nợ công mới là 28.900 tỷ USD và hiện Bộ Tài chính không còn khả năng đi vay mới để trả các khoản vay cũ đến hạn, dẫn tới nguy cơ chính phủ vỡ nợ.
55c9x8cf3xe0bfxde0ex8abfxc83ax95e2xac66x81d4xX7x8eb2xc409x7907x890bxb865xe036xX5x78f8xXax8bcexb890x9038xX3xXcx82a4xXdxX3xX4xX1x8556x6faexX1xX3xca10xcde5xX3x76c7xaeb3xXdxX3x901bxae55xXexX3x823fxa1fexXdxX3xX1dxa57fxe07axa2d6xX3xX4x67b2xX3xX4xa108xX1dxX3xb683xXdx9980xXexX3xX1dxX30x8316xX1dxX3xX7xbb8exX4xX1xX0xd9e8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx95c8xX10xX6x82c3xXaxX12xX20xX21xX3xX23x5709xX3xX4xX1xX38xX27xX3xXex6e48xc3f8xX1dxX3xX1dxb56exX3xX4x8db9xX1dxX30xX3xX27xX2cxXdxX3xX5xX17xX3x6cdcxd75axab2cx9e6ax7bc6xX82xX3xXex79b7xX3x701bx6f4fxc73fxX3xX2bxX17xX3xX1xXdxX3dxX1dxX3xX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX3bxX1xX73xX1dxX30xX3xX4xc304xX1dxX3xX3bxX1xc9c1xX3xX1dx9bf7xX1dxX30xX3xX23xXdxX3xX2bxX6xX32xX3xX27xX2cxXdxX3xX23xd147xX3xXexX6bxXadxX3xX4xX46xX4xX3xX3bxX1xd806xXadxX1dxX3xX2bxX6xX32xX3xX4x5cdaxX3xX23xa566xX1dxX3xX1xX38xX1dxb47cxX3xX5cx7b98xX1dxX3xXexX2cxXdxX3xX1dxX30xX31xX32xX3xX4xX35xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xd327xX3xX2bxdc57xX3xX1dxX70xX80xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX5cxX32xXaxX12xX0xXdxX27xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX27xX7x9c8axXbxX1xXccxXexXccxXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX5cxXdxX7xXbxX5xX6xX32xa327xX3x63dbxX5xXccxX4xX3bxb723xX3xX27xX6xX6bxX30xXdxX1dxX124xX5xX10xae2dxXexX13axX3xX6xX31xXexXccxX141xX3xX27xX6xX6bxX30xXdxX1dxX124xX6bxXdxX30xX1xXexX13axX3xX6xX31xXexXccxX141xX3x5d47xXdxX5cxXexX1xX13axX3x8081xX7exX82xXbx5b18xX141xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX13axX3xc2bfxX7ex8385xXbxX175xX141xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX27xX28xXexX3xX2bxX2cxXdxX3xX1dxX30xX31xX32xX3xX4xX35xX3xX4xX38xX1dxX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX1dxX30xX42xX1dxX3xX7xX46xX4xX1xX3xX1x70e3xX1dxX1xX3xXadxX1dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX4axX4axXdxX80xX13cxX6xXccxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX80xX2bxX1dxX4axX1dxX10xX16axX7xX4axX7exX2xX180xX7fxX4axX2xX82xX7fxX5cx9ea4xX2xX180xX1f6xX180xX7exX82xXexX7fxX180xX81xX81xX5xX180xX124xXexXexX175xX2bxX1dxX124xX13cxXccxX124xXexX6xXdxX124xX4xX1xXdxX1dxX1xX124xX27xX80x87d0xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX27xX28xXexX3xX2bxX2cxXdxX3xX1dxX30xX31xX32xX3xX4xX35xX3xX4xX38xX1dxX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX1dxX30xX42xX1dxX3xX7xX46xX4xX1xXaxX3xX16axXdxX5cxXexX1xX9xXaxX171xX7exX82xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX180xX7exX182xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX124xXbxX1xXccxXexXccxX124xXccxX6bxXdxX30xXdxX1dxX6xX5xX124xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX13axX4axX4axX4xX5cxX1dxXdxX27xX30xX80xX2bxXdxX10xXexX1dxX6xX27xXbxX5xX31xX7xX80xX2bxX1dxX4axXexX171xX7exX82xX4axX31xXbxX5xXccxX6xX5cxX10xX5cxX4axX175xXbxX4xX16axX2bxXccxX2bxXexX4axX7exX82xX7exX2x7eadxX2xX7exX2c7xX82xX2xX4axXexXexX175xX2bxX1dxX2c7xX13cxXccxX2c7xXexX6xXdxX2c7xX4xX1xXdxX1dxX1xX2c7xX27xX32xX80xX21axXbxX30xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9003xX6xXbxXexXdxXccxX1dxXaxX12xXcxX6bxab1axX3xX7x693cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xXexX38xXdxX3xbba2xX6xX7xX1xXdxX1dxX30xXexXccxX1dxXdexX3xX8axX2faxX80xX3xa5a8x90f5xX1dxX1xX13axX3x9b3ax740bx9f7cxX4axXcxXcxa785xb067x5e74x5b3bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX5cxX32xXaxX12xX33cxX30xX17xX32xX3xX1f6xX82xX4axX2xX2xXdexX3xX33bxXb0xX1dxX3xXbxX1xXa8xX1dxX30xX3xX33cxX30xX42xX1dxX3xX7xX46xX4xX1xX3xc94exX31xX24xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX20xX21xX3xX32exX2faxX13x6dd0xX33dxX3xX23xX63xX3xX23xXc0xX3xX1dxX30xb160xX3xX3bxX1xXadxX3xX1dxXb0xX1dxX30xX3xX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX1dx647dxX2cxX4xX3xX1dxX17xX32xX3xX7xa5ccxX3xX4xX38xX1dxX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX1dxX30xX42xX1dxX3xX7xX46xX4xX1xX3xXexX6bxX3a6xX2cxX4xX3xX4xX31xX24xXdxX3xXexX1xX46xX1dxX30xX3xX2xX7exX3xX1dxXd8xX31xX3xX373xX31xX24xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX3bxX1xX73xX1dxX30xX3xX1dxX42xX1dxX30xX3xX27x79d0xX4xX3xXexX6bxX6cxX1dxX3xX1dxX70xX3xX4xX73xX1dxX30xX80xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX5cxX32xXaxX12xXcxX6bxX6cxX1dxX3xX1dxX70xX3xX5xX17xX3xX30xXdxX2cxXdxX3xX1xX38xX1dxX3xX7xX24xX3xXexXdxd583xX1dxX3xX27xX17xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXf8xX3xX5xXdx7342xX1dxX3xX13cxX6xX1dxX30xX3xX20xX21xX3xX23xX3a6xX70xX4xX3xXbxX1x831dxXbxX3xX2bxX6xX32xX80xX3xXcxX31xX32xX3xX1dxX1xXdxX441xX1dxXdexX3xX13cxX46xXccxX3xX4xX46xXccxX3xX4xXf8xX6xX3xX2faxX13xX382xX3xX4xX1xXccxX3xXexX1x62ccxX32xX3xX20xX21xX3xX23xX63xX3xX4xX1xX38xX27xX3xXexX6bxX6cxX1dxX3xX1dxX70xX3xX4xX73xX1dxX30xX3xX27xX2cxXdxX3xX5xX17xX3xX7exX7fxX80xX81xX82xX82xX3xXexX86xX3xX88xX89xX8axX3xX2bxX17xX3xX1xXdxX3dxX1dxX3xX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX3bxX1xX73xX1dxX30xX3xX4xXa8xX1dxX3xX3bxX1xXadxX3xX1dxXb0xX1dxX30xX3xX23xXdxX3xX2bxX6xX32xX3xX27xX2cxXdxX3xX23xXc0xX3xXexX6bxXadxX3xX4xX46xX4xX3xX3bxX1xXccxXadxX1dxX3xX2bxX6xX32xX3xX4xXd5xX3xX23xXd8xX1dxX3xX1xX38xX1dxXdexX3xX5cxXe1xX1dxX3xXexX2cxXdxX3xX1dxX30xX31xX32xX3xX4xX35xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXf8xX3xX2bxXfbxX3xX1dxX70xX80xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX5cxX32xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX23xX6xX1dxX30xX3xX7x9145xX3xX5cxX305xX1dxX30xX3x767bxX4xX46xX4xX3xX13cxXdxX3dxX1dxX3xXbxX1xX46xXbxX3xX23xX28xX4xX3xX13cxXdxX3dxXexe0bdxX3xX23xXc0xX3xX4xX1xXccxX3xXbxX1xX453xXbxX3xX4xX35xX3x8b2fxX31xX6xX1dxX3xX1dxX17xX32xX3xXexXdxXd8xXbxX3xXexX305xX4xX3xX23xXdxX3xX2bxX6xX32xX3xX27xX2cxXdxX3xXexX6bxXccxX1dxX30xX3xXexX1xb253xXdxX3xX30xXdxX6xX1dxX3xX1dxX1xX47cxXexX3xX23x5638xX1dxX1xX80xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX5cxX32xXaxX12xX2faxX13xX382xX3xX5cx6b64xX3xX13cxX46xXccxX3xX1dxXd8xX31xX3xX27xX3f1xX4xX3xXexX6bxX6cxX1dxX3xX1dxX70xX3xX4xX73xX1dxX30xX3xX2bxXe1xX1dxX3xX30xXdx98e7xX3xX1dxX30xX31xX32xX441xX1dxX3xX2bxX17xX3xX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xX31xX32xXc0xX1dxX3xX2xX2xX7fxX3xXexX86xX3xX88xX89xX8axX3xX4xX1xXccxX3xX373xX31xX21xX3xXexX1cxX1dxX3xXexX1xX46xX4xX3xX23xX3a6xX59cxX1dxX30xX3xX4xX6xXccxX3xXexX24xX4xX3xX2bxX17xXccxX3xX1dxX30xX17xX32xX3xX2xX182xX4axX2xX7exX3xX1dxX1xX3a6xX3xX23xX63xX3xX5xX441xX1dxX3xX3bxXd8xX3xX1xXccxX38xX4xX1xXdexX3xX1dxX1xXdxX42fxX31xX3xX3bxX1xXadxX3xX1dxXb0xX1dxX30xX3xX4xX35xX3xX577xX31xX6xX1dxX3xX1dxX17xX32xX3xX7xX3afxX3xX4xX38xX1dxX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX1dxX30xX42xX1dxX3xX7xX46xX4xX1xX3xXexX6bxX3a6xX2cxX4xX3xX4xX31xX24xXdxX3xXexX1xX46xX1dxX30xX3xX2xX7exX80xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX5cxX32xXaxX12xX33cxXd8xX31xX3xX3bxX5aaxX4xX1xX3xX13cxXadxX1dxX3xXexX6bxX441xX1dxX3xX175xXadxX32xX3xX6bxX6xXdexX3xX2faxX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXf8xX3xX20xX21xX3xX7xX3afxX3xX3bxX1xX73xX1dxX30xX3xX4xXa8xX1dxX3xX23xXf8xX3xX1dxX30xX31x8f85xX1dxX3xX5xX5c8xX4xX3xX23xXc0xX3xXexX1xX5c8xX4xX3xX1xXdxX3dxX1dxX3xX23xX6cxX32xX3xX23xXf8xX3xX1dxX30xX1x6a23xX6xX3xX2bxX305xX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xXexXccxX46xX1dxX3xX2bxX17xX3xX7xX3afxX3xXbxX1xXadxXdxX3xXexX6bxX1c7xX3xX1xXccxX63xX1dxX3xX4xX47cxXbxX3xXexXdxX42fxX1dxX3xX4xX1xXccxX3xX27xX14xXexX3xX7xX24xX3xX1xXccxX38xXexX3xX23xX14xX1dxX30xXdexX3xX2bxXfbxX3xX1dxX70xX3xX1xXccxX28xX4xX3xX4xXadxX3xX1xX6xXdxX80xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX5cxX32xXaxX12xX2faxX13xX382xX3xX23xX63xX3xX23xX3a6xX6xX3xX6bxX6xX3xX4xXadxX1dxX1xX3xX13cxX46xXccxX3xXexX6bxX441xX1dxX3xXexX6bxXccxX1dxX30xX3xX13cxX24xXdxX3xX4xXadxX1dxX1xX3xX13xX14xX3xXexX6bxX3a6xX308xX1dxX30xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3x7e39xX6xX1dxX10xXexX3x86cfxX10xX5xX5xX10xX1dxX3xXexX6bxXccxX1dxX30xX3xXexX1xX59cxXdxX3xX30xXdxX6xX1dxX3xX577xX31xX6xX3xX23xX63xX3xX5xXdxX441xX1dxX3xXexX305xX4xX3xX1xX24xXdxX3xXexX1x7ee7xX4xX3xX373xX31xX24xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX1dxX42xX1dxX30xX3xX27xX3f1xX4xX3xXexX6bxX6cxX1dxX3xX1dxX70xX3xX4xX73xX1dxX30xX3xXexX6bxX3a6xX2cxX4xX3xX1dxX30xX17xX32xX3xX2xX182xX4axX2xX7exX80xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX5cxX32xXaxX12xX336xX1xX46xXexX3xX13cxXdxXc0xX31xX3xXexX38xXdxX3xXbxX1xXdxX441xX1dxX3xX23xXdxX42fxX31xX3xXexX6bxX6cxX1dxX3xXexX6bxX3a6xX2cxX4xX3xac74xX32xX3xX13cxX6xX1dxX3xX33cxX30xX42xX1dxX3xX1xX17xX1dxX30xX3xXexX1xX3a6xX70xX1dxX30xX3xX2bxXdxX3dxX1dxX3xX1dxX30xX17xX32xX3xX1f6xX82xX4axX2xX2xXdexX3xX13cxX17xX3xX7bcxX10xX5xX5xX10xX1dxX3xX1dxX1xX47cxX1dxX3xX27xX38xX1dxX1xX3xX23xXdxX42fxX31xX3xX577xX31xX6xX1dxX3xXexX6bx7433xX1dxX30xX3xX5xX17xX3xX373xX31xX24xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX6cxX1dxX3xX1dxX1xbefdxX1dxX3xX6bxX6xX3xX7xX5c8xX3xX4xX6cxX1dxX3xXexX1xXdxXd8xXexX3xXbxX1xXadxXdxX3xX1dxX42xX1dxX30xX3xXexX6bxX6cxX1dxX3xX1dxX70xX3xX4xX73xX1dxX30xX80xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX5cxX32xXaxX12xX20xX3f1xX4xX3xXexX6bxX6cxX1dxX3xX1dxX70xX3xX4xX73xX1dxX30xX3xX5xX17xX3xXexc80fxX1dxX30xX3xX7xX24xX3xXexXdxX42fxX1dxX3xX27xX17xX3xX2faxX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXf8xX3xX20xX21xX3xX23xX3a6xX70xX4xX3xX2bxX6xX32xX3xX23xXc0xX3xXexX1xX5c8xX4xX3xX1xXdxX3dxX1dxX3xX1dxX30xX1xX709xX6xX3xX2bxX305xX3xXbxX1xX46xXbxX3xX5xbf7fxX3xXexX6bxX441xX1dxX3xX5xX709xX1dxX1xX3xX2bxX5c8xX4xX3xX4xX73xX1dxX30xXdexX3xX13cxX6xXccxX3xX30xX6ebxX27xX3xX6xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX175xX63xX3xX1xX14xXdxXdexX3xXbxX1xX7e9xX4xX3xX5xX70xXdxX3xX32xX3xXexXd8xXdexX3xXexX6bxXadxX3xX1dxX70xX3xX2bxX17xX3xX5xX63xXdxX3xX7xX31xX47cxXexX3xX4x6edexX1dxX30xX3xX4xX46xX4xX3xX3bxX1xXccxXadxX1dxX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xXexXccxX46xX1dxX3xX3bxX1xX46xX4xX80xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX5cxX32xXaxX12xX33cxX30xX17xX32xX3xX2xX180xX4axX2xX82xX3xX2bxae5axX6xX3xX577xX31xX6xXdexX3xXcxX908xX1dxX30xX3xXexX1xX24xX1dxX30xX3xX20xX21xX3xX7b6xXccxX10xX3xX13xXdxX5cxX10xX1dxX3xX23xX63xX3xX3bxX949xX3xX13cxX6xX1dxX3xX1xX17xX1dxX1xX3xX5xX31xX8b4xXexX3xXexX38xX27xX3xXexX1xX59cxXdxX3xX1dxX42xX1dxX30xX3xX27xX3f1xX4xX3xXexX6bxX6cxX1dxX3xX1dxX70xX3xX4xX73xX1dxX30xX3xX5xX441xX1dxX3xX7exX7fxX80xX81xX82xX82xX3xXexX86xX3xX88xX89xX8axXdexX3xX577xX31xX6xX3xX23x73c4xX3xXbxX1xX6cxX1dxX3xX1dxX17xXccxX3xX30xXdxXadxX27xX3xX46xXbxX3xX5xX5c8xX4xX3xX2bxXfbxX3xX1dxX70xX3xX5xXdxX441xX1dxX3xX13cxX6xX1dxX30xX80xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX5cxX32xXaxX12xbb44xX31xX8b4xXexX3xXexX6bxX441xX1dxX3xX4xX1xXccxX3xXbxX1xX453xXbxX3xX1dxX42xX1dxX30xX3xX30xXdxX2cxXdxX3xX1xX38xX1dxX3xX1dxX70xX3xX4xX73xX1dxX30xX3xXexX1xX441xX27xX3xX180xX7fxX82xX3xXexX86xX3xX88xX89xX8axX80xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXccxX5cxX32xXaxX12xX20xX14xXexX3xX3bxX1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX23xXadxX1dxX30xX3xX8axX42xX1dxX3xX4xX1xXf8xX3xX2bxX17xX3xX2faxX14xX1dxX30xX3xX1xXa8xX6xX3xX3bxX1xX73xX1dxX30xX3xXexX1c7xX27xX3xX6bxX6xX3xXexXdxXd8xX1dxX30xX3xX1dxXa44xXdxX3xX4xX1xX31xX1dxX30xX3xXexX6bxXccxX1dxX30xX3xX2bxX47cxX1dxX3xX23xX42fxX3xXexX6bxX6cxX1dxX3xX1dxX70xX3xX4xX73xX1dxX30xXdexX3xX1dxX30xX31xX32xX3xX4xX35xX3xX2bxXfbxX3xX1dxX70xX3xX2bxX17xX3xX1dxX30xX9d9xX1dxX30xX3xX1xXccxX38xXexX3xX23xX14xX1dxX30xX3xX4xXf8xX6xX3xX2faxX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXf8xX3xX20xX21xX3xX4xXa44xX3xXexX1xXc0xX3xX175xXadxX32xX3xX6bxX6xX80xX3xX33cxXd8xX31xX3xX2bxXfbxX3xX1dxX70xXdexX3xX1dxX42fxX1dxX3xX3bxXdxX1dxX1xX3xXexXd8xX3xX23xX6cxX31xX3xXexX17xX31xX3xXexX1xXd8xX3xX30xXdxX2cxXdxX3xX4xXa44xX3xXexX1xXc0xX3xX6bxX35xXdxX3xX2bxX17xXccxX3xX7xX31xX32xX3xXexX1xXccxX46xXdxX80xX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX6bxX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX7xXexX6bxXccxX1dxX30xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX441xX1dxX3xX577xX31xX6xX1dxX13axX0xX4axX7xXexX6bxXccxX1dxX30xX12xX0xX31xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX124xXexX1xX31xX27xX13cxX124xX6xX1dxX5cxX124xX7xX6xXbxXccxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX6bxX3a6xX308xX1dxX30xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xX4xXadxX1dxX1xX3xX13cxX46xXccxX3xX1dxX30xX31xX32xX3xX4xX35xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXf8xX3xX2bxXfbxX3xX1dxX70xXaxX3xX1xX6bxX10xX14cxX9xXaxX4axX5cxXdxX10xX27xX124xX1dxXccxX1dxX30xX4axX13cxXccxX124xXexX6bxX31xXccxX1dxX30xX124xXexX6xXdxX124xX4xX1xXdxX1dxX1xX124xX27xX32xX124xX4xX6xX1dxX1xX124xX13cxX6xXccxX124xX1dxX30xX31xX32xX124xX4xXccxX124xX4xX1xXdxX1dxX1xX124xXbxX1xX31xX124xX2bxXccxX124xX1dxXccxX4axX7exX7exX7exX171xX81xX182xX80xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX30xX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX4axX27xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX7exX82xX4axX1dxX10xX16axX7xX4axX7exX2xX180xX171xX4axX2xX82xX7fxX5cxX1f6xX2xX7exX2xX1f6xX82xX7exXexa1acxX171xXccexX182xX5xX2xX80xX21axXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX27xX28xXexX3xX2bxX2cxXdxX3xX1dxX30xX31xX32xX3xX4xX35xX3xX4xX38xX1dxX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX1dxX30xX42xX1dxX3xX7xX46xX4xX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX2bxX12xX0xX7xXexX6bxXccxX1dxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX6bxX3a6xX308xX1dxX30xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xX4xXadxX1dxX1xX3xX13cxX46xXccxX3xX1dxX30xX31xX32xX3xX4xX35xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXf8xX3xX2bxXfbxX3xX1dxX70xXaxX3xX1xX6bxX10xX14cxX9xXaxX4axX5cxXdxX10xX27xX124xX1dxXccxX1dxX30xX4axX13cxXccxX124xXexX6bxX31xXccxX1dxX30xX124xXexX6xXdxX124xX4xX1xXdxX1dxX1xX124xX27xX32xX124xX4xX6xX1dxX1xX124xX13cxX6xXccxX124xX1dxX30xX31xX32xX124xX4xXccxX124xX4xX1xXdxX1dxX1xX124xXbxX1xX31xX124xX2bxXccxX124xX1dxXccxX4axX7exX7exX7exX171xX81xX182xX80xX1xXexX27xXaxX12xX13xX14xX3xXexX6bxX3a6xX308xX1dxX30xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xX4xXadxX1dxX1xX3xX13cxX46xXccxX3xX1dxX30xX31xX32xX3xX4xX35xX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXf8xX3xX2bxXfbxX3xX1dxX70xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX6bxXccxX1dxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX13xX14xX3xXexX6bxX3a6xX308xX1dxX30xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xX7b6xX6xX1dxX10xXexX3xX7bcxX10xX5xX5xX10xX1dxX3xX23xX63xX3xX23xX3a6xX6xX3xX6bxX6xX3xX4xXadxX1dxX1xX3xX13cxX46xXccxX3xXexX6bxX441xX1dxX3xXexX6bxXccxX1dxX30xX3xXexX1xX3a6xX3xX23xX42fxX3xX1dxX30xX17xX32xX3xX2xX171xX4axX2xX2xX3xX3bxX441xX31xX3xX30xX89exXdxX3xX4xX46xX4xX3xX1dxX30xX1xX5aaxX3xX7xX21xX3xX5xX3a6xXfbxX1dxX30xX3xX2bxXdxX3dxX1dxX3xX577xX31xX24xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX1dxX3a6xX2cxX4xX3xX1dxX17xX32xX3xX1dxX42xX1dxX30xX3xX27xX3f1xX4xX3xXexX6bxX6cxX1dxX3xX1dxX70xX3xX4xX73xX1dxX30xX3xX23xXc0xX3xXexX6bxX46xX1dxX1xX3xX3bxX5aaxX4xX1xX3xX13cxXadxX1dxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXf8xX3xX2bxXfbxX3xX1dxX70xX80xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX2bxX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1c7xX1dxX1xX3xX1xX1c7xX1dxX1xX3xX334xX14cxX30xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX13axX3xX31exX59xX382xX3xX4xXadxX1dxX1xX3xX13cxX46xXccxX3xX1xX3dxX3xXexX1xX24xX1dxX30xX3xX32xX3xXexXd8xX3xX7xX305xXbxX3xX23xX908xXaxX3xX1xX6bxX10xX14cxX9xXaxX4axXexX6bxX31xX1dxX30xX124xX5cxXccxX1dxX30xX4axXexXdxX1dxX1xX124xX1xXdxX1dxX1xX124xX6xX14cxX30xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX124xX16axX1xXccxX124xX4xX6xX1dxX1xX124xX13cxX6xXccxX124xX1xX10xX124xXexX1xXccxX1dxX30xX124xX32xX124xXexX10xX124xX7xX31xXbxX124xX5cxXccxX4axX7exX2xX81xXccexX81xX180xX80xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX30xX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX4axX27xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX7exX82xX4axX1dxX10xX16axX7xX4axX7exX2xX1f6xX7fxX4axX2xX82xX7fxX5cxX182xX82xX7fxX182xX171xX7exXccexXexX7fxX7fxX1f6xX7fxX5xX2xX80xX21axXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX27xX28xXexX3xX2bxX2cxXdxX3xX1dxX30xX31xX32xX3xX4xX35xX3xX4xX38xX1dxX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX1dxX30xX42xX1dxX3xX7xX46xX4xX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX2bxX12xX0xX7xXexX6bxXccxX1dxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1c7xX1dxX1xX3xX1xX1c7xX1dxX1xX3xX334xX14cxX30xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX13axX3xX31exX59xX382xX3xX4xXadxX1dxX1xX3xX13cxX46xXccxX3xX1xX3dxX3xXexX1xX24xX1dxX30xX3xX32xX3xXexXd8xX3xX7xX305xXbxX3xX23xX908xXaxX3xX1xX6bxX10xX14cxX9xXaxX4axXexX6bxX31xX1dxX30xX124xX5cxXccxX1dxX30xX4axXexXdxX1dxX1xX124xX1xXdxX1dxX1xX124xX6xX14cxX30xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX124xX16axX1xXccxX124xX4xX6xX1dxX1xX124xX13cxX6xXccxX124xX1xX10xX124xXexX1xXccxX1dxX30xX124xX32xX124xXexX10xX124xX7xX31xXbxX124xX5cxXccxX4axX7exX2xX81xXccexX81xX180xX80xX1xXexX27xXaxX12xXcxX1c7xX1dxX1xX3xX1xX1c7xX1dxX1xX3xX334xX14cxX30xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX13axX3xX31exX59xX382xX3xX4xXadxX1dxX1xX3xX13cxX46xXccxX3xX1xX3dxX3xXexX1xX24xX1dxX30xX3xX32xX3xXexXd8xX3xX7xX305xXbxX3xX23xX908xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX6bxXccxX1dxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12x9002xX38xXdxX3xX5cxXdxX3dxX1dxX3xX31exX59xX382xX3xXa80xX31xXccxX3xX8axX6xXbxX10xX1dxX30xX3xX4xX1xXccxX3xX13cxXdxXd8xXexX3xX1xX17xX1dxX30xX3xXexX6bxXb0xX27xX3xX1dxX30xX1xX1c7xX1dxX3xX1dxX30xX3a6xX59cxXdxX3xXexX1xX31xX14xX4xX3xX1dxX1xXa44xX27xX3xX5cx6babxX3xX13cxX5aaxX3xXexX908xX1dxX3xXexX1xX3a6xX35xX1dxX30xX3xX1dxX1xX47cxXexX3xXexX38xXdxX3xX334xX14cxX30xX1xX6xX1dxXdxX7xXexX6xX1dxX3xX30xX6cxX1dxX3xX1dxX1xX3a6xX3xX3bxX1xX73xX1dxX30xX3xXexX1xXc0xX3xXexXdxXd8xXbxX3xX4xX8b4xX1dxX3xX5cxX5aaxX4xX1xX3xX2bxX305xX3xX4xX1xXb0xX27xX3xX7xXa44xX4xX3xX7xX3f1xX4xX3xX3bxX1xX38dxX10xX3xX5cxXccxX3xX1xX3dxX3xXexX1xX24xX1dxX30xX3xX32xX3xXexXd8xX3xX23xX6xX1dxX30xX3xX13cxX5aaxX3xX577xX31xX46xX3xXexXadxXdxX80xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX2bxX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX6bxX3a6xX308xX1dxX30xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX13axX3xcc08xX1xX73xX1dxX30xX3xX4xXa44xX3xX4xX1xX31xX32xX3dxX1dxX3xX54fxX1dxX30xX42xX1dxX3xX7xX46xX4xX1xX3xX4xX38xX1dxX3xX3bxXdxX3dxXexX566xXaxX3xX1xX6bxX10xX14cxX9xXaxX4axX5cxX6xX31xX124xXexX31xX4axX13cxXccxX124xXexX6bxX31xXccxX1dxX30xX124xXexX6xXdxX124xX4xX1xXdxX1dxX1xX124xX3bxX1xXccxX1dxX30xX124xX4xXccxX124xX4xX1xX31xX32xX10xX1dxX124xX1dxX30xX6xX1dxX124xX7xX6xX4xX1xX124xX4xX6xX1dxX124xX3bxXdxX10xXexX4axX7exX2xX81xX180xX182xX182xX80xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX30xX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX4axX27xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX7exX82xX4axX1dxX10xX16axX7xX4axX7exX2xX1f6xXccexX4axX2xX82xX182xX5cxX182xX2xX7fxX82xX182xX182xXccexXexX180xXccexX82xX2xX180xX5xX82xX80xX21axXbxX10xX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX27xX28xXexX3xX2bxX2cxXdxX3xX1dxX30xX31xX32xX3xX4xX35xX3xX4xX38xX1dxX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX1dxX30xX42xX1dxX3xX7xX46xX4xX1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX2bxX12xX0xX7xXexX6bxXccxX1dxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX6bxX3a6xX308xX1dxX30xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX13axX3xX11e6xX1xX73xX1dxX30xX3xX4xXa44xX3xX4xX1xX31xX32xX3dxX1dxX3xX54fxX1dxX30xX42xX1dxX3xX7xX46xX4xX1xX3xX4xX38xX1dxX3xX3bxXdxX3dxXexX566xXaxX3xX1xX6bxX10xX14cxX9xXaxX4axX5cxX6xX31xX124xXexX31xX4axX13cxXccxX124xXexX6bxX31xXccxX1dxX30xX124xXexX6xXdxX124xX4xX1xXdxX1dxX1xX124xX3bxX1xXccxX1dxX30xX124xX4xXccxX124xX4xX1xX31xX32xX10xX1dxX124xX1dxX30xX6xX1dxX124xX7xX6xX4xX1xX124xX4xX6xX1dxX124xX3bxXdxX10xXexX4axX7exX2xX81xX180xX182xX182xX80xX1xXexX27xXaxX12xX13xX14xX3xXexX6bxX3a6xX308xX1dxX30xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX13axX3xX11e6xX1xX73xX1dxX30xX3xX4xXa44xX3xX4xX1xX31xX32xX3dxX1dxX3xX54fxX1dxX30xX42xX1dxX3xX7xX46xX4xX1xX3xX4xX38xX1dxX3xX3bxXdxX3dxXexX566xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX6bxXccxX1dxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX13xX14xX3xXexX6bxX3a6xX308xX1dxX30xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX59xX6ebxX3xX10f6xX3f1xX4xX3xX336xX1xX2cxX4xX3xX3bxX1x90d8xX1dxX30xX3xX23xX5aaxX1dxX1xX13axX3xX11e6xX1xX73xX1dxX30xX3xX4xXa44xX3xX4xX1xX31xX32xX3dxX1dxX3xX1dxX30xX42xX1dxX3xX7xX46xX4xX1xX3xX4xX38xX1dxX3xX3bxXdxX3dxXexXdexX3xX1dxX30xX42xX1dxX3xX7xX46xX4xX1xX3xX2bxXe1xX1dxX3xX1xXccxX17xX1dxX3xXexXccxX17xX1dxX3xX13cxXadxXccxX3xX23xXadxX27xX3xX23xX3a6xX70xX4xX3xX4xX46xX4xX3xX1dxX1xXdxX3dxX27xX3xX2bxX305xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX10xXccxX3xX5cxX5c8xX3xXexXccxX46xX1dxX3xX23xX63xX3xX23xX3a6xX70xX4xX3xX373xX31xX24xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXbxX1xX441xX3xX5cxX31xX32xX3dxXexX80xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX2bxX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX31xX5xX12xX0xX5cxXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX6bxXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX2bxX12xX0xX4axX5cxXdxX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xXccxX31xX6bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXccxX3xX33bxXdxX10xXexX1dxX6xX27x6e23xX0xX4axXbxX12