Indonesia tiêu diệt trùm khủng bố trung thành với IS
Quân đội Indonesia đã tiêu diệt Ali Kalora, thủ lĩnh nhóm khủng bố cực đoan ở Đông Indonesia, trong một cuộc đấu súng giữa rừng.
c0b0x10bfcxe366x120f2x14c1fxd975xc605x11b75x14879xX7xd192xcea7x11637xda50x1458bx10b67xX5x14df2xXaxf519x1416ex14d4dxfb16x10eedxX14xX10xX7xXdxX6xX3xXexXdxdf02xd929xX3xX15xXdx14c47xXexX3xXex1202cxc30bxee52xX3x1367cxX1xfaf8xX14x13301xX3xe3ccxeaddxX3xXexX28xX20xX14xX30xX3xXexX1xf09axX14xX1xX3xf9bbx14184xXdxX3xX13xc707xX0x13a48xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14efbxX10xX6xX15xXaxX12xc63dxX20x13363xX14xX3x12c67xf701xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX62x10aaexX3xXexXdxX1fxX20xX3xX15xXdxX24xXexX3xf39bxX5xXdxX3x12df9xX6xX5xX16xX28xX6x13f70xX3xXexX1xX2exX3xX5xdbe8xX14xX1xX3xX14xX1x12ad0xX2axX3xX2cxX1xX2exX14xX30xX3xX32xX33xX3xX4xeb2cxX4xX3xX62xX16xX6xX14xX3xe748xX3x14d5fx14601xX14xX30xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX87xX3xXexX28xX16xX14xX30xX3xX2axX63xXexX3xX4xX20xX63xX4xX3xX62xecf6xX20xX3xX7xc660xX14xX30xX3xX30xXdxd0e7xX6xX3xX28x1261axX14xX30x11841xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1456axX16xX15xd41bxXaxX12xX0xXdxX2axX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx12fe6xX10xX14xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXax117eexXdxX15xXexX1x11f4fxX3xX2xX2x13a57x1117bxXbx12d5fxc867xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX113xX3x11034xf0b8xcc9axXbxX11axX11bxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXdcxX32xX6xX16xX1xX6xXexXdxX14xX1xXdcxX41xX14xX48xX14xX10xX10exX7xX48xX117xX2xde59xX125xX48xX2xX127x11c1fxX15xX127xX2xX127xX127xX14fxX2xX118xXexX125xX127xX126xX127xX14fxX5xX127xXdcx12bc0xXbxX30x10465xX28xX9xX118xc741x11717xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXexXdxX1fxX20xX3xX15xXdxX24xXexX3xXexX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX2exX14xX30xX3xX32xX33xX3xXexX28xX20xX14xX30xX3xXexX1xX3dxX14xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX46xXaxX3xX10exXdxX15xXexX1xX9xXaxX2xX2xX117xX118xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX125xX126xX127xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX6xXbxXexXdxX16xX14xXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11axXexe3cexX6xX5xXdxX30xX14xX113xX3xX161xX20xX7xXexXdxc14exXefxX11bxXaxX12xX7dxX5xXdxX3xX81xX6xX5xX16xX28xX6xX3xX11axX20xXcbxXexX3xX1xXdxX24xX14xX3xXexX28xX16xX14xX30xX3xX2axX63xXexX3xX62xX16x150b7xX14xX3xX32xc8d3xX14xX30xX3xXexX20xXefxX1fxX14xX3xX32xX33xX3xX1xX3dxX14xX1xX3xX62xX63xX14xX30xX3xX4xX2exX6xX3x140c9xX13xXcxX3xX7xf43exX3xX15x1417axX14xX30xX3xX4xdca4xX3xX62xX10xX14xX3xf8f7xX1xX3dxX3xX14x12ed1xX42xX4xX3xX57x1310axXdxX3xX30xXdx12723xX16xX3xXexXa1xX3xX11axX250xX14xX30xX3x1205bxX13xX46xe3b9xXdcxX3x11c40xX14xX1xX113xX3xX81xX20xX2axXbxX6xX28xX6xX14xXdcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX16xX15xXefxXaxX12xX5dxX20xX5fxX14xX3xX62xX63xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX11axX25axX4xX3xX14xX1x12495xX14xX3xX7dxX5xXdxX3xX81xX6xX5xX16xX28xX6xX87xX3xXbxX1xc521xX14xX3xXexX23dxX3xX2cxX1xX2exX14xX30xX3xX32xX33xX3xX32x13512xX3xXexX28xX20xXefxX3xX5xX29xX14xX30xX3xX30xcad7xXexX3xX30xX6xX16xX3xX14xX1xXcbxXexX3xX14xX250xX42xX4xX87xX3xX62xX71xX3xX32xX2c8xX3xXexXdxX1fxX20xX3xX15xXdxX24xXexX3xXexX28xX16xX14xX30xX3xX4xX20xX63xX4xX3xX62xXcbxX20xX3xX7xXcfxX14xX30xX3xX41xX42xXdxX3xX5xXa1xX4xX3xX5xX250xedbbxX14xX30xX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX14xX30xX3dxXefxX3xX2xX168xX48xX169xX3xXexX28xX1fxX14xX3xX41xX29xX14xX30xX3xX14xXcfxXdxX3x134bbxX6xX28xXdxX30xXdxX3xX238xX16xX20xXexX16xX14xX30xX87xX3xXex11405xX14xX1xX3xXcxX28xX20xX14xX30xX3xX46xX20xX5xX6xX10exX10xX7xXdxXdcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX16xX15xXefxXaxX12xXffxX20xX63xX4xX3xX62xX63xXexX3xX2cxe863xX4xX1xX3xX5xX3dxX3xX2axX63xXexX3xXbxX1xX2b8xX14xX3xX4xX1xXdx12d06xX14xX3xX15xX2c8xX4xX1xX3xXexX28xX28xX20xXefxX3xddf0xX20xf09cxXexX3xX2cxX1xX2exX14xX30xX3xX32xX33xX3xX41xX3dxX3xX4xX25axX4xX3xX14xX1xX94xX2axX3xX4xXa1xX4xX3xX62xX16xX6xX14xX3xXa9xX3xX4xX25axX4xX3xX41xX29xX14xX30xX3xX28xXd9xX14xX30xX3xX14xXcfxXdxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xXdcxX3x1128dxX240xX3xX62xXcbxX20xX3xX7xXcfxX14xX30xX3xX4xc2fdxX14xX3xX2cxX1xXdxX38fxX14xX3xX2axX63xXexX3xXbxX1xX2b8xX14xX3xXexX23dxX3xX4xXa1xX4xX3xX62xX16xX6xX14xX3xX2cxX1xX25axX4xX3xXexX1xXdxX24xXexX3xX2axX219xX14xX30xX87xX3xX62xX250xX315xX4xX3xX11axX25axX4xX3xX62xX2c8xX14xX1xX3xX5xX3dxX3x1031bxX6xX2cxX6xX3xec24xX6xX2axX6xX15xX6xX14xXdcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX16xX15xXefxXaxX12xXcxX1xXdxX3xXexX1x107c5xX3xX1xX6xXdxX3xX62xX33xXdxX3xXexX250xX315xX14xX30xX3xX7x10068xX3xX62xX250xX315xX4xX3xX15xXdxX3xX4xX1xX20xXefxX454xX14xX3xX2cxX1x1291exXdxX3xX2cxX1xX20xX3xX41xXa1xX4xX3xX32x11f6bxX14xX30xX3xXexX28xXa1xX4xX3xXexX1xX21dxX14xX30xX3xXexX28xX16xX14xX30xX3xX14xX30xX3dxXefxX3xX2xX169xX48xX169xX3xX62xX454xX3xX11axX25axX4xX3xX2axXdxX14xX1xX3xX41xX3dxX3xX62xXdxcb60xX20xX3xXexX28xX6xXdcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX16xX15xXefxXaxX12xX81xX6xX5xX16xX28xX6xX3xX5xX3dxX3xXexX1xX2exX3xX5xX8exX14xX1xX3xX2axX219xX14xX30xX3xX5xX250xX42xXdxX3xXffxX1xXdxX38fxX14xX3xX32xXdxX14xX1xX3xXexX1xX25axX14xX1xX3xX4xX1xXdxX38fxX14xX3xXabxXacxX14xX30xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX265xX238xX13xXcxX268xX87xX3xXexXd9xX14xX30xX3xXexX1xX4b4xX3xXexX28xX20xX14xX30xX3xXexX1xX3dxX14xX1xX3xX41xX42xXdxX3xXexe375xX3xX4xX1x134a6xX4xX3xX2cxX1xX2exX14xX30xX3xX32xX33xX3xX24bxX1xX3dxX3xX14xX250xX42xX4xX3xX57xX255xXdxX3xX30xXdxX25axX16xX3xXexXa1xX3xX11axX250xX14xX30xX3xX265xX13xX46xX268xX3xX41xX3dxX16xX3xX14xX21dxX2axX3xX117xX127xX2xX118xXdcxX3xX24bxX1xX94xX2axX3xX62xX71xX3xX14xX1xX2a7xX14xX3xXexX28xX25axX4xX1xX3xX14xX1xXdxX24xX2axX3xX4xX1xX16xX3xX2axX63xXexX3xX7xX33xX3xX41xX240xX3xX7xX25axXexX3xX1xX219xXdxX3xX4x104d1xX14xX1xX3xX7xX25axXexX3xX41xX3dxX3xX14xX30xX250xX245xXdxX3xXexX1xXdxX454xX20xX3xX7xX33xX3xXcxX1xXdxX1fxX14xX3xX4xX1xXcfxX6xX3xX30xXdxX25axX16xXdcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX16xX15xXefxXaxX12xf9e3xX71xX14xX1xX3xX62xX219xX16xX3xX39dxX20xX5fxX14xX3xX2cxX1xX20xX3xXcxX28xX20xX14xX30xX3xX46xX20xX5xX6xX10exX10xX7xXdxX3xd8bbxX6xX28xXdxX15xX3xX238xX6xX2cxX28xX20xX1f3xX3xX4xX1xX16xX3xX32xXdxX38fxXexX3xX4xX1xXdxX38fxX14xX3xX15xX2c8xX4xX1xX3xX14xX30xX3dxXefxX3xX2xX168xX48xX169xX3xX4xX94xX3xX4xX5a1xX14xX1xX3xX7xX25axXexX3xX62xX2c8xX6xX3xXbxX1xX250xf7f4xX14xX30xX3xXexX1xX6xX2axX3xX30xXdxX6xXdcxX3xXffxX25axX4xX3xX5xXa1xX4xX3xX5xX250xX315xX14xX30xX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX62xX6xX14xX30xX3xXexXdxX38fxXbxX3xXexX240xX4xX3xXexX28xX20xXefxX3xX39dxX20xX39fxXexX3xX118xX3xXexX1xX3dxX14xX1xX3xX41xXdxX1fxX14xX3xX4xX3ecxX14xX3xX5xX219xXdxX3xX4xX2exX6xX3xX238xX13xXcxXdcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX16xX15xXefxXaxX12xX5e0xXa1xX4xX3xX5xX250xX315xX14xX30xX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX1xX255xXdxX3xXexX1xX25axX14xX30xX3xX125xX3xXexXdxX1fxX20xX3xX15xXdxX24xXexX3xX1xX6xXdxX3xX62xX33xXdxX3xXexX250xX315xX14xX30xX3xX14xX30xX1xXdxX3xX5xX3dxX3xXexX1xX3dxX14xX1xX3xX41xXdxX1fxX14xX3xX14xX1xX94xX2axX3xX2cxX1xX2exX14xX30xX3xX32xX33xX3xX4x151e6xX14xX30xX3xXexX28xX16xX14xX30xX3xX1xX20xXefxX24xX14xX3xX339xX6xX28xXdxX30xXdxX3xX238xX16xX20xXexX16xX14xX30xXdcxX3xX81xX1xX20xX3xX41xXa1xX4xX3xX14xX3dxXefxX3xXexXdxX38fxXbxX3xX30xXdxX25axXbxX3xX1xX20xXefxX24xX14xX3xX339xX16xX7xX16xX87xX3xX62xX250xX315xX4xX3xX11axX10xX2axX3xX5xX3dxX3xX62xXdxX454xX2axX3xX14xX94xX14xX30xX3xX2cxX1xX2exX14xX30xX3xX32xX33xX3xXa9xX3xXcxX28xX20xX14xX30xX3xX46xX20xX5xX6xX10exX10xX7xXdxXdcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX16xX15xXefxXaxX12xX7dxX5xXdxX3xX81xX6xX28xX16xX5xX6xX3xXexX28xX33xX14xX3xXexX28xX20xXefxX3xX14xX71xX3xX1xX63fxX14xX3xX2axX63xXexX3xXexX1xX2a7xXbxX3xX2cx102c0xX3xX39dxX20xX6xXdcxX3xXcxX1xX2exX3xX5xX8exX14xX1xX3xX2axX219xX14xX30xX3xX5xX250xX42xXdxX3xX2cxX1xX2exX14xX30xX3xX32xX33xX3xXexX28xX250xX42xX4xX3xX81xX6xX28xX16xX5xX6xX3xX5xX3dxX3xX7dxX32xX20xX3x127d5xX6xX28xX15xX6xX1xX3xX46xX6xX14xXexX16xX7xX16xX3xX32xX2c8xX3xXexXdxX1fxX20xX3xX15xXdxX24xXexX3xX41xX3dxX16xX3xXexX1xX25axX14xX30xX3xX125xX48xX117xX127xX2xX14fxXdcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX16xX15xXefxXaxX12xX3dfxX3dxX16xX3xXexX1xX25axX14xX30xX3xX126xX87xX3xX14xX1xX94xX2axX3xX14xX1xX2a7xX14xX3xXexX28xX25axX4xX1xX3xX14xX1xXdxX24xX2axX3xX41xX240xX3xX7xX25axXexX3xX1xX219xXdxX3xX118xX3xX14xX30xX250xX245xXdxX3xXcxX1xXdxX1fxX14xX3xX4xX1xXcfxX6xX3xX30xXdxX25axX16xX3xXexX219xXdxX3xX2axX63xXexX3xX14xX30xXacxXdxX3xX5xX3dxX14xX30xX3xXexX28xX16xX14xX30xX3xX1xX20xXefxX24xX14xX3xX339xX16xX7xX16xX87xX3xXexX28xX16xX14xX30xX3xX62xX94xX3xX2axX63xXexX3xX14xX219xX14xX3xX14xX1xX5fxX14xX3xX32xX2c8xX3xX1xX3dxX14xX1xX3xX39dxX20xXefxX38fxXexXdcxX3x12d59xXdxX42xXdxX3xX4xX1xX538xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX14xX1xX2a7xX14xX3xX62xX2c8xX14xX1xX3xX62xX94xX3xX5xX3dxX3xX41xX240xX3xXexX28xX5a1xX3xX62xX70fxX6xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX25axXdxX3xX4xX1xX38fxXexX3xX4xX2exX6xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3dxX14xX1xX3xX41xXdxX1fxX14xX3xX14xX1xX94xX2axX3xX41xX3dxX16xX3xXexX1xX25axX14xX30xX3xX14axXdcxX0xX48xXbxX12xX0xX15xXdxX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15xX28xX10xX5xX6xXexX10xX15xXaxX12xX0xX7xXexX28xX16xX14xX30xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxX1fxX14xX3xX39dxX20xX6xX14xX113xX0xX48xX7xXexX28xX16xX14xX30xX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1e6xXexX1xX20xX2axX32xX1e6xX6xX14xX15xX1e6xX7xX6xXbxX16xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX534xX14xX30xX3xXexX1xX33xX14xX30xX3xX339xX1xX25axXbxX3xX4xX5a1xX14xX1xX3xX32xX25axX16xX3xX2axX33xXdxX3xX62xX10xX3xX15x13f2fxX6xX3xX2cxX1xX2exX14xX30xX3xX32xX33xX3xXexXd9xX3xX13xX46xX87xX3xX7dxX5xX3xX5dxX6xX10xX15xX6xXaxX3xX1xX28xX10xX1f3xX9xXaxX48xX15xXdxX10xX2axX1e6xX14xX16xX14xX30xX48xXexX16xX14xX30xX1e6xXexX1xX16xX14xX30xX1e6xXbxX1xX6xXbxX1e6xX4xX6xX14xX1xX1e6xX32xX6xX16xX1e6xX2axX16xXdxX1e6xX15xX10xX1e6xX15xX16xX6xX1e6xX2cxX1xX20xX14xX30xX1e6xX32xX16xX1e6xXexX20xX1e6xXdxX7xX1e6xX6xX5xX1e6xX39dxX6xX10xX15xX6xX48xX117xX2xX168xX14axX126xX125xXdcxX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX30xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX48xX2axX10xX15xXdxX6xX48xX2xX117xX127xX48xX14xX10xX10exX7xX48xX117xX2xX14axX118xX48xX2xX127xX126xX15xX127xX127xX125xX127xX117xX118xX126xXexX125xX117xX2xX118xX5xX2xXdcxX161xXbxX10xX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXexXdxX1fxX20xX3xX15xXdxX24xXexX3xXexX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX2exX14xX30xX3xX32xX33xX3xXexX28xX20xX14xX30xX3xXexX1xX3dxX14xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX13xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX15xXdxX41xX12xX0xX7xXexX28xX16xX14xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX534xX14xX30xX3xXexX1xX33xX14xX30xX3xX339xX1xX25axXbxX3xX4xX5a1xX14xX1xX3xX32xX25axX16xX3xX2axX33xXdxX3xX62xX10xX3xX15xX9adxX6xX3xX2cxX1xX2exX14xX30xX3xX32xX33xX3xXexXd9xX3xX13xX46xX87xX3xX7dxX5xX3xX5dxX6xX10xX15xX6xXaxX3xX1xX28xX10xX1f3xX9xXaxX48xX15xXdxX10xX2axX1e6xX14xX16xX14xX30xX48xXexX16xX14xX30xX1e6xXexX1xX16xX14xX30xX1e6xXbxX1xX6xXbxX1e6xX4xX6xX14xX1xX1e6xX32xX6xX16xX1e6xX2axX16xXdxX1e6xX15xX10xX1e6xX15xX16xX6xX1e6xX2cxX1xX20xX14xX30xX1e6xX32xX16xX1e6xXexX20xX1e6xXdxX7xX1e6xX6xX5xX1e6xX39dxX6xX10xX15xX6xX48xX117xX2xX168xX14axX126xX125xXdcxX1xXexX2axXaxX12xXcxX534xX14xX30xX3xXexX1xX33xX14xX30xX3xX339xX1xX25axXbxX3xX4xX5a1xX14xX1xX3xX32xX25axX16xX3xX2axX33xXdxX3xX62xX10xX3xX15xX9adxX6xX3xX2cxX1xX2exX14xX30xX3xX32xX33xX3xXexXd9xX3xX13xX46xX87xX3xX7dxX5xX3xX5dxX6xX10xX15xX6xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX28xX16xX14xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX15xXaxX12xXcxX534xX14xX30xX3xXexX1xX33xX14xX30xX3xX339xX1xX25axXbxX3x136e1xX2axX2axX6xX14xX20xX10xX5xX3xX238xX6xX4xX28xX16xX14xX3xX41xXd9xX6xX3xX5xX1fxX14xX3xXexXdxX38fxX14xX30xX3xX4xX5a1xX14xX1xX3xX32xX25axX16xX3xX2axX33xXdxX3xX62xX10xX3xX15xX9adxX6xX3xXexXd9xX3xX4xX25axX4xX3xXexX534xX3xX4xX1xX538xX4xX3xX2cxX1xX2exX14xX30xX3xX32xX33xX3xX14xX1xX250xX3xXcxX534xX3xX4xX1xX538xX4xX3xX24bxX1xX3dxX3xX14xX250xX42xX4xX3xX57xX255xXdxX3xX30xXdxX25axX16xX3xXexXa1xX3xX11axX250xX14xX30xX3xX265xX13xX46xX268xX3xX41xX3dxX3xX7dxX5xX3xX5dxX6xX10xX15xX6xX87xX3xX4xX70fxX14xX30xX3xX14xX1xX250xX3xX4xX6xX2axX3xX2cxX38fxXexX3xX7xX25axXexX3xX4xX25axX14xX1xX3xX41xX42xXdxX3xX4xX25axX4xX3xX39dxX20xX33xX4xX3xX30xXdxX6xX3xXexX28xX16xX14xX30xX3xX2cxX1xX20xX3xX41xXa1xX4xX3xXexX28xX16xX14xX30xX3xX4xX20xX63xX4xX3xX4xX1xXdxX38fxX14xX3xX4xX1xX33xX14xX30xX3xX5xX219xXdxX3xX2cxX1xX2exX14xX30xX3xX32xX33xXdcxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX15xXdxX41xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX20xX5xX12xX0xX15xXdxX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX28xXaxX12xX0xX48xX15xXdxX41xX12xX0xX48xX15xXdxX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX16xX20xX28xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX3dfxX24bxXbb3xX48xX7dxX339xX0xX48xXbxX12