VinFast tặng 100 tỷ đồng cho 15.000 khách hàng mua xe máy điện
VinFast cho biết sẽ dành 100 tỷ đồng tặng các khách hàng trong chương trình “15.000 người chung tay cùng VinFast giảm ô nhiễm môi trường.”
9f9ex101aax1062fxc14bxa3e2x11fc7xda8cx11883xc510xX7xb77ax127fbxfae2xdadfxa2b9x12d98xX5xd40axXaxe27dxd74axXdxbc18x12edexX6xX7xXexX3xXexe094xX15xeb3axX3xX2xd91fxX21xX3xXexaf31xX3x10481xbcbfxX15xX1exX3xX4xX1xfcafxX3xX2x11538xc8dcxX21xX21xX21xX3x12fd3xX1x12790xX4xX1xX3xX1xe946xX15xX1exX3xd170xbe61xX6xX3x11470xX10xX3xX42xX39x104e0xX3xX27xXdxb35exX15xX0xae12xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxccc3xX10xX6x1067cxXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX1xX2exX3xc88cxXdxde81xXexX3xX7xd7d7xX3xX64xX3exX15xX1xX3xX2xX21xX21xX3xXexX25xX3xX27xX28xX15xX1exX3xXexX1cxX15xX1exX3xX4xX39xX4xX3xX37xX1xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX15xX1exX3xXexa019xX2exX15xX1exX3xX4xX1x10f7cxa4b3xX15xX1exX3xXexXa1xec4fxX15xX1xX3xcb7bxX2xX31xX32xX21xX21xX21xX3xX15xX1exXa8xe6eexXdxX3xX4xX1xX43xX15xX1exX3xXexX6xX4bxX3xX4x11ef8xX15xX1exX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1exXdxe4aaxX42xX3xd84cxX3xX15xX1xXdx115cdxX42xX3xX42xXddxXdxX3xXexXa1xXa8xXbexX15xX1exX32xb7b3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc02fxX10xX15xXexX10xXa1xXaxX12xX0xXdxX42xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX42xX7xbbf1xXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX1cxX15xX1exX3xX2xX21xX21xX3xXexX25xX3xX27xX28xX15xX1exX3xX4xX1xX2exX3xX2xX31xX32xX21xX21xX21xX3xX37xX1xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX15xX1exX3xX42xX43xX6xX3xX46xX10xX3xX42xX39xX4bxX3xX27xXdxX4fxX15xX3xX1xXafxX15xX1xX3xXdaxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxdf6axX52xX52xXdxX32xX73xX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xX32x10c6bxX15xX52xX15xX10x10275xX7xX52xX2xd797xX2x10251xX52xX2xX21xX31xX64xX31xX2xdb47xX21xX31xX19cx1203bxXexX2xX1a0xX1a0xe35dxX5xX2xX32xdb8cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX1cxX15xX1exX3xX2xX21xX21xX3xXexX25xX3xX27xX28xX15xX1exX3xX4xX1xX2exX3xX2xX31xX32xX21xX21xX21xX3xX37xX1xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX15xX1exX3xX42xX43xX6xX3xX46xX10xX3xX42xX39xX4bxX3xX27xXdxX4fxX15xXaxX3xX64xX6xXexX6xX117xXbxX1xX2exXexX2exX117xX2exXa1xXdxX1exXdxX15xX6xX5xX117xX7xXa1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX17axX52xX52xX4xX64xX15xXdxX42xX1exX32xX189xXdxX10xXexX15xX6xX42xXbxX5xX43xX7xX32xX189xX15xX52xXexX1a0xeaf7xX21xX52xX43xXbxX5xX2exX6xX64xX10xX64xX52xX46xXexX7xb93fxXa1xX52xX22cxX21xX2xX192xfea7xX21xX194xX242xX2xX22cxX52xX6xX22cxX242xX2xX32xX1a9xXbxX1exXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX12xX61xX6xXdxX3xX42xa176xX43xX3xX46xX10xX3xX42xX39xX4bxX3xX27xXdxX4fxX15xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3x108e9xX5xX6xXa1xX6xX3xXbxX1xXdx13098xX15xX3xX73xXdaxX15xX3xX7xcee7xX3xX64x11587xX15xX1exX3xXbxXdxX15xX3xX5xXdxXexX1xXdxX43xX42xX117xXdxX2exX15xX3xX189xX3exX3xXbxX1xXdxX292xX15xX3xX73xXdaxX15xX3xX7xX29axX3xX64xX29dxX15xX1exX3xd71axX4xX3xX23bxX43xX4bxX3xX6xX46xdc17xXexX3xX4xX1xXafxX3xX27xX6xX15xX1exX3xX27xXa8xf5a4xX4xX3xX73xX39xX15xX3xXexXa1xX292xX15xX3xXexX1xf552xX3xXexXa1xXa8xXbexX15xX1exX32xX3xc1ddxa82cxX1exX43xX28xX15xX17axX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3x102a9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf612xX2exX64xX4bxXaxX12xcb32x11d18xX4bxX3xX5xX3exX3xX4xX1xXa8xXa9xX15xX1exX3xXexXa1xXafxX15xX1xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXex1208axX3xX4xX1xe231xX4xX3xX15xX1xafd1xX42xX3xX4xX1xX43xX15xX1exX3xXexX6xX4bxX3xX4xXccxX15xX1exX3xX4xX39xX4xX3xX37xX1xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX15xX1exX3xX4xab36xX6xX3xX42xXafxX15xX1xX3xX1exdd6cxXbxX3xXbxX1xd6ffxX15xX3xX1exXdxXdaxX42xX3xXddxX3xX15xX1xXdxXe2xX42xX3xX37xX1xXddxX15xX1exX3xX37xX1xX2cfxX3xX189xX3exX3xXexXdxX75xX15xX1exX3xX28xX15xbabbxX3xX37xXdxX75xX15xX3xXex1106bxX2exX3xX42xXddxXdxX3xXexXa1xXa8xXbexX15xX1exX3xX7xd41cxX15xX1exX3xX46xX6xX15xX1xX396xX3xX189x100d8xX15xX3xX42xXdxX15xX1xX3xX189xX3exX3xX73xf615xX15xX3xX189x12785xX15xX1exX396xX3xXexX2cfxX4xX1xX3xX4xe3d4xX4xX3xX1xXa8xeae7xX15xX1exX3xX33cxX15xX1exX3xX2f6xX1exX3exX4bxX3xb108xXddxXdxX3xXexXa1xXa8xXbexX15xX1exX3xXcxX1xX75xX3xX1exXdx1304cxXdxX3xX31xX52xX1a0xX32xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX315xX2exX64xX4bxXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX27xX36cxX396xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX7xX79xX3xXexX1cxX15xX1exX3xX15xX1exX6xX4bxX3xX2xX21xX3xXexXa1xXdxX4fxX43xX3xX27xX28xX15xX1exX3xX4xX1xX2exX3xX31xX32xX21xX21xX21xX3xX37xX1xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX15xX1exX3xX27xX371xX43xX3xXexXdxX292xX15xX3xX42xX43xX6xX3xX46xX10xX3xX42xX39xX4bxX3xX27xXdxX4fxX15xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX289xX5xX6xXa1xX6xX3x12897xX2xX3xXbxX1xXdxX292xX15xX3xX73xXdaxX15xX3xXbxXdxX15xX3xX5xXdxXexX1xXdxX43xX42xX117xXdxX2exX15xX3xX189xX3exX3xX31xX3xXexXa1xXdxX4fxX43xX3xX27xX28xX15xX1exX3xX4xX1xX2exX3xX2xX21xX32xX21xX21xX21xX3xX37xX1xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX15xX1exX3xX27xX371xX43xX3xXexXdxX292xX15xX3xX42xX43xX6xX3xXbxX1xXdxX292xX15xX3xX73xXdaxX15xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX289xX5xX6xXa1xX6xX3xX47axX22cxX3xX7xX29axX3xX64xX29dxX15xX1exX3xX2c6xX4xX23bxX43xX4bxX3xX6xX46xX2cfxXexX3xX4xX1xXafxX32xX3xc483xX43xX3xX27xb60dxXdxX3xX27xXa8xX2ddxX4xX3xXexXa1xbb6dxX3xXexXa1xX3d3xX4xX3xXexXdxX75xXbxX3xX189xX3exX2exX3xX1exXdxX39xX3xX73xX39xX15xX32xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX315xX2exX64xX4bxXaxX12xff05xX29axX3xX64xX29dxX15xX1exX3xX27x11b3cxX15xX1exX3xX4xXa9xX3xX27xXdxX4fxX15xX3xX4xX363xX6xX3xX315xX2exX7xX4xX1xX3xX2f5xX31bxX33cxX4xX305xX396xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX289xX5xX6xXa1xX6xX3xX189xffb8xX15xX3xX1xX3exX15xX1xX3xX292xX42xX3xX39xXdxX396xX3xXexXdxX75xXexX3xX37xXdxX4fxX42xX396xX3xX1xX2exX3exX15xX3xXexX2exX3exX15xX3xX37xX1xXddxX15xX1exX3xXbxX1xX39xXexX3xXexX1xXdaxXdxX3xX37xX1xX36cxXdxX3xX73xX29dxXdxX396xX3xX4xX1x115b1xXexX3xX1exX31cxX4bxX3xXddxX3xX15xX1xXdxXe2xX42xX3xX189xX3exX3xX27xX6xX15xX1exX3xX64xX371xX15xX3xXexXa1xX3d8xX3xXexX1xX3exX15xX1xX3xX1exXdxXdaxXdxX3xXbxX1xX39xXbxX3xXexX2exX3exX15xX3xX64xXdxX4fxX15xX3xX4xX1xX2exX3xX189xX5adxX15xX3xX27xX3c4xX3xXddxX3xX15xX1xXdxXe2xX42xX3xX37xX1xXddxX15xX1exX3xX37xX1xX2cfxX396xX3xXexXdxX75xX15xX1exX3xX28xX15xX3xXexXa1xX2exX15xX1exX3xX4xX39xX4xX3xX27xXddxX3xXexX1xX2ebxX3xXexX39exXdxX3xX13xXdxX4fxXexX3xX2f6xX6xX42xX32xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX315xX2exX64xX4bxXaxX12xX100xXccxX15xX1exX3xX189xX3f6xXdxX3xX189xXdxX4fxX4xX3xXexX1cxX15xX1exX3xX23bxX43xX3exX3xXexXa1xX3d3xX4xX3xXexXdxX75xXbxX3xX37xX1xXdxX3xX42xX43xX6xX3xX46xX10xX396xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xb434xX15xX1exX3xX7xX79xX3xXexX338xX3xX4xX1xX33cxX4xX3xX4xX1xX43x119c6xXdxX3xX4xX39xX4xX3xX1xX2exX39exXexX3xX27xX541xX15xX1exX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX29axX3xX46xX10xX3xXexXa1xXdaxXdxX3xX64xX3exXdxX3xXexXa1xX292xX15xX3xX37xX1xX2c6xXbxX3xX4xX39xX4xX3xXexb234xX15xX1xX3xXexX1xX3exX15xX1xX396xX3xX15xX1xX341xX42xX3xX1exXdxace2xXbxX3xX15xX1exXa8xXbexXdxX3xXexXdxX292xX43xX3xX64xXccxX15xX1exX3xX13xXdxX4fxXexX3xX2f6xX6xX42xX3xX64xXe2xX3xX64xX3exX15xX1exX3xXexXdxX75xXbxX3xX4xX56dxX15xX3xX189xX3exX3xXexXa1xXdaxXdxX3xX15xX1exX1xXdxX4fxX42xX3xX7xXdaxX15xX3xXbxX1x101bdxX42xX32xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX315xX2exX64xX4bxXaxX12xX289xX1xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX15xX1exX3xX4xX36cxX3xXexX1xada6xX3xX27xX3b8xX15xX1exX3xX37x11e03xX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX29axX3xX46xX10xX3xXexX39exXdxX3xX4xX39xX4xX3xX27xX39exXdxX3xX5xX740xX3xX363xX4bxX3xX23bxX43xX4bxX3c4xX15xX3xX4xX363xX6xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1xX2exX1cxX4xX3xX7xX1xX2exX18exXa1xX2exX2exX42xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX27xX1cxXexX3xXexX39exXdxX3xX4xX39xX4xX3xXcxXa1xX43xX15xX1exX3xXexX31cxX42xX3xXexX1xXa8xXa9xX15xX1exX3xX42xX39exXdxX3xX5xX3f6xX15xX3xXexXa1xX292xX15xX3xXexX2exX3exX15xX3xX23bxX43xX3adxX4xX32xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX315xX2exX64xX4bxXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX5xX541xX3xXexXa1xXafxX15xX1xX3xX1exXdxX39xX3xX73xX39xX15xX3xX27xX501xX3xX4xXddxX15xX1exX3xX73xX3adxX396xX3xX1xX6xXdxX3xX42xX272xX43xX3xX46xX10xX3xX42xX39xX4bxX3xX27xXdxX4fxX15xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX289xX5xX6xXa1xX6xX3xXbxX1xXdxX292xX15xX3xX73xXdaxX15xX3xX7xX29axX3xX64xX29dxX15xX1exX3xXbxXdxX15xX3xX5xXdxXexX1xXdxX43xX42xX117xXdxX2exX15xX3xX189xX3exX3xXbxX1xXdxX292xX15xX3xX73xXdaxX15xX3xX7xX29axX3xX64xX29dxX15xX1exX3xX2c6xX4xX23bxX43xX4bxX3xX6xX46xX2cfxXexX3xX4xX1xXafxX3xX27xX6xX15xX1exX3xX27xXa8xX2ddxX4xX3xX73xX39xX15xX3xXexXa1xX292xX15xX3xXexX1xX2ebxX3xXexXa1xXa8xXbexX15xX1exX3xX189xX3f6xXdxX3xX42xX33cxX4xX3xX1exXdxX39xX3xX5xX371xX15xX3xX5xXa8xX2ddxXexX3xX5xX3exX3xX31xX21xX3xXexXa1xXdxX4fxX43xX3xX189xX3exX3xX19cxX21xX3xXexXa1xXdxX4fxX43xX3xX27xX28xX15xX1exX3xX2f5xX27xX501xX3xX73xX6xX2exX3xX1exX28xX42xX3xX13xX47axXcxX305xX32xX52xX32xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX189xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXa1xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexXa1xX2exX15xX1exX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX292xX15xX3xX23bxX43xX6xX15xX17axX0xX52xX7xXexXa1xX2exX15xX1exX12xX0xX43xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX117xXexX1xX43xX42xX73xX117xX6xX15xX64xX117xX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX100xX1xXdxX292xX42xX3xX15xX1exXa8xc105xX15xX1exX3xX42xX272xX43xX3xXddxX3xXexXddxX396xX3xX46xX10xX3xX42xX39xX4bxX3xX27xXdxX4fxX15xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX3d3xX4xX3xX27x12983xXbxX3xXexX39exXdxX3xX61xX3exX3xXcx1256fxX15xX1xXaxX3xX1xXa1xX10xad70xX9xXaxX52xX46xX10xX52xX4xX1xXdxX10xX42xX117xX15xX1exX43xX2exX15xX1exX117xX42xX6xX43xX117xX2exX117xXexX2exX117xX46xX10xX117xX42xX6xX4bxX117xX64xXdxX10xX15xX117xX189xXdxX15xX968xX6xX7xXexX117xX4xX43xX4xX117xX64xX10xXbxX117xXexX6xXdxX117xX1xX6xX117xXexXdxX15xX1xX52xX2xX1a0xX31xX1a0xX2xX31xX32xX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX1exX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX52xX42xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX22cxX21xX52xX15xX10xX18exX7xX52xX2x10039xX31xX21xX52xX2xX22cxX22cxX64xX1a0xX2xX2xX21xX19cxX2xX192xXexX9d4xX21xX1a5xX192xX2xX5xX21xX32xX1a9xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX1cxX15xX1exX3xX2xX21xX21xX3xXexX25xX3xX27xX28xX15xX1exX3xX4xX1xX2exX3xX2xX31xX32xX21xX21xX21xX3xX37xX1xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX15xX1exX3xX42xX43xX6xX3xX46xX10xX3xX42xX39xX4bxX3xX27xXdxX4fxX15xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX189xX12xX0xX7xXexXa1xX2exX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX100xX1xXdxX292xX42xX3xX15xX1exXa8xX92exX15xX1exX3xX42xX272xX43xX3xXddxX3xXexXddxX396xX3xX46xX10xX3xX42xX39xX4bxX3xX27xXdxX4fxX15xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX3d3xX4xX3xX27xX955xXbxX3xXexX39exXdxX3xX61xX3exX3xXcxX960xX15xX1xXaxX3xX1xXa1xX10xX968xX9xXaxX52xX46xX10xX52xX4xX1xXdxX10xX42xX117xX15xX1exX43xX2exX15xX1exX117xX42xX6xX43xX117xX2exX117xXexX2exX117xX46xX10xX117xX42xX6xX4bxX117xX64xXdxX10xX15xX117xX189xXdxX15xX968xX6xX7xXexX117xX4xX43xX4xX117xX64xX10xXbxX117xXexX6xXdxX117xX1xX6xX117xXexXdxX15xX1xX52xX2xX1a0xX31xX1a0xX2xX31xX32xX1xXexX42xXaxX12xX100xX1xXdxX292xX42xX3xX15xX1exXa8xX92exX15xX1exX3xX42xX272xX43xX3xXddxX3xXexXddxX396xX3xX46xX10xX3xX42xX39xX4bxX3xX27xXdxX4fxX15xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX3d3xX4xX3xX27xX955xXbxX3xXexX39exXdxX3xX61xX3exX3xXcxX960xX15xX1xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXa1xX2exX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX538xX39xX15xX1exX3xX2xX31xX52xX2xX22cxX396xX3xX4xX39xX4xX3xX42xX272xX43xX3xX46xX10xX3xX4xX363xX6xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX27xX501xX3xX4xX1xX2cfxX15xX1xX3xXexX1xX33cxX4xX3xXa1xX6xX3xX42xX2c6xXexX3xX15xX1exXa8xXbexXdxX3xXexXdxX292xX43xX3xX64xXccxX15xX1exX3xX61xX3exX3xXcxX960xX15xX1xX3xXexX39exXdxX3xXcxXa1xX43xX15xX1exX3xXexX31cxX42xX3xXexX1xXa8xXa9xX15xX1exX3xX42xX39exXdxX3xX13xXdxX15xX4xX2exX42xX32xX3xX315xX541xX3xX27xXddxXdxX3xXb3xX15xX1exXddxXdxX3xX7xX6xX2exXaxX3xX42xX3f6xXdxX3xXexXa1xX3d8xX3xX189xX3c4xX3xXexX50bxX3x12c6exX6xXa1xXdxX7xX3xX3e5xX2exXexX2exXa1xX3xX538xX1xX2exX18exX3xX22cxX21xX2xX9d4xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xeda5xX43xX46xX3xX47axX22cxX32xX21xX396xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXbf1xX43xX46xX3xX538xX47axX22cxX32xX21xX3xX189xX3exX3xX42xX272xX43xX3xX46xX10xX3xXddxX3xXexXddxX3xX4xX92exX3xX15xX1xdf1axX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX16xX6xX64xXdxX5xX3xX27xX501xX3xX37xX1xXdxX75xX15xX3xX37xX1xX39xX4xX1xX3xX1xX3exX15xX1exX3xXexXa1xX371xX42xX3xXexXa1xX28xX3xX189xX3c4xX3xX37xXdxX738xX43xX3xX64xX39xX15xX1exX396xX3xX42xX3exX43xX3xX7xX2c6xX4xX32xX3xX61xX501xX4bxX3xX4xXccxX15xX1exX3xX4xX1xXdxX292xX42xX3xX15xX1exXa8xX92exX15xX1exX3xX4xX39xX4xX3xX42xX272xX43xX3xXddxX3xXexXddxX396xX3xX46xX10xX3xX42xX39xX4bxX3xX27xXdxX4fxX15xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX3d3xX4xX3xX27xX955xXbxX3xXexX39exXdxX3xX61xX3exX3xXcxX960xX15xX1xX32xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX189xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX43xX5xX12xX0xX64xXdxX189xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa1xXaxX12xX0xX52xX64xXdxX189xX12xX0xX52xX64xXdxX189xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX538xX2exX43xXa1xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX3e5xXdxX15xX1xX3xX538xXa9xX15xX3xX2f5xX13xXdxX10xXexX15xX6xX42xc2b5xX305xX0xX52xXbxX12