Đại biểu ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
(Baohatinh.vn) - Các đại biểu đã nghiêm túc nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
8619x10716xcf80xb55dxecb4xee56xb4f0xcc23xcffaxX7xf423x9132x10a0ax9051xbb79xb319xX5x890dxXaxd193xc485xc234xXdxX3xdd0cxXdxb55fxd103xX3xe3d3xee42x98d3xX3xX4xac23x8645xX3x109e3xcae4xX3xX4xX21xX3x9ca8xc723xa599xX3x1021fxX6xX1dxX3xfae9xX1x8ddcxXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcx977bxX1axX1dxX1exX3xc1b3xee8dxX1dxX1exX3xX13x10ef0xX1dxX1exX3xb7abxX1xX2cx10ae5xX3xebebx100d0xX52xX52xX0x8e55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10806xX10xX6xf525xXaxX12xX32xX4fxX4xX3xX24xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX24x9a70xX3xX1dxX1exX1xXdxc973xc221xX3xXex10b6dxX4xX3xX1dxX1exX1xXdxX7fxX1dxX3xX4xX1cxX1axX3xXexX2bxXdxX3xX5xXdxb29fxX1axX3xX2axX2bxX3xXexX1xX48xX2cxX3xX5xX1axb353xX1dxX3xX2axX25xX3xX1dxX1xbf96xX1dxX3xX7x9076xX3xX24xX42xf179xX4xX3xX68xXb0xX3xX4cxXdxde21xX1dxX3xX1exXdx975cxXdxX3xXexX1xXdxX97xX1axX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xX4cxX1xX2cxX4fxX3xX51xX52xX52xX52xed99xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX2cxX68x8e21xXaxX12xX0xXdxX80xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX1dxXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXax90d8xXdxX68xXexX1xbc3cxX3x10c64x911ax9b97xXbxc4acx10929xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX12cxX3xadd0x10847xf2aaxXbxX132xX133xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX56xX56xXdxXf5xX17xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf5xX2axX1dxX56xX1dxX10xX127xX7xX56xX12fxX2xX130xX13exX56xX2xX130xX13dxX68xX13dxX2xX12exX130xX12exX2xX130xXexX13dxX13dxX13exX12fxX130xX5xX130xXf5xe625xXbxX1exd6fcxX3dxX9xX12fxX12exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX21xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xX4cxX1xX2cxX4fxX3xX51xX52xX52xX52xXaxX3xX127xXdxX68xXexX1xX9xXaxX12exX12fxX130xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX13dxX13exX13fxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX2cxX68xX108xXaxX12x10c84xX1exX2bxX108xX3xX12fxad27xX56xX2xX22xX3xX13xX14xXdxX3xX1x9df6xXdxX3xXexX2cxX2bxX1dxX3xd5a5xX1ax8b7fxX4xX3xX5xc344xX1dxX3xXexX1xX1cxX3xX51xX52xX52xX52xX3xX4xd1f7xX6xX3xX13xX48xX1dxX1exX3xX5xX2bxX80xX3xX2axXdxX97xX4xX3xX4xX48xX3xX1dxX1exX2bxX108xX3xX2axX25xX3xX4xdfcbxX1dxX1exX3xXexX4fxX4xX3xX1dxX1xXacxX1dxX3xX7xXb0xX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xX4cxX1xX2cxX4fxX3xX51xX52xX52xX52xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX2cxX68xX108xXaxX12xXcxX3dxX2cxX1dxX1exX3xX17xX1axdacfxXdxX3xX7xX4fxX1dxX1exX3xX4xX4fxX4xX3xX24xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexXdxXbcxXbxX3xXexcb97xX4xX3xX1dxX1exX1xXdxX7fxX1dxX3xX4xX1cxX1axX3xXexX2bxXdxX3xX5xXdxX97xX1axX3xX2axX2bxX3xXexX1xX48xX2cxX3xX5xX1axXa4xX1dxX3xX2axX25xX3xX1dxX1xXacxX1dxX3xX7xXb0xX3xX24xX42xXb4xX4xX3xX68xXb0xX3xX4cxXdxXbcxX1dxX3xX1exXdxXc1xXdxX3xXexX1xXdxX97xX1axX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xX4cxX1xX2cxX4fxX3xX51xX52xX52xX52xX133xX3xX1exX1xXdxX3xXbxX1xXdxXbcxX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX21xX3x10ff5xX17xX299xX3xX7xX1axX1dxX1ex9e44xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xX4cxX1xX2cxX4fxX3xX51xX52xX52xX52xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX2cxX68xX108xXaxX12xXcxXdxX19xX1axX3xX17xX6xX1dxX3xX1fcxX1xXacxX1dxX3xX7xXb0xX3xX1dxX1xXa4xX1dxX3xX17xX4fxX2cxX3xX4xX4fxX2cxX3xX4xX227xX6xX3xX4xX4fxX4xX3xX24xX2cxX2bxX1dxX3xX2axX25xX3xX2axXdxX97xX4xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX21xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX2cxX68xX108xXaxX12xX0xXdxX80xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX1dxXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX108xX5xX10xX9xXaxX127xXdxX68xXexX1xX12cxX3xX12exX12fxX130xXbxX132xX133xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX12cxX3xX13dxX13exX13fxXbxX132xX133xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX56xX56xXdxXf5xX17xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf5xX2axX1dxX56xX1dxX10xX127xX7xX56xX12fxX2xX130xX13exX56xX2xX12fxX202xX68xX13dxX2xX13fxX12fxX12fxX12fxX13fxXexX13fxX13fxX13fxX12exX12exX5xX130xXf5xX179xXbxX1exX17cxX3dxX9xX2xX2xX13fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX21xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xX4cxX1xX2cxX4fxX3xX51xX52xX52xX52xXaxX3xX127xXdxX68xXexX1xX9xXaxX12exX12fxX130xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX13dxX13exX13fxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX2cxX1dxXaxX12xX13xX2cxX2bxX1dxX3xX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX65xX2bxX3xXcx8e3exX1dxX1xX3xX17xX42xXc1xX4xX3xX2axX2bxX2cxX3xXbxX1x9439xX1dxX1exX3xXexX1xX48xX2cxX3xX5xX1axXa4xX1dxXf5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX2cxX68xX108xXaxX12xXcxXdxXbcxXbxX3xX24xeba5xX22xX3xX13xX2cxX2bxX1dxX3xX32xX1xX227xX3xXexfd36xX4xX1xX3xX1dxX1exX1xX10xX3xX4xX4fxX4xX3xX24xf8c9xX1dxX1exX3xX4xX1xb8b3xX3xXexX3dxX42xea2exX1dxX1exX3xX24xX2cxX2bxX1dxX3xX17xX4fxX2cxX3xX4xX4fxX2cxX3xX2axX25xX3xX68xX6xX1dxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX21xX3xX340xX17xX299xX3xX7xX1axX1dxX1exX348xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xX4cxX1xX2cxX4fxX3xX51xX52xX52xX52xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX2cxX68xX108xXaxX12xX2exX1axX299xXdxX3xX4xX1xXdxX25xX1axX22xX3xX13xX2cxX2bxX1dxX3xX32xX1xX227xX3xXexX532xX4xX1xX3xXexX1xX244xX1dxX1exX3xX17xX4fxX2cxX3xXexX299xX1dxX1exX3xX1xXb4xXbxX3xX68xX6xX1dxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX21xX3xX340xX17xX299xX3xX7xX1axX1dxX1exX348xX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xX4cxX1xX2cxX4fxX3xX51xX52xX52xX52xX3xX24xXbcxX1dxX3xX4xX4fxX4xX3xX24xX2cxX2bxX1dxXf5xX3xX32xX4fxX4xX3xX24xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1exX1xXdxX3xXbxX1xXdxXbcxX1axX3xX132xXdxX1dxX3xX3dxX83xXexX3xX4cxX1xd74dxXdxX3xX68xX6xX1dxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX21xX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xX4cxX1xX2cxX4fxX3xX51xX52xX52xX52xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX2cxX68xX108xXaxX12xfa74xX6xX1axX3xX24xX525xX22xX3xX13xX2cxX2bxX1dxX3xX32xX1xX227xX3xXexX532xX4xX1xX3xX1x8832xXbxX3xX24xX19xX3xX132xX10xX80xX3xX132xa704xXexX3xX4xX4fxX4xX3xXexX3dxX42x10d65xX1dxX1exX3xX1xXb4xXbxX3xX132xXdxX1dxX3xX3dxX83xXexX3xX4cxX1xX668xXdxX3xX68xX6xX1dxX1xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX21xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX2cxX68xX108xXaxX12xcca2xX1xXdxX7fxX1dxX3xX5xX2bxX80xX3xX2axXdxX97xX4xX3xX17xX1axX299xXdxX3xX4xX1xXdxX25xX1axX3xX4cxXbcxXexX3xXexX1xX83xX4xX3xX7xX6xX1axX3xX4cxX1xXdxX3xX13xX2cxX2bxX1dxX3xXcxX1xX42xX3xX4cxd2fexX3xX132xXdxX1dxX3xX763xX3xX4cxXdxXbcxX1dxX3xX13xX2cxX2bxX1dxX3xX32xX1xX227xX3xXexX532xX4xX1xX3xX2axX25xX3xX1dxX1x9dd5xX1dxX1exX3xX2axX34xX1dxX3xX24xX25xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX20cxXdxX3xX4xX21axX1dxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX214xX1axX108xXbcxXexX3xXexX3dxX2cxX1dxX1exX3xX4xX4fxX4xX3xX2axde8bxX1dxX3xX4cxXdxX97xX1dxX3xX13xX14xXdxX3xX1xX20cxXdxX3xX51xX52xX52xX52xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX3dxX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX3dxX2cxX1dxX1exX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX7fxX1dxX3xX214xX1axX6xX1dxX12cxX0xX56xX7xXexX3dxX2cxX1dxX1exX12xX0xX1axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xa6a0xXexX1xX1axX80xX17xX80exX6xX1dxX68xX80exX7xX6xXbxX2cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX17xXdxX19xX1axX3xX214xX1axX108xXbcxXexX3xXexX1xX244xX1dxX1exX3xX214xX1axX6xX3xX7xX216xX3xX5xX42xXb4xX1dxX1exX3x9c78xX108xX3xX2axXdxX7fxX1dxX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xXf5xXf5xXf5xXaxX3xX1xX3dxX10xa31dxX9xXaxX56xX132xX6xX108xX80exX68xX1axX1dxX1exX80exX68xX6xX1dxX1exX56xX68xX6xXdxX80exX17xXdxX10xX1axX80exX17xXdxX10xX1axX80exX214xX1axX108xX10xXexX80exXexX1xX2cxX1dxX1exX80exX214xX1axX6xX80exX7xX2cxX80exX5xX1axX2cxX1dxX1exX80exX1axX108xX80exX2axXdxX10xX1dxX80exX17xX6xX1dxX80exX4xX1xX6xXbxX80exX1xX6xX1dxX1xX80exXexX3dxX1axX1dxX1exX80exX1axX2cxX1dxX1exX80exX68xX6xX1dxX1exX80exX4cxX1xX2cxX6xX80exX132xXdxXdxXdxX80exX5xX6xX80exX12fxX130xX130xX80exX68xX2cxX1dxX1exX80exX4xX1xXdxX56xX12fxX130xX13dxX202xX13dxX13fxXf5xX1xXexX80xXaxX12xX0xXdxX80xX1exX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX56xX80xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX12fxX130xX56xX1dxX10xX127xX7xX56xX12fxX2xX130xX13exX56xX2xX12fxX202xX68xX13exX2xX2xX13exX12ex9914xX202xXexX12fxX13dxX92fxX12exX130xX5xX130xXf5xX179xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX21xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xX4cxX1xX2cxX4fxX3xX51xX52xX52xX52xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX2axX12xX0xX7xXexX3dxX2cxX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX17xXdxX19xX1axX3xX214xX1axX108xXbcxXexX3xXexX1xX244xX1dxX1exX3xX214xX1axX6xX3xX7xX216xX3xX5xX42xXb4xX1dxX1exX3xX854xX108xX3xX2axXdxX7fxX1dxX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xXf5xXf5xXf5xXaxX3xX1xX3dxX10xX882xX9xXaxX56xX132xX6xX108xX80exX68xX1axX1dxX1exX80exX68xX6xX1dxX1exX56xX68xX6xXdxX80exX17xXdxX10xX1axX80exX17xXdxX10xX1axX80exX214xX1axX108xX10xXexX80exXexX1xX2cxX1dxX1exX80exX214xX1axX6xX80exX7xX2cxX80exX5xX1axX2cxX1dxX1exX80exX1axX108xX80exX2axXdxX10xX1dxX80exX17xX6xX1dxX80exX4xX1xX6xXbxX80exX1xX6xX1dxX1xX80exXexX3dxX1axX1dxX1exX80exX1axX2cxX1dxX1exX80exX68xX6xX1dxX1exX80exX4cxX1xX2cxX6xX80exX132xXdxXdxXdxX80exX5xX6xX80exX12fxX130xX130xX80exX68xX2cxX1dxX1exX80exX4xX1xXdxX56xX12fxX130xX13dxX202xX13dxX13fxXf5xX1xXexX80xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX17xXdxX19xX1axX3xX214xX1axX108xXbcxXexX3xXexX1xX244xX1dxX1exX3xX214xX1axX6xX3xX7xX216xX3xX5xX42xXb4xX1dxX1exX3xX854xX108xX3xX2axXdxX7fxX1dxX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xXf5xXf5xXf5xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX3dxX2cxX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXcxX3dxX2cxX1dxX1exX3xX7xX216xX3xX12fxX130xX130xX3xX24xX540xX1dxX1exX3xX4xX1xX546xX3xX24xX42xXb4xX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX214xX1axX108xXbcxXexX3xX4xX525xX3xX2xX12exX130xX3xX854xX108xX3xX2axXdxX7fxX1dxX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX2axX2bxX3xX12fxX130xX3xX854xX108xX3xX2axXdxX7fxX1dxX3xX68xXb0xX3xX4cxX1xX1axX108xXbcxXexX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exXf5xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX2axX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX20cxXdxX3xX51xX52xX52xX52xX3xX4xX227xX6xX3xX13xX48xX1dxX1exX3xXexXdxXbcxXbxX3xXexX2b4xX4xX3xXexX1xX48xX2cxX3xX5xX1axXa4xX1dxX3xX2axX7b0xX1dxX3xX4cxXdxX97xX1dxX3xX2axX2bxX3xX1dxX1exX1xX10xX3xX17xX4fxX2cxX3xX4xX4fxX2cxX3xX4xX244xX1dxX1exX3xXexX4fxX4xX3xX1dxX1xXacxX1dxX3xXf5xXf5xXf5xXaxX3xX1xX3dxX10xX882xX9xXaxX56xX132xX6xX108xX80exX68xX1axX1dxX1exX80exX68xX6xX1dxX1exX56xX68xX6xXdxX80exX1xX2cxXdxX80exX132xXdxXdxXdxX80exX4xX1axX6xX80exX68xX6xX1dxX1exX80exXexXdxX10xXbxX80exXexX1axX4xX80exXexX1xX6xX2cxX80exX5xX1axX6xX1dxX80exX2axX6xX1dxX80exX4cxXdxX10xX1dxX80exX2axX6xX80exX1dxX1exX1xX10xX80exX17xX6xX2cxX80exX4xX6xX2cxX80exX4xX2cxX1dxX1exX80exXexX6xX4xX80exX1dxX1xX6xX1dxX80exX7xX1axX56xX12fxX130xX13dxX202xX2xX12fxXf5xX1xXexX80xXaxX12xX0xXdxX80xX1exX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX56xX80xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX12fxX130xX56xX1dxX10xX127xX7xX56xX12fxX2xX130xX13exX56xX2xX12fxX202xX68xX92fxX12fxX12fxX13dxX13exX12fxX92fxXexX13dxX13dxX92fxX2xX13exX5xX130xXf5xX179xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX21xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xX4cxX1xX2cxX4fxX3xX51xX52xX52xX52xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX2axX12xX0xX7xXexX3dxX2cxX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX20cxXdxX3xX51xX52xX52xX52xX3xX4xX227xX6xX3xX13xX48xX1dxX1exX3xXexXdxXbcxXbxX3xXexX2b4xX4xX3xXexX1xX48xX2cxX3xX5xX1axXa4xX1dxX3xX2axX7b0xX1dxX3xX4cxXdxX97xX1dxX3xX2axX2bxX3xX1dxX1exX1xX10xX3xX17xX4fxX2cxX3xX4xX4fxX2cxX3xX4xX244xX1dxX1exX3xXexX4fxX4xX3xX1dxX1xXacxX1dxX3xXf5xXf5xXf5xXaxX3xX1xX3dxX10xX882xX9xXaxX56xX132xX6xX108xX80exX68xX1axX1dxX1exX80exX68xX6xX1dxX1exX56xX68xX6xXdxX80exX1xX2cxXdxX80exX132xXdxXdxXdxX80exX4xX1axX6xX80exX68xX6xX1dxX1exX80exXexXdxX10xXbxX80exXexX1axX4xX80exXexX1xX6xX2cxX80exX5xX1axX6xX1dxX80exX2axX6xX1dxX80exX4cxXdxX10xX1dxX80exX2axX6xX80exX1dxX1exX1xX10xX80exX17xX6xX2cxX80exX4xX6xX2cxX80exX4xX2cxX1dxX1exX80exXexX6xX4xX80exX1dxX1xX6xX1dxX80exX7xX1axX56xX12fxX130xX13dxX202xX2xX12fxXf5xX1xXexX80xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX20cxXdxX3xX51xX52xX52xX52xX3xX4xX227xX6xX3xX13xX48xX1dxX1exX3xXexXdxXbcxXbxX3xXexX2b4xX4xX3xXexX1xX48xX2cxX3xX5xX1axXa4xX1dxX3xX2axX7b0xX1dxX3xX4cxXdxX97xX1dxX3xX2axX2bxX3xX1dxX1exX1xX10xX3xX17xX4fxX2cxX3xX4xX4fxX2cxX3xX4xX244xX1dxX1exX3xXexX4fxX4xX3xX1dxX1xXacxX1dxX3xXf5xXf5xXf5xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX3dxX2cxX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXcxXdxXbcxXbxX3xXexX2b4xX4xX3xX4xX1xX42xX43xX1dxX1exX3xXexX3dxf28bxX1dxX1xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX20cxXdxX3xX24xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX2cxX2bxX1dxX3xX214xX1axX216xX4xX3xX5xX21axX1dxX3xXexX1xX1cxX3xX51xX52xX52xX52xX3xX4xX227xX6xX3xX13xX48xX1dxX1exX22xX3xX1dxX1exX2bxX108xX3xX1xX244xX80xX3xX1dxX6xX108xX3xX340xX12fxX12exX56xX2xX348xX22xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX20cxXdxX3xX5xX2bxX80xX3xX2axXdxX97xX4xX3xXexX14xXdxX3xX1xX20cxXdxX3xXexX3dxX42xX6ecxX1dxX1exX22xX3xXexXdxXbcxXbxX3xXexX2b4xX4xX3xXexX1xX48xX2cxX3xX5xX1axXa4xX1dxX3xX4xX4fxX4xX3xX2axX7b0xX1dxX3xX4cxXdxX97xX1dxX3xX13xX14xXdxX3xX1xX20cxXdxX3xX51xX52xX52xX52xX3xX2axX2bxX3xX1dxX1exX1xX10xX3xX17xX4fxX2cxX3xX4xX4fxX2cxX3xX4xX227xX6xX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX4cxX1xX2cxX4fxX3xX51xX52xX52xX3xX2axX25xX3xX4xX244xX1dxX1exX3xXexX4fxX4xX3xX1dxX1xXacxX1dxX3xX7xXb0xX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX4cxX1xX2cxX4fxX3xX51xX52xX52xX52xXf5xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX2axX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xX244xX1dxX1exX3xXexX4fxX4xX3xX1dxX1xXacxX1dxX3xX7xXb0xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX20cxXdxX3xX51xX52xX52xX52xX3xX214xX1axX6xX3xX4xX4fxX4xX3xX1xX20cxXdxX3xX1dxX1exX1xX532xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xX4cxX1xX525xX6xX3xX51xX52xX52xXaxX3xX1xX3dxX10xX882xX9xXaxX56xX132xX6xX108xX80exX68xX1axX1dxX1exX80exX68xX6xX1dxX1exX56xX4xX2cxX1dxX1exX80exXexX6xX4xX80exX1dxX1xX6xX1dxX80exX7xX1axX80exX68xX6xXdxX80exX1xX2cxXdxX80exX132xXdxXdxXdxX80exX214xX1axX6xX80exX4xX6xX4xX80exX1xX2cxXdxX80exX1dxX1exX1xXdxX80exXexX3dxX1axX1dxX1exX80exX1axX2cxX1dxX1exX80exX68xX6xX1dxX1exX80exX4cxX1xX2cxX6xX80exX132xXdxXdxX56xX12fxX130xX13dxX92fxX202xX130xXf5xX1xXexX80xXaxX12xX0xXdxX80xX1exX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX56xX80xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX12fxX130xX56xX1dxX10xX127xX7xX56xX12fxX2xX130xX92fxX56xX2xX130xX12exX68xX2xX2xX13dxX92fxX12exX13exX202xXexX2xX12fxX12fxX13exX5xX12fxXf5xX179xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX21xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xX4cxX1xX2cxX4fxX3xX51xX52xX52xX52xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX2axX12xX0xX7xXexX3dxX2cxX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32xX244xX1dxX1exX3xXexX4fxX4xX3xX1dxX1xXacxX1dxX3xX7xXb0xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX20cxXdxX3xX51xX52xX52xX52xX3xX214xX1axX6xX3xX4xX4fxX4xX3xX1xX20cxXdxX3xX1dxX1exX1xX532xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xX4cxX1xX525xX6xX3xX51xX52xX52xXaxX3xX1xX3dxX10xX882xX9xXaxX56xX132xX6xX108xX80exX68xX1axX1dxX1exX80exX68xX6xX1dxX1exX56xX4xX2cxX1dxX1exX80exXexX6xX4xX80exX1dxX1xX6xX1dxX80exX7xX1axX80exX68xX6xXdxX80exX1xX2cxXdxX80exX132xXdxXdxXdxX80exX214xX1axX6xX80exX4xX6xX4xX80exX1xX2cxXdxX80exX1dxX1exX1xXdxX80exXexX3dxX1axX1dxX1exX80exX1axX2cxX1dxX1exX80exX68xX6xX1dxX1exX80exX4cxX1xX2cxX6xX80exX132xXdxXdxX56xX12fxX130xX13dxX92fxX202xX130xXf5xX1xXexX80xXaxX12xX32xX244xX1dxX1exX3xXexX4fxX4xX3xX1dxX1xXacxX1dxX3xX7xXb0xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX20cxXdxX3xX51xX52xX52xX52xX3xX214xX1axX6xX3xX4xX4fxX4xX3xX1xX20cxXdxX3xX1dxX1exX1xX532xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX3xX13xX48xX1dxX1exX3xX4cxX1xX525xX6xX3xX51xX52xX52xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX3dxX2cxX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXcxX3dxX2cxX1dxX1exX3xX1dxX1xXdxX97xX80xX3xX4cxd9c4xX3x10ca7xX14xXdxX3xX1xX20cxXdxX3xX51xX52xX52xX22xX3xX2exX6xX1dxX3xX32xX1xX34xXbxX3xX1xX2bxX1dxX1xX3xXcxX3dxX1axX1dxX1exX3xX42xX43xX1dxX1exX22xX3xX2exX20cxX3xX32xX1xX546xX1dxX1xX3xXexX3dxX532xX22xX3xX2exX6xX1dxX3xX2exX546xX3xXexX1xX42xX3xX24xX79xX3xX68xX2bxX1dxX1xX3xX1dxX1xXdxX25xX1axX3xXexX1xX6ecxXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX22xX3xX4xX244xX1dxX1exX3xX7xX1cxX4xX3xX2axX2bxX3xX5xX79xX1dxX1xX3xX24xX14xX2cxX22xX3xX4xX1xc61axX3xX24xX14xX2cxX3xX214xX1axX108xXbcxXexX3xX5xXdxX97xXexX3xX4xX244xX1dxX1exX3xXexX4fxX4xX3xX132xXacxX108xX3xX68xXb0xX1dxX1exX3xX11d1xX48xX1dxX1exX22xX3xXexX3dxX2cxX1dxX1exX3xX24xX525xX3xX4xX525xX3xX4xX244xX1dxX1exX3xXexX4fxX4xX3xX4xX4fxX1dxX3xX17xX20cxXf5xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX2axX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX1axX5xX12xX0xX68xXdxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3dxXaxX12xX0xX56xX68xXdxX2axX12xX0xX56xX68xXdxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc537xX1axXexX1xX2cxX3dxXaxX12xXcxX1xX1axX3xX65xX2bxX0xX56xXbxX12
Thu Hà