Mô hình “Em nuôi của Đoàn” nâng bước tới trường cho hơn 130 trẻ em nghèo Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Miệt mài suốt nhiều năm nay, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh đã nâng bước tới trường cho hơn 130 trẻ em nghèo thông qua mô hình “Em nuôi của Đoàn”.
57c3x6615xe91axc971xd8bexabc4x86e8x11952x8336xX7xa3e1xd53ax94e6x11606xf265xef22xX5x993cxXaxdb71xc82ex9c9exX3xX1x7385x12cadxX1xX3x7909x69c7x707dxX3xX18xd8c4xX14xXdxX3xX4xf7f6xX6xX3xd227x12370x6a0fxX18xd6edxX3xX18x12b27xX18xf681xX3x109bbx1065ax9f19xX4xX3xXexX35xXdxX3xXexe56axX34x6943xX18xX31xX3xX4xX1xX29xX3xX1xe465xX18xX3xX2xcacaxaf76xX3xXexX3dx11be7xX3xX10xX1dxX3xX18xX31xX1x9822xX29xX3xc415xX2axX3xXcxb52fxX18xX1xX0x117eaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX10xX6x11157xXaxX12xX13xXdxa3c3xXexX3xX1dxX2axXdxX3xX7xX20xd74exXexX3xX18xX1xXdxcd98xX20xX3xX18xd124xX1dxX3xX18xX6x110b0xceacxX3xX4xf6d5xX4xX3xX4xX48xX3xX7xde2dxX3x9470xX29xX2axX18xX3xXexX3dxffafxX4xX3xXexX1xX20xa599xX4xX3xX28xX29xX2axX18xX3xeedcxX1xX84xXdxX3xef0bxXbax8483x86fcx10b71xe02exX3xXex10e66xX18xX1xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX3xXa0xbe80xX3xX18xX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXexX35xXdxX3xXexX3dxX34xX3fxX18xX31xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX48xX18xX3xX2xX4cxX4dxX3xXexX3dxX51xX3xX10xX1dxX3xX18xX31xX1xX59xX29xX3xXexX1xX14xX18xX31xX3x961dxX20xX6xX3xX1dxX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX18xX20xX14xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX18xX2cxe635xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8ef6xX29xX76xX93xXaxX12x5e81x6da0xX18xX3xX2xX3xX18xX8exX1dxX3xX18xX6xX93xX94xX3xX10xX1dxX3xX28x9eddxX18xX31xX3x1054cxX1xX34xX48xX18xX31xX3xXbfxX6xX1dxX94xX3xX1xdc5bxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX3dxX34xX3fxX18xX31xX3xXcxX5cxX150xXcxX3x1226fxafc2xX3xXbaxX1xa4ebxX18xX1xX3xXcxX1xec6bxX18xX31xX3x9c6dxX5cxX34xX48xX18xX31xX3x1134axX48xX18xafefxX3xXa0xX34x10936xX4xX3xX18xX1x70bexX18xX3xX7xXa7xX3xX1x901dxX3xXexX3dxX18exX3xX4cxX4dxX4dxX123xX4dxX4dxX4dxX3xXa0xb414xX18xX31xX64xXexX1xX97xX18xX31xX3xXexccdbxX3xX1dxX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX18xX20xX14xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX18xX2cxX3xX76xX29xX3xXbaxX1xXdxX3xXa0xX29xX2axX18xX3xec3exX31xX3dxXdxX33xX6xX18xfc99xX3xXbaxX1xXdxX3xX18xX1xX97xX18xX1xX3xX1xX20xX93xX7bxX18xX3xX5cxX34xX48xX18xX31xX3xX187xX48xX18xX3xX180xX28xX29xX2axX18xX3xX4xX48xX3xX7xX9exX3xX1ddxX31xX3dxXdxX33xX6xX18xX1e4xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX18axX3xXexX1xXa7xX4xX3xX1xXdxX7bxX18xX123xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX29xX76xX93xX3xXbxXbaxX10xX18xXexX10xX3dxXaxX12xX0xXdxX1dxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbaxX10xX18xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXax1061dxXdxX76xXexX1x11c4dxX3xf645xX2x6b0cxXbxc472x6e49xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX266xX3xbad9xX2xX4dxXbxX26cxX26dxXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX266xX64xX64xXdxX123xX33xX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xX123x6540xX18xX64xX18xX10xX261xX7xX64x7514xX4dxX29fxX4cxX64xX2xX4dx670axX76xX29fxX4dxd55dxX2x1126cxX4cxX4dxXexX2a6xX2aaxX2xX2xX5xX277xf693xX2xX29fxX2aaxX76xX2xX2xX2aaxX4cxX26axX29fxX2acxXexX2acxX4dxX277xX2xX26axX5xX4dxX123xfc51xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX18xX20xX14xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX18xX2cxX3xX18xX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXexX35xXdxX3xXexX3dxX34xX3fxX18xX31xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX48xX18xX3xX2xX4cxX4dxX3xXexX3dxX51xX3xX10xX1dxX3xX18xX31xX1xX59xX29xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxXexX10xX26cxXexX2b6xX6xX5xXdxX31xX18xX266xX3xX2cbxX20xX7xXexXdxac01xX93xX26dxXaxX12xX1cxX1dxX3xX28xX14cxX18xX31xX3xX150xX1xX34xX48xX18xX31xX3xXbfxX6xX1dxX3xX180xXexX1xad3cxX3xX4cxX3xXexX3dxX97xXdxX3xX7xX6xX18xX31xX18axX3xXa0xX6xX18xX31xX3xXa0xX34xX18exX4xX3xXbaxX1xXdxX3xXa0xX29xX2axX18xX3xX1ddxX31xX3dxXdxX33xX6xX18xX1e4xX3xXbaxX1xXdxX3xX18xX1xX97xX18xX1xX3xX1xX20xX93xX7bxX18xX3xX5cxX34xX48xX18xX31xX3xX187xX48xX18xX3xX18xX1xX193xX18xX3xX5xX2axX3xX1bxX10xX1dxX3xX18xX20xX14xXdxX2cxX3xXexX1b4xX3xX18xX8exX1dxX3xX1xX15dxX4xX3xX29fxX4dxX2xX2aaxX123xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX29xX76xX93xXaxX12xX187xX84xX3xXexXdxX8axX18xX3xXexX20xX93xX3xX1e4xX1xX14xX18xX31xX3xX5xX35xX18xX3xX18xX1xX34xX18xX31xX3xXa0xXcfxX3xX1xX19axX3xXexX3dxX18exX3xXexX1xXdxac94xXexX3xXexX1xXa7xX4xX3xXa0xc7c9xX3xXbfxX6xX1dxX3xX1dxX20xX6xX3xXexX1xfb5cxX1dxX3xXa0xX1a9xX3xX76xa963xX18xX31xX3xX1xX15dxX4xX3xXexX193xXbxX3xX297xX2axX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX29x129e1xX18xX31xX3xX4x10872xX3xXexX1xX42exX1dxX3xX1e4xX1xX29xX44bxX18xX3xXa0xX422xX3xX1dxX20xX6xX3xX1dxXadxXexX3xX176xXexX3xXexX1xXa7xX4xX3xXbxX1xf5dfxX1dxX3xX4xX1xX29xX3xX31xXdxX6xX3xXa0xX17xX18xX1xX123xX3xXbcxX20xX6xX18xX3xXexX3dxX15dxX18xX31xX3xX1xX48xX18xX94xX3xX7xXa7xX3xX105xX20xX6xX18xX3xXexX2fxX1dxX3xXexX1xX8exX1dxX3xX1xd519xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX4xX97xX4xX3xX6xX18xX1xX3xX4xX1xd23exX3xXexX3dxX29xX18xX31xX3xXex7390xX3xX4xX1xX374xX4xX3xX28xX29xX2axX18xX3xXa0xXcfxX3xXexXdxX419xXbxX3xXexX1xX42exX1dxX3xX18xX8exX18xX31xX3xX5xX34xX18exX18xX31xX3xXa0xX422xX3xXbfxX6xX1dxX3xX297xX34xX18exXexX3xX105xX20xX6xX3xX1e4xX1xX450xX3xX1e4xX1xX8exX18xX94xX3xX297xX34xX48xX18xX3xX5xX42exX18xX3xXa0x942axXexX3xX1e4xX419xXexX3xX105xX20xX44bxX3xX1xX15dxX4xX3xXexX193xXbxX3xXexX84xXexX123xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX29xX76xX93xXaxX12xX1bxX1cxX1dxX3xX150xX1xX34xX48xX18xX31xX3xXbfxX6xX1dxX3xX4xX450xX3xX1xX29xX2axX18xX3xX4xX44bxX18xX1xX3xXa0xX14cxX4xX3xX33xXdxX7bxXexX3xX1e4xX1xX450xX3xX1e4xX1xX8exX18xX94xX3xX4xX44bxX3xX33xX84xX3xX297xX2axX3xX1dx6299xX3xXa0xX8axX20xX3xX1dxa1a7xXexX3xX7xX374xX4xX3xX5xX6xX29xX3xXa0xXadxX18xX31xX123xX3xXcxX1xX419xX3xX18xX1xX34xX18xX31xX94xX3xX10xX1dxX3xX5xX20xX14xX18xX3xX5xX2axX3xX1xX15dxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX31xXdxX4a5xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX18xX1xX2axX3xXexX3dxX34xX3fxX18xX31xX94xX3xXa0xX507xXexX3xX1xX15dxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX31xXdxX4a5xXdxX3xXexXc2xX18xX1xX123xX3xX187xXa7xX3xX1xX19axX3xXexX3dxX18exX3xX1e4xX4b6xXbxX3xXexX1xX3fxXdxX3xX4xX25xX6xX3xXbaxX1xXdxX3xXa0xX29xX2axX18xX3xX1ddxX31xX3dxXdxX33xX6xX18xX1e4xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX1xX97xX18xX1xX3xX1xX20xX93xX7bxX18xX3xX5cxX34xX48xX18xX31xX3xX187xX48xX18xX3xXa0xXcfxX3xX31xXdx9296xXbxX3xXbfxX6xX1dxX3xX4xX450xX3xXa0xXdxX8axX20xX3xX1e4xXdxX7bxX18xX3xX1xX15dxX4xX3xXexX193xXbxX3xXexX84xXexX3xX1xX48xX18xX2cxX3xX2b6xX3xXexX1xX13axX93xX3xXbfxX31xX20xX93x10728xX18xX3xad1cxX8exX18xX3xX28xX374xX4xX94xX3xX133xX176xX3xXexX1xX34xX3xX28xX29xX2axX18xX3xXcxX3dxX34xX3fxX18xX31xX3xXcxX5cxX150xXcxX3xX171xX172xX3xXbaxX1xX176xX18xX1xX3xXcxX1xX17cxX18xX31xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX51xX123xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX29xX76xX93xX3xXbxXbaxX10xX18xXexX10xX3dxXaxX12xX0xXdxX1dxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbaxX10xX18xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX261xXdxX76xXexX1xX266xX3xX268xX2xX277xXbxX26cxX26dxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX266xX3xX277xX2xX4dxXbxX26cxX26dxXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX266xX64xX64xXdxX123xX33xX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xX123xX297xX18xX64xX18xX10xX261xX7xX64xX29fxX4dxX29fxX4cxX64xX2xX29fxX2aaxX76xX2xX2xX2aaxX4cxX268xX277xX26axXexX268xX4dxX4cxX26axX2acxX5xX4dxX123xX2cbxXbxX31x8bcaxX3dxX9xX2acxX2acxX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX18xX20xX14xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX18xX2cxX3xX18xX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXexX35xXdxX3xXexX3dxX34xX3fxX18xX31xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX48xX18xX3xX2xX4cxX4dxX3xXexX3dxX51xX3xX10xX1dxX3xX18xX31xX1xX59xX29xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxXexX10xX26cxXexX2b6xX6xX5xXdxX31xX18xX266xX3xX2cbxX20xX7xXexXdxX359xX93xX26dxXaxX12xX5cxXdxX7bxX18xX3xX18xX6xX93xX94xX3xX28xX29xX2axX18xX3xX4xX48xX3xX7xX9exX3xX1ddxX31xX3dxXdxX33xX6xX18xX1e4xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX3xXa0xX6xX18xX31xX3xX18xX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXexX35xXdxX3xXexX3dxX34xX3fxX18xX31xX3xX4xX1xX29xX3xX4cxX4dxX3xX10xX1dxX3xX1xX15dxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX450xX3xX1xX29xX2axX18xX3xX4xX44bxX18xX1xX3xX1e4xX1xX450xX3xX1e4xX1xX8exX18xX3xXexX3dxX29xX18xX31xX3xXexX29xX2axX18xX3xXexXc2xX18xX1xX123xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX29xX76xX93xXaxX12xX133xX176xX3xXexX1xX34xX3xX28xX29xX2axX18xX3xX4xX48xX3xX7xX9exX3xX1ddxX31xX3dxXdxX33xX6xX18xX1e4xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX3xX28xXdxX18xX1xX3xXcxX1xX4b6xX3xXbcxX20x110dbxX18xX1xX3xXbfxX1xX34xX3xX4xX1xX29xX3xX33xXdxX419xXexX266xX3xX1bxXcxX1xX14xX18xX31xX3xX105xX20xX6xX3xX4xX97xX4xX1xX3xX5xX2axX1dxX3xX18xX2axX93xX94xX3xXexX1b4xX3xX18xX8exX1dxX3xX29fxX4dxX2xX26axX3xXa0xX419xX18xX3xX18xX6xX93xX94xX3xX4xX97xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXa0xX29xX2axX18xX3xXexX1xX20xXadxX4xX3xX28xX29xX2axX18xX3xX4xX48xX3xX7xX9exX3xX1ddxX31xX3dxXdxX33xX6xX18xX1e4xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX3xXa0xXcfxX3xX31xXdxX618xXbxX3xXa0x58abxX3xX2xX29fxX4dxX3xX10xX1dxX3xXexX3dxX42exX18xX3xXa0xX4b6xX6xX3xX33xX2axX18xX3xXexX29xX2axX18xX3xXexXc2xX18xX1xX3xX297xX35xXdxX3xXexX4bfxX18xX31xX3xX31xXdxX97xX3xXexX3dxX4b6xX3xX1xX19axX3xXexX3dxX18exX3xX29fxX26axX4dxX3xXexX3dxXdxX7bxX20xX3xXa0xX1a9xX18xX31xX123xX3xX5cxXdxX7bxX18xX3xX28xX29xX2axX18xX3xX4xX48xX3xX7xX9exX3xX1ddxX31xX3dxXdxX33xX6xX18xX1e4xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX3xXa0xX6xX18xX31xX3xX76xX20xX93xX3xXexX3dxX17xX3xX1xX19axX3xXexX3dxX18exX3xX4cxX4dxX3xX10xX1dxX26dxX3xX1dxX374xX4xX3xX1xX19axX3xXexX3dxX18exX3xXexX1b4xX3xX26axX4dxX123xX4dxX4dxX4dxX3xX2b6xX3xX4cxX26axX4dxX123xX4dxX4dxX4dxX3xXa0xX1a9xX18xX31xX64xXexX1xX97xX18xX31xX3xXexX435xX93xX3xX297xX2axX29xX3xXexX1b4xX18xX31xX3xX1xX29xX2axX18xX3xX4xX44bxX18xX1xX2cxX123xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX29xX76xX93xXaxX12xXbaxfc16xX18xX3xX297xX35xXdxX3xX10xX1dxX3xXbfxX31xX20xX93xX648xX18xX3xXcxX1xX4b6xX3xX150xX1xX34xX48xX18xX31xX3xX171xXdxX18xX1xX3xX9exX3xX26cxXcfxX3xXb5xX1xX97xX18xX1xX3xX64bxX60xX18xX1xX3xa3a9xX42exX18xX3xX180xXbaxX6xX18xX3xX171xXadxX4xX18axX94xX3xX1e4xX422xX3xXexX1b4xX3xX18xX8exX1dxX3xX29fxX4dxX2xX2acxX94xX3xX1e4xX1xXdxX3xXa0xX34xX18exX4xX3xX18xX1xX193xX18xX3xX7xXa7xX3xX105xX20xX6xX18xX3xXexX2fxX1dxX3xX4xX25xX6xX3xXbaxX1xXdxX3xXa0xX29xX2axX18xX3xX64bxX8exX18xX3xXbxX1xX9bcxX18xX31xX3xX28xX29xX2axX18xX3xX28xX133xXbcxX5cxX94xX3xX5cxX28xXbfxXbexX3xX297xX2axX3x9bf8xX133xXbfxXbexX3xXexXc2xX18xX1xX94xX3xX4xX20xXadxX4xX3xX7xX84xX18xX31xX3xXa0xXcfxX3xX33xX35xXexX3xXbxX1xX13axX18xX3xX1e4xX1xX450xX3xX1e4xX1xX8exX18xX123xX3xX171xXdxX18xX1xX3xX1dxX1a9xX3xX4xX14xXdxX3xX1dxX56cxX94xX3xX33xX84xX3xXexX1xX34xX3fxX18xX31xX3xX26cxX20xX93xX42exX18xX3xX7xX6xX93xX3xX3dxX34xX18exX20xX94xX3xX18xX1xX2axX3xX4xX450xX3xX277xX3xX4xX1xX4b6xX3xX10xX1dxX3xX31xX97xXdxX3xX7xX84xX18xX31xX3xX4xX435xX18xX31xX3xX33xX2axX123xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX29xX76xX93xX3xXbxXbaxX10xX18xXexX10xX3dxXaxX12xX0xXdxX1dxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbaxX10xX18xXexX10xX3dxX3xX76xXexX1xX20xX1dxX33xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX261xXdxX76xXexX1xX266xX3xX268xX2xX277xXbxX26cxX26dxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX266xX3xX277xX2xX4dxXbxX26cxX26dxXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX266xX64xX64xXdxX123xX33xX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xX123xX297xX18xX64xX18xX10xX261xX7xX64xX29fxX4dxX29fxX4cxX64xX2xX29fxX2aaxX76xX2xX2xX2aaxX4cxX2acxX4cxX29fxXexX2acxX2acxX4dxX2a6xX2aaxX5xX4dxX123xX2cbxXbxX31xX716xX3dxX9xX2a6xX4dxX29fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX18xX20xX14xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX18xX2cxX3xX18xX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXexX35xXdxX3xXexX3dxX34xX3fxX18xX31xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX48xX18xX3xX2xX4cxX4dxX3xXexX3dxX51xX3xX10xX1dxX3xX18xX31xX1xX59xX29xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX12xXbaxX1xXdxX3xXa0xX29xX2axX18xX3xX64bxX8exX18xX3xXbxX1xX9bcxX18xX31xX3xX28xX29xX2axX18xX3xX28xX133xXbcxX5cxX94xX3xX5cxX28xXbfxXbexX3xX297xX2axX3xXa50xX133xXbfxXbexX3xXexXc2xX18xX1xX3xX1xX19axX3xXexX3dxX18exX3xX10xX1dxX3xX150xX1xX34xX48xX18xX31xX3xX171xXdxX18xX1xX3xX180xXbaxX6xX18xX3xX171xXadxX4xX18axX123xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX29xX76xX93xXaxX12xX4cxX3xX18xX8exX1dxX3xXexX3dxX34xX35xX4xX94xX3xX1e4xX1xXdxX3xX33xXdxX419xXexX3xXa0xX419xX18xX3xX1xX29xX2axX18xX3xX4xX44bxX18xX1xX3xX4xX25xX6xX3xX171xXdxX18xX1xX94xX3xXbaxX1xXdxX3xXa0xX29xX2axX18xX3xX64bxX8exX18xX3xXbxX1xX9bcxX18xX31xX3xX28xX29xX2axX18xX3xX28xX133xXbcxX5cxX94xX3xX5cxX28xXbfxXbexX3xX297xX2axX3xXa50xX133xXbfxXbexX3xXexXc2xX18xX1xX3xXa0xXcfxX3xX105xX20xX93xX419xXexX3xXa0xX4b6xX18xX1xX3xX1xX19axX3xXexX3dxX18exX3xX10xX1dxX3xX1dxX19axXdxX3xXexX1xX97xX18xX31xX3xX26axX4dxX4dxX123xX4dxX4dxX4dxX3xXa0xX1a9xX18xX31xX123xX3xXb5xX1xX14xX18xX31xX3xX4xX1xXc2xX3xXexX1xX419xX94xX3xXexX4bfxX3xX4xX1xX374xX4xX3xXa0xX29xX2axX18xX3xX4xX9bcxX18xX3xXexX1xX34xX3fxX18xX31xX3xX26cxX20xX93xX42exX18xX3xXa0xX419xX18xX3xXexX3dxX6xX29xX3xXexX14cxX18xX31xX3xX105xX20xX2axX3xX297xX2axX29xX3xX4xX97xX4xX3xX76xX4b6xXbxX3xX5xX648xX94xX3xXexX419xXexX94xX3xX1e4xX1xX6xXdxX3xX31xXdxX44bxX18xX31xX3xX18xX8exX1dxX3xX1xX15dxX4xX3xX1dxX35xXdxX26dxX3xXexX4bfxX3xX4xX1xX374xX4xX3xXexX1xX8exX1dxX3xX1e4xX1xX97xX1dxX3xX7xX374xX4xX3xX1e4xX1xX4a5xX10xX3xXa0xX4b6xX18xX1xX3xX1e4xX868xX3xX4xX1xX29xX3xX171xXdxX18xX1xX123xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX29xX76xX93xXaxX12xX28xX97xX18xX31xX3xX1dxX1b4xX18xX31xX3xX5xX2axX94xX3xX297xX35xXdxX3xX7xXa7xX3xX105xX20xX6xX18xX3xXexX2fxX1dxX3xX4xX1xX20xX3xXa0xX97xX29xX3xX4xX25xX6xX3xXexX4bfxX3xX4xX1xX374xX4xX3xXa0xX29xX2axX18xX94xX3xX33xX84xX3xX4xX25xX6xX3xX171xXdxX18xX1xX3xX4x830exX18xX31xX3xX105xX20xX6xX18xX3xXexX2fxX1dxX3xXa0xX419xX18xX3xX4xX1xX4b6xX3xX10xX1dxX3xX171xXdxX18xX1xX3xX1xX48xX18xX123xX3xXbfxX31xX29xX2axXdxX3xX3dxX6xX94xX3xXa0xX419xX18xX3xXa0xX13axX20xX3xX18xX8exX1dxX3xX29fxX4dxX2xX2aaxX94xX3xXbaxX1xXdxX3xXa0xX29xX2axX18xX3xX64bxX8exX18xX3xXbxX1xX9bcxX18xX31xX3xX4xX9bcxX18xX3xX18xX1xX193xX18xX3xXexX1xX42exX1dxX3xX18xX31xX34xX3fxXdxX3xX1bxX10xX1dxX3xX18xX20xX14xXdxX2cxX3xX1e4xX1xX97xX4xX3xX5xX2axX3xX10xX1dxX3xX171xX42exX3xXcxX1xX4b6xX3xX13xe7fcxX3xXcxX2fxX1dxX3xX9exX3xX26cxXcfxX3xXbaxX472xX1dxX3xXcxX1xX4b6xX18xX1xX3xX180xXbaxX472xX1dxX3xb940xX20xX93xX42exX18xX18axX123xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX29xX76xX93xXaxX12xX1bxX1cxX1dxX3xX18xX20xX14xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX18xX2cxX3xXa0xXcfxX3xXexX1xXa7xX4xX3xX7xXa7xX3xXbxX1xX97xXexX3xX1xX20xX93xX3xX1xXdxX7bxX20xX3xX105xX20xX44bxX3xX297xX2axX3xX5xX6xX18xX3xXexX4a5xX6xX3xXexX3dxX29xX18xX31xX3xX4xX97xX4xX3xXexX4bfxX3xX4xX1xX374xX4xX3xXa0xX29xX2axX18xX3xXexX1xX20xXadxX4xX3xX28xX29xX2axX18xX3xX1e4xX1xX84xXdxX123xX3xX28xX34xX18exX4xX3xX33xXdxX419xXexX94xX3xX1xXdxX7bxX18xX3xX18xX6xX93xX94xX3xX1dxX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXa0xX6xX18xX31xX3xX76xX20xX93xX3xXexX3dxX17xX3xX9exX3xX28xX29xX2axX18xX3xX4xX48xX3xX7xX9exX3xX1ddxX31xX3dxXdxX33xX6xX18xX1e4xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX3xX180xX4cxX4dxX3xX10xX1dxX18axX94xX3xX28xX29xX2axX18xX3xX4xX48xX3xX7xX9exX3xX1ddxX31xX3dxXdxX33xX6xX18xX1e4xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX3xebabxXf46xX3xX180xX2acxX3xX10xX1dxX18axX94xX3xXbaxX1xXdxX3xXa0xX29xX2axX18xX3xX64bxX8exX18xX3xXbxX1xX9bcxX18xX31xX3xX28xX29xX2axX18xX3xX28xX133xXbcxX5cxX94xX3xX5cxX28xXbfxXbexX3xX297xX2axX3xXa50xX133xXbfxXbexX3xXexXc2xX18xX1xX3xX180xX29fxX3xX10xX1dxX18axX94xX3xXbaxX1xXdxX3xXa0xX29xX2axX18xX3xX64bxXdxX7bxX18xX3xXb5xXdxX422xX1dxX3xX7xX97xXexX3xXbfxX1xX2fxX18xX3xX76xX2fxX18xX3xXexXc2xX18xX1xX3xX180xX29fxX3xX10xX1dxX18axX123xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX29xX76xX93xXaxX12xXbaxX97xX4xX3xXa0xX48xX18xX3xX297xX4b6xX3xXa0xX6xX18xX31xX3xX76xX20xX93xX3xXexX3dxX17xX3xX1xX19axX3xXexX3dxX18exX94xX3xX18xX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXa0xX419xX18xX3xXexX3dxX34xX3fxX18xX31xX3xX4xX1xX29xX3xX277xX2xX3xX10xX1dxX3xX4xX450xX3xX1xX29xX2axX18xX3xX4xX44bxX18xX1xX3xX1e4xX1xX450xX3xX1e4xX1xX8exX18xX3xXexX3dxX29xX18xX31xX3xXexX29xX2axX18xX3xXexXc2xX18xX1xX94xX3xX297xX35xXdxX3xX1dxX374xX4xX3xX1xX19axX3xXexX3dxX18exX3xXexX1b4xX3xX26axX4dxX123xX4dxX4dxX4dxX3xX2b6xX3xX26axX4dxX4dxX123xX4dxX4dxX4dxX3xXa0xX1a9xX18xX31xX64xXexX1xX97xX18xX31xX123xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX29xX76xX93xX3xXbxXbaxX10xX18xXexX10xX3dxXaxX12xX0xXdxX1dxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbaxX10xX18xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX261xXdxX76xXexX1xX266xX3xX268xX2xX277xXbxX26cxX26dxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX266xX3xX277xX2xX4dxXbxX26cxX26dxXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX266xX64xX64xXdxX123xX33xX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xX123xX297xX18xX64xX18xX10xX261xX7xX64xX29fxX4dxX29fxX4cxX64xX2xX29fxX2aaxX76xX2xX2xX2aaxX4cxX2a6xX2xX2acxXexX277xX2xX2acxX26axX2a6xX5xX4dxX123xX2cbxXbxX31xX716xX3dxX9xX29fxX268xX268xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX18xX20xX14xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX18xX2cxX3xX18xX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXexX35xXdxX3xXexX3dxX34xX3fxX18xX31xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX48xX18xX3xX2xX4cxX4dxX3xXexX3dxX51xX3xX10xX1dxX3xX18xX31xX1xX59xX29xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxXexX10xX26cxXexX2b6xX6xX5xXdxX31xX18xX266xX3xX2cbxX20xX7xXexXdxX359xX93xX26dxXaxX12xX28xX29xX2axX18xX3xX4xX48xX3xX7xX9exX3xX1ddxX31xX3dxXdxX33xX6xX18xX1e4xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX3xXf46xXf46xX3xX1xXdxX7bxX18xX3xXa0xX6xX18xX31xX3xX1xX19axX3xXexX3dxX18exX3xX2acxX3xX10xX1dxX3xX18xX1xX4a5xX3xX4xX450xX3xX1xX29xX2axX18xX3xX4xX44bxX18xX1xX3xX1e4xX1xX450xX3xX1e4xX1xX8exX18xX0xX10xX1dxX12xX3xX180xXcxX3dxX29xX18xX31xX3xX44bxX18xX1xX266xX3xX28xX29xX2axX18xX3xXexX3dxX6xX29xX3xX1xX19axX3xXexX3dxX18exX3xX4xX1xX29xX3xX10xX1dxX3xXbfxX31xX20xX93xX648xX18xX3xXcxX1xX4b6xX3xXbfxX1xX34xX3xXbcxX20xX868xX18xX1xX3xX2b6xX3xXcxX3dxX34xX3fxX18xX31xX3xXcxXdxX422xX20xX3xX1xX15dxX4xX3xX5cxX34xX48xX18xX31xX3xX28xX14xX94xX3xX5cxX34xX48xX18xX31xX3xXb5xX1xX42exX3xX297xX2axX29xX3xXa0xX13axX20xX3xX18xX8exX1dxX3xX1xX15dxX4xX3xX29fxX4dxX2xX2aaxX18axX123xX0xX64xX10xX1dxX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX29xX76xX93xXaxX12xX133xX176xX3xXexX1xX34xX3xX28xX29xX2axX18xX3xX1e4xX1xX84xXdxX3xXbaxXbaxXbcxXbdxXbexXbfxX3xXexXc2xX18xX1xX3xXcxX3dxX13axX18xX3xXbaxX14xX18xX31xX3xX5cxX29xX6xX18xX3xX4xX1xX29xX3xX33xXdxX419xXexX266xX3xX1bxXcxX1b4xX3xX18xX8exX1dxX3xX29fxX4dxX2xX26axX3xXa0xX419xX18xX3xX18xX6xX93xX94xX3xX1dxX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX18xX20xX14xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX18xX2cxX3xXa0xXcfxX3xX1xX19axX3xXexX3dxX18exX94xX3xX31xXdxX618xXbxX3xXa0xX8e0xX3xX2xX4cxX2xX3xX10xX1dxX3xX4xX450xX3xX1xX29xX2axX18xX3xX4xX44bxX18xX1xX3xX1e4xX1xX450xX3xX1e4xX1xX8exX18xX123xX3xXcxX573xXexX3xX4xX44bxX3xX1e4xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX176xX3xXa0xX422xX3xXexX1xXa7xX4xX3xX1xXdxX7bxX18xX3xX1dxX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xXa0xX8axX20xX3xX76xX29xX3xX4xX97xX4xX3xXa0xX29xX2axX18xX3xX297xXdxX42exX18xX94xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX42exX18xX3xXexXa7xX3xXa0xX450xX18xX31xX3xX31xX450xXbxX123xX3xXbaxX1xX618xX18xX31xX3xXexX14xXdxX3xX5xX20xX14xX18xX3xX4xX29xXdxX3xXa0xX2fxX93xX3xX5xX2axX3xX1dxXadxXexX3xXexX3dxX29xX18xX31xX3xX18xX1x900cxX18xX31xX3xXbxX1xX29xX18xX31xX3xXexX3dxX2axX29xX3xXexX3dxX15dxX18xX31xX3xXexX2fxX1dxX3xX297xX2axX3xXexX176xX4xX1xX3xX4xXa7xX4xX3xX1e4xX1xX20xX93xX419xX18xX3xX1e4xX1xX176xX4xX1xX3xX4xX97xX4xX3xX4xX48xX3xX7xX9exX3xXa0xX29xX2axX18xX3xXexX3dxX29xX18xX31xX3xXexX29xX2axX18xX3xX1e4xX1xX84xXdxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX31xXdxX6xX3xXa0xX422xX3xX4xX450xX3xXexX1xX422xX3xXexXdxX419xXbxX3xX7xX374xX4xX3xX18xX1xXdxX8axX20xX3xX1xX48xX18xX3xX18xX137axX6xX3xX4xX1xX29xX3xX18xX1xX137axX18xX31xX3xX1xX15dxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX450xX3xX1xX29xX2axX18xX3xX4xX44bxX18xX1xX3xX1e4xX1xX450xX3xX1e4xX1xX8exX18xX123xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX29xX76xX93xXaxX12xXcxX1xX3fxXdxX3xX31xXdxX6xX18xX3xXexX35xXdxX94xX3xXa0xX422xX3xX76xX20xX93xX3xXexX3dxX17xX3xX1xX29xX507xXexX3xXa0xXadxX18xX31xX3xX4xX25xX6xX3xX1dxX14xX3xX1xX17xX18xX1xX94xX3xX28xX29xX2axX18xX3xX1e4xX1xX84xXdxX3xX7x9bd6xX3xXexXdxX419xXbxX3xXexa36axX4xX3xXbxX1xX84xXdxX3xX1xX18exXbxX94xX3xX4xX1xXc2xX3xXa0xX507xX29xX3xX4xX97xX4xX3xX4xX48xX3xX7xX9exX3xX28xX29xX2axX18xX3xX1e4xX42exX20xX3xX31xX15dxXdxX3xXexX1xX42exX1dxX3xX4xX97xX4xX3xX18xX1xX2axX3xX1xX44bxX29xX3xXexX2fxX1dxX94xX3xX76xX29xX6xX18xX1xX3xX18xX31xX1xXdxX7bxXbxX94xX3xX7xXa7xX3xXa0xX450xX18xX31xX3xX31xX450xXbxX3xX4xX25xX6xX3xX4xX97xX18xX3xX33xXadxX94xX3xXa0xX29xX2axX18xX3xX297xXdxX42exX18xX3xXa0xX422xX3xXexX8exX18xX31xX3xX18xX31xX20xX1a9xX18xX3xX105xX20xXe40xX94xX3xX1e4xX4b6xXbxX3xXexX1xX3fxXdxX3xX1xX19axX3xXexX3dxX18exX3xX4xX1xX29xX3xX4xX97xX4xX3xX10xX1dxX123xX3xX28xX1a9xX18xX31xX3xXexX1xX3fxXdxX3xX105xX20xX6xX18xX3xXexX2fxX1dxX3xX1xX48xX18xX3xX18xX137axX6xX3xX297xX8axX3xX1dxX14cxXexX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX13axX18xX3xXa0xX422xX3xXexX4bfxX3xX4xX1xX374xX4xX3xXa0xX29xX2axX18xX3xXexX1xXa7xX4xX3xX7xXa7xX3xX5xX2axX3xX18xX48xXdxX3xX4xX97xX4xX3xX1bxX10xX1dxX3xX18xX20xX14xXdxX2cxX3xXexX17xX1dxX3xXa0xX419xX18xX3xX18xX1xX34xX3xX1dxXadxXexX3xXa0xXdxX422xX1dxX3xXexXa7xX6xX3xX297xX137axX18xX31xX3xX4xX1xXcfxXdxX2cxX123xX0xX64xXbxX12xX0xX76xXdxX297xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX76xX3dxX10xX5xX6xXexX10xX76xXaxX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2b6xXexX1xX20xX1dxX33xX2b6xX6xX18xX76xX2b6xX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3dxX6xX29xX3xX2xX26axX3xXexX3dxXdxX7bxX20xX3xXa0xX1a9xX18xX31xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX97xX4xX3xXa0xX84xXdxX3xXexX34xX18exX18xX31xX3xX1e4xX1xX450xX3xX1e4xX1xX8exX18xX3xXa0xX8exX18xX31xX3xXexX3dxX42exX18xX3xX133xX97xX29xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xXaxX3xX1xX3dxX10xX359xX9xXaxX64xX76xX29xX6xX18xX2b6xXexX1xX10xX64xXexX3dxX6xX29xX2b6xX2xX26axX2b6xXexX3dxXdxX10xX20xX2b6xX76xX29xX18xX31xX2b6xX4xX1xX29xX2b6xX4xX6xX4xX2b6xX76xX29xXdxX2b6xXexX20xX29xX18xX31xX2b6xX1e4xX1xX29xX2b6xX1e4xX1xX6xX18xX2b6xX76xX6xX18xX31xX2b6xXexX3dxX10xX18xX2b6xX33xX6xX29xX2b6xX1xX6xX2b6xXexXdxX18xX1xX64xX2xX2a6xX2a6xX4dxX4dxX26axX123xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX31xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX64xX1dxX10xX76xXdxX6xX64xX2xX29fxX4dxX64xX18xX10xX261xX7xX64xX29fxX4dxX4dxX2a6xX64xX2xX29fxX2a6xX76xX4dxX2xX4dxX26axX26axX26axX277xXexX2acxX2xX2aaxX4cxX2aaxX5xX4dxX123xX2cbxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX18xX20xX14xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX18xX2cxX3xX18xX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXexX35xXdxX3xXexX3dxX34xX3fxX18xX31xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX48xX18xX3xX2xX4cxX4dxX3xXexX3dxX51xX3xX10xX1dxX3xX18xX31xX1xX59xX29xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX76xXdxX297xX12xX0xX7xXexX3dxX29xX18xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3dxX6xX29xX3xX2xX26axX3xXexX3dxXdxX7bxX20xX3xXa0xX1a9xX18xX31xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX97xX4xX3xXa0xX84xXdxX3xXexX34xX18exX18xX31xX3xX1e4xX1xX450xX3xX1e4xX1xX8exX18xX3xXa0xX8exX18xX31xX3xXexX3dxX42exX18xX3xX133xX97xX29xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xXaxX3xX1xX3dxX10xX359xX9xXaxX64xX76xX29xX6xX18xX2b6xXexX1xX10xX64xXexX3dxX6xX29xX2b6xX2xX26axX2b6xXexX3dxXdxX10xX20xX2b6xX76xX29xX18xX31xX2b6xX4xX1xX29xX2b6xX4xX6xX4xX2b6xX76xX29xXdxX2b6xXexX20xX29xX18xX31xX2b6xX1e4xX1xX29xX2b6xX1e4xX1xX6xX18xX2b6xX76xX6xX18xX31xX2b6xXexX3dxX10xX18xX2b6xX33xX6xX29xX2b6xX1xX6xX2b6xXexXdxX18xX1xX64xX2xX2a6xX2a6xX4dxX4dxX26axX123xX1xXexX1dxXaxX12xXcxX3dxX6xX29xX3xX2xX26axX3xXexX3dxXdxX7bxX20xX3xXa0xX1a9xX18xX31xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX97xX4xX3xXa0xX84xXdxX3xXexX34xX18exX18xX31xX3xX1e4xX1xX450xX3xX1e4xX1xX8exX18xX3xXa0xX8exX18xX31xX3xXexX3dxX42exX18xX3xX133xX97xX29xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX3dxX29xX18xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX76xXaxX12xX187xX97xX18xX31xX3xX2xX64xX4cxX94xX3xX18xdcd2xX1dxX3xXexX3dxX29xX18xX31xX3xX4xX1xX20xX19axXdxX3xX1xX29xX507xXexX3xXa0xXadxX18xX31xX3xX1bxXcxX1xX97xX18xX31xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX42exX18xX2cxX94xX3xX28xX29xX2axX18xX3xXb5xX1xX84xXdxX3xX4xX97xX4xX3xX4xX48xX3xX105xX20xX6xX18xX3xX297xX2axX3xX76xX29xX6xX18xX1xX3xX18xX31xX1xXdxX7bxXbxX3xXexXc2xX18xX1xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX3xXexX3dxXa7xX4xX3xXexXdxX419xXbxX3xXexX3dxX6xX29xX3xXexX14cxX18xX31xX3xX2xX26axX3xXexX3dxXdxX7bxX20xX3xXa0xX1a9xX18xX31xX3xX1xX19axX3xXexX3dxX18exX3xX29fxX3xX1xX29xX2axX18xX3xX4xX44bxX18xX1xX3xX1e4xX1xX450xX3xX1e4xX1xX8exX18xX3xXa0xX34xX18exX4xX3xX133xX97xX29xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX31xX3xXexXdxX18xX123xX0xX64xXbxX12xX0xX64xX76xXdxX297xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb5xX1xX84xXdxX3xX4xX48xX3xX105xX20xX6xX18xX3xXbdxX3xX76xX29xX6xX18xX1xX3xX18xX31xX1xXdxX7bxXbxX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX3xXexX20xX93xX42exX18xX3xX76xX34xX48xX18xX31xX3xX4cxX4dxX3xX33xX176xX3xXexX1xX34xX94xX3xXbxX1xX450xX3xX33xX176xX3xXexX1xX34xX3xX4xX573xXbxX3xX25xX93xX3xX4xX48xX3xX7xX9exX3xXexXdxX42exX20xX3xX33xXdxX422xX20xXaxX3xX1xX3dxX10xX359xX9xXaxX64xX26cxX6xX93xX2b6xX76xX20xX18xX31xX2b6xX76xX6xX18xX31xX64xX1e4xX1xX29xXdxX2b6xX4xX29xX2b6xX105xX20xX6xX18xX2b6xX6xX1dxXbxX2b6xX76xX29xX6xX18xX1xX2b6xX18xX31xX1xXdxX10xXbxX2b6xX1xX6xX2b6xXexXdxX18xX1xX2b6xXexX20xX93xX10xX18xX2b6xX76xX20xX29xX18xX31xX2b6xX4cxX4dxX2b6xX33xXdxX2b6xXexX1xX20xX2b6xXbxX1xX29xX2b6xX33xXdxX2b6xXexX1xX20xX2b6xX4xX6xXbxX2b6xX20xX93xX2b6xX4xX29xX2b6xX7xX29xX2b6xXexXdxX10xX20xX2b6xX33xXdxX10xX20xX64xX2xX2a6xX268xX277xX2acxX277xX123xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX31xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX64xX1dxX10xX76xXdxX6xX64xX2xX29fxX4dxX64xX18xX10xX261xX7xX64xX29fxX4dxX4dxX277xX64xX268xX2aaxX76xX26axX2xX268xX4dxX277xX4cxX277xXexX2a6xX2xX277xX5xX2aaxX2b6xX2xX29fxX2aaxX76xX26axX2xX26axX29fxX2acxX29fxX29fxXexX2acxX4cxX2aaxX4dxX4dxX5xX4dxX123xX2cbxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX18xX20xX14xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX18xX2cxX3xX18xX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXexX35xXdxX3xXexX3dxX34xX3fxX18xX31xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX48xX18xX3xX2xX4cxX4dxX3xXexX3dxX51xX3xX10xX1dxX3xX18xX31xX1xX59xX29xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX76xXdxX297xX12xX0xX7xXexX3dxX29xX18xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb5xX1xX84xXdxX3xX4xX48xX3xX105xX20xX6xX18xX3xXbdxX3xX76xX29xX6xX18xX1xX3xX18xX31xX1xXdxX7bxXbxX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX3xXexX20xX93xX42exX18xX3xX76xX34xX48xX18xX31xX3xX4cxX4dxX3xX33xX176xX3xXexX1xX34xX94xX3xXbxX1xX450xX3xX33xX176xX3xXexX1xX34xX3xX4xX573xXbxX3xX25xX93xX3xX4xX48xX3xX7xX9exX3xXexXdxX42exX20xX3xX33xXdxX422xX20xXaxX3xX1xX3dxX10xX359xX9xXaxX64xX26cxX6xX93xX2b6xX76xX20xX18xX31xX2b6xX76xX6xX18xX31xX64xX1e4xX1xX29xXdxX2b6xX4xX29xX2b6xX105xX20xX6xX18xX2b6xX6xX1dxXbxX2b6xX76xX29xX6xX18xX1xX2b6xX18xX31xX1xXdxX10xXbxX2b6xX1xX6xX2b6xXexXdxX18xX1xX2b6xXexX20xX93xX10xX18xX2b6xX76xX20xX29xX18xX31xX2b6xX4cxX4dxX2b6xX33xXdxX2b6xXexX1xX20xX2b6xXbxX1xX29xX2b6xX33xXdxX2b6xXexX1xX20xX2b6xX4xX6xXbxX2b6xX20xX93xX2b6xX4xX29xX2b6xX7xX29xX2b6xXexXdxX10xX20xX2b6xX33xXdxX10xX20xX64xX2xX2a6xX268xX277xX2acxX277xX123xX1xXexX1dxXaxX12xXb5xX1xX84xXdxX3xX4xX48xX3xX105xX20xX6xX18xX3xXbdxX3xX76xX29xX6xX18xX1xX3xX18xX31xX1xXdxX7bxXbxX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX3xXexX20xX93xX42exX18xX3xX76xX34xX48xX18xX31xX3xX4cxX4dxX3xX33xX176xX3xXexX1xX34xX94xX3xXbxX1xX450xX3xX33xX176xX3xXexX1xX34xX3xX4xX573xXbxX3xX25xX93xX3xX4xX48xX3xX7xX9exX3xXexXdxX42exX20xX3xX33xXdxX422xX20xX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX3dxX29xX18xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX76xXaxX12xXbaxX1xXdxX8axX20xX3xX4cxX2xX64xX2xX94xX3xX28xX44bxX18xX31xX3xX25xX93xX3xX1e4xX1xX84xXdxX3xXbaxX97xX4xX3xX4xX48xX3xX105xX20xX6xX18xX3xX297xX2axX3xXbexX29xX6xX18xX1xX3xX18xX31xX1xXdxX7bxXbxX3xX180xXbaxXbaxXbcxXbdxXbexXbfxX18axX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX3xX5xX29xX18xX31xX3xXexX3dxX15dxX18xX31xX3xXexX4bfxX3xX4xX1xX374xX4xX3xX31xX14cxXbxX3xX1dxX14cxXexX3xX1e4x737fxX3xX18xXdxX7bxX1dxX3xX2aaxX4dxX3xX18xX8exX1dxX3xX18xX31xX2axX93xX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xX5xX193xXbxX3xX28xX44bxX18xX31xX3xXbaxXadxX18xX31xX3xX7xX44bxX18xX3xX64bxXdxX7bxXexX3xXbfxX6xX1dxX3xX297xX2axX3xXexX20xX93xX42exX18xX3xX76xX34xX48xX18xX31xX3xX4xX97xX4xX3xX33xX176xX3xXexX1xX34xX94xX3xXbxX1xX450xX3xX33xX176xX3xXexX1xX34xX3xX4xX573xXbxX3xX25xX93xX3xX4xX48xX3xX7xX9exX3xXexXdxX42exX20xX3xX33xXdxX422xX20xX123xX3xXbaxX435xX18xX31xX3xX76xXa7xX3xX4xX450xX3xX150xX1xX450xX3xX133xX176xX3xXexX1xX34xX3xXcxX1xX34xX3fxX18xX31xX3xXexX3dxXa7xX4xX3xXcxXc2xX18xX1xX3xX25xX93xX3xX5cxX29xX2axX18xX31xX3xXcxX3dxX20xX18xX31xX3xXbexXdbexX18xX31xX123xX0xX64xXbxX12xX0xX64xX76xXdxX297xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX20xX4bfxXdxX3xXexX3dxX51xX3xXb5xX1xX84xXdxX3xX28xX44bxX18xX31xX3xX2b6xX3xXbaxX1xX176xX18xX1xX3xX105xX20xX93xX8axX18xX3xXexXa7xX3xX1xX2axX29xX3xXexXdxX419xX18xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX76xX34xX35xXdxX3xX4xX3fxX3xX28xX44bxX18xX31xXaxX3xX1xX3dxX10xX359xX9xXaxX64xX76xX29xX6xX18xX2b6xXexX1xX10xX64xXexX20xX29xXdxX2b6xXexX3dxX10xX2b6xX1e4xX1xX29xXdxX2b6xX76xX6xX18xX31xX2b6xX4xX1xXdxX18xX1xX2b6xX105xX20xX93xX10xX18xX2b6xXexX20xX2b6xX1xX6xX29xX2b6xXexXdxX10xX18xX2b6xX33xX20xX29xX4xX2b6xX76xX20xX29xXdxX2b6xX4xX29xX2b6xX76xX6xX18xX31xX64xX2xX2a6xX26axX2acxX2acxX2acxX123xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX31xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX64xX1dxX10xX76xXdxX6xX64xX2xX29fxX4dxX64xX18xX10xX261xX7xX64xX29fxX4dxX4dxX29fxX64xX2xX4cxX277xX76xX26axX2xX2acxX4dxX2acxX277xX26axXexX26axX29fxX4cxX2acxX2acxX5xX4dxX123xX2cbxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX18xX20xX14xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX28xX29xX2axX18xX2cxX3xX18xX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXexX35xXdxX3xXexX3dxX34xX3fxX18xX31xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX48xX18xX3xX2xX4cxX4dxX3xXexX3dxX51xX3xX10xX1dxX3xX18xX31xX1xX59xX29xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX76xXdxX297xX12xX0xX7xXexX3dxX29xX18xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX20xX4bfxXdxX3xXexX3dxX51xX3xXb5xX1xX84xXdxX3xX28xX44bxX18xX31xX3xX2b6xX3xXbaxX1xX176xX18xX1xX3xX105xX20xX93xX8axX18xX3xXexXa7xX3xX1xX2axX29xX3xXexXdxX419xX18xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX76xX34xX35xXdxX3xX4xX3fxX3xX28xX44bxX18xX31xXaxX3xX1xX3dxX10xX359xX9xXaxX64xX76xX29xX6xX18xX2b6xXexX1xX10xX64xXexX20xX29xXdxX2b6xXexX3dxX10xX2b6xX1e4xX1xX29xXdxX2b6xX76xX6xX18xX31xX2b6xX4xX1xXdxX18xX1xX2b6xX105xX20xX93xX10xX18xX2b6xXexX20xX2b6xX1xX6xX29xX2b6xXexXdxX10xX18xX2b6xX33xX20xX29xX4xX2b6xX76xX20xX29xXdxX2b6xX4xX29xX2b6xX76xX6xX18xX31xX64xX2xX2a6xX26axX2acxX2acxX2acxX123xX1xXexX1dxXaxX12xXcxX20xX4bfxXdxX3xXexX3dxX51xX3xXb5xX1xX84xXdxX3xX28xX44bxX18xX31xX3xX2b6xX3xXbaxX1xX176xX18xX1xX3xX105xX20xX93xX8axX18xX3xXexXa7xX3xX1xX2axX29xX3xXexXdxX419xX18xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX76xX34xX35xXdxX3xX4xX3fxX3xX28xX44bxX18xX31xX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX3dxX29xX18xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX76xXaxX12xXcxXdxX419xXbxX3xX18xX84xXdxX3xX4xX1xX20xX19axXdxX3xX1xX29xX507xXexX3xXa0xXadxX18xX31xX3xX4xX1xX2axX29xX3xX1dxX1b4xX18xX31xX3xX1e4xX1c67xX3xX18xXdxX7bxX1dxX3xX2aaxX4dxX3xX18xX8exX1dxX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xX5xX193xXbxX3xX28xX44bxX18xX31xX3xXbaxXadxX18xX31xX3xX7xX44bxX18xX3xX64bxXdxX7bxXexX3xXbfxX6xX1dxX94xX3xX4xX1xXdxX8axX20xX3xX2xX2acxX64xX2xX94xX3xX28xX29xX2axX18xX3xXb5xX1xX84xXdxX3xX28xX44bxX18xX31xX3xX2b6xX3xXbaxX1xX176xX18xX1xX3xX105xX20xX93xX8axX18xX3xX180xX28xX29xX2axX18xX3xXb5xX1xX84xXdxX3xXbaxXbaxXbcxXbdxXbexXbfxX3xXexXc2xX18xX1xX3xX5cxX2axX3xXcxX60xX18xX1xX18axX3xXexX4bfxX3xX4xX1xX374xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX29xX507xXexX3xX297xX35xXdxX3xX4xX1xX20xX93xX42exX18xX3xXa0xX8axX3xX1bxXcxX20xX4bfxXdxX3xXexX3dxX51xX3xXb5xX1xX84xXdxX3xX28xX44bxX18xX31xX3xX2b6xX3xXbaxX1xX176xX18xX1xX3xX105xX20xX93xX8axX18xX3xXexXa7xX3xX1xX2axX29xX3xXexXdxX419xX18xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX76xX34xX35xXdxX3xX4xX3fxX3xX28xX44bxX18xX31xX2cxX123xX0xX64xXbxX12xX0xX64xX76xXdxX297xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX64xX20xX5xX12xX0xX76xXdxX297xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3dxXaxX12xX0xX64xX76xXdxX297xX12xX0xX64xX76xXdxX297xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ddxX20xXexX1xX29xX3dxXaxX12xX5cxX2axX3xX171xXdxX18xX1xX0xX64xXbxX12
Hà Linh