Cô đúng hay trò đúng?
Cô giáo mầm non mang một tập giấy vẽ hình con vịt cầm ô.
2e11x3b84x4732x7dc6xbc1dxa40bx82abxa753x5529xX7xa69cxb899x651bxc0c6x5af1x5b2axX5x73e5xXaxb61ax5db0x8c2fxX3x359bxb3cex4199x9193xX3xX1xX6x6533xX3xXex4c38x9e20xX3xX16xX17xX18xX19x9122xX0xc547xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx66fexX10xX6x73caxXaxX12xX13xX14xX3xX19xXdx7a62xb6abxX3x6a82xa8faxX46xX3xX18xX44xX18xX3xX46xX6xX18xX19xX3xX46x54b4xXexX3xXex48caxXbxX3xX19xXdx64cbxX1dxX3xbe38xc08axX3xX1x4657xX18xX1xX3xX4xX44xX18xX3xX60x71abxXexX3xX4xX47xX46xX3xX14x4d03xX0xX29xXbxX12xX0xX6xX20xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX44xX18xXexX10xX18xXex8f85xX3bxX10xXexX6xXdxX5xX3xc562xX4x8e16xX91xX3bxX10xXexX6xXdxX5xX3x3ec0xXdxX3bxXexX1xX91xX4xX44xX46xX46xX44xX18xX3x8e27xX5xX44xX4xX9bxX91xX6xX3bxX7xX91xX4xX44xX18xX18xX10xX4xXexXaxX12xX0xXexX6xXb1xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX13xX6xXbxXexXdxX44xX18xXaxX3xXb1xX44xX20xX3bxX10xX20xX9xXaxb929xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX19xX9xXaxXe6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3bxX3bxXdxX18xX19xX9xXaxc074xXaxX3xX6xX5xXdxX19xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXexXb1xX44xX3bxX1dxX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX3bxX12xX0xXdxX46xX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx4b5bxX29xX29xXdxX75xXb1xX6xX44xX1xX6xXexXdxX18xX1xX75xX60xX18xX29xX18xX10xXa4xX7xX29xX2xbba7x8bd8xX106xX29xX2xXe6x2fc7xX3bxX153xXe6xX14dxX2xX14exXe6x51e7xXexX106xX2x7a81xXe6xX5xX2xX75x4047xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xX6xX1dxX3xXexX20xX21xX3xX16xX17xX18xX19xX27xXaxX3xX3bxX6xXexX6x9284xX18xX6xXex80e7xX20xX6xX5xX189xXa4xXdxX3bxXexX1xX9xXaxX15bxXe6xXe6xXaxX3xX3bxX6xXexX6xX189xXbxX6xX19xX10xX7xXbxX10xX10xX3bxX189xX18dxX20xX5xX189xX1xX6xX7xX1xX9xXaxX106xXe6xX15bxX153xc0a8xX15bxX153xX1bbxX14exXe6xXaxX3xX3bxX6xXexX6xX189xXa4xXdxX3bxXexX1xX9xXaxX15bxXe6xXe6xXaxX3xX3bxX6xXexX6xX189xXbxXa4xXdxX3bxXexX1xX9xXaxX15bxXe6xXe6xXaxX3xX29xX12xX0xX29xXexX3bxX12xX0xX29xXexX20xX12xX0xX29xXexXb1xX44xX3bxX1dxX12xX0xX29xXexX6xXb1xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa778xX44xX3bxX1dxXaxX12xX13xX14xX3xX3bx9d3dxX18xX3xXexX14xX3xX4xX44xX18xX3xX60xX6dxXexX3xX46x860dxX18dxX3xX60xX226xX18xX19xX3xX60xX226xX3xXexX14xX3xX46xX226xX18dxX3x746cxX6xX18xX1xX3xX3bxX6xX3xXexX20x9a29xXdxX3xX4xX1xX44xX3xX4xX43xXdxX3xX14xX75xX3xX13x5e29xX3xX5x9305xXbxX3xX16x3703xX18dxX3xX18xX19xX44xX6xX18xX3xX18xX19xX44xc754xX18xX3xX60x6ba1xX18xX19xX3xX5xX242xXdx6800xX3xXexX20x5305xX3xXb1xa2cexX3x847exXdxX18xX9bxX1dxX75xX3xX13xX14xX3xX19xXdxX43xX44xX3xX4xX47xX46xX3xXb1xX226xXdxX3xXexX14xX3xX46xX226xX18dxX3xX4xb6bfxX6xX3xX278xXdxX18xX9bxX1dxX26fxX3xX18xX1x68eexX18dxX3xX46xX226xX1dxX3xX1x9224xXdxX135xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX44xX3bxX1dxXaxX12xX189xX3x524fxX226xX1dxX3xX278xXdxX18xX9bxX1dxX26fxX3xX10xX46xX3xX16xX264xX3xXb1xX6xX44xX3xX19xXdxX242xX3xX18xX1xX64xX18xX3xXexX1xX5dxX1dxX3xX4xX44xX18xX3xX60xX6dxXexX3xX18xX226xX44xX3xX46xX226xX18dxX3xX238xX6xX18xX1xX3xX3bxX6xX3xXexX20xX242xXdxX3xX4xX1xb2d8xX6xX27xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX44xX3bxX1dxXaxX12xX189xX3xc500x9b40xX3xX4xX1xX307xX6xX3xX322x60a8xX3x7764xX3xX4xX14xX3xXb1xX276xX3xX16xX43xXbxX75xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX44xX3bxX1dxXaxX12xX13xX14xX3xX19xXdxX43xX44xX3xX1xX2abxXdxX3xXexXdx944exXbxX135xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX44xX3bxX1dxXaxX12xX189xX3xXcxX1xX35bxX3xXexX322xXdxX3xX7xX6xX44xX3xX10xX46xX3xX5xX322xXdxX3xXexX14xX3xX60xX6dxXexX3xX46xX226xX18dxX3xX238xX6xX18xX1xX27xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX44xX3bxX1dxXaxX12xX278xXdxX18xX9bxX1dxX3xX18xX1xX17xX18xX3xX60xX6xXdxX135xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX44xX3bxX1dxXaxX12xX189x490dxX58xX1dxX3xX4xX14xX3xX16xX264xX3xXb1xX6xX44xX3xX19xXdxX242xX3xX18xX1xX64xX18xX3xXexX1xX5dxX1dxX3xX4xX44xX18xX3xX60xX6dxXexX3xX18xX226xX44xX3xX4x9594xX3xXexX1x62dbxX3xX4xX47xX46xX3xX14xX3xX4xX1xX307xX6xX3xX322xX27xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8f00xX44xX18dxX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX3d2xX2c5x6827xX0xX29xXbxX12xX0xX29xX6xX20xXexXdxX4xX5xX10xX12