Thủ tướng CH Trung Phi tuyên bố từ chức
Ngày 10/6, Thủ tướng CH Trung Phi Firmin Ngrebada và chính phủ của ông này đã từ chức, qua đó mở đường cho cuộc cải tổ chính trị ở quốc gia nghèo đói đang vật lộn với cuộc nổi loạn và sự rạn nứt trong quan hệ với đồng minh truyền thống là Pháp.
e2a7x12cc8x149d5x17c88x1424cx136a8x1050dx14afdx10642xX7x1369dx176abx157adx114b5x11e2ex13b46xX5x161e5xXax1063fxXcxX1x13f33xX3xXex1302dx12fdfxee92x15e19xX3x16558x158c7xX3xXcx16971x15ccbxX1axX1bxX3x16edaxX1xXdxX3xXexX22x1163cx169d1xX1axX3x122e3x14f91xX3xXex14cf6xX3xX4xX1x143e4xX4xX0xe39dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6x13548xXaxX12x116c0xX1bx15aebxX2cxX3xX2x155cexX3bx15700xfe61xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1axX1bxX3xX26xX1xXdxX3x138dexXdxX21x13b1cxXdxX1axX3xX50xX1bxX21xX10xX30xX6xX4dxX6xX3xe55bxX52xX3xX4xX1x132c0xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX4xX15xX6xX3x150b0xX1axX1bxX3xX1axX52xX2cxX3x138d2x11d45xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX4xX59xX3x15dcbxX22xX6xX3xX9bx15496xX3xX75x173daxX3xX9bxX18x11e50xX1axX1bxX3xX4xX1xf30fxX3xX4xX22x10a40xX4xX3xX4x12e72xXdxX3xXex156b2xX3xX4xX1xX87xX1axX1xX3xXexX21x1449fxX3xXafxX3xXa7xX22xX31xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX1axX1bxX1x15be4xXb9xX3xX9bxXacxXdxX3xX9bxX6xX1axX1bxX3xX82x11425xXexX3xX5xXbdxX1axX3xX82xX19xXdxX3xX4xX22xXbdxX4xX3xX1axXc5xXdxX3xX5xXb9x100a9xX1axX3xX82xX52xX3xX7xe5dbxX3xX21xX102xX1axX3xX1axX38xXexX3xXexX21xXb9xX1axX1bxX3xXa7xX22xX6xX1axX3xX1xf0e2xX3xX82xX19xXdxX3xX9bx1577bxX1axX1bxX3xX75xXdxX1axX1xX3xXexX21xX22xX2cx12f4exX1axX3xXexX1xX31xX1axX1bxX3xX5xX52xX3xX26xX1x13a26xXbxe5dfxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13744xXb9xX4dxX2cxXaxX12xX0xXdxX75xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX4dxXexX1xX22xX75xX30xX3xXdxX1dxX10xX1axXexX10xX21xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX4dxXdxX7xXbxX5xX6xX2cx1308exX3xX30xX5xXb9xX4x109fdx12b2exX3xX75xX6xX21xX1bxXdxX1ax16aeaxX5xX10x14c77xXexX184xX3xX6xX22xXexXb9xX18bxX3xX75xX6xX21xX1bxXdxX1axX193xX21xXdxX1bxX1xXexX184xX3xX6xX22xXexXb9xX18bxX3x1591exXdxX4dxXexX1xX184xX3xX58xX2x13997xXbx11b5fxX18bxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX143xX30xX6xXb9xX1xX6xXexXdxX1axX1xX143xX82xX1axX3bxX1axX10xX1b4xX7xX3bx16dc8xX2xX1dexf984xX3bxX2xX1dexe91bxX4dx15d45xX1dexX1dexX1e7xX1e1xX2xX1e1xXexX1bdxX1dexX2xX1e1xX5xX2xX143xec4bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1axX1bxX3xX26xX1xXdxX3xXexX22xX2cxX2dxX1axX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX4xXaxX3xX1b4xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX58xX2xX1bdxXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxXb9xX1axXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1axX1bxX3xX26xX1xXdxX3xX72xXdxX21xX75xXdxX1axX3xX50xX1bxX21xX10xX30xX6xX4dxX6xX3xX9bxX9cxX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX4xX143xX3x15dd5xX1axX1xX184xX3x15baexX72xX26xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xXb9xX4dxX2cxXaxX12xe42axX1axX1bxX3xX50xX1bxX21xX10xX30xX6xX4dxX6xX3xX9bxX9cxX3xXexX22xX2cxX2dxX1axX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xXexX1xX93xX1axX1bxX3xXa7xX22xX6xX3xX75xX102xX1axX1bxX3xX1bfxX9cxX3xX1xXbdxXdxX3xXcxX1b4xXdxXexXexX10xX21xX59xX3xXexX22xX2cxX3xX1axX1xXdxX2dxX1axX3xX1axX1bxX18xXb3xXdxX3xXbxX1xX141xXexX3xX1axX1bxX93xX1axX3xX4xX15xX6xX3xXcxXc5xX1axX1bxX3xXexX1xX31xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1axX1bxX3xX26xX1xXdxX59xX3xX93xX1axX1bxX3xX287xX5xX30xX10xX21xXexX3x14324xX6xX5xXb9xX18axX10xX3x10e70xXb9xX18axXbxX10xX75xX10xX3xX4xX1xXb9xX3xX30xXdx1171dxXexX3xX93xX1axX1bxX3xX50xX1bxX21xX10xX30xX6xX4dxX6xX3xX4xXacxX3xXexX1x145eexX3xX9bxX18x134ffxX4xX3xX5xX109xX6xX3xX4xX1x14dc1xX1axX3xX5xX52xX75xX3xX1axX1bxX18xXb3xXdxX3xX4dx12447xX1axX3xX4dx13c7bxXexX3xX75xXbdxXexX3xX4xX1xX87xX1axX1xX3xXa7xX22xX2cxX133xX1axX3xX9bxX18xX34fxX4xX3xX4xXc1xXdxX3xXexXc5xX143xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xXb9xX4dxX2cxXaxX12xX29fxX1axX1bxX3xX328xXb9xX18axXbxX10xX75xX10xX3xX1axXacxXdxX184xX3x169e5xXcxX21xXb9xX1axX1bxX3xX82xX52xXdxX3xX1bxXdxXb3xX3xX1ax10a45xX6xX3xX4xX1x16026xX1axX1bxX3xXexX6xX3xX7xece1xX3xX30xXdxX336xXexX3xX5xXdxX11fxX22xX3xXcxXc5xX1axX1bxX3xXexX1xX31xX1axX1bxX3xea87xX72xX6xX22xX7xXexXdxX1axX3xX287xX21xX4xX1xX6xX1axX1bxX10xX3xXcxXb9xX22xX6xX4dxX10xX21xX6x173b1xX3xX4xXacxX3xX1bxXdxX3bfxX3xX5xX102xXdxX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX3e3xX50xX1bxX21xX10xX30xX6xX4dxX6xX3fdxX3xX1xX6xX2cxX3xX18axX1xX93xX1axX1bx1079dxX143xX0xX3bxXbxX12xX0xX4dxXdxX82xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxX21xX10xX5xX6xXexX10xX4dxXaxX12xX0xX7xXexX21xXb9xX1axX1bxX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX2dxX1axX3xXa7xX22xX6xX1axX184xX0xX3bxX7xXexX21xXb9xX1axX1bxX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX193xXexX1xX22xX75xX30xX193xX6xX1axX4dxX193xX7xX6xXbxXb9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax16eb7x110fexX3xXex10a3axX1axX3xX4xX93xX1axX1bxX3xXexX21xX102xX75xX3xX18axXdxX34bxX75xX3xX7xXb9xX141xXexX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xXafxX3xX153xX36axX4xX3x133bfxXdxX30xX2cxX6xX59xX3x14ee0xX3xX1axX1bxX18xXb3xXdxX3xXexX1xX18xe8f6xX1axX1bxX3xX82xXb9xX1axX1bxXaxX3xX1xX21xX10xX196xX9xXaxX3bxXexX21xX22xX1axX1bxX193xX4dxXb9xX1axX1bxX3bxXdxX7xX193xXexX6xX1axX193xX4xXb9xX1axX1bxX193xXexX21xX6xX75xX193xX18axXdxX10xX75xX193xX7xXb9xX6xXexX193xX6xX1axX193xX1axXdxX1axX1xX193xXb9xX193xX30xX6xX4xX193xX5xXdxX30xX2cxX6xX193xX4c2xX193xX1axX1bxX22xXb9xXdxX193xXexX1xX22xXb9xX1axX1bxX193xX82xXb9xX1axX1bxX3bxX1dexX2xX1e1xX1dexX58xX56xX143xX1xXexX75xXaxX12xX0xXdxX75xX1bxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3bxX75xX10xX4dxXdxX6xX3bxX2xX1dexX56xX3bxX1axX10xX1b4xX7xX3bxX1dexX2xX1dexX1e1xX3bxX2xX1dexX1e5xX4dxX2xX2xX1e7xX1dexX1e5xX1e7xX2xXex12e40xX1e7xX58xX1dexX5xX2xX143xX1f6xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1axX1bxX3xX26xX1xXdxX3xXexX22xX2cxX2dxX1axX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX4xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX4dxXdxX82xX12xX0xX7xXexX21xXb9xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX492xX493xX3xXexX496xX1axX3xX4xX93xX1axX1bxX3xXexX21xX102xX75xX3xX18axXdxX34bxX75xX3xX7xXb9xX141xXexX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xXafxX3xX153xX36axX4xX3xX4bbxXdxX30xX2cxX6xX59xX3xX4c2xX3xX1axX1bxX18xXb3xXdxX3xXexX1xX18xX4cdxX1axX1bxX3xX82xXb9xX1axX1bxXaxX3xX1xX21xX10xX196xX9xXaxX3bxXexX21xX22xX1axX1bxX193xX4dxXb9xX1axX1bxX3bxXdxX7xX193xXexX6xX1axX193xX4xXb9xX1axX1bxX193xXexX21xX6xX75xX193xX18axXdxX10xX75xX193xX7xXb9xX6xXexX193xX6xX1axX193xX1axXdxX1axX1xX193xXb9xX193xX30xX6xX4xX193xX5xXdxX30xX2cxX6xX193xX4c2xX193xX1axX1bxX22xXb9xXdxX193xXexX1xX22xXb9xX1axX1bxX193xX82xXb9xX1axX1bxX3bxX1dexX2xX1e1xX1dexX58xX56xX143xX1xXexX75xXaxX12xX492xX493xX3xXexX496xX1axX3xX4xX93xX1axX1bxX3xXexX21xX102xX75xX3xX18axXdxX34bxX75xX3xX7xXb9xX141xXexX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xXafxX3xX153xX36axX4xX3xX4bbxXdxX30xX2cxX6xX59xX3xX4c2xX3xX1axX1bxX18xXb3xXdxX3xXexX1xX18xX4cdxX1axX1bxX3xX82xXb9xX1axX1bxX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexX21xXb9xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xX50xX1bxX52xX2cxX3xX58xX3bxX58xX59xX3xX75xXbdxXexX3xX82x177d7xX3xX1axXc5xX3xX5xX19xX1axX3xX9bxX9cxX3xX1bfxXc1xX2cxX3xX21xX6xX3xXafxX3xXexX1xX52xX1axX1xX3xXbxX1xX31xX3xX493xX10xX30xX1xX6xX59xX3xX4xX141xX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xX9bxX93xX3xXcxX21xXdxXbxXb9xX5xXdxX3xX4xX15xX6xX3xX4bbxXdxX30xX2cxX6xX3xX18axX1xXb9xXc1xX1axX1bxX3xX4c2xX1bdxX56xX18axX75xX3xX82xX133xX3xXbxX1xX87xX6xX3xX50xX6xX75xX59xX3xX18axX1xXdxX336xX1axX3xX4c2xX3xX1axX1bxX18xXb3xXdxX3xXexX1xX18xX4cdxX1axX1bxX3xX82xXb9xX1axX1bxX143xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX4dxXdxX82xX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax12f2dxXdxX11fxXexX3xX50xX6xX75xX3xX18axX2dxX22xX3xX1bxX358xXdxX3xXexX1xXc1xX3xXexX109xX3xX4dxXb9xX3xX4xX1xXb9xX3xX4xX141xX4xX3xX5xX9cxX1axX1xX3xX9bxX102xXb9xX3xX30xXcfxX3xX30xX36axXexX3xX1bxXdxX3bfxX3xXexX102xXdxX3xX328xX6xX5xXdxXaxX3xX1xX21xX10xX196xX9xXaxX3bxX4dxXdxX10xX75xX193xX1axXb9xX1axX1bxX3bxX82xXdxX10xXexX193xX1axX6xX75xX193xX18axX10xX22xX193xX1bxXb9xXdxX193xXexX1xX6xX193xXexX22xX193xX4dxXb9xX193xX4xX1xXb9xX193xX4xX6xX4xX193xX5xX6xX1axX1xX193xX4dxX6xXb9xX193xX30xXdxX193xX30xX6xXexX193xX1bxXdxX22xX193xXexX6xXdxX193xX75xX6xX5xXdxX3bxX1dexX2xX1dexX1bdxX1bdxX1e5xX143xX1xXexX75xXaxX12xX0xXdxX75xX1bxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3bxX75xX10xX4dxXdxX6xX3bxX2xX1dexX56xX3bxX1axX10xX1b4xX7xX3bxX1dexX2xX1dexX2xX3bxX2xX1dexX1e5xX4dxX1e7xX56xX1e5xX2xX4c2xX56xX1e1xXexX58xX1e1xX56xX56xX5xX2xX143xX1f6xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1axX1bxX3xX26xX1xXdxX3xXexX22xX2cxX2dxX1axX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX4xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX4dxXdxX82xX12xX0xX7xXexX21xXb9xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX764xXdxX11fxXexX3xX50xX6xX75xX3xX18axX2dxX22xX3xX1bxX358xXdxX3xXexX1xXc1xX3xXexX109xX3xX4dxXb9xX3xX4xX1xXb9xX3xX4xX141xX4xX3xX5xX9cxX1axX1xX3xX9bxX102xXb9xX3xX30xXcfxX3xX30xX36axXexX3xX1bxXdxX3bfxX3xXexX102xXdxX3xX328xX6xX5xXdxXaxX3xX1xX21xX10xX196xX9xXaxX3bxX4dxXdxX10xX75xX193xX1axXb9xX1axX1bxX3bxX82xXdxX10xXexX193xX1axX6xX75xX193xX18axX10xX22xX193xX1bxXb9xXdxX193xXexX1xX6xX193xXexX22xX193xX4dxXb9xX193xX4xX1xXb9xX193xX4xX6xX4xX193xX5xX6xX1axX1xX193xX4dxX6xXb9xX193xX30xXdxX193xX30xX6xXexX193xX1bxXdxX22xX193xXexX6xXdxX193xX75xX6xX5xXdxX3bxX1dexX2xX1dexX1bdxX1bdxX1e5xX143xX1xXexX75xXaxX12xX764xXdxX11fxXexX3xX50xX6xX75xX3xX18axX2dxX22xX3xX1bxX358xXdxX3xXexX1xXc1xX3xXexX109xX3xX4dxXb9xX3xX4xX1xXb9xX3xX4xX141xX4xX3xX5xX9cxX1axX1xX3xX9bxX102xXb9xX3xX30xXcfxX3xX30xX36axXexX3xX1bxXdxX3bfxX3xXexX102xXdxX3xX328xX6xX5xXdxX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexX21xXb9xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12x1176exX102xXdxX3xX4dxXdxX11fxX1axX3xX764xXdxX11fxXexX3xX50xX6xX75xX3xX18axX1x1538axX1axX1bxX3xX9bxXcfxX1axX1xX3xX15xX1axX1bxX3xX1xXbdxX3xX4xX141xX4xX3xX1ax16876xX3xX5xX109xX4xX3xX1xXb9xX52xX3xX1bxXdxXc1xXdxX3xX4xX15xX6xX3xX4xXbdxX1axX1bxX3xX9bxX126xX1axX1bxX3xXa7xX22xX31xX4xX3xXexX336xX3xX4x1218exX1axX1bxX3xX1axX1xX18xX3xX1xXb9xX6xX1axX3xX1axX1bxX1xX2dxX1axX1xX3xX82xX52xX3xX15xX1axX1bxX3xX1xXbdxX3xX4xX141xX4xX3xX1axX9a7xX3xX5xX109xX4xX3xX4xX15xX6xX3xX26xX1xX141xXdxX3xX30xXbdxX3xX4bbxXdxX2dxX1axX3xX1xX34fxXbxX3xXa7xX22xX31xX4xX3xXexX21xXb9xX1axX1bxX3xXexX1xX109xX4xX3xX1xXdxX11fxX1axX3xX4xX141xX4xX3xX1axX1xXdxX11fxX75xX3xX82xX6cfxX3xXexX102xXdxX3xX328xX6xX5xXdxX143xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX4dxXdxX82xX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX492xXexX6xX5xX2cxX3xX7xX36axXbxX3xXexX22xX2cxX2dxX1axX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX4xXaxX3xX1xX21xX10xX196xX9xXaxX3bxX4dxXdxX10xX75xX193xX1axXb9xX1axX1bxX3bxXexX1xX22xX193xXexX22xXb9xX1axX1bxX193xXdxXexX6xX5xX2cxX193xX7xX6xXbxX193xXexX22xX2cxX10xX1axX193xX30xXb9xX193xXexX22xX193xX4xX1xX22xX4xX3bxX1dexX56xX1bdxX4c2xX4c2xX563xX143xX1xXexX75xXaxX12xX0xXdxX75xX1bxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX3bxX75xX10xX4dxXdxX6xX3bxX2xX1dexX56xX3bxX1axX10xX1b4xX7xX3bxX1dexX2xX56xX1e7xX3bxX2xX1dexX1e7xX4dxX2xX2xX58xX56xX2xX56xX58xXexX563xX1e5xX1e7xX1e5xX5xX2xX56xX193xXexX6xX1bxX193xX21xX10xX22xXexX10xX21xX7xX193xX4xXb9xX75xX193xX1dexX56xX1dexX2xX143xX1f6xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xXcxX21xX22xX1axX1bxX3xX26xX1xXdxX3xXexX22xX2cxX2dxX1axX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX4xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX4dxXdxX82xX12xX0xX7xXexX21xXb9xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX492xXexX6xX5xX2cxX3xX7xX36axXbxX3xXexX22xX2cxX2dxX1axX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX4xXaxX3xX1xX21xX10xX196xX9xXaxX3bxX4dxXdxX10xX75xX193xX1axXb9xX1axX1bxX3bxXexX1xX22xX193xXexX22xXb9xX1axX1bxX193xXdxXexX6xX5xX2cxX193xX7xX6xXbxX193xXexX22xX2cxX10xX1axX193xX30xXb9xX193xXexX22xX193xX4xX1xX22xX4xX3bxX1dexX56xX1bdxX4c2xX4c2xX563xX143xX1xXexX75xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX492xXexX6xX5xX2cxX3xX7xX36axXbxX3xXexX22xX2cxX2dxX1axX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX4xX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexX21xXb9xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xXcxX1xX10xXb9xX3xX1axX1xXecxXexX3xX30xX141xXb9xX3xX4bbxX6xX3x13c62xX10xXbxX22xX30xX30xX5xXdxX4xX6xX59xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX492xXexX6xX5xX2cxX3x16cc7xXdxX22xX7xX10xXbxXbxX10xX3xX1dxXb9xX1axXexX10xX3xX4dxX109xX3xX9bxXcfxX1axX1xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX4xX143xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX4dxXdxX82xX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX3bxX22xX5xX12xX0xX4dxXdxX82xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX21xXaxX12xX0xX3bxX4dxXdxX82xX12xX0xX3bxX4dxXdxX82xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX493xXb9xX22xX21xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb9xX3xX153xX6xXb9xXexXdxX1axXexX22xX4xX0xX3bxXbxX12