Chiêm ngưỡng bộ sưu tập Rolls-Royce Ghost đặc biệt, chỉ 50 chiếc ra lò
Trước sự kiện Monterey Car Week 2019, Rolls-Royce ra mắt hàng loạt bộ sưu tập đặc biệt, trong đó có 50 chiếc Ghost Zenith Collection.
c296x100d1x13c68xd8cdx16e40xc2f7xe668x112e7x16b79xX7x10cf6xf89fx14569xd0e3x1696ax16eddxX5x141e8xXax16066x15662xX1xXdxd4b6x12021xX3xd1c3x13d9dxd540x16f19xX19xX1axX3xeaecxea18xX3xX7xX1bx16135xX3xXex1698exXbxX3xdd7dxc7a7xX5xX5xX7x10510xX2bxX2cx15371xX4xX10xX3xf324xX1xX2cxX7xXexX3xd731xf22bxX4xX3xX20xXdx1095cxXex1484exX3xX4xX1x1213exX3x12f98x130efxX3xX4xX1xXdx16da4xX4xX3x16288xX6xX3xX5x17e6exX0x100f2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx144afxX10xX6x11d37xXaxX12xXcxX54xX1bx12be5xX4xX3xX7xf5c8xX3xfb68xXdxX43xX19xX3xe9d5xX2cxX19xXexX10xX54xX10xX33xX3xX13xX6xX54xX3x17abexX10xX10xX78xX3x14f67xX4cxX2x11205xX45xX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX54xX6xX3xX17x14414xXexX3xX1x10e60xX19xX1axX3xX5xX2cx17aafxXexX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX45xX3xXexX54xX2cxX19xX1axX3xX3dxe469xX3xX4xXcexX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3x14956xX10xX19xXdxXexX1xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19x16511xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX54xX1axXdxX19xf3e9xX3xX8fxXbx11dd9xX3xX6xX25xXexX2cx133b4xXaxX12xX0xXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxddb9xXdxX6cxXexX1xX10cxX3x11ee4xX2xX4bxXbxX110xX116xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xe991xX2xX2xXbxX110xX116xXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX5axX5axXdxXf3xX20xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf3xf2ebxX19xX5axX19xX10xX155xX7xX5axX2xX92x170d9xX8fxX5axX2xX4cx1352bxX6cxX4cxX4cxX92xX16bxX19axX4bxX8fxXexX19axX2x10964xX16bxX19axX5xX4cxXf3x10139xXbxX1ax15c88xX54xX9xX8fxX1a6xX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX45xX3xX4xX1xX49xX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX54xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX30xX6xX5xXdxX1axX19xX10cxX3xX1acxX25xX7xXexXdx12addxX33xX116xXaxX12xe892xX51xX25xX3xX20xXafxX19xX3xX4xXcexX3x18637xX25x151faxX3xX19xX1xXdx187b0xX25xX3xXexXdxX25bxX19xX3xX18bxXa9xX3xX17xX25x17665xX19xX3xX17xX21xXexX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxX21xX4xX3xX3dxX256xX2cxX3xX19xX1xc42dxXexX45xX3xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19xX3xX30xX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX17xX72xXdxX3xX19xX1xX291xXexX3xX4xec51xX6xX3xX1x15402xX19xX1axX3xX110xX10xX3xX7xXdxX16xX25xX3xX7xX6xX19xX1axX3xf81exX19xX1xX3xX30xX3xX7x16d73xX3xX5xXa9xX17xX3xX1xXa9xXdxX3xX5xX58xX19xX1axX3xX20xXafxX19xXf3xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xX5axXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xX5axXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX54xX1axXdxX19xX10cxX3xX8fxXbxX110xX3xX6xX25xXexX2cxX116xXaxX12xX0xXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX6cxXexX1xX10cxX3xX15cxX2xX4bxXbxX110xX116xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xX8fxX195xX19axXbxX110xX116xXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf3xX20xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf3xX18bxX19xX5axX19xX10xX155xX7xX5axX2xX92xX195xX8fxX5axX2xX4cxX19axX6cxX4cxX2xX2xX4cxX1a6xX4cxX1a6xXexX15cxX4bxX4cxX2xX5xX2xXf3xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX45xX3xX4xX1xX49xX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX54xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX30xX6xX5xXdxX1axX19xX10cxX3xX1acxX25xX7xXexXdxX244xX33xX116xXaxX12xX13xX1xX49xX3xX4xXcexX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xXexX1xX25xX21xX4xX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19xX3xX3dxX1bxff4fxX4xX3xX4xX1xX2cxX3xX54xX6xX3xX5xX58xXf3xX3xXcxX54xX2cxX19xX1axX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX19xXa9xX33xX45xX3xX20xXafxX19xX3xX7xX2daxX3xX78xX1x16822xX19xX1axX3xXexX1x11f72xX3xX19xXa9xX2cxX3xXex13aaexX17xX3xX3dxX1bxX4aexX4xX3xX8fxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX1axXdxX268xX19xX1axX3xX19xX1xX6xX25xX3xX1xX2cxXa9xX19xX3xXexX2cxXa9xX19xXf3xX3xXcxX1xX10xX2cxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX45xX3xX17x13e03xXdxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xXexX54xX2cxX19xX1axX3xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19xX3xX3dxX25bxX25xX3xX5xXa9xX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxXafxXexX3xX3dxX51xX19xX3xX3dxX21xX3xXexe7c9xX33xX3xX4xX1xX49xX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX51xXexX3xX19xX1xX291xXexX3xXex18614xX3xXexX54xX1bxX72xX4xX3xX3dxX51xX19xX3xX19xX6xX33xXf3xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xX5axXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xX5axXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX54xX1axXdxX19xX10cxX3xX8fxXbxX110xX3xX6xX25xXexX2cxX116xXaxX12xX0xXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX6cxXexX1xX10cxX3xX15cxX2xX4bxXbxX110xX116xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xX16bxX2xX4cxXbxX110xX116xXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf3xX20xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf3xX18bxX19xX5axX19xX10xX155xX7xX5axX2xX92xX195xX8fxX5axX2xX4cxX19axX6cxX4cxX2xX2xX4cxX1a6xX4cxX1a6xXexX8fxX15cxX2xX5xX8fxXf3xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX45xX3xX4xX1xX49xX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX54xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX30xX6xX5xXdxX1axX19xX10cxX3xX1acxX25xX7xXexXdxX244xX33xX116xXaxX12xX37xXdxX268xX19xX1axX3xX19xX1xX1bxX3xX20x17eedxX19xX3x14115xX1xX6xX19xXexX2cxX17xX3x12a3axf172xX717xX3xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX54xX6xX3xX17xXa5xXexX3xX19xe778xX17xX3xX8fxX4cxX2xX15cxX45xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19xX3xX3dxX1bxX4aexX4xX3xX78x10991xX3xX18bx10797xX19xX1axX3xX7xX2daxX3xX5xXa9xX3xXbxX1xXdxX16xX19xX3xX20xX70bxX19xX3xX3dxXa5xXexX3xX1axXdxX256xX3xX19xX1xX291xXexX3xX4xX2bexX6xX3xX6cxX58xX19xX1axX3xX110xX10xX3xX19xXa9xX33xXf3xX3xX716xX72xXdxX3xXbxX1xXdxX16xX19xX3xX20xX70bxX19xX3xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19xX45xX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX4x18494xX19xX1axX3xX17xX25xX268xX19xX3xX78x1443dxX3xX19xXdxX43xX17xX3xX2xX4cxX3xX19xX729xX17xX3xX54xX6xX3xX3dx15186xXdxX3xX6cxX58xX19xX1axX3xX110xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexXf3xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xX5axXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xX5axXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX54xX1axXdxX19xX10cxX3xX8fxXbxX110xX3xX6xX25xXexX2cxX116xXaxX12xX0xXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX6cxXexX1xX10cxX3xX15cxX2xX4bxXbxX110xX116xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xX16bxX15cxX8fxXbxX110xX116xXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf3xX20xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf3xX18bxX19xX5axX19xX10xX155xX7xX5axX2xX92xX195xX8fxX5axX2xX4cxX19axX6cxX4cxX2xX2xX4cxX1a6xX4cxX1a6xXexX16bxX16bxX15cxX1a6xX5xX195xXf3xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX45xX3xX4xX1xX49xX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX54xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX12xXaxX37xX1xX2cxX7xXexX3xX5xXa9xX3xX17xX21xXexX3xXexX54xX2cxX19xX1axX3xX19xX1xccb4xX19xX1axX3xX6cxX58xX19xX1axX3xX110xX10xX3xXexX1xXa9xX19xX1xX3xX4xX4d9xX19xX1axX3xX19xX1xX291xXexX3xX4xX2bexX6xX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX18bxXa9xX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19xX3xX54xX6xX3xX3dxX7cfxXdxX3xX3dxX4dfxX3xX3dxX256xX19xX1xX3xX6cxX291xX25xX3xX7xX76xX3xX4xX268xX19xX1axX3xX1xXdxX51xX19xX3xX19xXa9xX33xXaxX45xX3xXcxX2cxX54xX7xXexX10xX19xX3xX7dxff2dxX5xX5xX10xX54xX30x11f03xXexX18bx11be2xX7xX3xX30xX3xX13x116cexdd18xX3xX4xX2bexX6xX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xXbxX1xX256xXexX3xX20xXdxX4dfxX25xXf3xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xX5axXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xX5axXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX54xX1axXdxX19xX10cxX3xX8fxXbxX110xX3xX6xX25xXexX2cxX116xXaxX12xX0xXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX6cxXexX1xX10cxX3xX15cxX2xX4bxXbxX110xX116xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xX16bxX2xX4cxXbxX110xX116xXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf3xX20xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf3xX18bxX19xX5axX19xX10xX155xX7xX5axX2xX92xX195xX8fxX5axX2xX4cxX19axX6cxX4cxX2xX2xX4cxX1a6xX4cxX1a6xXexX15cxX15cxX8fxX195xX5xX16bxXf3xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX45xX3xX4xX1xX49xX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX54xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX30xX6xX5xXdxX1axX19xX10cxX3xX1acxX25xX7xXexXdxX244xX33xX116xXaxX12xXaxX716xX72xXdxX3xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19xX45xX3xX78xX1xX256xX4xX1xX3xX1xXa9xX19xX1axX3xX4xXcexX3xX3dxX1bxX4aexX4xX3xXexX54xX70bxXdxX3xX19xX1axX1xXdxX43xX17xX3xXexX55fxX33xX3xX4xX1xX753xX19xX3xX4xX6xX2cxX3xX4xX291xXbxX3xX19xX1xX291xXexX3xX4xX2bexX6xX3xX1xX2c2xX19xX1axX45xX3xXexX1bx107caxX19xX1axX3xXexX76xX3xXexX54xX16xX19xX3xX19xX1xX953xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX70exX1xX6xX19xXexX2cxX17xXf3xX3xX716xX72xXdxX3xX7xX268xX3xX5xX1bxX4aexX19xX1axX3xX1xXafxX19xX3xX4xX1xX51xX45xX3xX4xX1xX2bexX3xX19xX1x1785cxX19xX3xX19xX1xX953xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19xX3xX4xXcexX3xX254xX25xX33xX25bxX19xX3xXexX76xX3xX1xXa9xX2cxX3xX18bxX25bxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX110xX10xX3xX4xX2bexX6xX3xX17xX4e6xX19xX1xXaxXf3xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xX5axXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xX5axXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX54xX1axXdxX19xX10cxX3xX8fxXbxX110xX3xX6xX25xXexX2cxX116xXaxX12xX0xXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX6cxXexX1xX10cxX3xX15cxX2xX4bxXbxX110xX116xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xX16bxX2xX4cxXbxX110xX116xXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf3xX20xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf3xX18bxX19xX5axX19xX10xX155xX7xX5axX2xX92xX195xX8fxX5axX2xX4cxX19axX6cxX4cxX2xX2xX4cxX1a6xX4cxX1a6xXexX92xX4cxX8fxX8fxX5xX4bxXf3xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX45xX3xX4xX1xX49xX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX54xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX30xX6xX5xXdxX1axX19xX10cxX3xX1acxX25xX7xXexXdxX244xX33xX116xXaxX12xcb9exX16xX19xX3xXexX54xX2cxX19xX1axX3xX110xX10xX45xX3xX19xX1xX953xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19xX3xX7x10271xX3xX1xX953xX25xX3xX19xX1xX953xX19xX1axX3xXexX54xX6xX19xX1axX3xX20x110a4xX3xX4xX6xX2cxX3xX4xX291xXbxX3xX19xX1xX291xXexX3xX4xX2bexX6xX3xX1xX2c2xX19xX1axX3xX110xX10xX3xX7xXdxX16xX25xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX19xXa9xX33xXf3xX3xf2acxX3xX20xX43xX3xXexX54xX25xX19xX1axX3xXexXc0axX17xX45xX3xX110xX10xX3xX3dxX1bxX4aexX4xX3xX6cxX256xXexX3xX17xX21xXexX3xX1xX25xX33xX3xX1xXdxX43xX25xX3xX3dx128f7xX4xX3xXexX577xX3xX20xXdxX4dfxX25xX3xXexX1bxX4aexX19xX1axX3x17804xXbxXdxX54xXdxXexX3xX2cxX244xX3xX9ddxX4xX7xXexX6xX7xX33xX3xXexX54xX16xX19xX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX4xX2cxX19xX4xX10xXbxXexX3xX8fxX4cxX4cxX9ddx18840xXf3xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xX5axXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xX5axXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX54xX1axXdxX19xX10cxX3xX8fxXbxX110xX3xX6xX25xXexX2cxX116xXaxX12xX0xXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX6cxXexX1xX10cxX3xX15cxX2xX4bxXbxX110xX116xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xX16bxX4cxX92xXbxX110xX116xXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf3xX20xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf3xX18bxX19xX5axX19xX10xX155xX7xX5axX2xX92xX195xX8fxX5axX2xX4cxX19axX6cxX4cxX2xX2xX4cxX1a6xX4cxX1a6xXexX19axX195xX16bxX8fxX5xX15cxXf3xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX45xX3xX4xX1xX49xX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX54xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX30xX6xX5xXdxX1axX19xX10cxX3xX1acxX25xX7xXexXdxX244xX33xX116xXaxX12xX249xX1axX2cxXa9xXdxX3xX54xX6xX45xX3xX110xX10xX3xX4xX58xX19xX3xX3dxX1bxX4aexX4xX3xX268xXbxX3xX17xX21xXexX3xX17xX70bxX19xX1xX3xX78xXdxX17xX3xX5xX2cxXafxXdxX3xX78xX1xXa5xX4xX3xX17xX21xXexX3xXbxX1x11112xX19xX3xX20xX70bxX19xX3xX18bxX2daxX3xX78x17a02xX3xXexX1xX25xX28xXexX3xX4xX2bexX6xX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX8fxX4cxX4cxX9ddxXea5xXf3xX3xX13xX1xXdxX51xX4xX3xX3dxf7b4xX19xX1axX3xX1xX1082xX3xXexX54xX16xX19xX3xX20xX70bxX19xX1axX3xXexX256xXbxX30xX5xX4d9xX3xX4xX7b3xX19xX1axX3xX4xXcexX3xX6cxX58xX19xX1axX3xX4xX1xX953xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19xXf3xX3xX249xX1axX2cxXa9xXdxX3xX8fxX4cxX4cxX9ddxXea5xX45xX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19xX3xX4xX58xX19xX3xXexX54xXdxX3xXc0axX19xX3xX3dxX51xX19xX3xX1xX25xX33xX25bxX19xX3xXexX1xX2cxXafxXdxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xXe7cxXdxX5xX18bxX10xX54xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX2xX92xX4cxX1a6xXf3xX3xX69xXa9xX19xX1axX3xX1axX1xX51xX3xX7xX6xX25xX3xX3dxX1bxX4aexX4xX3xXexX1xX16xX25xX3xX4xX256xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX51xXexX3xX1axXdxX268xX19xX1axX3xX18bxX72xXdxX3xX1axX1xX51xX3xXexX54xX16xX19xX3xX20xX70bxX19xX3xXe7cxXdxX5xX18bxX10xX54xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX2xX92xX4cxX1a6xXf3xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xX5axXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xX5axXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX54xX1axXdxX19xX10cxX3xX8fxXbxX110xX3xX6xX25xXexX2cxX116xXaxX12xX0xXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX6cxXexX1xX10cxX3xX15cxX2xX4bxXbxX110xX116xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xX16bxX2xX4cxXbxX110xX116xXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf3xX20xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf3xX18bxX19xX5axX19xX10xX155xX7xX5axX2xX92xX195xX8fxX5axX2xX4cxX19axX6cxX4cxX2xX2xX4cxX1a6xX4cxX1a6xXexX92xX1a6xX16bxX5xX1a6xXf3xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX45xX3xX4xX1xX49xX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX54xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX30xX6xX5xXdxX1axX19xX10cxX3xX1acxX25xX7xXexXdxX244xX33xX116xXaxX12xX249xX1axX2cxXa9xXdxX3xX54xX6xX45xX3xX19xX1xX953xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX4xX58xX19xX3xX3dxX1bxX4aexX4xX3xXexX54xX6xX19xX1axX3xXexX54x100efxX3xXexX54xX1057xX19xX3xX110xX10xX3xXaxX20xX1057xX25xX3xXexX54xX7cfxXdxX3xX7xX6xX2cxXaxX3xX4xX291xX25xX3xXexX1xXa9xX19xX1xX3xXexX577xX3xX1xXbcdxX19xX3xX2xXf3xX195xX16bxX4cxX3xX3dx1883cxX19xX3xX7xX4aexXdxX3xX254xX25xX6xX19xX1axXf3xX3xXcxX54xX16xX19xX3xX4xX256xX4xX3xXbxX1xXdxX16xX19xX3xX20xX70bxX19xX3xX9ddxX8axXdd1xX45xX3xXaxX20xX1057xX25xX3xXexX54xX7cfxXdxX3xX7xX6xX2cxXaxX3xX7xX2daxX3xX3dxX1bxX4aexX4xX3xXexX1xX6xX33xX3xX20xe378xX19xX1axX3xX1xX753xX6xX3xXexXdxX51xXexX3xX20xXdxX4dfxX25xX3xXexX1bxX4aexX19xX1axX3xXe7cxXbxXdxX54xXdxXexX3xX2cxX244xX3xX9ddxX4xX7xXexX6xX7xX33xXf3xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xX5axXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xX5axXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX54xX1axXdxX19xX10cxX3xX8fxXbxX110xX3xX6xX25xXexX2cxX116xXaxX12xX0xXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX6cxXexX1xX10cxX3xX15cxX2xX4bxXbxX110xX116xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xX16bxX2xX4cxXbxX110xX116xXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf3xX20xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf3xX18bxX19xX5axX19xX10xX155xX7xX5axX2xX92xX195xX8fxX5axX2xX4cxX19axX6cxX4cxX2xX2xX4cxX1a6xX4cxX1a6xXexX1a6xX19axX8fxX19axX5xX19axXf3xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX45xX3xX4xX1xX49xX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX54xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX30xX6xX5xXdxX1axX19xX10cxX3xX1acxX25xX7xXexXdxX244xX33xX116xXaxX12xX249xX1axX2cxXafxXdxX3xXexX1xX291xXexX3xX8fxX3xXexX2cxX19xX10xX3xX17xXa9xX25xX3xX7xX2daxX3xX5xXa9xX3xX3dxXdxX4dfxX17xX3xX3dxX3exX4xX3xXexX54xX1bxX19xX1axX3xX4xX2bexX6xX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19xXf3xX3xX7dxXa9xX25xX3xXbxX1x111b9xX3x13808xX17xXa9xX25xX3xXexX1bxXbcdxX19xX1axX3xXbxX1xX70bxX19x127d3xX3xX7xX2daxX3xX3dxX1bxX4aexX4xX3xXbxX1xX2bexX3xX17xX21xXexX3xX5xX72xXbxX3xX7xXbcdxX19xX3xX20xXcexX19xX1axXf3xX3xX13xX256xX4xX3xXbxX1xX268xXdxX3xX17xXa9xX25xX3xX4xXcexX3xX7x114f0xX19xX3xXexX54xX2cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19xX3xX5xXa9xX3xX110xX6xX19xX1xX3xX30xX3xXexX54xXa5xX19xX1axX45xX3xX20xXafxX4xX3xX30xX3xXexX54xXa5xX19xX1axX3xX18bxXa9xX3xX3dxdbbfxX3xX30xX3xX3dxX10xX19xXf3xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xX5axXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xX5axXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX54xX1axXdxX19xX10cxX3xX8fxXbxX110xX3xX6xX25xXexX2cxX116xXaxX12xX0xXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX6cxXexX1xX10cxX3xX15cxX2xX4bxXbxX110xX116xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xX16bxX2xX4cxXbxX110xX116xXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf3xX20xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf3xX18bxX19xX5axX19xX10xX155xX7xX5axX2xX92xX195xX8fxX5axX2xX4cxX19axX6cxX4cxX2xX2xX4cxX1a6xX4cxX1a6xXexX19axX4bxX2xX16bxX5xX92xXf3xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX45xX3xX4xX1xX49xX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX54xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX30xX6xX5xXdxX1axX19xX10cxX3xX1acxX25xX7xXexXdxX244xX33xX116xXaxX12xX249xX1xX953xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xXexX1xX25xX21xX4xX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19xX3xX7xX2daxX3xX3dxX1bxX4aexX4xX3xX5xXa9xX17xX3xXexX1xX2bexX3xX4xX4d9xX19xX1axX3xX1xX2cxXa9xX19xX3xXexX2cxXa9xX19xX3xXexXafxXdxX3xX19xX1xXa9xX3xX17xX256xX33xX3xXe04xX3xX37xX2cxX2cxX6cxX155xX2cxX2cxX6cxXf3xX3xd35fxX6xX19xX1xX3xX7xX256xX4xX1xX3xX3dxX3exXexX3xX1xXa9xX19xX1axX3xX4xX1xX2cxX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX19xXa9xX33xX3xX7xXa5xXbxX3xX78xX1xXcexX6xX3xX7x18227xXf3xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xX5axXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xX5axXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX17xX6xX54xX1axXdxX19xX10cxX3xX8fxXbxX110xX3xX6xX25xXexX2cxX116xXaxX12xX0xXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX13xX10xX19xXexX10xX54xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX6cxXexX1xX10cxX3xX15cxX2xX4bxXbxX110xX116xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xX16bxX2xX4cxXbxX110xX116xXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf3xX20xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf3xX18bxX19xX5axX19xX10xX155xX7xX5axX2xX92xX195xX8fxX5axX2xX4cxX19axX6cxX4cxX2xX2xX4cxX1a6xX4cxX1a6xXexX92xX2xX15cxX2xX5xX2xX4cxXf3xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX45xX3xX4xX1xX49xX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX54xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2cxX19xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX30xX6xX5xXdxX1axX19xX10cxX3xX1acxX25xX7xXexXdxX244xX33xX116xXaxX12xXe2xX10xX19xXdxXexX1xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19xX3xX78xX1xX4d9xX19xX1axX3xXbxX1xX70bxXdxX3xX5xXa9xX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX6cxX25xX33xX3xX19xX1xX291xXexX3xX4xX2bexX6xX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xXe04xX3xXexX1xX7cfxXdxX3xX3dxXdxX4dfxX17xX3xX19xXa9xX33xXf3xX3xXdd1xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX70exX6xX7xXexX10xX5xX3xX13xX2cxX5xX5xX10xX4xXexXdxX2cxX19xX3xX4xX55fxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX3xX70exX10xX20xX20xX5xX10xX3xXdd1xX10xX6xX4xX1xX3xX8fxX4cxX2xX92xX3xX3dxX6xX19xX1axX3xX54xX158dxX4xX3xX54xXe17xX4xX1xX3xX54xX6xX3xX17xXa5xXexXf3xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX54xX12xX0xX5axXexX20xX2cxX6cxX33xX12xX0xX5axXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xX6cxXdxX18bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX54xX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX54xX2cxX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX16xX19xX3xX254xX25xX6xX19xX10cxX0xX5axX7xXexX54xX2cxX19xX1axX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX30xXexX1xX25xX17xX20xX30xX6xX19xX6cxX30xX7xX6xXbxX2cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX51xXexX3xX110xX10xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX13xX25xX5xX5xXdxX19xX6xX19xX3xX16bxX2xX3xXexX7bdxX3xXexXafxXdxX3xX716xXdxX43xXexX3xX249xX6xX17xXaxX3xX1xX54xX10xX244xX9xXaxX5axX110xX10xX5axX4xX1xXdxX30xXexXdxX10xXexX30xX110xX10xX30xX7xX6xX19xX1axX30xX54xX2cxX5xX5xX7xX30xX54xX2cxX33xX4xX10xX30xX4xX25xX5xX5xXdxX19xX6xX19xX30xX16bxX2xX30xXexX33xX30xXexX6xXdxX30xX18bxXdxX10xXexX30xX19xX6xX17xX5axX2xX1a6xX195xX8fxX15cxX4bxXf3xX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX7xX54xX4xX9xXaxX5axX17xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX8fxX4cxX5axX19xX10xX155xX7xX5axX2xX92xX8fxX4cxX5axX2xX4cxX19axX6cxX4cxX2xX4cxX4bxX8fxX4bxX4bxXexX195xX92xX19axX1a6xX5xX1a6xX30xX15cxX30xX54xX2cxX5xX5xX54xX2cxX33xX4xX10xX7xX30xX4xX25xX5xX5xXdxX19xX6xXf3xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX45xX3xX4xX1xX49xX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX54xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX18bxX12xX0xX7xXexX54xX2cxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX51xXexX3xX110xX10xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX13xX25xX5xX5xXdxX19xX6xX19xX3xX16bxX2xX3xXexX7bdxX3xXexXafxXdxX3xX716xXdxX43xXexX3xX249xX6xX17xXaxX3xX1xX54xX10xX244xX9xXaxX5axX110xX10xX5axX4xX1xXdxX30xXexXdxX10xXexX30xX110xX10xX30xX7xX6xX19xX1axX30xX54xX2cxX5xX5xX7xX30xX54xX2cxX33xX4xX10xX30xX4xX25xX5xX5xXdxX19xX6xX19xX30xX16bxX2xX30xXexX33xX30xXexX6xXdxX30xX18bxXdxX10xXexX30xX19xX6xX17xX5axX2xX1a6xX195xX8fxX15cxX4bxXf3xX1xXexX17xXaxX12xX13xX1xXdxX3xXexXdxX51xXexX3xX110xX10xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX13xX25xX5xX5xXdxX19xX6xX19xX3xX16bxX2xX3xXexX7bdxX3xXexXafxXdxX3xX716xXdxX43xXexX3xX249xX6xX17xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX54xX2cxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX17xX21xXexX3xX19xX1axX25xX1082xX19xX3xXexXdxX19xX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX110xX10xX3xX19xXa9xX33xX3xX4xXcexX3xX1axXdxX256xX3xX78xX1xX2cxX70bxX19xX1axX3xX16bxX2xX3xXexX7bdxX3xX3dxX1082xX19xX1axXf3xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX18bxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7dx158dfxX25xX3xX7xXdxX16xX25xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX17xX25xXdxX3xXexX54xX1057xX19xX3xX6cxX2cxX3xX249xX1axX6xX3xX7xX70bxX19xX3xX110xX25xX291xXexX3xX4xXcexX3xXexX1xX4dfxX3xX4xXafxX19xX1xX3xXexX54xX6xX19xX1xX3xX18bxX72xXdxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX1804xX6xX155xX19xXaxX3xX1xX54xX10xX244xX9xXaxX5axX110xX10xX5axX17xX6xX25xX30xX7xXdxX10xX25xX30xX7xX6xX19xX1axX30xX17xX25xXdxX30xXexX54xX6xX19xX30xX6cxX2cxX30xX19xX1axX6xX30xX7xX6xX19xX30xX110xX25xX6xXexX30xX4xX2cxX30xXexX1xX10xX30xX4xX6xX19xX1xX30xXexX54xX6xX19xX1xX30xX18bxX2cxXdxX30xX54xX2cxX5xX5xX7xX30xX54xX2cxX33xX4xX10xX30xX6cxX6xX155xX19xX5axX2xX1a6xX8fxX2xX15cxX2xXf3xX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX7xX54xX4xX9xXaxX5axX17xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX8fxX4cxX5axX19xX10xX155xX7xX5axX2xX92xX2xX1a6xX5axX2xX8fxX16bxX6cxX15cxX4cxX92xX195xX4cxX2xX2xXexX1a6xX4bxX15cxX4cxX5xX1a6xX30xX92xXf3xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX45xX3xX4xX1xX49xX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX54xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX18bxX12xX0xX7xXexX54xX2cxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7dxX1d59xX25xX3xX7xXdxX16xX25xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX17xX25xXdxX3xXexX54xX1057xX19xX3xX6cxX2cxX3xX249xX1axX6xX3xX7xX70bxX19xX3xX110xX25xX291xXexX3xX4xXcexX3xXexX1xX4dfxX3xX4xXafxX19xX1xX3xXexX54xX6xX19xX1xX3xX18bxX72xXdxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX1804xX6xX155xX19xXaxX3xX1xX54xX10xX244xX9xXaxX5axX110xX10xX5axX17xX6xX25xX30xX7xXdxX10xX25xX30xX7xX6xX19xX1axX30xX17xX25xXdxX30xXexX54xX6xX19xX30xX6cxX2cxX30xX19xX1axX6xX30xX7xX6xX19xX30xX110xX25xX6xXexX30xX4xX2cxX30xXexX1xX10xX30xX4xX6xX19xX1xX30xXexX54xX6xX19xX1xX30xX18bxX2cxXdxX30xX54xX2cxX5xX5xX7xX30xX54xX2cxX33xX4xX10xX30xX6cxX6xX155xX19xX5axX2xX1a6xX8fxX2xX15cxX2xXf3xX1xXexX17xXaxX12xX7dxX1d59xX25xX3xX7xXdxX16xX25xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX17xX25xXdxX3xXexX54xX1057xX19xX3xX6cxX2cxX3xX249xX1axX6xX3xX7xX70bxX19xX3xX110xX25xX291xXexX3xX4xXcexX3xXexX1xX4dfxX3xX4xXafxX19xX1xX3xXexX54xX6xX19xX1xX3xX18bxX72xXdxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX1804xX6xX155xX19xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX54xX2cxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX70exX1xXdxX16xX19xX3xX20xX70bxX19xX3xX17xX25xXdxX3xXexX54xX1057xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX4xc8d8xX6xX3xX4xX2bexX6xX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX110xX10xX3xX7xXdxX16xX25xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX2d3xX25xX54xX25xX7xX3xXe7cxX10xX19xX6xXexX3xX6cxX2cxX3xX249xX1axX6xX3xX7xX70bxX19xX3xX110xX25xX291xXexX3xX1xX4d9xX17xX3xX2xX92xX5axX16bxX3xX5xX1057xX19xX3xX3dxX1057xX25xX3xXexXdxX16xX19xX3xX110xX25xX291xXexX3xX1xXdxX43xX19xX3xXexX54xX2cxX19xX1axX3xX17xX21xXexX3xX20xX25xX1834xXdxX3xX6cxXdx13343xX19xX3xXexX28xXbxX3xXe04xX3x16094xX25xX70bxX19xX1axX3xXexX54xX1bxX7cfxX19xX1axX3x1713exX1616xX45xX3xXexX1xX2bexX3xX3dxX4d9xX3xX7dxX2cxX7xX78xX18bxX6xX3xX3dxX4dfxX3xX4xX1xX25xedb6xX19xX3xX20xXe17xX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX204axX3xX6cxX25xX33xX43xXexX3xX20xXdxX19xX1xX3xX78xX7bdxX3xX19xXdxX43xX17xX3xX1a6xX16bxX3xX19xX729xX17xX3xX19xX1axXa9xX33xX3xX4xX1xXdxX51xX19xX3xXexX1xXa5xX19xX1axX3xXbxX1xX256xXexX3xX110xX1322xXexX3xX6cxXdxX204axX19xX3xX54xX6xX3xX18bxXa9xX2cxX3xX19xX1axXa9xX33xX3xX92xX5axX4bxXf3xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX18bxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX54xXdxX7xXexXdxX6xX19xX2cxX3xX2bxX2cxX19xX6xX5xX6cxX2cxX3xX4xXcexX3xXexX1xX4dfxX3xX7xXe04xX3xX1xX953xX25xX3xX7xXdxX16xX25xX3xX110xX10xX3xX3dxXa5xXexX3xX19xX1xX291xXexX3xXexX1xX51xX3xX1axXdxX72xXdxXaxX3xX1xX54xX10xX244xX9xXaxX5axX110xX10xX5axX4xX54xXdxX7xXexXdxX6xX19xX2cxX30xX54xX2cxX19xX6xX5xX6cxX2cxX30xX4xX2cxX30xXexX1xX10xX30xX7xX2cxX30xX1xX25xX25xX30xX7xXdxX10xX25xX30xX110xX10xX30xX6cxX6xXexX30xX19xX1xX6xXexX30xXexX1xX10xX30xX1axXdxX2cxXdxX5axX2xX1a6xX8fxX2xX4cxX8fxXf3xX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX7xX54xX4xX9xXaxX5axX17xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX8fxX4cxX5axX19xX10xX155xX7xX5axX2xX92xX2xX1a6xX5axX2xX4cxX19axX6cxX16bxX8fxX8fxX8fxX92xX4bxX1a6xXexX8fxX8fxX19axX92xX5xX1a6xX30xX20xX25xX1axX6xXexXexXdxX30xX195xX30xX2xX2xX16bxX16bxX30xX2xX4bxX4bxX15cxX1a6xXf3xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX45xX3xX4xX1xX49xX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX54xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX18bxX12xX0xX7xXexX54xX2cxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX54xXdxX7xXexXdxX6xX19xX2cxX3xX2bxX2cxX19xX6xX5xX6cxX2cxX3xX4xXcexX3xXexX1xX4dfxX3xX7xXe04xX3xX1xX953xX25xX3xX7xXdxX16xX25xX3xX110xX10xX3xX3dxXa5xXexX3xX19xX1xX291xXexX3xXexX1xX51xX3xX1axXdxX72xXdxXaxX3xX1xX54xX10xX244xX9xXaxX5axX110xX10xX5axX4xX54xXdxX7xXexXdxX6xX19xX2cxX30xX54xX2cxX19xX6xX5xX6cxX2cxX30xX4xX2cxX30xXexX1xX10xX30xX7xX2cxX30xX1xX25xX25xX30xX7xXdxX10xX25xX30xX110xX10xX30xX6cxX6xXexX30xX19xX1xX6xXexX30xXexX1xX10xX30xX1axXdxX2cxXdxX5axX2xX1a6xX8fxX2xX4cxX8fxXf3xX1xXexX17xXaxX12xX13xX54xXdxX7xXexXdxX6xX19xX2cxX3xX2bxX2cxX19xX6xX5xX6cxX2cxX3xX4xXcexX3xXexX1xX4dfxX3xX7xXe04xX3xX1xX953xX25xX3xX7xXdxX16xX25xX3xX110xX10xX3xX3dxXa5xXexX3xX19xX1xX291xXexX3xXexX1xX51xX3xX1axXdxX72xXdxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX54xX2cxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXcxX7cfxX3xX7dxX6xX54xX4xX6xX3xX4xX1xX2cxX3xX54xX1396xX19xX1axX3xX7xXdxX16xX25xX3xX7xX6xX2cxX3xX19xX1axX1bxX7cfxXdxX3xXdd1xX1082xX3xX2060xXa9xX2cxX3xX249xX1xX6xX3xX5xXa9xX3xX78xX1xX256xX4xX1xX3xX1xXa9xX19xX1axX3xX20xX1322xX3xX17xX28xXexX3xX4xX2bexX6xX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xXdd1xX25xX1axX6xXexXexXdxX3xXbxX1xXdxX16xX19xX3xX20xX70bxX19xX3xX6cxX25xX33xX3xX19xX1xX291xXexX3x13705xX6xX3xX716xX2cxXdxXexX25xX54xX10xX3xX249xX2cxXdxX54xX10xX3xX1axXdxX256xX3xX2xX8fxX45xX4bxX3xXexX54xXdxX43xX25xX3x1034fxXe7cxX1804xXf3xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX18bxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37xXdxX256xX3xX110xX10xX3xX3dxX25xX6xX3x166e0xX2xX3xX17xX25xX6xX3xX3dxX1bxX4aexX4xX3xX20xX6xX2cxX3xX19xX1xXdxX16xX25xX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX13xX25xX5xX5xXdxX19xX6xX19xX3xXexXafxXdxX3xX716xXdxX43xXexX3xX249xX6xX17xX1afxXaxX3xX1xX54xX10xX244xX9xXaxX5axX110xX10xX5axX1axXdxX6xX30xX110xX10xX30xX6cxX25xX6xX30xX244xX2xX30xX17xX25xX6xX30xX6cxX25xX2cxX4xX30xX20xX6xX2cxX30xX19xX1xXdxX10xX25xX30xX4xX1xXdxX10xX4xX30xX54xX2cxX5xX5xX7xX30xX54xX2cxX33xX4xX10xX30xX4xX25xX5xX5xXdxX19xX6xX19xX30xXexX6xXdxX30xX18bxXdxX10xXexX30xX19xX6xX17xX5axX2xX1a6xX2xX4bxX92xX4bxXf3xX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX1axX3xX7xX54xX4xX9xXaxX5axX17xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX8fxX4cxX5axX19xX10xX155xX7xX5axX2xX92xX2xX15cxX5axX2xX195xX16bxX6cxX2xX4cxX1a6xX8fxX15cxX4bxX16bxXexX4bxX4cxX4cxX1a6xX4bxX5xX4cxXf3xX1acxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX19xX1axX3xX20xX21xX3xX7xX1bxX25xX3xXexX28xXbxX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX37xX1xX2cxX7xXexX3xX3dxX3exX4xX3xX20xXdxX43xXexX45xX3xX4xX1xX49xX3xX4bxX4cxX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX54xX6xX3xX5xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX18bxX12xX0xX7xXexX54xX2cxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37xXdxX256xX3xX110xX10xX3xX3dxX25xX6xX3xX23bfxX2xX3xX17xX25xX6xX3xX3dxX1bxX4aexX4xX3xX20xX6xX2cxX3xX19xX1xXdxX16xX25xX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX13xX25xX5xX5xXdxX19xX6xX19xX3xXexXafxXdxX3xX716xXdxX43xXexX3xX249xX6xX17xX1afxXaxX3xX1xX54xX10xX244xX9xXaxX5axX110xX10xX5axX1axXdxX6xX30xX110xX10xX30xX6cxX25xX6xX30xX244xX2xX30xX17xX25xX6xX30xX6cxX25xX2cxX4xX30xX20xX6xX2cxX30xX19xX1xXdxX10xX25xX30xX4xX1xXdxX10xX4xX30xX54xX2cxX5xX5xX7xX30xX54xX2cxX33xX4xX10xX30xX4xX25xX5xX5xXdxX19xX6xX19xX30xXexX6xXdxX30xX18bxXdxX10xXexX30xX19xX6xX17xX5axX2xX1a6xX2xX4bxX92xX4bxXf3xX1xXexX17xXaxX12xX37xXdxX256xX3xX110xX10xX3xX3dxX25xX6xX3xX23bfxX2xX3xX17xX25xX6xX3xX3dxX1bxX4aexX4xX3xX20xX6xX2cxX3xX19xX1xXdxX16xX25xX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX13xX25xX5xX5xXdxX19xX6xX19xX3xXexXafxXdxX3xX716xXdxX43xXexX3xX249xX6xX17xX1afxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX54xX2cxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX716xX72xXdxX3xX7xX268xX3xXexXdxX25bxX19xX3xX2xX15cxX3xXexX54xXdxX43xX25xX3xX2393xXe7cxX1804xX3xX158fxX78xX1xX2cxX70bxX19xX1axX3xX195xX1a6xX4cxX45xX195xX3xXexX7bdxX3xX3dxX1082xX19xX1axX159exX3xX4xX1xX2cxX3xX17xX21xXexX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX110xX10xX3xX3dxX25xX6xX3xX23bfxX2xX45xX3xX20xXafxX19xX3xX4xXcexX3xXexX1xX4dfxX3xX17xX25xX6xX3xX3dxX1bxX4aexX4xX3xX92xX3xX4xX1xXdxX51xX4xX3xX110xX10xX3xX7xXdxX16xX25xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX2bxX2cxX5xX5xX7xX30xX2bxX2cxX33xX4xX10xX3xX13xX25xX5xX5xXdxX19xX6xX19xX3xXexXafxXdxX3xX716xXdxX43xXexX3xX249xX6xX17xXf3xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX18bxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX25xX5xX12xX0xX6cxXdxX18bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX54xXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX18bxX12xX0xX5axX6cxXdxX18bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7cxX2cxX25xX54xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xXe2xXdxX19xX1axX0xX5axXbxX12