Gần 200 tỷ đồng xây dựng công trình chào mừng đại hội Đảng ở Hương Sơn
(Baohatinh.vn) - Các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã huy động các nguồn lực gần 200 tỷ đồng để xây dựng các công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp.
aebbx13e86x1188cxf633xc9f6x146b5x13db5xe451x155d4xX7x1236cx11b49x1219dxc323xf065x145c5xX5xc738xXaxX3xX7xXex10a8fxX5xX10xX9xXaxXexX10x1068axXexe41dxX6xX5xXdxbf32x1138dxc107xX3xe258x11192xX7xXexXdxeb5dxX15xc80fxXax1155fx14093x13cd1xX23xX3xf432x1225exX35xX3xXex115faxX3xe2ffx14101xX23xX22xX3xX1cxc8b6xX15xX3x154c4xd2b1xX23xX22xX3xX4x12e2dxX23xX22xX3xXex14eccx15148xX23xX1xX3xX4xX1xf2dex1037exX3x144bdxb58exX23xX22xX3xX3bxaf3exXdxX3xX1x14107xXdxX3xf10cxe677xX23xX22xX3xbc89xX3xb408xb671x143efxX23xX22xX3x142a1xX6fxX23xX0xff3axX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX10xX6xX44xXaxX2fxb100xc1aexX4xX3xX3bx139f2xX6xX3xXbxX1xX6exX6fxX23xX22xfd35xX3xX3bxX6fxX23xX3x10f91xX91xX3xXexX4fxb1a7xX23xX3xX3bxX91xX6xX3xb523xX56xX23xX3xX1xX27xX15x115caxX23xX3xX6dxX6exX6fxX23xX22xX3xX73xX6fxX23xX3xed21xX6dxX56xX3xXcxe216xX23xX1x1558axX3xX3bx13f2dxX3xX1xX27xX15xX3xX3bxX63xX23xX22xX3xX4xX8dxX4xX3xX23xX22xX27xX3cxX23xX3xX5xX45xX4xX3xX22xX31xX23xX3xX34xX35xX35xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX3bx122d3xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX9axX3xXbxX1xX31xX23xX3xXa0xXdxXb3xX4xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX4xX8dxX4xX3xX4x131c4xXbxfb35xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e8cxX57xX44xX15xX3xXbxX8cxX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4fxX2dxXaxX2fxX0xXdxX59xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxe366xXdxX44xXexX1xX24xX3x14587xX2xb6f8xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xaff0xX2xX35xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX138xXacxX6xX57xX1xX6xXexXdxX23xX1xX138xXa0xX23xX77xX23xX10xX18exX7xX77xX34xX35xX2xf237xX77xX2xbfffxX197xX44xX1d2xX35x10246xX2xX197xX35xX195xXexX195xe427xX34xX2xX5xX1a4xX1exX1dexX34xX44xX34xX34xX2xX1d2xX1a4xX197xX195xXexX1cfxX197xX1d7xX1d7xX197xX5xX35xX138xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX35xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX6bxX3xX6dxX6exX6fxX23xX22xX3xX73xX6fxX23xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxX57xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX8cxX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX1xX63xXdxX3xXexX4fxX6exce99xX23xX22xX3xXa0x15563xX23xX3xX1x1504exX6xX3xf95axX148xf751xbf0fxX3xXexX1xX91xX3xXexX4fxX136xX23xX3xe03cxX1x10bcaxX3xX8cxX1xX41xX27xX3xc03dxX27xX15xX3xX59xX4axX3xX1a4xX197xX35xX3xX23xX22xX1xf29fxX3xX23xX22xX3cxXdxX9axX3xXex11bdexX23xX22xX3xX59xbd94xX4xX3xX3bxX31xX27xX3xXexX6exX3xX1dexX9axX197xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX3bxXcbxX3xX4xX6fxX3xXacxX67xX23xX3xX1xX57xX56xX23xX3xXexX1xX56xX23xX1xX9axX3xc73exX91xXbxX3xXexX1xX292xXdxX3xXbxX1xb588xX4xX3xXa0xX308xX3xX66xX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xXacxX63xX3xXexX1xX91xX3xXexX4fxX136xX23xX3xX2acxX1xX2aexX3xX8cxX1xX41xX27xX3xXa0xX56xX57xX3xX4xX27xX2aexXdxX3xXexX1xX8dxX23xX22xX3xX197xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX57xX44xX15xXaxX2fxX2a0xX22xX6xX15xX3xX7xX6xX27xX3xX2fdxX1xXdxX3xX22xXdxXcbxX23xX3xX4xX8dxX4xX1xX3xX1cxXcbxX3xX1xX63xXdxX3xX3bxX6exdfb0xX4xX3x1444cxX23x112dbxXdxX3xX5xe3a0xX23xX22xe4eexX9axX3xX4xX8dxX4xX3xX3bxX91xX6xX3xXbxX1xX6exX6fxX23xX22xX9axX3xX4xX6fxX3xX2b5xX27xX6xX23xX9axX3xX3bxX6fxX23xX3xXa0xX91xX3xXexX4fxXa5xX23xX3xX3bxX91xX6xX3xXacxX56xX23xX3xX1xX27xX15xXb3xX23xX3xX6dxX6exX6fxX23xX22xX3xX73xX6fxX23xX3xX3bxXcbxX3xXex110abxXbxX3xXexX4fxX27xX23xX22xX3xX4fxX6xX3xX2b5xX27xX41xX23xX3xX3bxcd64xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxX2c3xX23xX3xX3bxX63xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxXb3xX23xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX9axX3xXbxX1xX31xX23xX3xXa0xXdxXb3xX4xX3xX22xb451xX23xX3xXa0xX37axXdxX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX23xX4axX23xX22xX3xXexX1xX4axX23xX3xX59xX37axXdxX9axX3xX3bxX4axX3xXexX1xX91xX3xXa0xX297xX23xX3xX59xXdxX23xX1xX9axX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX6fxX3xX2b5xX27xX6xX23xX9axX3xX4xX4axX23xX22xX3xX7xX6bxX3xX7xX8dxX23xX22xX3xX1exX3xX1cxX6xX23xX1xX3xX1exX3xX7xX5fxX4xX1xX3xX1exX3xX3bx115bcxXbxX138xX3xX66xX41xX15xX3xX5xX56xX3xX23xX1x1401cxX23xX22xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX9axX3xXbxX1xX31xX23xX3xXa0xXdxXb3xX4xX3xX3bxX6exX375xX4xX3xX3bxX297xX23xX22xX3xX2fdx1232bxX3xX5xX3c5xXbxX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xXex1221axX4xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX136xXbxX3xX23xX1xXdxXb3xX59xX3xX2fdxb091xX3xX34xX35xX34xX35xX3xX1exX3xX34xX35xX34xX197xX138xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX57xX44xX15xXaxX2fxX8cxX308xX3xXexX1xXf5xX9axX3xX4xX8dxX4xX3xX3bxX91xX6xX3xXbxX1xX6exX6fxX23xX22xX9axX3xX4xX6fxX3xX2b5xX27xX6xX23xX9axX3xX3bxX6fxX23xX3xXa0xX91xX3xX3bxXcbxX9axX3xX3bxX6xX23xX22xX3xXexX4fxXdxXf5xX23xX3xX2fdxX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX1d2xX195xX1cfxX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX9axX3xXbxX1xX31xX23xX3xXa0xXdxXb3xX4xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX9axX3xXexX4fxX57xX23xX22xX3xX3bxX29bxX3xX197xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX136xXbxX3xX1xX27xX15xXb3xX23xX9axX3xX1d2xX1dexX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX136xXbxX3xX1cxXcbxX9axX3xX1d2xX34xX1dexX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX9axX3xXbxX1xX31xX23xX3xXa0xXdxXb3xX4xX3xXexX1xX27xX63xX4xX3xX59x118bdxXexX3xXexX4fxX3c5xX23xX3xXcxX2ccxX3xX2b5xX27xX2aexX4xX9axX3xX4xX8dxX4xX3xX3bxX57xX56xX23xX3xXexX1xXf5xX3xX4xX136xXbxX3xX1xX27xX15xXb3xX23xX9axX3xX1cxXcbxX138xX138xX138xX3xXa0xX37axXdxX3xXexX2ccxX23xX22xX3xXexX4fxX91xX3xX22xXdxX8dxX3xX22xX31xX23xX3xX34xX35xX35xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX138xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX57xX44xX15xX3xXbxX8cxX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4fxX2dxXaxX2fxX0xXdxX59xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX44xXexX1xX24xX3xX195xX2xX197xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a4xX2xX35xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX138xXacxX6xX57xX1xX6xXexXdxX23xX1xX138xXa0xX23xX77xX23xX10xX18exX7xX77xX34xX35xX2xX1cfxX77xX2xX1d2xX197xX44xX1d2xX35xX1d7xX2xX1d2xX1a4xX1a4xXexX1d2xX2xX195xX195xX5xX1cfxX1exX1dexX34xX44xX34xX34xX2xX1a4xX2xX1a4xX34xXexX1dexX1d2xX1d2xX195xX34xX5xX35xX138xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX35xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX6bxX3xX6dxX6exX6fxX23xX22xX3xX73xX6fxX23xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxX57xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4fxX2dxXaxX2fxX8cxX31xX27xX3xX66xX8dxX3xX30xX41xX23xX3xXc0xX73xX6fxX23xX3xX6dxX3cxX23xX22xXc8xX3xX4xX29bxX3xXexX2ccxX23xX22xX3xX59xX2d1xX4xX3xX3bxX31xX27xX3xXexX6exX3xX1d2xX35xX3xXexX39xX3xX3bxXcbxX3xX1xX375xXbxX3xX5xX57xX23xX22xX138xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX57xX44xX15xXaxX2fxX66xX2c3xX23xX3xX23xX6xX15xX9axX3xX4xX29bxX3xX34xX35xX1d7xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX9axX3xXbxX1xX31xX23xX3xXa0xXdxXb3xX4xX3xX3bxXcbxX3xX1xX57xX56xX23xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xXa0xX56xX3xX3bxX6exX6xX3xXa0xX56xX57xX3xX7xddb8xX3xX44xX308xX23xX22xX9axX3xX7xX2aexX3xX4xb1afxX23xX3xX5xX5fxXdxX3xX3bxX6xX23xX22xX3xX3bxX6exX375xX4xX3xX22xX136xXbxX3xX4fx14348xXexX3xXexX4fxXdxXf5xX23xX3xX2fdxX1xX6xXdxX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxXb3xX23xX138xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX57xX44xX15xXaxX2fxX2a0xX1xXdxe08fxX27xX3xX3bxX6fxX23xX3xXa0xX91xX3xXexX4fxXa5xX23xX3xX3bxX91xX6xX3xXacxX56xX23xX3xX1xX27xX15xXb3xX23xX3xX3bxXcbxX3xXexX4acxX4xX1xX3xX4xX45xX4xX3xX3bxX297xX23xX22xX3xX2fdxX49fxX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxXb3xX23xX3xX23xX1xXdxX840xX27xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX9axX3xXbxX1xX31xX23xX3xXa0xXdxXb3xX4xX3xX23xX1xX6exX24xX3x11a67xX23xX3xX6dxX7faxX6xX3xXcxX1xX91xX23xX1xX9axX3xb108xXdxX59xX3xX6dxX57xX6xX9axX3xe340xX27xX6xX23xX22xX3xX2a1xXdxXb3xX59xX9axX3xX73xX6fxX23xX3xXcxXdxX2c3xX23xX9axX3xX73xX6fxX23xX3xXcxX4fxX56xX9axX3xX73xX6fxX23xX3xX6dxX56xX59xX9axX3xX73xX6fxX23xX3xXcxX4fxX6exX292xX23xX22x11f31xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX57xX44xX15xX3xXbxX8cxX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4fxX2dxXaxX2fxX0xXdxX59xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX44xXexX1xX24xX3xX195xX2xX197xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a4xX2xX35xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX138xXacxX6xX57xX1xX6xXexXdxX23xX1xX138xXa0xX23xX77xX23xX10xX18exX7xX77xX34xX35xX2xX1cfxX77xX1dexX34xX44xX34xX34xX2xX1a4xX34xX1a4xX195xXexX1cfxX197xX2xX1d7xX35xX5xX35xX138xX26xXbxX22xed38xX4fxX9xX197xX1a4xX1d7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX35xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX6bxX3xX6dxX6exX6fxX23xX22xX3xX73xX6fxX23xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxX57xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX66xX6exX292xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX57xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4xX2d1xX27xX3xX1xX63xX3xXa0x10d11xX23xX22xX3xX34xX3xXc0xX3bxXdxX3xX2b5xX27xX6xX3xX3bxX91xX6xX3xXacxX56xX23xX3xX4xX8dxX4xX3xX1cxXcbxX3xX73xX6fxX23xX3xXcxXdxX2c3xX23xX9axX3xX73xX6fxX23xX3x14fa7xd88bxXc8xX3xX4xX29bxX3xXexX2ccxX23xX22xX3xX59xX2d1xX4xX3xX3bxX31xX27xX3xXexX6exX3xX22xX31xX23xX3xX197xX35xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX3bxXcbxX3xX1cxX57xX23xX22xX3xXbxX1xX31xX23xX3xX23xX840xX23xX3xX3bxX6exX292xX23xX22xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX57xX44xX15xXaxX2fxX2a0xX1xXdxX840xX27xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX29bxX3xXexX2ccxX23xX22xX3xX59xX2d1xX4xX3xX3bxX31xX27xX3xXexX6exX3xX5xX37axX23xX3xX23xX1xX6exX24xX3xX66xX6exX292xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX57xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX4xX2d1xX27xX3xX1xX63xX3xXa0xXa39xX23xX22xX3xX34xX3xX22xX31xX23xX3xX197xX35xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX2dxX3xX4xX31xX27xX3xX66xX8dxX3xX30xX41xX23xX3xXc0xX73xX6fxX23xX3xX6dxX3cxX23xX22xXc8xX3xX1d2xX35xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX2dxX3xX3bxX6exX292xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX57xX3xXexX1xX4axX23xX22xX3xX5xXdxXa5xX23xX3xX1cxXcbxX3xX73xX6fxX23xX3xX148xeb8axX23xX22xX3xX1exX3xX73xX6fxX23xX3xXa64xXa65xX3xX34xX34xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX2dxX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX1xX5fxX23xX22xX3xX59xX308xX4xX3xX23xX1xX56xX3xX1xd28dxX4xX3xX5xX49fxX3xXexX1xX27xX15xX2c3xXexX3xXa0xX56xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xX56xX23xX1xX3xXcxX4fxX6exX292xX23xX22xX3xXcxX6dxX2acxXcxX3xXa64xX49fxX3xX8cxX1xX4acxX23xX1xX3xXcxX1xX40dxX23xX22xX3xXexX4fxXa5xX23xX3xX2xX1d2xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX2dxX3xX6dxX63xXdxX3xXexX4fxX6exX292xX23xX22xX3xX29exX148xX2a0xX2a1xX9axX3xX3bxX6exX292xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX57xX3xXexX1xX4axX23xX22xX9axX3xX3bxX6exX292xX23xX22xX3xXexX4fxX308xX4xX3xX4xX1xX4acxX23xX1xX3xXexX2ccxX3xX44xX41xX23xX3xXbxX1xX2aexX3xX2fdxX1xX2aexXdxX3xX2xX2xX3xXc0xXexX1xX91xX3xXexX4fxX136xX23xX3xX2acxX1xX2aexX3xX8cxX1xX41xX27xXc8xX3xX2xX1d2xX9axX197xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX8e5xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX57xX44xX15xX3xXbxX8cxX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX4fxX2dxXaxX2fxX0xXdxX59xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX23xXexX10xX4fxX3xX44xXexX1xX27xX59xXacxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX44xXexX1xX24xX3xX195xX2xX197xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a4xX2xX35xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX138xXacxX6xX57xX1xX6xXexXdxX23xX1xX138xXa0xX23xX77xX23xX10xX18exX7xX77xX34xX35xX2xX1cfxX77xX2xX1d2xX197xX44xX1d2xX35xX1d7xX2xX1a4xX35xX1a4xXexX2xX1a4xX197xX1dexX5xX197xX1exX1dexX34xX44xX34xX34xX2xX1a4xX1a4xX2xX34xXexX1d2xX195xX1dexX2xX35xX5xX35xX138xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX35xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX6bxX3xX6dxX6exX6fxX23xX22xX3xX73xX6fxX23xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxX57xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX8cxX4axX23xX22xX3xX23xX1xX41xX23xX3xX2fdxX1xX3d7xX23xX3xXexX4fxX6exX6fxX23xX22xX3xX1xX57xX56xX23xX3xXexX1xXdxXb3xX23xX3xXbxX1xX31xX23xX3xX2fdxX1xX27xX4axX23xX3xXa0xXdxXa5xX23xX9axX3xX5xX8dxXexX3xX7xX41xX23xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX1xX63xXdxX3xXexX4fxX6exX292xX23xX22xX3xX23xX1xX56xX3xXa0xX297xX23xX3xX1xX29bxX6xX3xX1cxXcbxX3xX73xX6fxX23xX3xXcxX4fxX56xX138xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX57xX44xX15xXaxX2fxX8cxXa39xX23xX22xX3xXa0xX37axXdxX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX8dxX4xX3xX3bxX67xX59xX3xXacxX67xX57xX3xX4xX8dxX4xX3xX3bxXdxX840xX27xX3xX2fdxXdxXb3xX23xX3xXexX2ccxX3xX4xX1xX2d1xX4xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX4xX136xXbxX3xX4xX6fxX3xX7xX6bxX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xX4xX4axX23xX22xX9axX3xXa0xXdxXb3xX4xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX3bxXcbxX3xXexX5fxX57xX3xX2fdxX1xX4axX23xX22xX3xX2fdxX1xX4acxX3xXexX1xXdxX3xX3bxX27xX6xX3xX7xX4axXdxX3xX23xX2ccxXdxX3xX6bxX3xX4xX8dxX4xX3xX3bxX91xX6xX3xXbxX1xX6exX6fxX23xX22xX9axX3xX3bxX6fxX23xX3xXa0xX91xX9axX3xX22xX29bxXbxX3xXbxX1xX31xX23xX3xX2b5xX27xX6xX23xX3xXexX4fxXb81xX23xX22xX3xXa0xX56xX57xX3xXbxX1xX8dxXexX3xXexX4fxXdxXf5xX23xX3xX2fdxXdxX23xX1xX3xXexX2c3xX3xX1exX3xX1cxXcbxX3xX1xX63xXdxX3xX4x13408xX6xX3xX3bxX91xX6xX3xXbxX1xX6exX6fxX23xX22xX138xX0xX77xXbxX2fxX0xX44xXdxXa0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX44xX4fxX10xX5xX6xXexX10xX44xXaxX2fxX0xX7xXexX4fxX57xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXa5xX23xX3xX2b5xX27xX6xX23xX24xX0xX77xX7xXexX4fxX57xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX59xXacxX1exX6xX23xX44xX1exX7xX6xXbxX57xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX6fxX23xX3xX2xX34xX1dexX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX3bxX31xX27xX3xXexX6exX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX6bxX3xXa64xX63xX4xX3xX6dxX56xXaxX3xX1xX4fxX10xX2bxX9xXaxX77xX1cxX6xX15xX1exX44xX27xX23xX22xX1exX44xX6xX23xX22xX77xX1xX57xX23xX1exX2xX34xX1dexX1exXexX15xX1exX44xX57xX23xX22xX1exX44xX6xX27xX1exXexX27xX1exX1cxX6xX15xX1exX44xX27xX23xX22xX1exX4xX57xX23xX22xX1exXexX4fxXdxX23xX1xX1exX4xX1xX6xX57xX1exX59xX27xX23xX22xX1exX44xX6xXdxX1exX1xX57xXdxX1exX44xX6xX23xX22xX1exX57xX1exX5xX57xX4xX1exX1xX6xX77xX2xX1cfxX2xX1cfxX197xX2xX138xX1xXexX59xXaxX2fxX0xXdxX59xX22xX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX77xX59xX10xX44xXdxX6xX77xX2xX34xX35xX77xX23xX10xX18exX7xX77xX34xX35xX2xX1cfxX77xX2xX1d2xX197xX44xX34xX35xX1d7xX197xX1dexX1d2xX35xXexX34xX1d2xX1d7xX1a4xX5xX2xX1exX2xX1a4xX34xX44xX2xX34xX34xX35xX34xX1d2xX195xXexX1dexX197xX1dexX1d7xX34xX5xX35xX138xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX35xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX6bxX3xX6dxX6exX6fxX23xX22xX3xX73xX6fxX23xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xX6xX2fxX0xX44xXdxXa0xX2fxX0xX7xXexX4fxX57xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dxX6fxX23xX3xX2xX34xX1dexX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX3bxX31xX27xX3xXexX6exX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX6bxX3xXa64xX63xX4xX3xX6dxX56xXaxX3xX1xX4fxX10xX2bxX9xXaxX77xX1cxX6xX15xX1exX44xX27xX23xX22xX1exX44xX6xX23xX22xX77xX1xX57xX23xX1exX2xX34xX1dexX1exXexX15xX1exX44xX57xX23xX22xX1exX44xX6xX27xX1exXexX27xX1exX1cxX6xX15xX1exX44xX27xX23xX22xX1exX4xX57xX23xX22xX1exXexX4fxXdxX23xX1xX1exX4xX1xX6xX57xX1exX59xX27xX23xX22xX1exX44xX6xXdxX1exX1xX57xXdxX1exX44xX6xX23xX22xX1exX57xX1exX5xX57xX4xX1exX1xX6xX77xX2xX1cfxX2xX1cfxX197xX2xX138xX1xXexX59xXaxX2fxX6dxX6fxX23xX3xX2xX34xX1dexX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX3bxX31xX27xX3xXexX6exX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX6bxX3xXa64xX63xX4xX3xX6dxX56xX0xX77xX6xX2fxX0xX77xX7xXexX4fxX57xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX44xXaxX2fxX8cxX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX136xXbxX3xX23xX1xXdxXb3xX59xX3xX2fdxX4d6xX3xX34xX35xX34xX35xX3xX1exX3xX34xX35xX34xX197xX9axX3xX1xX27xX15xXb3xX23xX3xXa64xX63xX4xX3xX6dxX56xX3xXc0xX6dxX56xX3xXcxXc5xX23xX1xXc8xX3xX3bxX6xX23xX22xX3xX22xX136xXbxX3xX4fxX810xXexX3xX1xX57xX56xX23xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xX197xX1a4xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xXa0xX37axXdxX3xXexX2ccxX23xX22xX3xX59xX2d1xX4xX3xX3bxX31xX27xX3xXexX6exX3xX1xX6fxX23xX3xX2xX34xX1dexX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX138xX0xX77xXbxX2fxX0xX77xX44xXdxXa0xX2fxX0xX77xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX197xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xXacxX63xX3xX1cxXcbxXaxX3xX1xX4fxX10xX2bxX9xXaxX77xX1cxX6xX15xX1exX44xX27xX23xX22xX1exX44xX6xX23xX22xX77xX2xX197xX1exXexX15xX1exX44xX57xX23xX22xX1exX1cxX6xX15xX1exX44xX27xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX4xX57xX23xX22xX1exXexX4fxXdxX23xX1xX1exX4xX1xX6xX57xX1exX59xX27xX23xX22xX1exX44xX6xXdxX1exX1xX57xXdxX1exX44xX6xX23xX22xX1exXacxX57xX1exX1cxX6xX77xX2xX1cfxX2xX195xX1d2xX1d7xX138xX1xXexX59xXaxX2fxX0xXdxX59xX22xX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX77xX59xX10xX44xXdxX6xX77xX2xX34xX35xX77xX23xX10xX18exX7xX77xX34xX35xX2xX1d7xX77xX2xX1a4xX34xX44xX1d2xX35xX1cfxX2xX35xX1a4xX1cfxXexX1d7xX1dexX1cfxX197xX1d7xX5xX35xX138xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX35xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX6bxX3xX6dxX6exX6fxX23xX22xX3xX73xX6fxX23xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xX6xX2fxX0xX44xXdxXa0xX2fxX0xX7xXexX4fxX57xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX197xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xXacxX63xX3xX1cxXcbxXaxX3xX1xX4fxX10xX2bxX9xXaxX77xX1cxX6xX15xX1exX44xX27xX23xX22xX1exX44xX6xX23xX22xX77xX2xX197xX1exXexX15xX1exX44xX57xX23xX22xX1exX1cxX6xX15xX1exX44xX27xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX4xX57xX23xX22xX1exXexX4fxXdxX23xX1xX1exX4xX1xX6xX57xX1exX59xX27xX23xX22xX1exX44xX6xXdxX1exX1xX57xXdxX1exX44xX6xX23xX22xX1exXacxX57xX1exX1cxX6xX77xX2xX1cfxX2xX195xX1d2xX1d7xX138xX1xXexX59xXaxX2fxX2xX197xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xXacxX63xX3xX1cxXcbxX0xX77xX6xX2fxX0xX77xX7xXexX4fxX57xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX44xXaxX2fxX66xXf5xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX66xX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xXacxX63xX3xX1cxXcbxX3xX2fdxX1xX29bxX6xX3x12488xX1507x1479cxX1507xX9axX3xXexXdxX2c3xX23xX3xXexX37axXdxX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX136xXbxX3xX23xX1xXdxXb3xX59xX3xX2fdxX4d6xX3xX34xX35xX34xX35xX1exX34xX35xX34xX197xX9axX3xX23xX1xXdxX840xX27xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xXexX1xXdxX2c3xXexX3xXexX1xX45xX4xX3xX3bxX6xX23xX22xX3xX3bxX6exX375xX4xX3xX1cxXcbxX3xXcxX1xX5fxX4xX1xX3xX8cxX1xX41xX27xX3xXc0xXa64xX63xX4xX3xX6dxX56xX9axX3xX6dxX56xX3xXcxXc5xX23xX1xXc8xX3xXexX4acxX4xX1xX3xX4xX45xX4xX3xXexX4fxXdxXf5xX23xX3xX2fdxX1xX6xXdxX138xX0xX77xXbxX2fxX0xX77xX44xXdxXa0xX2fxX0xX77xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8cxX6xX23xX3xXa64xX63xX4xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX1d7xX35xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX136xXbxXaxX3xX1xX4fxX10xX2bxX9xXaxX77xX1cxX6xX15xX1exX44xX27xX23xX22xX1exX44xX6xX23xX22xX77xX4xX6xX23xX1exX5xX57xX4xX1exX1cxX6xX15xX1exX44xX27xX23xX22xX1exX1d7xX35xX1exX4xX57xX23xX22xX1exXexX4fxXdxX23xX1xX1exX4xX1xX6xX57xX1exX59xX27xX23xX22xX1exX44xX6xXdxX1exX1xX57xXdxX1exX44xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX4xX6xXbxX77xX2xX1cfxX2xX1d2xX195xX1d2xX138xX1xXexX59xXaxX2fxX0xXdxX59xX22xX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX77xX59xX10xX44xXdxX6xX77xX2xX34xX35xX77xX23xX10xX18exX7xX77xX34xX35xX2xX1dexX77xX195xX1d7xX44xX1a4xX35xX1dexX1d2xX35xX34xX35xXexX1cfxX1cfxX1d2xX1d7xX1d2xX5xX35xX138xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX35xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX6bxX3xX6dxX6exX6fxX23xX22xX3xX73xX6fxX23xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xX6xX2fxX0xX44xXdxXa0xX2fxX0xX7xXexX4fxX57xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8cxX6xX23xX3xXa64xX63xX4xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX1d7xX35xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX136xXbxXaxX3xX1xX4fxX10xX2bxX9xXaxX77xX1cxX6xX15xX1exX44xX27xX23xX22xX1exX44xX6xX23xX22xX77xX4xX6xX23xX1exX5xX57xX4xX1exX1cxX6xX15xX1exX44xX27xX23xX22xX1exX1d7xX35xX1exX4xX57xX23xX22xX1exXexX4fxXdxX23xX1xX1exX4xX1xX6xX57xX1exX59xX27xX23xX22xX1exX44xX6xXdxX1exX1xX57xXdxX1exX44xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX4xX6xXbxX77xX2xX1cfxX2xX1d2xX195xX1d2xX138xX1xXexX59xXaxX2fxX8cxX6xX23xX3xXa64xX63xX4xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX1d7xX35xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX136xXbxX0xX77xX6xX2fxX0xX77xX7xXexX4fxX57xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX44xXaxX2fxX8cxX8dxX4xX3xX3bxX91xX6xX3xXbxX1xX6exX6fxX23xX22xX9axX3xXacxX6xX23xX3xX23xX22xX56xX23xX1xX3xX1xX27xX15xXb3xX23xX3xX8cxX6xX23xX3xXa64xX63xX4xX3xXc0xX6dxX56xX3xXcxXc5xX23xX1xXc8xX3xX3bxXcbxX3xX1xX27xX15xX3xX3bxX63xX23xX22xX3xX22xX31xX23xX3xX2xX2xX35xX3xXexX39xX3xX3bxX3cxX23xX22xX3xX3bxXf5xX3xX1cxX41xX15xX3xX44xX45xX23xX22xX3xX1d7xX35xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXexX4fxX50xX23xX1xX3xXa0xX56xX3xX1xX56xX23xX22xX3xXexX4fxX297xX59xX3xXbxX1xX31xX23xX3xXa0xXdxXb3xX4xX3xX4xX1xX56xX57xX3xX59xX5axX23xX22xX3xX3bxX5fxXdxX3xX1xX63xXdxX3xX66xX67xX23xX22xX138xX0xX77xXbxX2fxX0xX77xX44xXdxXa0xX2fxX0xX77xX5xXdxX2fxX0xX77xX27xX5xX2fxX0xX44xXdxXa0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4fxXaxX2fxX0xX77xX44xXdxXa0xX2fxX0xX77xX44xXdxXa0xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89cxX27xXexX1xX57xX4fxXaxX2fxX148xX8dxX3xXcxX41xX23xX0xX77xXbxX2f
Bá Tân