Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Viện Deltares tại Hà Lan
Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Hà Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta, đêm 27/3 (theo giờ Việt Nam), đã đến thăm Viện Deltares.
1fd6x88a1x5b2bxa68ex9f6ex26a5xa412x258fx5f60x4ed0xa1d3x2d7ax57f4x510bx9293x4fb2xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax4f5ax4cafxa424xXexX0xa196xXaxX17xX18xX19xXexX0x79d4x8754xX19x78d4xXexX0xXax435axX9x7474xXdxX18x42d4xX2fx9935x6249x3841xX5x5364xXbxXdxX17xX32xXexX4xXax7cffxX9xXbx7ebdxX2cxXaxX9x9261xa5a1x72fexX2cxX9xXax5d83xX35xX9x4dcdx5e91xX45xX26x3eefx3c50xX9xX5xXaxX40xX9x559dxX35xXcxX9xX4dxX4ex3edexX52xX9xXbxXax25afxXcxX9x8b06xX35x3085xX52xX9xX2xX17xXdxXbxX18x6e34xX17xX2fxX9xXbx3853xX35xX9x712ax9c65xX9x23a8xX18xX52xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX78xX17xX18xX19xX32xXexX5xX35x2513xX33xX9xXbx29cfxX2cxX9xX2cx5771xX2cxX9xXaxX24xX75xXbxX9x3e32xX4axX52xX4exX9xXbxX70xX24xX52xX4exX9xX2cxXaxX45xX26xX96xX52xX9xXbxXaxX63xXcxX9xX2cxXax7fe1xX52xXaxX9xXbxXax51daxX2cxX9xX78xX79xX9xX7bxX18xX52x4078xX9xX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX44xX45xX46xX2cxX9xXaxX4axX35xX9xX4dxX4exX45xX26xX51xX52xX9xX5xXaxX40xX9xX58xX35xXcxX9xX4dxX4exX5exX52xX9x259bxX79xX9xXa6xX24xX79xX52xX9xXa6xX75xX35xX9xX23xX35x43f2xX45xX9xX2cx84bdxX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX44xX45xX46xX2cxX9xXaxX4axX35xX9xX52x228ax3405xX2cxX9xXbxX18xXcexX9xXa6x9f07xXcxX9x7773x6e9fxX1cx5112xX9x97f1xXbxXaxX17xX24xX9xX4exX35x61a1xX9xX66xX35xX68xXbxX9xX4dxX18xXcx7600xXcexX9xXa6x2ee9xX9xXa6xX96xX52xX9xXbxXaxX63xXcxX9xX66xX35xX68xX52xX9xX2xX17xXdxXbxX18xX70xX17xX2fx29cdxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX70xX4exX35xX52x2699xX9xX125xX33x806bxX9xX18xX45xXbxX24x62d8xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX70xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX4exX9xX2fxX70xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX171xX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX52xXaxX158xXf6xX52xX1cxX52xX17x4cb5xX2fxX1cxX2ax9fb8xX2axX128xX1cxX2ax2670xX125xX19xX128xX1b8xX1b3x616bxX128xX1b8xX1b3xXbx5ae0xX1bexX128xXdxX1b8xX158x2beexX33xX4exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX45xX9xXbxX35xX2cxXaxX9x2229xX45xX24xX2cxX9xXaxX24xX35xX9xX52xX4exX45xX26xX17xX52xX9xXbxXaxX35xX9x2fdexX35xXcxX9xX52xX4exX18xX52xX9xXbxXaxX18xXcxX9xXf6xX35xX17xX52xX9xX19xX17xXdxXbxX18xX70xX17xX2fxX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXdxX18xX52xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fx243exX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX70xXexX0xXbxX70xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX52xX32xXexX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX44xX45xX46xX2cxX9xXaxX4axX35xX9xX4dxX4exX45xX26xX51xX52xX9xX5xXaxX40xX9xX58xX35xXcxX9xX4dxX4exX5exX52xX9xXbxXaxX63xXcxX9xX66xX35xX68xX52xX9xX2xX17xXdxXbxX18xX70xX17xX2fxX9xXbxX75xX35xX9xX78xX79xX9xX7bxX18xX52xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX70xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x3548xX24xX19xX26xX32xXexX66xX35xX68xX52xX9xX2xX17xXdxXbxX18xX70xX17xX2fxX9xXa6xX119x70f4xX2cxX9xXbxXaxX79xX52xXaxX9xXdx3c7axX33xX9xX2cxX9exX2cxXaxX9xXa6xX5exX26xX9xX2axX1b8xX9xX52xX63xXcxXcexX9xXa6xX5exX26xX9xXdxX79xX9xXf6xX35xX68xX52xX9xX1dcxX45xX46xX2cxX9xX4exX35xX18xX9xXa6xX4axX2cxX9xXdxX2dfxX33xX9xX2cxXaxX45xX26xX122xX52xX9xX52xX4exXaxX35xX122xX52xX9xX2cxXc5xX45xX9xXf6x2f29xX9xX52xX119xX11axX2cxXcexX9xXa6xX40xX18xX9xXf6xX2dfxXbxX9xXdx2cc6xXcexX9xXaxX68xX9xX2fxX35xX52xXaxX9xXbxXaxX9exX35xX9xXf6xX79xX9xX2cxXaxXbfxX52xXaxX9xX2fxX9exX2cxXaxX9xXdxX35xX122xX52xX9xX1dcxX45xX18xX52xX9xX9exX33xX9xX19xX9axX52xX4exX9xX2cxXaxX24xX9xX1f0xXaxX45xX9xXf6x3ea3xX2cxX9xX2cxXaxX5exX45xX9xXbxXax3e05xXcexX9xX23xX132xX9xX23xX35xX104xX52xXcexX9xXaxX75xX9xXdxX119xX45xX9xXf6xX79xX9xXdxX119xX45xX9xXf6xX36dxX2cxX9xX2fx52ffxX52xX4exXcexX9xX2cxX9exX2cxX9xX1f0xXaxX45xX9xXf6xX36dxX2cxX9xXbxX2dfxX33xX9xXbxX70xX45xX52xX4exX9xXa6xX396xX52xX4exX9xX19xX5exX52xX9xX2cxX119xX9xXf6xX79xX9xX19xX51xX9xX23xX40xX9xXbxX377xX52xX9xXbxXaxX119x65edxX52xX4exX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2bfxX24xX19xX26xX32xXexX7bx2b9cxX52xXaxX9xXf6xX36dxX2cxX9xXaxX24xX75xXbxX9xXa6xX4axX52xX4exX9xX2cxXaxXbfxX52xXaxX9xX2cxX3dxX18xX9xX66xX35xX68xX52xX9xX2xX17xXdxXbxX18xX70xX17xX2fxX9xXdxX79xX9xX19xX36dxX9xX23xX9exX24xX9xXf6xX79xX9xXa6xX119xX18xX9xX70xX18xX9xX2cxX9exX2cxX9xX23xX35xX68xX52xX9xX33xXaxX9exX33xX9xX33xXax46b6xX52xX4exX9xX52xX4ex6730xX18xX9xXdx2169xX9xXdxX9axXbxX9xX52xXaxX119xX171xX9xX175xX5exX26xX9xX19xX36dxX52xX4exX9xX2cxXaxX35xX96xX52xX9xXdxX119xX2d5xX2cxX9xXa6xX46xX35xX9xX33xXax270fxX9xXf6xX11axX35xX9xX52xX4exX45xX26xX9xX2cxX3cdxX9xXdxX43fxX9xXdxX9axXbxXcexX9xXaxX68xX9xXbxXaxX46xX52xX4exX9xX2cxX3cdxX9xX2fx4d12xX9xX19x69ccxX9xXdxX35xX68xX45xX9xXf6xX323xX9xXbxXaxX3dxX26xX9xXa6xX75xX2cxXcexX9xXaxX68xX9xXbxXaxX46xX52xX4exX9xX19xX36dxX9xX23xX9exX24xXcexX9xXaxX68xX9xXbxXaxX46xX52xX4exX9xX2cx69caxX52xXaxX9xX23xX9exX24xX17bxX9xX1dcxX45xX4b9xX52xX9xXdxX334xX9xX2cxXaxX5exX45xX9xXbxXaxX377xX9xXbxXaxX396xX52xX4exX9xXcxX35xX52xXaxX17bxX9xX1dcxX45xX4b9xX52xX9xXdxX334xX9xXa6xX4b9xXcxX9xX23xX4b9xX24xX9xX52xX4exX45x9858xX52xX9xX52xX119xX11axX2cxX9xX2fxX75xX2cxXaxX9xX2cxX43fxX52xX4exX9xX52xXaxX119xX9xXaxX68xX9xXbxXaxX46xX52xX4exX9xXa6xX108xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX9exX2cxX9xX1f0xXaxX45xX9xXf6xX36dxX2cxX9xXa6xX4f2xX52xX4exX9xX23x4c3fxX52xX4exX9xX2cxXaxX5exX45xX9xXbxXaxX377xX9xXf6xX79xX9xXbxX63xX52xX4exX9xX2cxX119xX132xX52xX4exX9xX1f0xXaxX4b9xX9xX52xX63xX52xX4exX9xX2cxXaxX46xX52xX4exX9xX2cxXaxX40xX45xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX9exX2cxX9xX1f0xXaxX45xX9xXf6xX36dxX2cxX9xXa6xX396xX9xXbxXaxX40xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2bfxX24xX19xX26xX32xXexX4x4509xX52xX4exX9xXf6xX11axX35xX9xXa6xX464xX9xX66xX35xX68xX52xX9xX2cxX435xX52xX9xX52xX4exXaxX35xX122xX52xX9xX2cxXc5xX45xX9xX1f0xX96xX9xXaxX24xX75xX2cxXaxX9xX33xXaxX9exXbxX9xXbxX70xX35xX104xX52xX9xXf6xX79xX9xXa6xX4b9xXcxX9xX23xX4b9xX24xX9xX2cxXaxX108xXbxX9xXdxX119xX2d5xX52xX4exX9xX2fxX46xX52xX4exX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX9exX2cxX9xXf6xX587xX52xX4exX9xXa6xX4f2xX52xX4exX9xX23xX52bxX52xX4exX9xX2cxXaxX5exX45xX9xXbxXaxX377xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2bfxX24xX19xX26xX32xXexX66xX35xX68xX52xX9xX2cxX464xX9xX1b3xX1b8xX1b8xX9xX52xXaxX5exX52xX9xXf6xX35xX122xX52xX9xXa6xX96xX52xX9xXbxX43bxX9xX128x709dxX9xX1dcxX45xX46xX2cxX9xX4exX35xX18xX9xXbxX70xX122xX52xX9xXbxXaxX96xX9xX4exX35xX11axX35xXcexX9xXa6xX323xX45xX9xX2cxX464xX9xXbxX70x9c5dxX52xXaxX9xXa6xX4axX9xX2cxXaxX45xX26xX122xX52xX9xXcxX396xX52xXcexX9xXbxX70xX24xX52xX4exX9xXa6xX464xX9xX2cxX464xX9xX125xX1b8xX1b8xX9xXbxX35xX96xX52xX9xX2fxX3e7xXcexX9xX125xX1b8xX9xX4exX35xX9exX24xX9xX2fxX119xX9xX4exX35xX4b9xX52xX4exX9xX19xX75xX26xX9xXbxX70xX24xX52xX4exX9xXcxX4axXbxX9xX2fxX46xX9xXbxX70xX119xX132xX52xX4exX9xXa6xX75xX35xX9xXax6b0cxX2cxX158xX9xX78xX35xX68xX52xXcexX9xX2cxX9exX2cxX9xX52xX4exXaxX35xX122xX52xX9xX2cxXc5xX45xX9xX2cxX3dxX18xX9xX66xX35xX68xX52xX9xXa6xX140xX9xXf6xX79xX9xXa6xX18xX52xX4exX9xXa6xX464xX52xX4exX9xXf6xX18xX35xX9xXbxX70xX435xX9xXbxXbfxX2cxXaxX9xX2cxX36dxX2cxX9xXbxX70xX24xX52xX4exX9xXf6xX35xX68xX2cxX9xX2cxXaxX46xX52xX4exX9xXdxX75xX35xX9xX4b9xX52xXaxX9xXaxX119xX487xX52xX4exX9xX2cxX3dxX18xX9xX23xX35xX96xX52xX9xXa6xX377xX35xX9xX1f0xXaxXbfxX9xXaxX2dfxX45xX158xX9xX66xX35xX68xX52xX9xX2cxX43fxX52xX4exX9xX2cxX464xX9xX2cxX9exX2cxX9xX33xXax6900xX52xX9xXcxX323xXcxX9xX487xX9xX2cxXaxX96xX9xXa6xX4axX9xX52xX4exX45xX4f2xX52xX9xXcxX487xX9xXa6xX104xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx2713xX9xX19xX48axX9xXdxX35xX68xX45xX9xXf6xX11axX35xX9xX2cxX9exX2cxX9xXa6xX46xX35xX9xXbxX9exX2cxX9xX2cxX3dxX18xX9xX2xX17xXdxXbxX18xX70xX17xX2fxX9xXbxX70xX122xX52xX9xXbxXaxX96xX9xX4exX35xX11axX35xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2bfxX24xX19xX26xX32xXexX5xX75xX35xX9xX66xX35xX68xX52xXcexX9x5fa7xX24xX79xX52xX9xXa6xX75xX35xX9xX23xX35xX104xX45xX9xX2cxX108xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX44xX45xX46xX2cxX9xXaxX4axX35xX9xX66xX35xX68xXbxX9xX4dxX18xXcxX9xX2cxX43fxX52xX4exX9xXa6xX140xX9xXa6xX119xX2d5xX2cxX9xX4exX35xX11axX35xX9xXbxXaxX35xX68xX45xX9xXaxX68xX9xXbxXaxX46xX52xX4exX9xX2cxX4b9xX52xXaxX9xX23xX9exX24xX9xX2fxX11axXcxX9xXf6xX323xX9xXdxX43fxX9xXdxX9axXbxXcexX9xX2cxX4b9xX52xXaxX9xX23xX9exX24xX9xXaxX75xX52xX9xXaxX9exX52xX9xXa6xX119xX2d5xX2cxX9xX9exX33xX9xX19xX9axX52xX4exX9xX2cxXaxX24xX9xX1f0xXaxX45xX9xXf6xX36dxX2cxX9xX2cxXaxX5exX45xX9xXbxXaxX377xX9xX2cxX9exX2cxX9xX52xX3cdxX35xX9xXbxX70xX122xX52xX9xXbxXaxX96xX9xX4exX35xX11axX35xXcexX9xXbxX70xX24xX52xX4exX9xXa6xX464xX9xX2cxX464xX9xX1f0xXaxX45xX9xXf6xX36dxX2cxX9xX7a6xX4f2xX52xX4exX9xX23xX52bxX52xX4exX9xX2fxX396xX52xX4exX9xX4x7177xX45xX9xX7bxX24xX52xX4exX158xX9xX66xX35xX68xX52xX9xX2cxX464xX9xX2cxX3cdxX9xX2fxX487xX9xXbxXaxX35xX96xXbxX9xX23xX40xX9xX2cxX464xX9xXbxXaxX104xX9xXbxX75xX24xX9xX2fxX464xX52xX4exX9xXf6xX11axX35xX9xXcxXc5xX2cxX9xXa6xX4axX9xX70xX108xXbxX9xX2cxX18xX24xX9xXa6xX104xX9xX1f0xX35xX104xXcxX9xXbxX70xX18xX9xX33xXaxX4b9xX52xX9xXc5xX52xX4exX9xX2cxX3dxX18xX9xXa6xX108xXbxXcexX9xX2cxX3dxX18xX9xXa6xX122xX9xXbxX70xX119xX11axX2cxX9xX52xXaxX48axX52xX4exX9xX2cxX24xX52xX9xX2fxX464xX52xX4exX9xXdxX11axX52xX9xXbxX70xX24xX52xX4exX9xXbxXaxX35xX122xX52xX9xX52xXaxX35xX122xX52xX158xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX70xX4exX35xX52xX171xX9xX125xX33xX175xX9xX18xX45xXbxX24xX17bxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX70xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX4exX9xX2fxX70xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX171xX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX52xXaxX158xXf6xX52xX1cxX52xX17xX1afxX2fxX1cxX2axX1b3xX2axX128xX1cxX2axX1b8xX125xX19xX128xX1b8xX1b3xX1bexX128xX1b8xX1b3xXbxX125xX2axX1b8xX1c3xXdxX2axX158xX1c9xX33xX4exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX45xX9xXbxX35xX2cxXaxX9xX1dcxX45xX24xX2cxX9xXaxX24xX35xX9xX52xX4exX45xX26xX17xX52xX9xXbxXaxX35xX9xX1f0xX35xXcxX9xX52xX4exX18xX52xX9xXbxXaxX18xXcxX9xXf6xX35xX17xX52xX9xX19xX17xXdxXbxX18xX70xX17xX2fxX9xXbxX18xX35xX9xXaxX18xX9xXdxX18xX52xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX222xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX70xXexX0xXbxX70xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX52xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX175xXbxX222xX18xXdxX35xX4exX52xX171xX9xX1c9xX45xX2fxXbxX35x674exX26xX17bxX32xXexX7a6xX24xX79xX52xX9xXa6xX75xX35xX9xX23xX35xX104xX45xX9xX2cxX108xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX44xX45xX46xX2cxX9xXaxX4axX35xX9xX66xX35xX68xXbxX9xX4dxX18xXcxX9xX2cxX43fxX52xX4exX9xXa6xX140xX9xXa6xX119xX2d5xX2cxX9xX4exX35xX11axX35xX9xXbxXaxX35xX68xX45xX9xXaxX68xX9xXbxXaxX46xX52xX4exX9xX2cxX4b9xX52xXaxX9xX23xX9exX24xX9xX2fxX11axXcxX9xXf6xX323xX9xXdxX43fxX9xXdxX9axXbxXcexX9xX2cxX4b9xX52xXaxX9xX23xX9exX24xX9xXaxX75xX52xX9xXaxX9exX52xX9xXa6xX119xX2d5xX2cxX9xX9exX33xX9xX19xX9axX52xX4exX9xX2cxXaxX24xX9xX1f0xXaxX45xX9xXf6xX36dxX2cxX9xX2cxXaxX5exX45xX9xXbxXaxX377xX9xX2cxX9exX2cxX9xX52xX3cdxX35xX9xXbxX70xX122xX52xX9xXbxXaxX96xX9xX4exX35xX11axX35xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX70xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2bfxX24xX19xX26xX32xXexX5xX75xX35xX9xX66xX35xX68xXbxX9xX4dxX18xXcxXcexX9xX66xX35xX68xX52xX9xXa6xX18xX52xX4exX9xX33xXaxX46xX35xX9xXaxX2d5xX33xX9xXbxXaxX36dxX2cxX9xXaxX35xX68xX52xX9xX52xXaxX35xX323xX45xX9xX2cxXaxX119xX3cdxX52xX4exX9xXbxX70xX64bxX52xXaxX9xX52xXaxX119xX9xX1dcxX45xX4b9xX52xX9xXdxX334xX9xXf6xX587xX52xX4exX9xX23xX35xX104xX52xXcexX9xX2cxXaxX5exX45xX9xXbxXaxX377xXcexX9xX52xX119xX11axX2cxX9xX52xX4exX730xXcxXcexX9xX2cxX4b9xX52xXaxX9xX23xX9exX24xX9xX1dcxX45xX4b9xX52xX9xXdxX334xX9xX70xX3dxX35xX9xX70xX24xX9xXf6xX323xX9xXdxX43fxX9xXdxX9axXbxXcexX9xXa6xX79xX24xX9xXbxX75xX24xX9xX52xX4exXaxX35xX122xX52xX9xX2cxXc5xX45xX9xX175xX5exX26xX9xX19xX36dxX52xX4exX9xX52xX63xX52xX4exX9xXdxX36dxX2cxX158xX9xX7a6x5214xX2cxX9xX23xX35xX68xXbxX9xX66xX35xX68xX52xX9xXa6xX140xX9xX33xXaxX46xX35xX9xXaxX2d5xX33xX9xXf6xX11axX35xX9xX2bfxX96xX52xX9xX5xX70xX17xXcexX9xX5xX70xX79xX9xX66xX35xX52xXaxX9xX52xX4exXaxX35xX122xX52xX9xX2cxXc5xX45xX9xXf6xX79xX9xXa6xX119xX18xX9xX70xX18xX9xX2cxX4b9xX52xXaxX9xX23xX4b9xX24xX9xX2fxX11axXcxX9xX2cxXaxX24xX9xX66xX35xX68xXbxX9xX4dxX18xXcxX9xXc5xX52xX4exX9xX33xXaxX464xX9xXf6xX11axX35xX9xX23xX35xX96xX52xX9xXa6xX377xX35xX9xX1f0xXaxXbfxX9xXaxX2dfxX45xX17bxX9xXax29c3xX9xXbxX70xX2d5xX9xX125xX9xXbx668dxX52xXaxX9xX125xX1b8xX9xX2cxX4axXbxX9xX4exX35xX9exXcxX9xX2fxX9exXbxX9xX2cxX9exX2cxX9xXdxX119xX45xX9xXf6xX36dxX2cxX158xX9xX58xXaxX35xX9xXaxX68xX9xXbxXaxX46xX52xX4exX9xX52xX79xX26xX9xXaxX24xX79xX52xX9xXbxXaxX79xX52xXaxXcexX9xX52xX4exX119xX132xX35xX9xX19xX5exX52xX9xX2fx25c5xX9xXa6xX119xX2d5xX2cxX9xXbxX35xX96xX33xX9xX2cxX2dfxX52xX9xXf6xX11axX35xX9xXcxX75xX52xX4exX9xXdxX119xX11axX35xX9xX52xX79xX26xX9xX1dcxX45xX18xX9xXa6xX35xX68xX52xX9xXbxXaxX24xX75xX35xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2bfxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX9exXbxX9xX23xX35xX104xX45xX9xXbxX70xX24xX52xX4exX9xX2cxXaxX45xX26xX96xX52xX9xXbxXaxX63xXcxX9xX66xX35xX68xX52xX9xX2xX17xXdxXbxX18xX70xX17xX2fxXcexX9xX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX44xX45xX46xX2cxX9xXaxX4axX35xX9xX4dxX4exX45xX26xX51xX52xX9xX5xXaxX40xX9xX58xX35xXcxX9xX4dxX4exX5exX52xX9xX2cxXaxX24xX9xX70xX52bxX52xX4exXcexX9xXa6xX5exX26xX9xXdxX79xX9xX2cxX9exX2cxX9xXdxX3e7xX52xXaxX9xXf6xX36dxX2cxX9xX33xXaxXbfxX18xX9xX66xX35xX68xXbxX9xX4dxX18xXcxX9xXaxX96xXbxX9xX2fxXc5xX2cxX9xX1dcxX45xX18xX52xX9xXbxX5exXcxXcexX9xXf6xX64bxX9xX4b9xX52xXaxX9xXaxX119xX487xX52xX4exX9xXbxX70xX36dxX2cxX9xXbxX35xX96xX33xX9xXf6xX79xX9xXdxX5exX45xX9xX19xX79xX35xX9xXa6xX96xX52xX9xXa6xX132xX35xX9xX2fxX46xX52xX4exX9xX2cxX3dxX18xX9xX52xX4exX119xX132xX35xX9xX19xX5exX52xX9xXf6xX79xX9xXa6xX96xX52xX9xX2fxX36dxX9xX33xXaxX9exXbxX9xXbxX70xX35xX104xX52xX9xX1f0xX35xX52xXaxX9xXbxX96xX9xX222xX9xX175xX140xX9xXaxX4axX35xX9xX2cxX3dxX18xX9xXa6xX108xXbxX9xX52xX119xX11axX2cxX17bxX9xX52xXaxX108xXbxX9xXdxX79xX9xXbxX70xX24xX52xX4exX9xX23xX46xX35xX9xX2cxX4b9xX52xXaxX9xX1f0xXaxXbfxX9xXaxX2dfxX45xX9xXbxX24xX79xX52xX9xX2cxX730xX45xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXa6xX377xX35xX9xX33xXaxXc5xX2cxX9xXbxX75xX33xX9xX52xXaxX119xX9xXaxX35xX68xX52xX9xX52xX18xX26xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2bfxX24xX19xX26xX32xXexX66xX35xX68xXbxX9xX4dxX18xXcxX9xXcxX24xX52xX4exX9xXcxX45xX46xX52xX9xX66xX35xX68xX52xX9xX2xX17xXdxXbxX18xX70xX17xX2fxX9xX2fxXc7bxX9xXbxX63xX52xX4exX9xX2cxX119xX132xX52xX4exX9xXaxX2d5xX33xX9xXbxX9exX2cxX9xXf6xX79xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX752xX9xX1f0xX35xX52xXaxX9xX52xX4exXaxX35xX68xXcxX9xXf6xX11axX35xX9xX2cxX9exX2cxX9xXa6xX46xX35xX9xXbxX9exX2cxX9xX2cxX3dxX18xX9xX66xX35xX68xXbxX9xX4dxX18xXcxX9xXbxX70xX24xX52xX4exX9xXdxX3e7xX52xXaxX9xXf6xX36dxX2cxX9xX52xX79xX26xX158xX9xX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX44xX45xX46xX2cxX9xXaxX4axX35xX9xX2cxX4b9xXcxX9xX3cdxX52xX9xXf6xX79xX9xXa6xX9exX52xXaxX9xX4exX35xX9exX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX35xX68xX45xX9xX1dcxX45xX4b9xX9xX2cxX3dxX18xX9xX2cxX9exX2cxX9xX19xX36dxX9xX9exX52xX9xX19xX24xX9xX66xX35xX68xX52xX9xXbxX70xX35xX104xX52xX9xX1f0xXaxX18xX35xX9xX487xX9xX66xX35xX68xXbxX9xX4dxX18xXcxXcexX9xXa6xXbacxX2cxX9xX23xX35xX68xXbxX9xXbxX70xX24xX52xX4exX9xXdxX3e7xX52xXaxX9xXf6xX36dxX2cxX9xX2cxX4b9xX52xXaxX9xX23xX9exX24xX9xX2fxX11axXcxX9xXc5xX52xX4exX9xX33xXaxX464xX9xXf6xX11axX35xX9xXbxXaxX35xX122xX52xX9xXbxX18xX35xXcexX9xX2cxXaxX46xX52xX4exX9xX2fxX75xXbxX9xXdxX487xX9xX23xX132xX9xX2fxX396xX52xX4exXcexX9xX23xX132xX9xX23xX35xX104xX52xX9xXf6xX79xX9xX2cxXaxX46xX52xX4exX9xX175xX5exXcxX9xX52xXaxX2dfxX33xX9xXcxXbacxX52xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2bfxX24xX19xX26xX32xXexX5xX70xX24xX52xX4exX9xXbxX46xX35xX9xX125xX1b3xX1cxX128xXcexX9xX4xXaxX3dxX9xXbxX40xX2cxXaxX9xX44xX45xX46xX2cxX9xXaxX4axX35xX9xX4dxX4exX45xX26xX51xX52xX9xX5xXaxX40xX9xX58xX35xXcxX9xX4dxX4exX5exX52xX9xXa6xX140xX9xX19xX36dxX9xXbxX35xX68xX2cxX9xX2cxXaxX35xX122xX45xX9xXa6xX140xX35xX9xX2cxX3dxX18xX9xX78xX75xX9xXf6xX35xX68xX52xX9xX78xX79xX9xX7bxX18xX52xX158xX1cxX158xX0xX1cxX33xXexX0xX18xX70xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX35xX52xX52xX17xX70xX222xX18xX70xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xXax26cexX24xXdxX222xX2cxXdxX17xX18xX70xX9xX2fxXbxX24xX70xX26xX9xXf6xX35xX19xX17xX24xX9xX2cxXdxX17xX18xX70xXa1axX35xX175xX9xX2cxXcxX2fxX222xX70xX17xXdxX18xXbxX17xX32xXexX0xX1cxX18xX70xXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX18xX70xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX35xX52xX52xX17xX70xX222xX18xX70xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xXaxX1003xX24xXdxX222xX2cxXdxX17xX18xX70xX9xX2fxXbxX24xX70xX26xX9xXf6xX35xX19xX17xX24xX9xX2cxXdxX17xX18xX70xXa1axX35xX175xX9xX2cxXcxX2fxX222xX70xX17xXdxX18xXbxX17xX32xXexX0xX1cxX18xX70xXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6f4bxX24xX45xX70xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX66xX3xX66xX158xX66xX4dxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe